«Бекітемін» ртжбф деканы У. И. Медеуовжүктеу 171.13 Kb.

Дата12.03.2017
өлшемі171.13 Kb.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

«Алматы энергетика және байланыс университеті»  

коммерциялық емес АҚ  

радиотехника және байланыс факультеті  

 «Радиотехника» кафедрасы 

 

  

 

«Бекітемін»  

РТжБФ деканы____________________У.И.Медеуов 

 

                                                                                                               «___»  __    2013 г 

 

 

 ОҚУ  БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus) 

RET4312

 - «ЭЛЕКТРОМАГНИТТІ ТОЛҚЫНДАРДЫ ТАРАТУ ТЕОРИЯСЫ» 

 

мамандығы: 5В071900–Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар  

 

  

Курс                                  3 

Семестр                             6 

Барлығы                            3 кредит  

Барлық кредит ECTS        6 

Жалпы сағат саны             135 

Дәріс                                1,5 кредиттен 

Зертханалық сабақ            0,5 кредиттен 

Практикалық сабақ           1 кредиттен 

СӨЖ                               83 сағат 

СӨЖП                             30 сағат 

3 ЕГТ                               5 семестр 

Емтихан                              5 семестр 

 

  

 

  

Алматы  2013  

 Пәннің  (Syllabus)  оқу  бағдарламасын  құрастырушы:  Байдельдинов  У.С., 

доцент, физика-математика ғылыми кандидаты, мұғалім Накисбекова Б.Р, жұмыс 

бағдармасы арқылы оқу бағдарламасы құрастырылды. 

             Оқу бағдарламасын (Syllabus)  «Радиотехника » кафедрасының  отырысында  

талқыланған және оң шешім алған, «  18       »     маусым   2013 ж. №   9       хаттама. 

 

 

  

Кафедра меңгерушісі   _________________________В.В. Артюхин 

 

 

 Оқу  бағдарламасын  (Syllabus)  «Радиотехника  және  байланыс  факультетінде» 

отырысында  талқыланған және оң шешім алған, («____ »    маусым   2013 ж. № ___       

хаттама). 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Пәні:  ЭЛЕКТРОМАГНИТТІ  ТОЛҚЫНДАРДЫ  ТАРАТУ  ТЕОРИЯСЫ  

(ЭМТТ) 

 

Мұғалім:  Байдельдинов  Уақасқан  Сеитказыұлы  АЭжБУ,  ф.м.ғ.к.,доцент, 

«Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар факультеті»; 

Радиотехника кафедрасы , каб. _414, 412 

Консултация уақыты -  Кесте бойынша 

 

Орнымен уақытын аудиториалық сабақтарда: 

Сабақа арналған кесте боыінша 

 

Қайта деректемелері: Математика 1, Математика 2, Физика, Радиотехника және 

телекоммуникация негіздері, Электр байланыс теориясы. Кейінгі  деректемелері:  Антена-фидерлі  құрылғылар  және  радиотолқындарды 

тарату, Радиотехникалық тізбектер және радиоқабылдағыш құрылғы  

Пәннің маңызы: 

 

Пәннің  «ЭЛЕКТРОМАГНИТТІ  ТОЛҚЫНДАРДЫ  ТАРАТУ  ТЕОРИЯСЫ  (ЭМТТ)» 

жұмыс бөлімдері: 

1)        Құрылым  және    жалпы  мінездемелері  радиоқабылдағыштардын.  Бөгеттің 

радио арқылы қабылдауға; 

2) Радиоқабылдағыштардын кіріс тізбектеры. Қабылдау құрылғыларының жоғары 

жиілік күшейткіштері және сигналдардың өңдеулері; 

3)   Күшейткіштер. Жиілік түрлендіргіштері; 

4)  Радиосигналдардың  детекторлары.  Қабылдау  құрылғыларында  жөнге  салулар 

және радиосигналдардың өңдеулері. 

 

1.1 

 Пәннің оқыту мақсаты. 

«Электромагнитті  толқындарды  тарату  теориясы»  курсы  жоғары  оқу 

орындарында  оқитын  студенттер  үшін  міндетті  сабақ  болып  табылады  және  

базалық пән есепінде оқу жоспарына енгізіледі. 

Курстың  мақсаты  –  студенттердің  электромагнитті  қуатты  тарату 

желілерінде,  АЖЖ  желілік  құрылғыларында  және  оптикалық  аралықта  және 

басқа  да  түрлі  орталарда  пайда  болатын  электромагнитті  процесстер 

теориясының негізін игеруі: 

 

        

 

 

   1 К е с т е - Ұлттық квалификациалық білім жағдайы 

Білім: 


 Дағдылық пен 

білімділік

Өзі білетін профессия 

жағынан білім: 

-  электрмагниттік 

өріс 


теориясының 

-ЕЖЖ 


электрондық 

жабдық-


«Электрмагниттік 

толқындарды тарату  

 негіздерін? 

Электрмагниттік 

шығарғыштығымен 

толқындар 

шығару, 


бағыттау 

жүйелер 


параметрлерін 

және 


қасиеттерін, 

ең 


жоғарғы 

жиілік 


тізбектер 

теория 


негіздерін,  ең  жоғарғы 

жиілік  функционалдық 

тараптар 

элементтерінің 

параметрлерін 

және 


жұмыс 

істеу 


принцптеін; 

- әдебиет және 

анықтамаларды 

пайдалана отырып 

электрмагниттік 

өрістер есебін, ЕЖЖ 

құрылғыларының 

элементтер негізгі 

параметрлер есебін, 

олардың параметрлер 

өлшеуін; 

 

тардағы  қолданылатын таяуллау 

жүйелерінің 

жұмыс  істеу  принцптері 

тұралы,  электрмагниттік 

толқындар 

дифракция 

негіздері тұралы. 

 

-  Оптикалық  және  ең жоғары 

жиілік 


диапозондағы 

түзу 


сызықты  құрылғыларда 

және 


электрмагниттік 

энергия 


тарату 

линияларда,  әр  түрлі 

орталарда  болып  жатқан 

электрмагниттік 

процесстер 

теория 


негіздерін  ; 

-. 


Элекрдинамика 

теңдеуінің 

негізі 

қолдану, Максвелдін 

электрмагниттік  негізгі 

теңдеуін, 

электрдинамика  есебінің 

қойылуы ; 

-  Таратуші  линияның 

теория 

негіздері бөлімЕЖЖ 

құрылғылырының 

элементтер негізі ;  

 

теориясы» курсын оқып үйрену үшін студенттерге 

келесі пәндерден білімі 

болу қажет: 

 

Математика (тараулар: анықтауыштар 

және сызықтық теңдеулер 

жүйелері; векторлар; 

сызықтық алгебра 

элементтері; 

дифференциалдық және 

интегралдық есептеулер; 

дифференциалдық 

теңдеулер) 

 

Физика  (тараулар: электродинамика, оның 

байланысы және дамуы; 

шашырау теориясы; ) 

берілген пән бойынша 

алынған білім келесі 

пәндерді оқу үшін қажет: 

теориялық механика, 

электротехника, 

гидравлика, қолданбалы 

механика, жылу 

техникасы және т.б; 

 Олар табиғаттағы 

процестердің 

технологияларын 

зерттеудегі дайындықтың  

теориялық негізі болып 

табылады. 

 

  

 

  

2-кесте Пән модулі бойынша дәрістік сабақтардың көлемі және тақырыптық мазмұны 

 

№ ап

та

 

Дәрістік сабақтардың тақырыбы және мазмұны    Әдебиет  Сағ. 

көлемі 

1 модул: Кіріспе. Элекрдинамика теңдеуінің негізі 1-2 

Тақырып: – «Кіріспе»  

Мазмұны: Курс мазмұны және тақырыбы. 

Электрмагнетизм тұралы қысқаша тарихи шолу. 

Классикалық электродинамика тақырыбы.  

/3,с.44-


53/, 

/4,с.13-


16/, 

/5,с.14-


17/ 2-4 

Тақырып:  «Электродинамика негізгі теңдеулері». 

Мазмұны: Э.м өріс векторлары және ортаны 

сипаттайтын параметрлер. Олардың  өлшеу 

бірліктері. Максвелл теңдеулері. Кешендік түрдегі 

монохраматтық өріске арналған Максвелл 

теңдеулер жүйесі. Шекаралық шарттар. Умов- 

Пойнтинг теоремасы. 

 

/3,с.63-


70/, 

/4,с.9-


15/, 

/5,с.10-


14/   2 модул: Электрдинамика есебінің қойылуы 3-4 

Тақырып: «Электрдинамика мәселесін қою және олардың шешімі». 

Мазмұны: Максвеллдің біртексіз теңдеулері. 

Қарапайым шығарғыштар. Екі орта бөлу 

шекарадағы жазық толқындардың шағылысуы 

және сынуы.Электродинамиканың тікелей және 

кері , ішкі мен сыртқы мәселелері.  

Электродинамикалық потенциалдар 

/3,с.79-


85/, 

/4,с.98-


104/, 

/5,с.100-

106/ 3 модул: Таратуші линияның теория негіздері4-5 

Тақырып: – «Тарату жолдарының теория негіздері.». 

Мазмұны: Бағытталған э.м. толқындар. Тарату 

жолдар тұралы түсінік. Бағытталған толқындар 

классификациясы: Т көлденен э.м. толқын, 

электрлік Е толқын, магниттік Н толқын, гибридты 

толқын.  

/3,с.97-

104/, 


/4,с.80-

88/, 


/5,с.83-

90/ 
 

 

5-6 

Тақырып: – «Тік бұрішті толқынжолдар.». 

Мазмұны: Н және Е типті толқындар. Өріс 

құрылысы. Таралу кезіндегі толқындардың 

әлісеруі..  

/3,с.118-

129/, 

/4,с.88-


98/, 

/5,с.90-


100/ 6-7 

Тақырып: – «Дөнгелек волноводтар.». 

Мазмұны: Н және Е типті толқындар. Толқын 

аумалы (кретическая) ұзындығы. , таралу 

коэффициенті, фазалық жылдамдығы, өшу 

коэффициенті.  Қолдану аймағы . 

/3,с.503-

518/, 


/4,с.263-

282/, 


/5,с.266-

279/ 
7-8 

Тақырып: – «Арнайы түрдегі волноводтар, П және Н- бейнелі волноводтар эллипстік жатық және 

гофриленген волноводтар тұралы  жалпы 

мәліметтері.  ». 

Мазмұны: Өріс құрымымы. Қала жағдайындағы 

сигнал тарату ерекшеліктері  

/3,с.503-

518/, 

/4,с.263-282/, 

/5,с.266-

279/ 8-9 

Тақырып:– «Коаксиалды тарату жолдар». 

Мазмұны: Т – толқын: өріс страктурасы, толқын 

параметрлері. Линияның толқындық кедергісі. 

Коаксиалдық кабельдер қолдану аймағы. 

/3,с.503-

518/, 

/4,с.263-282/, 

/5,с.266-

279/ 9-10 

Тақырып:– «Тарату жолақтық жолдарСимметриялық және симметриялы емес 

жолақтық жолдар». 

Мазмұны: Т- толқын: өріс структурасы, орталық 

өткізгіштің өнімділік жалпақтығы, толқын 

параметрлері.  

/3,с.518-

534/, 


/4,с.282-

289/, 


/5,с.279-

287/ 
10-11 

Тақырып:– «Қос өткізгішті тарату линиясы.» 

Мазмұны:    Т-  толқын.  Өріс  структурасы.  Толқын 

параметрлері. Тарату кезіндегі тоқын әлісреуі.    

/3,с.484-

502/, 


/4,с.290-

297/, 


/5,с.288-

295/ 
11-12 

Тақырып:- «Жазық өткізгіштер және сыртқы бет толқындар тарату жолдары».  

Мазмұны:  Диэлектірлік пленкалық жол. Н және Е 

толқындар. Өріс құрамы. Толқындар папаметрлері. 

 12-13 

Тақырып:- «Дөнгелек диэлектірлік тарату жолы.  

Мазмұны:  Дисперсиялық теңдеу. Н, Е және 

гибридтық толқындар. Өріс құрамы. Төменгі 

толқын типі. Бір толқындық және көп толқындық 

жұмыстар режимдері. 

  

 

4 модул: ЕЖЖ құрылғылырының элементтер негізі13-14 

Тақырып:- «Губо линиясы».  

Мазмұны:  Төменгі толқын өрісінің құрамы. 

Қолдану аймағы. Соңдық ұзындығы бар тарату 

жолдардығы пайда болып жатқан процесстер. 

Еркін тарату үшін жол үшін эквиваленттік КСВ, 

КБВ ұзын линиясы 

 14-15 

Тақырып:- «Оптикалық және ең жоғары жиілік диапазонның түзу сызықты құрылғылар.  

Мазмұны:  Тарату жолдардағы бір тексіздер. 

Көлемдік резонаторлар. Резонатрлар жалпы 

теориясы. Квазистационарлық резонаторлар 

 5- семестрдегі дәрістік сабақ бойынша ЖИЫНТЫҚ: 

15 


Пәннің дәрістік сабағы бойынша БАРЛЫҒЫ:  

15 


 3-кесте. Зертханалық жұмыстардың күнтізбелік жоспары  

 

№  Зертханалық жұмыстардың мазмұны  Сағ 

саны 


Апта  

1  Бос металлды толқынжолда электромагниттік өрісті зерттеу. 

10 


2  Коаксиалды (жолақтық) желіде электромагнитті өрісті зерттеу.  

12 3  Көлемді резонаторды зерттеу.  

14 4  Толқынжолды жолдың элементтерін зерттеу. Келісу сұрақтары. 

16  

       4-кесте. Тәжірибелі дәрістердің күнтізбелік жоспары  

 

№  Зертханалық жұмыстардың мазмұны Сағ 

саны 


Апта  

1  Электростатистикалық және стационарлық өріс. 2  Біртекті изотропты ортадағы тегіз толқындар.  3  Екі ортаны бөлу ортасындағы толқындық құбылыстар.  4  Қарапайым сәулелендіргіштер. 5  Бос металлды толқынжолдар. 6  Т түріндегі толқынмен тарату желісі. Бәсең толқындарды тарату желісі.  11 


7  Соңғы ұзындықты тарату желісі. Келісу.  

13 8  Көлемді резонаторлар, АЖЖ құрылғысы.  

15  

5-кесте. ЕГТ тапсыру сұлбасы   

№  Бақылау 

формасы 


Бақылау түрі 

Жүргізу мерзімі 

1  1 ЕГТ 

«Нақты ортада тегіс электромагнитті 

толқындарды тарату» тақырыбы бойынша 

ЕГТ тапсыру  

беру – 1 апта 

тапсыру – 5 апта  

 2  1 ЕГТ 

«Тарату желілері көрсеткіштерін анықтау 

және өріс құрылымының есебі» тақырыбы 

бойынша ЕГТ тапсыру  

беру – 1 апта 

тапсыру – 10 апта 

3  1 ЕГТ 

«АЖЖ аралығындағы сызықтық құрылғы 

есебі» тақырыбы бойыншажазбаша түрде, 

ауызша жауап арқылы ЕГТ тапсыру  

беру – 1 апта 

тапсыру – 15 апта 

 

  Студенттің өзіндік жұмысы  (СӨЖ) 

 

6-кесте Пән модулі бойынша(4-семестр)студенттің өзіндік жұмысының көлемі және тақырыптық 

мазмұны.   

№ 

ап

та

 

Студенттің өзіндік жұмысының тақырыбы және 

мазмұны  

Әдебиет 


Көлемі 

Дайындық 

мерзімі 

(№ апта) 

сағат 


  

%% 
1-2 

Тақырып:– «Нақты орталардағы жақты э.м. 

толқындардың таралуы». 

Мазмұны: есептеу әдістері 

/1/, /2/, 

/3,с.70-79/, 

/4,с.3-9/, 

/4,с.16-17/, 

/5,с.5-10/, 

/5,с.17-18/ 

3-4 

Тақырып: – «Толқын тарату жолдары». 

Мазмұны: Тарату жолдардың параметрлерін 

анықтау және өріс құрамын есептеу. 

/3,с.53-62/, 

/4,с.13-16/, 

/5,с.14-17/ 

5-6 

Тақырып: – «Әр түрлі орталардың бөлу 

шекараларындағы толқындық құбылыстар». 

Мазмұны: бөгеуілге қарсы тұратындығын 

есептеу 

/13/ 

10 

 

7-8 

Тақырып:– «Электромагниттік толқындар 

дифракциясы». 

Мазмұны: инфрақызыл байланысты есептеудің 

ерекшеліктері  

/3,с.85-96/, 

/4,с.98-

110/, 


/5,с.106-

111/ 


9-10 

Тақырып:– «Ең жоғары жиілік диапозонның түзу 

сызықты құрылғылары». 

Мазмұны: ЕЖЖ таррату жолдары 

/3,с.104-

118/, 


/4,с.80-88/, 

/5,с.83-90/ 

5- семестрдағы студенттің өзіндік жұмысы бойынша ЖИЫНТЫҚ: 

60 

100 

15 


Пән бойынша студенттің өзіндік жұмысы БАРЛЫҒЫ: 

60 


100 

15 


 

 


 

 

Бақлау сұрақтар; 

 

1.  Электрмагнетизм теориясының негізгі жайлары 

 

 

         2.   Эдектрмашит өріс және оның математикалық модельдері  

 

            3.  Электрмагнит өрісінің материалдық түсңцеулері 

 

             

4.  Максвелл тендсулері 

 

 

                   5.   Гармоникалық тербелістер үшін Максвелл тендеулері 

    


           

6.  Жаздық элекірмагниггіх толқьшдар 

           

        7.  Жазық толқындардың сипаттамасы 

 

 

                   8.  Айнымалы электрмагнит ерісінің толқындық сипаты 

 

            

        9.  Кейбір жеКе жағдайлар 

                                        

10. Эллншік поляризацияланган жазық электрмагнит толқындары          

11. Электрмаганит өріс векторларыньщ шекхік шарттары 

 

           

12.  Жиіліктік дисперсиялы ортадағы элеклрмагнитгік толқьшдар                                                

       13.   Плазма және оның электрдинамикалық параметрлері 

 

            

        14. Бір реттік хылдамдыпық жиілікті дисперсия ортадағы импульстердің  

              таралуы      

 

            

15. Асқын өткізгіштегі электрмагнит толқындары               

       16.  Екі ортаның бөлу шекарасына жазық электрманит толқындарыішң түсуі

 

   17.Диэлекзрикалық жарты кеңісгігіне жазық электрмагнит толқынның еркін       бұрьшіымен түсуі 

 

            

18. Біртекті емес жазық толқындар 

 

 

                   19.  Жақындатылған шектік Леонтович шарттары                    . 

           

20. Бағытталған электрмагнит толқын теориясының негіздері                             

21.  ІІаралдель және перпекдіікуляр поляризацияданған жазық толқынның  

      түсуі 

 

             

        22.  Е- және Н-толқындар өрісінін күръілымы 

       23.Е- және Н-толқындар өрісінің кейбір сипаттары  

 

            24. Тік бүрышты металлдық толқынжол 

 

             

25.Тік бүрышты толынжолдың ішіндегі Е-типті толқындар   

 

            26.Тік бүрылггы толқынжолдыц іщівдегі Н-типті толқындар  

 

            27.Жүмыр металлдық толкынжол 

 

             

       28. Е-типті толқындар 

   

 

            29. Н-тапті толқындар 

                                                                                            

30. 10Т-типті толқындары бар толқынжол 

                                                      

       31. Коаксиал толқынжол 

                                                                         

32.Сызықтық толқынжол 

                                                                         

33.Т-толқыны бар толқынжолдың қимасы төршолюстік  сияқты 

                                                                                                        

34.Қуыс металлдық толқынжолдардағы толқындардын өпгуі 

                                                                                                                  

35. Көлемдж резонаторлар 

                                                                          

        36.Тік бүрышты көлемдік рсзонатор 

                                                     

        37.Жүмыр көлемдік резонатор 

                                                               

        38.Коаксиадцы көлемдік резонатор 

                                                     

39. Максвелддщ біртекгі емес теңцеулері. Қарапайьщ сәуле   

     шығарғыштар                                                                                                

40.Есептің қойылуы 

                                                                                     

10 


 

10 


41.Қарапайымды электрлік кіығарғыш                                             

42.Қарапайымды саңылаулы сәуле шығарғыш                         

43.Қарапайымды рамалық сәуле шығарғыш 

 

44. Үстінгі беттік электрмагаиттік толқындар және  баяулатқыш жүйелер                                                        45.Үстінгі бетгік толқындар.  

       46.Электрмагниттік  толқкындардың диэлектрлік пластинасымен  

       баяулау                    

       47.Таракты баяулайшн жүйе          - 

   

       48. ӨЖЖ -.диалазөнның тарату жолы                                                                                          49.Тарату жол классификациясы          

 

       50. Жүйелі реттеу жолдарын тарату  

       50.Жүктемемен жолдың келістіруі 

 

Оқу-әдістемелік қамту 

 

Қолданылатын әдебиеттер тізімі  Негізгі 

1. Пименов Ю.В. и др. Техническая электродинамика. - М.:Связь, 2000. 

2.  Петров  Б.М.  и  др.  Электродинамика  и  распространение  радиоволн:  Учебник 

для вузов - М.: Горячая линия - Телеком, 2003. Қосымша  

3.  Баскаков  С.И.  Электродинамика  и  распространение  радиоволн.  –  М.: 

Высш.школа, 1992. 

4.  Электродинамика  и  распространение  радиоволн.  Сборник  задач.  Под.  ред. 

Баскакова С.И. – М.: Высш.школа, 1981. 

5. Фальковский О.И. Техническая электродинамика. – М.: Связь,1978. 

6.  Никольский  В.В.,  Никольская  Т.И.  Электродинамика  и  распространение 

радиоволн. - М.: Наука, 1989. 

7. Федоров Н.Н. Основы электродинамики. - М.: Высшая школа, 1980. 

8. Унгер Г.Г. Оптическая связь. - М.: Связь, 1979. Кафедраның әдістемелік еңбектері 

9. Куликов А.А., Хорош А.Х. Теория передачи электромагнитных волн. 

Методические указания к лабораторным работам для студентов всех форм 

обучения специальности 5В0719 - Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации. - Алматы, Алматинский Институт Энергетики и Связи 

(АИЭС), 2010. – 24 с. 

10. Ескелдинова А.К., Хорош А.Х. Методические указания к расчетно-

графическим работам для студентов всех форм обучения специальности 5В0719 - 

Радиотехника, электроника и телекоммуникации. - Алматы, Алматинский 

Институт Энергетики и Связи (АИЭС), 2010. – 9 с. 

 

1.2


 

 Қолданылатын көрнекті құралдар тізімі. 

 

1 Түрлі алынған бос металлды толқынжолдар жиынтығы   2 Т-түріндегі толқынмен тарату желісінің үлгі стенді  

2

 Волоконды-оптикалық шоғырсымының үлгі стенді  

 

11 


 

11 


 

2.1


 

 ЕГТ үшін тапсырмалар пакеті. 

1  5В071900  -  «Радиотехника,  электроника  және  телекоммуникация»  -мамандығы 

бойынша  білім  алатын  барлық  студенттер  үшін  есептеу  графикалық 

тапсырмаларға әдістемелік көрсеткіштер, АИЭС, 2009. 

 

2.2 

 Тест тапсырмаларының пакеті. 

Тест  орталығы  Gratex  5.0  (12  бөлім  бойынша  118  сұрақ  көлемінде  сұрақтар 

базасы).  

2.3

 

 Емтихан сұрақтары. Емтиханның жазбаша түріндегі 100 тапсырмадан құрылған жиынтық. 

 

3.6 Студенттердің білімін бағлау жүйесі  Алматы  энергетика  және  байланыс  университетінде  кредиттік  технология 

бойынша  оқытылатын  барлық  курстар  үшін  барлық  пәндер  бойынша 

студенттердің білімін рейтингті бақыланады. 

Мамандықтың жұмыс оқу жоспарына енгізілген, бұл пәннің рейтингі – балл 

шкаласымен бағаланады.  

Бұл пән үшін ағымдағы және қорытынды бақылау түрлері орнатылады.  

 

Бақылау түрлері бойынша рейтингті баллды бөлу  

№ нұсқа 


Қорытынды 

бақылау түрі 

Бақылау түрлері 

Баллдар 


Емтихан  

Қорытынды бақылау 

40 


Ағымдағы бақылау 

60 


 

Ағымдағы  бақылау  түрлері  болып  бақылау  жұмыстары,  рефераттар, 

семестрлік  тапсырмалар,  коллоквиумдар,  зертханалық  тапсырмаларды  орындау, 

меже  бақылаулар  және  т.б.  табылады.  Қорытынды  бақылау-емтихан.  Ағымдағы 

бақылау  нәтижелерін  тапсыру  мерзімі  пән  бойынша  оқу  процессінің  күнтізбелік 

сұлбасымен  анықталады.  Ағымдағы  бақылаудың  саны  пәннің  оқу-әдістек 

кешенінде  көрсетіледі.    Студент  қорытынды  бақылауға  барлық  зертханалық, 

тәжірибелік,  межелік  және  курстық  жұмыстарды  орындағаннан  соң  жіберіледі. 

Ағымдағы  бақылаудың  қорытынды  бағасы  емтиханға  жіберілу  алдында  тест 

тапсыру арқылы анықталады.  

 

Барлық бақылау түрлерін тапсырудың күнтізбелік сұлбасы   

№ 

Бақылау түрлері Жүргізу мерзімі  Пайыздық 

мазмұны 


Ескерту  1-зертханалық жұмы 2-зертханалық жұмыс 

3-зертханалық жұмыс 

4-зертханалық жұмыс 

10-11 апта 

12-13 апта 

14-15 апта 

16-17 апта 36% 1-межелік бақылау 

7 апта  

27%  

12 


 

12 


2-межелік бақылау 3-межелік бақылау 

12 апта 


16 апта 10 1 ЕГТ 

2 ЕГТ 


3 ЕГТ 

1-7 апта 

8-13 апта 

14-17 апта 

27% 

11 


ЕГТ өз уақытында 

тапсыру 


Оң бонустар 

+5% 


 

10% 


12 

Дәріске белсенді қатысу   Оң бонустар 

+5% 

13 


ҚОРЫТЫНДЫ 

100% 


Студент  бекітілген  балл  көлемін  ағымдағы  бақылау  барысында  жинап, 

қорытынды  бақылауға  жіберіледі.  Егер  студент  қорытынды  аттестациядан  тиісті 

баллды жинай алмаса, онда пән бойынша қорытынды бақылауға жіберілмейді.    

Жіберу  рейтингінің  бағасы  (студенттің  ағымдағы  бақылау  және  межелік 

аттестацияжұмыстары) келесіформула арқылы анықталады: 

Ц

тк = 0,5*Ц

лр

 + 0,5*ЦРГР

 + бонусы 

 

Пән  бойынша  қорытынды  бақылаудан  ойдағыдай  өткеннен  соң  келесі формула арқылы анықталады:  

Ц

тк = 0,6*Ц

тк

 + 0,4*Цэ

 

Пән бойынша студенттің білімін бағалау үшін шкала қолданылады:   

Студенттің білімін бағалау 

әріптік 

жүйедегі баға 

Пайыз 


құрылымы

 

Пайыз 


құрылымы

 

Қалыптасқан 

жүйедегі баға

 

  

 

 

А 

4,0 

95- 100 

өте жақсы

 

А- 

3,67 

90-94 

өте жақсы

 

В+ 

3,33 

85-89 

жақсы


 

В 

3,0 

80-84 

жақсы


 

В- 

2,67 

75-79 

жақсы


 

С+ 

2,33 

70-74 

қанағаттанарлық

 

С 

2,0 

65-69 

қанағаттанарлық

 

С- 

1,67 

60-64 

қанағаттанарлық

 

Д+ 

1,33 

55-59 

қанағаттанарлық

 

Д- 

1,0 

50-54 

қанағаттанарлық

 

0-49 

қанағаттанарлықсыз

 

 

 8-кесте 

Рейтингтік бақылаудағы студенттің білімі  бағасының белгісі 

  

Жұмыстар 

%-Пайыз 

Баллы 

Практ жұмысті қорғау 30 

30 

Курсовой жұмыс 30 

30 

Лаб. жұмыс 30 

30 

Дәрістерге қатысу 10 

10 

 

13 


 

13 


Жиынтық     %   

100 

100 

 

  9-кесте Қорытынды бақылаудағы студент білімінің бағасы 

Жүйедері 

%-пайыз 

Баллы 

Рубеждык бақылау                   30 

  30 

Рейтинг бақылау 30 

30 

Экзамен 


40 

40 

Жиынтық: 0,6 допуск + 0,4 экз. 100 

100 

 

  

 

 1 0 – к е с т е     Б а л л ь н о - р е й т и н г     ж ү е с і н е н     К Р       E C T S    

                                                    ж ү е с і н е   а у д а р у

 

 әріптік 

жүйедегі 

баға

 

Цифрлық 

балл 

 

% пайыз 

құрылымы 

 

Қалыптасқан жүйедегі 

баға 

 

ECTS 

бағасы 

 

А 

4,0 

95-100 

өте жақсы

 А- 

3,67 

90-94 

В+ 

3,33 

85-89 

 жақсы

 В 

3,0 

80-84 

жақсы

 

 В- 

2,67 

75-79 

С+ 

2,33 

70-74 

қанағаттанарлық

 

С 

2,0 

65-69 

қанағаттанарлық

 

 С- 

1,67 

60-64 

D+ 

1,33 

55-59 1,0 

50-54 

қанағаттанарлық

 0-49 

қанағаттанарлықсыз

 

FX,F 

 

 

 

Студент міндетті: 

- барлық дәрісханалық сабақтарға (дәрістер, машықтық сабақтар, семинар 

сабақтар, зертханалық сабақтар) жүйелі түрде қатысып және оқытушының 

жетекшілігімен өздік жұмысымен айналысуы керек; 

-  студенттің  өздік  жұмысы  нақты  көлемде  белгілі  бір  мерзім  аралығында 

берілген  оқу  және  оқу-әдістемелік  әдебиеттер  немесе  басқада  қайнар 

көздер негізінде кітапхананың оқу, интернет залдарында орындалады; 

 -  берілген  көлемдегі  жазбаша  тапсырманы  уақытында  тапсыруы  керек 

(СОЖЖ немесе СӨЖ); 

- рейтингтік және қорытынды бақылау кезінде студенттің болуы керек.   

Аяқталмаған  жазбаша  жұмыс  бағаланбайды.  Берілген  тапсырманы 

уақытында  сапалы,  дұрыс,  таза,  толық  орындаған,  түрлі  қоғамдық 

жұмыстарға  белсенді  қатысқан,  тапсырманы  орындау  барысында  түрлі  

14 


 

14 


әдебиеттерді қолданған, студентік конференцияға белсенді қатысқан және 

т.б.  үлгілі  жағымен  көзге  түскен  студенттер  мадақтау  балына  ие  болады. 

Егер  өз  уақытында  тапсырманы  орындамаған,  толық  емес,  сапасыз  және 

таза  емес  жазбаша  жұмыстарға,  дәрісханалық  сабақтарды  (дәрістер, 

машықтану сабағы, семинар сабағы, зертханалық сабақтар) жіберген және 

оқу  корпусында  және  сабақта  өзін  ұстау  әдепін  бұзған  жағдайда  студент 

айыппұл балын алады.  

Студенттің  білімін  рейтингтік  және  қорытынды  бақылау  оқу  орнының  оқу 

процесіндегі бекітілген кесте бойынша жүргізіледі.   

 

 


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал