*!Су мұздатқыштарын қолдануға болатын сұйықтықтың қайнау температурасы аспау керек


*ГОМОФУНКЦИОНАЛДЫ ҚОСЫЛЫСТАР (галогенотуындылар,гидрокситуындылар,тиолдар, аминдер) *1*60*3*бет3/155
Дата28.04.2022
өлшемі0.75 Mb.
#32700
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   155
*ГОМОФУНКЦИОНАЛДЫ ҚОСЫЛЫСТАР (галогенотуындылар,гидрокситуындылар,тиолдар, аминдер) *1*60*3*

#281


*!Гриньяр рективін алу үшін қолданылатын еріткіш

*бензол


*толуол

*этилацетат

*этил спирті

*+диэтил эфирі


#282

*!Галогеносутектің, судың молекуласы бөлінгенде ... ережесі қолданылады

*Марковников

*Эльтеков

*Хюккель

*+Зайцев


*Хунд
#283

*!Метилхлоридті пайдаланып, сірке қышқылын алуға болатын ... реакциясы

*Коновалов

*+Гриньяр

*Кучеров

*Зинин


*Вюрц
#284

*!Зайцев ережесі бойынша элиминдеу рекциясында түзіледі

*тармақталмаған алкендер

*аз тармақталған алкендер

*тұрақтылығы төмен алкендер

*+көбірек тармақталған алкендер

*шеткі қос байланысы бар алкендер
#285

*!Ацетиленмен әрекеттесіп винилхлорид түзетін қосылыс

*хлор

*хлораль


*хлорэтан

*хлороформ

*+хлорлы сутегі
#286

*!Бутен-2-нің хлорлы сутегімен әрекеттесу реакциясының түрі

*гидрлеу

*орынбасу

*+қосып алу

*галогендеу

*тотықсыздандыру
#287

*!Галогеноалкандардың магний мен абсолюттік эфир ортада әрекеттесуінен түзіледі

*+Гриньяр реактиві

*магний алкоксиді

*алкан

*алкен


*спирт
#288

*!Нуклеофильдік орынбасу реакцияларында реакциялық қабілеті жоғары болатын галогеноалкандар

*біріншілік

*екіншілік

*+үшіншілік

*екіншілік және үшіншілік

*біріншілік және екіншілік
#289

*!Трихлорометанның тарихи аты

*метилхлорид

*хлорометан

*+хлороформ

*хлораль


*фосген

#290


*!Гриньяр реактивінің формуласы

*Ag(NH3)2OH

*RCONH2

*+CH3MgI

*MgCl2

*AlCl3


#291

*!Ацетонды алудың өндірістік тәсілдерінің бірі

*пропанальды тотықсыздандыру

*+пропанол-2-ні тотықтыру

*пропанол-1-ді тотықтыру

*пропанальды тотықтыру

*пропенді гидратациялау
#292

*!Диол фрагментін сапалық анықтау үшін қолданылады

*+мыс (ІІ) гидроксиді

*калий перманганаты

*мыс (І)гидроксиді

*сірке қышқылы

*бром суы
#293

*!Фенолдық гидроксил тобын анықтау үшін қолданылады

*бром суын

*мыс сульфатын

*сілті ерітіндісін

*мыс гидроксидін

*+темір хлоридін
#294

*!Біріншілік спирт тотыққанда түзіледі

*кетон

*ацеталь


*+альдегид

*гликозид

*жай эфир
#295

*!Екіншілік спирт тотыққанда түзіледі

*+кетон

*альдегид

*жай эфир

*күрделі эфир

*жарты ацеталь
#296

*!Спирттердің қайнау температурасының жоғары болуының себебі ... түзілуінде

*эфирлік топтың

*алкоголяттардың

*қос байланыстың

*+сутектік байланыстың

*күрделі эфирлік байланыс
#297

*!Спирттердің активті металдармен әрекеттесуінен түзіледі

*гидридтерэ

*ацетальдар

*ангидридтер

*алкадиендер

*+алкоксидтер
#298

*!Спирттердің молекуласындағы гидроксил топтарының санымен анықталады

*бейтараптығы

*қышқылдығы

*амфотерлігі

*+атомдығы

*белсенділігі
#299

*!Оңай тотығатын спирттер

*ароматты

*екі атомды

*+біріншілік

*екіншілік

*үшіншілік
#300

*!Алкандарды нитрлеу реакциясының авторы

*Зелинский Н.Д

*+Коновалов М.И

*Гофман А.В

*Колбе А.В

*Вюрц Ш.А

#301


*!Коновалов реакциясында үшіншілік мононитротуындыға айналатын, құрамы С4Н10 көмірсутегі

*н-бутан


*2-метилбутан

+*2-метилпропан

*2,3-диметилбутан

*2,2-диметилпропан


#302

*!Ароматты аминдер алынатын реакция

+*нитроқосылыстарды тотықсыздандыру

*алкендердің электрофильдік қосып алуы

*кетондардың нуклеофильдік қосып алуы

*арендердің электрофильдік орынбасуы

*алкандардың радикалдық орынбасуы
#303

*!Азотты қышқылымен әрекеттесіп спирт түзетін қосылыс

+*біріншілік алифатты амин

*екіншілік ароматты амин

*үшіншілік алифатты амин

*біріншілік ароматты амин

*екіншілік алифатты амин
#304

*!Аминдерді диазоттау реакциясының жүру жағдайы

*баяу қыздырумен

*қатты қыздырумен

*бөлме температурасында

+*50С-тан жоғары емес, суықта

* AlCl3 катализаторының қатысумен
#305

*!Азотты қышқылының әсерінен диазоний тұздарын түзетін аминдер

*үшіншілік ароматты

*біріншілік алифатты

*екіншілік ароматты

*екіншілік алифатты

+*біріншілік ароматты
#306

*!Біріншілік ароматты аминдердің азотты қышқылымен қышқылдық ортада, суықта жүргізілетін реакциясында түзіледі

*нитрозоамин

*азоқосылыстар

*нитроқосылыстар

+*диазоқосылыстар

*аммиак және фенол
#307

*!Диазоқосылыстардың ароматты аминдер немесе фенолдармен әрекеттесу реакциясының аты

*нитрлеу

+*азобірігу

*нитроздау

*диазоттау

*дезаминдеу
#308

*!Нитробензолдан анилинді алғаш синтездеген ғалым

*Марковников Н.Н

*Фаворский А.Е

*Бетлеров А.М

*Арбузов А.Е

+*ЗининИ.Н
#309

*!Этилбромидтің гидролиздену реакциясының механизмі

*мономолекулалы нуклеофильдік орынбасу

+*бимолекулалы нуклеофильдік орынбасу

*мономолекулалы элиминдеу

*бимолекулалы элиминдеу

*электрофильдік орынбасу
#310

*!1-Хлоропропанның сілтінің спирттегі ерітіндісімен әрекеттесу реакциясының механизмі

+*элиминдеу

*радикалдық орынбасу

*нуклеофильдік орынбасу

*электрофильдік орынбасу

*нуклеофильдік қосып алу
#311

*!SN2 реакциялары сипатталады

*реакцияның жоғары жылдамдығымен

*реакцияның төменгі жылдамдығымен

*реакцияның бірінші реттілігімен

*катализатордың қатысуымен

+*вальден айналуымен
#312

*!SN1 реакциялары сипатталады

*реакцияның жоғары жылдамдығымен

*реакцияның төменгі жылдамдығымен

*реакцияның екінші реттілігімен

*диастереомерлердің түзілімен

+*рацематтардың түзілуімен
#313

*!Этилхлоридтің металл натриймен реакциясы нәтижесінде түзіледі

*Гриньяр реактиві

*сірке альдегиді

*этиленгликоль

*этиламин

+*бутан
#314

*!Біріншілік галогеноалкандардың сілтілік гидролиздену реакциясының механизмі

*мономолекулалық нуклеофильді орынбасу

+*бимолекулалық нуклеофильді орынбасу

*электрофильді орынбасу

*радикалды орынбасу

*элиминдеу
#315

*!Галогенид иондардың нуклеофилдігі төмендейтін қатар

*Cl □, Br □, F □, J □

*J □, F □, Br □, Cl □

+*J □, Br □, Cl □, F □

*F □, Br □, Cl □, J □

*Br □, F □, Cl □, J □
#316

*!Бромоциклогександы синтездеуге қажетті қосылыс

*пропан

*пентан


*бутен-1

*бутен-2


+*ацетилен
#317
*!1,2-Дибромоциклогександы синтездеуге болады
*бутен-1-ден
*бутена-2-ден
*пропеннен
*бутаннан
+*этиннен

#318
*!Дигалогеналкандарды дегалогендеу үшін қолданылады


*алюминий
*берилий
*натрий
+*магний
*литий

#319
*!Этанолды этиленнің қоспасынан тазарту үшін ... өткізу қажет


+*бром суы арқылы
*барит суы арқылы
*натрий хлориді ерітіндісінен
*сілтінің судағы ерітіндісінен
*сілтінің спирттегі ерітіндісінен

#320
*!CH3COOH+C2H5OH=CH3COO C2H5+HOH реакциядағы этанолдың қызметі


*электрофил
+*нуклеофил
*субстрат
*радикал
*орта

#321
*! Тиолдардың жұмсақ жағдайды тотығуынан түзілетін қосылыстар


*көмірсутектер
*сульфоксидтер
+*дисульфидтер
*сульфидтер
*сульфондар

#322
*! Тиолдардың катализатор қатысында тотықсыздануынан түзілетін қосылыстар


*арендер
+*алкандер
*алкиндер
*спирттер
*сульфондар

#323
*!Бутен-2-ні дихроматтың қышқылдық ортада әсерімен тотықтырғанда түзіледі


+*карбон қышқылының 2 молекуласы
*үш атомды спирттің 1 молекуласы
*екі атомды спирттің 1 молекуласы
*альдегидтің 2 молекуласы
*спирттің 2 молекуласы

#324
*!Пропанол1-ді хром қоспасының әсерімен тотықтырғанда түзіледі


*пропен қышқылы
+*пропаналь
*пропанон
*пропен
*пропин

#325
*!Пропанол-2-ні хром қоспасының әсерімен тотықтырғанда түзіледі


*пропен қышқылы
*пропаналь
+*пропанон
*пропен
*пропан

#326
*!Этаналь магнийорганикалық қосылыспен әрекеттескенде түзіледі


*карбон қышқылы
*біріншілік спирт
+*екіншілік спирт
*үшіншілік спирт
*күрделі эфир

#327
*!Фенолдардың спирттерден айырмашылығы фенолдар әрекеттеседі


*(CH3CO)2O
*CH3COOH
+*NaOH
*PCI5
*Na

#328
*!Өндірісте бутадиен-1,3 алынатын спирт


4Н9ОН
*CH3OH
3Н7ОН
+*С2Н5ОН
5Н11ОН

#329
*!2-Метилпропеннің гидратациялау реакциясы нәтижесінде түзіледі


*пропандиол-1,2
*2-метилпропанол-1
*2-метилпропаналь
+*2-метилпропанол-2
*2-метилпропандиол-1,2

#330
*!Толуолды нитрлеу реакциясының механизмі


*электрофильдік қосып алу
*нуклеофильдік қосып алу
+*электрофильдік орынбасу
*нуклеофильдік орынбасу
*радикалды орынбасу

#331
*!Фенолдармен жүретін азобірігу реакциясының ортасы және механизмі


*бейтарап,SЕ
*әлсіз сілтілік, SN
+*әлсіз сілтілік, SE
*әлсіз қышқылдық, SЕ
*әлсіз қышқылдық, SN

#332
*!Аминдермен жүретін азобірігу реакциясының ортасы және механизмі


*сусыз,SN
*әлсіз сілтілік, SN
*әлсіз сілтілік, SE
*әлсіз қышқылдық, SN
+*әлсіз қышқылдық, SE

#333
*!Диметиламиннің азотты қышқылымен әрекеттесу өнімі


*имин
*спирт
*альдол
+*нитрозоамин
*гидроксинитрил

#334
*!Екіншілік аминдер азотты қышқылымен әректтескенде түзіледі


*оксим
*альдол
*ацеталь
+*нитрозоамин
*диазоқосылыс

#335
*!Аминдер минералды қышқылдармен әрекеттескенде түзіледі


+*тұздар
*негіздер
*спирттер
*нитрилдер
*азоқосылыстар

#336
*!Бос күйіндегі азот түзе дезаминдеу реакциясына қатысатын аминдер


*екіншілік ароматты
*екіншілік алифатты
*үшіншілік алифатты
*біріншілік ароматты
+*біріншілік алифатты

#337
*!Анилиннің азотты қышқылымен қышқылдық ортада әрекеттесуі нәтижесінде түзіледі


*нитробензол
*нитрозоамин
*фенол мен азот
+*диазоқосылыс
*аммиак пен спирт

#338
*!Аминдер негіздік қасиетіне байланысты әрекеттеседі


*азотты қышқылымен
*сілтілік металдармен
+*минералды қышқылдармен
*сілтілік металдардың гидроксидтерімен
*сілтілік металдардың алкоголяттарымен

#339
*!С6Н5NH2+HNO2+HCI=[ С6Н5N2]+CI-+ H2O реакция аталады


*нитрлеу
*азоқосылу
+*диазоттау
*дезаминдеу
*нейтралдау

#340
*!Метанолға бромды сутегімен әсер еткенде түзіледі


*метан
+*бромометан
*формальдегид
*дибромометан
*трибромометан

#341
*!2-Метилбутанның 1 моль броммен әрекеттесу өнімі


*1-бромо-2-метилбутан
+*2-бромо-2-метилбутан
*1,2-дибромо-2-метилбутан
*1,1-дибромо-2-метилбутан
*1,3-дибромо-2-метилбутан

#342
*!2,2- Дибромогексанның сілтінің спирттегі ерітіндісінің артық мөлшерімен әсер еткенде түзілетін көмірсутегі


*1-гексен
*2-гексен
*3-гексен
*1-гексин
+*2-гексин

#343
*!Қосылыстардың реакциялық қабілеті төмендейтін қатар 1)C2H5F, 2) C2H5Br 3)C2H5CI ,4)C2H5I


*C2H5F C2H5CI> C2H5Br> C2H5I
*C2H5I> C2H5F >C2H5Br> C2H5CI
+*C2H5I >C2H5Br >C2H5CI> C2H5F
*C2H5F> C2H5Br> C2H5CI >C2H5I
*C2H5I> C2H5CI >C2H5Br >C2H5F

#344
*!Хлормен әрекеттесіп молекулалық массасы 113 болатын қосылыс түзетін қанықпаған көмірсутегі


*этилен
*бутен-1
+*пропен
*пентен-1
*ацетилен

#345
*!2-хлоропропан натрий гидроксидінің судағы ерітіндісімен әрекеттескенде түзілетін қосылыс


*пропандиол-1,2
+*пропанол-2
*пропанол-1
*пропен
*пропин

#346
*!2-хлоропропан натрий гидрооксидінің спирттегі ерітіндісімен әрекеттескенде түзілетін қосылыс


*бутен-1
+*бутен-2
*бутанол-2
*бутанол-1
*бутандиол-2,3
#347

*!Дибромэтаннан сілтінің спиртттегі ерітіндісімен әрекеттесуінен алынады

*винил спирті
*этиленгликоль
+*ацетилен
*этанол
*этан
#348
*!2-метил-2-хлоробутан сілтінің судағы ертітіндісімен әрекеттескенде түзіледі
*2-метилбутанол-1
+*2-метилбутанол-2
*2-метилбутен-2
*2-метилбутен-1
*2-метилбутин-1
#349

*!Төмендегі қосылыстардың гидролиздену реакциясының жылдамдығы төмендейтін қатар 1) (СН₃)₂СНВr 2)C₆H₅Br 3) СН₃-СН₂-СН₂Вr

*(СН₃)₂СНВr >C₆H₅Br > СН₃-СН₂-СН₂Вr
*СН₃-СН₂-СН₂Вr >C₆H₅Br > (СН₃)₂СНВr

+*(СН₃)₂СНВr > СН₃-СН₂-СН₂Вr> C₆H₅Br

*C₆H₅Br >(СН₃)₂СНВr > СН₃-СН₂-СН₂Вr

*СН₃-СН₂-СН₂Вr> (СН₃)₂СНВr >C₆H₅Br


#350

*!Этил спиртіне иодсілтілік ортада әсер еткенде түзіледі

*иодосіркеқышқылы
*2-иодоэтанол
*1-иодоэтанол
+*иодоформ
*этилйодид
#351

*!Изобутилбромид сілтінің судағы ерітіндісімен әркеттескенде түзілетін қосылыс


*бутанол-1
*бутанол-2

*бутандиол-1,2

+*2-метилпропанол-1

*2-метилпропанол-2


#352

*!2-метил-1-хлоробутан сілтінің судағы ертіндісімен әрекеттескенде түзілетін қосылыс

+*2-метилбутанол-1

*2-метилбутанол-2

*2-метилбутен-2

*2-метилбутен-1

*2-метилбутан
#353

*!Металл натриймен әрекеттесіп 2,7-диметилоктан түзетін қосылыс

*н-бутилбромид
*изобутилбромид

+*изопентилбромид


*2-бромо-2-метилбутан

*1-бромо-2-метилбутан


#354

*!Циклопропан алынатын хлоротуынды

*1,2,3-трихлоропропан

*1,1-дихлоропропан

*1,2-дихлоропропан

+*1,3-дихлоропропан

*2,2-дихлоропропан
#355

*!1 моль метан мен 1 моль хлор әрекеттескенде түзіледі

*хлороэтан
*дихлороэтан

+*xлорометан

*дихлорометан

*трихлорометан


#356

*!Хлор атомының қозғалғыштығы төмендейтін қатар

+*аллилхлорид, этилхлорид, винилхлорид
* этилхлорид, аллилхлорид, винилхлорид

* аллилхлорид, винилхлорид, этилхлорид

* винилхлорид, этилхлорид, аллилхлорид

* этилхлорид, винилхлорид, аллилхлорид


#357

*!Бром атомының қозғалғыштығы жоғарылайтын қатар


*аллилхлорид, этилхлорид, винилхлорид
* этилхлорид, аллилхлорид, винилхлорид

* аллилхлорид, винилхлорид, этилхлорид

*+ винилхлорид, этилхлорид, аллилхлорид

* этилхлорид, винилхлорид, аллилхлорид


#358
*!2-хлоробутанды дегидрохлорлау нәтижесінде түзілетін қосылыс

+*2-бутен

*1-бутен

*изобутилен

*бутандиен-1,3

*бутандиен-1,2


#359

*!Әр жұптағы қайнау температурасы жоғары қосылыстар а) пропанол-2 немесе пропандиол-1,2; б) пропанол-1 немесе метоксиэтан в)бутанол-1 немесе бутилхлорид


*пропандиол-1,2, пропанол-1, бутилхлорид

+*пропандиол-1,2, пропанол-1, бутанол-1

*пропанол-2 , метоксиэтан , бутилхлорид

*пропанол-2 ,пропанол-1, бутилхлорид

*пропанол-2 , метоксиэтан ,бутанол-1
#360

*!Әр жұптағы қышқылдық қасиеті күшті қосылыстар а) этанол немесе фенол б) этанол немесе 2-хлороэтанол в) п-крезол немесе п-нитрофенол

*фенол, этанол, п-крезол

*фенол, 2-хлороэтанол, п-крезол

*этанол, 2-хлороэтанол, п-крезол

+*фенол, 2-хлороэтанол, п-нитрофенол

*этанол, 2-хлороэтанол, п-нитрофенол
#361

*!Құрамы С₅Н₁₂О, тотыққанда құрамы С₅Н₁₀О кетон алынатын, дегидратацияланғанда 2-метил-2-бутен түзетін қосылыс

*2-метил-1-бутанол

+*3-метил-2-бутанол

*2- метил-2-бутанол

*изопентанол

*1-пентанол
#362

*!Төмендегі қосылыстардың қышқылдық қасиеті төмендейтін қатар


*су, фенол, этанол

+*фенол, су, этанол

*этанол, су, фенол

*фенол, этанол, су

*су, этанол, фенол
#363

*!Үшіншілік бутил спирті орынбасу номенклатурасы бойынша аталады

+*2-метилпропанол-2
*триметилкарбинол
*2-метилпропанол-1
*бутанол-2

*бутанол-1


#364

*!Қосылыстардың қышқылдығы төмендейтін қатар 1)спирттер, 2) тиолдар, 3)амидтер

+*тиолдар >спирттер> амидтер

*тиолдар >амидтер >спирттер

*спирттер >тиолдар >амидтер

*спирттер >амидтер >тиолдар

*амидтер >тиолдар >спирттер
#365

*!Пентаналь алюминий алкоголятымен катализатор ретінде әрекеттескенде түзілетін қосылыс

*1-пентанол
*2-пентанол
*3-пентанол

*изопентанол

+*пентилпентаноат
#366

*!2-Метилпропенге судың молекуласы қосылғанда түзіледі

*бутан
*бутанол-2

*бутанол-1

*изобутил спирті

+*үш.бутил спирті


#367

*!Жалпы формуласы С₄Н₉ОН болатын біріншілік спирттер саны


+*екі
*үш

*бес


*төрт

*алты
#368


*!Жалпы формуласы С₃Н₇ОН болатын біріншілік спирттер саны
*екі
*үш

+*бір


*бес

*төрт
#369

*!3-Аминофенолды карбоксилдеу нәтижесінде түзілетін қышқыл

+*п-аминосалицил


*м-аминосалицил

*п-аминобензой

*м-аминобензой

*о-аминобензой


#370

*!Метилпропанол -2 фосфор (V) хлоридімен әрекеттескенде түзілетін қосылыс


+*2-метил-2-хлоропропан
*2-метил-1-хлоропропан

*2-хлоропропанол-2

*2-хлоропропанол-1

*2-метилпропаналь


#371

*!2-метилпентанол-3-тің молекулаүшілік дегидратациясы нәтижесінде түзілетін қосылыс

*4-метилпентен-1

*3-метилпентен-2

*2-метилпентен-1

+*2-метилпентен-2

*2,3-диметилбутен-2

#372


*!Бутанол-2–нің катализдік дегидрленуі нәтижесінде түзілетін қосылыс

+*метилэтилкетон

*диэтилкетон

*бутаналь

*бутен-2

*бутен-1
#373

*!2-Метилбутен-2-нің гидратациясы нәтижесінде түзілетін қосылыс

*2-метил-2-пропанол

*2-метил-1-бутанол

*3-метил-1-бутанол

+*2-метил-2-бутанол

*2-метилбутаналь


#374
*!Метилспирті мен құмырсқа қышқылы әрекеттескенде түзілетін қосылыс

*метилэтил эфирі


+*метилформиат

*метилэтаноат

*метилацетат

*этилацеталь


#375
*!SNреакциясына оңай қатысатын қосылыс

*2-метилпропанол-1

+*2-метилпропанол-2

*пропанол-1

*пропанол-2

*этанол
#376

*!Пропаналь тотықсызданғанда түзілетін қосылыс

*пропин


*пропанон

+*пропанол-1

*пропанол-2

*пропан қышқылы


#377
*!Пропанон тотықсызданғанда түзілетін қосылыс

*пропен


*пропаналь

+*пропанол-2

*пропанол-1

*пропион қышқылы


#378
*!2-Метилпентанол-1-дің молекулаішілік дегидратация нәтижесінде түзілетін қосылыс

*2-метилпентин-1

*2-метилпентин-2

+*2-метилпентен-1

*2-метилпентен-2

*2-метилпентанон-3

#379
*!2-Бутанолдың катализдік дегидратациясы нәтижесінде түзілетін қосылыс

*бутан


*бутанон

*1-бутен


+*2-бутен

*бутаналь


#380
*!Бензил спиртінің катализдік дегидрленуі нәтижесінде түзілетін қосылыс

*бензамид

*бензиламин

*бензонитрил

+*бензальдегид

*бензой қышқылы


#381
*!Екі атомды фенолдардың изомерлер саны

*2

+*3*4

*5

*6


#382
*!Қосылыстардың негіздігі өсуі бойынша орналасқан1)метиламин,2)анилин,3)п-нитроанилин

* метиламин < анилин < п-нитроанилин

* п-нитроанилин < метиламин < анилин

* метиламин < п-нитроанилин < анилин

* анилин < п-нитроанилин < метиламин

+* п-нитроанилин < анилин < метиламин


#383
*!Этиламин 1 моль хлорэтанмен әректескенде түзілетін қосылыс

*этилендиамин

*триэтиламин

+*диэтиламин

*дихлорэтан

*бутиламин


#384
*!Этиламин азотты қышқылымен әрекеттескенде түзілетін қосылыс

*азоқосылыс

*имин және су

*диазо қосылыс

*нитро қосылыс
+*спирт және азот
#385
*!Негіздік қасиеті күшті болып табылады

*NH2-C6H4-Cl

*NH2-C6H4-Br

+*NH2-C6H4-OH

*NH2-C6H4-NO2

*NH2-C6H4-COOH


#386
*!C4H11N формуласына сәйкес біріншілік аминдердің саны

*1

*2*3

+*4


*5
#387
*!C4H11N формуласына сәйкес үшіншілік аминдердің саны

+*1


*2

*3

*4*5
#388
*!C6H5N2Cl сумен әрекеттескенде түзілетін қосылыс

+*фенол


*толуол

*анилин


*хлорбензол

*бензил спирті


#389
*!C6H5N2Cl сумен әрекеттескенде бөлінетін газ

*азот диоксиді

*аммиак

*сутегі


*хлор

+*азот
#390


*!Диазоний тұзы арқылы бензой қышқылын алу үшін қолданылатын қосылыс

*фенол


*толуол

+*анилин


*хлоробензол

*бензолсульфон қыщқылы

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   155
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет