Түсінік хат «Математика»


СГЕОМЕТРИЯЛЫҚФИГУРАЛАР.ПЕРИМЕТРбет12/13
Дата15.01.2023
өлшемі80.21 Kb.
#61366
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Байланысты:
матем 2-сынып КТЖ 2022-2023 399 бұйрық

4СГЕОМЕТРИЯЛЫҚФИГУРАЛАР.ПЕРИМЕТР. АУДАН

126

21
Геометриялық фигураларды әріптермен белгілеу

2.5.2.3. Нүктелерді, кесінділерді, сәулелерді,түзулерділатыналфавитініңбасәріптерімен таңбалау,олардытаңбалануыбойыншаоқу.
2.3.3.1. Сызықта белгіленген нүктелерді бір-бірінеқатысты орналасуынанықтау.

1

01.05
127

22
Жазық фигуралардың
модельдерін бөліктерге бөлу.Олардан композициялар құрастыру

2.3.2.3.Жазық фигуралардың модельдерінбөлужәнеоларданкомпозицияқұрастыру.1

02.05
128

23
Көпбұрыштардың, қоршаған ортадағы заттар бетінің қабырғаларын өлшеу

2.3.1.3. Көпбұрыштардың, қоршаған ортадағызаттар қабырғаларының ұзындығын өлшеу,периметрді табуғаарналғанформулаларды:Р =(а +b)· 2,Р =а ·4, Р = а +b +с қорытындылау,құружәнеқолдану.

1

03.05
129

24
Тіктөртбұрыштың, шаршының,үшбұрыштың периметрін табуформуласы

2.5.1.5.** Тіктөртбұрыш (шаршының)ұзындығы,ені,периметрінтабуғаберілген есептерді талдау және шығару, кері есептердіқұрастыружәнешығару.

1

04.05
130

25
Шамалар(ұзындығы,ені,периметрі)арасындағытәуелділік

2.5.1.2.** Есептерді шығару барысындаұзындығы, ені, периметр шамаларының өзаратәуелділігінпайдалану.
2.3.1.4Фигураныңбелгісізқабырғасыноның периметрі мен белгілі қабырғалары арқылытабу.

1

08.05
131

26
Тіктөртбұрыштың (шаршының)қабырғалары мен периметрін табуға берілген есептер

2.5.1.2.**Есептердішығарубарысында ұзындығы, ені, периметр шамаларының өзаратәуелділігінпайдалану.
2.5.1.5.** Тіктөртбұрыш (шаршының)ұзындығы, ені, периметрін табуға берілгенесептердіталдаужәнешығару,керіесептерді құрастыружәнешығару.

1

09.05
132

27
Периметрі бойынша жазық фигураларды торкөзді параққасалу

2.3.1.5. Берілген периметрі бойынша торкөзді қағазға жазық фигуралар салу, олардың пішіндері өзгеруін еқарай периметрдің қалай өзгеретінін түсіндіру.

1

10.05
133

28
Нұсқаулыққа сәйкес әрекеттер орындау

2.3.2.4. Бастапқы орнын, бағытын, қозғалысын(оңға, солға, тура, толық бұрылу, сағат тіліменжәне сағат тіліне кері жартыға, төрттен біргебұрылу), анықтау айқындайтын нұсқаулыққа сәйкес әрекетжасаужасау.
2.3.3.1. Сызықта белгіленген нүктелерді бір-бірінеқатысты орналасуынанықтау.

1

11.05
134

29
Логикалық есептер,басқатырғыштар

2.4.2.2. Сандық есептерді, әртүрлі сандардан тұратын басқатырғыштарды, ауыстырып құюға және өлшеуге берілген логикалық есептерді зерттеу және шығару.

1

15.05
135

30
Өзіңдітексер
БЖБ № 3

2.5.1.5.** Тіктөртбұрыш (шаршының)ұзындығы,ені, периметрінтабуғаберілген есептерді талдау және шығару, кері есептерді құрастыружәнешығару.
2.5.1.2.**Есептердішығарубарысында ұзындығы, ені, периметр шамаларының өзаратәуелділігінпайдалану.

1

16.05
136

31
Сандар мен шамалар

2.1.3.4.** Ұзындық (см, дм, м)/ масса (кг, ц)өлшем бірліктерін олардың арақатысынасүйеніптүрлендіру.
2.1.3.3. Ұзындық (см, дм, м) масса (кг, ц)/көлем(сыйымдылық)(л)/уақыт:(сағ, тәул,апта,ай, жыл) өлшем бірліктерін салыстыру жәнешамалар мәндерімен қосу(азайту)көбейту/бөлуамалынорындау

1

17.05
137

32
Алгебра элементтері

2.1.2.3.** Қосудың ауыстырымдылық,терімділікқасиеттерінқолдану.
2.2.1.1. Санды және әріпті өрнектерді(көбейтінді, бөлінді)/теңдіктер ментеңсіздіктерді ажырату, құрастыру, жазу жәнеоқу.

1

18.05
138

33
Геометрия элементтері

2.5.1.2.** Есептерді шығару барысындаұзындығы, ені, периметр шамаларының өзаратәуелділігінпайдалану.
2.3.1.4. Фигураның белгісіз қабырғасын оныңпериметрі мен белгілі қабырғалары арқылытабу.
2.5.2.3. Нүктелерді, кесінділерді, сәулелерді,түзулерді латын алфавитінің бас әріптеріментаңбалау,олардытаңбалануыбойыншаоқу.

1

22.05
139

34
Жиындар.Логика элементтері

2.4.1.1. Тең жиындардың бірігуін жәнежиыннаноныңтеңбөліктерінайырыпалудыдиаграммаарқылыкөрнекі түрдекескіндеу.

1

23.05
140

35
Математикалық модельдеу

2.5.1.2.** Есептерді шығару барысында баға,мөлшер (сан), құн арасындағы тәуелділігінпайдалану.
2.5.1.5.** Көбейту мен бөлудің белгісізкомпоненттерін табуға, кері есептердіқұрастыру және шығару, тура және жанамасұрақтары болатын есептерді («бірнеше бірлікартық/кем», «бірнеше есе есе артық/ кем»қатынастарыменбайланысты)бір-бірінен ажырату.

1

24.05
141

36
Бақылау жұмысы

2.3.1.5. Берілген периметрі бойынша торкөздіқағазға жазық фигуралар салу, олардыңпішіндеріөзгеруінеқарайпериметрдіңқалайөзгеретінінтүсіндіру
2.5.1.2.**Есептердішығарубарысында ұзындығы, ені, периметр шамаларының өзаратәуелділігінпайдалану.
2.5.1.5.** Тіктөртбұрыш (шаршының)ұзындығы, ені, периметрін табуға берілгенесептердіталдаужәнешығару,керіесептерді құрастыружәнешығару.

1

25.05
142

37


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет