Басылым Ақпараттық-танымдық 2014 жыл №4 (69) Сәуір


-2050»  стратегиясын  насихаттау  жәнеPdf көрінісі
бет3/4
Дата15.03.2017
өлшемі2,54 Mb.
#9920
1   2   3   4

-2050»  стратегиясын  насихаттау  және 

жүзеге  асыру  мақсатында  Семей 

қаласының 

шәкәрім 

атындағы 

мемлекеттік  университеті      және                  

«Конгресс» 

интелектуалды 

дебат 

клубы  мен    студенттік  парламент 

ұйымдары бірлесе отырып, университет 

қабырғасында  «ректор»  кубогына 

арналған  алғашқы  республикалық 

турнир өткізді.

Өркениеттің 

дамып, 

болашақтың бағдаршамы  жанып  тұрған  жаңа  заманда 

жастардың  қоғамда  алатын  орны  ерекше. 

Елінің  ертеңі  үшін  өз  күш-жігерімен 

білім  жолында  бәсекелестікте  бақ  сынап 

жүрген  бүгінгі  буынның  бетке  ұстарлары 

болашықтың  бет-бейнесін  көз  алдымызға 

айқын  елестететіп  жүр  десек  те  артық 

айтқандық  емес.  Ешкімге  есесін  кетіріп 

қоймайтын  еліміздің  еңселі  ұлдары 

мен  қайсар  мінезді  қыздары  аға  буын 

өкілдерінің  жалғасы  тәрізді.  Бүгінде  әр 

іске бел шеше кірісіп кететін жастарымыз 

жан-жақты қырларынан танылып, талайды 

тамсандырып  келеді.  Оның  бір  айқын 

көрінісі  жоғарыда  айтылған  пікірсайыс 

алаңындағы  айбынды  жастарымыздың 

бойынан табыла білген асқақ рух көрінісі 

деуге  болады.  Бұл  сайыста  жекпе-жек 

алаңындағы жастардың жігерінен көптеген 

мақтанышқа  лайық  ірі  мақсаттарды 

аңғаруға болады. 

       «Білекті бірді, білімді мыңды жығар» 

демекші  қоғам  талабына  сай  тамыры 

тереңге бойлаған білім нәрімен сусындаған 

жас  буынның  бағындырар  белесі  әлі 

алда.  Десек  те,  діттеген  мақсатына 

жетпей  тынбайтын  табандылықтарының 

арқасында аға буынның ізін жалғастырып 

келеді.  Кешегі  ханға  төрелік  айтқан 

би-шешендердің 

шындыққа 

деген 


көзқарастарын  бүгінгі  ұрпақ  пікірталас 

алаңындағы  ашық  дауға  айналдырғалы 

қашан?

«Арыстандай айбатты,Жолбарыстай қайратты.

Қырандай күшті қанатты,

Мен  жастарға  сенемін»,-деп  зор  сенім 

артқан Мағжандай ақынның жырына арқау 

болған жастардың бүгінгі келбеті кім-кімді 

болмасын таңқалдырарлықтай өзгерістерге 

ұласқан.  Соның  бір  көрінісін  турнир 

барысында  бақылап  та,  байқап  та  қалуға 

болады. Ұйымдастырылған бұл турнирден 

алар тәлім де аз емес. Турнирге Қарағанды, 

Павлодар, Балхаш , Астана және шырайлы  

Шымкент  қалаларынан  ат  арытып 

келген  жастар  мен  Алаштың  ордасы 

аталған  Семей  өңірінің  дарындылары  - 

барлығы  40  фракция  қатысты.  Сайыстың 

қорытындысына  келетін  болсақ:  1-орын  

Қарағанды  «Бірлік»  дебат  клубының 

намысын қорғаған «План-Б» фракциясына 

бұйырды,  2-орынды  Астана  қаласынан 

келген  «Жеті  жарғы»  клубының  өкілдері 

«Император» 

фракциясы, 

3-орынды 

Астана  қаласының  «Парасат»  дебат 

клубынан  «ZE  shempion»  фракциясы 

иеленді.  Бастысы  жеңіс    емес,  ортаңа  ой 

салып  ортақ  шешімге  келу,  тарқатып  ой 

айту  мен  тұщымды  жауап  қайтара  білу. 

Білгеніңді  білмегенге  қосып  қорытынды 

шығару. Міне,  бүгінгі өткізілген турнирден 

жастардың  бойындағы  асқақ  рух  пен 

еліне  деген  сүйіспеншілікті,  көптеген 

мақтан  етерлік  жайттарды  аңғардық 

деуге  де  болады.  Солардың  қатарынан 

топ  жарып,  алға  шыққан  жастарымыз 

өз  еңбектеріне  сай  өнер  көрсетіп    ең 

үздік  спикер  Бердәлі  Құнанбай,  ең  үздік 

төреші  Жастілек  Тілеулес  болса,  ең  үздік 

төреші  номнацияларын  Жалал  Ғабит, 

Қымбат  Дүкенбай,  Молдақашев  Қуаныш,  

Мейрамғазықызы  Қымбат,  Мұралбек 

Мейіргүл  иеленді.  Жарыс  қорытындысы 

бойынша марапаттау жүргізіліп, 1- орынға 

«ноутбук», 2- орынға «Планшет», 3-орынға 

заман талабына сай «ұялы телефон» сыйға 

тартылды. Үздік атанғандарға электронды 

кітаптар тапсырылды.  Осындай жастардың 

саны артып, болашаққа деген бастамамыз 

әрдайым  оң  нәтижеге  жеткізсін.    Лайым 

солай болғай!Ғанибек тҮСіПБеК,

Жу-303 тобының студенті.  

Болашақ  жастардың  қолында

Дәріс

Шара

2014 жыл  №4 (69) Сәуір

9

Студентәлемі

В рамках меморандума 

о  сотрудничестве  между 

Г о с у д а р с т в е н н ы м 

университетом 

имени 


Шакарима 

города 


Семей  и  Университетом 

пищевых 


технологий, 

город 


Пловдив 

Республика 

Болгария, 

в  период    с  27  марта 

по  15  апреля  в  нашем 

университете  побывал  с 

визитом  приглашенный  

ученый, 


профессор 

Стефан  Драгоев,  д.т.н., 

заместитель  декана    Технологического  факультета  Университета 

пищевых технологий. 

В ходе пребывания профессора Стефана Драгоева проведены  встречи 

с руководством Государственного университета имени Шакарима города 

Семей, в результате которых был обсужден ряд вопросов о дальнейшем 

развитии  двустороннего  сотрудничества,  обмене  студентами  и 

магистрантами в рамках академической мобильности.

Магистрантам, докторантам, а также студентам кафедры «Технология 

мясных, молочных и пищевых продуктов»  предоставлена замечательная 

возможность  посещения    лекций    профессора.  Профессор  прочел  

курс  лекций,  состоящий  из  трех  модулей:  «Системы  управления 

безопасностью  пищевых  продуктов»,  «Технология  убоя»,  «Аудит  в 

системе управления качеством и безопасностью пищевых продуктов».

Курс  профессора  Стефана  Драгоева    посвящен  ознакомлению  с 

современными  тенденциями  в  области  обеспечения  менеджмента 

качества  производства  пищевых  продуктов.  Особенно  профессор  

подчеркнул роль системы НАССР.  Казахстан все более интенсивными 

темпами    внедряется  на  мировую  рыночную  арену.  Соблюдение 

отечественными товаропроизводителями мировых стандартов качества 

и  безопасности  пищевой  продукции,  к  которым  относится  система 

НАССР,  становится  залогом  выживаемости  и  конкурентоспособности 

казахстанского бизнеса.

Занятия  построены  довольно  интересно.  Подаваемый  материал 

сопровождается конкретными примерами из производства.   

-В  Казахстане,  в  этом  университете,  с  которым  я  с  удовольствием 

со-трудничаю,  выделяются  средства  на  повышение  квалификации 

преподавателей,  -  говорит  профессор  -  Если  они  будут  более  образо-

ванными,  более  грамотными,  будут  учитывать  новейшие  тенденции 

в    науке,  они  смогут  передать  более  глубокие,  более  качественные 

знания  студентам.  ГУ  один  из  лучших  университетов  Казахстана. 

Почему? Потому что с первых дней существования руководители вуза 

уделяли большое внимание повышению квалификации преподавателей, 

академической  мобильности  студентов  за  рубежом,  материально-

техническому оснащению кафедр, новым инновационным технологиям 

обучения. Все эти годы они учились. Повысился  престиж университета, 

и, естественно, возросла востребованность выпускников. По договору о сотрудничестве планируется:

• издание совместных публикаций, в том числе с не нулевым импакт-

фактором;

•  перевод  учебных  пособий  и  учебников,  изданных  профессором 

Стефаном Драгоевым, на государственный язык;

• участие в международных научных конференциях. магистранты кафедры 

«технология мясных, молочных и пищевых продуктов»

ПроФеССор  из  Болгарии в  нашем 

универСитете

Театр  –  үлкен  өнер  ошағы  ғой.  Көрерменін 

шаттыққа  бөлеп,  қуантатын,  күлкіге  батыратын, 

тіпті жаныңды ауыртып, жылататын да – театр. Иә, 

бұл көріністердің барлығын теледидар да өз биігінде 

көрсете алады. Дегенмен, сахналанған қойылымнан 

алатын әсер мүлде ерекше. Табиғаты тым бөлек.

«Мазасыз  МаусыМ» 

сахналанды

Семей 


қаласының 

Шәкәрім 


атындағы 

мемлекеттік  университетінің  мақтанышы,  фило-

логия  факультетінің  жас  студенттерінен  құралған 

«Қаракөз»  драма  үйірмесі  әдебиет  сүйер  қауымды 

тағы бір мәрте қуанышқа бөлеп, сахна төрінде қайта 

қауышты. «Мазасыз маусым». Осындай атпен 26 на-

урызда  комедиялық  жанрда  сахналанған  қойылым 

студенттер өмірінен сыр шертті.

Филология  мамандығының  4  курс  студенті  Қуат 

Қиықбайдың  «Мазасыз  маусым»  атты  туынды-

сы  қарапайым  студенттер  өмірінің  қиын  да  қызық 

кезеңдерін астарлы әзілмен көркемдеп, жақсы жеткізе 

білген. 

Тіпті, ондағы қатысушылардың есімдері, сөйлеген 

сөздері  де  қарапайым  не  болмаса  дөрекі  тіл  емес, 

әдеби,  құлаққа  жағымды  естілетін  көркем  сөздер. 

Осы арқылы автор нағыз тіл жанашыры екенін тағы 

бір мәрте дәлелдей түсті. 

Студент жатақханасы. Бір бөлмеде ақын жігіт Пуш-

кин  -  Парасат,  суретші  Дантес  -  Дарын,  көмейінен 

жыр  төгілген  әнші  Бозторғай  –  Батырхан,  асқан 

ақылдылығымен ерекшеленген Академик – Ақылтай 

тұрады. Сырларын іште бүкпей, бір-бірімен бөліскен, 

қай  кезде  де  бір  жүрген  4  сері  нағыз  достықтың 

үлгісін  көрсетеді.  Студенттік  өмірдің  қызықты 

екендігін көрсеткісі келген автор олардың комендант 

апайдан  қорқатындары,  өзара  пікір-талас  өткізіп, 

махаббат  жайлы  сөз  қозғайтындары  да,  қыздармен 

көңіл жарастырғандары да қойылымнан өзіндік орын 

тапқан. 


Қойылым  жоғары  дәрежеде  сахналануы  үшін  бір 

ғана автордың еңбегі аздық етеді. Осы ретте жетекші 

мен актерлердің де орны бөлек. Актерлік мамандықта 

емес, филология факультетінің студенттері бола жүре 

рольге  беріліп,  көрермен  жүрегінен  орын  тауып, 

оларға  ұнау  –  кез  келгеннің  қолынан  келе  бермес. 

Бұған  жүрекжұтқан  батырлық  пен  батылдық,  соны-

мен қатар, актерлік шеберлік өте қажет. 

Пушкинді  сомдаған  Карбаев  Руслан,  Дантестің 

рөліндегі Сатыбалдин Манарбек, Бозторғай – Ибри-

мов Қуандық, академиктің рөлін сомдаған – Серіков 

Берікбол,  Ақбаян  –  Байғазина  Әйгерім  мен  Шы-

нар  –  Молдахметова  Балауса,  сонымен  қатар, 

Құлахмет  Самал,  Құмарова  Ғазиза  өз  рольдерін 

ерекше  бір  ықыласпен,  шынайы  түрде  ойнап 

шықты. Қойылымның көрермен көңілінен орын таба 

білгенін залдағы ыстық ықылас пен керемет қошемет 

дәлелдеді. Әлия  таукенова,

студент.

2014 жыл  №4 (69) Сәуір

10

Студентәлемі

Вот и закончился 2013 год, стремительно 

полетели  месяцы  следующего  2014  года. 

Для кого-то он был насыщенным, для кого-

то  трудным,  для  кого-то  незабываемым. 

Впереди  новый    2014  год.  Новые  задачи, 

новые успехи, новые достижения.  

И,  как  водится,  в  конце  календарного 

года  нужно  подвести  итоги,  чтобы 

преподавателям,  студентам  и  их  родителям 

строить другие планы, ставить перед собой 

новые  цели  и    задачи.  Оглядываясь  назад 

и  вспоминая  прошлый    год,  нельзя  не 

отметить, что  2013 год принес  финансово-

экономическому  факультету  ГУ  имени 

Шакарима г. Семей немало успехов,  жизнь  

студентов  и  преподавателей    была  богато 

насыщена  различными  мероприятиями  и 

событиями.

Отметим  наиболее  важные  достижения 

и 

успехи 


финансово-экономического 

факультета.  Так,  в  традиционно  ежегодно 

проводимом 

смотре 


художественной 

самодеятельности,  посвященного      «155 

-  летию  Шәкәрім  Құдайбердіұлы»,  «295 

–  летию  г.  Семей»,  «125-летию    Әміре 

Қашаубаева», 

«100-летию 

Мұқана 

Төлебаева»,  «100  -  летию  казахстанского футбола»,  «15  -  летию    города  Астаны» 

финансово-экономический факультет вошел 

в число лидеров и занял призовое 3 место. 

Ярким    событием  в  жизни  студентов 

финансово-экономического факультета стало 

проведение  XI  региональной  олимпиады 

по  экономике  «Студенческие  инициативы 

в  XXI веке» в апреле 2014 года, в которой 

принимали участие сборные команды вузов 

из  Усть-Каменогорска,  Семея,  Шымкента  и 

Караганды. Все команды достойно показали 

свои  навыки  и  умения,  проявили  смекалку 

и  творческий  подход.  Наиболее  лучшей 

командой была отмечена команда «MIRAS» 

из города Шымкента.

С  целью  формирования  у  студентов 

образа героя, защитника своего государства; 

привития любви к Отечеству и родному краю, 

воспитания  чувства  гордости  за  историю 

становления страны и потребности защищать 

Родину  был  проведен  торжественной  

концерт  7  мая,  приуроченный  к  празднику 

«День защитника отечества». 

Лучшими    спортсменами  факультета 

являются  студенты  ФЭФ  Д.Булекбаев, 

К.Баязов, 

А.Кудабаев, 

С.Сагимбеков, 

А.Абдукеримов  в  соревнованиях  по  мини-

футболу  и  шахматам    среди  факультетов 

университета заняли 3-е призовое место. 

Преподаватели и  сотрудники факультета 

также  не  отстают  от  своих  студентов. 

По  итогам  проведённых  соревнований 

в  университете  среди  преподавателей  и 

сотрудников 

финансово-экономический 

факультет занял 1 призовое место.

На  факультете,  как  в  целом  и  в 

университете,  созданы  условия  для 

самореализации  личности  в  различных 

сферах  деятельности  (учебной,  научной  и 

общественной).

Студенты 

финансово-

экономического 

факультета  

Г.Амренова, 

А.Сержанова, 

А.Токтаева,  Т.Егеубаев  по  программе 

академической  мобильности  прошли  

обучение  в  Польше,  Венгрии  и 

Испании.

Студенты 

финансово-

экономического  факультета  являются 

членами 

молодежного 

движения 

ENACTUS,  целью  которого  является 

разработка  и  реализация  различного 

рода 


социально-экономических 

проектов. 

На 

факультете функционирует 

студенческое 

самоуправление, 

в 

котором  большая  роль  отводится  малому 

деканату. 

Студенты 

курса    Зекенова  Айнур  совместно  с заместителем    Амангали  Халисаном 

руководят    малым  деканатом  и 

реализовывают  теоретические  знания 

по  эффективному  управлению  и 

менеджменту  на  практике.    Так, 

самостоятельно  студенты    факультета 

организовали  праздничный    концерт, 

посвященный Дню Первого Президента 

на тему: «Желтоқсан   құрбандары». 

Проведение различных мероприятий 

и  соревнований    нельзя  представить 

без  активистов  факультета,  которых 

ректорат 

постоянно 

поощряет. 

По  итогам  прошлого  года  были 

номинированы 

дипломами 

и 

награждены  призами  следующие студенты  финансово-экономического  

факультета:

- «Лучший студент» - А.Сержанова;

- «Лучшая группа» - УА-104;

- «Лучшая здоровая группа» - группа 

ФН-106;


-  «Лучший  спортсмен»  -  студент 

группы  ФН-106 Жумсакбаев Айбек.

ППС 

финансово-экономического факультета 

гордится 

своими  

достижениями, 

успехами, 

а 

в особенности  студентами,  поскольку  

«Молодежь  –  это  не  только  будущее 

страны, это настоящее!». 

В  одной  статье  невозможно 

изложить,  конечно  же,  все  события 

и  мероприятия  минувшего  2013 

года.    Небольшой  экскурс  в  жизнь 

финансово-экономического  факультета 

ГУ  имени  Шакарима  г.  Семей  был 

проведен  с  целью  еще  раз  доказать 

народную истину «Без прошлого – нет 

будущего!»,  а  также  с  целью  показать  

насколько  полна  яркими  красками 

и    событиями  студенческая  жизнь  в 

университете. 

К.е.хасенова,

заместитель  декана 

финансово-экономического 

факультета гу имени шакарима 

г. Семей

КАЛейДОСКОП СОБыТий 

финансово-экономического факультета

шәкәрім университетінің Enactus коман-

дасы студент жастардың Enactus Kazakhstan 

Expo республикалық әлеуметтік және биз-

нес-жобалар сайысында жүлдегер атанды. 

2014  жылдың  21-22  сәуір  аралығында 

Intercontinental Almaty The Ankara In Kazakhstan 

мейманханасында  студент  жастардың  Enactus 

Kazakhstan  Expo  республикалық  әлеуметтік 

және  бизнес-жобалар  сайысы  өткен  болатын. 

Сайыс ҚР Білім және ғылым министрлігі жастар 

ісі  жөніндегі  Комитеттің  қолдауымен,  Enactus 

Kazakhstan Ұлттық офисінің ұйымдастыруымен 

қолға алынды.  

Қазақстанның  45-ке  жуық  жоғары  оқу 

орындары  жастарының  басын  біріктірген 

жарысқа Семей қаласының Шәкәрім атындағы 

мемлекеттік  университеті  атынан    Enactus  ко-

мандасы қатысып, 3 жоба ұсынды. 

Бірінші  жоба,  сүт  өнімдерін  өндірудегі 

өзіндік  нұсқасын  жасау  мен    маркетингтік 

компанияны  өңірдің  сүт  өнімдерін  өндіретін 

зауытпен  бірлесіп  алға  тартуға  бағытталса, 

келесі  ұсынылған  жобада,  команда  балалар 

үйінің  тәрбиеленушілерін  жұмыспен  қамтуды 

көздейді.  «Жетім  көрсең,  жебей  жүр»  дейді 

қазақ  нақылы.  Ата-ана  қамқорлығынсыз 

қалған,  қолынан  іс  келетін    балалар  түрлі 

қолөнер  бұйымдарын  жасайды,  ал  Enactus 

командасының  өрендері  оларға  тұтынушылар 

іздеп,  қол  ұшын  береді.  Айта  кетейік,  бұл 

жоба  аясында  Алматының  белгілі  бір  компа-

ниясымен  келісім  жасалды.  Енді    балалар  үйі 

тәрбиеленушілері  қуыршақтар  тігуді  арнайы 

онлайн-курс арқылы үйренетін болады. 

Университеттің  Enactus    командасы  қолға 

алған  «Бауырсақтар»  атты  жоба  -  әлеуметтік 

жағдайы төмен әйелдерді жұмысқа орналасты-

руды мақсат етеді. Бұл жоба да сәтті жүзеге асу-

да. 


Осылайша,  Шәкәрім  университеті  жаста-

рынан  құралған  Enactus  командасы  ұсынған 

әлеуметтік маңызы бар 3 жоба да республикалық 

додада жоғары бағаланып, үздіктер қатарынан 

ойып тұрып орын алды. 

Жібек Серғазы, 

Семей

Enactus командасы 

республикалық сайыстың 

жүлдегері атандыБәрекелді!

2014 жыл  №4 (69) Сәуір

11

Студентәлемі

Биыл 

Социалистік 

еңбек 

ері 

Жақия 

шайжүнісовтің  туғанына 

100  жыл.  осыған  орай 

25  сәуір  күні  Семей 

қаласының 

шәкәрім 

атындағы 

мемлекеттік 

у н и в е р с и т е т і н д е  

«қазақстандағы 

білім 

берудің өзекті мәселелері»  

атты    республикалық 

ғ ы л ы м и - т ә ж і р и бе л і к 

конференция өтті. 

Ж.Шайжүнісовтің 

мерейтойы 

қарсаңында 

ұйымдастырылған 

игі 


шараға 

халық 


көптеп 

жиналды. 

Алқалы  жиынға  қоғам  қайреткерлері, 

республиканың 

түкпір-түкпірінен 

профессорлар,  оқытушылар,  студенттер,  

сонымен қатар Ж.Шайжүнісовтің баласы 

ұЛАғАттЫ ұстАзғА ҚұРмет

Маркен Жақияұлы да арнайы келді. 

Конференция  барысында    көрнекті 

қайраткердің  өмір  жолы  баяндала 

отырып,  еліміздегі  білім  берудің 

көкейкесті  мәселелеріне  қатысты 

бірқатар  тұщымды  баяндамалар 

тыңдалды. 

Қазақстанның  еңбек  сіңірген 

мұғалімі 

Жақия 


Шайжүнісов 

–  1914  жылы  бұрынғы  Семей 

облысы  Абай  ауданы,  Құлменді 

ауылында  дүниеге  келген.    1953 

жылы  Семей  педагогикалық    институтын 

тәмамдағаннан  кейін  1933-1938  жылдары 

ШҚО  Көкпекті  балалар  үйінде  оқу  ісінің 

меңгерушісі,  кейіннен  аталмыш  балалар 

үйінің  директоры  болып  қызмет  етеді.  

Ашаршылық  жылдарында  тағдырдың 

тауқыметін тартып, балалар үйін паналаған 

жәудіркөздердің жағдайын ойлап, Мәскеуге 

хат  жазып,  Көкпекті  балалар  үйіне 

жарықпен қамту мәселесін қолға алған 

да,  бүкіл  саналы  ғұмырын  ұстаздық, 

тәрбиешілікке  арнаған  да  осы  Жақия 

Шайжүнісов еді. Бала үшін жанқиярлық 

әрекеттерге  барған  ұстаздың    бұл 

еңбегі елеусіз қалған жоқ. Шайжүнісов 

Социалистік 

Еңбек 

Ері, 


Ленин 

ордені,  Құрмет  белгісі    ордендерімен 

марапатталды.  Бүгінгі    таңда  Көкпекті  

ауылындағы  қазақ  орта  мектебіне, 

сонымен  қатар  Семейдегі  көшелердің 

біріне Ж.Шайжүнісовтің есімі берілген. 

Иә, мұндай артына өшпес із қалдырған, 

ұстаз дейтін ұғымның қадірін дәріптей 

білген  Жақия  Шайжүнісовке  қандай 

құрмет  көрсетілсе  де  артық  емес.  Ер 

есімі мәңгілік ел есінде сақтала бермек.

Баспасөз қызметі. 

  Тұлға

2005  жылы  елімізде  «Болашақ»  стипендиясы 

иегерлерінің  санын  арттыру    мақсатында  Елбасы 

Нұрсұлтан  Әбішұлы  Назарбаевтың  «Болашақ» 

халықаралық  стипендиясына  байқау  өткізуді 

ұйымдастыру үшін «Халықаралық бағдарламалар 

орталығы»  АҚ  құрылған  болатын.  Аталмыш 

орталық  республиканың  әр  аймағындағы  ЖОО-

ын  аралап,  «Болашақ»  бағдарламасы  бойынша 

жастарды білім алуға шақыруда. 

келешекке жол 

бастайтын «болашақ»на 

торжественном 

открытии  нового  трудового 

сезона молодежных трудовых 

отрядов «Жасыл ел», которое 


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет