Анықтамалық нұсқаулық User GuidePdf көрінісі
бет20/30
Дата15.03.2017
өлшемі36,73 Mb.
#9661
түріРуководство пользователя
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   30

Қоңыраулар

Қоңырау шалу

1  


Пернетақтаны ашу үшін   түртіңіз.

2  


Пернетақтамен санды енгізіңіз. Санды жою үшін   белгішесін түртіңіз.

3  


Қоңырау шалу үшін   белгішесін түртіңіз.

4  


Қоңырауды аяқтау үшін 

Соңы белгішесін   түртіңіз.

КЕҢЕС! Халықаралық қоңырауларды жасау мақсатында «+» таңбасын 

енгізу үшін 

 белгішесін түртіп, ұстап тұрыңыз.

Контактілерге қоңырау шалу

1  


Контактілерді ашу үшін   белгішесін түртіңіз.

2  


Контактілер тізімі арқылы жылжыңыз немесе 

Контактілерді іздеу 

белгішесін түрту арқылы қоңырау шалынатын контактінің бірінші әріптерін 

енгізіңіз.

3  


Тізімде қоңырау шалынатын   нөмірін түртіңіз.

Қоңырауға жауап беру және қоңырауды 

қабылдамау

Құлыптаулы күйде қоңырау қабылдағанда, кіріс қоңырауға жауап беру үшін 

опциясын кез келген бағытта жанап өтіңіз.

Кіріс қоңырауды қабылдамау үшін опциясын кез келген бағытта жанап өтіңіз. 

Хабар жібергіңіз келсе, төменгі жақта 

Хабармен бірге қабылдамау 

белгішесін жүргізіңіз. КЕҢЕС! Хабармен бірге қабылдамау

Бұл функцияны пайдаланып хабарламаны тез жіберуге болады. Бұл 

жиналыс кезінде қоңырауды қабылдамау керек болса пайдалы.


47

Кіріс қоңыраудың дыбыс деңгейін реттеу

Қоңырау байланысы кезінде дыбыс деңгейін өзгерту үшін дыбысты көбейту 

және азайту түймелерін басу.

Екінші қоңырау шалу

1  


Бірінші қоңырау кезінде 

Меню пернесі

 

 Қоңырау қосу тармағын 

таңдап, нөмірді теріңіз. Сондай-ақ,   опциясын түртіп, жақында терілген 

нөмірлер тізіміне өтуге немесе   опциясын түртіп, контактілерді іздеуге 

және қоңырау шалынатын контактіні таңдауға болады.

2  


Қоңырау шалу үшін   белгішесін түртіңіз.

3  


Екі қоңырау да қоңырау экранында көрсетіледі. Алғашқы қоңырау 

құлыптанып, күтуге жіберіледі.

4  

Қоңыраулар арасында ауысу үшін көрсетілген нөмірді түртіңіз. Немесе конференциялық қоңырау шалу үшін   

Қоңырауларды белгішесін 

түртіңіз.

5  

Белсенді қоңырауларды аяқтау үшін Соңы пернесін түртіңіз немесе 

 

пернесін басып, хабарландыру жолағын төмен сырғытыңыз да, Аяқтау 

белгішесін   таңдаңыз.ЕСКЕРТПЕ. Әрбір қоңырау үшін ақы алынады.

Қоңыраулар журналын көру

Негізгі экранда   белгішесін түртіңіз де, Қоңырау тізімі қойындысын   

таңдаңыз.

Барлық терілген, қабылданған және қабылданбаған қоңыраулардың толық 

тізімін көріңіз.48

Қоңыраулар

КЕҢЕС! 

Күнді, уақытты және қоңырау ұзақтығын көру үшін қоңырау журналының кез келген элементін түртіңіз.

Жазылған элементтердің барлығын жою үшін Меню пернесін 

, одан кейін 

Барлығын жою опциясын түртіңіз.

Қоңырау баптаулары

Провайдеріңіз ұсынатын қоңырауларды қайта бағыттау сияқты телефон 

қоңырауы Баптауларін, әрі басқа арнайы мүмкіндіктерді реттеуге болады. 

1  


Негізгі экранда   опциясын түртіңіз.

2  


 

опциясын түртіңіз.

3  

Қоңырау баптаулары тармағын түртіңіз де, реттелетін баптауларды 

таңдаңыз.49

Контактілер

Телефонға контактілерді қосып, оларды Google есептік жазбасындағы 

контактілермен немесе контактілерді синхрондауды қолдайтын басқа 

контактілермен синхрондауға болады.Контактілерді іздеу

Негізгі экранда

1  


Контактілерді ашу үшін   белгішесін түртіңіз. 

2  


Контактілерді іздеу белгішесін түртіңіз де, пернетақтаны пайдаланып 

контакт атын енгізіңіз.Жаңа контакт қосу

1  


 түймесін түртіп, жаңа контактінің нөмірін енгізіңіз де, 

Меню пернесін

 

 түртіңіз. Контактілерге қосу  > Жаңа контакт тармағын түртіңіз.

2  


Егер суретті жаңа контактіге қосқыңыз келсе, кескін аймағын түртіңіз. 

Суретке түсіру немесе Галереядан таңдау опциясынан таңдаңыз.

3  


 белгішесін түрту арқылы контактіні таңдаңыз.

4  


Контакт туралы мәліметтің санатын түртіңіз де, контакт туралы 

мәліметтерді енгізіңіз.

5  

Сақтау опциясын түртіңіз.

Таңдаулы контактілер

Жиі қоңырау соғылатын контактілерді таңдаулылар ретінде жіктеуге болады.Контактіні таңдаулылар тізіміне қосу

1  


Контактілерді ашу үшін   белгішесін түртіңіз.

2  


Толық мәліметін көру үшін контактіні түртіңіз.

50

Контактілер

3  


Контакт атының оң жағындағы жұлдызшаны түртіңіз. Жұлдызша сары 

түске ауысады.Контактіні таңдаулылар тізімінен жою

1  


Контактілерді ашу үшін   белгішесін түртіңіз.

2  


 қойындысын түртіңіз де, мәліметтерін көру үшін контактіні таңдаңыз.

3  


Контакт атының оң жақ бұрышындағы сары түсті жұлдызшаны түртіңіз. 

Жұлдызша сұр түске боялып, контакт таңдаулылар тізімінен жойылады.Топ жасау

1  


Контактілерді ашу үшін   белгішесін түртіңіз.

2  


Топтар опциясын түртіп, Меню пернесін

 

 түртіңіз. Жаңа топ 

опциясын таңдаңыз.

3  

Жаңа топтың атын енгізіңіз. Жаңа құрылған топ үшін қоңырау үнін орнатуға да болады.

4  


Топты сақтау үшін 

Сақтау пәрменін түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ. Топ жойылатын болса, сол топқа белгіленген контактілер 

жоғалмайды. Олар Контактілер ішінде сақталып қалады.51

Хабарлар

Телефонда SMS және MMS хабарлары интуитивті, оңай пайдаланылатын бір 

мәзірге біріктірілген.

Хабар жіберу

1  


Негізгі экранда   белгішесін түртіңіз және бос хабарды ашу үшін   

белгішесін түртіңіз.

2  

Контакт атын немесе контакт нөмірін Кімге: өрісіне енгізіңіз. Контакт атын 

енгізгенде, сәйкес контактілер пайда болады. Ұсынылған алушыны түртуге 

болады. Бірнеше контактіні қосуға болады.

ЕСКЕРТПЕ: сізден мәтінді хабар жіберілген әр адам үшін ақы 

алынады.


3  

Хабар жазу жолын түртіп, хабар жасауды бастаңыз.

4  


Опциялар мәзірін ашу үшін

 

 опциясын түртіңіз. Тез хабарлама, Смайл енгізу, Жіберуді жоспарлау, Тақырып қосу және Елемеу 

опцияларының бірін таңдаңыз. КЕҢЕС! Хабар арқылы бөлісетін файлды тіркеу үшін   белгішесін 

түртуге болады.

5  

Хабарды жіберу үшін Жіберу пәрменін түртіңіз.

6  


Жауаптар экранда пайда болады. Қосымша хабарларды көргенде және 

жібергенде, хабарлар ағыны жасалады. ЕСКЕРТУ: 

160 таңбалық шектеу әр елде тілге және SMS хабарының кодталуына байланысты өзгеше болуы мүмкін.

Егер SMS хабарына сурет, бейне немесе аудио файл қосылса, ол автоматты түрде MMS хабарына түрлендіріледі және тиісті ақы алынады.

52

Хабарлар

Ағынды жолақ 

Екінші тараппен алмасқан хабарларды (SMS, MMS) хронологиялық ретпен 

көрсетуге болады, сондықтан сөйлесудің шолуын ыңғайлы көруге болады.

Хабар баптауларын өзгерту

Телефондағы хабар баптаулары алдын ала анықталған, сондықтан 

хабарларды дереу жіберуге болады. баптауларды қалауыңызша өзгертуге 

болады.


Негізгі экранда Хабарлар белгішесін түртіңіз, сосын

 

 және Баптаулар 

опциясын түртіңіз.53

Эл. пошта

Gmail сияқты қызметтерден келген электрондық хабарларды оқу үшін 

электрондық пошта қосымшасын пайдалануға болады. Электрондық пошта 

қосымшасы келесі тіркелгі түрлерін қолдайды: POP3, IMAP және Exchange.

Қызмет провайдеріңіз немесе жүйелік әкімші қажет есептік жазба баптауларын 

бере алады.Электрондық пошта есептік жазбасын басқару

Бірінші рет Эл. пошта қолданбасын ашқанда, электрондық пошта тіркелгісін 

орнатуға көмектесетін орнату шебері ашылады.

Бастапқы орнатудан кейін E-mail кіріс жәшігінің мазмұнын көрсетеді. 

Басқа электрондық пошта есептік жазбасын қосу:

 >   > Қосымшалар қойындысын > Эл. пошта >

 

 Баптаулар >  Жазба қосу опциясын түртіңіз.

Электрондық пошта есептік жазбасының Баптауларін өзгерту:

 >   > Қосымшалар қойындысын > Эл. пошта >

 

 > Баптаулар > 

Жалпы баптаулар опциясын түртіңіз.

Электрондық пошта есептік жазбасын жою:

 >   > Қосымшалар қойындысын > Эл. пошта >

 

 Баптаулар >

 

 Есептік жазбаны өшіру > жойылатын есептік жазбаны таңдаңыз > 

Шығару опциясын түртіңіз > Иә опциясын таңдаңыз.

Есептік жазба қалталарымен жұмыс істеу

 >   > 


Қосымшалар қойындысын > Эл. пошта >

 

 опциясын түртіп, Папкалар тармағын таңдаңыз.

Әр есептік жазбаның Кіріс жәшігі, Шығыс жәшігі, Жіберіген және Жобалар 

қалталары бар. Есептік жазбаның қызмет жеткізушісі қолдайтын 

мүмкіндіктерге байланысты қосымша қалталар болуы мүмкін.54

Эл. пошта

Электрондық пошта хабарын жасау және жіберу

Хабарды жасау және жіберу үшін

1  


Эл. пошта қосымшасында   опциясын түртіңіз.

2  


Хабардың мақсатты алушысының мекенжайын енгізіңіз. Мәтінді енгізіп 

жатқанда контактілер ішінен сәйкес мекенжайлар ұсынылады. Бірнеше 

мекенжайды енгізгенде, үтірлі нүктемен бөліңіз.

3  


Көшірме/жасырын көшірме қосу үшін

 

 өрісін түртіңіз және қажет болса, файлдарды тіркеу үшін   опциясын түртіңіз.

4  


Хабардың мәтінін енгізіңіз. 

5  


 опциясын түртіңіз.

КЕҢЕС! Кіріс жәшігіне жаңа электрондық хабар келгенде, сізге 

дыбыспен немесе вибрациямен хабарланады. 55

Камера

Телефондағы OIS (оптикалық кескін тұрақтандырғыш) камерасымен 

физикалық шайқалуға жол бермей, суретті анық етіп түсіруге болады. Multi 

Point AF (автофокус) мүмкіндігі нысан ортада болмағанның өзінде анық әрі 

табиғи сурет түсіруге мүмкіндік береді.

Камера қолданбасын ашу үшін негізгі экрандағы Камера   түймесін түртіңіз.

Көрініс іздегішпен танысу

  

Жарқылдақ – Өшірулі  , Қосулы   немесе Автоматты   

опцияларының бірін таңдаңыз. 

  

Камераны ауыстыру – артқа қарайтын камера объективі мен алға қарайтын 

камера объективін ауыстырыңыз.

 

 Түсіру режимі – Жалпы, Shot & Clear, Динамикалық ауқым (HDR), Панорама, VR Панорама, Сериялық түсіру, Әдемі етіп түсіру, Қос 

камера, Түсіру уақыты, Ақылды авто-режимі, Спорт немесе Түн 

опцияларының бірін таңдаңыз.

 

 Баптаулар – Бұл белгішені баптаулар мәзірін ашу үшін түртіңіз.

 

 Бейне режимі – Бейне режиміне ауысу үшін осы белгішені төмен 

сырғытыңыз.

  

Түсіру түймесі

  

 Галерея - соңғы түсірілген фотосуретті көру үшін түртіңіз. Бұл галереяға кіріп, 

камера режимінде кезде сақталған фотосуреттерді көруге мүмкіндік береді.56

Камера

ЕСКЕРТПЕ. Суреттерді түсірместен бұрын камера объективінің таза 

болуын қамтамасыз етіңіз.Күрделі баптауларды пайдалану

Көрініс іздегіште қосымша баптауларды ашу үшін   белгішесін түртіңіз. 

Камера баптауларын тізімді жылжыту арқылы өзгертуге болады. Опцияны 

таңдаған соң, 

 түймесін түртіңіз.

Фотосуретке түсіру үшін келесі сөздердің біреуін айтыңыз: Чииз, 

Смайл, Виски, Кимчи немесе LG.

Суретке кіретін күн жарығының мөлшерін анықтайды және 

басқарады.

Фокус режимін таңдау үшін түртіңіз.

Сурет ажыратымдылығын таңдайды. Егер жоғары 

ажыратымдылықты таңдасаңыз, файл өлшемі артады, яғни жадта 

азырақ фотосуреттерді сақтауға болады.

ISO рейтингі камераның жарық датчигінің сезімталдығын анықтайды. 

ISO неғұрлым жоғары болса, камера соғұрлым сезімтал болады. Бұл 

жарқылды пайдалану мүмкін емес күңгірт жағдайда пайдалы.

Әртүрлі жарық жағдайларында түс сапасын жақсартады.

Суреттерге тиісті көркем әсерлерді қолданады.

Түсіру түймешігі басылғаннан кейінгі кідірісті орнатады. Бұл суретке 

қосылу үшін қолайлы.57

Телефонның орналасқан жеріне негізделген қызметтерін пайдалану 

үшін іске қосыңыз. Суреттерді кез келген жерде түсіріңіз және оларға 

орын тегін қойыңыз. Егер тег қойылған суреттерді геотеггингті 

қолдайтын блогқа кері жүктесеңіз, картада көрсетілген суреттерді 

көруге болады.ЕСКЕРТПЕ. Бұл функцияны тек GPS функциясы қосулы 

болғанда қолдануға болады.

Ысырма дыбысын таңдайды.

Түсіру немесе масштаб үшін пайдалануға дыбыс деңгейі пернесін 

орнатыңыз. 

Функцияның қалай істейтінін білу үшін анықтамалық нұсқаулықты 

ашады.

Камераның барлық әдепкі баптауларын қалпына келтіреді.КЕҢЕС!

Камерадан шыққанда, ақ түс балансы, түс әсері, таймер және көрініс режимі сияқты кейбір Баптаулар әдепкі мәндеріне оралады. Келесі суретті түсіру алдында 

мыналарды тексеріңіз.

Settings (Баптаулар) мәзірі көрініс іздегіштің үстінде болады, осылайша сурет түсін немесе сапа элементтерін өзгерткенде Settings (Баптаулар) мәзірінің артында 

өзгертілген суреттің алдын ала қарауын көресіз.Фотосуретке жылдам түсіру 

1  


Камера қолданбасын ашып, линзаны суретке түсіргіңіз келген затқа 

бағыттаңыз.

2  

Фокус жақтаулары бейнеіздегіш экранының ортасына шығады. Кез келген жерді түртіп, сол нүктені де фокустауға болады.

58

Камера

3  


Нысан жақтауы жасылға боялғанда камера түсірілетін затқа кезеледі.

4  


Фотосуретті түсіру үшін   түртіңіз.

Түсіру және анық режимін пайдалану

Бұл мүмкіндік фотосуретте қажетсіз заттарды анықтауға мүмкіндік береді. 

Суретке түсірген соң, контурлы затты* алып тастау үшін оны түртіңіз, одан 

кейін фотосуретті сақтаңыз.

1  

Камера қолданбасын ашыңыз.2  

 >   


Shot & Clear опциясын түртіңіз.

3  


Суретке түсіру үшін   опциясын түртіңіз.

4  


Контурлы заттарды фотосуреттен алып тастау үшін оларды түртіңіз, одан 

кейін   опциясын түртіңіз.

* Суретке түсіргенде, жылжитын нысандар сызықшалармен көрсетіледі.

ЕСКЕРТПЕЛЕР

Камераны бір жерге тұрақтандырғаннан кейін суретке түсіріңіз.Егер заттың түсі фонға ұқсас болса, бір бөлігі ғана анықталуы мүмкін немесе оны 

өшіру қиынға соғуы мүмкін.

Егер жылжитын зат тым кішкентай не тым үлкен болса, оны өшіру қиынға соғуы мүмкін.

Егер зат баяу жылжыса, ол анықталмауы мүмкін.Қос камера режимін пайдалану

Алдыңғы және артқы камералармен бір уақытта бір сурет етіп түсіруге 

мүмкіндік береді.

1  


Камера қолданбасын ашыңыз.

2  


 >   

Қос камера опциясын түртіңіз.

59

3  


Кішкентай бейнеіздегіш жақтауы негізгі бейнеіздегіш экранында пайда 

болады. Түсіргеніңізді реттеңіз.

Кішкентай бейнеіздегішті жылжытып, түсірген суреттегі қалаған жеріңізге алып барыңыз.

Қажет болса, өлшемін өзгерту үшін кішкентай бейнеіздегішті басып тұрыңыз.Негізгі бейнеіздегіш пен кішкентай бейнеіздегіш арасында линзаны 

ауыстыру үшін кішкентай бейнеіздегішті түртіңіз.

4  


Біріктірілген суретке түсіру үшін   опциясын түртіңіз.

Уақытпен түсіру режимін пайдалану

 түртілмей тұрып ретімен бес суретке түсіру арқылы камераны жоқ сәттерді 

түсіретін етіп қояды.

1  


Камера қолданбасын ашыңыз.

2  


 >   

Түсіру уақыты опциясын түртіңіз.

3  


Суретке түсіру үшін   опциясын түртіңіз.

4  


Суретке түсірерге дейінгі сәттерді көру үшін камера экранының төменгі 

жағындағы суреттер нобайын түртіңіз.

5  

Сақтағыңыз келген суреттерді таңдаңыз, одан кейін экранның жоғарғы жағындағы   опциясын түртіңіз.

Фотосуретке түсіргеннен кейін

Соңғы түсірілген фотосуретті көру үшін камера экранының төменгі жағындағы 

суреттер нобайын түртіңіз. 

Фотосуретті SmartShare функциясы арқылы бөлісу үшін түртіңіз.

Дереу басқа фотосурет түсіру үшін түртіңіз.60

Камера

Фотосуретті басқаларға жіберу немесе оны әлеуметтік желі 

қызметтері арқылы бөлісу үшін түртіңіз.

Фотосуретті жою үшін түртіңіз.КЕҢЕС! SNS есептік жазбаңыз болса және оны телефонда орнатсаңыз, 

фотосуретіңізді SNS қауымдастығымен бөлісуге болады.ЕСКЕРТПЕ: роуминг кезінде MMS хабарлары жүктелсе, қосымша ақы 

алынуы мүмкін.Барлық кеңейтілген опцияларды ашу үшін Меню

 

 пернесін түртіңіз.Суретті басқаша сақтау – фотосуретті Контакт суреті, Негізгі экран 

түсқағазы немесе Құлыпталған экранның түсқағазы ретінде пайдалану 

үшін түртіңіз. Жылжыту – фотосуретті басқа орынға жылжыту үшін түртіңіз.

Көшіру – таңдалған фотосуретті көшіру және басқа альбомда сақтау үшін 

түртіңіз.Клип науасына көшіру – фотосуретті көшіру және буферге сақтау үшін 

түртіңіз.Өзгерту – таңдалған фотосуреттің атын өзгерту үшін түртіңіз.

Солға бұру/Оңға бұру – солға немесе оңға бұрыңыз.

Қию – фотоны кескіндеу. Қию аумағын белгілеу үшін, саусақпен экран бетінен 

жүргізіңіз.Түзету – суретті көріңіз және өзгертіңіз.

Слайд шоу  ағымдағы қалтадағы суреттерді бірінен кейін бірін автоматты 

түрде көрсетеді.Орынды қосу  орын туралы ақпаратты қосу үшін.

Деректер – файл жайлы қосымша  деректерді көрсету

61

Галереядан

 

Галерея опциясын түртіп, Камера тармағын таңдаңыз. 

Қосымша суреттерді көру үшін солға немесе оңға жылжыңыз.Үлкейту немесе кішірейту үшін, экранды екі рет түртіңіз немесе екі саусақты 

қойып, арасын ашыңыз (кішірейту үшін, саусақтардың арасын қосыңыз).


62

Бейне камера

Көрініс іздегішпен танысу

  

Жарқылдақ – Өшірулі  , Қосулы   немесе Автоматты   

опцияларының бірін таңдаңыз. 

  

Камераны ауыстыру – Артқа қарайтын камера объективі мен алға 

қарайтын камера объективі арасында ауысыңыз.

  

Жазу режимі – Жалпы, Өмір әсеріҚос жазу немесе Бақылау ұлғайтуы 

параметрінің бірін таңдаңыз.

  

Баптаулар – Бұл белгішені баптаулар мәзірін ашу үшін түртіңіз.

 

 Камера режимі – камера режиміне ауысу үшін осы белгішені жоғары 

сырғытыңыз.

  

Түсіруді бастау

  

Галерея – соңғы түсірілген бейнені көру үшін түртіңіз. Бұл галереяға кіріп, 

бейне режимінде кезде сақталған бейнелерді көруге мүмкіндік береді.

КЕҢЕС!

Бейне түсіріп жатқанда, екі саусағыңызды экранға қойып, Ұлғайту 

функциясын пайдалану үшін шымшыңыз.


63

Күрделі баптауларды пайдалану

Бейнеіздегіште барлық қосымша баптауларды ашу үшін   белгішесін түртіңіз. 

Аудио масштаб мүмкіндігін қосу үшін түртіңіз. Қажетті дыбысты ғана 

анық әрі қатты жазуға болады. Оны қосқан соң, масштабтағыңыз 

келген затты көк шеңбердің ішіне алып фокустаңыз. Дыбыстар мен 

көріністі арттыру үшін басыңыз. ЕСКЕРТПЕЛЕР

Альбомдық көріністе ғана қол жетімді.Микрофонды екі жағынан жаппаңыз.

Түсірілетін бейне өлшемін (пикселдермен) орнату үшін түртіңіз.

Бейнеге кіретін күн жарығының мөлшерін анықтайды және 

басқарады. Жарықтық көрсеткішін жолақ бойымен бейне 

жарықтығын азайту үшін «-» таңбасына қарай, ал бейне жарықтығын 

көбейту үшін «+» таңбасына қарай сырғытыңыз.

Әртүрлі жарық жағдайларында түс сапасын жақсартады.

Жаңа көрініс үшін пайдаланылатын түс реңкін таңдаңыз.

Телефонның орналасқан жеріне негізделген қызметтерін пайдалану 

үшін іске қосыңыз.

Жазу немесе масштаб үшін пайдалануға дыбыс деңгейі пернесін 

орнатыңыз. 

Функцияның қалай істейтінін білу үшін анықтамалық нұсқаулықты 

ашады.

Камераның барлық әдепкі баптауларын қалпына келтіреді.64Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   30
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет