Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы


Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің құрылымыPdf көрінісі
бет4/5
Дата15.03.2017
өлшемі294,45 Kb.
#9653
1   2   3   4   5

Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің құрылымы

      Оқушылардың оқу жетістіктерін сырттай бағалау жүйесі әлемдік тәжірибені ескере 

отырып дамиды.

      Ұлттық тестілеу бастауыш, негізгі және бейіндік мектептерді бітіргеннен кейін:

      бастауыш мектепте – ішінара, оқушылардың оқу жетістіктеріне мониторинг жүргізу 

мақсатында;

      негізгі мектепте (10 сыныптан кейін) – оқытудың одан әрі жолын анықтау мақсатында;

      бейіндік мектепте – алған білім-білігінің деңгейін бағалау мақсатында өткізіледі.

      2015 жылға қарай жазба тапсырмаларын қоса алғанда, білім алушылар 

құзыреттіліктерінің қалыптасу деңгейін анықтауға бағытталған тестілеу тапсырмаларының 

базасы құрылатын болады.

      Сыртқы емтихандар жаңа ақпараттық технологияларды қолдана отырып, компьютерлік 

тестілеу әдісімен өткізіледі.

      Жоғары білім алуға үміткерлер тәуелсіз ұлттық тестілеу нысанында қосымша бейінді 

емтихандар тапсыратын болады.

      Білім берудің инновациялық, көптілді моделін жасау мақсатында білім беруді үш тілде

ұсынатын мектептердің саны 33-тен 700-ге дейін көбейеді. Оның ішінде, «Назарбаев 

Зияткерлік мектептері» мектептер желісінің саны 6-дан 20-ға дейін көбейтіледі. Бұл 

мектептер білім берудің көптілді моделін, білім берудегі инновацияларды сынақтан өткізу 

үшін базалық алаңдар болады.

      Қазақстан оқушыларының білім беру сапасының халықаралық зерттеулеріне қатысуы 

қамтамасыз етіледі: PISA (15–16 жастағы оқушылардың математика сауаттылығы мен оқу және 

жаратылыстану бойынша сауаттылығын бағалау), TIMSS (4 және 8-сынып оқушыларының 

математика және жаратылыстану бойынша білімінің сапасын бағалау), PIRLS (оқу деңгейі мен 

сапасын салыстыру, әлем елдеріндегі бастауыш мектеп оқушыларының мәтінді түсінуі), TIMSS 

ADVANSED (11-сынып оқушыларының математика және жаратылыстану (физика) пәндерін 

тереңдетіп оқытатын сыныптарда сол пәндер бойынша сауаттылығын бағалау), ICILS (8-сынып оқушыларының компьютерлік және ақпараттық сауаттылығын бағалау).

      Оқытудың 12 жылдық моделінің талаптарына сәйкес материалдық-техникалық база 

жаңартылады.

      Мектептердің спорт залдарын қазіргі заманғы жабдықтармен жарақтандыру мәселесі 

шешіледі.

      Жергілікті бюджет қаражаттары есебінен мектептерге сервистік қызмет көрсете отырып,

оларды физика, химия, жаңа түрлендірілген биология кабинеттерімен, лингафондық және 

мультимедиалық кабинеттермен жарақтандыру жалғастырылатын болады, олардың үлесі 35,6 %-

дан 80 %-ға дейін ұлғаяды.

      2011 жылдан бастап бейіндік мектептерге, оларды жарақтандыруға қойылатын талаптар 

әзірленеді.

      Бұдан басқа, мектептердің үш ауысымдығы мен апаттылығын жою мақсатында мектептер 

салынатын болады.

      ШЖМ проблемаларын шешу

      ШЖМ-дағы білім беру сапасын арттыру проблемаларын шешуге мынадай іс-шаралар ықпал 

ететін болады:

      2011 жылы:

      Ы. Алтынсарин атындағы ұлттық білім беру академиясының базасында ШЖМ-ды дамытудың 

республикалық орталығы, педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыруды жүзеге асыратын 

ұйымдардың жанынан 14 өңірлік орталық құрылады, ШЖМ қызметінің үлгі ережесі әзірленеді;

      «Мектепке және мектептен тегін әрі қауіпсіз жеткізетін мектептер жоқ елді 

мекендерде тұратын білім алушылар мен тәрбиеленушілерді қамтамасыз ету» стандарты 

әзірленеді және қабылданады.

      2011 жылдан бастап:

      оқушылар саны 10 және одан көп барлық ШЖМ жаңа түрдегі компьютерлермен және кең 

жолақты Интернетке қол жеткізумен қамтамасыз етіледі. Қашықтықтан оқыту «e-learning» 

электрондық оқыту шеңберінде ұйымдастырылады;

      160 тірек мектеп ашылады.

      Тірек мектеп (ресурстық орталық) – базасында жақын маңдағы ШЖМ-ның білім беру 

ресурстары шоғырланатын білім беру ұйымы. Әрбір ресурстық орталыққа бірнеше ШЖМ 

бекітіледі. ШЖМ-дағы балалар үш рет (оқу жылының басында, ортасында және соңында) он 

күннен (сессия) тірек мектепте білім алады әрі онда аралық және қорытынды аттестаттау 

тапсырады. Сессияаралық кезеңде ШЖМ-да оқыту тірек мектеп мұғалімдерінің қатысуымен және 

қашықтықтан оқыту технологияларының көмегімен жүргізіледі. Осылайша, ресурстық орталықтар

ШЖМ оқушыларының сапалы білімге қол жеткізуін қамтамасыз етеді.

      2020 жылға қарай ШЖМ, негізінен, бастауыш және негізгі орта білім деңгейлері үшін 

жұмыс істейді.

      ШЖМ проблемасы тірек мектептер (ресурстық орталықтар), интернаттар, жеткізу 

есебінен шешіледі.

      Инклюзивті білім жүйесін дамыту

      2015 жылға қарай аталған міндетті шешу үшін:

      мүмкіндіктері шектеулі балаларды біріктіріп оқытудың модульдік бағдарламалары;

      мүмкіндіктері шектеулі балаларды жалпы білім беретін ортада біріктіріп оқыту 

ережесі әзірленеді, түрлі кемістігі бар балалар үшін бірігу нысандары анықталады;

      мүгедек балаларға қашықтықтан білім беруді ұйымдастыру қағидалары әзірленеді.

      2020 жылға қарай мектептерде мүгедек балалар үшін көтергіш жабдықтар, пандустар, 

санитарлық бөлмелерде арнайы құралдар орнату, тұтқалармен, арнайы парталармен, 

үстелдермен және басқа да арнайы компенсаторлық құралдармен жарақтандыру арқылы «

кедергісіз аймақтар» құрылады.

      3030 мектепте мүмкіндіктері шектеулі балаларды оқытуға және тәрбиелеуге тең қол 

жеткізу үшін жағдайлар жасалады (мектептерде педагог-дефектологтардың, балаларды 


психологиялық-педагогикалық сүйемелдеудің, арнайы жеке техникалық және компенсаторлық 

құралдардың болуы).

      Үйде білім алатын мүгедек балалар жеке мүмкіндіктері мен қажеттіліктері ескеріле 

отырып, компьютерлік техникамен және компьютерлік қамтамасыз ету жинақтарымен қамтамасыз 

етіледі.

      Жоғарыда айтылған міндеттерден басқа өзге де бірқатар мәселелерді шешу қажет.

      Қосымша білім беру мазмұны жетілдірілетін болады.

      Тұлғаның шығармашылық құзыретіндегі, үздіксіз білім беру мен тәрбиелеудегі, кәсіби 

өзін-өзі анықтаудағы бәсекелі артықшылықтарын қалыптастыру мақсатында негізгі бағыттар: 

шығармашылық-эстетикалық; ғылыми-техникалық; экологиялық-биологиялық; 

туристік-өлкетанушылық; әскери-патриоттық; әлеуметтік-педагогикалық; білім беру-сауықтыру

және т.б. бойынша балаларға қосымша білім беру мазмұны жаңартылады.

      Қосымша білім беретін педагогтерді және аралас мамандықтардың педагог 

ұйымдастырушыларын даярлау бағдарламасы жетілдіріледі.

      2015 жылға қарай қосымша білім беру ұйымдарының желісі ұлғайып, 625-ке жетеді.

      Бұл балаларды қосымша біліммен қамтуды 23 %-ға дейін көбейтуге мүмкіндік береді.

      Мектептерде спорт секцияларын құру арқылы дене шынықтыруды ұйымдастырудың мектептен

тыс нысандары жетілдірілетін болады.

      Құқық бұзушылықтар мен басқа да бейәлеуметтік құбылыстардың алдын алу бойынша әрбір

білім алушыны жекелей психологиялық-педагогикалық сүйемелдеуді қамтамасыз ету жолымен 

қосымша білім беру конкурстары мен олимпиадаларының жүйесі арқылы оқушылардың қоғамдық 

және әлеуметтік белсенділігін қалыптастыратын балалар қоғамдық бірлестіктері дамиды.

      Жалпы оқытудың, мектептегі тамақтану мен медициналық қызмет көрсетудің тиімді 

менеджментін ұйымдастыру

      Жалпы оқыту

      2015 жылы оқушылардың қозғалыс мониторингінің бірыңғай ведомствоаралық кешенді 

ақпараттық жүйесі «Жалпы оқытуды», оның ішінде оқумен қамтылмаған «тәуекел топтарының» 

балаларын дербес есепке алу бойынша деректер базасымен бірге енгізу жоспарлануда.

      «Жалпы оқыту» жүйесін пайдалану жалпы оқытуды қамтамасыз етуге функционалды түрде 

тартылған түрлі басқару органдарының келісілген іс-қимылдарын қамтамасыз етеді және 

балаларды міндетті орта біліммен қамту туралы нақты ақпаратты алуға мүмкіндік береді.

      Мектептегі тамақтану

      2011 жылдан бастап облыстардың, Астана және Алматы қалаларының білім беру 

органдарының жанынан мектепте тамақтануды ұйымдастырудың, оның ішінде білім беру 

ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілерінің тамақтану сапасы мен қауіпсіздігінің 

мониторингі бойынша ведомствоаралық сарапшы топтар құрылады.

      Мектеп оқушыларын тегін тамақтанумен қамту көрсеткіші барлық деңгейдегі әкімдер 

рейтингін бағалауға енгізіледі: 2012 жылы – табысы аз отбасылардан шыққан оқушыларға, 

2020 жылы – бастауыш және мектепалды сыныптар оқушыларына.

      2015 жылға қарай табысы аз отбасы оқушыларының 100 %-ы және 2020 жылға қарай 

мектептердің бастауыш және мектепалды сыныптар оқушыларының 100 %-ы ыстық дәрумендірілген

тамақпен тегін қамтамасыз етіледі.

      2020 жылға қарай орта жалпы білім беретін ауыл мектептерінің 100 %-ында күрделі 

жөндеуден өткен және жаңа жабдықтармен жарақтандырылған толық кезеңдік асхана жұмыс 

істейтін болады.

      2020 жылға қарай мектептің барлық оқушысы мектептерде стационарлық су тазартқыштар,

спенсерлер, диспенсерлер және басқа да құралдар орнату арқылы экологиялық таза ауыз сумен

қамтамасыз етіледі.


      Медициналық қызмет көрсету

      2015 жылға қарай мектеп жасындағы, оның ішінде ауылдық жерлердегі балаларды 

медициналық тексеру 100 % қамтамасыз етіледі.

      Диспансерлік есепте тұрған мектеп жасындағы балалардың үлесі 70 %-дан 50 %-ға дейін

, оқушылардағы асқазан-ішек жолының ауруы – 28,2 %-дан 18 %-ға дейін, сколиозбен (

мүсінінің бұзылуы) ауыратындар – 2 %-дан 1 %-ға дейін төмендейді.

      Денсаулығы нашар 60 %-ы балалардың арнайы медициналық топтардағы дене шынықтырумен 

шұғылдануға мүмкіндік алады.

      Осылайша «Орта білім» бағыты бойынша 2020 жылға қарай:

      барлық мектептерге 12 жылдық білім беру моделі енгізіледі;

      орта білімнің инфрақұрылымын дамыту жалғасады және мектептер техникалық 

жарақтанумен қамтамасыз етіледі;

      ШЖМ бірыңғай ақпараттық желіге қосылады;

      қосымша білім беру білім алушылар үшін беделге ие болады және тұлғаның кәсіби 

қалыптасуына ықпал етеді. Қосымша білім берумен білім алушылар мен тәрбиеленушілердің 30–

50 %-ы қамтылады;

      инклюзивті білім жүйесі енгізіледі:

      инклюзивті білім үшін жағдай жасайтын мектептердің үлесі мектептердің жалпы санынан

70 %-ға ұлғаяды;

      мүгедек балалар үшін «кедергісіз қол жеткізуді» жасайтын мектептердің үлесі 

мектептердің жалпы санынан – 20 %;

      инклюзивті біліммен қамтылған балалардың үлесі даму мүмкіндігі шектеулі балалардың 

жалпы санынан – 50 %.

      медициналық қызмет көрсету мен мектептегі тамақтанудың тиімді менеджменті 

ұйымдастырылады;

      оқушылар жалпы білім беретін мектепте сапалы медициналық қызмет ала алады. Жалпы 

білім беретін мектептерде медициналық кабинеттерді ашу және оның қызмет етуін қамтамасыз 

ету бойынша шаралар қабылданады;

      мемлекеттік-жеке әріптестік негізінде облыс орталықтарында, Астана және Алматы 

қалаларында мектептегі тамақтанудың 16 энергия үнемдегіш комбинаты салынады, республика 

мектептерінің 50 %-ының мектептегі ас блоктарының материалдық-техникалық базасы 

жаңартылады. Сапалы, дәрумен қосылған және қауіпсіз мектептегі тамақтануды ұйымдастыру 

мониторингінің жүйесі енгізіледі.

 Техникалық және кәсіптік білім

      Мақсаты:

      Қоғамның және экономиканың индустриялық-инновациялық даму сұраныстарына сәйкес ТжКБ

жүйесін жаңғырту, әлемдік білім беру кеңістігіне кірігу.

      Міндеттері:

      1. Экономиканың индустриялық-инновациялық даму сұраныстарын ескере отырып, 

техникалық және кәсіптік білім (бұдан әрі – ТжКБ) мазмұнының құрылымын жаңарту.

      2. Экономика салалары үшін кадрлар даярлаудың инфрақұрылымын дамыту.

      3. ТжКБ-да білім алудың беделін арттыру.

      Нысаналы индикатор:

      

Ескерту. Тарауға өзгеріс енгізілді - ҚР Президентінің 02.11.2012 № 423

 Жарлығымен.

      Қатысушылардың жалпы санына шаққанда кәсіби даярлық деңгейін бағалаудан және 

біліктілікті беруден алғашқы реттен өткен ТжКБ бітірушілерінің үлесі (2015 ж. - 75%, 2020

ж. - 80%).

      ТжКБ оқу орындарында мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алған түлектердің оқуды бітіргеннен кейінгі алғашқы жылы жұмыспен қамтылғандардың және жұмысқа 

орналасқандардың үлесі (2015 жылы – 78 %, 2020 жылы – 80 %).

      Ұлттық институционалды аккредиттеу рәсімінен өткен колледждердің үлесі (2015 жылы –

10 %, 2020 жылы – 30 %).

      Техникалық және кәсіптік білімнің құрылымы мен мазмұнын экономиканың 

индустриялық-инновациялық дамуының сұраныстарын ескере отырып жаңарту

      


Ескерту. Тарауға өзгеріс енгізілді - ҚР Президентінің 02.11.2012 

№ 423


 Жарлығымен.

      Ұлттық және салалық біліктілік шеңберінің негізінде кадрлар даярлау құрылымы ретке 

келтірілетін болады.

      Мамандар даярлау еңбек нарығының болжанған қажеттіліктеріне сәйкес жүзеге 

асырылатын болады.

      Кәсіптік стандарттардың талаптарына сәйкес:

      ТжКБ мамандықтары бойынша типтік оқу жоспарлары мен бағдарламалары жаңартылады;

      арнайы пәндер бойынша типтік оқу бағдарламалары, оқу әдебиеті әзірленеді;

      бірнеше біліктілік алу үшін модульдік бағдарламалар әзірленеді, модульдік 

бағдарламалардың дерекқоры құрылады.

      Білім алушылардың практикалық дағдыларын дамыту үшін оқу жоспарларындағы кәсіптік 

практиканың үлесі 60 %-ға дейін ұлғаятын болады. Бұл үшін практика базасы жұмыс 

берушілермен әріптестік есебінен кеңейтіледі.

      Білім алушылардың бойында қажетті құзыреттіліктерді қалыптастыратын заманауи білім 

беру технологиялары оқу процесіне енгізілетін болады.

      Озық әлемдік тәжірибе мен қолданбалы зерттеулер жүргізудің негізінде ТжКБ жүйесін 

ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету жетілдірілетін болады. Республикалық және облыстық 

ғылыми-әдістемелік кабинеттер тиімді жұмыс істейтін болады, ТжКБ ұйымдарының 

кітапханалары қажетті оқу әдебиетімен толықтырылады.

      Экономика салалары үшін кадрлар даярлаудың инфрақұрылымын дамыту

      

Ескерту. Тарауға өзгеріс енгізілді - ҚР Президентінің 02.11.2012 № 423

 Жарлығымен.

      Жастардың кәсіптік білім алуына қол жеткізуін қамтамасыз ету үшін колледждер мен 

жатақханалар салу есебінен оқушы орындарының саны ұлғаяды. Атырау қаласында мұнайгаз 

саласы үшін, Екібастұз қаласында отын-энергетика саласы үшін, Шымкент қаласында өңдеу 

және Өскемен қаласында машина жасау салалары үшін 4 өңіраралық кәсіптік орталық жұмыс 

істейтін болады.

      Оқу орындары шарт негізінде өндірістік практикадан, тағылымдамадан өту үшін базалық

кәсіпорындарға бекітілетін болады.

      ТжКБ-ның 70 %-дан астам мемлекеттік оқу орындары заманауи оқу-өндірістік және 

технологиялық жабдықтармен, ақпараттық технологиялармен қайта жарақтандырылады. Оқу 

орындарын заманауи оқу-өндірістік және технологиялық жабдықтармен жаңартуға және қайта 

жарақтандыруға жергілікті, республикалық бюджет, жұмыс берушілер қаражаты, халықаралық 

ұйымдардың заем қаражаты есебінен тартылады.

      Экономика салаларына мамандардың біліктіліктерін сертификаттаудың тәуелсіз жүйесін 

енгізе отырып, жоғары білікті жұмысшы кадрлар даярлау сапасын реттеу, оның ішінде 

жергілікті жерлерде «оқушылық» түрінде қамтамасыз етілетін болады.

      Кадрлардың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету, қосымша қаражат тарту үшін ТжКБ 

оқу орындары мамандар даярлау бейініне сәйкес, оның ішінде тең құрылтайшылық арқылы 

ұлттық холдингтер мен компанияларға, транс-ұлттық корпорациялар мен шетелдік 

инвесторларға бекітілетін болады.

      Дүниежүзілік Банктің займы шеңберінде инновациялық даму бағдарламаларын іске 

асыратын оқу орындарын атаулы қаржылай қолдау жүйесі құрылатын болады.


      ТжКБ-да оқыту беделін арттыру

      


Ескерту. Тарауға өзгеріс енгізілді - ҚР Президентінің 02.11.2012 

№ 423


 Жарлығымен.

      ТжКБ жүйесінде оқытудың тартымдылығы мен беделділігін арттыру үшін:

      әлеуметтік-педагогикалық қызметтер жоқ ТжКБ оқу орындарының жанынан мансаптық 

басшылық орталықтары (білім беру ұйымдарының құрылымдық бөлімшелері) құрылады;

      білім алушылардың, өндірістік оқыту шеберлері мен арнайы пән оқытушыларының 

арасында «Үздік оқу орны», «Ең үздік маман» республикалық конкурстары өткізіледі;

      үздік білім алушылар халықаралық кәсіби шеберлік конкурстарына қатысатын болады.

      Өнертапқыштық және өнертабыстық қызметке, техникалық шығармашылыққа бейім талантты 

білім алушылар анықталады және оларға қолдау (гранттар мен жұмыс берушілердің атаулы 

стипендиялары, жұмыс берушілер ұйымдастыратын және қаржыландыратын конкурстар арқылы) 

көрсетілетін болады.

      Жұмысқа орналастыруға ықпал ету үшін еңбек нарығындағы бос орындар базасымен өзара 

байланысты сертификатталған түлектердің дерекқоры құрылатын болады.

      ТжКБ-ны дамыту жөніндегі республикалық, өңірлік және салалық кеңестердің өзара 

іс-қимылы ТжКБ-ны дамытуға, кадрлар даярлауға және білім ұйымы, кәсіпорын мен студент 

арасында келісім жасау арқылы жұмысқа орналастыруға бизнес пен кәсіби қоғамдастықтың 

белсенді қатысуын қамтамасыз етеді.

      2020 жылға қарай:

      Кадрларды ұлттық біліктілік жүйесі негізінде даярлау толықтай еңбек нарығының 

сұраныстарына сәйкестендіріледі.

      Оқу орындарының оқу-өндірістік шеберханалары мен зертханалары заманауи 

оқу-өндірістік және технологиялық жабдықтармен, ақпараттық технологиялармен 

жарақтандырылады.

      Кәсіпорындардың нақты сұраныстарын ескере отырып, кооперативтік оқыту кең түрде 

енгізіледі.

      ТжКБ оқу орындарындағы оқыту жастар үшін тартымды және беделді болады.

      Бизнес пен кәсіби қауымдастық ТжКБ-ны дамытуға және кадрлар даярлауға белсенді 

қатысады.

      Экономика салаларында жұмыс берушілердің қатысуымен біліктілікті сертификаттаудың 

тәуелсіз орталықтары жұмыс істейтін болады.

      Әлемдік деңгейдегі колледждер құрылатын болады, олардың қызметін басқаруды "

Кәсіпқор" холдингі" коммерциялық емес акционерлік қоғамы жүзеге асырады. Олардың 

тәжірибесі ТжКБ бүкіл жүйесіне тарайтын болады.

 Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім

      Мақсаты:

      Еңбек нарығының, еліміздің индустриялық-инновациялық даму міндеттерін және жеке 

тұлғаның қажеттіліктерін қанағаттандыратын және білім беру саласындағы үздік әлемдік 

тәжірибелерге сай келетін жоғары білім сапасының жоғары деңгейіне қол жеткізу.

      Міндеттері:

      1. Еліміздің индустриялық-инновациялық даму жобаларына сай келетін жоғары және 

жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету.

      2. Жоғары білімнің еуропалық аймағына кірігуді қамтамасыз ету.

      3. Білімнің, ғылымның және өндірістің кірігуін қамтамасыз ету, зияткерлік меншік 

пен технологиялардың өнімдерін коммерцияландыру үшін жағдай жасау. Жоғары білікті ғылыми 

және ғылыми-педагог кадрларды даярлау.      Нысаналы индикаторлар:

      


Ескерту. Тарауға өзгеріс енгізілді - ҚР Президентінің 02.11.2012 

№ 423


 Жарлығымен.

      Жұмыс берушілер қоғамдастығында біліктілікті тәуелсіз бағалаудан бірден өткен 

жоғары оқу орындары түлектерінің оған қатысқандардың жалпы санынан үлесі (2020 жылы – 80 

%).


      Мемлекеттік тапсырыс бойынша жоғары оқу орындары түлектерінің мамандығы бойынша 

жоғары оқу орнын бітірген жылы жұмысқа орналасқанының үлесі (2015 жылы – 78 %, 2020 жылы 

– 80 %).

      Әлемнің таңдаулы университеттері рейтингінде көрсетілген Қазақстанның жоғары оқу 

орындарының саны (2015 жылы – 1, 2020 жылы – 2).

      Халықаралық стандарттар бойынша тәуелсіз ұлттық институционалды аккредиттеуден 

өткен жоғары оқу орындарының үлесі (2015 жылы – 50 %, 2020 жылы – 65 %).

      Халықаралық стандарттар бойынша тәуелсіз ұлттық мамандандырылған аккредиттеуден 

өткен жоғары оқу орындарының үлесі (2015 жылы – 20 %, 2020 жылы – 30 %).

      Отандық ғылыми зерттеулердің нәтижелерін өндіріске енгізудің негізінде білім мен 

ғылымды біріктіру жолымен инновациялық қызметті жүзеге асыратын жоғары оқу орындарының 

үлесі (2015 жылы - 10%, 2020 жылы - 13%).

      Соңғы 5 жыл ішінде импакт-факторлы ғылыми журналдарда жарияланымдары жарық көрген 

профессор-оқытушы құрамының және ғылыми қызметкерлердің үлесі (2015 жылы – 1 %, 2020 жылы

– 5 %).

      Еліміздің индустриялық-инновациялық дамуының жобаларына сәйкес келетін жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету

      Мемлекеттік білім беру тапсырысының құрылымы үдемелі индустриялық-инновациялық 

дамудың сұраныстарына сәйкес өзгертілетін болады.

      Үдемелі индустриялық-инновациялық даму жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламаның (бұдан әрі – ҮИИДМБ) басымдықтарына сәйкес келетін мамандықтар 

бойынша мемлекеттік білім беру тапсырысы ұлғайтылады.

      Білім ұйымы, кәсіпорындар мен ҮИИДМБ жобалары үшін мамандар даярлауды жүзеге 

асыратын жоғары оқу орындарында мемлекеттік тапсырыс бойынша оқитын студенттермен 

практикадан өту және жұмысқа орналасу жөнінде шарттар жасалатын болады.

      Жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру 

тапсырысының көлемі: магистратурада және PhD докторантурада, оның ішінде Назарбаев 

Университеті үшін ұлғаяды.

      «Болашақ» халықаралық стипендиясы бойынша стипендиаттардың 100 %-ы магистратурада, 

докторантурада, ғылыми тағылымдамаларда оқитын болады, бакалавриатта – бір семестрден 

академиялық бір жылға дейін.

      ЖОО-ның кафедрааралық байланысы негізінде жоғары және жоғары білімнен кейінгі 

білімді мамандар даярлау қарастырылады.

      Жоғары білім беру жүйесінде педагогикалық және техникалық мамандықтардың 

студенттеріне өндірісте кеңейтілген практика енгізілетін болады.

      ЖОО-лар базасында ғылымды қажетсінетін өнімдер мен қызметтер жасау үшін ЖОО-лардың,

бейінді ғылыми ұйымдар мен кәсіпорындардың консорциумдары құрылатын болады.

      Әлеуметтік әріптестер ҮИИД-ға кадрларды даярлау үшін гранттар мен стипендиялар (

ҮИИДМБ-дің әр жобасынан 5 грант/стипендия) бөледі.

      ҮИИД-ің жобаларын іске асыратын кәсіпорындарда өндірістік практика базалары 

құрылатын болады.

      Жоғары білімнің мазмұны мен құрылымын Болон процесінің параметрлеріне сәйкес 
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет