№8 (1348) 22 ақпан 2017 жыл, сәрсенбі «экспо-2017» көрмесі қарсаңында өңірде қызғалдақ, қымыз және Қазақ хандығы фестивалі өтеді. 107 күн қалдыPdf көрінісі
бет9/12
Дата24.03.2017
өлшемі3,12 Mb.
#10230
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

СӘРСенбІнаУРЫЗ

  

алҒыС аЙТУ КҮнІ6:00  Әнұран

6:05 қазақстан эстра-

да жұлдыздарының 

қатысуымен концерт

7:00 «ТаҢШОлпан». 

Таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарлама(9:30 KAZNEWS)   

10:00  «рУбИДІҢ ҒаЖаЙып 

ӘлЕмІ». мультхикая.  37-40 

бөлімдері (Франция, 2014-

2015жж.)

10:45  «бЕлКа мЕн СТрЕл-

Ка. Көңілді отбасы». муль-

тхикая. 39-40-бөлімдері 

(ресей, 2011ж.)

10:55  «айман&Шолпан». 

Телехикая. 91-бөлім 

(«қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2015 ж.) (с 

субтитрами)

11:45  «қызық екен...» 

12:30  «айналайын». Теле-

хикая. 4-маусым15-бөлім 

(«қазақстан» Ұлттық теле-

арнасы, 2011 жыл)

13:00  «бІрГЕ 

ТаҢДаЙмыз!». Тікелей 

эфир 


14:10  «Келін». Телехикая. 

2163, 2164-соңғы бөлімдері 

(Үндістан, 2014-2015 жж.) (с 

субтитрами)

15:00  «ӘЙЕл бақыТы». 

Ток-шоу. Тікелей эфир 

16:40  «ақ пен қара». 

Телехикая.15-бөлім (Филип-

пин, 2016 ж.) (с субтитрами)

17:30  KAZNEWS

17:55  «Көңіл толқыны» 

18:20  «қызық ЕКЕн...» 

19:05  «ақ пЕн қара». 

Телехикая.16-бөлім (Филип-

пин, 2016 ж.) (с субтитрами)

20:00  KAZNEWS

20:45   «алҒыСым СаҒан, 

ЕлІм!». қазақстан халқы 

ассамблеясының «алғыс 

айту» күніне арналған  

форумы 

22:00  «Әзіл әлемі» 22:20  бенгю Эргин, Эбру 

Хелваджиоглу, Фехми 

Караарслан, нуркан 

Сирин «бОзТОрҒаЙ» 

телехикаясында.1-бөлімі 

(Түркия, 2013ж.) (с 

субтитрами) режиссері:  

Чаган ырмак, До-

ган Юмит Караджа                                                                                                                                          

                                                  

0:20 KAZNEWS

1:05 «Дауа»                                                                                                                                           

                                                                                                                                                 

1:35 «Көңіл толқыны» 

2:40  Әнұран

                                                                                                              ХАбАР

07:00 қр Әнұраны

07:02 «біздің үй»

08:00 «Жаңа күн» 

таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарламасы  - утрен-

няя информационно-                                   

музыкальная программа  

10:15 Телесериал. «белая 

рабыня»


11:15 Тұсаукесер! Теле-

хикая. «Тайталас»

12:00 «Тағдыр тартысы» 

деректі драмасы

12:30 аспаздық бағдарлама. 

«Сиқырлы ас үй»

13:00  «Семейные мело-

драмы».  Документальная 

драма  

14:00 Телесериал.  «Стар-шая дочь»

14:45 Телехикая. «бажа-

лар»

15:15 «білу маңызды»15:30 «біздің үй»

16:30 «Тағдыр тартысы» 

деректі драмасы

17:00 «Важно знать»

17:15 премьера!!! Ток-шоу 

«Давайте говорить!»

18:00 Телехикая. «ақ күң»

18:55 негізінде

19:00 қорытынды 

жаңалықтар

19:35 Телесериал. «ничего 

личного» 

20:10 Тұсаукесер! Теле-

хикая. «Тайталас»

20:55 по сути

21:00 Итоги дня

21:35 премьера!!! Телесери-

ал. «Узел судьбы» 

23:00 Телехикая. «бажа-

лар»


23:30 қорытынды 

жаңалықтар

00:05 «Әр үйдің сыры 

басқа» деректі драмасы

00:35 «Сотқа жеткізбей» 

деректі драмасы

01:05 «Өмір сабақтары» 

деректі драмасы

01:35 қорытынды 

жаңалықтар

03:00 қр Әнұраны

ҚАЗАҚСТАн

ТАРАЗ

7:25 Әнұран.аңдатпа

7:30 қайырлы таң, 

Әулиеата!       

9:30  ЖаҢалықТар 

9:55  нОВОСТИ

10:20  Күй күмбірі

10:25  Телеблокнот

10:30  Телемаркет

10:35  Хабар: алтын бесік 

10:50  Хабар: Грани

11:00  балаларға базарлық

11:25   Телеблокнот

11:30  Сазды сәлем/ сазды-

құттықтау бағдарламасы/

12:00  музыка 

12:20  Хабар: Жас талап 

13:00  ТҮСКІ ЖаҢалықТар

13:15  ДнЕВныЕ нОВОСТИ

13:30  балаларға базарлық

13:50  Телемаркет

13:55  Телеблокнот

14:00  Сөз маржан 

14:05  аңдатпа

 14:05-17.50 Техникалық 

үзіліс 


17:50  аңдатпа

17:55  Хабар: Өзін-өзі тану  

18:20  КЕШКІ 

ЖаҢалықТар  

18:35  ВЕЧЕрнИЕ нОВО-

СТИ


18:50  Телемаркет

18:55  Телеблокнот

19:00  Телехикая 

19:50  музыка

20:00  Хабар: первая студия

20:25 Телеблокнот

20:30  қОрыТынДы 

ЖаҢалықТар

20:55  роликтер, анонстар

21:00  ИТОГОВыЕ нОВО-

СТИ

21:25  роликтер, анонстар21:30  Телемаркет

21:35  Көркем фильм 

22:55  Телеблокнот

23:00  Сазды сәлем/ сазды-

құттықтау бағдарламасы/

23:30  музыка

0:00 қОрыТынДы 

ЖаҢалықТар

0:25 ИТОГОВыЕ нОВОСТИ

0:55 Телеблокнот

1:00 музыка

1:08  аңдатпа.Әнұран

1:10 арнаның жабылуы

7 канал

06.00 «қуырдақ»

07.00 «қыздар арасында»

07.50 «Кім білген?»

08.15 Т/с «1001 түн»

09.00 м/с «болашақ тобы»

09.10 м/ф «Чиполлино», 

«незнайка учится»

10.00 «Смеяться разреша-

ется»


11.50 «Тамаша.7 км»

13.00 Т/с «Тағдырым 

шешілген күн» 

15.30 Т/с «бабье царство»

16.40 Шоу «ОДИн в ОДИн»

19.40 Т/с «бастық боламын» 

20.40 прЕмЬЕра т/с 

«Тағдырым шешілген күн»

23.00 Т/с «Секретные мате-

риалы»


00.00 Т/с «Геймеры»

00.50 «Stand Up»

01.40 «қорқыныш факторы» 

02.30 «Тамаша.7 км»

03.30 «Әп,бәрекелде!»  

04.00 «қуырдақ»

04.30 «Ене мен келін»

05.00 «Женіп көр!»

 

     КТК

07.00 қр ӘнҰраны

07.05 “СВара мЕн раГИ-

нИ”.   


08.00 ЖаҢалықТар 

08.25 “КҮнӘҺар маХаб-

баТ”.   

09.50 “нИТИ СУДЬбы”, 

мелодрама (27-28 серии, )

11.50 нОВОСТИ ( вечернего 

выпуска)

12.30 “былО ДЕлО” 

13.10 “КлЮЧИ ОТ СЧа-

СТЬЯ. прОДОлЖЕнИЕ”, 

мелодрама (13-14 серия). 

15.00 “ӘЙЕл қырық 

ШырақТы”

17.00 “маХаббаТ мҰҢы”.  

.  !

18.00 “СВара мЕн раГИ-нИ”. 

19.00 “КҮнӘҺар маХаб-

баТ” (лЮбОВЬ И ГрЕХ). 

20.30 ЖаҢалықТар

21.00 ВЕЧЕрнИЕ нОВО-

СТИ


21.40 “ЧЕрныЙ КВаДраТ” 

22.10 “нИТИ СУДЬбы”, 

мелодрама (29-30 серии).

23.40 “СУДЬбы заГаДОЧ-

нОЕ заВТра” (13-14 серии) 

01.30 ЖаҢалықТар   

01.55 “ӘЙЕл қырық 

ШырақТы” 

02.40-03.30 “маХаббаТ 

мҰҢы”.   КАнАЛ

05.58 қр ӘнҰраны

06:00 ризамын

07:00 Информбюро

08:00Сериал «КИЕлІ нЕКЕ» 

(каз) (повтор)

10:00 Сериал «мен саған 

ғашықпын»

11:00 мультсериал «барбо-

скины» (рус)

11:30 мультсериал «лун-

тик» (рус)

12:30 ЕралаШ

13:30Сериал «мамочки» 

(повтор) 

14:00 Сериал «Женатики»

15:05 Сериал 

«Өшпесмахаббат» (каз) 

(повтор)

16:05 Сериал «КИЕлІ 

нЕКЕ» (каз)

18:00 Сериал «Жүректер 

патшайымы»

19:05 алдараспан, Шаншар, 

нысана күнделігі (каз) 

20:00 Информбюро

21:00 Сериал «бесконечная 

любовь» 


22:00 Сериал «мамочки»

23:35 алдараспан, Шаншар, 

нысана күнделігі (каз)

00:00 Сериал «Кубылай 

хан»

00:50 Кино. «башня из слоновой кости» (каз) 

02:15 м/сериалы Ворнер 

(каз)

05:15 Казакша концерт (каз)   евРАЗИя

6:00 ЖаҢалықТар СУб-

ТИТрлЕрмЕн  

6:05 «ЖИТЬ зДОрОВО» 

(каз)  

7:00 Телеканал «ДОбрОЕ УТрО» (каз/рус)  

10:00 Владислав Галкин 

в многосерийном фильме 

«ДИВЕрСанТ. КОнЕЦ 

ВОЙны»    

11:00 «бAСТы паТрУлЬ» 

бағдарламасы  

11:10 «ТОЙ заКаз» 

бағдарламасы  

11:40 «ТаИнСТВЕнныЙ 

ОСТрОВ» (каз)   

12:15 ТОК-ШОУ «ВСЕ мы 

лЮДИ» (каз)  

13:10 «п@УТINA» 

бағдарламасы 

13:50 «ӘЙЕл Сыры…» 

бағдарламасы 

14:50 «бAСТы паТрУлЬ» 

бағдарламасы  

15:00 «праВДа»   

15:05 «ДаВаЙ пОЖЕнИм-

СЯ» 


15:55 Ольга Сухарева, 

мария ахметзянова в 

многосерийном фильме 

«заТмЕнИЕ» 

17:50 «пУСТЬ ГОВОрЯТ»  

18:55 многосерийная 

мелодрама «ВОСТОЧныЕ 

СлаДОСТИ» 

20:00 «ГлаВныЕ нОВО-

СТИ» 


20:50 «п@УТINA» 

бағдарламасы  

21:30 «баСТы 

ЖаҢалықТар»  

22:10 «қОС ЖҮрЕКТІҢ 

лҮпІлІ». ҮнДІ ТЕлЕХИКа-

ЯСы  

23:00 «алаУлаҒан СЕзІм». ҮнДІ ТЕлЕХИКаЯСы  

23:55 александра афа-

насьева-Шевчук, Данила 

Якушев в многосерийном 

фильме «барбИ И мЕД-

ВЕДЬ» 


1:50 «бAСТы паТрУлЬ» 

бағдарламасы   

2:00 «баСТы 

ЖаҢалықТар» 

2:35 «ӘЙЕл Сыры…» 

бағдарламасы 

3:20 «пЯТнИЦКИЙ 3» (каз) 

До 04:00 

 

     


 

6:00 «Шалғайдағы оқиға» 

телехикаясы

7:00 Жаңалықтар

7:30 новости «20:30»

8:00 Союзмультфильм 

9:00 «махаббат дерті» түрік 

телехикаясы

10:00 «Гүлдер шайқасы» 

түрік телехикаясы 

11:00 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

13:00 Сериал «Дыши со 

мной»


14:00 «Ұрланған тағдыр» 

түрік телехикаясы

16:00 «Келіннің соңы» үнді 

телехикаясы

17:00 Союзмультфильм 

18:00 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

20:00 Жаңалықтар

20:30 новости «20:30»

21:00 «Гүлдер шайқасы» 

түрік телехикаясы 

22:00 «Келіннің соңы» үнді 

телехикаясы

23:00 «махаббат дерті» 

түрік телехикаясы

0:00 «Елес қыз» корей теле-

хикаясы

1:00 Сериал «аббатство Даунтон»

2:30 «Шалғайдағы оқиға» 

телехикаясы

3:30 ЖаңалықтарTV АПТА

19

//   «Жамбыл - Тараз»  //  №8 (1348), 22 ақпан  2017 Жыл  //6:00  Әнұран

6:05 қазақстан эстра-

да жұлдыздарының 

қатысуымен концерт

7:00 «ТаҢШОлпан». 

Таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарлама  (9:30 

KAZNEWS)  

10:00  «рУбИДІҢ 

ҒаЖаЙып ӘлЕмІ». муль-

тхикая.  41-44 бөлімдері 

(Франция, 2014-2015жж.)

10:45  «бЕлКа мЕн 

СТрЕлКа. Көңілді от-

басы». мультхикая. 

43-44-бөлімдері (ресей, 

2011ж.)

10:55  «айман&Шолпан». Телехикая. 

92-бөлім(«қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2016 

ж)  (с субтитрами)

11:45  «қызық екен...»

12:30  «айналайын». Теле-

хикая. 4-маусым17-бөлім 

(«қазақстан» Ұлттық теле-

арнасы, 2011 жыл)

13:00  «бІрГЕ 

ТаҢДаЙмыз!». Тікелей 

эфир 


14:10  «бозторғай». 

Телехикая.2-бөлімі 

(Түркия, 2013ж.) (с субти-

трами)


15:00  «ӘЙЕл бақыТы». 

Ток-шоу. Тікелей эфир 

16:40  «ақ пен қара». 

Телехикая.17-бөлім 

(Филиппин, 2016 ж.) (с 

субтитрами)

17:30  KAZNEWS

17:55  «Көңіл толқыны» 

18:20  «қызық ЕКЕн...» 

19:05  «ақ пЕн қара». 

Телехикая.18-бөлім 

(Филиппин, 2016 ж.) (с 

субтитрами)

20:00  KAZNEWS

20:45  «қОҒамДық 

КЕҢЕС» 


21:30  «Сәлем, 

қазақстан!»

22:55  «бОзТОрҒаЙ». 

Телехикая.3-бөлімі 

(Түркия, 2013 ж.) (с субти-

трами)


23:50  «қылмыС пЕн 

Жаза»


0:15 KAZNEWS

1:00 «аралым - айдын 

шалқарым» Елмұра 

Жаңабергенованың 

концерті 

2:50 Әнұран         ХАбАР

07:00 қр Әнұраны

07:02 «біздің үй»

08:00 «Жаңа күн» 

таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарламасы  - утрен-

няя информационно-                                   

музыкальная программа  

10:15 Телесериал. «белая 

рабыня»


11:15 Тұсаукесер! Телехи-

кая. «Тайталас»

12:00 «Тағдыр тартысы» 

деректі драмасы

12:30 Кулинарная програм-

ма «магия кухни»

13:00  «Семейные мело-

драмы». Документальная 

драма

14:00 Телесериал. «Стар-шая дочь»

14:45 Телехикая. «бажа-

лар»

15:15 «біздің назарда»15:30 «Көңіл толқыны». 

ақпаратты-танымдық 

бағдарлама

16:00 Телехикая. 

«пәленшеевтер»

16:45 «Тағдыр тартысы» 

деректі драмасы

17:15 «народный кон-

троль»

17:30 Телехикая. «Көрімдік»

18:00 Телехикая. «ақ күң»

19:00 қорытынды 

жаңалықтар

19:35 «Тағдыр тартысы» 

деректі драмасы

20:10 «арнайы хабар»

20:30 «бюро расследова-

ний»

21:00 Итоги дня21:35 мегахит. Том Хэнкс, 

Джулия робертс в фильме  

«ларри Краун»

23:20 Телехикая. «бажа-

лар»

00:00 национальная лига веселых и находчивых. II 

четвертьфинал.

01:20 Кино. «періште-а»

03:00 қр ӘнұраныҚАЗАҚСТАн

ТАРАЗ

7:25 Әнұран

7:30 қайырлы таң, 

Әулиеата!   

9:30 қОрыТынДы 

ЖаҢалықТар

9:55 ИТОГОВыЕ нОВО-

СТИ


10:20  Күй күмбірі 

10:25  Телеблокнот

10:30  Телемаркет

10:35  Хабар: Чс пред-

упреждает!

10:50  Хабар: Иман нұры

11:00   балаларға 

базарлық


11:25 Телеблокнот

11:30  Сазды сәлем/ 

сазды-құттықтау 

бағдарламасы/

12:00  музыка

12:30  Деректі фильм

13:00  ТҮСКІ 

ЖаҢалықТар 

13:15  ДнЕВныЕ нОВО-

СТИ 


13:30  балаларға базарлық

13:50 Телемаркет

13:55  Телеблокнот

14:00  Сөз маржан

14:05  аңдатпа

 14:05-17.50 Техникалық 

үзіліс 

17:50  аңдатпа17:55  Хабар: бірінші 

студия


18:20  КЕШКІ 

ЖаҢалықТар 

18:35  ВЕЧЕрнИЕ нОВО-

СТИ 


18:50  Телемаркет

18:55  Телеблокнот

19:00  Хабар: Сіз не 

дейсіз?


19:40  музыка

20:00  Хабар: Ұлт саулығы

20:25  Телеблокнот

20:30  қОрыТынДы 

ЖаҢалықТар

20:55  роликтер, анонстар

21:00  ИТОГОВыЕ нОВО-

СТИ


21:25  роликтер, анонстар

21:30  Телемаркет

21:35  Көркем фильм 

22:55  Телеблокнот

23:00  Сазды сәлем/ 

сазды-құттықтау 

бағдарламасы/

23:30  музыка

0:00 қОрыТынДы 

ЖаҢалықТар

0:25 ИТОГОВыЕ нОВО-

СТ

И0:55 Телеблокнот

1:00 музыка

1:08  аңдатпа. Әнұран

1:10 арнаның жабылуы7 канал

06.00 «қуырдақ»ЖҰМАнаУРЫЗ

Шетелдік теледидар ЖӨндеУ.

КеПІЛдІК беРеМІн!

үйге шақыру.

Т.45-66-90, 87052255278 (владимир).

06.40 «қыздар арасында»

07.30 «Кім білген?»

08.00 Т/с «1001 түн»

09.00 м/с «болашақ тобы»

09.10 м/ф «рикки-Тикки-Та-

ви», «Гуси-лебеди»

10.00 «Смеяться разреша-

ется» 

11.50 «Тамаша.7 км»13.00 Т/с «Тағдырым 

шешілген күн» 

15.30 Т/ф «Кардиограмма 

любви»


17.40 «Измайловский парк» 

19.20 премьера! «Rap News»

19.40 «айнаonline» 

20.10 премьера! «Гу-Гу Гәп»

20.40 Т/с «Тағдырым 

шешілген күн»

23.00 Х/ф «Ты меня лю-

бишь?»


00.50 «Stand Up»

01.40 «қорқыныш факторы»

02.30 «Тамаша.7 км»

03.30 «Әп,бәрекелде!»  

04.00 «қуырдақ»

04.30 «Ене мен келін»

05.00 «Женіп көр!»

     КТК

07.00 қр ӘнҰраны

07.05 “СВара мЕн раГИнИ”.   

08.00 ЖаҢалықТар 

08.25 “ШырҒалаҢ”.   

09.50 “нИТИ СУДЬбы”, ме-

лодрама (31-32 серии, )

11.50 нОВОСТИ ( вечернего 

выпуска)

12.30 “наШа праВДа” 

13.30 “СУДЬбы заГаДОЧ-

нОЕ заВТра” (15-16 ),

15.00 “ӘЙЕл қырық 

ШырақТы”


17.00 “маХаббаТ мҰҢы”.  

18.00 “СВара мЕн раГИ-

нИ”.  

19.00 “ШырҒалаҢ”.  20.30 ЖаҢалықТар

21.00 ВЕЧЕрнИЕ нОВОСТИ

21.40 “наШа праВДа” – Кай 

метов. Возвращение домой.

22.45 “ХИрУрГИЯ: ТЕррИ-

ТОрИЯ лЮбВИ”

02.00 ЖаҢалықТар   

02.25 “ӘЙЕл қырық 

ШырақТы” 

03.20-04.10 “маХаббаТ 

мҰҢы”.   

КАнАЛ

05.58  қр ӘнҰраны

06:00 ризамын

07:00 Информбюро

08:00 Сериал «КИЕлІ нЕКЕ» 

(каз) (повтор)

10:00 Сериал «мен саған 

ғашықпын»

11:00 анимационный фильм 

«аладдин»

12:45 Ералаш

14:00 Сериал «Женатики»

15:05 Сериал 

«Өшпесмахаббат» (каз) (по-

втор)4

16:05 аЙТа бЕрСІн (повтор)17:05Фильм Концерт «Онер 

кырандары «Кел танысай-

ык» 2 часть (каз)

19:00 алдараспан, Шаншар, 

нысана күнделігі (каз)

20:00 Информбюро

21:00 КИнО. бред питт 

в фантастическом 

фильме«Война миров Z»

23:30 алдараспан, Шаншар, 

нысана күнделігі (каз)

00:00 Сериал «Кубылай 

хан»

00:50 Кино. «Как сумасшед-ший» (каз)

02:15 м/сериалы Ворнер 

(каз)

05:15 Казакша концерт (каз)   евРАЗИя

6:00 ЖаҢалықТар СУбТИТ-

рлЕрмЕн  

6:05 «ЖИТЬ зДОрОВО» (каз)  

7:00 «ЖҰма УаҒызы»     

7:15 Телеканал «ДОбрОЕ 

УТрО» (каз/рус)  

10:00 Владислав Галкин в 

многосерийном фильме «ДИ-

ВЕрСанТ. КОнЕЦ ВОЙны»    

11:00 «бAСТы паТрУлЬ» 

бағдарламасы 

11:10 «ТОЙ заКаз» 

бағдарламасы  

11:40 «ТаИнСТВЕнныЙ 

ОСТрОВ» (каз)   

12:15 ТОК-ШОУ «ВСЕ мы 

лЮДИ» (каз)  

13:10 «п@УТINA» 

бағдарламасы 

13:50 «ӘЙЕл Сыры…» 

бағдарламасы 

14:50 «бAСТы паТрУлЬ» 

бағдарламасы  

15:00 «праВДа»   

15:05 «ОТКрыТИЕ КИТаЯ»  

15:30 Вера баханкова

Кирилл плетнев, марина 

могилевская в мелодраме 

«нЕ В парнЯХ СЧаСТЬЕ»   

(1.33.46 СС                           )     

17:45 «ЖДИ мЕнЯ». КазаХ-

СТан  

18:50 «пОлЕ ЧУДЕС»  20:00 «ГлаВныЕ нОВО-

СТИ» 


20:50 «п@УТINA» 

бағдарламасы  

21:30 «баСТы 

ЖаҢалықТар»  

22:10 «қОС ЖҮрЕКТІҢ 

лҮпІлІ». ҮнДІ ТЕлЕХИКа-

ЯСы  

23:00 «алаУлаҒан СЕзІм». ҮнДІ ТЕлЕХИКаЯСы  

23:55 «КлУб ВЕСЕлыХ И 

наХОДЧИВыХ». ВыСШаЯ 

лИГа


2:10 «бAСТы паТрУлЬ» 

бағдарламасы   

2:20 «баСТы 

ЖаҢалықТар»   

3:00  «ӘЙЕл Сыры…» (каз)   

3:45 ТОК-ШОУ «ВСЕ мы 

лЮДИ» (каз)  

4:30 «ТОЙ заКаз» 

бағдарламасы  

До 5:00 


     

 

6:00 «Шалғайдағы оқиға» телехикаясы

7:00 Жаңалықтар

7:30 новости «20:30»

8:00 Союзмультфильм 

9:00 «махаббат дерті» түрік 

телехикаясы

10:00 «Гүлдер шайқасы» 

түрік телехикаясы 

11:00 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

12:50 «Инвестиция және 

даму» бағдарламасы

13:00 Сериал «Дыши со 

мной»


14:00 «Ұрланған тағдыр» 

түрік телехикаясы

16:00 «Келіннің соңы» үнді 

телехикаясы

17:00 Союзмультфильм 

18:00 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

20:00 Жаңалықтар

20:30 новости «20:30»

21:00 «Гүлдер шайқасы» 

түрік телехикаясы 

22:00 «Келіннің соңы» үнді 

телехикаясы

23:00 «махаббат дерті» түрік 

телехикаясы

0:00 «Елес қыз» корей теле-

хикаясы

1:00 Сериал «аббатство Даунтон»

2:30 «Шалғайдағы оқиға» 

телехикаясы

3:30 ЖаңалықтарХабарландыру

ҚР  Қаржы  министрі  Сұлтанов  Бақыт 

Тұрлыханұлы Жамбыл облысына жұмыс сапа-

ры  аясында 2017 жылдың 22 ақпанында  аза-

маттар мен заңды тұлғалардың өкілдерін жеке 

сұрақтарымен қабылдайды.Өтетін  орны:  облыстық  «Нұр  Отан» 

партиясының  ғимараты. 

Мекенжайы: Тараз қаласы, Сүлейменов көшесі, 

№1.


тұрғындардың назарына!

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 

министрлігінің Статистика комитетінің төрағасы 

Айдапкелов Ерболат Серғалиұлы Жамбыл об-

лысына жұмыс сапары  аясында 2017 жылдың 

22 ақпанында  азаматтар мен заңды тұлғалардың 

өкілдерін жеке сұрақтарымен қабылдайды.

Өтетін  орны:  Тараз  қаласы  әкімдігінің 

ғимараты, №205 кабинет.

Мекенжайы: Тараз қаласы, Сүлейменов көшесі, 

№3.


Байланыс телефоны: 45-96-69.

Хабарландыру

Тараз қаласы әкімімен бекітілген  2017 жылдың 

мемлекеттік  қызметтерін  көрсетуге  арналған 

іс-шаралар  жоспарына  сәйкес,  Тараз  қаласы 

әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі 

тиісті мәліметтерді газет бетіне жариялау үшін 

жолдайды.

Мәдениет  және  спорт  министрінің  2016 

жылғы 28 қаңтардағы №19 бұйрығына сәйкес, 

төмендегідей спорт саласындағы мемлекеттік 

қызметтер стандарты көрсетіледі: 

 «Екінші және үшінші разрядтар, бірінші, екінші 

және үшінші жасөспірімдік разрядтар, біліктілігі 

жоғары  және  орта  деңгейдегi  екінші  санатты 

жаттықтырушы, біліктілігі жоғары деңгейдегi 

екінші санатты нұсқаушы-спортшы, біліктілігі 

жоғары және орта деңгейдегі екінші санаттағы 

әдіскер, спорт төрешісі спорттық разрядтары 

мен санаттарын беру» қызметтерін Тараз қаласы 

әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі 

Халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы жүзеге 

асырады.


Мемлекеттік қызмет нәтижесі қағаз түрінде 5 

жыл мерзімді спорттық разряд немесе санат беру 

туралы бұйрықтан үзінді немесе мемлекеттік 

көрсетуден бас тарту туралы электрондық құжат 

нысанындағы дәлелді жауап болып табылады.   

Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі алушы 

жүгінген сәттен бастап күнтізбелік 30 күннен 

аспайды (құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік 

қызмет көрсету мерзіміне кірмейді, бұл ретте 

жергілікті атқарушы орган мемлекеттік қызмет 

көрсету нәтижесін мемлекеттік қызмет көрсету 

мерзімі аяқталғанға бір күн қалғанда ұсынады). 

 Мемлекеттік қызметтерді көрсету тәртібі ту-

ралы толық ақпарат Тараз қаласының интернет-                         

ресурстарында  (www.taraz-gov.kz)  орналасқан.Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет