Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 4/19 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіPdf көрінісі
Дата18.03.2017
өлшемі145,81 Kb.
#10029
түріБағдарламасы

Пәні бойынша оқыту

бағдарламасының (Syllabus)

титулдық парағы 

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.4/19

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

     С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Қазақстан тарихы кафедрасы

Тарихты оқыту әдістемесі пәні бойынша

5В020300 Тарих мамандығы  студенттеріне арналған

           

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

Павлодар


2013

Пәні бойынша оқыту

бағдарламасын (Syllabus)

бекіту парағы

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.4/19

БЕКІТЕМІН

ТжҚ факультеттің деканы

         

_________  Бегимтаев А.И.

       (қолы)      

20__ж. «___»____________

Құрастырушы: ___________аға оқытушы Қасқабасова А.А.

        


Қазақстан тарихы кафедрасы

                                                      

Тарихты оқыту әдістемесі пәні бойынша

5В020300 Тарих мамандығы  студенттеріне арналған

                                 

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама   «___»   _________20__ж.   бекітілген   жұмыс   оқу   бағдарламасының

негізінде әзірленген. 

20__ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама. 

Кафедра меңгерушісі______________ Батталов К.К. 201 ж. «____» ________

Факультет   оқу-әдістемелік   кеңесімен   құпталған   _________   20__ж.

«_____»____________№____ хаттама

ОӘК төрағасы  _____________ Сулейменова Ш.К 20___ж. «_____»___________1 Оқу пәнінің паспорты

Пәннің атауы: Тарихты оқыту әдістемесі

Міндетті компонент пәніКредиттер саны және оқу мерзімдері

Барлығы – 4 кредит

Курс: 3

Семестр:  6Аудиторлық сабақтардың барлығы – 60 сағат

                      Дәріс сабақтары -  30 сағат

                       Тәжірибелік/семинар сабақтар – 30 сағат

                       СӨЖ – 120  сағат

                      соның ішінде СӨЖМ – 60  сағат 

Жалпы еңбек сиымдылығы – 180 сағатБақылау формасы: 

Емтихан –  6 семестрПререквизиттер:  

Дүниежүзілік   тарихы,   Қазақстан   тарихы

бойынша курстар

Постреквизиттер:  Жалпы   және   кәсіби   құзыреттілікті

арттыру, педагогикалық тәжірибеге қажетті білімдер, икемдер

мен дағдылар

Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу  Қазақстан тарихы

кафедрасының аға оқытушысы, магистр. (Дәріс және тәжірибе сабақтары).

539 ауд. 

Байланыс тел. 673685: ішкі 13262 Пәні, мақсаты, міндеттері

Оқу пәні 

Тарихшы   мұғалімдердің   базалық   жүйесінде   тарихты   оқыту   әдістемесі

пәні маңызды роль атқарады. Дидактикалық мақсаты – келешек мұғалімдердің

тарихи танымын қалыптастыру және әдіс негізін көрсету.Пәннің мақсаты

Қазіргі   кезеңде   азамат   қоғамы   экономикалық,   саяси

мәселелер барысында дағдарыс жағдайда деп айтуға болады.

Бұл тұрғыда адамдардың тарихи және құқықтық негіздерінің

денгей   туралы   айтамыз.   Орта   жалпы   білім   беретін   және

арнайы   мектептер   –   бұл   әлеуметтік   институт   немесе   мұнда

білім   беру   және   тәрбиелеу   негізгі   іске   асады.   Сондықтан


адамдардың   тарихи   танымының   сапасы   көбінесе

мұғалімдердің арнайы дайындығы барысынан ықпал етеді.Пәннің міндеттері: 

-

тарихи білімділік пен тәрбиелік міндеттерімен таныстыру

-

тарихты оқыту әдістемесінің теориялық негізгі болашақ мамандарға көрсету

-

білім берудің инновационды формасы туралы ұсыным беру

-

тәжірибелік іскерлікті дамыту -

студенттердің қабілетін қалыптастыру оларға білім 

беру мен тәрбиелеу процесіндегі қорытындылар

3 Білімдер, икемдер, дағдылар және құзыретіне қойылатын талаптар

Қөрініс алу керек:

Тарихты   оқыту   әдістемесіндегі   тарихы

  дамуындағы негізгі идеологиялық

бағыттар   туралы,   ежелгі   заманнан   бастап   қазіргі   күнге   дейінгі  тарихты   оқыту

әдістемесінің  негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері жөнінде

Білуі керек:

- тарихты   оқытудың   әдісін   түсіну   үшін   тарихи   білімді   қолдану

қажеттілігі;

- оқушылардың жас ерекшеліктерін;

- әдебиеттердегі жаңа мәліметтерді пайдалану керек

- қазіргі замаңғы оқытудың жаңашыл тәсілдерін

- тарихи білімді оқытудың ерекшеліктерін

Істей  білуі керек:

Сабақ   барысында   игерген   теориялық   мәліметтерді

тәжірибеде   қолдана   білу   дәрістерді   конспектілеу,   семинар

сабақтарына   дайындалуды   білу;   ғылыми   жұмыстың   алғашқы

сатыларын   жасау;   тарихилық,   ғылымилылық   принциптерін

игеру. 


- Пән бойынша білімдерін есте сақтау және тереңдету.

- Тарихи фактілер комплексіңде негізгісін табу.

- Дәлелденген қортындыларды жүйелей, жалпылай реттей білу.

- Материалды өздегінен жинау және жалпылау.

- «Тарихты оқыту әдістемесі» курстың білімдерін қолдану.

Дағдыларға ие болуы керек:

Тарихи құбылыстарды талдауҚұзыретті болуы керек:

Тарихи құбылыстардың болжамдарын жасай білуі керек. Әлемнің басқа

халықтарының дәстүрлеріне, мәдениеттеріне төзімді болуы


5 Пәнді игерудің тақырыптық жоспары

Сабақтардың түрлері бойынша академиялық сағаттарды реттеу

п/

пТақырыптардың атауы

Сабақтардың

түрлері   бойынша

аудиториялық

сағаттар саны

ОӨЖ

Дәріс 

Тәжірибе

(семинар)

Барл

ығы

Сон

ың

ішін

де

ОӨ

ЖМ

1

Тарихты оқыту әдістемесінің пәні 

мен мақсаттары

2

28

4

2Тарихты оқыту әдістемесінің 

қалыптасуы және тарихы

2

28

4

3Тарихты оқытудың әдістері, 

құралдары, тәсілдері

2

28

4

4Тарихи білім берудің 

құрылымы

2

28

4

5Тарих сабағындағы 

жоспарлау

2

28

4

6Тарих сабағы: 

классификациясы, 

түрлері, формасы

2

28

4

7Тарихты оқытудың 

инновациялық әдістері

2

28

4

8Сын   тұрғысынан   жазу

және

 

ойлау

технологиясы

2

28

4

9Жоба әдісі

2

28

4

10Кейс технологиясы

2

28

4

11Модульды-блоктық   оқыту

технологиясы

2

28

4

12Тарих

 

сабағында 2

2

84

Интернет-

технологияларын

қолдану

ерекшеліктері

13

Тарих

 

сабағында

оқушылардың

білімдерін бағалау

2

28

4

14Сыныптан   тыс   тарихты

оқыту түрлері

2

28

4

15Тарих   кабинетін   рәсімдеу

ерекшеліктері

2

28

4

Барлығы 30

30

120

60

6 Дәріс сабақтарының мазмұны

Тақырып 1 Тарихты оқыту әдістемесінің пәні мен мақсаттары

Жоспар


 

1 Тарихты оқыту әдістемесінің пәні мен мақсаттары

2 Тарихты оқыту әдістемесінің міндеттері

3 Тарихты оқыту әдістемесінің басқа пәндермен байланысы және маңызы

4 Қазіргі кездегі ҚР тарихи білім берудің мақсаттары, компоненттері

Тақырыптын қысқаша мазмұны

Тарихты   оқыту   әдістемесінің   теориялық   методологиялық   негіздері.

Тарихты оқыту процессінің факторлары мен заңдылықтарыТақырып 2 Тарихты оқыту әдістемесінің қалыптасуы және тарихы

Жоспар


 

1 Революцияға дейіңгі тарихты оқытудың ерекшелігі

2   Кеңес   дәуірі   кезінде   тарихты   оқыту   әдістемесінің

қалыптасуы

3   Тәуелсіздік   жылдарындағы   тарихи   білім   берудің

реформасы

Тақырыптын қысқаша мазмұны

Ортағасырларда   тарихты   оқытуда   теоологиялық

ұстанымдар,  жаңа заманда жаратылыстану-тарихи білім  беру

ұстанымдары. ХІХ ғ соңы-ХХ ғ бас кезінде   тарихты оқытудың

негізгі   концепциялары.   Оқулықтарда   тарихи   құбылыстарды

баягдау тәсілдері. Татищев, Ломоносов үлесі.  1786 ж реформа.

Ф.И Янкович, Н.М.Крамазин, А. Язвинский, Г.Шуберт тәсілдері,

Я.Гуревич   «Тарихты   оқытудың   тәжірибесі»   еңбегі.   Тарихты

оқытудың   жаңа   тәсілдері:   биографиялық,   ұжымды-

категориялық, хрестоматиялық, прогрессивті және регрессивтіәдістер,   ХХ   ғ   бас   кезінде   сұрақтар   және   жауаптар   әдісі,

лабораториялық, т.б әдістер

Кеңес   дәуірінде   тарихи   білім   берудің   мазмұны,

мақсаттары,   тәсілдері.   Тарихты   оқыту   бойынша   алғашқы

бағдарламалар,   оқулықтар   ерекшелігі.   ҰОС   кезінде   тарихты

оқыту ерекшелігі. 60-80 жж тарихты оқытудағы өзгерістерТақырып 3 Тарихты оқытудың әдістері, құралдары, тәсілдері

Жоспар


 

1 Тарихты оқытудың әдістері туралы түсінік. Әдістердің жіктелуі

2   Тарихты   оқытуда   ауызша,   көрнекілік   және   тәжірибелік   тәсілдердің

сипаттамасы

3   Тарихты   оқытуда   ауызша   әдіс.   Тарихи   құбылыстарды   баяндаудың

ерекшелігі

4 Тарихты оқытуда көрнекілік әдіс

5 Тарихты оқытуда тәжірибелік әдіс 

6 Тарихты оқытудың құралдары. Мектеп оқулығы: құрылымы, ерекшелігі,

талдау жасау

7 Тарих сабағы бойынша оқу-әдістемелік кешен құрылымы, міндеттері

Тақырыптын қысқаша мазмұны

Оқулық   білімнің   маңызды   қайнар   көзі   және   оқыту   құралы   ретінде.

Тарихтан   тарихи   кешендер.   Тақырыптық   және   сабақтық   жоспарлау.   Мектеп

оқулығы және оның компоненттері. Мектеп оқулығының сипаттамасы. Тарих

сабағында  тарих оқулығымен жұмыс істеу жүйесі.оқулықпен жұмыс істеудің

бастамаслық   икемдері.   Оқулыққа   деген   тапсырмалар.   Көрнеілікпен   жұмыс.

Тәсілдер   қызметтің   түрі   ретінде.   Тарихи   материалдың   құрылымы   және   оны

зерттеу әдістемесі. Тарихты оқытудағы факт. Тарихи көріністерді, түсініктерді,

терминдерді   зерттеу   әдістемесі.   Басты   тарихи   фактілерді   баяндаудың   негізгі

тәсілдері. Баяндау құралдары. Сипаттау құралдары. Теориялық оқу материалын

зерттеу.   Түсіндіру,   сараптау,   сипаттау,   дәлелдеу.   Тарихты   оқытудағы

проблемалық. Интеллектуалды тәсілдер мен құралдар. Теориялық материалды

оқыту   барысында   оқушының   қызметі.   Кестелер,   логикалық   сызбалар,

міндеттер.

Тақырып 

Тарихи білім берудің құрылымы

Жоспар

 

1   Тарих   сабағында   тарихи   факт,   құбылыс,   заңдылықты,теориялық білімдерді қалыптастырудың ерекшелігі

2   Хронологиялық   икемдер   мен   дағдыларды

қалыптастырудың тәсілдері

3 Картографиялық білімдерді  қалыптастыру тәсілдері

4 Тарих сабағында көрнекілікті қолданудың тәсілдері

5   Тарихи   құжаттармен,   басқа   да   тарихи   білімдердің

деректерімен жұмыс істеу тәсілдері


6  Аудио,   видео,   фотоқұжаттар,   көркем  суреттер,   көркем

шығармаларды қолдану

Тақырыптын қысқаша мазмұны

Оқытудың   көрнекі   құралдарының   түрлері.   Шартты   географиялық

көрнекілікті   пайдалану.көрнекі   картографиялық   құраллар.   Сабақта   оқу

карталарын, карта кестелерді, контурлық арталарды қолдану. Хронология, оның

мақсаты мен міндеттері.ерттеу және есте сақтаудың тәсілдері. Хронологиялық

дағдыларды   қалыптастыруда   тапсырмалар   мен   ойындар.   Тарихи   құжаттар.

Оқушының   және   оқытушының   құжаттармен   жұмысы.   Тарихи   білімдер

бойынша   деректердің   тезистері   мен   конспектілері.   Тарихты   оқытуда   көркем

әдебиет.

Тақырып 

Тарих сабағындағы жоспарлау

Жоспар

 

1   Жоспарлаудың     оқытушының   қызметінде   қажеттілігіжәне мақсаты

2 Күнтізбелік-тақырыптық жоспарды құру ерекшелігі

3   Сабақтық   жоспарлау:   мақсаты,   құрылымы,

компоненттері

Тақырыптын қысқаша мазмұны

Мемлекеттік стандарт. Бағдарлама жасаудың концентратты принциптері.

Хронологиялық   принцип.   Негізгі   базалық   компонент.   Білімділік   компонент.

Мазмұндылық компонент. Жас ерекшеліктерінің есебі. Тарихты оқыту түрлілігі.

Мектепте барлық сыныптардың оқу бағдарламасы.

Тақырып  6  

Тарих   сабағы:   классификациясы,   түрлері,

формасы

Жоспар


 

1 Тарих сабағының түрлері

2 Тарих сабағының формалары

3 Оқытушының тарих сабағына дайындалуы

4 Тарих сабағының  кезеңдері:  үй тапсырмасын  сұрау, жаңа тақырыпты

баяндау, бекіту кезеңдері

Тақырыптын қысқаша мазмұны

Тарих   сабағы.   Тарих   сабағы,   оны   дайындау   және   жүргізу.   Сабақтың

түрлері,   олардың   классификациясы.   Кіріспе   сабақтары.   Аралас   сабақтың

буындары.   Бақылау   сабақтары,   білімді   тексеру   және   есепке   алу.   Жалпылау

қорытындылау   сабақтары.   Жоғары   сыныптарда   оқу   сабақтары.   Семинар

сабақтары,   мектеп   лекциялары.   Баяндамалар   мен   рефераттар.   Сабақтың

эвристикалық   түрлері.   Сабақтың   интеграциялық   сипаты.  Оқытудың   сынақ

жүйесі.     Мұғалімнің   тарих   сабағына   дайындығы.   Сабақ   жоспары   және

конспектісі. Сабақты дайындау функциясы.  

Тақырып 

Тарихты оқытудың инновациялық әдістеріЖоспар

 

1 Инновация түсінігі, оның тарихты оқытуда қажеттілігі2 Инновациялық технологиялардың жалпы сипаттамалары

3 Инновациялық технологиялардың даму бағыттары

Тақырыптын қысқаша мазмұны

Тірек   конспектілер.   Сабақта   конспект   кестелермен   жұмыс   істеу

әдістемесі. Тарих сабақтарында моделдер Оқытудың модульдік технологиясы.

Оқытудың   модульдік   технологиясының   ерекшеліктері.  

  Модульдік

технологияның құрылымы. Тақырып 8 Сын тұрғысынан жазу және ойлау технологиясы

Жоспар


 Сын тұрғысынан жазу және ойлау технологиясының қалыптасуы

2  Сын тұрғысынан жазу және ойлау технологиясы мақсаты, ерекшелігі,

міндеттері, мазмұны

3 Сын тұрғысынан жазу және ойлау технологиясының кезеңдері

4 Сын тұрғысынан жазу және ойлау технологиясының стратегиялары

Тақырыптын қысқаша мазмұны

Сын   тұрғысынан   жазу   және   ойлау   технологиясының   қалыптасуы.   Сын

тұрғысынан   жазу   және   ойлау   технологиясы   мақсаты,   ерекшелігі,   міндеттері,

мазмұны.  Сын тұрғысынан жазу және ойлау технологиясының кезеңдері.  Сын

тұрғысынан жазу және ойлау технологиясының стратегиялары

Тақырып 9 Жоба әдісі

Жоспар


 

1 Жобалар  әдісінің қалыптасуы

2 Жобалар  әдісінің мақсаты, міндеттері, мазмұны

3 Жобалар  әдісі бойынша технологияда жұмыстың кезеңдері

4 Жобалар  әдісі технологиясы бойынша тапсырмалар

Тақырыптын қысқаша мазмұны

Жобалар   әдісінің қалыптасуы.   Жобалар   әдісінің мақсаты, міндеттері,

мазмұны.     Жобалар     әдісі   бойынша   технологияда   жұмыстың   кезеңдері.

Жобалар  әдісі технологиясы бойынша тапсырмалар

Тақырып 10 Кейс технологиясы

Жоспар


 

1 Кейс-стади  технологиясының қалыптасуы

2 Кейс-стади  технологиясының мақсаты, міндеттері, ерекшелігі

3 Кейс-стади  технологиясы бойынша жұмыстың кезеңдері

4 Кейс-стади  технологиясының тапсырмалары

Тақырыптын қысқаша мазмұны

Кейс-стади  

  технологиясының   қалыптасуы.  

  Кейс-стади

технологиясының мақсаты, міндеттері, ерекшелігі.   Кейс-стади   технологиясы

бойынша жұмыстың кезеңдері.  Кейс-стади  технологиясының тапсырмалары


Тақырып 11 Модульды-блоктық оқыту технологиясы

Жоспар


 

1 Модульды-блоктық оқыту технологиясының даму тарихы

2   Модульды-блоктық   оқыту   технологиясының   мақсаты,   міндеттері,

ерекшелігі

3 Модульды-блоктық оқыту технологиясы бойынша жұмыстың кезеңдері

4 Модульды-блоктық оқыту технологиясының тапсырмалары 

Тақырыптын қысқаша мазмұны

Модульды-блоктық   оқыту   технологиясының   даму   тарихы.     Модульды-

блоктық оқыту технологиясының мақсаты, міндеттері, ерекшелігі.  Модульды-

блоктық   оқыту   технологиясы   бойынша   жұмыстың   кезеңдері.     Модульды-

блоктық оқыту технологиясының тапсырмалары . 

Тақырып  12   Тарих   сабағында   Интернет-технологияларын   қолдану

ерекшеліктері

Жоспар

 

1 Интернет-технологиялар турады түсінік2 Интернет-технологиялардың мақсаты, міндеттері, ерекшелігі

3 Интернет-технологияларды қолданудың механизмі

4   Қазіргі   кезеңде   Дүниежүзілік   тарих   сабағына   арналған   интернет-

сайттармен жұмыс

5   Қазіргі   кезеңде   Қазақстан   тарихы   сабағына   арналған   интернет-

сайттармен жұмыс

6   Компьютерлік   бағдарламалардың   тарих   сабағында   мүмкіншіліктері

(Ворд, Ексел, Фотошоп, Видео-фото редакторлар, Презентациялар, т.с.с)

Тақырыптын қысқаша мазмұны

  Интернет-технологиялар   турады   түсінік.     Интернет-технологиялардың

мақсаты,   міндеттері,   ерекшелігі.     Интернет-технологияларды   қолданудың

механизмі.   Қазіргі кезеңде Дүниежүзілік тарих сабағына арналған интернет-

сайттармен   жұмыс.     Қазіргі   кезеңде   Қазақстан   тарихы   сабағына   арналған

интернет-сайттармен жұмыс. Компьютерлік бағдарламалардың тарих сабағында

мүмкіншіліктері   (Ворд,   Ексел,   Фотошоп,   Видео-фото   редакторлар,

Презентациялар, т.с.с)Тақырып 13 Тарих сабағында оқушылардың білімдерін бағалау

Жоспар


 

1   Мектепте   оқушылардың   білімдерін   бақылау   және

бағалау: мақсаты, түрлері, формалары

2 Тарих сабағында оқушылардың білімдерін бағалауда 5 баллды жүйенің

мүмкіншіліктері

3   Тарих   сабағында   оқушылардың   білімдерін   бағалаудың   дәстүрлі   емес

тәсілдері

Тақырыптын қысқаша мазмұны

Мектепте оқушылардың білімдерін бақылау және бағалау:

мақсаты,   түрлері,   формалары.    Тарих   сабағында   оқушылардыңбілімдерін   бағалауда   5   баллды   жүйенің   мүмкіншіліктері.     Тарих   сабағында

оқушылардың білімдерін бағалаудың дәстүрлі емес тәсілдеріТақырып 14  Сыныптан тыс тарихты оқыту түрлері

Жоспар


 

Тақырыптын қысқаша мазмұны

1 Сыныптан тыс жұмыс формасы туралы жалпы түсінік

2   Тарих   сабағы   бойынша   сыныптан   тыс   жұмысты   ұйымдастырудың

мақсаты, міндеттері, түрлері

3 Экскурсияларды ұйымдастыру

4 Факультатив, үйірме  сабақтары

Тақырып 15 Тарих кабинетін рәсімдеу ерекшеліктері

Жоспар


 

1 Тарих кабинеті: мақсаты, міндеттері

2   Тарих   кабинетін   рәсімдеудің   принциптері,   тәсілдері,

стильдері

3 Тарих кабинетінде өлкетанулық материалды қолдану

4 Тарих кабинетін рәсімдеу жобасы

Тақырыптын қысқаша мазмұны

Тарих   кабинеті   бойынша   эстетикалық   безендірілген,   мемлекеттік

рәміздерді бейнелейтін және Қазақстанның қазіргі кезеңдегі саясатын көрсетіп,

кабинеттің   төлқұжаты,   оқытудың   техникалық   құралдары,   кабинеттің   шағын

кітапханасы, оқушылардың өз бетінше жұмыс істеуіне арналған материалдар

6 Тәжірибелік сабақтарының  мазмұны

Тақырып 1 Тарихты оқыту әдістемесінің пәні мен мақсаттары

Жоспар


 

1 Тарихты оқыту әдістемесінің пәні мен мақсаттары

2 Тарихты оқыту әдістемесінің міндеттері

3 Тарихты оқыту әдістемесінің басқа пәндермен байланысы және маңызы

4 Қазіргі кездегі ҚР тарихи білім берудің мақсаттары, компоненттері

Тақырып бойынша әдістемелік нұқсаулар:

Семинар   сұрақтары   бойынша     материалды   толық   түрде   қарастыру,

конспект  жасау, шолу баяндама жасау,  тақырыптың мазмұнына назар аудару:

Тарихты   оқыту   әдістемесінің   теориялық   методологиялық   негіздері.   Тарихты

оқыту процессінің факторлары мен заңдылықтары

Тақырып 2 Тарихты оқыту әдістемесінің қалыптасуы және тарихы

Жоспар


 

1 Революцияға дейіңгі тарихты оқытудың ерекшелігі

2   Кеңес   дәуірі   кезінде   тарихты   оқыту   әдістемесінің

қалыптасуы3   Тәуелсіздік   жылдарындағы   тарихи   білім   берудің

реформасыТақырып бойынша әдістемелік нұқсаулар:

Семинар   сұрақтары   бойынша     материалды   толық   түрде   қарастыру,

конспект  жасау, шолу баяндама жасау,  тақырыптың мазмұнына назар аудару:

Ортағасырларда   тарихты   оқытуда   теоологиялық  ұстанымдар,

жаңа заманда жаратылыстану-тарихи білім беру ұстанымдары.

ХІХ   ғ   соңы-ХХ   ғ   бас   кезінде     тарихты   оқытудың   негізгі

концепциялары.   Оқулықтарда   тарихи   құбылыстарды   баягдау

тәсілдері.   Татищев,   Ломоносов   үлесі.     1786   ж   реформа.     Ф.И

Янкович,   Н.М.Крамазин,   А.   Язвинский,   Г.Шуберт   тәсілдері,

Я.Гуревич   «Тарихты   оқытудың   тәжірибесі»   еңбегі.   Тарихты

оқытудың   жаңа   тәсілдері:   биографиялық,   ұжымды-

категориялық, хрестоматиялық, прогрессивті және регрессивті

әдістер,   ХХ   ғ   бас   кезінде   сұрақтар   және   жауаптар   әдісі,

лабораториялық,   т.б   әдістер.   Кеңес   дәуірінде   тарихи   білім

берудің   мазмұны,   мақсаттары,   тәсілдері.   Тарихты   оқыту

бойынша алғашқы бағдарламалар, оқулықтар ерекшелігі. ҰОС

кезінде   тарихты   оқыту   ерекшелігі.   60-80   жж   тарихты

оқытудағы өзгерістерТақырып 3 Тарихты оқытудың әдістері, құралдары, тәсілдері

Жоспар


 

1 Тарихты оқытудың әдістері туралы түсінік. Әдістердің жіктелуі

2   Тарихты   оқытуда   ауызша,   көрнекілік   және   тәжірибелік   тәсілдердің

сипаттамасы

3   Тарихты   оқытуда   ауызша   әдіс.   Тарихи   құбылыстарды   баяндаудың

ерекшелігі

4 Тарихты оқытуда көрнекілік әдіс

5 Тарихты оқытуда тәжірибелік әдіс 

6 Тарихты оқытудың құралдары. Мектеп оқулығы: құрылымы, ерекшелігі,

талдау жасау

7 Тарих сабағы бойынша оқу-әдістемелік кешен құрылымы, міндеттері

Тақырып бойынша әдістемелік нұқсаулар:

Семинар   сұрақтары   бойынша     материалды   толық   түрде

қарастыру,   конспект   жасау,   шолу   баяндама   жасау,

тақырыптың   мазмұнына   назар   аудару:  Оқулық   білімнің   маңызды

қайнар   көзі   және   оқыту   құралы   ретінде.   Тарихтан   тарихи   кешендер.

Тақырыптық   және   сабақтық   жоспарлау.   Мектеп   оқулығы   және   оның

компоненттері.   Мектеп   оқулығының   сипаттамасы.   Тарих   сабағында   тарих

оқулығымен   жұмыс   істеу   жүйесі.оқулықпен   жұмыс   істеудің   бастамаслық

икемдері.   Оқулыққа   деген   тапсырмалар.   Көрнеілікпен   жұмыс.   Тәсілдер

қызметтің   түрі   ретінде.   Тарихи   материалдың   құрылымы   және   оны   зерттеу

әдістемесі.   Тарихты   оқытудағы   факт.   Тарихи   көріністерді,   түсініктерді,


терминдерді   зерттеу   әдістемесі.   Басты   тарихи   фактілерді   баяндаудың   негізгі

тәсілдері. Баяндау құралдары. Сипаттау құралдары. Теориялық оқу материалын

зерттеу.   Түсіндіру,   сараптау,   сипаттау,   дәлелдеу.   Тарихты   оқытудағы

проблемалық. Интеллектуалды тәсілдер мен құралдар. Теориялық материалды

оқыту   барысында   оқушының   қызметі.   Кестелер,   логикалық   сызбалар,

міндеттер.Тақырып 

Тарихи білім берудің құрылымы

Жоспар

 

1   Тарих   сабағында   тарихи   факт,   құбылыс,   заңдылықты,теориялық білімдерді қалыптастырудың ерекшелігі

2   Хронологиялық   икемдер   мен   дағдыларды

қалыптастырудың тәсілдері

3 Картографиялық білімдерді  қалыптастыру тәсілдері

4 Тарих сабағында көрнекілікті қолданудың тәсілдері

5   Тарихи   құжаттармен,   басқа   да   тарихи   білімдердің

деректерімен жұмыс істеу тәсілдері

6  Аудио,   видео,   фотоқұжаттар,   көркем  суреттер,   көркем

шығармаларды қолдану

Тақырып бойынша әдістемелік нұқсаулар:

Семинар   сұрақтары   бойынша     материалды   толық   түрде

қарастыру,   конспект   жасау,   шолу   баяндама   жасау,

тақырыптың   мазмұнына   назар   аудару:  Оқытудың   көрнекі

құралдарының түрлері. Шартты географиялық көрнекілікті пайдалану.көрнекі

картографиялық   құраллар.   Сабақта   оқу   карталарын,   карта   кестелерді,

контурлық   арталарды   қолдану.   Хронология,   оның   мақсаты   мен

міндеттері.ерттеу және есте сақтаудың тәсілдері. Хронологиялық дағдыларды

қалыптастыруда тапсырмалар мен ойындар. Тарихи құжаттар. Оқушының және

оқытушының   құжаттармен   жұмысы.   Тарихи   білімдер   бойынша   деректердің

тезистері мен конспектілері. Тарихты оқытуда көркем әдебиет.

Тақырып 

Тарих сабағындағы жоспарлау

Жоспар

 

1   Жоспарлаудың     оқытушының   қызметінде   қажеттілігіжәне мақсаты

2 Күнтізбелік-тақырыптық жоспарды құру ерекшелігі

3   Сабақтық   жоспарлау:   мақсаты,   құрылымы,

компоненттеріТақырып бойынша әдістемелік нұқсаулар:

Семинар   сұрақтары   бойынша     материалды   толық   түрде

қарастыру,   конспект   жасау,   шолу   баяндама   жасау,

тақырыптың   мазмұнына   назар   аудару:  Мемлекеттік   стандарт.

Бағдарлама   жасаудың   концентратты   принциптері.   Хронологиялық   принцип.

Негізгі   базалық   компонент.   Білімділік   компонент.   Мазмұндылық   компонент.Жас   ерекшеліктерінің   есебі.   Тарихты   оқыту   түрлілігі.   Мектепте   барлық

сыныптардың оқу бағдарламасы.Тақырып  6  

Тарих   сабағы:   классификациясы,   түрлері,

формасы

Жоспар


 

1 Тарих сабағының түрлері

2 Тарих сабағының формалары

3 Оқытушының тарих сабағына дайындалуы

4 Тарих сабағының  кезеңдері:  үй тапсырмасын  сұрау, жаңа тақырыпты

баяндау, бекіту кезеңдеріТақырып бойынша әдістемелік нұқсаулар:

Семинар   сұрақтары   бойынша     материалды   толық   түрде

қарастыру,   конспект   жасау,   шолу   баяндама   жасау,

тақырыптың мазмұнына назар аудару:  Тарих сабағы. Тарих сабағы,

оны   дайындау   және   жүргізу.   Сабақтың   түрлері,   олардың   классификациясы.

Кіріспе   сабақтары.   Аралас   сабақтың   буындары.   Бақылау   сабақтары,   білімді

тексеру   және   есепке   алу.   Жалпылау   қорытындылау   сабақтары.   Жоғары

сыныптарда   оқу   сабақтары.   Семинар   сабақтары,   мектеп   лекциялары.

Баяндамалар   мен   рефераттар.   Сабақтың   эвристикалық   түрлері.   Сабақтың

интеграциялық сипаты.  Оқытудың сынақ жүйесі.   Мұғалімнің тарих сабағына

дайындығы. Сабақ жоспары және конспектісі. Сабақты дайындау функциясы.  

Тақырып 

Тарихты оқытудың инновациялық әдістері

Жоспар

 

1 Инновация түсінігі, оның тарихты оқытуда қажеттілігі2 Инновациялық технологиялардың жалпы сипаттамалары

3 Инновациялық технологиялардың даму бағыттарыТақырып бойынша әдістемелік нұқсаулар:

Семинар   сұрақтары   бойынша     материалды   толық   түрде

қарастыру,   конспект   жасау,   шолу   баяндама   жасау,

тақырыптың мазмұнына назар аудару:  Тірек конспектілер.  Сабақта

конспект  кестелермен  жұмыс істеу  әдістемесі.  Тарих сабақтарында  моделдер

Оқытудың   модульдік   технологиясы.   Оқытудың   модульдік   технологиясының

ерекшеліктері.  Модульдік технологияның құрылымы. 

Тақырып 8 Сын тұрғысынан жазу және ойлау технологиясы

Жоспар


 Сын тұрғысынан жазу және ойлау технологиясының қалыптасуы

2  Сын тұрғысынан жазу және ойлау технологиясы мақсаты, ерекшелігі,

міндеттері, мазмұны

3 Сын тұрғысынан жазу және ойлау технологиясының кезеңдері

4 Сын тұрғысынан жазу және ойлау технологиясының стратегияларыТақырып бойынша әдістемелік нұқсаулар:

Семинар   сұрақтары   бойынша     материалды   толық   түрде   қарастыру,

конспект  жасау, шолу баяндама жасау,  тақырыптың мазмұнына назар аудару:

Сын   тұрғысынан   жазу   және   ойлау   технологиясының   қалыптасуы.   Сын

тұрғысынан   жазу   және   ойлау   технологиясы   мақсаты,   ерекшелігі,   міндеттері,

мазмұны.  Сын тұрғысынан жазу және ойлау технологиясының кезеңдері.  Сын

тұрғысынан жазу және ойлау технологиясының стратегиялары

Тақырып 9 Жоба әдісі

Жоспар


 

1 Жобалар  әдісінің қалыптасуы

2 Жобалар  әдісінің мақсаты, міндеттері, мазмұны

3 Жобалар  әдісі бойынша технологияда жұмыстың кезеңдері

4 Жобалар  әдісі технологиясы бойынша тапсырмалар

Тақырып бойынша әдістемелік нұқсаулар:

Семинар   сұрақтары   бойынша     материалды   толық   түрде   қарастыру,

конспект  жасау, шолу баяндама жасау,  тақырыптың мазмұнына назар аудару:

Жобалар     әдісінің   қалыптасуы.     Жобалар     әдісінің   мақсаты,   міндеттері,

мазмұны.     Жобалар     әдісі   бойынша   технологияда   жұмыстың   кезеңдері.

Жобалар  әдісі технологиясы бойынша тапсырмаларТақырып 10 Кейс технологиясы

Жоспар


 

1 Кейс-стади  технологиясының қалыптасуы

2 Кейс-стади  технологиясының мақсаты, міндеттері, ерекшелігі

3 Кейс-стади  технологиясы бойынша жұмыстың кезеңдері

4 Кейс-стади  технологиясының тапсырмалары

Тақырып бойынша әдістемелік нұқсаулар:

Семинар   сұрақтары   бойынша     материалды   толық   түрде   қарастыру,

конспект  жасау, шолу баяндама жасау,  тақырыптың мазмұнына назар аудару:

Кейс-стади     технологиясының   қалыптасуы.     Кейс-стади     технологиясының

мақсаты,   міндеттері,   ерекшелігі.     Кейс-стади     технологиясы   бойынша

жұмыстың кезеңдері.  Кейс-стади  технологиясының тапсырмаларыТақырып 11 Модульды-блоктық оқыту технологиясы

Жоспар


 

1 Модульды-блоктық оқыту технологиясының даму тарихы

2   Модульды-блоктық   оқыту   технологиясының   мақсаты,   міндеттері,

ерекшелігі

3 Модульды-блоктық оқыту технологиясы бойынша жұмыстың кезеңдері

4 Модульды-блоктық оқыту технологиясының тапсырмалары Тақырып бойынша әдістемелік нұқсаулар:

Семинар   сұрақтары   бойынша     материалды   толық   түрде   қарастыру,

конспект  жасау, шолу баяндама жасау,  тақырыптың мазмұнына назар аудару:

Модульды-блоктық оқыту технологиясының даму тарихы.  Модульды-блоктық

оқыту технологиясының мақсаты, міндеттері, ерекшелігі.   Модульды-блоктық


оқыту технологиясы бойынша жұмыстың кезеңдері.  Модульды-блоктық оқыту

технологиясының тапсырмалары . Тақырып  12   Тарих   сабағында   Интернет-технологияларын   қолдану

ерекшеліктері

Жоспар

 

1 Интернет-технологиялар турады түсінік2 Интернет-технологиялардың мақсаты, міндеттері, ерекшелігі

3 Интернет-технологияларды қолданудың механизмі

4   Қазіргі   кезеңде   Дүниежүзілік   тарих   сабағына   арналған   интернет-

сайттармен жұмыс

5   Қазіргі   кезеңде   Қазақстан   тарихы   сабағына   арналған   интернет-

сайттармен жұмыс

6   Компьютерлік   бағдарламалардың   тарих   сабағында   мүмкіншіліктері

(Ворд, Ексел, Фотошоп, Видео-фото редакторлар, Презентациялар, т.с.с)Тақырып бойынша әдістемелік нұқсаулар:

Семинар   сұрақтары   бойынша     материалды   толық   түрде   қарастыру,

конспект  жасау, шолу баяндама жасау,  тақырыптың мазмұнына назар аудару:

Интернет-технологиялар турады түсінік.  Интернет-технологиялардың мақсаты,

міндеттері,   ерекшелігі.     Интернет-технологияларды   қолданудың   механизмі.

Қазіргі   кезеңде   Дүниежүзілік   тарих   сабағына   арналған   интернет-сайттармен

жұмыс.     Қазіргі   кезеңде   Қазақстан   тарихы   сабағына   арналған   интернет-

сайттармен   жұмыс.   Компьютерлік   бағдарламалардың   тарих   сабағында

мүмкіншіліктері   (Ворд,   Ексел,   Фотошоп,   Видео-фото   редакторлар,

Презентациялар, т.с.с)Тақырып 13 Тарих сабағында оқушылардың білімдерін бағалау

Жоспар


 

1   Мектепте   оқушылардың   білімдерін   бақылау   және

бағалау: мақсаты, түрлері, формалары

2 Тарих сабағында оқушылардың білімдерін бағалауда 5 баллды жүйенің

мүмкіншіліктері

3   Тарих   сабағында   оқушылардың   білімдерін   бағалаудың   дәстүрлі   емес

тәсілдері

Тақырып бойынша әдістемелік нұқсаулар:

Семинар   сұрақтары   бойынша     материалды   толық   түрде   қарастыру,

конспект  жасау, шолу баяндама жасау,  тақырыптың мазмұнына назар аудару:

Мектепте   оқушылардың   білімдерін   бақылау   және   бағалау:

мақсаты,   түрлері,   формалары.    Тарих   сабағында   оқушылардың

білімдерін   бағалауда   5   баллды   жүйенің   мүмкіншіліктері.     Тарих   сабағында

оқушылардың білімдерін бағалаудың дәстүрлі емес тәсілдері

Тақырып 14  Сыныптан тыс тарихты оқыту түрлері

Жоспар


 

1 Сыныптан тыс жұмыс формасы туралы жалпы түсінік2   Тарих   сабағы   бойынша   сыныптан   тыс   жұмысты   ұйымдастырудың

мақсаты, міндеттері, түрлері

3 Экскурсияларды ұйымдастыру

4 Факультатив, үйірме  сабақтарыТақырып бойынша әдістемелік нұқсаулар:

Семинар   сұрақтары   бойынша     материалды   толық   түрде   қарастыру,

конспект  жасау, шолу баяндама жасау,  тақырыптың мазмұнына назар аудару:

Сыныптан тыс жұмыс формасы туралы жалпы түсінік.  Тарих сабағы бойынша

сыныптан   тыс   жұмысты   ұйымдастырудың   мақсаты,   міндеттері,   түрлері.

Экскурсияларды ұйымдастыру.  Факультатив, үйірме  сабақтарыТақырып 15 Тарих кабинетін рәсімдеу ерекшеліктері

Жоспар


 

1 Тарих кабинеті: мақсаты, міндеттері

2   Тарих   кабинетін   рәсімдеудің   принциптері,   тәсілдері,

стильдері

3 Тарих кабинетінде өлкетанулық материалды қолдану

4 Тарих кабинетін рәсімдеу жобасыТақырып бойынша әдістемелік нұқсаулар:

Семинар   сұрақтары   бойынша     материалды   толық   түрде   қарастыру,

конспект жасау, шолу баяндама жасау, тақырыптың мазмұнына назар аудару:

Тарих   кабинеті   бойынша   эстетикалық   безендірілген,   мемлекеттік

рәміздерді бейнелейтін және Қазақстанның қазіргі кезеңдегі саясатын көрсетіп,

кабинеттің   төлқұжаты,   оқытудың   техникалық   құралдары,   кабинеттің   шағын

кітапханасы, оқушылардың өз бетінше жұмыс істеуіне арналған материалдар

8 Өздік жұмыс тапсырмалары

1 Тарихты оқыту әдістемесінің пәні мен мақсаттары

Кластер жасау

2 Тарихты оқыту әдістемесінің қалыптасуы және тарихы

Хронологиялық кесте жасау


3 Тарихты оқытудың әдістері, құралдары, тәсілдері

Слайд жасау

Тарихи білім берудің құрылымыПікір-талас

Тарих сабағындағы жоспарлауКонспект жасау

Тарих сабағы: классификациясы, түрлері, формасыКластер жасау

Тарихты оқытудың инновациялық әдістеріПрезентация

8 Сын тұрғысынан жазу және ойлау технологиясы

Технология бойынша тапсырмалар жасау

9 Жоба әдісі

Технология бойынша тапсырмалар құрастыру

10 Кейс технологиясы

Технология бойынша тапсырмалар құрастыру

11 Модульды-блоктық оқыту технологиясы

Технология бойынша тапсырмалар құрастыру

12 Тарих сабағында Интернет-технологияларын қолдану ерекшеліктері

Технология бойынша тапсырмалар құрастыру

13 Тарих сабағында оқушылардың білімдерін бағалау

Пікір-талас

14  Сыныптан тыс тарихты оқыту түрлері

Жоба жасау

15 Тарих кабинетін рәсімдеу ерекшеліктері

Жоба жасау

9 СӨЖМ кеңестерінің кестесі ағымды семестрдің сабақ кестесіне сай

жүргізіледі

11. Студенттердің білімдерін тексерудің кестесі

Дәріс және тәжірибелік сабақтарға қатысу 0-100 балмен бағаланады

Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі


№ Жұмыс

түрлері


Тапсырманың

тақырыбы,   мақсаты

мен мазмұны

Әдебиеттер Орындауд

ың

ұзақтығы


Бақылау

формасы


Тапсыру

мерзімі


1

2

34

5

67

1

КонспектТарихты

 

оқытуәдістемесінің

қалыптасуы

 

және


тарихы

1,3


2 апта

 

2 апта2

Жоба 


Тарихты   оқытудың

әдістері,   құралдары,

тәсілдері

2,4


2 апта

5 апта


3

Межелік


бақылау

1-5


 

тақырыптар

бойынша

1-7


Ауызша  8 апта

4

Конспект Тарих

 

сабағындаИнтернет-

технологияларын

қолдану ерекшеліктері

1,5


2 апта

9 апта


5

Баяндама  

Сыныптан

 

тыстарихты

 

оқытутүрлері

4,5


2 апта

11  апта


Жоба 


Тарих

 

кабинетінрәсімдеу

ерекшеліктері

1-7

4 апта


14  апта

7

Межелікбақылау

6-9


 

тақырыптар

бойынша

1-7


Ауызша  15 апта 

12. Студенттердің білімдерін бағалау критерийлері

Пән   емтиханмен   аяқталады,   емтихан   формасы   студенттердің   қалауы

бойынша   ауызша,   жазбаша   ұйымдастырылады.   Емтиханған   жіберудің   басты

талабы   –   бағдарлама   бойынша   барлық   тапсырмаларды   орындау   болып

табылады 

Кез келген тапсырма 0-100 баллмен бағаланады.Жіберу   рейтингі   ағымды   тапсырмалардың   (дәріске   қатысу,   үй

тапсырмалары,   СӨЖ,   тәжірибе   тапсырмалары,   межелік   бақылау)   орташа

арифметикалық көрсеткіші негізінде анықталады

Студенттердің білімін бағалау

Қорытынды 

баға 


балдармен 

белгіленеді (Қ)

Балдардың 

сандық 


эквиваленті 

(С)


Әріптік жүйемен 

бағалау


Дәстүрлі жүйемен бағалау

Емтихан, диф.сынақ

сынақ

95 -100


4

А

Өте жақсыСынақ

90-94


3,67

А-

85-893.33

В+

Жақсы80-84

3,0


В

75 - 79


2,67

В-

70-742,33

С+

Қанағаттанарлық65-69

2,0


С

60-64


1,67

С-

55-591,33

D+

50-541,0

D

0-490

F

ҚанағатсызСынақтан 

өтпеген


«Өте   жақсы»   бағасы   негізгі   және   қосымша   фактілерді   толық   білуде

қойылады;  олардан дұрыс қорытынды жасай алуда  (заңдылықтарды анықтау);

тарихнаманы, мәселенің теориясын игерген жағдайда қойылады. 

«Жақсы»   деп   негізгі,   қосымша   фактілерді   білу;   оларды   түсіндіріп,

қорытынды жасай білу; теориялар, тарихнаманың негізін білу кезінде қойлады. 

«Қанағаттандырарлық»   бағасы   негізгі   фактілерді   айтып,   оларды   дұрыс

қорытындылау,   тарихнама,   теорияларды   жалпы   айтып   өтіп,   жалпы   білімнің

болмауы мен қосымша фактілерді келтірмеуінде бағаланады. 

«Қанағатсыз»   білім   мен   негізгі   фактілер,   тарихнама,   теориялық

сұрақтарына жауап берілмеуі кезінде бағаланады.

Пән бойынша уақытаралық аттестация ведомості мен сынақ кітапшасына

қорытынды баға дәстүрлі формада қойылады.13. Оқытушының талаптары, саясат және іс-шаралар

Әрбір   студент   сабақтың   барлық   түріне   қатысуға   міндетті,   топтың

тақырыпты   таллқылауында   белсенділік   танытып,   өз   курстарыныңыздық

қалыпты   жұмыс   істеуіне   кедергі   келтіреді.   Сабақта   өзін-өзі   устаудың

алгиақтығына шара қолданылыды, типті аудиториядан қуылғанға шейін. Мен

сіздерден мына талаптардың орындалуын талап етемін: сабақ барысында ұялы

телефондар сөндірілсін, аудиторияға сырт киімен кірмеу, университеттің ішкі

ережесін бұзбау. 

Максималды   балл   курс   сабақтарына   нақты     және   уақытымен   қатысып

жоспарлаған тапсырмаларды орындау үшін және сабаққа 100% қатысқаны үшін

қойылады

Сабақты   босатуы,   кешігуі,   плагиат,   жұмысты   мерзімінде   орындамауы

кезінде студентке белгіленген ұпайлар қойылмайды.

Егер студент нақты себеппен сабақты босататын болса және растайтын

құжаты   болса   (мед.   анықтама,   деканаттан   жазбаша   рұқсат),   студент   2   жұма

ішінде   оқытушы   белгіленген   мерзімде   босатқан   күндерін   қосымша   жұмыс

алып, өтеуге құқығы бар. Бұл жағдайда балл 0,5 коэффициентімен қойылады.

Аудитория мен емтиханда тәртіпті сақтау ережелері

Студент міндетті:

Сабаққа кешікпеуге.

Сабақ барысында сөйлеспеуі, газет, журнал т.с.с. оқылмауы тиіс .

Ұялы телефондарын сөндіруге.

Сағыз шайнамауы.

Оқу үрдісіне белсенді араласуы.

Сабаққа уақытында келу.

Оқу бөлмелерінде темекі тартпау.

Аудиторияларда қоқым шашпай, тазалық сақтауы.

Сабаққа сыртқы киіммен кірмеуі.

Жиһаз бен көрнекі оқу құралдарын сақтай білу.

Студенттің тәртібі мен этикасы университеттің ішкі тәртібіне сай келуі

керек. 

5 Ұсынылатын әдебиет тізімі

Негізгі:

1   Амантайұлы,   Б.   Біліктілікті   арттыру   жүйесінің   тарихы   [Мәтін]   /   Б.

Амантайұлы // Қазақ тарихы. - 2011. - N 1. 

2   Төлебаев,   Т.   Қазақстан   тарихын   оқытудағы   жаңалық   [Мәтін]   /   Т.

Төлебаев // Қазақ тарихы. - 2011. - N 1. 


3 Әбдірәсілов, Ә   Өзіндік жұмыс әдістері [Мәтін] / Ә. Әбдірәсілов, О.

Құдайбергенова // Қазақстан мектебі. - 2011. - N 3. 

4   Есмұратова,   Э.   Тарих   сабағында   ақпараттық   технологияларды

пайдаланудың тиімділігі [Мәтін] : сабақ / Э. Есмұратова // Қазақстан тарихы

әдістемелік журнал. - 2011. - №4. 

5 Әбдіғұлова Б. Қ. Мектепте тарихты оқыту әдістемесі / Б. Қ. Әбдіғұлова;

ҚР Білім және ғыл. м-трлігі, Абай атын. Қаз ҰПУн-ті. – Алматы : Абай атын.

ҚазҰПУ (Ұлттық пед. ун-ті), 2010

6   Алтаев   А.Ш.   Студенттің   өзіндік   жұмысы   мен   педагогикалық

тәжірибесін   ұйымдастыру   мәселелері   Әл-Фараби   атындағы   Қазақ   ұлттық

университеті   және   жаңа   Қазақстанның   білім   беру   стратегиясы.  ҚазҰУ-дың

оқытушы-профессорларының   38-ші   ғылыми-әдістемелік   конференция

материалдары. Алматы, Изд. «Қазақ университеті», 2008.

Қосымша әдебиет

7   Атабаев   К.М.   Қазақстан   тарих   ғылымын   түбегейлі   қайта   құрудың

обьективті   алғышарттары   мен   ортақ   заңдылықтары   және   жолдары//Қазақ

тарихы. № 1, 2009 ж.

8   Ахметжанова   А.Т.   СӨЖ-дің   бір   түрі   ретінде   білім   сайысын   өткізу

жөнінде. Стратегия КазНУ им. аль-Фараби: к экономике знаний через развитие

инноваций   в   образовании.   Материалы   37-й   научно-методической   конферен

-ции. 25-26 января 2007 г. Книга 1-2 А.,2007 ж.

9 Булгауов Ш.Т. 5-11 сыныптарға Қазақстан тарихынан тест сұрақтары

(әдістемелік құрал) Алматы,2008 Булгауов Ш.Т. Дүние жүзі тарихы, қоғамдық

пәндер негіздері бойынша күнтізбелік жоспарлар Алматы,2007

10 Булгауов Ш.Т. Тарих пәнінен күнтізбелік жоспар (әдістемелік құрал)

Алматы, 2008 Булгауов Ш.Т. Тарихты оқыту әдістемесі (студенттерге арналған

тест сұрақтары) әдістемелік құрал Алматы,2008 Document Outline

 • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  • ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)
  • Сын тұрғысынан жазу және ойлау технологиясы
  • Жоба әдісі
  • Кейс технологиясы
  • Модульды-блоктық оқыту технологиясы
  • Тарих сабағында Интернет-технологияларын қолдану ерекшеліктері
  • Тарих сабағында оқушылардың білімдерін бағалау
  • Сыныптан тыс тарихты оқыту түрлері
  • Тарих кабинетін рәсімдеу ерекшеліктері
  • Студенттердің білімін бағалау


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет