Пәнің силлабусыPdf көрінісі
Дата15.03.2017
өлшемі338,98 Kb.
#9813

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

 «Алматы энергетика және байланыс университеті» Коммерциялық емес АҚ 

Аэроғарыштық және ақпараттық технологиялар факультеті 

 «Ақпараттық жүйелер» кафедрасы 

 

                                                                                  БЕКІТЕМІН                                                                                   ААТФ деканы  

                                                                                  ___________ С.С.Табултаев  

                                                                                  «____»_______2016 ж

 

 

Пәнің  силлабусы  

IUS 4315 - «Ақпараттық- басқарушы жүйелер» пәні  

5В070300 -  «Ақпараттық жүйелер» 

 

 

 

  

 

 

 

Курс                                                                   

          4 

Семестр 


          7 

Барлық кредиттер 

          2 

ECTS – гі барлық кредиттер 

          3 

Барлық сағаттар 

          90 

Соның ішінде: 

 

Дәрістер           15 

Зертханалық сабақтар 

          60 

Соның ішінде СОӨЖ 

          15 

Курстык  жоба 

 

Емтихан 


 

 

 

 

 

  

 

  

 

Алматы 2016  

 

 Силлабусты  АЖ  кафедрасының  аға  оқытушысы  Нурмагамбетов  Г.С.  пәннің жұмыс бағдарламасы негізінде құрастырды.   

Силлабус 

«Ақпараттық 

жүйелер» 

кафедрасының 

мәжілісінде 

қарастырылды және мақұлданды. Хаттама  №11  11. 05. 2016 ж. 

 

 Кафедра менгерушісі    _______________   Ш.И.Имангалиев 

 

 Силлабус Аэроғарыштық және ақпараттық технологиялар факультетінің 

оқу-әдістемелік  комиссиясымен  қаралып,  мақұлданған  (  13.  05.  2016  ж.  №  6 

хаттама) 

                  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Оқытушылар: 

Нұрмағамбетов  Ғалымжан  Саруарович  –  АЭжБУ  аға  оқытушысы,  каб. 

Б331. Байланыс телефоны: 2925095, nurmgal@mail.ru. 

                                              384-86-04, сот.87775858266 

 

2  Аудиториялық  сабақтардың  жүргізілу  уақыты  және  орны  сабақ 

кестесінде  көрсетілген,  СОӨЖ  консультация  кестесі  Аэроғарыштық  және 

ақпараттық  технологиялар  факультеттің  деканаты  (Д  407)  және  АЖ 

кафедрасының (Б 331) ақпарат тақталарында көрсетілген.  

3 Оқу пәнінің сипаттамасы 

 

3.1  Пәннің  мақсаты–«Ақпараттық-  басқарушы  жүйелер»  (АБЖ) 

мақсаты болып, студенттердің білім алуы, қажетті жас маманға қатысу кезінде 

жобаларда  автоматтандыру  жөніндегі  ақпараттық  жүйелерді  пайдалана 

отырып,  қазіргі  заманғы  әдістемелерін  және  аспаптық  құралдарды  АЖ 

арқылы жобалау болып табылады. 

 

3.2 Пәннің мәселесі 

  

Студенттерді  АБЖ  жобалау  және  өңдеу  әдістеріне,  моделдеу 

әдістемелерін қолдануды үйрету және АБЖ CASE - құралдары АБЖ арқылы 

жобалау.  

3.3 Пәнді сипаттау 

 

Пән    мамандығы  5В070300  есептелген  –  "Ақпараттық  жүйелер"  және 

оның  мақсаты  студенттерді  заңдылықтарымен,  ақпараттық  жүйелерді 

жобалаумен танысу. 

Курсты  аяқтағанда студентте 

келесі түсініктер болуы қажет: 

-  практикалық  қолдану  дағдыларын    CASE  –  құралдарымен  жұмыс 

жасау 


-тәжірибесі  қабылданған  жобалық  шешімдер  негізінде  ерекшеліктері 

мен оларды жүзеге асыру, берілген бағдарламалық, аппараттық және аспапты 

ортада. 

-  әр  түрлі  аспаптық  құралдарды  жобалау  ақпараттық  жүйелерді 

тәжірбиесін таңдау. 

-  АЖ  туралы  үрдістері  және  даму  перспективалары  қазіргі  заманғы 

технологияларды проектированиясы 

 

білетіні: 

- жүйелілігі мен кезеңдерінің мазмұны АБЖ жобалауда 

- қазіргі заманғы әдіснамасы АБЖ жобалауда 


 

 

- АБЖ жобалаудың аспаптық құралдары  - даму болашағы ақпараттық жүйелер, олардың өзара байланысы шектес 

облыстарымен.  

қолынан келетіні: 

-  тұжырымдау  және  шешу  міндеттері:  ақпараттық  жүйелерді  жобалау 

технологиясын 

пайдалана 

отырып, 


негізделген 

функционалдық 

спецификацияларды шешу 

-  тұжырымдау  негізгі  ғылыми-техникалық  проблемалары  бойынша 

зерттеу объектілерін АБЖ автоматтандыру  

-  қолдану  әдістемесін  талдау  және  пәндік  саланы  қолданбалы 

ақпараттық жүйелерді құру 

-  жобалық және пайдалану құжаттамасын АБЖ өңдеу  

3.4  Пәннің  қайта  деректемелері:  программалау  технологиясы, 

объектіге 

бағытталған 

программалау, 

деректер 

қоры 


жүйелері, 

бағдарламалаудың қазіргі әдістері мен құралдары.  

3.5  Пәннің  кейінгі  деректемелері:  Дипломдық  проектісі  (арнайы 

бөлім) 


 

4. Пәннің құрылымы және мазмұны 

 

4.1 Теориялық дайындық(15сағ) 

 

Лек 


 

                            Тақырып (модулі, бөлімі) 

Қайнар 

көздің номері 1.Дисциплинаға кіріспе.  

1.1Автоматты  ақпараттық  жүйенің  негізгі  түсінігі  –  1 

сағат  


Дәрістер,  

Л.1, 2, 3 

2. Ақпараттық кәсіпке жүйелік қадам  2.2 Ақпараттық стратегия факторлық кілттің жіңісі 

ретінде  

2.3 Кәсіпорынның ішкі және сыртқы ақпараттық 

қоршамы – 1 сағат  

Дәрістер, 

Л.1, 2, 3 

3. Ақпараттық жүйенің категориясы  3.1.АҚ формалдаудағы деректерді басқарудың ролі 

3.2.Ұйымдағы деректердің типі  

3.3Деректерді өңдеуден анализге дейін  

3.4 Ақпараттық басқару жүйесі – 1 сағат  

Дәрістер, 

Л.1, 2, 3 

4. Кәсіпорынның ақпараттық жүйе интеграциясы  4.1 Кәсіпорынның ақпараттық жүйеасты байланысы  

4.2Бағыттыалған – сервис архитектурасы – 1 сағат  

Дәрістер,  

Л.1, 2, 3

 5. Ақпараттық жүйені қайта өңдеу мен енгізу. Дәрістер, 

 

 

5.1 Ақпараттық жүйені құрудағы принциптары. 5.2 Бизнес-процесстің реинжиниринг. 

5.3 Процесстің көрінісі мен моделированиясы  

5.4 CASE-технологиясы арқылы АҚ-нің 

проектированиясын қамтамасыз ету мен анализды 

процессы   

5.5 Ақпараттық жүйеге енгізу – 1 сағат  

Л.1, 2, 3 

6. Кәсіпорынның ақпараттық технологиясы  6.1 Басқарушылық есеп және есеп беру 

6.2 Автоматты ақпараттық жүйесі. 

6.3 Интегрирациялық ақпараттық ортасы 

6.4 КИС эволюциясы. -1сағат 

Дәрістер,  

Л.1, 2, 3

 7. Өндірістік қажеттіліктерін жоспарлау корпоративтік ақпараттық жүйелер.  

7.1 MRP кәсіпорынның материалдық қажеттіліктерін 

жоспарлау әдістемесі.  

7.2 MRP II стандарты. -1 сағат 

Дәрістер, 

Л.1, 2, 3 

8. Ресурсты басқарудағы ақпараттық жүйесі мен ERP-жүйесінде кәсіпорынды басқару.  

8.1 ERP жүйесі және кәсіпті басқарудағы мүмкіндігі  

8.2 ERP-жүйенің құрамы.  

8.3 MRP мен ERP жүйенің негізгі айырмашылығы.  

8.4 ERP-жүйесінің ерекшеліктері мен енгізілуі.  

8.5 ERP-жүйесінде енгізудегі негізгі қиындықтары. -

1сағат 

Дәрістер, Л.1, 2, 3 

9. КИС жаңа ұрпағы. CRM — қолданушы қарқорлығы.  9.1 Кәсіпорынның ресурсты жоспарлауы, сатып 

алушымен синхронизация жасау. -1сағат 

Дәрістер, 

Л.1, 2, 3 

10 

10. Функционалды анализдың методологиясы мен проектісі.  

10.1 SСADА (IDEF0)– концепциясының неізгі орны – 

1сағат 

Дәрістер,  Л.1, 2, 3

 

11 11. Ақпараттық ағынның моделінің қарым – қатынас 

логикасы (IDEF3).  

11.1 PFDD диаграммасы,  

11.2 OSTN диаграммасы. -1сағат 

Дәрістер, 

Л.1, 2, 3 

12 

12. Деректер ағының моделі  12.1 Негізгі нотациялар.  

12.2 DFD диаграммасы-1сағат 

Дәрістер, 

Л.1, 2, 3 

13 

13. Деректер қорының моделі  13.1 Негізгі нотациялар. 

13.2 IDEF1X диаграммасы -1сағат 

Дәрістер, 

Л.1, 2, 3 

14 

14. Rational Unified Process программды қамтамасыз етілуінің унифициалды қайта өңдеуі -1сағат 

Дәрістер, 

Л.1, 2, 3 


 

 

15 15. RUP методологиясының мінездемесі. 

15.1Методологияның стадиясы мен процессы, 

методологияның ерекшелігі.  

15.2 Процесстердң фазалармен орнына қойылуы. – 

1сағат 

Дәрістер, Л.1, 2, 3 

 

4.2  Практикалық дайындық  

4.2.1 Зертханалық жұмыстардың үлгілік тізімдері(45сағ) 

 

Лаб. 


жұм. 

Тақырып 


Қайнар 

көздің 


номері  мен 

бөлімі  


Пакетті қолданумен моделді жүйесі. BPwin 4.0 

көмегімен функционалды модель құру   

 

Дәрістер, Л.1, 2, 5,6 

Үзілісті  параметрлермен  технологиялық  нысанінің моделі құру 

Дәрістер, 

Л.1, 2, 5,6 

«Nonlinear Control 

Design 


Blockset» 

блокты 


қолданумен өндірістік регулятор параметрі  

Дәрістер, 

Л.1, 2, 5,6 

 «System Identification Toolbox» пакетінің қолдануымен идентификация жүйесі  

Дәрістер, 

Л.1, 2, 5,6 

Add Item to Shopping Cart жүйесі Дәрістер, 

Л.1, 2, 5,6 

 Пардыгенератордың  судағы  деңгейінің  автоматты жүйесі  

Дәрістер, 

Л.1, 2, 4,6

  

 «CurveFittingToolbox»пакеттің  көмегімен  деректерді 

эксперименталды қайта өңдеуі  

Дәрістер, 

Л.1, 2, 4,6

 

 4.3 Курстық жұмыс 

 

         Курстық жұмыс  студенттердің  меңгеру  процесін  АБЖ  жобалау, тексеру 

білім мен дағдыларды қолдана білу, өзіндік жобалау жұмысын меңгеру үшін 

берілген. 

         Курстық  жұмыстың  мақсаты  –  АБЖ  жобасын  берілген  пәндік  облысы 

үшін әзірлеу. 

        Бөлімдер  курстық  АБЖ  моделдерін  зерттеу  сұрақтарымен  бүтіндей, 

сондай-ақ  кіші  және  компонент  әр  түрлі  мақсаттағы  жұмыс  толықтырылуы 

мүмкін (бағдарламалық, ақпараттық, техникалық және т. б.). 

Әдістемелік нұсқауларға сәйкес орындалады. 

 

 

  

 

          4.4 СӨЖ тақырыптары 

 

4.4.1 Ақпараттық жүйелер – КСППР 

4.4.2 Деректер базасы КСППР 

4.4.3 Модельдер базасы КСППР 

4.4.4 Деректер қоймасы 

4.4.5 OLAP - кубы  

4.4.6 Құралдары мәліметтерді интеллектуалды талдау  

4.4.7 Data Mining туралы жалпы түсінік  

4.4.8 DataMining тапсырмасы 

4.4.9 DataMining классты жүйесі 

4.4.10 Негізгі кезеңдері Data Mining 

4.4.11 ERP-жүйесі 

4.4.12 Ақпараттық-басқарушы жүйелердің нақты уақыты 

4.4.13 Құру АБЖ нақты уақыт операциялық жүйе QNX  

4.4.14 SCADA жүйе TRACE MODE  

4.4.15 Бағдарламалық-техникалық кешені DeltaV  

     5 Аралық және қорытынды бақылау сұрақтары 

1.

  АҚ проектісін суреттеудегі негізгі түсінік. 

2.

 АҚ қайта өңдеу негізгі қадамы.  

3.

 АҚ қайта өңдеуінің этапы. Жүйелік анализ  

4.

 Тақырыптық аймақтың моделі  

5.

 Айқындылықтың әдісі. CRC-карточкелері 

6.

 Орындалу анализі 

7.

 Талап анализі. Техникалық тапсырма  

8.

 Техникалық тапсырмаға стандарты  

9.

 Техникалық жобаның құрамы және мазмұны 

10.


 

Бизнес – процесстің негізгі моделді түсінігі  

11.

 

Бизнес -процесстің моделді әдісі  12.

 

Бизнес процессті моделдің негізгі сұрақтары  13.

 

Моделдің инструменталды құралы  14.

 

ПҚАҚ өмірлік циклының процессы 15.

 

RationalUnifiedProcess (RUP) 

пакеттің 

қамтамасыз 

етілуінің 

унифицирлі процессі. 

16.


 

 (RUP) унифицирлі процесстің рационалды фазасы. 

17.

 

(RUP)унифицирлі процесстің рационалды жұмыс дисциплинасы. 18.

 

(RUP) рационалды унифицирлі процесстіңкөмекшілік дисциплинасы. 19.

 

ПО ақпараттық жүйелердің даму стратегиясы  20.

 

Автоматты ақпараттық жүйедегі өмірлік циклдың моделі   

 

21. 

Сулық модель. Жетістігі мен жетіспеушілігі. Қолдану аймағы.  

22.

 

Макетированиясы. 23.

 

Инкрементті модель. Жетістігі мен жетіспеушілігі. Қолдану аймағы. 24.

 

Спиральды модель. Жетістігі мен жетіспеушілігі. Қолдану аймағы. 25.

 

Компонентті-бағытталған  модель.  Жетістігі  мен  жетіспеушілігі. Қолдану аймағы.  

26.


 

(R  A  D)  бағдарламаларды  тез  қайта  құру  модел.  Жетістігі  мен 

жетіспеушілігі. Қолдану аймағы.  

27.


 

Әзірлеу бағдарламалық қамтамасыз ету АБЖ стадиясы 

28.

 

 Міндеттері қойылған кезеңі (сатысы "Техникалық тапсырма"). 29.

 

Талаптарды талдау кезеңі (сатысы "Нобайлық жоба"). 30.

 

Жобалау кезеңі (жобалау сатысы "Техникалық жоба"). 31.

 

Іске асыру кезеңі  ("Жұмыс жобасы"стадиясы). 32.

 

Автоматтандырылған ақпараттық жүйелердің даму кезеңдері. 33.

 

Пәндік талдау кезеңдері  34.

 

Талаптарды талдау кезеңі 35.

 

Жобалаудың кезеңі 36.

 

Іске асыру кезеңі 37.

 

Енгізу кезеңі 38.

 

Интерфейстің негізгі ұғымы. Пайдаланушы интерфейсі  39.

 

Интерфейстің түрі мен түрлері 40.

 

Пайдаланушы интерфейсін және әдісін өңдеу құралдары 41.

 

ПИ негізгі тәсілдерінің ерекшеліктері 42.

 

Интерфейстерді құрудың принциптары 43.

 

ПИ процессті жобалау 44.

 

ПИ қойылатын негізгі талаптары 45.

 

ПИ бағалау методикасы 46.

 

Объектілі-бағытталған талдау және жобалау методикасы. 47.

 

Объектілі-бағдарланған моделі негізгі принциптары.  48.

 

Сәйкестендірілген UML модельдеу тілі . Құрылыстық блоктар тілі. 49.Сәйкестендірілген 

UML 


модельдеу 

тілі. 


Прецеденттер 

диаграммасының мақсаты мен тағайындалуы. 

50.

 

Сәйкестендірілген UML модельдеу тілі. Диаграммасының мақсаты мен тағайындалуы тізбектер. 

51.


 

Сәйкестендірілген  UML  модельдеу  тілі.  Мақсаты  мен  кооперация 

диаграммалары. 

52.


 

Сәйкестендірілген  UML  модельдеу  тілі.  Кластар  диаграммасының 

мақсаты мен тағайындалуы. 

53.


 

Сәйкестендірілген UML модельдеу тілі. Диаграммасының мақсаты мен 

тағайындалуы өрістету. 

54.


 

UML типы қатынастарды аннотациясында. 

55.

 

Негізгі  стереотиптер  сынып  оқушысы.  Диаграммалар  жарамдылығын (BCE, BCED) 

56.


 

Модельдеу өзара іс-жүйесінің элементтерін пайдалана отырып, UML.  

 

57. 

Диаграммы моделін өзара элементтерін жүйесі. 

58.

 

Тізбек диаграммаларының негізгі элементтері 59.

 

Прецеденттер диаграммаларының негізгі элементтері. 60.

 

Элементтерінің негізгі жүйесі. 61.

 

UML сынып жүйесін пайдалана отырып моделдеу 62.

 

Класстар диаграммаларының негізгі элементтері 63.

 

Диаграммы моделін сыныптау. 64.

 

UML жүйесінің жай-күйін пайдалана отырып моделдеу 65.

 

Диаграммалардың негізгі элементтері. 66.

 

Диаграммы моделін жүйесінің жай-күйін тексеру. 67.

 

UML жүйесі компоненттерін пайдалана отырып моделдеу. 68.

 

Элементтерін компоненттерінің негізгі диаграммасы.  69.

 

Диаграммы компоненттерінің жай-күйі. 70.

 

UML өрістету жүйесін пайдалана отырып моделдеу. 71.

 

Элементтерін өрістету негізгі диаграммасы.  72.

 

Диаграмма моделін өрістету. 73.

 

Rational Rose CASE-құралының мақсаты 74.

 

Rational Rose диаграммасы мен моделі 75.

 

Деректер базасын проектеу 76.

 

бағдарламалар мен транзакцияларды проектеу 77.

 

Деректерді проектеу  

 6 Студенттердің баға деңгейі жөнінде ақпараттар 

           6.1  Бағалау жүйесі 

 

Сіздің білім деңгейіңіз оқудың кредиттік технологиясында қабылданған   

курс  бағдарламасы  бойынша  қорытынды  бағалар  шкаласына  сәйкес 

бағаланады (1 – кесте). 

 

 1 – кесте Баға 

Балдың сандық 

эквиваленті 

Пайыздық мазмұны 

Бағаның бұрынғы түрі 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы 

А- 

3,67 


90-94 

В+ 


3,33 

85-89 


Жақсы 

В 

3,0 80-84 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 0-49 

Қанағаттанарлықсыз  

 

 Рұқсат 

рейтингісінің 

бағасы 

семестр 


бойына 

жинақталады. 

Жұмыстардың  әр  түрі  100  баллдық  шкаламен  бағаланады  және  2  –  кестеге 

сәйкес  коэфиициенттік  деңгейінің  рұқсаты  ағымдағы  бақылаудың  орташа 

бағасына қосылады. 

 

2 кесте - Әр жұмыс түрінің маңыздылығы. Параметрлер 

Коэффициент салмағы 

Зертханалық жұмыстардың 

орындалуы 

0,4 

Курстық жұмыс 0,5 

Дәріс сабақтарына қатысуы 

0,1 

Ағымдағы бақылаудың орташа бағасы (Ор) 

1,0 


 

Аралық  бақылау  (АБ)  академиялық  күнтізбеге  сәйкес  семестрде  екі  рет 

өткізіледі.  Әр  АБ  (А1  және  А2)  100-баллдық  шкаласымен  бағаланады, 

ақпараттық жүйемен АБ бағасының орташа мәні есептеледі 

                                             Б

ор

=(Б1

2)/2 

және 0,2 салмақ коэффициентпен қабылдау бақылауына қосылады: 

БР = 0,2Бор+0,8Ор. 

Пән бойынша қорытынды баға шығарылады. 

                                                    Қ=0,6БР+0,4Е, 

Е – емтихандық бағасының сандық баламасы. 

 

6.2 Баллдың қойылу саясаты: 

 

Максималды  бағалар  жұмыстың  сапасына  және  орындалуына  карап 

қойылады.  Тесттілік  тапсырмалардың  және  дәріске  қатысу  бағалары  тесттің 

дұрыс  жауаптар  санына  және  жіберілген  дәрістік  сабақтардың  санына 

байланысты қойылады. 

 

6.3 Білім алушылардың оқу орындарының баға аударымдары 

 

ҚР-да оқитындардың оқу жетістіктерінің бағалаудың баллдық-рейтингтік 

әріптік  жүйесіне  ECTS  (Кредиттерді  жинақтау  және  трансферттің 

(ауыстырудың) Европалық жүйесі) бойынша бағаларды және кері ауыстыру 3-

4 кестелерге сәйкес орындалады. 

  3  кесте  -  ҚР  оқитындардың  оқу  жетістіктерінің  бағалаудың    баллдық-

рейтингтік әріптік жүйесі ECTS бойынша бағаларды ауыстыру 

 

  

 

 

 ECTS 

бойынша 

бағалар 

Әріптік 

жүйедегі 

бағалар 

Балдың 

сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның  бұрынғы 

түрі 

4,0 100 

Өте жақсы B+ 


3,33 

85 


Жақсы 

3,0 80 

2,0 65 

Қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттанарлықсыз 

 

4 кесте - Балды – рейтингтік әріптік РК баға жүйесіне сәйкес ECTS бойынша бағалар 

Әріптік 


системадағы 

баға 


Балдың 

сандық 


эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның 


бұрынғы 

түрі 


ECTS 

бойынша баға 

А 

4,0 


95-100 

Өте жақсы 

А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

Қанағаттанарлық 

С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлықсыз 

FX, F 

   

Оқып  жүргендер  пән  бойынша  Р

 

50%  төмен  алғандар,  Retake  өтулері міндетті (қайталап оқу және тапсыру). 

Қорытынды  бақылау  –  ауызша  емтихан.  Емтихан  сұрақтары  мен 

тапсырмалары  теориялық  және  практикалық  бөліктеріне  қатысты  дәрістік 

сабақтардың  зерттеу  жұмыстарынының  қатысынсыз  анықталады,  1:1тең 

болады. 

 

  

 

  

 

 

 7 Курс саясаты: 

 

- сабаққа кешікпеу және сабақты жібермеу; 

- мұғалімнің ұсынған дәрісін мұқият тыңдау; 

- сабаққа белсенді түрде қатысу; 

- белгілі себептермен жіберілген зертханалық сабақтарды өтеу 

( деканаттан жеке рұқсат қағазы болған жағдайда); 

-  курстық  жұмысты  қорғауға  семестр  аяқталуынан  бір  апта  бұрын 

өткізу; 


- кітапханада және үйде өзбетімен оқу.   

 

8 Академиалық этикалардың нормасы: 

 

тәртіптілік; 

- ұқыптылық; 

- адалдық; 

- жауапкершілік; 

- дәрісте ұялы телефондарды өшіріп жұмыс істеу; 

Түсініспеушілік  тудыратын  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушымен, 

эдвайзермен  ашық  талқылануы  керек,  ал  түсіністікке  қол  жеткізілмесе  бұл 

мәселе деканат қызметкерлеріне жеткізілуі керек.    

 Әдебиеттер тізімі 

  

Негізгі:  

1.

 Гвоздева,  В.А.  Базовые  и  прикладные  информационные  технологии.  -

М.: ФОРУМ-ИНФРА-М,2014 

2.

 

Рудинский,  И.Д.  Технология  проектирования  автоматизированных  систем  обработки  информации  и  управления.-  М.:  Горячая  линия- 

Телеком,  2011 

3.

 

Грекул В.И. Проектирование информационных систем.- М.,2010 4.

 

Кубеков,  Б.С.    Технологии  разработки  программного  обеспечения.- Алматы: Экономика,2011 

5.

 Гагарина  Л.Г.  Разработка  и  эксплуатация  автоматизированных 

информационных систем.- М.,2011 

6.

 

 Емельянова Н.З. 

Основы 


построения 

автоматизированных 

информационных систем.  - М.,2007 

7.

 Тепляков А.А. Проектирование информационных систем.- Минск,2010 

8.

 Шишов,  О.В.      Современные  технологии  и  технические  средства 

информатизации.- М.:ИНФРА,2014 

9.

 

Соловьев  И.В.  Проектирование  информационных  систем.-  М.: «Академический проект»,2009 

 

 

  

Қосымша: 

1.  Проектирование  и  реализация  баз  данных  Microsoft    SQL  Server  2000.-

М.,2001 

2.  Microsoft  SQL  Server  2005.  Практические  методы  работы.  Шаг  за 

шагом.-М., 2007 

  3. Емельянова Н.З. Проектирование информационных систем.- М.,2009 

  4.Вендров 

A.M. 


Проектирование 

программного 

обеспечения 

экономических              информационных  систем:  Учебник.-  М.:  Финансы  и      

статистика,2000 

 5.  Буч  Г.  Рамбо  Д.  Джекобсон  А.  Язык  UML.  Руководство  пользователя.- М.:ДМК,2000 

 


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет