1967 жылдың 6 сəуірінен бастап шығадыжүктеу 18.14 Mb.
Pdf просмотр
Дата06.03.2017
өлшемі18.14 Mb.

e-mail: agun.katu@gmail.com   www.kazatu.kz

e-mail: agun.katu@gmail.com   www.kazatu.kz

1967 жылдың

6 сəуірінен бастап шығады 

№ 60 (2134)

Мамыр 2016 жыл 

Ізгі ниетпен,

Ректор                                  А.Күрішбаев

 

Құрметті  əріптестер! Қымбатты  студенттер!                            Қадірлі  ер ‐ азаматтар! 

Сіздерді  7  мамыр  -  Отан  қорғаушылар  күні  мерекесімен  шын 

жүректен құттықтаймын! Бұл мереке біздің халқымыз үшін батырлық 

пен  табандылықтың,  отансүйгіштік  пен  елге  қызмет  етудің  жарқын 

символы  болған.  Қай  дəуірде  болмасын,  Отанды  қорғау    -  əр   

азаматтың қасиетті борышы, əрі міндеті.

Халқымызда «Ер - елінің қорғаны» деген аталы сөз бар. Әр сүйем жер 

үшін,  ата-баба  қонысын  көздің  қарашығындай  сақтаған,  тəуелсіздігіміз  бен 

тыныштығымызды  қас  қақпай  қорғаған  жаужүрек  ерлеріміздің,  қайсар  мінезді 

сардарларымыздың,  халқымызға  қорған  болған  ұлттық  əскерлеріміздің  айбыны  арта 

берсін!

Баршаңызға еліміздің өркендеуі жолында атқарып жатқан еселі еңбектеріңізге табыс, отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, мол бақыт тілеймін! 

Әрқашан аспанымыз ашық болып, ел тыныштығы бұзылмасын!

Сіздерді 9 мамыр – Ұлы Жеңіс күнімен шын жүректен құттықтаймын!

Бұл мереке – жанқияр ерліктің, еңселі елдіктің рухы өрлеп, Жеңіс жалауы желбіреген 

күн. Бүгінгі тəуелсіздік тұғырының берік, еңсеміздің биік болуы да, еліміздің өркендеуі мен 

елордамыздың гүлденуі де – осынау мəртебелі мерекенің жемісі.

Адамзат  тарихында  өшпес  із  қалдырған  сұрапыл  соғыстың  аяқталғанына  71  жыл 

толды.  Отан  қорғаушылар  жасаған  ерліктер  мəңгілік  жəне  уақыт  ағысымен  жоғалып 

кетпейді. Сол бір қаһарлы соғыс жылдары алыстаған сайын оның маңызын біз ерекше ұғына 

түсудеміз.  Бұл  мереке  батылдық  пен  ерліктің,  қаһармандықтың  символы.  Отанға  деген 

сүйіспеншілік пен адалдықтың өлшемі. Аға ұрпақ алып берген Жеңіс бүгінгі күні де бізді 

жетістіктерге  жігерлендіреді,  жанымызға  қуат  береді,  қиындықтарды  жеңіп,  алға 

ұмтылуымызға көмектеседі.

Бүгінгі  ұрпақ  аға  буын  -  ардагерлер  танытқан  қаһармандық  пен  қайсарлықтан  үлгі 

алып,  бой  түзейді.  Осынау  ерлікке  толы  Күн  тарихымыздың  мəңгілік  ұмытылмас  парағы 

болып қала бермек.

 

Баршаңызға  зор  денсаулық,  ұзақ  ғұмыр,  зор  бақыт,  бейбіт  өмір  мен  береке-бірлік тілеймін! 

Қўрметті əріптестер! Қымбатты студенттер! 

Қадірлі ардагерлер!


e-mail: agun.katu@gmail.com   www.kazatu.kz

e-mail: agun.katu@gmail.com   www.kazatu.kz

2

  

В   К а з а хс к о м   а г р о т е х н и ч е с к о м   у н и в е р с и т е т е  

им.С.Сейфуллина.В  рамках  года  культуры  Италии  в 

Республике  Казахстан  состоялась  открытая  лекция   

«Итальянская архитектура от Ренессанса до Классицизма» для 

профессорско-преподавательского  состава,  магистрантов, 

докторантов  и  студентов  творческих  специальностей 

университета.  Также  приняли  участие  ученые  ВУЗов,  НИИ,   

специалисты  учреждений  и  фирм,  специализирующиеся  в 

области  архитектуры,  градостроительства  и  дизайна,  также 

студенты  факультета 

прикладных  искусств 

Казахского университета экономики, финансов и международной 

торговли,  Колледжа  управления,  специальность  «Дизайн  по 

профилю».

Курс  лекций  был  посвящен  деятельности  крупнейших 

мастеров эпохи Возрождения, оставивших творческое наследие, на 

примере  которых,  появилась  возможность  окунуться  в  мир 

культуры эпохи Ренессанса и Классицизма. Федерика Росси прочла 

две  обширные  лекции  по  темам  «Микеланджело  и  Палладио», 

«Филиппо Юварра и Джованни Баттиста Пиранези». 

Лекции  прошли  в  интерактивном  формате  обсуждения 

проблем истории архитектуры. Студенты творческих специальностей усвоили новые профессиональные 

знания и приобрели опыт общения с зарубежными учеными в области истории архитектуры.

По  окончанию  мероприятия      Директор  Центра  развития  международного  сотрудничества  и 

полиязычного образования  С.А.Мейрамова  вручила Федерике Росси памятный подарок, поблагодарив за 

интересную и содержательную встречу от имени руководства вуза.  

2016  жылдың  26  сəуірінде  С.Сейфуллин  атындағы  Қазақ 

агротехникалық  университетіне  Биотұздық  ауыл  шаруашылығы 

бойынша халықаралық орталығының бас директоры, доктор Исмахане 

Элуафи бастаған делегациясы келді. 

Кездесу нəтижесінде бірнеше бағыттар бойынша ынтымақтастық 

туралы  уағдаластықтарға  қол  жеткізілді.    Болашақта  ICBA  базасында 

ҚАТУ-дың    профессорлық-оқытушылар  құрамының  тағылымдамасы  ұйымдастырылады.  Сондай-ақ, 

«Capacity  Building»  бағдарламасы  шеңберінде  ҚазАТУ-дың  ПОҚ-ның    біліктілігін  арттыру  бойынша 

курстарды ұйымдастыру мүмкіншілігі қарастырылды. ICBA білім алушылардың академиялық ұтқырлығы 

жəне қысқа мерзімді тағылымдама аясында білім алу үшін мүмкіндік береді, сондай-ақ, пост-докторантура 

бағдарламасының 4 бағыты бойынша: су ресурстарын басқару, топырақтану, биотехнология жəне өсімдік 

шаруашылығы.    ҚазАТУ  бірқатар  халықаралық  жобаларға,  атап 

айтқанда, «Fertility soil map» топырақтың құнарлығының жаһандық 

картасын  құру  бойынша  жобаға  қатысады.  ҚазАТУ-ң  Агрономия 

факультетімен  бірле сіп,  жоғары  шаруашылық  баға лы 

сипаттамаларымен  Қазақстан  үшін  жаңа  дəстүрлі  емес  ауыл 

шаруашылығы  мəдениетін  өңдеу  бойынша  жоба  бастау  алады. 

Мароккода ICBA ұқсас жобасы сəтті жүзеге асырылған. 

Кездесу  барасында  доктор  Исмахане  Элуафи  жəне  Орталық 

Азиядағы  ICBA  өкілі  Кристина  Тодерич  ҚАТУ    кітапханасына  6 

дана  кітап  сыйлады  жəне  ауыл  шаруашылығы  бойынша 

материалдарының  электрондық  базасына  кіруге  рұқсат  берді. 

Сондай-ақ,  ICBA  ауыл  шаруашылығы  бойынша  халықаралық  орталықтың  ресурстық  базасына  ҚазАТУ 

сайтын қосады.  

Кездесу  соңында  тараптар  одан  əрі  ынтымақтастықты  жалғастыруға  жəне  жақын  арада 

ынтымақтастық туралы келісімге қол қоюға келісті.   

   

 

 

Итальянская  архитектура  от  Ренессанса  до  Классицизма  

Жаѕа серіктестік – ынтымақтастықтыѕ

жаѕа шектері

Жаѕа серіктестік – ынтымақтастықтыѕ

жаѕа шектері


e-mail: agun.katu@gmail.com   www.kazatu.kz

e-mail: agun.katu@gmail.com   www.kazatu.kz

3

Открытая лекция Посла Канады в Республике Казахстан Шона Стайла

  Н а   д н я х   с о с тоя л с я   в и з и т   Ч р е з в ы ч а й н о го   и      

Полномочного  Посла  Канады  в  Республике  Казахстан    Шона 

Ст айла  в  Казахский  агротехниче ский  университет 

им.С.Сейфуллина, в ходе которого состоялась открытая лекция 

п о   т е м е   « Хо л од н ы й   к л и м ат,   т е п л ы е   о т н о ш е н и я :  

диверсификация  экономики  через  развитие  Канадско-

Казахстанского партнерства в сельскохозяйственном секторе» 

для  профессорско-преподавательского  состава,  магистрантов, 

докторантов и студентов.  

В  своей  лекции  Посол  Канады  отметил,  что  сельское 

хозяйство  Канады  является  составной  частью  аграрного 

бизнеса,  главная  роль  в  котором  принадлежит  пищевой 

промышленно сти.  Различные  фермерские  хозяйства 

составляют  основу  сельскохозяйственных  предприятий.   

Животноводческие  фермы  специализируются  на  выпуске 

мясной  и  молочной  продукции,  а  сельскохозяйственные  предприятия  –  в  основном  на 

выращивании  пшеницы,  ячменя  и  кукурузы.  В  последние  несколько  лет  резко  выросли 

объемы  по  производству  кормовых  и  масличных  культур.  Шон  Стайл  подчеркнул,  что 

сельское  хозяйство  является  основной  областью  взаимодействия  двух  стран,  так  как 

Казахстан  географически  и  по  климату  очень  схож  с  Канадой.  Это  один  из  решающих 

факторов, благодаря которому казахстанские фермеры расположены к восприятию канадских 

технологий в Казахстане.  

С.Сейфуллин  атындағы  Қазақ  aгротехникалық  университетіне  Қазақстан 

Республикасындағы Германия Елшілігінің бірінші хатшысы Джонни Крамер сапармен келді, 

сапар барысында «Неміс-Қазақстан ынтымақтастығы: ауыл шаруашылығы саласында дамуы 

мен  болашағы»  тақырыбы  бойынша  профессор-оқытушылар  құрамына,  магистранттар, 

докторанттар жəне университет студенттеріне арналған ашық дəріс жиыны өтті.   

Дж.Крамер  мырза  жиын  барысында  Қазақстанды  Германияның  Азия  құрлығындағы 

маңызды стратегиялық серіктесі ретінде қарастырады деп атап өтті.   Дж.Крамер    қазіргі 

кезеңде  əлемде  жəне  Қазақстанда    неміс  тілі  рөлінің  мəселесіне  ерекше  назар  аударды, 

студенттер мен оқытушылардың DAAD стипендиялық бағдарламаларына жəне Германияның 

парламенттік стипендиясына қатысу мүмкіндіктері туралы айтты.  

Дəріс  соңында    «С.Сейфуллин  атындағы  Қазақ  aгротехникалық  университеті»  АҚ 

Б а с қ а р м а   т ө р а ғ а с ы  

профессор А.Қ.Күрішбаев 

Дж.Крамер  мыр заның 

қызықты  жəне  мазмұнды 

ке зд е с у і   ү ш і н   а л ғ ы с  

айтып,  қонаққа  естелік 

сыйлық берді.  Германия Елшілігінің бірінші хатшысы 

Джонни Крамер ҚазАТУ-да   

  

Германия Елшілігінің бірінші хатшысы 

Джонни Крамер ҚазАТУ-да   

  

e-mail: agun.katu@gmail.com   www.kazatu.kz

4

Баскетбол - одна из самых известных и почитаемых игр в мире.  Баскетбол  включен  в  программу  по  дисциплине 

"Физическая  культура",  работают  секции  по  данному  виду 

спорта.  Наши  баскетболисты  успешно  выступают  на 

соревнованиях  различного  масштаба.  Так,    с  20  по  21  апреля 

2016 года   в Назарбаев Университете проходили соревнования 

по  баскетболу  в  программе  студенческой  универсиады  среди 

высших учебных заведений г. Астаны, где приняли участие 8 

лучших команд. 

Баскетболисты всех команд стремились к победе. Каждая 

встреча проходила в напряженной борьбе. Победителям приходилось на максимуме проявлять свои 

физические и умственные способности.

Следует  отметить,  что  в  этих  соревнованиях  наши  баскетболисты  со  своим  капитаном 

магистрантом  первого  курса  технического  факультета  Нурсултаном  Тураевым  и  наставником  - 

заслуженным тренером РК, почетным деятелем физической культуры и спорта, заведующим кафедрой 

физического  воспитания,  доцентом  Шкурковым  А.С. 

показали  выразительную,  динамическую,  зрелищную  игру. 

Каждый матч без исключения проходил с большим азартом и 

на высоких скоростях, зрители стали свидетелями довольно 

высокого  уровня  мастерства  наших  студентов,  т.к.  наши 

игроки поражали кольцо с завидным процентом.  

В   ф и н а л е   н а ш а   к о м а н д а   в с т р е т и л а с ь   с  

баскетболистами КазГЮА и победила со счетом 46:23. На III 

месте были баскетболисты команды МУА. 

В  этом  учебном  году  хорошие  результаты  также 

показали  баскетболисты  КАТУ  им.С.Сейфуллина  на 

соревнованиях в Республиканской студенческой лиге. 

Студенческая лига по баскетболу - новое движение для 

Казахстана, которое только зарождается. Тем не менее, в первом сезоне приняли участие свыше 20 

студенческих команд. В числе финалистов была наша команда, которая оспаривала звание первого 

чемпиона  НСЛ  по  баскетболу  со  студентами  Международного  университета  информационных 

технологий. В итоге стала серебряным призером соревнований. 

Важным  событием  этого  года  для  спортсменов  КАТУ  им.С.Сейфуллина  стало  I  место  на 

соревнованиях в городской студенческой лиге.

Во всех соревнованиях накал борьбы и уровень мастерства игроков порадовал нас, выражаем 

благодарность тренеру и руководству КАТУ им. С. Сейфуллина, которые создают все условия, чтобы 

наши студенты активно занимались спортом, пропагандировали здоровый образ жизни и повышали 

престиж учебного заведения.

                                                                                        Надыров А.Л., доцент кафедры физвоспитания

Баскетбольный турнир

Баскетбольный турнир

 


5

e-mail: agun.katu@gmail.com   www.kazatu.kz

2016  жылдың  31наурыз  бен  8  сəуір  аралығында  Қазақстан  тарихы  кафедрасының  ұйымдастыруымен 

тарих  пəнінің  10  күндігі  өтті.  Онкүндік  Қазақстан  Республикасы  Тəуелсіздігінің  25  жылдығы, 

Ә.Бөкейхановтың 150 жылдығы, 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілістің 100 жылдығы аясында болды. Атап-

айтқанда, 2016 жылдың 31 наурызында С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ-да Қазақстан тарихы кафедрасының 

ұйымдастыруымен «Гендерлік саясат: қазақ əйелінің міндеті мен рөлі» тақырыбында дөңгелек үстел өткізілді. 

Дөңгелек үстел барысында ҚР БжҒМ Ғылым комитеті «Мемлекет тарихы» институтының жетекші ғылыми 

қызметкері, т.ғ.д., профессор Қ.М.Еримбетова, Л.Н.Гумилев атындағы Ұлттық университетінің доценті, т.ғ.к., 

Қ.Сəрсембина, Қазақстан тарихы кафедрасының аға оқытушылары Ж.Р.Абишева, Б.Б.Енсепов қазақ əйелі мен 

қазіргі кездегі гендерлік саясатқа қатысты мемлекеттің жүргізіп отырған саясатына тоқталып өтті. Студенттер 

де пікір-таласқа қатысып, өз ойларын ортаға салды. 2016 жылы 31 наурызда С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ-

дың бірінші курс студенттері арасында «Туған өлке – тұнған шежіре» тақырыбында эссе жазудан сайыс өтті. 

Оған Экономика, ВжМШТ, КЖжКББ жəне Жерге орналастыру факультеттерінің студенттері қатысты. Орыс 

тілді  топтар  бойынша  1-орынды  –  жерге  орналастыру  факултетінің  108-оқу  тобының  студенті  Исмагулов 

Диас; 2-орынды – техникалық факультеттің 111-оқу тобының студенттері Шынар Кабакова, Мадияр Есембаев, 

Дамир Крамсаков; 3-орынды – жерге орналастыру факултетінің 108-оқу тобының студенті Аделя Турдалиева, 

КЖжКББ факультетінің 102-оқу тобының студенті Тортаева Айнура,  техникалық факультеттің ТМО-111 оқу 

тобының  студенті  Елизавета  Алексеева  иеленсе,  Қазақ  тілді  топтар  бойынша  1-орынды  –  техникалық 

факультеттің ТМО-109 оқу тобының студенті Айторе Жүніс. 2-орынды – экономика факультетінің 101-оқу 

тобының  студенті  Динара  Калиева  3-орынды  –  техникалық  факультеттің  ТМО-109  оқу  тобының  студенті 

Ұлықбек Қазыбек,  КЖжКББ факультетінің 106-оқу тобының студенті Ұлдана Әбдраман иеленді.

2016  жылдың  1-4  сəуірінде  Қазақстан  тарихы  кафедрасы  оқытушыларының  ұйымдастыруымен 

Қазақстан  тарихы  пəнінен  С.Сейфуллин  атындағы  ҚазАТУ-дың  1-курс  студенттері  арасында  Қазақстан 

Республикасы Тəуелсіздігінің 25 жылдығына, Ә.Бөкейхановтың 150 жылдығына, 1916 жылғы ұлт-азаттық 

көтерілістің  100  жылдығына  арналған  қабырға  газеті  байқауы  өткізілді.  Байқау  қорытындысы  бойынша 

жүлделі  орындар  тағайындалып,  үздік  шыққан  студенттер  марапатталды.  Жүлделі  бірінші  орынды  – 

техникалық факультеттің 115-оқу тобы, екінші орынды КЖжКББ факультетінің АЖ-105-оқу тобы, ал үшінші 

орынды техникалық факультеттің ТМО-109 оқу тобының студенттері иеленді.

2016 жылы 4 сəуірде Қазақстан тарихы кафедрасының оқытушылары Б.С.Абдильдина мен Ш.Канжилдің 

ұйымдастыруымен  «Ұлттық  құндылықтар  -  тарихи  жəдігерлер»  атты  факультетаралық  білімділер  сайысы 

өткізілді.  Сайысқа  экономика,  ВжМШТ,  КЖжКББ  факультеттерінің  1-курс  студенттері  қатысты.  Сайыс 

қорытындысында экономика факультетінің командасы бірінші орынды иеленді. 

2016 жылы 6 сəуірде С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің Қазақстан тарихы 

кафедрасы жанындағы «Атамекен» тарихи үйірмесі   мен «Мирас» жастар клубы   «Қазақстандағы азаттық 

қозғалыс:  тарихы  мен  тағылымы»  тақырыбында  дөңгелек  үстел  өткізді.  Дөңгелек  үстел  барысында 

«Атамекен»  тарихи  үйірмесі  мен  «Мирас»  жастар  клубы  мүшелері  Қазақстандағы  азаттық  қозғалыстың 

тарихы мен қазіргі таңда алатын орны туралы  өз ойларын ортаға салып, талқылады. 

2016 жылдың 7 сəуірінде Қазақстан тарихы кафедрасының оқытушылары Ж.Р.Абишева, Б.С.Абдильдина, 

Қ.Р.Асылов,  Ш.Н.Саяхимованың  ұйымдастыруымен  Қазақстан  тарихы  пəнінен  11-ші  сынып  оқушылары 

арасында Қазақстан Республикасы Тəуелсіздігінің 25 жылдығына, Ә.Бөкейхановтың 150 жылдығына, 1916 

жылғы  ұлт-азаттық  көтерілістің  100  жылдығына  арналған  қалалық  олимпиада  өткізілді.  Олимпиада 

қорытындысы бойынша жүлделі орындар тағайындалып, үздік шыққан оқушылар марапатталды.           

Қазақстан тарихы пəнініѕ 10 күндігі         

 

Қазақстан тарихы пəнініѕ 10 күндігіe-mail: agun.katu@gmail.com   www.kazatu.kz

6

 Тастау үшін баланы лақтырып, Арнайы жəшіктер бар орнатылған. 

Көзіммен көрмесем де жылап тұрып, 

Теледидардан көрдім мен бұл жасаған!

Азғындап кетті көп ер адамдар, 

Ойы бұзық, санасы жоқ надандар. 

Көзін тігіп кішкентай балаларға

Ойына келгенін жасар бұл жамандар. 

Мұндай əдет болмаған бабамызда, 

Қ

анмен келді дейтұғын санамызға. Кім білсін, қауіп шығар келіп төнген, 

Тыныш өмір сүріп жатқан халқымызға. 

Дұрыс жолға бет бұрайық, ағайындар, 

Естімейік мұндай жаман хабарлар.

Қ

исық ағаш түзелмейді дегенмен, Адамсың ғой кеудесінде жаны бар.

Ар-ұят, əдет-ғұрыптан аспайық, 

Қ

иындық келсе ат тонын ала қашпайық. Ешкімге «тəуелсіз»өмірімізді бағалап,

Ү

лгі етер, түзу жолға жол бастайық ! Арайлым Өмірбекқызы,

Агрономиялық факультетінің

 4-курс студенті

С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ студент жастарының «Менің университетім» газеті.

Газет ҚР Мəдениет жəне ақпарат министрлігінде тіркеліп, 

16.04.2012 жылы №12645-Г куəлігі берілген. Баспасөз орталығының директоры  - Б. Иманғалиев, 

шығарушы редакторы - Ж. Естекбаева, Дизайн жəне беттеуші - А. Армияқызы, 

редакцияның мекен-жайы: Астана, Жеңіс даңғылы 62, 

Телефоны: 8 /7172/ 39 57 07, газет ай сайын шығады, таралымы - 1 000 дана.

Авторлар пікірі редакция көзқарасына сəйкес келмеуі мүмкін жəне ол үшін жауапты емес.

Қ

айран Қазағым! 

     

Қ

айран Қазағым! 

Қ

азағым, Қазақстаным ұлы дала, Мен үшін орны бөлек қымбат дара. 

Болсын деймін əрқашан бейбіт өмір, 

Еңбекпен келген бұл сыйлы дала. 

Дағдарыс бізге келіп жетсе дағы, 

Қ

азақстаным сонда да жайнап жатыр. Мемлекеттің қаражатын жымқырғандар, 

Елімізге əлі де келмей жатыр. 

Сол азаматтар елімізге келсе деймін, 

Халқымызға қол ұшын берсе деймін. 

Мемлекеттің қаражатын молайтып, 

Дағдарыстан аман-есен өтсек деймін. 

Назарбаев басшымыз айтып өткен

Ұ

рлағандар еліне оралсын шеттен. Біз оларға жазалар қолданбаймыз, 

Ақшаны қайтарсын тек алып кеткен!

Қ

аптап кетті безбүйрек аналар да, Сəбиін лақтырып қоқысқа да, далаға да

Артынан білмей қаппын деп жылап жатыр, 

Кейін шіркін мұндай бала таба ала ма?

Білмей қаппын, дейтін бұл сабақ емес

Немесе ұмытып кетер қағаз емес. 

Балалардың өмірі ойыншық болды-ау, 

Ә

лі де тоқтар емес, тынар емес...Поздравляем вас с юбилеем! От всей души желаем вам  крепкого здоровья, 

творческого долголетия, счастья, добра и благополучия, новых  добрых дел и 

интересных плодотворных идей!

1.Нуржанова  А.С. - Доцент, к.н., 06.05.1966 г.

2.Тлеуметов  Д.М. - Директор издательства, 07.05.1956 г.  

3.Тамабаева  М.К. - Лаборант-делопроизводитель, 09.05.1966 г.

4.Грипп  Е.А. - Старший преподаватель, 15.05.1966 г.

5.Витвицкий  В.В. - Заместитель председателя Правления по развитию инф., 20.05.1956 г.

6. Рябцунов  С.Ю. - Старший преподаватель, к.н., 28.05.1956 г. 

 

 

  Наши юбиляры  Наши юбиляры

Document Outline

  • Страница 1
  • Страница 2
  • Страница 3
  • Страница 4
  • Страница 5
  • Страница 6Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет