БАҒдарламасы ( syllabus) kt 1104 Қазақ тілі пәні бойынша kt 04 Қазақ тілі модуліPdf көрінісі
бет2/3
Дата24.03.2017
өлшемі389,36 Kb.
#10194
түріБағдарламасы
1   2   3

ІІ семестр 

СОӚЖ 


тақырыбының атауы 

Сабақтың 

мақсаты 

Сабақтың 

түрі 

Тапсырманың мазмұны Ұсыныла-

тын 


әдебиеттер 

1-тақырып.1.Етістік  түрл. 

қайталап,сӛйлемдер  

құрап жазу. 2.Жаттығулар 

орындау. 3.Тест 

жұмыстарын орындау. 

Берілген 

тақырып 

бойынша 


білімді 

тереңдету 

Сұрақ-

жауап, 


әңгіме. 

Тапсырма: Етістік 

туралы ережені 

қайталап, мысалдар 

келтіру. 

[ 1 ] , [6 ] 

2-тақырып. 1.Үстеу 

түрлеріне сӛйлемдер 

құрап жазу. 2.Жаттығулар 

орындау. 3.Суретпен 

жұмыс. 

Сӛйлеу  тілін жетілдіру 

Сұрақ-


жауап, 

әңгіме. 


Тапсырма: 

Мәтіннен 

үстеу түрлерін тапқызу. 

[2] ,[ 2 ] 

3-тақырып. 1.Етістік 

шақтарын қайталау.(Осы 

шақ). 2.жаттығулар 

орындау. 3.Тест 

Аталған 

тақырып-р 

бойынша 

ойларын 


Пікір 

алмасу, 


әңгімелеу 

Тапсырма: 

Мультимедикалық 

сабақ жасау. 

 

[3], [6]  

13 жұмыстарын орындау. 

дамыту 


4-тақырып.1.Келер  шақты 

қайталап, 

жаттығулар 

орындау. 

2.Суретпен 

жұмыс. 


3.Мәтіннен 

анықтату.   

Тақырып 

аясында 


сӛйлей 

білуге үйету 

 

Жаттығу-


лармен 

жұмыс 


Тапсырма: Реферат.  

Мәтіннен  етістік 

шақтарын таптыру. 

 

[3],[6],[7] 5-тақырып.1.Ӛткен шаққа 

мысалдар келтіріп

жаттығу орындау. 2. 

Жағдаят бойынша 

сұхбаттар құру(отбасы 

тақырыбына). 3.Тест. 

Сӛздік 

қорын 


молайту 

Тапсырма 

мен 

жаттығул


арды 

орындау 


Тапсырма: Етістік 

шақтарын  

қатыстырып, «Қыс» 

тақырыбына әңгіме 

құрау. 

[1],[5],[9] 6-тақырып.1.Бұйрық 

райға  жаттығу  орындау. 

2.Сұхбат: Қарағанды 

ның жоғарғы оқу 

орындары. 3.Тест. 

Ӛз 


ойын 

жүйелі, еркін 

жеткізуге 

дағдылан-

дыру 

Лексика-


лық 

материал-

дар 

бойынша 


жауап 

беру 


Тапсырма: Мәтіннен 

бұйрық райды тапқызу. 

 

 

  

 

[2],[9] 7-тақырып. 1.Қалау райды 

қайтал,  жаттығулар  ор-у. 

2.Презентация.Қарағанды. 

3.Суретпен жұмыс. 

Сӛйлеу 

деңгейін жетілдіру 

Ӛздік 


жұмыс 

Тапсырма: Әңгіме. 

«Қарағанды - 

ӛнеркәсіпті қала» 

 

[10],[6] 8-тақырып.1.Шартты 

райға жаттығулар 

орындау. 2.Мәтінмен 

жұмыс. 


Ӛз 

ойын 


жетілдіре 

білуді 


дағдылан-

дыру 


Сұрақ-

жауап, 


әңгімелеу 

Тапсырма: Етістік рай 

түрлерінің ережелерін 

айтқызу. 

 

[7],[5],[16] 9-тақырып.  1.Ӛздік  етіске 

жаттығулар 

орындау, 

сӛйлем талдау. 2.Тест. 

Аталған 

мәтін 


бойынша 

ойларын 


дамыту 

Әңгімеле


у 

Тапсырмалар: 

Мәтіннен  5  сӛйлемді 

алып, талдату. 

 

[3],[11],[4] 10-тақырып. 

1.Ортақ 


етіске 

жаттығулар 

орындау.                   

2.Мәтінмен 

жұмыс. 

3.Тест. 


Сӛйлеу 

деңгейін 

жетілдіру 

Сұрақ-


жауап, 

әңгімелеу 

Тапсырма:  Мәтіннен  3-

сӛйлемді алып, 

талдату. 

 

[6],[8],[14] 11-тақырып. 

1.Ырықсыз 

етіске жаттығу   орындау. 

2.Тест  тапсырмалар  ын 

орындау.  3.Мәтін  мен 

жұмыс. 


Сӛйлеу 

мәдениетін 

дамыту 

Тапсырма


жаттығу-


лар 

орындау 


Тапсырма: Слайд-

лекцияға материалдар 

жинау. 

 

 [6],[14],[5] 

12-тақырып. 1.Ӛткен 

тақырып-ға жаттығу 

орындау. 2.Тест 

тапсырмалар. орындау. 

Студенттерді

ң  тілге  деген 

ынта-жігерін 

арттыру 

Пікір 


алысу 

Тапсырма: 

Ырықсыз 

етіс. 


Ӛткен 

грамматикаларды 

қайталау 

 

[24],[10],[12] 

13-тақырып. 

1.Есімше 

түрлерімен 

танысып, 

жаттығулар орындау. 

2.Сӛйлемдер 

талдау. 


Ӛз 

ойын 


еркін 

жеткізуге 

үйрету 

Әңгіме, 


сұрақ-

жауап 


Тапсырма: 1. Есімше 

түрлерінің жасалу 

жолын қайталау.  

2. Жаттығулар 

[7],[9],[16] 


 

14 3.Тест. 

орындату. 

14-тақырып. 

1.Кӛсемше 

түрлеріне 

жаттығулар 

орындау. 

2.Мәтінмен 

жұмыс.3.Сұхбат құру. 

Аталған 


мәтін 

бойынша 


ойларын 

дамыту 


Әңгіме, 

сұрақ-


жауап 

Тапсырма:1.Есімше, 

кӛсемшеге  карточкалар 

арқылы жаттығу 

жүргізу. 

қолданылуы. 

 

[8],[14],[17] 15-тақырып 

1.Емтиханға дайындық. 

2.Қорытынды сабақ. 

3.Қайталау. 

Білім 

деңгейле-рін тексеру 

Тест  


Тапсырма: 1. Ӛткен 

грамматикалық 

материалдарды 

қайталау. 

2.Емтиханға дайындық. 

[4],[13],[27] ІІІ семестр 

СОӚЖ 


тақырыбының атауы 

Сабақтың 

мақсаты 

Сабақтың 

түрі 

Тапсырманың мазмұны Ұсыныла-

тын 


әдебиеттер 

1-тақырып.1.Шылау 

түрлерін қайтал, сӛйлем. 

құрап жазу. 2.Жаттығулар 

орындау. 3.Тест 

жұмыстарын орындау. 

Берілген 

тақырып 


бойынша 

білімді 


тереңдету 

Сұрақ-


жауап, 

әңгіме. 


Тапсырма: Шылау 

туралы ережені 

қайталап, мысалдар 

келтіру. 

[ 1 ] , [6 ] 

2-тақырып.1.Септеулікке 

сӛйлемдер  құрап  жазу. 

2.Жаттығулар 

орындау. 

3.Сурет. жұмыс. 

Сӛйлеу 

тілін 


жетілдіру 

Сұрақ-


жауап, 

әңгіме. 


Тапсырма: Мәтіннен 

септеуліктерді тапқызу. 

[2] ,[ 2 ] 

3-тақырып.1.Демеуліктер 

қайталау.2.Жаттығулар 

орындау. 

3.Тест 

жұмыстарын орындау. Аталған 

тақырып-


тар 

бойынша 


ойларын 

дамыту 


Пікір 

алмасу, 


әңгімелеу 

Тапсырма: 

Мультимедикалық  сабақ 

жасау. 


 

[3], [6] 

4-тақырып. 

1.Одағай, 

еліктеу  сӛзд  қайталап, 

жаттығулар 

орындау. 

2.Суретпен 

жұмыс. 

3.Мәтіннен анықтату.   Тақырып 

аясында 


сӛйлей 

білуге 


үйету 

 

Жаттығу-лармен 

жұмыс 


Тапсырма: Реферат.  

Мәтіннен  одағай,еліктеу 

сӛздерді таптыру. 

 

[3],[6],[7] 5-тақырып. 

1.Сӛйлем. 

айтылу  мақ  сатына  қарай 

мысалдар келтіріп, 

жаттығу 

орындау. 

2.Жағдаят 

бойынша 


сұхбаттар 

құру(отбасы 

тақырыбына). 3.Тест. 

Сӛздік 


қорын 

молайту 


Тапсырма 

мен 


жаттығул

арды 


орындау 

Тапсырма: Айтылу 

мақсатына сӛйлем 

түрлерін  қатыстырып, 

«Қыс» тақырыбына 

әңгіме құрау. 

[1],[5],[9] 

6-тақырып. 

1. 

Жай 


сӛйл.түрлеріне    жаттығу 

орындау. 

2.Сұхбат: 

Қарағандының 

жоғарғы 

оқу орындары. 3.Тест. 

Ӛз 

ойын 


жүйелі, 

еркін 


жеткізуге 

дағдылан-

дыру 

Лексика-


лық 

материал.

бойынша 

жауап 


беру 

Тапсырма: Мәтіннен 

ӛткен грам-ны тапқызу. 

 

  

 

 [2],[9] 

7-тақырып.1.Ӛткен 

материал.қайталау,сұрақ-

жауап  арқылы  білімд. 

Сӛйлеу 

деңгейін жетілдіру 

Ӛздік 


жұмыс 

Тапсырма: Әңгіме. 

«Қарағанды - ӛнеркәсіпті 

қала» 


 

[10],[6]  

15 текс-у. 

8-тақырып. 

1.Сӛйлем 

мүшелеріне  жаттығулар 

орындау. 

2.Мәтінмен 

жұмыс. 

Ӛз 


ойын 

жетілдіре 

білуді 

дағдылан-у Сұрақ-

жауап, 


әңгімелеу 

Тапсырма: Сӛйлем 

мүшелерінің ережелерін 

айтқызу. 

 

[7],[5],[16] 9-тақырып. 

1.Салалас 

құрмалас 

сӛйлемге  

жаттығулар 

орындау, 

сӛйлем талдау. 2.Тест. 

Аталған 


мәтін 

бойынша 


ойларын 

дамыту 


Әңгімеле

у 

Тапсырмалар: Мәтіннен ыңғайлас,қарс-ты сӛйлем 

жасалу жолдар.түсіндіру. 

 

[3],[11],[4] 10-тақырып. 

1.Талғаул. 

шартты  салалас  сӛйлемге 

жаттығулар 

орындау.                   

2.Мәтінмен 

жұмыс. 

3.Тест. 


Сӛйлеу 

деңгейін 

жетілдіру 

Сұрақ-


жауап, 

әңгімелеу 

Тапсырма: Мәтіннен 3-4 

сӛйлемді алып, талдату. 

 

[6],[8],[14] 11-тақырып.1.Сабақтас 

құрм.сӛйл. 

жаттығу   

орындау. 

2.Тест 

тапсырмалар ын орындау. 3.Мәтін мен жұмыс. 

Сӛйлеу 


мәдениетін 

дамыту 


Тапсырма

, жаттығу-

лар 

орындау 


Тапсырма: Слайд-

лекцияға материалдар 

жинау. 

 

 [6],[14],[5] 

12-тақырып. 

1.Қимыл-

сын,шартты,себеп  бағын. 

жаттығу  орындау.  2.Тест 

тапсырмалар. орындау. 

Студенттер

дің 


тілге 

деген ынта-

жігерін 

арттыру 


Пікір 

алысу 


Тапсырма: Сабақтас 

құрмаласты және ӛткен 

грамматикаларды 

қайталау 

 

[24],[10],[12] 

13-тақырып.1.Тӛл,тӛлеу 

сӛзбен 

танысып, жаттығулар 

орындау. 

2.Сӛйлемдер 

талдау. 


3.Тест. 

Ӛз 


ойын 

еркін 


жеткізуге 

үйрету 


Әңгіме, 

сұрақ-


жауап 

Тапсырма:  

1.Тӛл,тӛлеу сӛздердің 

жасалу жолын қайталау.  

2. Жаттығулар орындату. 

[7],[9],[16] 

14-тақырып.1.Ӛткен 

граммат-ға жаттығу ор/у. 

2.Мәтінмен жұмыс. 

3.Сұхбат құру. 

Аталған 

мәтін 


бойынша 

ойларын 


дамыту 

Әңгіме, 


сұрақ-

жауап 


Тапсырма: Ӛткен тақыр-

ға тест,карточкалар 

арқылы жаттығу жүргізу. 

 

 

[8],[14],[17] 15-тақырып 

1.Емтихан. дайындық. 

2.Қорытынды сабақ. 

3.Қайталау. 

Білім 

деңгейле-рін тексеру 

Тест  


Тапсырма: 1.Ӛткен 

грамматикалық 

материалдарды қайталау. 

2.Емтиханға дайындық. 

[4],[13],[27] 

 

СӚЖ арналған бақылау жұмыстарының тақырыбы 

І семестр 

1. «Менің ана тілім» тақырыбына әңгіме құраңыздар. Қ. Мырзалиев. «Ана тілі»        

ӛлеңін жаттау . Тіл туралы мақал-мәтелдер жаттау. 

2.«Адам қолымен жасалған ғажайыптар» реферат. Қазақ халқының қолӛнері – 

презентация. 

3. Сіз уақытыңызды қалай үнемдейсіз? Әңгіме. Уақытқа байланысты 10 мақал-

мәтел жазып келіңіз. 

4.  «Қазақстан  –  2030»  стратегиясы  –  ел  дамуының  кӛзі»  (Белгілі  бір  салаға 

қатысты  тоқталу.  Мысалы,  білім,  денсаулық  саласы,  т.б.).  Конспект. 


 

16 .Шығарма. «Мен – елімнің патриотымын». 

5.    Ы.Алтынсариннің  «Кел,  балалар,  оқылық»  ӛлеңін  жатқа  айтыңыздар 

Презентация: «Кітап әлеміне саяхат». 

6.  «Менің  елім  -  Қазақстан»  тақырыбына  презентация  жасау.  ҚР  рәміздері 

туралы альбом жасау. 

7.  Қазақстанның  табиғаты    туралы    әңгімелеңіздер.  Табиғатқа  байланысты  5 

мақал-мәтел жаттап келіңіздер. 

8.  «Табиғатты  аяла»  тақырыбына  шығарма  жазыңыздар.  Қазақстанның 

экологиялық аймақтары туралы  реферат.  

9. «Мәдени мұра» тақырыбына реферат жазу. Халық санағы туралы материал 

жинапәкелу. 

10. «Астана – ғасыр қаласы» тақырыбына презентация жасау. Талғат Мұсабаев 

туралы әңгіме құрап, айтыңыздар. 

11.  Конспект.Конституцияда  бекітілген  адамның  негізгі  құқықтарын  жазып, 

оның  орындалуына  мысал  келтіріңіз.  Пікірталас.Конституцияда  бекітілген 

адам құқықтары толық орындалып жатыр ма? 

12.  Ә.С.Сағыновтың  ӛмірі  мен  шығармашылығы.  Реферат.  Қазақстандағы 

алғашқы жоғары оқу орны туралы баяндама жасаңыз. 

13.  «Қазақстан  –  2030»  стратегиясы»  бойынша  ӛз  ойыңызды  жазып 

әңгімелеңіз.

 

Сіз  Қазақстанның  болашағы  үшін  не  істейсіз?  Ситуативтік тапсырма. 

14. Сұхбат. Студент – болашақ басшы. Әңгіме. Қазақстан болашақта. 

15. Емтихан сұрақтарын қайталау. 

ІІ семестр 

1.  Құрылыс  мамандығы  саласында  еңбек  еткен  атақты  адамдардың ӛмірлерін 

әңгімелеп беріңіз.  

Құрылыс мамандығының қоғамға тигізетін пайдасы қандай?  деген тақырыпта 

ой  қорыта  отырып,  ӛзіңізді  қызықтыратын  бірнеше  мамандық  жӛнінде 

әңгімелеңіз. 

2.  Сұхбат.  Сен  салауатты  ӛмір  салтын  сақтайсың  ба?  Реферат.  Адамның 

қоғамдағы орны. 

3. Әңгіме. Ӛз тобың туралы айтып бер. Сұхбат. Жеке адам, топ, және ұжым. 

4. Ӛз отбасыңыз туралы әңгіме жазыңыз. Отбасы, туған-туыстар туралы мақал-

мәтелдер жазып келіңіз.  

5. Сұхбат. Қазақстанның білім беру жүйесі.  

6. Әңгіме. Слайд.Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи кешені. 

7. Әңгіме. Ежелгі қазақ сәулет ӛнері. 

8.  Киіз  үйдің  бӛлшектері  туралы  айтыңыздар.  Нарық  және  салық  туралы 

реферат жазыңыздар. 

9. Сұхбат: Теңгеміз қашан пайда болды? Теңге – ұлттық валюта.Реферат жазу. 

10.  Реферат.Қазақстанның  географиялық  орны.  Сұхбат.  Қазақстанның 

климаты. 

11.  Сұхбат.  Табиғатты  қорғау  -  әр  адамның  міндеті.  Реферат.  Қазақстанның 

табиғаты 

12.  «Жер  туралы»,  «Еңбек  туралы»  мақал-мәтелдерді  дәптерлеріңізге  жазып,  

17 жаттап  алыңыздар.  Қазақ  ертегілерінен  ұнаған  бір  ертегіні  әңгімелеп 

беріңіздер. 

13. Әңгіме. Қазақстанның ӛсімдіктері. Сұхбат: Дәрілік ӛсімдіктер. 

14. Әңгіме. Ӛсімдік пен медицинаның қандай байланысы бар? 

15. Емтихан сұрақтарын талдау. 

ІІІ-семестр 

Әр мамандық саласына тақырыптар 

1  «Мамандық  әлемінде»  тақырыбына  буклет.  «Менің  мамандығым» 

тақырыбына  буклет.  «Қаныш  Сәтпаев  –  тұңғыш  академик»  тақырыбына 

реферат. 

2.  Сұхбат.Сен  салауатты  ӛмір  салтын  сақтайсың  ба?  Реферат.Адамның 

қоғамдағы орны. 

3. Сұхбат. Қарағандының атақты құрылысшылары. 

4. Ӛз отбасыңыз туралы әңгіме жазыңыз. Отбасы, туған-туыстар туралы мақал-

мәтелдер жазып келіңіз.  

5. Сұхбат. Қазақстанның білім беру жүйесі.  

6.Слайд.Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи кешені туралы әңгіме. 

7. Әңгіме. Ежелгі қазақ сәулет ӛнері. 

8.  Киіз  үй  туралы  айтыңыздар.  Нарық  және  салық  туралы  реферат 

жазыңыздар. 

9. Әңгіме.Қарағанды қаласының сәулетшілері. 

10. Сұхбат.Қазақстанның климаты. 

11.  Сұхбат.  Табиғатты  қорғау  -  әр  адамның  міндеті.  Реферат.Қазақстанның 

табиғаты 

12.  «Жер  туралы»,  «Еңбек  туралы»  мақал-мәтелдерді  дәптерлеріңізге  жазып, 

жаттап  алыңыздар.  Қазақ  ертегілерінен  ұнаған  бір  ертегіні  әңгімелеп 

беріңіздер. 

13. Әңгіме.Қазақстанның ӛсімдіктері. 

14. Слайд. Ғимараттардың дизайндары. 

15. Емтихан сұрақтарын талдау 

 

Студенттердің білімін бағалау белгілері 

Пән бойынша емтихан бағасы аралық бақылау (60% дейін) және қорытынды 

аттестаттау  (емтихан)  (40%  дейін)  бойынша  үлгерімнің  ең  жоғары 

кӛрсеткіштерінің  сомасы  ретінде  анықталады  және  кестеге  сәйкес    100% 

дейін мәнді құрайды.  

Әріптік баға 

бойынша 


бағалау 

Сандық бағалау 

эквиваленттері 

Меңгерілген 

білімдердің 

проценттік мәні 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

бағалау 


А 

А- 


4,0 

3,67 


95-100 

90-94 


Ӛте жақсы 

В+ 


В 

В- 


3,33 

3,0 


2,67 

85-89 


80-84 

75-79 


Жақсы 

С+ 


           С 

2,33 


2,0 

70-74 


65-69 

Қанағаттанарлық  

18 С- 

D+ 


                D 

1,67 


1,33 

1,0 


60-64 

55-59 


50-54 

  

 0-49 

 

       Қанағаттанарлықсыз             

 «А»  (ӛте  жақсы)  деген  баға,  студент  семестр  барысында  пәннің  барлық 

бағдарламалық  сұрақтары  бойынша  ӛте  жақсы  білім  кӛрсеткен,  сонымен 

қатар,  ӛздік  жұмыс  тақырыптары  бойынша  жиі  аралық  білімін  тапсырған, 

оқылатын  пән  бойынша  негізгі  бағдарлама  бойынша  теориялық  және 

қолданбалы сұрақтарды оқуда дербестік кӛрсете білген  жағдайда қойылады. 

«А-» (ӛте жақсы) деген баға негізгі заңдар мен процестерді, ұғымдарды, 

пәннің  теориялық  сұрақтарын  жалпылауға  қабілетін  ӛте  жақсы  меңгеруін, 

аудиториялық  және  дербес  жұмыс  бойынша  аралық  тапсырмалардың  жиі 

тапсырылуын болжайды. 

«В+» (жақсы) деген баға, студент пәннің сұрақтары бойынша жақсы және 

ӛте  жақсы  білімдер  кӛрсеткен,  семестрлік  тапсырмаларды  кӛбінесе  «ӛте 

жақсы»  және  кейбіреулерін  «жақсы»  бағаларға  тапсырған  жағдайда 

қойылады. 

«В»  (жақсы)  деген  баға,  студент,  пәннің  нақты  тақырыбының  негізгі 

мазмұнын  ашатын  сұрақтары  бойынша  жақсы  және  ӛте  жақсы  білімдер 

кӛрсеткен, семестрлік тапсырмаларды уақытында «ӛте жақсы» және «жақсы» 

бағаларға тапсырған жағдайда қойылады.  

«В-»  (жақсы)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық  қалай  болса, 

дәл солай СӚЖ тақырыптары бойынша пәннің теориялық және қолданбалы 

сұрақтарына  жақсы  бағытталады,  бірақ  семестрде  аралық  тапсырмаларды 

жиі  тапсыратын  және  пән  бойынша  семестрлік  тапсырмаларды  қайта 

тапсыру мүмкіндігіне ие болған жағдайда қойылады.  

«С+»  (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық 

сабақтардың  және  СӚЖ  барлық  түрлері  бойынша  зейінділік  сипаттағы 

сұрақтарға ие, пәннің жеке модульдарының мазмұнын аша білген, семестрлік 

тапсырмаларды «жақсы» және «қанағаттанарлық» бағаға тапсырған жағдайда 

қойылады.  

«С»  (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол    аудиториялық 

сабақтардың  және  СӚЖ  барлық  түрлері  бойынша  зейінділік  сипаттағы 

сұрақтарға ие, пәннің жеке модульдарының мазмұнын аша білген, семестрлік 

тапсырмаларды «қанағаттанарлық» бағаға тапсырған жағдайда қойылады.  

«С-»  (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық 

сабақтардың 

және 

СӚЖ 


барлық 

түрлері 


бойынша 

жалпы 


мағлұматтандырылған  және  нақты  тақырыптың  шеңберінде  ғана  жеке 

заңдылықтар мен олардың ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.  

«D+»  (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық 

сабақтардың және СӚЖ барлық түрлері бойынша семестрлік тапсырмаларды 

уақытында  тапсырмаған  және  нақты  тақырыптың  шеңберінде  ғана  жеке 

заңдылықтар мен олардың ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.   

19 «D»  (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  семестрлік 

тапсырмаларды  уақытында  тапсырмаған  және  аудиториялық  сабақтар  мен 

СӚЖ  бойынша  білімі  тӛмен,  сондай-ақ,  сабақтар  босатқан  жағдайда 

қойылады.  

«F»  (қанағаттанарлықсыз)  деген  баға  студент,  СӚЖ  және  сабақтардың 

түрлері  бойынша  теориялық  және  практикалық білімнің  тӛмен  деңгейіне  де 

ие  емес,  сабақтарға  жиі  қатыспайтын  және  уақытында  семестрлік 

тапсырмаларды тапсырмайтын жағдайда қойылады. 

Аралық  бақылау  оқытудың  7ші,  14ші  апталарында  жүргізіледі  және 

бақылаудың келесі түрлерінен шыға отырып, ұйымдастырылады: 

Бақ

ы

лау түрі 

%

-тік мәні 

Оқытудың академиялық кезеңі, апта 

Барлы

ғы

, % 

1  2 


3  4  5  6 

8  9  10  11  12 13 

14 


15 

Сабаққа 


қатысу 

  

0,4 +  + 

+  +  +  + 

+  + 


6,0 

Бақылау 


жұмысы 

3,0   


 

 

  

  

 

  

 

  

6,0 Аралық  

тест 


3,0   

 

  

 

  

  

 

  

 6,0 

Реферат  

  + 


 

 

  

 

+  +  

  

 

 5,0 

СӚЖ 


 

+  + 


+  +  +  + 

+  + 15 

Емтихан 


 

   


 

   


 

 

  

 

  

 

  40 

Барлығы 


(аттестация 

бойынша) 

 

 

  

 

  

30   


 

 

  

 

30  

60 


Барлығы 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

100 
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет