Мазмұны Xperia™ V пайдаланушы нұсқаулығы Бастаужүктеу 2.63 Mb.
Pdf просмотр
бет1/11
Дата12.03.2017
өлшемі2.63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Пайдаланушы н
ұсқаулығы
Xperia

 V
LT25i

Мазмұны
Xperia™ V Пайдаланушы нұсқаулығы....................................6
Бастау...........................................................................................7
Осы пайдаланушы н
ұсқаулығы туралы................................................................7
Android™ – дегеніміз не ж
әне не үшін керек?.......................................................7
Телефонды бас
қару жүйесі....................................................................................8
Құрастыру................................................................................................................9
Құрылғыны қосу және өшіру...............................................................................11
Экранды 
құлыптау және құлыпты ашу...............................................................11
Параметрлерді орнату н
ұсқаулығы.....................................................................12
Есептік жазбалар мен 
қызметтер.........................................................................12
Құрылғыңыз туралы мәлімет................................................13
Пернелерді пайдалану...........................................................................................13
Сенсорлы экранды пайдалану..............................................................................13
Батарея...................................................................................................................15
Құлып экраны.........................................................................................................18
Негізгі экран............................................................................................................18
Скриншот т
үсіру.....................................................................................................21
Қолданбаларға кіру және оларды пайдалану.....................................................21
К
үй және ескертулер.............................................................................................23
Ашу параметрлері..................................................................................................25
Экранды
қ пернетақта............................................................................................25
Телефон пернета
қтасы.........................................................................................26
Ауызша енгізу к
өмегімен мәтін енгізу..................................................................27
М
әтінді өңдеу.........................................................................................................28
Xperia пернета
қтасын дербестендіру...................................................................28
Құрылғыны реттеу.................................................................................................29
Жад..........................................................................................................................31
Гарнитураны пайдалану .......................................................................................32
Интернет ж
әне хабар алмасу параметрлері.......................................................33
Деректерді пайдалануды бас
қару........................................................................34
Ұялы желі параметрлері.......................................................................................34
Қолданбаларды жүктеп алу....................................................36
Google Play™ торабынан 
қолданбаларды жүктеп алу.......................................36
Бас
қа көздерден қолданбаларды жүктеп алу.....................................................36
Қоңырау соғу.............................................................................37
Қоңырау соғу.........................................................................................................37
Қоңырау қабылдау................................................................................................38
А
ғымдағы қоңыраулар.........................................................................................39
Қоңыраулар журналын қолдану...........................................................................39
2
Б
ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

Қоңырау бағытын өзгерту....................................................................................40
Қоңырауларға тыйым салу...................................................................................40
Бірнеше 
қоңыраулар.............................................................................................40
Конференция байланыстары................................................................................41
Дауыс поштасы......................................................................................................41
Жедел 
қоңыраулар................................................................................................42
Контактілер................................................................................43
Контактілерді тасымалдау.....................................................................................43
Контактілерді іздеу ж
әне көру..............................................................................44
Контактілерді 
қосу және өңдеу............................................................................45
Та
ңдаулылар мен топтар......................................................................................46
Контакт а
қпаратын жіберу.....................................................................................46
Контактілер 
қолданбасында қайталанатын жазбаларды болдырмау..............46
Контактілерді
ң сақтық көшірмесін жасау............................................................47
Хабар алмасу және әңгімелесу..............................................48
Хабарларды о
қу және жіберу...............................................................................48
Хабарларды 
ұйымдастыру...................................................................................49
Хабарлама жіберушіге 
қоңырау соғу...................................................................50
Хабар алмасу параметрлері..................................................................................50
Лездік хабар алмасу ж
әне бейне чат...................................................................50
Электрондық пошта.................................................................52
Электронды
қ поштаны орнату..............................................................................52
Электронды
қ хат жіберу және алу.......................................................................52
Электронды
қ хат аумағын алдын ала қарау.......................................................54
Электронды
қ пошта хабарларын ұйымдастыру.................................................54
Электронды
қ пошта жазбасының параметрлері................................................55
Gmail™....................................................................................................................55
Музыка........................................................................................57
Құрылғыға музыканы тасымалдау......................................................................57
Музыка ты
ңдау.......................................................................................................57
WALKMAN негізгі экраны ......................................................................................58
Ойнату тізімдері......................................................................................................59
Музыкамен б
өлісу..................................................................................................60
Дыбысты жа
қсарту.................................................................................................61
Визуализатор .........................................................................................................61
TrackID™ технологиясы ар
қылы музыканы тану................................................61
FM радиосы...............................................................................63
Радио ты
ңдау.........................................................................................................63
Та
ңдаулы радио арналар......................................................................................64
Дыбыс параметр/і...................................................................................................64
Камера........................................................................................65
Суретке т
үсіру және бейне жазу...........................................................................65
3
Б
ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

Фотосуреттерге географиялы
қ орын қосу...........................................................66
Жалпы камера параметрлері................................................................................66
Фотокамера параметрлері.....................................................................................67
Бейнекамера параметрлері...................................................................................70
Альбом.......................................................................................72
Фотосуреттер мен бейнелерді к
өру......................................................................72
Фотосуреттермен, бейнелермен б
өлісу және оларды басқару.........................73
Фотосуреттерді 
өңдеу қолданбасын пайдаланып суреттерді өңдеу...............74
Aотосурет альбомдары..........................................................................................75
Картадан фотосуреттерді к
өру.............................................................................76
Фильмдер...................................................................................79
Фильмдер 
қолданбасында бейнелерді көру.......................................................79
Құрылғыға бейне мазмұнды тасымалдау..........................................................80
Бейне мазм
ұнды басқару......................................................................................80
Веб браузер...............................................................................82
Интернетте шолу....................................................................................................82
Байланыс мүмкіндігі................................................................83
Сымсыз желілерге 
қосылу....................................................................................83
DLNA Certified™ 
құрылғыларымен мазмұн ортақтастыру................................86
NFC..........................................................................................................................88
Сымсыз Bluetooth® технологиясы........................................................................90
Құрылғыны компьютерге қосу..............................................................................93
Құрылғыны кабель арқылы теледидарға қосу..................................................96
Экран к
өшірмесін көрсету.....................................................................................97
Smart Connect.........................................................................................................97
Құрылғыдағы деректерді синхрондау.................................99
Құрылғыңыздағы деректерді синхрондау туралы.............................................99
Google™ 
қызметтерімен синхрондау...................................................................99
Microsoft® Exchange ActiveSync® 
қызметімен синхрондау..............................100
Facebook™ 
қызметімен синхрондау...................................................................100
Карталар мен орындар..........................................................102
Орынды аны
қтау қызметтері мен көздері.........................................................102
GPS 
қолдану.........................................................................................................102
Google Maps™......................................................................................................103
Күнтізбе және оятар...............................................................104
К
үнтізбе.................................................................................................................104
Оятар.....................................................................................................................104
Қолдау және техникалық қызмет көрсету..........................107
Құрылғына жаңарту............................................................................................107
Қосалқы көшірме жасау және қалпына келтіру қолданбасы..........................108
Құрылғыны қалпына келтіру..............................................................................110
4
Б
ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

Құрылғыны құлыптау және қорғау...................................................................110
Құрылғыны табу..................................................................................................112
Қолдау қолданбасы.............................................................................................112
Құрылғыны қайта өңдеу....................................................................................112
Сілтеме.....................................................................................113
К
үй және ескерту белгішелеріне шолу..............................................................113
Қолданбаларға шолу...........................................................................................114
Маңызды ақпарат...................................................................116
Ма
ңызды ақпарат кітапшасы..............................................................................116
Қызметтер мен мүмкіндіктердің шектеулері.....................................................116
Су
ға төзімділік......................................................................................................116
Құқықтық ақпарат...............................................................................................117
5
Б
ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

Xperia™ V Пайдаланушы
нұсқаулығы
6
Б
ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

Бастау
Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы
Б
ұл – Android™ 4.3 (Jelly Bean) бағдарламалық құрал нұсқасына арналған Xperia™ V
пайдаланушы н
ұсқаулығы. Құрылғыда қай бағдарламалық құрал нұсқасы іске қосылғанын
білмесе
ңіз, оны Параметрлер мәзірінен тексеруге болады. Бағдарламалық құрал жаңартулары
туралы 
қосымша ақпарат алу үшін Құрылғына жаңарту бөлімін көріңіз.
Құрылғының ағымдағы бағдарламалық құрал нұсқасын тексеру
1
Негізгі экран экранынан   белгішесін т
үртіңіз.
2
Параметрлер > Телефон туралы > Android нұсқасы опциясын тауып т
үртіңіз.
Android™ – дегеніміз не және не үшін керек?
Sony компаниясы жаса
ған Xperia™ смартфоныңызда Android™ платформасы орнатылған.
Android™ 
құрылғылары компьютердегі сияқты көп функцияларды орындай алады және оларды
өз қажеттіліктеріңізге реттей аласыз. Мысалы, бағдарламаларды қосуға және оларды жоюға
немесе ж
ұмыс мүмкіндігін арттыру үшін оларды жақсартуға болады. Google Play™ сайтында
үнемі өсіп отыратын жинақтан бағдарламалар мен ойындарды жүктеуге болады. Сондай-ақ,
Android™ 
құрылғысындағы бағдарламаларды пайдаланатын басқа бағдарламалармен және
желідегі 
қызметтермен біріктіруге болады. Мысалы, контактілеріңіздің сақтық көшірмесін
жасау
ға, бір жерден бірнеше электрондық пошта есептік жазбалары мен күнтізбелерге қол
жеткізуге, кездесулерді ба
қылап отыруға және қалағаныңызша көп әлеуметтік желілерге
қатысуға болады.
Android™ 
құрылғылары үнемі дамып отырады. Жаңа бағдарламалық құрал нұсқасы бар болса
ж
әне құрылғыңыз осы жаңа бағдарламалық құралды қолдаса, құрылғыда жаңа мүмкіндіктер
мен со
ңғы жақсартулар пайда болуы үшін оны жаңартуыңызға болады.
Android™ құрылғысында Google™ қызметтері алдын ала жүктелген болады. Берілген
Google™ қызметтерін барынша пайдалану үшін сізде Google™ есептік жазбасы болып,
құрылғыны іске қосқан кезде оған кіру керек. Сондай-ақ, Android™ жүйесіндегі
мүмкіндіктердің көбін қолдану үшін интернетке кіру мүмкіндігі қажет.
Жаңа бағдарламалық құрал шығарылымдары барлық құрылғыларымен үйлесімді
болмауы мүмкін.
7
Б
ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

Телефонды басқару жүйесі
1
Алды
ңғы камера линзасы
2
Ты
ңдау ұясы
3
Жа
қындық сенсоры 1
4
Гарнитура коннекторы
5
Жары
қ сенсоры
6
Ескерту жары
ғы
7
Жа
қындық сенсоры 2
8
Дыбыс де
ңгейі/масштабтау пернесі
9
Қуат түймесі
10
Бау та
ғатын тесік
11
Негізгі микрофон
8
Б
ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

12
Камера линзасы
13
Екінші микрофон
14
Зарядта
ғыштың/USB кабелінің коннекторы
15
Зарядтау док-станциясыны
ң қосқышы
16
Камера жар
қылы
17
Су сенсоры (тек зауытта пайдалану)
18
Динамик
Құрастыру
Micro SIM картасын салу
Micro SIM картасының ұстағышына жад картасын салмаңыз.
1
Батарея 
қақпағы мен батареяны шығарып алып, одан кейін micro SIM карта ұстағышын
тартып шы
ғарыңыз.
2
Micro SIM картасын micro SIM карта 
ұстағышына алтын түсті бетін төмен қаратып
салы
ңыз.
3
Micro SIM картасын ж
әне ұстағышын қайтадан телефонға салыңыз.
Жад картасын салу
Жад картасының ұясына micro SIM картасын салмаңыз.
9
Б
ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

1
Батарея 
қақпағы мен батареяны шешіп алыңыз.
2
Жад картасын алтын т
үсті жағын төмен қаратып телефонға салыңыз.
Жад картасы телефонмен бірге барлық елдерде берілмеуі мүмкін.
Батареяны салу

Батареяны батареяны пайдалану белгілерін т
өмен қаратып және контактілерді бір біріне
қаратып салыңыз.
Micro SIM картасын шешіп алу
1
Телефонды 
өшіріңіз.
2
Батарея 
қақпағы мен батареяны шешіп алыңыз.
3
Micro SIM карта 
ұстағышын шығарып алыңыз.
4
Micro SIM картасын шешіп алы
ңыз.
Жад картасын алу

Телефонды 
өшіріңіз ішінен жад картасын ажыратыңыз.
Батарея қақпағын жабу
10
Б
ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

1
Қақпақтағы камера линзасының тесігін камера линзасына туралап, қақпақты телефонның
арт
қы жағына қойыңыз.
2
Батарея 
қақпағы мықтап бекітілгеніне көз жеткізу үшін оны барлық шеттерінен басыңыз.
Құрылғыны қосу және өшіру
Құрылғыны қосу
1
Құрылғы дірілдегенше   қуат түймесін басып, ұстап тұрыңыз.
2
Экран с
өнсе, оны іске қосу үшін қуат түймесін   аздап басыңыз.
3
С
ұралғанда SIM картасының PIN кодын енгізіп,   түймесін түртіңіз.
4
Экран 
құлыпталған болса, экранға саусағыңызды қойып, жоғары не төмен айналдыру
ар
қылы оның құлпын ашыңыз.
5
Құрылғы іске қосылғанша біраз күтіңіз.
SIM картасының PIN кодын алғашқыда желі операторы береді, бірақ оны кейін
Параметрлер мәзірінен өзгертуге болады. SIM картасының PIN кодын енгізіп жатқанда
кеткен қатені түзету үшін 
 белгішесін түртіңіз.
Құрылғыны өшіру
1
Опциялар м
әзірі ашылғанша қуат пернесін   басып, ұстап тұрыңыз.
2
Опциялар м
әзірінде Өшіру опциясын түртіңіз.
3
OK белгішесін т
үртіңіз.
Құрылғының өшуі біраз уақыт алуы мүмкін.
Экранды құлыптау және құлыпты ашу
Құрылғы қосылып тұрып белгілі бір уақыт ішінде қолданылмаса, батареяны үнемдеу үшін экран
өшіп автоматты түрде құлыпталады. Бұл құлып телефонды пайдаланбаған кезде сенсорлы
экранда 
қажетсіз әрекеттердің орындалуына жол бермейді.
Экранды іске қосу үшін

Қуат түймесін   аздап басыңыз.
11
Б
ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

Экран құлпын ашу үшін

Сауса
ғыңызды экранға қойып, жоғары не төмен сырғытыңыз.
Экран құлпын ашудың бірнеше жолы бар. Қосымша ақпаратты Экран құлпын орнату
бетіндегі 110 бетінен көріңіз.
Экранды құлыптау

Экран 
қосулы тұрғанда қуат түймесін   жылдам басыңыз.
Параметрлерді орнату нұсқаулығы
Құрылғыны бірінші рет іске қосқанда, параметрлерді орнату нұсқаулығы ашылып негізгі
параметрлерді конфигурациялау
ға, кейбір есептік жазбаларға кіруге және құрылғыны жеке түрде
реттеуге к
өмектеседі. Мысалы, сізде Sony Entertainment Network есептік жазбасы болса, оған кіріп,
құрылғыда Sony Entertainment Network ішіндегі музыканы, бейнелерді және ойындарды қолдана
бастау
ға болады. Немесе жаңа есептік жазбаны тікелей құрылғыдан жасауға болады.
Сондай-ақ, параметрлерді орнату нұсқаулығына кейінірек Параметрлер мәзірінен қол
жеткізуге болады.
Sony Entertainment Network желісінің Video Unlimited және Music Unlimited қызметтері
барлық нарықтарда бола бермейді. Бөлек жазылым қажет. Қосымша шарттар мен
жағдайлар қолданылады.
Орнату шеберіне қолмен қол жеткізу
1
Негізгі экран бетінен   опциясын т
үртіңіз.
2


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет