Тест тапсырмалар банкібет1/13
Дата29.06.2023
өлшемі99,41 Kb.
#103724
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Тест тапсырмалар банкі

Диагностикалық және қорытынды тестілеуді өткізу үшін модульде оқылатын әрбір тақырып бойынша 15 тапсырмадан тұратын тапсырмалар банкі әзірленді. Тыңдаушы 24 тест тапсырмасынан, әр тақырып бойынша 3 тапсырмадан тұратын тест тапсырады. Тапсырмаларды таңдау кездейсоқ түрде жүзеге асырылады.


Тест тапсырмалар банкінің құрылымы"Білім беру сапасын арттыру контексінде пәндік құзыреттерді жетілдіру"негізгі модуль тақырыптарының атауы

Сағат саны

Тыңдаушы тестіндегі сұрақтар саны

Тест тапсырмалары банкіндегі сұрақтар саны

1

Тақырып 1.2. Python программалау тілі. IDE орнату және алғашқы бағдарлама. Логикалық өрнектер және салыстыру операторлары. Логикалық оператор

8 ак. сағат

3

15

2

Тақырып 1.3. Python тілінде сызықтық алгоритмдердегі өрнектер мен функцияларды программалау

8 ак. сағат

3

15

3

Тақырып 1.4.
Python тілінде тармақталу алгоритмдерін программалау

8 ак. сағат

3

15

4

Тақырып 1.5. Python программалау тілінде циклдік алгоритмдерді программалау

8 ак. сағат

3

15

5

Тақырып 1.6. Робототехника

8 ак. сағат

3

15

6

Тақырып 1.7.
Мәліметтер қоры

8 ак. сағат

3

15

7

Тема 1.8.3D басып шығару8 ак. сағат

3

15

8

Тема 1.9. Векторлық және растрлық графикамен жұмыс

8 ак. сағат

3

15

ҚОРЫТЫНДЫ

24

120

Тест тапсырмалар банкі
1.2 тақырып. Python бағдарламалау тілі. IDE орнату және алғашқы бағдарлама. Логикалық өрнектер мен салыстыру операторлары. Логикалық оператор.
1.2.1. Python туралы жалпы ақпарат, Python бағдарламалау тілін құрудың қысқаша тарихы

1-сұрақ. Python бағдарламалау тілін жасаушы оның атын ненің құметіне берді?


A. жыланның
B. ТВ-шоудың
C. ойынның
D. тағамның
E. фильмнің

2-сұрақ.Консольге қандай функция шығады (монитор экранында)? 1. out()

 2. log()

 3. print()

 4. write()

 5. input()

3-сұрақ. Python бағдарламалау тілін жасаған


A. Гвидо Ван Россум
B. Дэвид Паттерсон
C. Эрвин Дональд Кнут
D. Джеймс Артур Гослинг
E. Никлаус Вирт

4-сұрақ. Айнымалы атаулар мыналарды қамтуы мүмкін:


А. Бос орындар
B. Орыс әріптері
C. Жақшалар
D. Python тілінің кілт сөздері
E. Латын әріптері

5-сұрақ. Python бағдарламасы қалай аталады? 1. скрипт

 2. скретч

 3. скетч

 4. скотч

 5. скрутч

1.2.2 - Логикалық өрнектер мен операторлар.

1-сұрақ. Python-да қандай сөз "ақиқат"логикалық мағынасына сәйкес келетінін көрсетіңіз


А. true
B. False
C. 'True'
D. True
E. false

2-сұрақ. Len() функциясы... қайтарады


A. жолдың ұзындығын
B. кездейсоқ санды
C. символ номерін
D. санның модулін
E. санды өшіруді

3-сұрақ.Төмендегіоператорлардыңішіненсалыстыруоператорына жатпайтынын көрсетіңіз 1. ‘==’

 2. ‘>’

 3. ‘=’

 4. ‘<’

 5. ‘!=’

4-сұрақ. Бұл код нені шығарады?


a= 1 or 0
print(a)

 1. 0

 2. 1

 3. 1, 0

 4. 0, 1

 5. 10

5-сұрақ.Бұл код нені шығарады?


b= 1 and 0
print(b)

 1. 0

 2. 1

 3. 1, 0

 4. 0, 1

 5. 101.2.3. Енгізу және шығару функциялары (input(), print())

1-сұрақ.Python бағдарламалау тілі үшін берілген тұжырымдардың қайсысы дұрыс? 1. деректерді енгізу және шығару үшін нұсқаулар қарастырылмаған

 2. компьютердің жедел жадынан деректерді монитор экранына шығару үшін print () нұсқаулығы қолданылады

 3. print() функциясы сандық деректерді қайтарады

 4. input() функциясы мәтіндік деректерді қайтарады

 5. int(input) функциясы мәтіндік деректерді қайтарады

2-сұрақ.а айнымалысына пайдаланушы пернетақтадан енгізген мәнді меншіктейтін инструкцияны таңдаңыз. 1. a = print()

 2. print(a)

 3. input(a)

 4. a = input()

 5. int(input(a))

3-сұрақ.a=6 және b=7 айнымалы мәндері бойынша нәтижесі мына форматташығарылатын бағдарлама үзіндісін таңдаңыз: 6 + 7 =13 1. a=6

b=7
print(6+7=, a+b) 1. a=6

b=7
print(“6+7 =”, a+b) 1. a=6

b=7
print(“6+7=”, “a+b”) 1. a=6

b=7
print(‘6+7=’, ‘a’+’b’) 1. a=6

b=7
print(“6+7=”, “a”, “+”, “b”)

4-сұрақ. а = 345. print(а//100) командасы экранда нені көрсетеді?


A. 34
B. 3
C. 4
D. 5
E. 345

5-сұрақ. Бағдарламаның үзіндісін орындау нәтижесінде экранға не шығады?


a = 3
b = 13
print( 'F(', a, ')=(', a+b, ')') 1. F(a)=a+b

 2. F(a)=16

 3. F(3)=16

 4. F( a )=(a+b)

 5. F( 3 )=( 16 )1.3-тақырып. Python тілінде сызықтық алгоритмдерде өрнектер мен функцияларды бағдарламалау
1.3.1. Деректерді шығару форматтары

1-сұрақ. рrint('маған бер', '100 теңге', sep = 'қазір') нұсқаулығын орындау нәтижесінде экранға не шығарылады? 1. маған қазір 100 теңге бер

 2. маған 100 теңге бер

 3. маған 100 теңге бер, қазір

 4. маған бер қазір 100 теңге

 5. маған бер, 100 теңге

2-сұрақ. іnput () функциясы қандай деректерді қайтарады?


A. int
B. float
C. str
D. bool
E. real

3-cұрақ. Көрсетілген жолдардың қайсысы бүтін санды n айнымалысына оқиды (меншіктейді)?


A. n = input()
B. n = integer(input())
C. n = number(input())
D. n = int(input())
E. n = str(input())

4-сұрақ. а=2, b=8, print(a, 'a', b, sep=',') нұсқауларын орындау нәтижесінде экранға не шығарылады?


A. a, a, b
B. 2; a; 8
С. 2, а, 8
D. 2, 2, 8
E. 2 a 8,

5-сұрақ. a='2', b='8', print(a+b, 'a', b, sep=';') нұсқаулықтарын орындау нәтижесінде экранға не шығарылады?


A. 28, a, 8
B. 28; a; 8
C. 10; a; 8
D. 10; 2; 8
E. 28, 2, 8


1.3.2. Өрнектердібағдарламалаужәне функциялар

1-сұрақ. Сәйкестіктіорнатыңыз


1. а**b операциясы а) санды енгізу
2. а % b операциясы b) бөлінуден қалған қалдық
3. іnput() функциясы c) толық бөлігін алу
4. а//b операциясы d) A^b-дәрежеге көтеру
5. print() функциясы е) таңба
f) деректерді шығару
2-сүрақ.Өрнектерді жауаптарымен сәйкестендіріңіз.

 1. 5+15//7 - 3%4+5**2= а) -57

 2. (5+15)//7 - 3%4+5**2= b) 4

 3. 5+15//7 - (3%4 +5)**2= с) 29

 4. 5+(15//7 - 3%4)**2= d) 24

 5. 5+15//7 - 3%(4+5**2)= е) 6

f) 36

3-сұрақ.Инструкцияларды нәтижесімен сәйкестендіріңіз 1. print (“Бір”, “Екі”, “Үш”) a) Бір+Два+Три

 2. print (“Бір”, “Екі”, “Үш”, sep= “;”) b) Бір Два Три

 3. print (‘Бір\nЕкі\nҮш’) с) БірЕкіҮш

 4. print (‘Бір\tЕкі\tҮш’) d) Бір;Екі;Үш

 5. print (‘Бір’, ‘Екі’, ‘Үш’, sep= ‘+’) е) Бір

Екі
Үш
f) Бір, Екі, Үш

4-сұрақ. Өрнекті мазмұнымен сәйкестендіріңіз


1. b=a / /100+((a//10)%10)+a%10 а) екі таңбалы санның
квадраттарының қосындысы
2. b=(a / / 10)**2+(a%10)**2 b) екі таңбалы санның екі еселенген
сандарының қосындысы
3. b=(a / / 10)*2+ (a%10)*2 c) үш таңбалы санның сандарының
қосындысы
4. b=(a//100)+a%10- ((a//10)%10) d) үш таңбалы санның бірінші
цифрынан қалған екі цифрларының
көбейтіндісін шегеру
5. b=a / / 100 - ((a//10)%10)*(a%10) е) үш таңбалы санның екі шеткі
цифрларының қосындысынан
ортаңғы цифрын шегеру
f) үш таңбалы санның шеткі
сандарының қосындысы

5-сұрақ.Бағдарламаны нәтижесімен сәйкестендіріңіз 1. a=input() a) 10- 2

5 b) 55 -1
print(a+a) с) 2-5
d) 15-3

 1. a=int(input()) е) 5- 4

5 f) 25
print(a+a)


 1. a=int(input())

5
print(a*3) 1. a=int(input())

5
print(a%6) 1. a=int(input())

5
print(а//2)
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет