А т а с ы а ќ и ќ а т àóäàíäûқ қîғàìäûқ-ñàÿñè ãàçåò³ президент 18 марта прошло заседаниеPdf көрінісі
бет3/5
Дата17.01.2017
өлшемі8,35 Mb.
#2121
1   2   3   4   5

М.Д. Хамзина,

аудандық білім беру, дене

шынықтыру жəне спорт бөлімінің

əдіскері 

Æàðқûí áîëàøàқ!Жаңалықтар əлемі – 2014

Æàñ òóðèñò. 

Æàñ ³çäåíóø³

Елбасымыз осыдан 11 жыл бұрын, яғни 2003 жылы сəуірде Қазақстан халқына Жол-

дауында арнайы «Мəдени мұра» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруды

тапсырған болатын. Елбасының Жолдауымен қабылданған «Мəдени мұра» мемлекет-

тік бағдарламасы - қазіргі Қазақстанның əлемдік өркендеуінің дəлелі. Бағдарлама ая-

сында Қарағанды облысының білім басқармасының ұсынысымен «Жаңалықтар əлемі

– 2014. Жас турист. Жас ізденуші» жобалық байқаудың бағдарламасы құрылған бола-

тын. Жобаның мақсаты - Қарағанды облысы бойынша туған өлкенің тарихи-

археологиялық электронды анықтамалығын жинақтау.    

Осы жоба аясында 2014 жылдың наурыз айының 12 жұлдызында Киевка №1 орта

мектебінде «Жаңалықтар əлемі - 2014. Жас турист. Жас ізденуші» аудандық байқауы

өтті. Байқауға ауданымыздың 14 мектебі қатысты. Əділқазылар алқасының шешімі бо-

йынша  мектептер арасында ең үздік жұмыстар анықталып, диплом, грамоталармен

марапатталды.

І дəрежелі дипломмен К.Мыңбаев атындағы орта мектебі, ІІ дəрежелі дипломен Д.Ша-

лабеков атындағы негізгі мектебі, ІІІ дəрежелі С.Сейфуллин атындағы орта мектеп ма-

рапатталды. Номинациялар бойынша «Үздік газет» - Қарой орта мектебі, «Үздік

фотоальбом» - К.Мыңбаев атындағы орта мектебі, «Аймақтың үздік жолбасшысы» -

Д.Шалабеков атындағы негізгі мектебі, «Туған өлкенің үздік электрондық

анықтамалығы» - Р.Асубаев атындағы орта мектебі.

Жеңімпаз топтардың арасында ғылыми зерттеу тобы құрылып, мамыр айында

Қарағанды облысы бойынша Нұра ауданының құнды деректерге бай, шежірелі тари-

хын қорғайды. Жерлестерімізге сəттілік тілейміз!

Б.Н. Рысжанов,

аудандық білім беру,  дене шынықтыру жəне спорт 

бөлімінің əдіскері

Áүã³íã³ áàëà -

åðòåѕã³ æàѕà əëåì

Халқымыздың ардақты ұлдарының бірі Міржақып Дулатұлы: «Жалғыз сүйеніш,

жалғыз үміт - оқуда» демекші, «Өткенге қарап басымызды иеміз, ертеңге қарап

құлшынамыз». Бүгінгі бала - ертеңгі жаңа əлем. Баланы оқытып тəрбиелеуде

ұстаздардың алдында «нені оқыту»  жəне «қалай оқыту» деген сауалдар

тұрады. Оқушыларға білім берместен бұрын, мұғалімдердің компьютерлік

сауаттылығы алда тұруы керек.Олар оқушыларға  өз білген, жинаған-тергенде-

рін үйретеді. ХХI ғасыр - ақпарат ғасыры болғандықтан, адамзатқа компьютер-

лік сауаттылық қажет. Білім берудің негізгі мақсаты - білім мазмұнын

жаңартумен қатар, оқытудың əдіс-тəсілдері мен əр түрлі құралдарын

қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді.

Ел Президенті Н.Ə.Назарбаевтың халыққа Жолдауындағы «оқу үдерісінде

ақпараттық технологияларды білім беру саласын жақсартуда қолданыс аясын

кеңейту керек» деген сөзін басшылыққа ала отырып, сабақта жаңа ақпараттық

технологияларды пайдалануға жаппай көшуіміз керек. Ең бастысы - білімді де

білікті, ұшқыр ойлы, шығармашылық қабілеті мол ұстаздың шəкіртімен бірлесе

еңбек етуі. «Мұғалімнің басты міндеті - жоғары деңгейдегі адамгершіліктің иесі

болу, өзінің білімі, еңбекқорлығы, адамдарға деген мейірбандылығымен

оқушылар үшін үлгі болу, жеке өнегесімен оларды тəрбиелеу». Қазіргі таңда

əрбір мұғалім дана халқымыздың: «Ең жоғарғы сый-көңілмен сыйлау, ең

жоғарғы тəрбие-сөзбен тəрбиелеу, ең жоғарғы қуаныш - рухани қуаныш».

Өйткені, мектеп-білім ордасы болса, ұстаз - оның тұлғасы, ал шəкірт - өмір

жалғасы. Бүгінгі таңда алтын шырақ -білімдінің қолында. Өшпейтін өмірдің өзегі

іспетті ұрпақ тəрбиешіс і- «Ұстаз» жаққан от ешқашан сөнбейді. Ұстаз үшін

нəтижеге жету - шəкіртінің білімді болуы ғана емес,білімді өздігінен алуы жəне

алған білімдерін қажетіне қолдану болып табылады. Оқушылардың жаңа

тұрмысқа, жаңа оқуға, жаңа қатынастарға, жаңа əлемге бейімделуі тиіс. Біздің

оқушыларымызда заман талабына сай жан-жақты жетілген құзіретті тұлға

қалыптастыруға бағытталу керек. Ал бұл іс бүгіннен, яғни, біздің əр күнгі бере-

тін сабағымыздан басталады. Оқушыны мектеп қабырғасынан тыс өмірге бе-

йімдеу үшін оларды күнделікті өзін-өзі реттеуге, өз білімін өз бетімен алуды

ұйымдастыруға, өзін жəне өзгелерді бағалай білуге, қиын мəселелерді шешуде

ұтымды жолды таңдай білуге, мəселеге сыни тұрғыдан қарап, баға беруге

үйретуіміз керек.         Ш.М.Махметова,

Шахтер ауылы

Байқау

Н ў р   ж а у є а н   н ў р л ы   Н а у р ы з9  бет

21 наурыз  2014 жыл

Н   Ў   Р   А  

«Нұра ауданы бойынша мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық

қадағалау басқармасы» мемлекеттік мекемесінде сенім телефоны

жұмыс істейді: т. 22-2-65. Бұл телефонға мемлекеттік қызметкерлер «Ар-

намыс Кодексін», «Жемқорлыққа қарсы күрес» жəне «Мемлекеттік

қызмет туралы» Заңдарын бұзған «Нұра ауданы бойынша МСЭҚБ-сы»

мемлекеттік мекемесінің қызметкерлері жайында хабарлауға болады.

ГУ «Управление государственного санитарно – эпидемиологического

надзора» сообщает о телефоне доверия: 22-2-65, по которому можете

сообщить информацию о фактах нарушения сотрудниками ГУ «УГСЭН

по Нуринскому району» Кодекса чести государственных служащих РК,

законодательства о государственной службе, о борьбе с коррупцией.

Сенім телефоны

15 наурыз күні ауылымыз Майоровка елдімеке-

нінде Мəуліт мерекесі аталып өтті. Ауылдың

м ə д е н и е т

ошағына жас-

кəрісі жиналды.

Ауыл имамы

Аман аға құран

хадистерін оқып,

Пайғамбарымыз

жайлы жас

буынға уағыз

айтты. Қасиетті

Ислам діні еш-

кімді ұлтқа,

нəсілге, тегіне

бөлмейтін, жаман

ұ ғ ы м н а н

с а қ т а й т ы н

қасиетті дін. Теріс

діни ағымдардан

сақтану жолда-

рын түсіндірді.

Одаң сон ауыл

əкімі Əсел Шəріп

қызы барша-

мызды  құттықтап, ауызбіршілікке шақырды. Мек-

теп оқушылары діни өлеңдер айтып, имандылық

туралы жырлар оқыды. Осы қасиетті Мəуліт күні ті-

лімізді, дінімізді бір мадақтап, көңіл толды.

Соңынан мектеп асханасында құдайы ас берілді.

Мəуліт мерекесін ұйымдастырған - ауыл

ақсақалдары Сапар, Сағидолла аталар, от ана-

лары. Бұл шараға көмек қолын созған жеке

шаруашылық иелері Ержұманов Қанат, жас та

болса, əр уақытта көмек беріп жүрген Рустем

Нұрлашев баламызға мың да бір рахмет. Мектеп

басшысы əрдайым білімділігімен қатар іскерлік

қабілетімен ауылдың ризашылығын алып жүрген

азаматымыз Абаев Ерболат Ерденұлы. Бұл кісі əр

уақытта ауылымызда той болсын, қиыншылық

болсын өз командасын жұмылдырып жіберіп, ел

ризашылығын алып жүр. Сөз соңында, ислам

əдебиетінің негізін салушылардың бірі Яссауидың

мына өлең жолдарын жазуды дұрыс көрдім.

Жаратқан барлық ғаламның панасы 

Жауабы сенен, мінажат менен. 

Жазсам да, жаңылсам да,

Əйтеуір тəуба қылдым.

Мас едім ғой - мастығынан арылдым

Демеймін мені жаннан айырма,

Дегеймін тек иманнан айырма.

Күнəһар қылдың, сен, қажетін бер.

Осы дерттің тарқауына дауасын бер.

Сенің алдыңда лайық, құлдығым жоқ.

Илахи, баршаны қас құлдарың ет.

«Мені» « меннен» алып,

Бір жолға халас ет.Жаңыл Көшенқызы,

Майоровка ауылы.

Мəуліт мейрамы

Барша мұсылманның 

мерекесі

Ақмешіт ауылында  Мəуліт мерекесі өткізілді.  Бұл мерекеге Қарой,

Жаңақұрлыс, Байтуған, Кертінді ауылдарындағы мешіттің молда-

лары, ауыл тұрғындары, оқушылар қатысты.  Ауыл имамы

Сəрсенбеков Кенжетай алдын-ала  жоспар жасап, арнайы

бағдарлама əзірлепті. Бағдарламаны Қантай ауылының жас жігіті

Сұнғат Дауырбаев пен Саран қаласындағы Абай гуманитарлық-

техникалық колледжінің 3 курс студенті  Хасымбек Айдынгүл жүргізіп

отырды. Дұға бағышталып, мереке басталған соң, ауыл əкімі

Тұраров Мұратбек Дəлелханұлы   жиналған қауымды Мəуліт мере-

кесімен жиналған жамағатты құттықтады. «Пайғамбардың соңғы на-

мазы» бейнеролигі көрсетілді. Келген  молдалар сахнаға шығып,

Пайғамбарға салауат айтты, үстеріне ұзын көйлек киіп,  бастарына

ақ орамал байлаған  қыздарымыз Өскенбай Ақнұр «Ағайынды қос

жігіт» аңыз əңгімесі,  Мұрзат Мөлдір, Амангелді Айсұлу, Қаусыл Жан-

сая, Мұқашева Динара, Күлдібай Диананың, мешітке баратын

ұлымыз Касенбаев Мирланның тақпақтары жұрт көңілінен шықты. 

Мəуліт мерекесіне биыл екінші рет Шахтинск қаласындағы

Мəдениет үйінің қызметкері, жерлес бауырымыз  Камиев Əсет

Амангелдіұлы келіп, оның тамылжыта салған діни əндері, термелері,

Теміртау қаласынан арнайы осы мерекеге келген Абай есімді

бауырымыздың «Мүмкіндік» атты монологы  жиналған қауымды

тəнті етті. Ауылымыздың Мəдениет үйінің  ұжымы «Тəубеге келу» 3

актілі драмасын көрермендерге тарту етті.

Мереке жастарымыздың бойында имандылықпен қоса, қажыр-

қайрат болсын деген ниетпен үш салмақ дəрежесінде   қазақша

күрестен сайыспен жалғасты. Жеңімпаздар  мақтау грамоталары-

мен  марапатталды. 

Соңында аруақтарға арнап құран бағыштау рəсімі болып, ас бе-

рілді. Дастарқан басында діни уағыздар айтылып, отырған қауым

ұйып тыңдады. Бұл  шараға  ауылымыздың ақсақалы Қожахметов

Базарбай,  мешіт жамағаты, ауыл азаматы Е.Ə. Нығметов, жеке

кəсіпкер Б.Қ. Зайтова демеушілік көрсетіп, ел алғысына бөленді.

Қатысушылар осы мерекені жоғары деңгейде ұйымдастырған

ұйымдастырушыларға ризашылығын білдіріп жатты.

Н.М. Сүлейменова, 

Ақмешіт ауылы

Дін - бірліктің діңгегі

КОНКУРС ЖАРИЯЛАЙМЫЗ!

Қарағанды облысы Нұра ауданының  Жұмыспен қамту орталығы Нұра

ауданының  Жұмыспен қамту орталығы маманы лауазымының бос орында-

рына орналасуға конкурс жариялайды.

Санаты


Қызмет өткерген жылдарына байланысты жалақысы (теңге)

G-10


Бастап                 Дейін

42650                  53312Функционалдық міндеттері:

- Жұмыспен қамту орталығына өтінген өзін-өзі жұмыспен қамтыған, жұмыссыз, 

аз қамтылған азаматтардың ішінен əр түрлі кəсіби мамандарды деректер банкісіне

қалыптастырады жəне жұмыспен қамту сұрақтарымен өтінген азаматтарға бос орын із-

деумен айналысады. Мекемелерде болжамды жұмыс орындарды жəне ағымдағы бос

орындарды деректер банкісіне қалыптастырады. Халықты жұмыспен қамту

заңнамалары бойынша жұмыс берушілерге жəне халыққа ақпараттық-түсіндірме

жұмыстарын жүргізуге қатысады. Өзін-өзі жұмыспен қамтыған, жұмыссыз, аз қамтылған

азаматтарға жəне жұмыс берушілерге кеңестік қызмет ұсынады. Бос орын жəрмеңкесін

өткізуіне ұйымдастыру жұмыстарына қатысады.Үміткерлерге қойылатын талаптар: Білімі жоғары немесе арнайы орта, мамандығы

– қаржы, экономикалық немесе əлеуметтік жұмыс. Қазақстан Республикасы

Президентінің Жолдауы “Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ”

17.01.2014ж, Қазақстан Республикасының Конституциясын; Қазақстан

Республикасының Еңбек Кодексін; Қазақстан Республикасының «Халықты жұмыспен

қамту туралы», «Мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек көрсету туралы» заңдарын,

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 14 қаңтардағы № 1548 қаулысымен бе-

кітілген «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы» бағдарламасы    жəне жұмыспен қамту

сұрақтарын реттеуші тағы басқа нормативтік құқықтар актілер; Конкурс республикалық

бұқаралық ақпарат құралдарында 2007 жылғы 4 қазанда «Егемен Қазақстан», «Казах-

станская правда» газеттерінде жарияланған.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 27 қыркүйектегі №849 қаулысымен бек-

тілген азаматтық қызметкер лауазымының бос орынға орналасу конкурсын өткізу жəне

азаматтық қызмет орнына тағайындау Ережесі негізінде өткізіледі.

Конкусрсқа қатысу үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) Конкурсқа қатысу туралы өтініш;

2) Жеке куəлік көшірмесі;

3) Кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы;

4) Біліктілік талабына сəйкес білімі туралы құжаттың көшірмесі;

5) Еңбек жұмысын растайтын құжаттың көшірмесі;

6) Денсаулық жағдайы туралы анықтама.

Конкурсқа қатысушы өзінің біліміне, жұмыс тəжірибесіне, кəсіби деңгейіне қатысты

қосымша ақпаратты (біліктілігін арттыру, ғылыми дəрежелер мен атақтар беру, ғылыми

жарияланымдар, осының алдындағы жұмыс орнының басшылығынан кепілдеме жəне

т.с.) беруіне болады.

Конкурс аудандық «Нұра» газетінде жарияланған соң 15 күннен кейін Нұра ауданының

жұмыспен қамту Орталығында өткізіледі. 

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар осы хабарландыру жергілікті бұқаралық

ақпарат құралдарының басылымдарында 100900 Нұра ауданы Киевка кенті, Абай

көшесі, 48, «Нұра» газетінде жарияланғаннан кейін 15 күнтізбелік күннің ішінде

тапсырылуы тиіс.  Анықтама телефондары: 2-27-01, 2-27-02.

Конкурсқа қатысудың шығымдары (конкурс өтетін жерге келу жəне тұру)

азаматтардың қаржыларымен қамтиды.

Нұра ауданының Жұмыспен қамту орталығы

Центр занятости Нуринского района Карагандинской области объявляет кон-

курс на занятие должности и специалиста «Центра занятости Нуринского рай-

она Карагандинской области»

Категория

Должностной оклад в зависимости от выслуги лет (тенге)       

G-10


От                        До

42650                  53312Функциональные обязанности:

- Формирует банк данных специалистов разного профиля из числа самостоятельно за-

нятых, безработных и малообеспеченных граждан и лиц, обратившихся в Центр заня-

тости, занимается поиском вакансий и содействует трудоустройству обратившихся

граждан. Формирует банк данных текущих вакансий и прогнозируемых рабочих мест в

организациях. Участвует в работе по организации и проведению ярмарок вакансий. Требования к участникам конкурса: Высшее или средне-специальное образование,

по специальности – финансы, экономика или социальная работа. Знание Послания

Президента РК от 17.01.2014 года Казахстанский путь – 2050:Единая цель, единые ин-

тересы, единое будущее, Конституции Республики Казахстан, законы Республики Ка-

захстан: «О занятости населения», «О государственной адресной социальной помощи»;

«Дорожная карта занятости 2020», утвержденная постановлением Правительства РК от

14.01.2014 года № 1548  и другие нормативные правовые акты, регламентирующие

деятельности в сфере занятости; основные положения гражданского и трудового зако-

нодательства. Конкурс проводится на основе правил поступления на гражданскую

службу и проведения конкурса на занятие вакантной должности гражданского служа-

щего, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 сен-

тября 2007 года № 849, опубликованный в республиканских средствах массовой

информации в газетах «Егемен Казахстан», «Казахстанская правда» от 04 октября 2007

года.


Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:

1) Заявление об участии в конкурсе;

2) Копия документа, удостоверяющего личность;

3) Заполненный личный листок по учету кадров;

4) Копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности

квалификационными требованиями;

5) Копия документа, подтверждающего трудовую деятельность;

6) Справка о состоянии здоровья.

У  частник конкурса может предоставить  дополнительную информацию, касающуюся

его образования, опыта работы, профессионального уровня / копии документов о по-

вышении квалификации, присвоение учебных степеней и званий, научные публикации,

рекомендации от руководства предыдущего места работы и т.п.

Конкурс проводится через 15 календарных дней после публикации данного объявления

о проведении конкурса в районной газете «Нура» в Центре занятости Нуринского рай-

она.

Необходимые для участия в конкурсе документы должны быть представлены

в течение 15 календарных дней с момента публикации объявления о проведении

конкурса в районной газете «Нура» по адресу: 100900 Карагандинская область,

Нуринский район, поселок Киевка, ул.Абая,48.  Телефон для справок: 2-27-01, 2-

27-02.

Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, про-

живание и др.) граждане производят за счет собственных средств.

Центр занятости Нуринского района


10  бет

21 наурыз  2014 жыл

Н   Ў   Р   А  

Пушкин негізгі мектебінің педагогикалық ұжымы Алғабас ауылының тұрғыны болған

Төлеутаев Саттар Əбенұлының

мезгілсіз қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына жəне туған-туысқандарына

қайғыларына ортақтасып көңіл айтады. №185

Көңіл айту

Көбетей ауылының тұрғыны болған БазарƏсем Базарқызы

үстіміздегі жылдың 24 на-

урызында дүниеден

өткеніне 1 жыл толғалы

отыр. Бауырымыздың ара-

мызда жоқтығына

қабырғамыз қайысып,

қайғыра еске аламыз. Ар-

тында қалған бір тал

шаңырақ иесі

Жандосымызға анасы мен

əжесінің жасамаған жасын

жасап, көрмеген қызығын

көрсін деп бір Алладан тілейміз. 

Бір жыл болды жүрегің тоқтағалы,

Бір жыл болды өзіңді жоқтағалы.

Жүрегіміз сыздайды сағыныштан, 

Кеудедегі қайғы қалай басылсын,

Бəрімізге аяулысың, асылсың.

Жатқан жерің жайлы болып, бауырым,

Алдыңнан пейіш есігі ашылсын.

Топырағы торқа, қабірің құран

нұрына толсын деп еске алушылар:

анасы Паруза, бауырлары мен ұлы

Жандос. №184

Базар Əсем Базарқызы

ОБЪЯВЛЕНИЯ*Продается квартира в двухквартирном

доме в с. Заречное, кухонный гарнитур,

ковры, сено, гуси домашние. Тел.: 39-4-51,

8 777 271 3462.  №155*Продается 3-хкомнатная квартира в 2-

хквартирном доме в с. Ахметаул, ул. Н.

Абдирова, 23/1, гос. акт на землю – 13

соток. Теплая, пластиковые окна, спутни-

ковая антенна, ремонт, телефон, хозпо-

стройки.  Тел.: 8 7214441249, 8 705 874 92

82.  № 170

*Продается квартира в двухквартирном

доме по ул. Резника, 66/2. Имеются хоз.

постройки, сан. узел, вода. Цена – 17 000

у.е. Торг уместен. Тел.: 8 701 233 50 43   

№ 173

*Продается дом – особняк по ул. Айнабе-

кова, 10, имеются сарай, гараж, большой

приусадебный участок, хоз. постройки,

две скважины. Тел: 22512, 8 771 284 49 25.

№179

*Продается автомашина Фольксваген

Пассат 1992 г.в., 1,8 л. – моно, в отличном

состоянии, АВС, ГУР, автозавод, сигнали-

зация, багажник, велюр, 5,7 у.е. Торг при

осмотре. 

Продам музыкальную аппаратуру: 2 бу-

фера, 2 сателлита, мини- диск, микрофон

«SCHUR», коммутация, пульт и усилитель

«Ямаха». Общая мощность – 2кВт. Тел.:

87026372727, 8 7776909412, 21326  №183*КХ «Кумисбекова Б.», свидетельство о

регистрации серии 12915 №0255772, от

23.09.2003г. сообщает о прекращении

предпринимательской деятельности.

№169 

*Утерян гос. номер 570 DКА 09 автома-

шины ВАЗ 2103. Нашедшего просим вер-

нуть за вознаграждение. Обращаться по

тел.: 21-9-59, 8 705 829 7718, 8 702 906

5123, п. Киевка. № 172

*Гостиничному комплексу «Нура» тре-

буются: официантка – з/п от 25000 тенге,

охранник – з/п от 45 000 тенге. Тел.: 8 777

049 92 99, 21 – 5 -73  № 178

*Считать недействительными утерян-

ные документы:

- акт на право частной собственности на

земельный участок № 715, от 14.03.2007г.,

дата регистрации 04.07.2007г.;

- решение о легализации недвижимого

имущества №1449 л от 12.01.2007г.,

тех.паспорт от 30.05.2007г.  № 182*Прошу вернуть за вознаграждение

утерянный гос. номер. KZ143BZA09. Тел.:

22 7 56, 8 702 904 58 23, 8 771 271 7420.

№ 186 


* Прошу вернуть за вознаграждение

утерянный гос.номер КZ 232 DMA 097.

Тел.: 87779763181.

Инвазионные заболевания

Эхинококкоз и его профилактика

По Карагандинской области отме-

чен рост заболеваемости эхинококко-

зом. За 2 месяца 2014 года в

Нуринском районе зарегистрировано

два случая эхинококкоза.

Эхинококкоз – инвазия человека из

группы биогельминтозов отличается

хроническим течением, поражением

печени. Возбудитель ленточный гель-

минт – эхинококк, его длина 2-6 мм.

Источником инвазии являются со-

баки, волки, шакалы и некоторые дру-

гие хищные плотоядные животные,

выделяющие яйца паразитов с фека-

лиями через 65-100 дней после зара-

жения и далее в течение всего периода

болезни (5-6 месяцев, иногда более

года). Яйца эхинококка относительно

устойчивы во внешней среде, при тем-

пературе 5-200 С остаются жизнеспо-

собными до 10-12 месяцев. В

половозрелой стадии гельминт локали-

зуется в кишечнике окончательного

хозяина. Его членики и яйца выде-

ляются с испражнениями. Зрелые чле-

ники обладают активной

подвижностью и могут расползаться

во внешней среде в радиусе до 0,25 м.

Промежуточные хозяева – различные

травоядные и всеядные животные

(овцы, козы, крс, свиньи, грызуны) –

заражаются при проглатывании яиц

или члеников эхинококка с водой и

кормом. Из яиц эхинококка под дей-

ствием пищеварительного сока осво-

бождаются зародыши (онкосферы),

снабженные крючьями, с помощью

которых они проникают в кровенос-

ные сосуды  кишечной стенки. С кро-

вью зародыши разносятся по

организму, поселяясь в различных ор-

ганах и тканях,  главным образом в

печени и легких, где превращаются в

личиночную форму эхинококкоза –

эхинококковый однокамерный пу-

зырь. 

Человек заражается эхинококкозомпри общении с собаками, на шерсти и

языке которых могут находиться яйца

и членики паразита, а также при упо-

треблении загрязненной воды и  пи-

щевых продуктов.

Эхинококкоз характеризуется медлен-

ным, многолетним развитием болезни.

Доклинический период болезни в не-

осложненных случаях протекает бес-

симптомно. В клинически

манифестный период течение эхино-

коккоза зависит от локализации кист,

их размеров, скорости развития,

осложнений. Нередко эхинококкоз ди-

агностируется случайно (при плановой

флюраграфии, УЗИ). У больных отме-

чается общая слабость, головные боли,

печень при пальпации увеличена,

плотная. Большое значение в профи-

лактике эхинококкоза имеет пред-

упреждение передачи инвазии от

собак. Для предупреждения зараже-

ния собак необходимо обеспечить

строгий ветеринарно – санитарный

надзор за убоем скота и обязательно

уничтожением органов с эхинококко-

выми пузырями. Следует вести борьбу

с бродячими собаками. Служебных и

домашних собак необходимо периоди-

чески обследовать на эхинококкоз и

подвергать лечению. Меры личной

профилактики предусматривают не-

допущение тесного контакта шкур

диких животных, соблюдение правил

личной гигиены.

О. Касьяненко, 

ведущий специалист

Нуринского  районного управления 

по защите прав потребителейДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет