№5 (141 ) мамыр 2014 май ұлы Отан соғысының ардагері, жауынгерлікжүктеу 403.68 Kb.

бет1/4
Дата09.03.2017
өлшемі403.68 Kb.
  1   2   3   4

 

 

№5 (141МАМЫР 

2014 

МАЙ 

Ұлы Отан соғысының 

ардагері, жауынгерлік  

«Қызыл Ту» орденінің 

иегері, Халық мұғалімі, 

ержүрек тұлға, 

елжандылық 

қайраттылықтың  

биік үлгісін  

танытқан қаһарман 

жерлесіміз  

ҚҰМАШ НҰРҒАЛИЕВ  

ұзақ жылдар бойы 

басқарған  

Күршім ауданындағы 

Боран орта мектебіне 

ағымдағы жылы  

100 жыл  

толмақ 

Қ 

ұмаш  Нұрғалиев  Марқа  көлінің  бойындағы  Бұғымүйіз  ауы-лында  дүниеге  келіп,  он  жеті  жасында  өз  еркімен  əскер  қатарына 

шақырылып, Отан қорғауға аттанды. 1944 жылдың 29 қазанында Рига 

қаласын азат етудегі шайқаста 19 жасқа толған күні Құмаш Нұрғалиев 

ауыр жараланды.  

Ауыр  жарақат,  мүгедектік  Құмаш  ағамызды  көп  уақытқа  гос-

питаль  мен  ауруханалардан  шығармады.  Бірақ    бойына  туа  біткен 

асқан  қайрат  пен  жігер,  өршіл  мінезі,  білімге,  өмірге  құштарлығы 

жауынгерді  алға жетелеп, қиыншылыққа қарсы тұруға шақырды. 

1957  жылы  Құмаш  Нұрғалиевтің  бейбіт  өмірі,  білім  саласындағы 

еңбек жолы Марқакөлдің Боран орта мектебінде директор жəне тарих 

пəні  мұғалімі  ретінде  басталды.  Кейіннен  өзінің  саналы  ғұмырын 

өмірінің  соңғы  минуттарына  дейін  осы  мектепке  бағыштады.  Ол 

сонау  тоқырау  шырмауындағы 60-70 жылдарда  ХХІ  ғасыр  мектебіне 

бастау  жасады,  жол  салды,  білім  болашағын  көрегендікпен  болжай 

білді.  Қ.  Нұрғалиев 1957-1988 жылдар  аралығында  Боран  мектебі 

негізінде  авторлық  мектеп  қалыптастырып,  Қазақстанның  білім  беру 

жүйесінің өрлеуіне өзіндік үлес қосты. 

Халық  мұғалімі,  соғыс  ардагері  Құмаш  Нұрғалиевтің  ғұмыры – 

ерліктің,  жүректіліктің,  қайрат  пен  табандылықтың,  еліне  деген  пер-

зенттік сүйіспеншіліктің  мəңгі өшпес  үлгісі болып қала бермек.    

Роза ЧЕКЕТАЕВА,  

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы  

ШҚО бойынша ПҚ БАИ тренері 

Қ

 асым  ағамыз  Украинаның 

фашистер    жаулаған  елінде,  адамзат 

тарихының  ең  сұрапыл  соғыс  майда-

нына  қатысты.  Бала  кезінен  табиғаты 

жұмсақ  болып  өскен,  не  нəрсені  бол-

сын  аяп  тұратын,  тірі  жанның  бəрін 

жақсы  көріп  өскен  Қасым  ағамыз  Ота-

нын қорғауға бет бұрады. 

1941  жылы  қараша  айында 

Оңтүстік-Батыс  майданының  штабына 

жіберіліп,  сол  жерден  Оралдық  штаб-

тан  арнайы  тапсырмамен  Украинаның 

басқыншылар қолында қалған жерінде 

партизан отрядын құру үшін жау тылы-

на  жіберіледі.  Қ.  Қайсенов  Партизан 

құрамасының  үшінші  отрядын  басқар-

ды. 1944 жылдың аяғына дейін Молда-

вия,  Чехословакия,  Румыния  жеріндегі 

партизан  қозғалыстарына  қатысады. 

Отряд  командирі  болып  жүріп,  жау 

тылында  жүздеген  жорықты  басынан 

өткереді. 

 Соғыстан  кейін  Отанына  оралып, 

Қазақ  КСРО  Жоғарғы  Кеңесінің Прези-

диумы аппаратында жауапты қызметте 

болады.  Жамбыл  облысының  Жуалы, 

Свердлов  аудандарында  жергілікті  ат-

қару  қызметтері  төрағаларының  орын-

басары  ретінде жұмыс  атқарды. Соғы-

стан  кейінгі  ауыл  шаруашылығын  қал-

пына  келтіру  науқанына  белсене  ара-

ласады. 


1951-1954  жылдары  Қазақстан 

Компартиясы  Орталық  комитеті  жа- 

 

нындағы екі жылдық партия мектебінде  оқып, 1953-1972 жылдар  аралығында 

«Жазушы», «Қайнар»  баспалары  ди-

ректорының  орынбасары  болып  қыз-

мет істейді.   

Батыр  атамыз  Қасым  Қайсенов 

əдебиетте  де  Ұлы  Отан  соғысының 

қиын  қыстау  кезеңін,  жауынгерлердің 

жанқиярлық  ерлігін  шынайы  сурет-

теген,  оқырманға  кеңінен  мəлім 

көптеген шығармалардың авторы. Пар-

тизандық  өмір  жолын,  қарулас 

жолдастарының  қаһармандығын  бей-

неледі. 1954 жылы  орыс  тілінде  «Жас 

партизандар»  атты  алғашқы  кітабы 

шығып,  одан  кейінгі  кездерде  «Илько 

Витряк», «Переяслав  партизандары», 

«Ажал  аузында», «Жау  тылындағы 

бала», «Партизан  соқпақтары»,  

«Днепрде»  жəне  т.б.  көптеген  əңгіме, 

очерк,  повесть  жинақтары  оқырман 

қолына тиді. Партизан отрядында бірге 

болған жауынгерлер достары жайында 

ыстық ықыласпен əңгімелейді.  

Шығыс  Қазақстан  облысының 

орталығы  Өскемен  қаласында  батыр 

жерлесіміз  Қасым  Қайсеновқа    ескерт-

кіш  орнатылды,  көше  атауы  берілді, 

батырдың  туған  жері  Ұлан  аудынының 

орталығы «Қасым Қайсенов» деп атал-

ды.  Бұл  да  ержүрек  жерлесіміз  Батыр 

ағамызға тағзым белгісі. Биылғы жылы 

ұландықтар сəуірдің 23 күні, батырдың 

туған  жерінде,  Асубұлақ  ауылында, 

Қазақстан елінің алғашқы қаһарманы – 

Ұлттық Батыры, партизан-жазушы, біз-

дің  жерлесіміз  Қасым  Қайсеновтың 

туғанына 96 жыл  толуын  атап  өтті. 

Жиынға жазушы-батырдың жерлестері, 

оқырман қауымы, туыстары, ауыл тұр-

ғындары, мектеп оқушылары қатысты. 

Аты  аңызға  айналған  жерлес  ба-

тыр атамыз өмірінің соңына дейін Рес-

публикамызды  аралап,  оқушылармен 

кездесіп,  кешегі  сұрапыл  соғыс  жайлы 

əңгімелеп,  патриотизмның  насихат-

шысы  ретінде,  жас  ұрпаққа  ағалық 

асыл  сөздерін  айтып  кеткен.  Қазақтың 

қаһарман  батыры – жерлесіміз,  ұлы 

бабамыз  Қасым  Қайсеновтың  ерлігі, 

бірегейлігі,  биіктігі  мен  намысы    ұрпақ 

үшін мəңгілік үлгі болып қала бермек. 

 

Айнұр АУБАКИРОВА, Қ. Қайсенов кенті  

орта мектебінің мұғалімі, 

Ұлан ауданы 

Қасым  Қайсенов  Ұлы  Отан  соғысының  ардагері,  жазушы,  

партизан-полковник,  Қазақстан  Жазушылар  Одағының  Бауыржан 

Момышұлы  атындағы  əдеби  сыйлығының  лауреаты,  тəуелсіз  Қазақстан-

ның ең алғашқы Халық Қаһарманы - Ұлттық Батыр. 

Қасым Қайсенов 1918 жылдың 23 сəуір күні  Шығыс Қазақстан облысы 

Ұлан  ауданының  Асубұлақ  ауылында,  кедей  шаруа  отбасында  туған.  

1934 жылы мектеп бітіргеннен кейін Өскемен қаласындағы саяси-ағартушы 

техникумына түсіп, 1938 жылы  бітірген. Павлодар облыстық оқу бөлімінің 

саяси-ағарту жөніндегі нұсқаушысы болып қызмет атқарды. 1940-1941 жыл-

дары əскер қатарына шақырылып, əскери даярлау мектебіне жіберіледі. 

ТАҒЗЫМ 

МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ ВСЕГДА ОСОБЕННОЕ СОБЫТИЕ - это свет  весны, это гордость 

и непреходящая  память о прошлом,  без которого нет будущего. В преддверии Дня Побе-

ды,  в  созвучии  с  ним,  восточноказахстанцы  встретили  праздник  День  защитника  Отече-

ства. Он ознаменовался ярким и впечатляющим  торжеством: состоялось открытие памят-

ника легендарному сыну казахского народа – КАБАНБАЙ БАТЫРУ. 

Честь нести торжественный караул на открытии памятника  была предоставлена вос-

питанникам  мужской  специализированной  школы–лицея  «Жас  Улан»  города  Семей.  На 

торжествах  приняли  участие    руководители  области  и  города,  ветераны  войны  и  труда,  

жители  областного  центра  и  близлежащих  сел.  Равнение  на  батыра,  защитника  родины, 

пример  беззаветного  служения  независимости  родной  земли,  держала  в  этот  памятный 

день учащаяся и студенческая молодежь области. Открытие памятника беззаветному сы-

ну  Отечества, с  чьим именем  связана  независимоть страны, стало  для  потомков  откры-

тым уроком патриотизма. 

Гульбану КУСМАНОВА,  

главный специалист филиала 

АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по ВКО 

 

Фото Есимхана Орынбаева №5 

(141) 

мамыр 

2014 

май 

Г 

лавная  цель  дуальной  системы – дать  возможность  выпускникам  профессио-

нальных  колледжей  быть  востребованными 

кадрами  для  работодателей.  По  мнению 

участников форума необходимо производить 

мониторинг  требуемых  кадров  и  готовить 

специалистов  «по  заявкам»  пред-

принимателей. 

Организатор мероприятия – Националь-

ная  палата  предпринимателей  Казахстана.  

В  подготовке  республиканского  форума 

принял активное участие филиал АО «НЦПК 

«Өрлеу» институт повышения квалификации 

педагогических  работников  по  Восточно-

Казахстанской области. 

В  работе  форума  приняли  участие 

члены Правительства Республики Казахстан: 

з а м е с т и т е л ь   п р е м ь е р - м и н и с т р а  

Г.Н.  Абдыкаликова,  министр  образования  и 

н а у к и   Р е с п у б л и к и   К а з а х с т а н  

А.Б.  Саринжипов,  министр  труда  и  социаль-

ной  защиты  населения  Т.Б.  Дуйсенова, 

депутаты Мажилиса Парламента Республики 

Казахстан  и  иностранные  гости – глава 

Представительства GIZ в Казахстане Райнер 

Гертц,  эксперт  Представительства GIZ в 

Казахстане  Райнхольд  Кремемль,  испол-

нительный  директор TVET UK Мэтью 

Андерсон,  заместитель  директора  центра 

бюджетного  мониторинга  г.  Петрозаводск, 

Россия – С.В.  Сигова,  начальник 

образовательного  центра  Первоуральского 

металлургического колледжа Н. В. Десятов. 

Работу  пленарного  заседания  открыл 

аким  области  Б.  М.  Сапарбаев.  Глава 

региона  подчеркнул: «Около 50 процентов 

учебных  заведений  ТиПО  ВКО  используют 

методы дуального обучения». 

Министр  образования  и  науки  РК  

А.Б.  Саринжипов  остановился  на  вопросе 

проведения  форума  именно  в  Восточном 

Казахстане. Область уже имеет практический 

опыт  во  внедрении  модуля  дуальной 

системы,  который  внесет  вклад  в  развитие 

дуального  образования  во  всей  республике. 

Такой  опыт  будет  распространяться  и  в 

других регионах республики Казахстан. 

Участники  форума  обсудили  вопросы 

рейтинговой  системы  оценки  препо-

давателей  и  студентов  в  колледже,  по-

строение  взаимодействия  с  предприятиями-

партнерами,  системы  дуального  обучения. 

Состоялось  обсуждение  по  вопросам 

«Эффективная  стратегия  развития  партнер-

ства  на  национальном  уровне», «Система 

регионального  управления  партнерства:  

приоритеты и механизмы», «Результативная 

система менеджмента в подготовке кадров и 

партнерства».  Работе  каждой  секции 

предварялась  демонстрация  фильма  о 

Восточно-Казахстанской модели ТиПО. 

Внесли свои предложения и дополнения 

в  рекомендации  по  внедрению  дуальной 

системы  министерству  образования  и  науки 

РК,  министерству  труда  и  социальной 

защиты, Национальной палате предпринима-

телей  РК,  областным  управлениям  обра-

зования.  Итогом  работы  форума  стало 

подписание  меморандумов  по  подготовке 

специалистов  для  отраслей  экономики 

регионов Казахстана.  

Г. ШАРИБЖАНОВА,  

 директор филиала 

АО «Республиканский научно-

методический центр развития ТиПО  

и присвоения квалификации» по ВКО 

При  содействии  филала  АО  «НЦПК  «Өрлеу»  

института  повышения  квалификации    педагогических 

работников по ВКО, согласно договора о сотрудничестве  

между институтом и ТиПО,  на базе Усть-Каменогорского 

медицинского  колледжа  состоялся  IV  республиканский  

конкурс    «Лучший  выпускник    медицинских  колледжей 

Республики Казахстан-2014» 

П 

рофессиональный  конкурс  работников  первичной медико-санитарной помощи привлек внимание  медицинских 

колледжей  со  всей  республики,  представивших    своих 

финалистов  на    республиканский  смотр.  Престижный 

конкурс рассматривал вопросы професиональной подготовки 

выпускников,  их  готовность  самостоятельно  принимать 

решения,  повышение престижа специальности.  

В  работе  конкурса  приняли  участие    начальник 

управления  медицинского  образования  и  науки  

департамента    развития  науки  и  человеческих  ресурсов 

министерства  здравоохранения  Республики  Казахстан   У.А.Нуралиева,  директор  республиканского  колледжа

,

 

председатель  правления  Союза  медицинских  колледжей   С.Т. Сейдуманов

Начальник  Восточно-Казахстанского  областного 

управления  здравоохранения  В.А.Овсянников,  приветствуя 

участников  конкурса,  подчеркнул  значимость  мероприятия, 

пожелал успехов в смотре профессионального мастерства.    

Примечательно,  что  конкурс  рассматривал  не  только 

теоретическую  сторону  профессиональной  подготовки 

специалистов,  акцент  был  сделан  на    умении  конкурсантов 

грамотно  выполнять  определенные  манипуляции  в  ста-

ционарных условиях медицинского учреждения. Несмотря на 

достаточно  сложные  задачи,  конкурс  показал    высокий 

уровень  подготовки  участников,  их  умение  решать  профес-

сиональные  задачи  в  условиях,  приближенных  к  экстре-

мальным, хорошую теоретическую базу знаний. 

      Победители  определились  в  следующем 

порядке:  

      1  место – Ашим  Қайрат,  выпускник  Рес-

публиканского медицинского колледжа, г. Алматы

      2 место - Қымбат Сейдахметова, государствен-

ный медицинский колледж, г. Семей 

      3  место – Нурдаулет  Қожагельдиев,  меди-

цинский  колледж,  г.  Алматы;  Құдайберген 

Туркменов,  Жетысайский  медицинский  колледж, 

г. Жетысай, ЮКО. 

      Конкурс  выпускников  медицинских  колледжей 

показал,  что  несмотря  на  смену  эпох,  главный 

принцип  медицинских  работников    «не  навреди», 

как и клятва Гиппократа,  бессмертны.  

А. АЯЗБАЕВА,  

методист Усть-Каменогорского 

медицинский колледжа 

 «В  ЗДРАВООХРАНЕНИИ  ГЛАВНЫЙ  ПРИОРИТЕТ -  

РАЗВИТИЕ  ПЕРВИЧНОЙ  МЕДИКО-САНИТАРНОЙ   ПОМОЩИ

» 

 

Из  Послания Президента РК  «Казахстанский путь-2050» 

В  работе  конференции  приняли  участие:  

К.К.Тобатаева, начальник отдела по связям с обществен-

ностью  и  издательской  деятельности  ФАО  «НЦПК 

«Өрлеу»  ИПК  ПР  по  ВКО,  А.К.  Саденова,  заместитель 

директора  по  УМР  Серебрянского  аграрно-технического 

колледжа,  студенты,  преподаватели,  мастера  и  гости  с 

других  учебных  заведений  и  организаций-партнеров

Конференцией  руководила  кандидат  педагогических 

наук,  заместитель  директора  колледжа  по  учебно-

методической работе Л.Н. Лосева. 

Высокий  уровень  исследовательской  и  проектной 

деятельности продемонстрировали студенты, принявшие 

участие в работе пленарного заседания. В выступлениях 

сформулированы  актуальность,  цели,  задачи  и  гипотеза 

проведенного  исследования.  Приятно  отметить,  что  с 

каждым  годом  работы  студентов  отличаются  все  более 

высоким  профессионализмом  и  актуальностью  затрону-

тых ими тем. Поисковая деятельность студентов, прово-

димые  научно-практические  конференции  дают  им  воз-

можность  самореализоваться,  показать  уровень  своей 

подготовки и творчески расти. 

Именно  творчество,  познание,  открытие  для  себя  и 

других  нового,  дарят  массу  приятных  впечатлений  и  ра-

дость повышения адекватной самооценки. 

Приобщение учащихся к активной деятельности поз-

воляет создать благоприятные условия для их самообра-

зования,  творческого  развития  и  профессионального 

становления. 

А. КУСАИНОВА,  

председатель научного общества студентов, 

Усть-Каменогорский многопрофильный 

технологический колледж 

В  Усть-Каменогорском  многопрофильном  техно-

логическом  колледже  состоялась XI научно-

практическая  конференция  «Творчество  молодых – 

ХХI  веку».  В  ходе  конференции  рассматривались  

исследования  в  различных  областях  и  сферах  жизни 

людей.  Были  представлены 11 научно-исследо-

вательских работ и один научный проект. 

Восточно-Казахстанская область одна из первых в Республике осуществляет пилотный  проект по модернизации системы образования в ТиПО.  

В областном центре состоялся республиканский форум «Опыт работы по внедрению дуальной системы обучения в ТиПО». 

Инициатором проведения такого крупного мероприятия стал аким Восточно-Казахстанской области Б.М. Сапарбаев. 
№5 

(141) 

мамыр 

2014 

май 

Б 

алалардың тілін дамыту, білім-білік дағдыла-рын  қалыптастыру,  ағылшын  тілінде  сөйлеуге  деген 

қызығушылығы мен белсенділігін арттыру мақсатында, 

ең  алдымен  əр  сөйлемді  дене  жаттығулары    немесе  

саусақ  жаттығуларымен  ұштастырып    қолдануды  жөн 

көрдім.  Себебі    спортпен  шұғылданған,  көп  қимылда, 

үнемі қозғалыста болған адамның есте сақтау қабілеті 

жоғары  болады.  Белсенділік  адамның  миындағы  қан 

айналымын  жақсартады,  хабарламаларды  қабылдау 

барысын реттейді. Қимылмен жасап көрсеткен əр сөз-

ді,  балалар  тез  естеріне  сақтау  негізінде    оқушылар-

дың сөздік қоры жүзден астам сөзге толып, жақсы дең-

гейге жетуде. Сабақта тек қана білім беріп қоймай, со-

нымен қатар салауатты өмір салтын ұстану мақсатын-

да оқушылардың денсаулығын нығайтуға да болады. 

Бұл  кезеңде  көрнекілік  материалдарды  көптеп 

қолдану,  мұғалімнің  айтқанын  қайталау,  оған  еліктеу 

орын  алғандықтан,  ерте  жастағы  балаларды  оқуға 

мотивациялау мақсатында балаларға арналған аутен-

тикалық шығармалар  көп қолданылды. Балаға заттар-

дың  суретін  салып  бітіруге,  ұйқастар  ойлап  табуға, 

жасырын  тұрған  ойыншықтарды  табуға  жəне  əртүрлі 

əдіс-тəсілдер,  ойын  түрлері  арқылы  түрлендіріп  отыр-

дым.  Есте  сақтауға  арналған  өлеңдер,  санамақтар, 

жаңылтпаштар,  ұйқастар  көп  айтқызу  негізінде,  бала-

ның  жадысы,  зейіні,  байқағыштық  қасиеті  жақсара  

бастағаны байқалуда.  

Ерте  жастан  шетел  тілін  үйрену  баланың  есте 

сақтау  қабілетінің  дамытып,  миды  жаттықтырудың  бір 

жолы деп те айтуға болады. 

1-сыныпта ағылшын тілін оқытуда қиыншылықтар 

да,  жетістіктер  де  болды.  Оқу  үрдісінде    оқушылар 

«Ағылшын тілі» пəніне деген үлкен қызығушылықтарын 

танытты.  Бастауыш  сынып  оқушылары  барлық 

жаңалықтарды білуге құштар. Олар ешбір қиындықсыз 

ағылшын  тіліндегі  сөздерді    есте  сақтап  сөйлем 

айта алды. 

Демек,  ағылшын  тілін  ерте  жастан  оқыту  оқушы-

лардың  есте  сақтау  қабілетін  жоғарылатуға,  ойлау  

 

қабілеті,  сөйлеу  дағдылары,  ой-еңбек  мəдениеті  мен тіл  арқылы  қатынас  жасау  мəдениетін  жақсартуға  зор 

ықпал ететінін көріп жүрміз. Сонымен қатар, оқушының 

жан-жақты  дамып  жетілуіне  ой-өрісінің  кеңеюіне,  тіл 

арқылы басқа елді, оның мəдениетін тануына, дүниеге 

көзқарасының  сезімі  мен  эмоциясының  рухани  жəне 

эстетикалық  көзқарастың,  мінезінің  қалыптасуына 

əсері мол. 

 Өз іс-тəжірибемде салыстыру негізінде екі баспа 

(«Атамұра», «Алматы»)  оқулығымен  де  жұмыс  жүргіз-

дім.  Жақсы  дəрежеге  жетуге  «Атамұра»  баспасы,  

авторы  Кузнецова  Т.Д.,  Бобровская  К.С. «English 1» 

оқулығының  үлесі  зор  болды.  Оқулықта  лексикалық 

тапсырмалар  көп  болғандықтан,  оқушыларға  қиындау 

болды, бірақ кітапта берілген қосымша оқуды үйретуге 

арналған  дискінің  оқушы  жəне  ата-ана  үшін  де  өте 

пайдасы зор. Себебі, оқулықтағы тапсырмалар оқушы 

ата-ананың  көмегінсіз  өздігімен    білім  алуына    көп 

көңіл  бөлген.  Жалпы  электронды  оқулықтың  оқушыға 

берері көп. Оқушы электронды оқулықтағы суреттерге 

қарап,  сөздерді  тыңдап,  ағылшын  тілін  үйренуге  көп 

мүмкіндіктер алады. 

 Ата-анаға: «Сіздің ағылшын тілін үйретуде  үйде 

көмегіңіз бар ма?» - деген сұраққа: «көмек - «Домалақ 

апа – ол домалақ дискі», - деп жауап бергенде, күліп те 

алғанбыз.  Бұл  оқулықты  жүйелі  түрде,  нағыз  бүлдір-

шіндерге арнап жасалғанына   алғысым шексіз. 

Бірақ,  бір  айтарым,  сыныпты  топқа  бөліп  оқыту 

негізінде  ғана  жоғары  деңгейге  жететінімізге  сенім-

дімін.  Сондықтан,  менің  ұсынысым,  он  екі  баладан 

ғана  тұратын  топпен  жұмыс  істеуді  қатты  қадағалау 

қажет.  Тек  сонда  ғана    шет,  ағылшын  тілінде  еркін 

сөйлейтін,  бəсекеге  қабілетті  тұлға  қалыптастыруға 

толық қол жеткізе аламыз. 

 

Л. МАХАМБАЕВА,  

№ 37 гимназиясының 

ағылшын тілі пəні мұғалімі,  

Семей қаласы 

Биылғы оқу жылында еліміздің 1-сынып бағдарламасына ағылшын тілі енгізілді. Бұл – өте күрделі 

талап. Осы  талапты орындау  үшін   əртүрлі озық тəжірибелерді, жаңа технологиялар  мен əдістерді ба-

рынша қолданудамыз. Біздің мектеп білім берудегі  осы заманауи  талап үдерісін бастап та кетті. 

Н 

ачиная  с  трех  лет,  в  Центре  ведется обучение  казахскому,  русскому,  английскому  языкам, 

поскольку  изучение  языков  в  раннем  возрасте 

особенно  эффективно,  независимо  от  стартовых 

способностей  детей.  Это  стимулирует  их  речевые 

навыки,  положительно  влияет  на  психические  функ-

ции,  имеет  воспитательную  и  информативную  цен-

ность.  В  процессе  обучения  английскому  языку  в 

детском  саду  и  начальных  классах  Центр  реализует 

следующие цели: 

- воспитание полиязычной личности;  

- развитие речевых способностей обучающихся;  

- формирование мотивации к дальнейшему овла-

дению английским языком;  

-  обеспечение  коммуникативно-психологической 

адаптации  ребенка  к  новому  языковому  миру  для 

преодоления в дальнейшем психологического барьера 

при  использовании  английского  языка  как  средства 

общения. 

Изучение  английского  языка  ведется  в  трех 

модулях  учреждения – детский  сад,  классы  пред-

школьной подготовки и начальная школа. Преемствен-

ность  в  работе  осуществляется  за  счет  единой 

стратегии  обучения,  через  реализацию  авторских  и 

модифицированных  программ,  где  четко  обозначены 

задачи  и  требования  к  знаниям  и  умениям  детей  на 

каждой  ступени  обучения.  Программа  раннего  обу-

чения  английскому  языку  в  детском  саду  и  КПП 

нацелена  на  повышение  эффективности  школьного 

полиязычного  образования,  решения  проблем 

преемственности в системе «Детский сад – начальная 

школа».  При  этом  обучение  проходит  в  игровой 

форме,  на  едином  сюжете,  с  введением 

драматизации,  народного  фольклора,  с  исполь-

зованием  современных  интерактивных  компьютерных 

средств  обучения.  Театральная,  музыкальная, 

литературная внеурочная деятельность на английском 

языке  закрепляет  у  детей  практические  языковые 

навыки приобретенные на занятиях. 

К концу обучения у большинства наших учащихся 

и  воспитанников  сформированы  монологические, 

диалогические навыки в рамках программы. Они могут 

составить рассказ из 4-10 предложений о себе, своей 

семье,  друге,  распорядке  дня,  любимой  игрушке, 

описать животное, предмет и т. д. Наши воспитанники 

являются  постоянными  участниками  и  призерами 

творческих  и  интеллектуальных  конкурсов  по  англий-

скому  языку  и  в  дальнейшем  успешно  изучают  его  в 

среднем звене. 

Педагоги  Центра  уверены,  что  раннее  изучение 

английского  языка – фактор  успешной  интеграции  в 

мировое  образовательное  пространство  и  обес-

печение  условий  для  подготовки  конкурентно-

способных специалистов  1   2   3   4


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал