1-нұсқа. Психикалық кейіптіңжүктеу 433.31 Kb.
Pdf просмотр
Дата06.03.2017
өлшемі433.31 Kb.

1-нұсқа. 

1.

 Психикалық кейіптің  дұрыс анықтамасын тауып жазыңыз. 

 

- қандай да болмасын бір іспен айналысатын, азды-кӛпті ӛмір тәжірибесі, білімі мен дағдысы бар 

адамдар әрекетін зерттейді. 

 

- адамның түрлі кӛңіл күйінің тұрақты компоненттері. 

 

- сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының мидағы түрлі бейнелері. 

 

- сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының жеке қасиеттерінің сезім мүшелеріне тікелей әсер етумен 

пайда болған мидағы бейнелер. 

 

 

2. 

Зейіннің түрлері мен қасиеттерін жіктеп  жазыңыз. Ырықты, 

тұрақтылығы, жинақылығы, ырықсыз, аударылуы, үйреншікті, бӛлінушілігі, 

кӛлемі, алаң болушылық. 

 

Зейін түрлері:                                            Зейін қасиеттері: 

 

 

3. 

Тест сұрақтарына жауап беріңіз. 

1.Психология ғылымынын алғашқы дүниеге келген жері: 

а) Англия 

в) Ресей 

с) Греция  

д) Азия 


е) Америка 

2. Психология пәні: 

а) оқу  және тәрбие жұмысымен айналысыды: 

         в) психикалық құбылыстардың пайда болу,даму және                                                                                                                                     

             қалыптасу заңдылықтарын зерттейді 

          с) баланың анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктерін зерттейді  

          д) нерв жүйесінің қызыметін зерттейді    

 е) қоғамдық жағдайды зерттейді 

3. Басқа ғылымдармен байланысады: 

а) педагогика,тарих,физиология 

в) педагогика, тарих, философия 

с) философия,тарих,сациологиямен 

д) биология, сациология,философиямен 

е) педагогика, философия, анатомия-физиологиямен 

4.Психикалық құбылыстардың жіктелуі: 

а) мотив,дағды,процесс 

в) қалып,қасиет,процесс 

с) рефлекс,процесс,матив 

д) қасиет,дағды,табиғат 

е) мұрат,рефлексия,мотив 

5. Психология пәнінің негізгі әдісі: 


а) тест 

в) әңгімелесу 

с) анкета 

д) эксперимент 

е) социометрия 

 

 4.Осы мысал арқылы түйсік түрінің қайсысы екенін анықтаңыз 

Вагонға екі адам келіп кірді. Біреуінің қолында ауыр чемодан, екіншісінде кішкене 

корзинка  бар.  Купеге  кіріп,  заттарын  жайғастырды  да,  олар  жүктерінің  ішінен 

қалыңдығы  бірдей  екі  кітап  алып,  оқуға  кірісті.  Біраздан  кейін  оқып  отырған 

кітаптары  жайына  қалып,  ӛздері  қалғи  бастады.  Поезд  бір  станцияға  келгенде, 

екеуінің  біреуі  ұшып  тұрып:  «Ойбай,  келдік  тез  шық»  деп  айқай  салды.  Асығып 

заттарын  алып,  олар  поездан  жүгіре  түсті.  Біраз  жүрген  соң  корзинкалы  адам 

қолындағы затының жеңілдеп қалғанын байқады. Ашып қарап еді, ішіндегі кітабы 

жоқ  екен.  Қасындағы  досы:  «кітап  мүмкін  чемоданға  салынған  шығар»  деп  оның 

ішіндегі заттарды олай-былай ақтарып кӛріп еді, одан досынікі түгіл, ӛзінің кітабы 

да кӛрінбеді.  

     Корзинкалы адам жоғалған нәрсесін неліктен тез сезе қойды, ал чемоданды адам 

мұны не себептен байқай алмағанын түсіндіріп беріңіз.    

 

Психология және спорт психологиясы» пәнінен бақылау жұмысы тапсырмалары:  

2-нұсқа.  

    1.Жеке тұлғаның анықтамасын тауып жаз. 

 

- сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының жеке қасиеттерінің сезім мүшелеріне тікелей әсер етумен пайда 

болған мидағы бейнелер. 

 

- адамның түрлі кӛңіл күйінің тұрақты компоненттері.  

- сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының мидағы түрлі 

бейнелері. 

 

- қандай да болмасын бір іспен айналысатын, азды-кӛпті ӛмір тәжірибесі, білімі мен дағдысы , икемі, дүниетанымы, сенімі мен 

талғамы бар индивид. 

 

 

    2.Түйсік заңдылықтарының анықтамаларын табыңыз.Адаптация,     

        Сенсибилизация, Синестезия 

 -сезім мүшелерінің сезгіштігі әсер етуші тітіркендіргіштерге біртіндеп    

   бейімделуге байланысты да ӛзгеріп отыратын құбылыс. 

 -сезгіштіктің тек артуын кӛрсететін құбылыс. 

 -сезім мүшелерінің, түйсіктердің ӛзара қосарлануы. 

 

    3.Тест сұрақтарына жауап беріңіз. 

1. Қазақстандағы тұңғыш психолог атағын алған кім: 

а) К.Жарықбаев 


в) Ж..Аймауытов 

с) М.Мұқанов 

д) К.Оразбекова 

е) Ш.Уалиханов 

2. Психика- 

а) орган 

в) объективті дүниенің субъективті бейнесі 

с) тірі организмнің сыртқы әсерге байланысты жауап қайтаруы 

д) қоршаған болмысқа ықпал етумен сипатталатын белсенді қарым-қатынасы 

е) материяның тӛменгі фомасы 

3. Жан туралы ілімнің негізін салған ойшыл: 

а) Кант 


в) Аристотель 

с) Павлов 

д) Фрейд 

е) Начаев 

4. Психология ғылымының даму кезеңі: 

а) 1945 


в) 1910 

с) 1990 


д) 1879 

е) 1700 


5.Психология ғылымының қосымша әдісі: 

а) байқау 

в) синтез 

с) табиғи эксперемент 

д) ішінара байқау 

е) тест 


 

4.Осы  үзінді  қабылдаудың  қандай  заңдылығына  жақсы  мысал  бола алатындығын дәлелді етіп, түсіндіріп беріңіз.  

 

    Н.В.Гогольдің  «Ӛлі  жандар»  романында  қалаға  жаңа  келген  Чичиков  туралы жұрт  әр  саққа  жүгіртіп,  түрліше  пікір  айтқан.  Мәселен,  ӛз  шаруашылығындағы 

кұстың  мамығын,  еті  мен  майын  ӛткізуді  ылғи  да  ойлап  жүретін  Коробочка 

Чичиковты  нәрселерді  сатып  алуға  келген  саудагер  деп  жорыса,  дәрігерлік 

басқарманың  инспекторы  ӛлген  адамдарды  тексере  келген  тергеуші  шығар  деп 

ойлады.Ұсақ-түйек бос әңгімеге үйір адамдар оны губернатордың қызына үйленуге 

келген  адам  десе,  енді  біреулері,  бұл  Чичиков  емес,  киімін  ӛзгертіп  киіп, 

жасырынып жүрген Наполеон болар дейді.  

 

  

 

Психология және спорт психологиясы» пәнінен бақылау жұмысы тапсырмалары:  

3-нұсқа. 

 

   1.Психикалық процесс анықтамасын тауып жазыңыз. 

 

- қандай да болмасын бір іспен айналысатын, азды-кӛпті ӛмір тәжірибесі, білімі мен дағдысы бар 

адамдар әрекетін зерттейді. 

 

- адамның түрлі кӛңіл күйінің тұрақты компоненттері. 

 

- сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының мидағы түрлі бейнелері. 

 

- сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының жеке қасиеттерінің сезім мүшелеріне тікелей әсер етумен 

пайда болған мидағы бейнелер. 

 

 

2.Түйсік түрлері мен негізгі заңдылықтарын ажыратыңыз: кӛру, есту, сезгіштік, адаптация, иіс, дәм, сенсибилизация, сипап сезу, синестезия, 

вибрациялық, тері 

 

Түйсік түрлері:                                              Түйсік заңдылықтары: 

 

3.Тест сұрақтарына жауап беріңіз. 

1. Негізгі зерттеу әдістерінің бірі: 

а) тест 


в) анкета 

с) бақылау 

д) мадельдеу 

е) әңгімелесу 

2. Ми рефлекстері- деген еңбектің авторы: 

а) И.П.Павлов 

в) И.М.Сеченов 

с) Ч.Дарвин 

д) Лазурский 

е) Л.С.Выготский 

3. Жалпы психология тармағы: 

а) гештальтпсихология 

в) инженерлік психология 

с) гуманистік психология 

д) психоанализ 

е) фрустрация 

4. Психикалық процесс дегеніміз не?: 

а) адамның талғамы мен белсенділігін кӛрсететін ниеттер жүйесі 

в)  болмыстың,психикалық  құбылыстардың  әр  алуан  формасында  динамикалық 

түрде бейнеленуі 

с) психикалық іс-әрекеттің тұрақты денгейі 

д) іс-әрекет 

е) кӛңіл-күйдің тұрлаулы ерекшелігі 

5.  Қоғамға  пайдалы  қызыметте  ортақ  мақсатқа  жұмыла  еңбек  ететін  және 

психикалық тұрғыда топтасқан адамдар тобы: 

а) индивид в) қауым 

с) ассоциация 

д) коллектив 

е) бұхара 

 

 

4.Сұлтанмахмұтты  темпераменттің  қай  түріне  жатқызуға  болады?  Мұны қандай ерекшеліктеріне қарап ажырата аласыңдар?    

 

   Сұлтанмахмұт  тарс-тұрс  ашулануды  білмейтін,  жәбірге  кӛнбейтін  ақылды 

бірбеткей  еді.........оның  осы  мінезіне  қызығып,біз  Сұлтанмахмұтқа  әдейі 

ызаландыру  үшін  жабылатынбыз.  Бірақ  ол  ашуланбайтын.  Біздер  одан  сайын 

ерегесіп,  оны  түйебас  қылуға  шейін  баратынбыз.  Кейде  Сұлтанмахмұттың  бір 

жерлері  ауырып  та  қалатын.  Біздің  бетімізді  қайтармақшы  болған  Сұлтанмахмұт 

бір күні әкесіне ақ шоқпар жасатып алады да, сабаққа келгенде бізге кӛрсетпей ала 

келіп  қардың  астына  тығып  қояды.  Сабақ  біткен  соң,  біз  әдеттегідей  асыр  салып, 

оны  ортаға  ала  бастадық.  Сонда  Сұлтанмазмұт  шегініп  барып,  қар  астындағы 

жасырып қойған шоқпарын суырып алып, бізге қарсы қасқая тұра қалып, 

                    Кәнекей, енді бәлем тиші маған, 

                    Шоқпармен бір-ақ салып басың жарам. 

                    Бәріңді дүркіретіп қуып тастап, 

                    Үйіме батыр болып жалғыз барам. 

Бұл  ӛлеңді  біздер  сол  арада  жазып  алдық  да,  шоқпарын  тартып  алып,  сындырып 

тастадық. Ол еш ренжіген жоқ 

 

 

Психология және спорт психологиясы» пәнінен бақылау жұмысы тапсырмалары:  

4-нұсқа. 

 

   1.Ұжым анықтамасын тауып жазыңыз. 

 

- қандай да болмасын бір іспен айналысатын, азды-кӛпті ӛмір тәжірибесі, білімі мен дағдысы бар адамдар әрекетін 

зерттейді. 

 

- ерекше ұйымшылдықтың арқасында ортақ мүдделердің болуы, топтың психологиялық ахуалының орнауы, 

дамудың биік деңгейге кӛтерілуі. 

 

- ерекше ұйымшылдықтың арқасында ортақ мүдделердің болуы, ортақ мақсатты кӛздейді. 

 

- сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының жеке қасиеттерінің сезім мүшелеріне тікелей әсер етумен пайда 

болған мидағы бейнелер. 

 

 

2.Қабылдау ерекшелігінің қайсысы екенін табыңыз. Тұтастығы, мағыналылығы, таңдамалылығы, тұрақтылығы, иллюзия, апперцепция. 

                                    - толып жатқан объектілердің ішінен біреуін іріктеуіміз. 

 


 

3.Тест сұрақтарына жауап беріңіз. 

1. Іс-әрекеттің түрі: 

а) әдет 

в) қабілет 

с) іскерлік 

д) дағды 

е) еңбек 

2. Психика туралы материалистік идеяны дамытқан: 

а) Платон 

в) Демокрит 

с) Лукрецкий 

д) Сократ 

е) Дидро 

3. Іс-әрекетпен қатар жүретін ойлау түрі: 

а) творчестволық 

в) практикалық 

с) кӛрнекі-образдық 

д) сӛз-логикалық 

е) абстракциялық 

4.  Адамдар  мен  жануарлар  денесінде  тӛрт  түрлі  сұйықтыққа  байланысты 

темпераментты типтерге бӛлген кім? 

а) Аристотель 

в) Гиппократ 

с) Демокрит 

д) Кант 

е) Платон 

5.  Қарым-қатынаста  күйгелек,  бір  беткей,  шабуылға  жаны  құмар,  іс-әрекетте 

пысық темпераменттің бір типі: 

а) сангвиник 

в) экстраверт 

с) флегматик 

д) меланхолик 

е) холерик 

 

 4.Мына мысалдан қабылдаудың қай ерекшелігін көруге болады?   

 

А.С.Пушкиннің  «Вурдалак»  деген  ӛлеңінде  Ваня  деген  қорқақ  бала  түнде  зират 

арқылы  жүріп  бара  жатады.  Ол  қорыққанынан  қара  терге  түседі,  сүйек  кеміріп 

жатқан  итті  қабырдан  шыққан  ӛлікке  балайды.  Ӛйткені  оның  ӛзі  осындай 

кереметтердің болатындығына сенетін 

 

 Психология және спорт психологиясы» пәнінен бақылау жұмысы тапсырмалары: 

 

5-нұсқа.  

   1.Сөйлеу дегеніміз не? анықтамасын тауып жазыңыз. 

 

- тіл арқылы ойымызды басқа біреуге жеткізу, пікір алмасу процесінде жеке адамның белгілі тілді пайдалануы 

 

- адамның түрлі кӛңіл күйін тіл арқылы жеткізу.  

- сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының мидағы түрлі 

бейнелері. 

 

- сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының жеке қасиеттерінің сезім мүшелеріне тікелей әсер етумен пайда 

болған мидағы бейнелер. 

 

 

2. Қабылдау ерекшелігінің қайсысы екенін табыңыз. Тұтастығы, мағыналылығы, таңдамалылығы, тұрақтылығы, иллюзия, апперцепция. 

                            - сыртқы жағдайдың ӛзгеруіне қарамастан, заттардың кейбір     

                               қасиеттерінің бір қалыпты қабылдауын. 

 

 3.Тест сұрақтарына жауап беріңіз. 

 1. Заттық кейіпке келмеген әсерлерден туындайтын жеке сезімдік қасиеттердің 

бейнеленуі        

А)  қабылдау 

  В)  ес 

  С) түйсік 

  Д)  елес 

  Е)  ойлау 

 2. Қоршаған орта мен ӛз тәніміз жӛніндегі біліктердің негізгі кӛзі  

  А) түйсіктер 

  В)  қиял 

  С)  сӛз 

  Д)  елес 

  Е)   ойлау 

3. Түйсік пайда етуші тітіркендіргіш әсердің ең аз мӛлшері   

А) абсалют сезімталдық 

В)  абсолют табалдырық 

С) адаптация 

Д)  синестезия 

Е)  аффект 

4. Сезім мүшелерінің тітіркендіргіштерге біртіндеп икемделуі- 

А) адаптация 

В) синестезия 

С) сенсибилизация 

Д) табалдырық 

Е) сезімталдық 

5. Синестезия құбылысының мәні- 

А) икемделу 

В) жоғарылау 

С) тӛмендеу 

Д) қосарлану 


Е) ӛзара ықпал 

 

 4.А.Құнанбаевтың  «Қан  сонарда  бүркітші  шығады  аңға»  деген  өлеңінде 

қабылдаудың қандай ерекшеліктерін көруге болады? 

 

Біреуі кӛк, біреуі –жер тағысы Адам үшін батысып қызыл қанға 

Қар аппақ, бүркіт қара, түлкі қызыл 

Ұқсайды қаса сұлу шомылғанға 

«қар  аппақ»,  «бүркіт  қара»,  «түлкі  қызыл»  деген  тіркестерде  кез-келген  адамға 

байқала бермейтін кӛріністер сӛз болып отыр. 

 

  

Психология және спорт психологиясы» пәнінен бақылау жұмысы тапсырмалары: 

 

6-нұсқа. 

 

1.Түйсік дегеніміз не? анықтамасын тауып жазыңыз. 

 

- тіл арқылы ойымызды басқа біреуге жеткізу, пікір алмасу процесінде жеке адамның белгілі тілді пайдалануы 

 

- сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының адам миында сақталып, қайтадан жаңғыртылып, танылып, ұмытылуын 

бейнелейтін процесс. 

 

- сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының мидағы түрлі бейнелері. 

 

- сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының жеке қасиеттерінің сезім мүшелеріне тікелей әсер етумен пайда болған мидағы 

бейнелер. 

 

 

 2. Ес түрлері мен процестерін ажыратып жазыңыз: қозғалыс, есте қалдыру, қайта жаңғырту, образдық, сӛз-логикалық, ұмыту, эмоциялық 

 

Ес түрлері:                                           Ес процестері

 

 

 3.Тест сұрақтарына жауап беріңіз.        1.Зейін неше түрі бар? 

      А) 2; 

      B) 4; 

      C) 3; 

      D) 5; 

      E) 6; 

      2.Зейіннің кӛлемі деп 

       А) бір уақыттың ішінде оның қамтитын обьектілерінің санын  айтады; 

      B) бір обьектіден екінші обьектіге назарымызды кӛшіруді айтады; 


      C) белгілі бір обьектіге саналы түрде зейінді аудара алмаушылықты;  

        D) кӛп обьектілердің ішінен таңдап алу; 

        E) дұрыс жауап жоқ; 

      3.Ырықсыз зейіннің туындау негізі: 

       A) санаға байланысты; 

       B) адам мақсатына тәуелсіз; 

       C) рухтық күш; 

       D) жоспарлы әрекет; 

       E) ниетті іс; 

      4.Ырықты зейіннің туындауы: 

       A) мақсатты түрде; 

       B) әлеуметтік; 

       C) мақсатсыз түрде; 

       D) тысқы күштен; 

       E) нәсілден; 

      5.Әдейі қайталап, ерік күшін қосуды қажет ететін зейін түрі 

       A) ырықты зейін; 

       B) үйреншікті зейін; 

       C) бақылау зейін; 

       D) ырықсыз зейін; 

       E) реттеу зейіні; 

 

 4.Мына мысал қандай қиял түрін бейнелейді?    

 

Ӛлең-сӛздің патшасы, сӛз сарасы, Қиыннан қиыстырар ер данасы. 

Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, 

Теп-тегіс, жұмыр келсін айналасы. 

Ӛлеңге әркімнің-ақ бар таласы, 

Сонда да солардың бар таңдамасы. 

Іші алтын, сырты күміс сӛз жақсысын, 

Қазақтың келістірер қай баласы? 

           Бұл  ӛлеңде  Абай  «қиыннан  қиыстырар»,  «тілге  жеңіл,  жүрекке  жеңіл  тиіп» 

секілді  сӛз  тіркестері  арқылы  ӛздігінен  жаңа  туындылар  бере  алатын  нағыз 

майталман 

ақындардың 

психологиясын, 

олардың 

қандай 


қиялындағы 

ерекшеліктерді кӛрсетіп отыр? 

 

 

  

 

  

Психология және спорт психологиясы» пәнінен бақылау жұмысы тапсырмалары: 

 

7-нұсқа. 

 


1.Қабылдау дегеніміз не? анықтамасын тауып жазыңыз. 

 

- сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының мида тұтастай бейнеленуі 

 

- сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының адам миында сақталып, қайтадан жаңғыртылып, танылып, ұмытылуын 

бейнелейтін процесс. 

 

- сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының мидағы түрлі бейнелері. 

 

- сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының жеке қасиеттерінің сезім мүшелеріне тікелей әсер етумен пайда болған мидағы 

бейнелер. 

 

 

  2.Ой тәсілдері мен формаларын ажыратып жазыңыз: анализ, синтез, ұғым, ой қорытындысы, топтастыру, пікір, жалпылау, салыстыру, абстракция (елеулі 

қасиеттерін ойша бӛліп алу)           Ой тәсілдері:                                            Ой формалары: 

 

 

  3.Тест сұрақтарына жауап беріңіз. 

        1.Адам санасының белгілі бір обьектіге тұрақтай алуын не деп   

атаймыз? 

         А) түйсік; 

         В) зейін; 

         С) ойлау; 

         D) сӛйлеу; 

         E) қабылдау; 

        2. Зейін түрі: 

         А) мақсат 

         В) қажет 

         С) күш 

         Д) мотив 

         Е) ырықсыз 

       3. Сананың белгілі мезетте қажет объектке бағытталуы  

         А) түйсіну 

         В) зейін қою 

         С) сезу 

         Д) қабылдау 

         Е) ес 

4.Ырықсыз зейіннің туындау негізі 

       А)  адам мақсатына тәуелді 

       В) санаға байланысты  

       С) рухтық күш 

       Д) ниетті іс 

       Е) күш-жігер 

      5.Мақсаттқа тәуелді зейін түрі 

       А)  ырықты зейін 

       В) үйреншікті зейін 


       С) ырықсыз зейін 

       Д) импульты зейін 

       Е) мағыналы зейін 

 

  

4.Осы  мысал  арқылы  қиялдың  жасалу  жолдарының  қайсысын  көруге 

болады?  

 

«Абай» романындағы Құнанбай образы сол кездегі үстем тап ӛкілдерінің жай ғана жиынтығы  емес,  сонымен  қатар,  ол  ӛзіндік  психикалық  қасиеттері  бар  жеке 

адамның да образы. 

 

 

Психология және спорт психологиясы» пәнінен бақылау жұмысы тапсырмалары:  

8-нұсқа. 

 

1.Ес дегеніміз не? анықтамасын тауып жазыңыз. 

 

- сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының мида тұтастай бейнеленуі  

- сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының адам миында сақталып, 

қайтадан жаңғыртылып, танылып, ұмытылуын бейнелейтін процесс. 

 

- сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының мидағы түрлі бейнелері.  

- сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының жеке қасиеттерінің сезім 

мүшелеріне тікелей әсер етумен пайда болған мидағы бейнелер. 

 

  2. Мына мысал қай қиял түріне жатады?   Ұйқы кезіндегі түрлі ғажайып 

фантазиялық  бейнелер, небір ақылға сыйымсыз образдар.  

 

 3.Тест сұрақтарына жауап беріңіз. 

    1.Заттар мен құбылыстардың мида тұтастай бейнеленуі қалай аталады? 

      А) қабылдау; 

      B) түйсік; 

      C) ойлау; 

      D) сӛйлеу; 

      E) зейін; 

     2.Қабылдаудың 

ерекшеліктерінің  қайсысы  әр  түрлі  обьективті  және 

субьективтік себептерге байланысты болып келеді? 

      А) қабылдаудың таңдамалылығы; 

      B) қабылдаудың тұрақтылығы; 

      C)  қабылдаудың мағыналылығы; 

      D) қабылдаудың тұтастығы; 

      E) қабылдаудың нақтылығы 

      3.Байқау дегеніміз 

       A) шындықтағы обьектіні қате қабылдау; 

       B) белгілі мақсатпен обьектіні әдейілеп  қабылдау; 

       C) толып жатқан обьектілердің  ішінен біреуін іріктеу; 


       D)  барлығы дұрыс; 

       E) дұрыс жауап жоқ; 

      4.Сезім мүшелерінін тітіркендіргіштерге біртіндеп икемделуі – 

       A)синестезия;                                    

       B)сезімталдық;  

       C)адаптация;                                     

       D)табалдырық; 

       E)абсолют табалдырық;  

      5.Шындықты  жалпылама  және  жанама  бейнелеуге  бағытталған  психикалық 

процесс 


       A)түйсік;                                                     

       B)ес; 

       C)қабылдау;   

       D)ойлау; 

       E)елес; 

 

  

4.Ұғымдарды ажыратып жазыңыз: Қарағанды, кітап, адам, жұлдыз, Абай, Халық, құс, ұстаз, Астана 

 

Дара ұғымдар:                      Жалпы ұғымдар: 

 

 

 Психология және спорт психологиясы» пәнінен бақылау жұмысы тапсырмалары: 

 

9-нұсқа.  

1.Қиял дегеніміз не? анықтамасын тауып жазыңыз. 

 

- сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының мида тұтастай бейнеленуі 

 

- сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының адам миында сақталып, қайтадан жаңғыртылып, танылып, ұмытылуын 

бейнелейтін процесс. 

 

- сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының субъективтік образдарын қайтадан жаңғыртып, ӛңдеп, бейнелеуде кӛрінетін, 

тек адамға ғана тән психикалық процесс. 

 

- сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының жеке қасиеттерінің сезім мүшелеріне тікелей әсер етумен пайда 

болған мидағы бейнелер. 

 

 

2. Эмоция мен сезімдерді ажыратып жазыңыз. Кӛңіл, адамгершілік, эстетикалық, аффект, құмарлық, интеллектілік, сүйсіну 

                      Эмоциялар 

                            Сезімдер 

 

  

 

3.Тест сұрақтарына жауап беріңіз. 

       1 .Жүйкенін ауруға шалдығуынан бұрмаланған бейнелер туындау  құбылысы – 

        A)иллюзия;                                        

        B)аккомодация;  

C)галлюцинация;                               

        D)сенсибилизация; 

         E)апперцепция; 

        2.Шындықты  жалпылама  және  жанама  бейнелеуге  бағытталған  психикалық 

процесс – 

          A)түйсік;                                                    

          B)ес; 

          C)қабылдау;  

          D)ойлау; 

          E)елес;   

       3. Қабылдау ерекшеліктері: 

А) анализ 

        В) тұтастығы 

        С) синтез 

        Д) ұғым 

        Е) пікір 

       4. Қабылдау дегеніміз не:  

        А) адам санасының белгілі бір затқа шоғырлануы 

        В)  сыртқы  дүние  заттары  мен  құбылыстарының  миымызда  тұтастай 

бейнеленуі 

       С)  сыртқы  дүние  заттары  мен  құбылыстарының  миымызда  жалпылай  және 

жанама түрде сӛз арқылы бейнеленуі 

       Д)  жекелеген  қасиеттердің  сезім  мүшелеріне  тікелей  әсер  етіп,сол  себепті 

пайда болған мидағы бейнелері 

       Е) сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының ізі ретінде   

          қалыптасып, қайтадан жаңғыртылуы 

       5. Қабылдау ерекшелігі: 

        А) сенсибилизация 

        В) мағынылылық 

        С) елес 

        Д) синтез 

        Е) адаптация 

 

 

4.М.Ю.Лермонтов бір адамның басынан байқалатын эмоция түрін   -------------  былайша  суреттейді.  Бұл  эмоцияның  қай  түрі  екенін 

ажыратыңыз. 

 

Орынсыз жан таласып, кейде бекер,             Жұламын итмұрынды қолым жетер..... 

            Сонан соң әлім кетіп, жерге құлап, 

            Еңіреп егіл-тегіл, жаттым сұлап. 

            Кеміріп жердің дымқыл топырағын,             Шықтай қып жерге тӛктім жасты-ай бұлақ. 

 

  

 

Психология және спорт психологиясы» пәнінен бақылау жұмысы тапсырмалары:  

10-нұсқа. 

 

1.Ойлау дегеніміз не? анықтамасын тауып жазыңыз. 

 

- сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының мида тұтастай бейнеленуі 

 

- сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының байланыс- қатынастарының миымызда жалпылай және жанама түрде сӛз 

арқылы бейнеленуі. 

 

- сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының субъективтік образдарын қайтадан жаңғыртып, ӛңдеп, бейнелеуде кӛрінетін, 

тек адамға ғана тән психикалық процесс. 

 

- сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының жеке қасиеттерінің сезім мүшелеріне тікелей әсер етумен пайда 

болған мидағы бейнелер. 

 

2. Мына кестедегі ерекшеліктер бойынша темперамент типтерін орналастыр

Темпераменттер 

Жақсы жақтары 

Жаман жақтары 

 

Шапшаң, белсенді Ұстамсыз, күйгелек 

 

Пысық, оңтайлы Тұрақсыз, баяу 

 

Ұстамды, сабырлы Сылбыр  

 

сезімтал тұйық 

 

 3.Тест сұрақтарына жауап беріңіз. 

     1.Адамдардың тұрмыс –еңбек барысында тәсіл, идеялар мен болжамдар бӛлісу, 

алмасу    құралы- 

А) қиял 


        В) ой 

        С) зейін  

       Д) тіл 

       Е) түйсік 

        2.Тілдесу қызметінің нәтижесі- 

        А) адамаралық қатынас 

        В) нақты пікір 

        С) қайта жасалған зат 

        Д) ӛзгертілген ӛнім 

        Е) ӛзгермейтін пікір 

      3.Адамдар  арасындағы  іс-әрекет  қажеттігінен  туындаған  тіл  байланыстарының 

басты кӛзі 

        А) сӛз 

        В) ым-ишара         С) сӛйлесу  

        Д) дыбыс 

        Е) ой 

      4.Коммуникативті қатынас мәні-  

        А) ақпарат беру 

        В) ықпал жасау 

        С) ақпарат алмасу 

        Д) ӛзара түйсіну 

        Е) ӛзара қабылдау 

      5.Сӛйлеу құралдарының қатаң қалыпқа келтірілген жүйесі 

        А) сезім 

        В) тіл 

        С) ой 

        Д) зейін 

        Е) қабылдау 

 

 4.А.С.Пушкин «Сараң сері» драмасында Альберттің образы арқылы, құлқынын 

ақша тескен адамның  __________________  былайша суреттейді: 

Е,менің әкем үшін ақша дос та емес, малай да емес, 

Бас иетін қожасы, ӛзі қызмет етеді, 

Еткенде қандай десеңші! 

Алжирдің нағыз құлындай, 

Шынжырлаулы тӛбеттей! 

Иттің суық жатағында тұрады. 

Қорегі оның қара су мен кепкен нан, 

Кӛз ілмейді түр бойы, жүгіреді арсылдап, 

Ал алтыны жатыр сандықтарда мызғымай. 

 

  

Психология және спорт психологиясы» пәнінен бақылау жұмысы тапсырмалары: 

 

11-нұсқа. 

 

1.Эмоция дегеніміз не? анықтамасын тауып жазыңыз. 

 

- сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының адам қажетіне сәйкес келуі-келмеуінің нәтижесінде пайда болып отыратын 

психикалық процесс. 

 

- сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының байланыс- қатынастарының миымызда жалпылай және жанама түрде сӛз 

арқылы бейнеленуі. 

 

- адамның түрлі органикалық қажеттерінен туып отыратын қысқа ситуациялы кӛңіл күйі, сырт пішінінен байқалатын психикалық 

процесс. 

 

- сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының жеке қасиеттерінің сезім мүшелеріне тікелей әсер етумен пайда болған мидағы 

бейнелер.  

 

2.Зейіннің түрлері мен қасиеттерін жіктеп  жазыңыз. Ырықты, тұрақтылығы, 

жинақылығы, ырықсыз, аударылуы, үйреншікті, бӛлінушілігі, кӛлемі, алаң 

болушылық. 

 

Зейін түрлері:                                            Зейін қасиеттері: 

 

 

3.Тест сұрақтарына жауап беріңіз. 

     1. Шындықты жалпылама және жанама бейнелеуге бағытталған психикалық 

процесс- 

А) түйсік 

        В) қабылдау 

 С) елес 

 Д) ойлау 

 Е) ес 

2. Ойлау процесіне тән қасиет-  А) сезіну 

 В) тітіркену 

 С) жанама қабылдау 

 Д) шамалау болжау 

 Е) нақты қабылдау 

3. Ойлау процесінің басты міндеті 

 А) сезу 

 В) импульстерді қабылдау 

 С) заңдылықтарды ашу 

 Д) сананы бағыттау 

Е( ақпаратты сақтау 

4. Жалқыдан жалпыға ӛтудегі ойлау процесінің қызметі- 

 А) нақты тану 

 В) жеке қасиеттерді белгілеу 

 С) мәнді байланыстарды біріктіру 

 Д) қиялды жаңалау 

 Е) түп нұсқаны жаңғырту 

5. Теориялық таным-ойлаудың бастапқы негізі- 

 А) сӛз 

 В) қиял 

 С) сезім 

 Д) іс-әрекет 

Е( зейін 

 

4.Осы мысал арқылы түйсік түрінің қайсысы екенін анықтаңыз?  

 

Вагонға екі адам келіп кірді. Біреуінің қолында ауыр чемодан, екіншісінде кішкене корзинка  бар.  Купеге  кіріп,  заттарын  жайғастырды  да,  олар  жүктерінің  ішінен 

қалыңдығы  бірдей  екі  кітап  алып,  оқуға  кірісті.  Біраздан  кейін  оқып  отырған кітаптары  жайына  қалып,  ӛздері  қалғи  бастады.  Поезд  бір  станцияға  келгенде, 

екеуінің  біреуі  ұшып  тұрып:  «Ойбай,  келдік  тез  шық»  деп  айқай  салды.  Асығып 

заттарын  алып,  олар  поездан  жүгіре  түсті.  Біраз  жүрген  соң  корзинкалы  адам 

қолындағы затының жеңілдеп қалғанын байқады. Ашып қарап еді, ішіндегі кітабы 

жоқ  екен.  Қасындағы  досы:  «кітап  мүмкін  чемоданға  салынған  шығар»  деп  оның 

ішіндегі заттарды олай-былай ақтарып кӛріп еді, одан досынікі түгіл, ӛзінің кітабы 

да кӛрінбеді.  

     Корзинкалы адам жоғалған нәрсесін неліктен тез сезе қойды, ал чемоданды адам 

мұны не себептен байқай алмағанын түсіндіріп беріңіз.   

 

 Психология және спорт психологиясы» пәнінен бақылау жұмысы тапсырмалары: 

 

 12-нұсқа. 

 

1.Сезім дегеніміз не? анықтамасын тауып жазыңыз. 

 

- сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының адам қажетіне сәйкес келуі-келмеуінің нәтижесінде пайда болып отыратын психикалық 

процесс. 

 

- сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының байланыс- қатынастарының миымызда жалпылай және жанама түрде сӛз 

арқылы бейнеленуі. 

 

- адамның түрлі органикалық қажеттерінен туып отыратын қысқа ситуациялы кӛңіл күйі, сырт пішінінен байқалатын психикалық 

процесс. 

 

- сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының жеке қасиеттерінің сезім мүшелеріне тікелей әсер етумен пайда болған мидағы 

бейнелер. 

 

2.Түйсік заңдылықтарының анықтамаларын табыңыз. Адаптация,     

        Сенсибилизация, Синестезия 

  -сезім мүшелерінің сезгіштігі әсер етуші тітіркендіргіштерге біртіндеп    

     бейімделуге байланысты да ӛзгеріп отыратын құбылыс. 

  -сезгіштіктің тек артуын кӛрсететін құбылыс. 

  -сезім мүшелерінің, түйсіктердің ӛзара қосарлануы. 

 

 

 3.Тест сұрақтарына жауап беріңіз. 1. Шындықты жалпылама және жанама бейнелеуге бағытталған танымдық, 

психологиялық әрекет- 

А) зейін 

 В) түйсік 

 С) қабылдау 

 Д) ойлау 

 Е) ес 

2. Ойлаудың басты міндеті-  А) жеке қасиеттерді ашу 

 В) құбылысты тұтастай тану 

 С) заңдылықты ашу 

 Д) түр-түс тану 

 Е) форма тану 

3. Күрделі теориялық мәселелерді шешуге тікелей қатысты психологиялық 

процесс 


 А) қабылдау 

 В) түйсік 

 С) ой 

 Д) сезім  Е) қиял 

4. Зат не құбылыстың жалпы, мәнді қасиеттерін бейнелейтін ой формасы- 

 А) пікір 

 В) ұғым 

 С) сӛз 

 Д) қиял 

 Е) қорытынды ой 

5. Пікір дегеніміз- 

 А) заттың жалпы, мәнді қасиеті 

 В) бір нәрсе жӛнінде мақұлдау, не теріске шығару 

 С) бірнеше пікірден жаңа пікір шығару 

 Д) зат тұтастығын түзу 

 Е) құбылыстың жеке элементтерін тану 

 

 4.Осы  үзінді  қабылдаудың  қандай  заңдылығына  жақсы  мысал  бола 

алатындығын дәлелді етіп, түсіндіріп беріңіз.  

 

    Н.В.Гогольдің  «Ӛлі  жандар»  романында  қалаға  жаңа  келген  Чичиков  туралы жұрт  әр  саққа  жүгіртіп,  түрліше  пікір  айтқан.  Мәселен,  ӛз  шаруашылығындағы 

кұстың  мамығын,  еті  мен  майын  ӛткізуді  ылғи  да  ойлап  жүретін  Коробочка 

Чичиковты  нәрселерді  сатып  алуға  келген  саудагер  деп  жорыса,  дәрігерлік 

басқарманың  инспекторы  ӛлген  адамдарды  тексере  келген  тергеуші  шығар  деп 

ойлады.Ұсақ-түйек бос әңгімеге үйір адамдар оны губернатордың қызына үйленуге 

келген  адам  десе,  енді  біреулері,  бұл  Чичиков  емес,  киімін  ӛзгертіп  киіп, 

жасырынып жүрген Наполеон болар дейді.  

 

  

 

  

 

Психология және спорт психологиясы» пәнінен бақылау жұмысы тапсырмалары:  

13-нұсқа. 

 

1.Зейін дегеніміз не? анықтамасын тауып жазыңыз. 

 

- сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының адам қажетіне сәйкес 

келуі-келмеуінің нәтижесінде пайда болып отыратын психикалық 

процесс. 

 

- адам санасының белгілі бір затқа бағыттала тұрақталуын кӛрсететін құбылыс 

 

- адамның түрлі органикалық қажеттерінен туып отыратын қысқа ситуациялы кӛңіл күйі, сырт пішінінен байқалатын психикалық 

процесс. 

 

- сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының жеке қасиеттерінің сезім мүшелеріне тікелей әсер етумен пайда болған мидағы 

бейнелер. 

 

 

2.Түйсік түрлері мен негізгі заңдылықтарын ажыратыңыз: кӛру, есту, сезгіштік, адаптация, иіс, дәм, сенсибилизация, сипап сезу, синестезия, 

вибрациялық, тері 

 

Түйсік түрлері:                                              Түйсік заңдылықтары: 

 

 

3.Тест сұрақтарына жауап беріңіз. 

1. Жеке адамның ӛзіне тән қылық-әрекетінде, тіл қатынасында тұрақты 

қалыптасатын дара ерекшеліктер жиынтығы- 

А) темперамент 

В) қабілет 

С) мінез 

Д) ерік 


Е) сезім 

2. Мінездің қалыптасу негізі 

А) нәсілден  

В) тума беріледі 

С) ӛмір жағдайлары 

Д) рухани болмыс 

Е) бәріде қатысты 

3.  Мнез дамуына негіз болар психологиялық қасиет- 

А) қабілет 

В) нышан 

С) кӛңіл 

Д) ерік 


Е) темперамент 

4. Холерикке тән мінез бітісі- 

А) байсалдылық 

В) уайымшылдық 

С) жүректілік 

Д) байыптылық 

Е) ұстамдылық 

5. Бозбалалық шаққа тән мінез кӛрінісі- 

А) қиялдық 


В) байсалдылық 

С) тек бақылаушылық 

Д) сезімге берілу 

Е) күйгелектік 

 

 

4.Сұлтанмахмұтты  темпераменттің  қай  түріне  жатқызуға  болады?  Мұны қандай ерекшеліктеріне қарап ажырата аласыңдар?    

 

   Сұлтанмахмұт  тарс-тұрс  ашулануды  білмейтін,  жәбірге  кӛнбейтін  ақылды 

бірбеткей  еді.........оның  осы  мінезіне  қызығып,біз  Сұлтанмахмұтқа  әдейі 

ызаландыру  үшін  жабылатынбыз.  Бірақ  ол  ашуланбайтын.  Біздер  одан  сайын 

ерегесіп,  оны  түйебас  қылуға  шейін  баратынбыз.  Кейде  Сұлтанмахмұттың  бір 

жерлері  ауырып  та  қалатын.  Біздің  бетімізді  қайтармақшы  болған  Сұлтанмахмұт 

бір күні әкесіне ақ шоқпар жасатып алады да, сабаққа келгенде бізге кӛрсетпей ала 

келіп  қардың  астына  тығып  қояды.  Сабақ  біткен  соң,  біз  әдеттегідей  асыр  салып, 

оны  ортаға  ала  бастадық.  Сонда  Сұлтанмазмұт  шегініп  барып,  қар  астындағы 

жасырып қойған шоқпарын суырып алып, бізге қарсы қасқая тұра қалып, 

                    Кәнекей, енді бәлем тиші маған, 

                    Шоқпармен бір-ақ салып басың жарам. 

                    Бәріңді дүркіретіп қуып тастап, 

                    Үйіме батыр болып жалғыз барам. 

Бұл  ӛлеңді  біздер  сол  арада  жазып  алдық  да,  шоқпарын  тартып  алып,  сындырып 

тастадық. Ол еш ренжіген жоқ. 

 

 

  

Психология және спорт психологиясы» пәнінен бақылау жұмысы тапсырмалары: 

 

14-нұсқа. 

 

1.Темперамент  анықтамасын тауып жазыңыз. 

 

- сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының адам қажетіне сәйкес келуі-келмеуінің нәтижесінде пайда болып отыратын 

психикалық процесс. 

 

- адам санасының белгілі бір затқа бағыттала тұрақталуын кӛрсететін құбылыс 

 

- адамның түрлі органикалық қажеттерінен туып отыратын қысқа ситуациялы кӛңіл күйі, сырт пішінінен байқалатын психикалық 

процесс. 

 

- адамның эмоциялық қозғыштығынан, қимыл-қозғалысынан, жалпы белсенділігінен жақсы байқалатын қасиеті. 

 

2.Қабылдау ерекшелігінің қайсысы екенін табыңыз. Тұтастығы, 

мағыналылығы, таңдамалылығы, тұрақтылығы, иллюзия, апперцепция. 

                                 - толып жатқан объектілердің ішінен біреуін іріктеуіміз. 

 


 

 

 3.Тест сұрақтарына жауап беріңіз. 1. Адамның қоршаған дүниеге қатынасынан болатын психологиялық толғаныс 

құбылысы- 

А) зейін 

В) ой 


С) сезім 

Д) сӛз 


Е) қиял 

2. Адамның сырттай байсалды, сабырлы күйінен танылуы мүмкін сезім: 

А) мұң 

В) ашу 


С) қанағаттану 

Д) ыза 


Е) ӛкініш 

3. Аталғандар қатарындағы күрделі сезім 

А) қорқыныш 

В) уайым 

С) қызғаныш 

Д) күндеушілік 

Е) моральдық 

4. Ӛте күшті эмоциялық әрекет кӛрінісі- 

А) стресс 

В) эффект 

С) аффект 

Д) эмпатия 

Е) фрустрация 

5. Қоғам талабына орай адамның ӛз мінезінің лайық не лайық еместігін білу 

сезімі: 

А) эстетикалық 

В) құлықтық 

С) әлеуметтік 

Д) ақыл-ой 

Е) адамгершілік  

 

 

4.Мына мысалдан қабылдаудың қай ерекшелігін көруге болады?    

А.С.Пушкиннің  «Вурдалак»  деген  ӛлеңінде  Ваня  деген  қорқақ  бала  түнде  зират 

арқылы  жүріп  бара  жатады.  Ол  қорыққанынан  қара  терге  түседі,  сүйек  кеміріп 

жатқан  итті  қабырдан  шыққан  ӛлікке  балайды.  Ӛйткені  оның  ӛзі  осындай 

кереметтердің болатындығына сенеті 

Психология және спорт психологиясы» пәнінен бақылау жұмысы тапсырмалары: 

 

15-нұсқа. 

 

1.Ерік дегеніміз не?  анықтамасын тауып жазыңыз. 


 

- сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының адам қажетіне 

сәйкес келуі-келмеуінің нәтижесінде пайда болып отыратын 

психикалық процесс. 

 

- адам санасының белгілі бір затқа бағыттала тұрақталуын кӛрсететін құбылыс 

 

- адамның ӛз мінез-құлқын меңгере алу қабілеті.  

- адамның эмоциялық қозғыштығынан, қимыл-қозғалысынан, 

жалпы белсенділігінен жақсы байқалатын қасиеті. 

 

 2. Қабылдау ерекшелігінің қайсысы екенін табыңыз. Тұтастығы, 

мағыналылығы, таңдамалылығы, тұрақтылығы, иллюзия, апперцепция. 

                            - сыртқы жағдайдың ӛзгеруіне қарамастан, заттардың кейбір     

                               қасиеттерінің бір қалыпты қабылдауын. 

 

 

3.Тест сұрақтарына жауап беріңіз. 1. Қабілеттер тобына кіретін адам мүмкіндігі- 

А) кӛру 


В) есту 

С) тік жүру 

Д) ән салу 

Е) сӛйлесу 

2. Адам қабілетінің негізі 

А) тума беріледі 

В) гендік бағдарлама 

С) жоғары рухтан 

Д) нәсілден 

Е) қызметіне орай қалыптасушы бастама 

3. Қабілеттің биологиялық негізінде екендігін дәріптеген ежелгі ғұлама- 

А) Аристотель 

В) Платон 

С) Демокрит 

Д) Солон 

Е) Гиппократ 

4. Қабілеттер дамуының анатомиялық-физиологиялық нәсілдік белгісі- 

А) ептілік 

В) нышан 

С) дағды 

Д) дарын 

Е) талант 

5. Дарынды адамға жат қасиет- 

А) зейінділік 

В) жинақылық 

С) енжарлық 

Д) қызметіне дайын болу 

Е) тұрақтылық 

 


 

4.А.Құнанбаевтың  «Қан  сонарда  бүркітші  шығады  аңға»  деген  өлеңінде 

қабылдаудың қандай ерекшеліктерін көруге болады?   

 

Біреуі кӛк, біреуі –жер тағысы Адам үшін батысып қызыл қанға 

Қар аппақ, бүркіт қара, түлкі қызыл 

Ұқсайды қаса сұлу шомылғанға 

«қар  аппақ»,  «бүркіт  қара»,  «түлкі  қызыл»  деген  тіркестерде  кез-келген  адамға 

байқала бермейтін кӛріністер сӛз болып отыр. 

 

  

 

 Психология және спорт психологиясы» пәнінен бақылау жұмысы тапсырмалары: 

 

16-нұсқа.  

1.Мінез  анықтамасын тауып жазыңыз. 

 

- сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының адам қажетіне сәйкес келуі-келмеуінің нәтижесінде пайда болып отыратын психикалық 

процесс. 

 

- адамның негізгі ӛмірлік бет алысын және оның ӛзіндік әрекетінің айырмашылығын сипаттайтын сапалы ӛзгешелігі, қасиеті 

 

- адамның ӛз мінез-құлқын меңгере алу қабілеті.  

- адамның эмоциялық қозғыштығынан, қимыл-қозғалысынан, жалпы 

белсенділігінен жақсы байқалатын қасиеті. 

 

 2. Ес түрлері мен процестерін ажыратып жазыңыз: қозғалыс, есте қалдыру, 

қайта жаңғырту, образдық, сӛз-логикалық, ұмыту, эмоциялық 

 

Ес түрлері:                                           Ес процестері: 

 

 

  3.Тест сұрақтарына жауап беріңіз. 

1. Жеке адамның әлеуметтік тұлға ретінде қалыптасуының биологиялық негізін 

танытатын психологиялық қасиет 

А) мінез 

В) қабілет 

С) сезім 

Д) ерік 


Е) темперамент 

2. Темпераменттік қасиеттер басқа психикалық құбылыстарға қарағанда 

А) тұрақтанған 

В) ауыспалы 

С) динамикалы 


Д) ӛзгермелі 

Е) икемдескіш 

3. Темпераменттер жӛніндегі ғылымның ірге тасын қалаған ежелгі грек дәрігері- 

А) Гален 

В) Гиппократ 

С) Фалес 

Д) Солон 

Е) Аристотель 

4.Күшті, қозуы басым темперамент- 

А) сангвиник 

В) флегматик 

С) холерик 

Д) меланхолик 

Е) пикник 

5.Сангвиник темпераментінің жүйкелік сипаты- 

А) әлсіз тип 

В) күшті, қозуы басым 

С) күшті қозуы мен  тежелуі теңдей, салғырт 

Д) флегматик типпен бірдей 

Е) күшті, қозуы мен тежелуі теңдей, қозғалмалы 

 

 

4.Мына мысал қандай қиял түрін бейнелейді?     

Ӛлең-сӛздің патшасы, сӛз сарасы, 

Қиыннан қиыстырар ер данасы. 

Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, 

Теп-тегіс, жұмыр келсін айналасы. 

Ӛлеңге әркімнің-ақ бар таласы, 

Сонда да солардың бар таңдамасы. 

Іші алтын, сырты күміс сӛз жақсысын, 

Қазақтың келістірер қай баласы? 

           Бұл  ӛлеңде  Абай  «қиыннан  қиыстырар»,  «тілге  жеңіл,  жүрекке  жеңіл  тиіп» 

секілді  сӛз  тіркестері  арқылы  ӛздігінен  жаңа  туындылар  бере  алатын  нағыз 

майталман 

ақындардың 

психологиясын, 

олардың 

қандай 


қиялындағы 

ерекшеліктерді кӛрсетіп отыр? 

 

 

  

 

  

Психология және спорт психологиясы» пәнінен бақылау жұмысы тапсырмалары: 

 

17-нұсқа. 

 

1.Қабілет  анықтамасын тауып жазыңыз. 


 

- белгілі бір істі үздік орындауға мүмкіндік беретін адамның әр 

түрлі жеке қасиеттерінің қиысып келуі 

 

- адамның негізгі ӛмірлік бет алысын және оның ӛзіндік әрекетінің айырмашылығын сипаттайтын сапалы ӛзгешелігі, қасиеті 

 

- адамның ӛз мінез-құлқын меңгере алу қабілеті.  

- адамның эмоциялық қозғыштығынан, қимыл-қозғалысынан, 

жалпы белсенділігінен жақсы байқалатын қасиеті. 

 

   2.Ой тәсілдері мен формаларын ажыратып жазыңыз: анализ, синтез, ұғым, ой 

қорытындысы, топтастыру, пікір, жалпылау, салыстыру, абстракция (елеулі 

қасиеттерін ойша бӛліп алу) 

Ой тәсілдері:                                            Ой формалары: 

 

 

 3.Тест сұрақтарына жауап беріңіз. 

1. Темперамент типінің нақты кӛрінісі 

А) ниетте 

В) әрекетте 

С) интеллектте 

Д) бәрінде де 

Е) тілдесуде 

2. Кӛпшіл, ым-ишара мен қозғалысы мәнерлі, шапшаң адам темпераменті- 

А) холерик 

В) сангвиник 

С) флегматик 

Д) меланхолик 

Е) пикник 

3. Екеуі де бірдей әлсіз типке жататын темпераменттер 

А) холерик, меланхолик 

В) сангвиник, флегматик 

С) флегматик, меланхолик 

Д) меланхолик, сангвиник 

Е) сангвиник, холерик 

4. Қызмет бабы мен әрекеттер шектелген, еркін қимылға мүмкіндік жоқ жерде 

шыдауы мүмкін емес тип- 

А) холерик 

В) флегматик 

С) саегвиник 

Д) меланхолик 

Е) атлетик 

5. Тұрақты, бір тәртіппен орындалатын қызметтерде тиімді темперамент типі- 

А) холерик 

В) сангвиник 

С) флегматик 

Д) меланхолик 

Е) пикник 

 


 

4.Осы  мысал  арқылы  қиялдың  жасалу  жолдарының  қайсысын  көруге 

болады?  

 

«Абай» романындағы Құнанбай образы сол кездегі үстем тап ӛкілдерінің жай ғана жиынтығы  емес,  сонымен  қатар,  ол  ӛзіндік  психикалық  қасиеттері  бар  жеке 

адамның да образы. 

 

 

  

Психология және спорт психологиясы» пәнінен бақылау жұмысы тапсырмалары: 

 

18-нұсқа. 

 

1.Жеткіншектік жас  анықтамасын тауып жазыңыз. 

 

- шамамен орта мектептің 9-11 сыныптарына сәйкес келеді де,   15-17 жасқа дейінгі аралықты қамтитын жас кезеңі 

 

- адамның негізгі ӛмірлік бет алысын және оның ӛзіндік әрекетінің айырмашылығын сипаттайтын сапалы ӛзгешелігі, 

қасиеті 


 

- шамамен орта мектептің 5-8 сыныптарына сәйкес келеді де,   

11-12 жастан 14-15 жасқа дейінгі аралықты қамтитын жас кезеңі 

 

- шамамен орта мектептің 5-8 сыныптарына сәйкес келеді де,   10-12 жастан 12-14 жасқа дейінгі аралықты қамтитын жас кезеңі 

 

 2. Мына мысал қай қиял түріне жатады?   Ұйқы кезіндегі түрлі ғажайып 

фантазиялық бейнелер, небір ақылға сыйымсыз образдар.  

 

 

3.Тест сұрақтарына жауап беріңіз.        1. Адам тәжірибесін түрлендіруші және ӛзгеріске келтіруші тосын бейнелерге 

негізделген психологиялық процесс- 

А) ес 

В) елес 


С) ой 

Д) қабылдау 

Е) қиял 

2. Ӛнер, мәдениет әлеміндегі шығармашылықтың түпкі негізі- 

А) түйсік 

В) қабылдау 

С) ойлау 

Д) қиял 


Е) сӛз 

3. Қиял бейнелерінің ес, елестен айырмашылығы 

А) нақты болмыс 

В) ӛткен тәжірибе С) жаңа байланыс 

Д) рухани негізде 

Е) тума бағдарлама 

4. Алдағы іс-әрекет ӛнімін болжастыруға мүмкіндік ашушы психологиялық 

процесс- 

А) түйсік 

В) қабылдау 

С) зейін 

Д) ойлау 

Е) қиял 


5. Қиялдың ойлаудан ерекшелігі 

А) жалпылығы 

В) жанамалығы 

С) нақты бейнелігі 

Д) логикалылығы 

Е) дерексіздігі 

 

 

4.Ұғымдарды ажыратып жазыңыз: Қарағанды, кітап, адам, жұлдыз, Абай, Халық, құс, ұстаз, Астана 

 

Дара ұғымдар:                      Жалпы ұғымдар: 

 

 

  

Психология және спорт психологиясы» пәнінен бақылау жұмысы тапсырмалары: 

 

19-нұсқа. 

 

1.Жасөспірімдік кезең   анықтамасын тауып жазыңыз. 

 

- шамамен орта мектептің 9-11 сыныптарына сәйкес келеді де,   15-17 жасқа дейінгі аралықты қамтитын жас кезеңі 

 

- адамның негізгі ӛмірлік бет алысын және оның ӛзіндік әрекетінің айырмашылығын сипаттайтын сапалы ӛзгешелігі, 

қасиеті 


 

- шамамен орта мектептің 5-8 сыныптарына сәйкес келеді де,   

11-12 жастан 14-15 жасқа дейінгі аралықты қамтитын жас 

кезеңі 


 

- шамамен орта мектептің 5-8 сыныптарына сәйкес келеді де,   

10-12 жастан 12-14 жасқа дейінгі аралықты қамтитын жас 

кезеңі 


 

 

2. Эмоция мен сезімдерді ажыратып жазыңыз. Кӛңіл, адамгершілік, 

эстетикалық, аффект, құмарлық, интеллектілік, сүйсіну 

                      Эмоциялар 

                            Сезімдер 

 

  

 

3.Тест сұрақтарына жауап беріңіз. 

1. Қиялға тән емес ерекшелік 

А) дәлдік 

В) нақтылық 

С) ұғымдық мазмұн 

Д) жалпылық 

Е) заттық бейне 

2. Қиял ғажайып бейнелер жасауға бейімділіктің түпкілікті негізі- 

А) білім 

В) ептілік 

С) тәжірибе 

Д) әдет 

Е) дағды 

3. Қиял туындысы мәндік және мағыналық шарттардан асып кетуін ұсынған 

ғалым- 


А) Гойя 

В) Рубинштейн 

С) Рибо 

Д) Гарди 

Е) Ушинский 

4. Қиялдың физиологиялық негізі- 

А) ескі жүйке байланыстарының қозуы 

В)  ескі жүйке байланыстарының тежелуі 

С) жүйке байланыстарының  жаңа жүйеде бірігуі 

Д) интерференция 

Е) кӛшу 

5. Тұрмысқа аспайтын, қажетсіз бейнелер қалыптастырушы қиял түрі 

А) ниеттелген 

В) енжар 

С) белсенді 

Д) жасампаз 

Е) ниетсіз 

 

 4.М.Ю.Лермонтов бір адамның басынан байқалатын эмоция түрін   

-------------  былайша  суреттейді.  Бұл  эмоцияның  қай  түрі  екенін 

ажыратыңыз. 

 

Орынсыз жан таласып, кейде бекер,             Жұламын итмұрынды қолым жетер..... 

            Сонан соң әлім кетіп, жерге құлап, 

            Еңіреп егіл-тегіл, жаттым сұлап. 

            Кеміріп жердің дымқыл топырағын, 

            Шықтай қып жерге тӛктім жасты-ай бұлақ. 

 

  

 

Психология және спорт психологиясы» пәнінен бақылау жұмысы тапсырмалары:  

20-нұсқа. 

 

1.Спорт психологиясы  анықтамасын тауып жазыңыз. 

 

- сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының миымызда пайда болып, қалыптасып, дамуын зерттейтін саласы 

 

- адамның негізгі ӛмірлік бет алысын және оның ӛзіндік әрекетінің айырмашылығын сипаттайтын сапалын зерттейді 

 

- адамның жаттығу және жарыс жағдайындағы психикалық әрекет заңдылықтарын қарастырады. 

 

- адамның эмоциялық қозғыштығынан, қимыл-қозғалысынан, жалпы белсенділігінен жақсы байқалатын қасиеті. 

 

 2. Мына кестедегі ерекшеліктер бойынша темперамент типтерін орналастыр. 

Темпераменттер 

Жақсы жақтары 

Жаман жақтары 

 

Шапшаң, белсенді Ұстамсыз, күйгелек 

 

Пысық, оңтайлы Тұрақсыз, баяу 

 

Ұстамды, сабырлы Сылбыр  

 

сезімтал тұйық 

 

 3.Тест сұрақтарына жауап беріңіз. 

1. Тұрмысқа аспайтын, қажетсіз бейнелер қалыптастырушы қиял түрі 

А) ниеттелген 

В) енжар 

С) белсенді 

Д) жасампаз 

Е) ниетсіз 

2. Болары , не болмары белгісіз армандаудан келіп шығатын қиял түрі- 

А) енжар 

В) ниеттелмеген енжар 

С) ниетсіз 

Д) белсенді 

Е) ниетсіз енжар 

3. Жасампаз қиялдың негізі- 

А) алдын-ала басшылық 

В) экспорт 

С) кӛңіл-күй 

Д) сыртқы ықпал 

Е) рух 

4. Жаңа қайталанбас бейнелер мен идеяларды қиялдау түрі А) жасампаз 

В) шығармашыл 

С) иллюзия 


Д) шизойдты 

Е) галлюцинация 

5. Объективті жаңа бейне бұл- 

А) жеке бас жаңалығы 

В) дүниеде бұрын-соңды болмаған жаңалық 

С) қайталанған жаңалық 

Д) ойға оралған идея 

Е( нақты заттық бейне 

 

 

4.А.С.Пушкин «Сараң сері» драмасында Альберттің образы арқылы, құлқынын ақшатескен адамның  __________________  былайша суреттейді: 

 

Е,менің әкем үшін ақша дос та емес, малай да емес, 

Бас иетін қожасы, ӛзі қызмет етеді, 

Еткенде қандай десеңші! 

Алжирдің нағыз құлындай, 

Шынжырлаулы тӛбеттей! 

Иттің суық жатағында тұрады. 

Қорегі оның қара су мен кепкен нан, 

Кӛз ілмейді түр бойы, жүгіреді арсылдап, 

Ал алтыны жатыр сандықтарда мызғымай.  

 

Каталог: dist zaoch -> 3kurs -> 3fk-1kz
3fk-1kz -> Қазақстан республикасы білім жəне ғылым министрлігі
3kurs -> 20 3-ДӘріс ағартушы-демократтық бағыт. Шәкәрім
3kurs -> Жоспар: Өлең жəне өлең сөз туралы түсінік
3kurs -> 52 7 ДӘріс азатшыл-демократтық бағыт. Ахмет Байтұрсынұлы (1873-1938)
3kurs -> 4-ДƏріс тақырыбы : Көркем шығарма
3kurs -> ДӘріс бейімбет Майлин (1894-1938). Шығармашылығы
3kurs -> 1. 1 тақырып Тіл дыбыстарының жасалуы Қазақ тіліне тəн дауысты дыбыстар жүйесі
3kurs -> Лексика. Антоним Қарамен жазылған сөздер- мағынасына қарай қандай сөздер?
3kurs -> ДӘріс ілияс Жансүгіров (1894-1938)


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет