Білім және ғылым министрлігібет1/4
Дата06.01.2022
өлшемі150,5 Kb.
#15317
  1   2   3   4

1. Балалар үйіндегі жұмыстарды ұйымдастыру ерекшеліктерін зерттеген ғалымдар:

A) В.В. Зенковский В) А. Дистервег С) К.Б. Бектаева Д) Қ.Қ. Өмірбекова

E) Е.О. Смирнова

 2. Антисоциалды іс - қимылдар: 

A) қоғамдық қалыпты бұзбау В) тұлғаның мәдени қалыптарды сақтау С) адамның мәдени қалыптарға қарсы іс-қимылы Д) құқықтық нормаларды бұзбау Е) заңға бағынушылық

3. Жеке даралық әлеуметтік мәдени әлем:

A) Топтардың өмір суру ерекшеліктері В) Нақты баланың жеке басына тән өзіндік ерекшелігін анықтайды С) Адамдардың өмір сүру деңгейін анықтайды Д) Достар арасындағы қарым-қатынасты қарастырад Е)

4. Девианттыққа жылдам берілетін баланың сипаттамасы:

A) Мінезі ауыр балалар В) Айтқан тапсырманы уақтылы орындайды С) Ата-анасын тыңдайды Д) Қоғамдық жүріс-тұрыс нормаларын сақтамайды

E) Сабақ үлгерімі жақсы

5. Халықаралық тәжірибеге сүйене отырып анықталған әлеуметтік қорғаудың тиімді жүйесі:

A) Несие беру В) Құнды қағаздар сату С) Салық төлеу Д) Ақылы түрде көмек көрсету Е) Жинақтаушы жәрдемақымен қамсыздандыру

6. Тілдік қатынас саласы:

A) Әлеуметтік қорғау В) Өмірлік перспективаны жоғалтпау С) Білім алу

D) Сұхбаттасу әлеуметтік құбылыс Е) Психологиялық құрал, тіл мәдениет критериі 

7. Әлеуметтік педагогикалық жұмыстың мақсаты:

A) Ата-анамен байланыста болу В) Баланың әлеуметтік мәртебесін анықтау С) Жеткіншектердің психологиясын анықтау Д) Балалар үйіне барып тұру

E) Баланы тәрбиелеп, дамытудың жеке бағдарламасын құру

8. Әлеуметтік шебер-педагог:

A) Жеткіншектер арасындағы қарым-қатынасты зерттейтін адам В) Жоғарғы білімді маман С) Білімді тұлға Д) Адамдардың әр түрлі санаттарымен әлеуметтік –педагогикалық жұмыстың мазмұны мен ерекшелігін терең білетін маман Е) Әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекеттің технологиясы мен әдістемесін кемелінде иеленген жоғары мәдениетті маман

9. Уильям Херд Килпатрик балаларға тән жайттарға назар аударды: 

A) жоғарғы білім алуға ұмтылу В) қоғамның балаға әсер етуін зерттеу С) топтық түрде өмір сүруге – басқалармен серіктес болуға ұмтылу үрдісі

D) альтруизм - физиологиялық, интеллектуалдық, моральдық және әлеуметтік жұтаңдыққа ұмтылу Е) альтруизм - жалпыға ортақ мақсатта және жалпының игілігі үшін бірлескен іс-әрекетке ұмтылу

10. Бейімделмеудің тұлғалық (ішкі) факторлары:

A) Адамның жасына қарамастан ұзақ уақыт ( қажетті немесе үкімді түрде) күнделікті іс-әрекетінің шектелуі В) Ата-анасының баласына толық көңіл бөлмеуі С) Баланың тіршілік ортасымен қарым-қатынасының тарылуы

D) Спортпен шұғылдану Е) Балаға айнала басымдылығының ықпалы (баланың бақшаға баруы, тобын, сыныбын ауыстыруы).

образец
1.Қоғамның кейінгі ұрпақтарда өзін қайта көрсету мен әлеуметтік тәжірибені меңгеруге байланысты атқаратын негізгі қызметтерінің бірі – бұл:

А) Әлеуметтендіру В) Оқыту.

С) Өзін қайта көрсетуде атқаратын қызметі.

D) Даму.


Е) Білім беру.

F) Тәрбие.

G) Қалыптастыру.

H) Әлеуметтік тәжірибені меңгеруі.

 

Нақтылы ақиқаттың мәнін құрайтын негізі – бұл:А) Пән.

В) Оқу курстары.

С) Болжау.

D) Педагогика пәні.

Е) Мақсат.

F) Нысана.

G) Ақиқат мәнін құрайтын негіз.

H) Міндет.

 

Қандай да болмасын жүйе (биологиялық, техникалық, әлеуметтік) жағдайының өзгеруі – бұл:А) Даму.

В) Қозғалыс.

С) Түрлендіру.

D) Түзету.

Е) Жағдайдың өзгеруі.

F) Процесс.

G) Қалыптастыру.

H) Өңдеу.

 

4.«Педагогика адам дамуы мен қалыптасуының мән-мағынасын зерттей отырып, арнайы ұйымдастырылған үрдіс сипатындағы тәрбиенің теориясы мен әдістерін айқындайды» деген анықтама ұсынған педагогтарды атаңыз:А) Хмель Н.Д., Бейсенбаева А.А., Хайруллин Г.Т.

В) Қоянбаев Ж.Б.

С) Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н.

D) Бабаев С.

Е) Крившенко Л.П., Вайдорф-Сысоева М.Е.

F) Құдиярова А.

G) Әбиев Ж, Қоянбаев Ж.Б

H) Әбиев Ж.

 

5.Зерттеу процесі, таным әдісі туралы ілім – бұл:А) Әдіснама.

В) Диалектикалық материализм.

С) Таным әдісі.

D) Гносеология.

Е) Бихевиоризм.

F) Экзистенциализм.

G) Зерттеу процесі.

H) Материалаизм

 

6.Біреуді немесе бір нәрсені бақылау кезінде қолданылатын бақылау – бұл … бақылау.А) Дискретті

В) Тікелей.

С) Бір нәрсені бақылау.

D) Жанама.

Е) Біреуді бақылау.

F) Шағын мамандырылған.

G) Жасырын.

H) Монографиялық.

 

7.Арнайы іріктелген танымдық сұрақтардың көмегімен жалпылама мәлімет алу әдісі – бұл:А) Сұрақ

В) Сұрақ-жауап.

С) Ранжирлеу.

D) Мәлімет алу.

Е) Ұқсастыру.

F) Тестілеу.

G) Сауалнама жүргізу.

H) Әңгіме.

 

8.Әңгімелесушілер арасында бейресми және еркін қатынастар орын алатын ұйымдастырылуы мен мазмұны жағынан еркін диалог – бұл:А) Сұхбат.

В) Сұрақ-жауап әдістері.

С) Сауалнама жүргізу.

D) Тестілеу.

Е) Бейресми қатынас.

F) Әңгіме.

G) Ранжирлеу.

H) Еркін қатынас.

 

9.Бір затты немесе құбылысты зерттеп, талдау үшін зерттеушіге қажетті бір қасиетін немесе  сапасын бөліп алу процесі – бұл абстракциялау (дерексіздендіру) зерттеу әдісінің түрі – бұл:А) Синтездеу.

В) Жекелеу.

С)  Бөліп алу.

D) Модельдеу.

Е) Болжау.

F) Ұқсастыру.

G) Талдап қорыту.

H) Жекелеп бөлу.

 

10.Эмпирикалық деңгей әдістері: бақылау, педагогикалық эксперимент, әңгіме, сұхбат, …А) Мұғалімнің инновациялық тәжірибесін зерттеу.

В) Ээксперимент.

С)  Ұқсастыру.

D) Модельдеу.

Е) Мектеп құжаттарын зерттеу.

F) Оқушының жұмысын зерттеу.

G) Талдап қорыту және жекелеп бөлу.

K)Талдау.

 

Нақты педагогикалық фактілер мен қалыпты жағдайларды анықтауға мүмкіндік беретін табиғи эксперименттің түрі – бұл …эксперимент.А) Педагогикалық.

В) Лабораториялық.

С) Зерттеу объектісінің қалыпты жағдайын анықтайтын.

D) Анықтаушы.

Е) Ұзақ мерзімді.

F) Қалыптастырушы.

G) Зерттеу объектісінің бастапқы күйін көрсететін.

H)Зерттеу объектісін қайта құруға бағытталады.

 

12.Теориялық тұрғыдан айқындау мен жүйелеу барысында жаңа педагогикалық құбылыстарды ажыратып, оның ақиқатын тексеруге мүмкіндік беретін табиғи эксперименттің түрі – бұл .. эксперимент.А) Лабораториялық.

В) Зерттеу объектісін қайта құруға бағытталатын.

С) Зерттеу объектісінің бастапқы күйін белгілейді.

D) Қысқа мерзімді.

Е) Педагогикалық.

F) Қалыптастырушы.

G) Ұзақ мерзімді.

H) Жаңа зерттеу материалын танып білетін.

 

13.Әлеуметтік қатынастар мен саналы іс-әрекеттің субъектісі ретіндегі индивид – бұл:А) Ересек адам.

В) Биологиялық тіршілік иесі.

С) Интегративті жүйе, ыдырамайтын тұтастық.

D) Бала.


Е) Жеке тұлға.

F) Адам.


G) Әлеуметтік қатынастар мен саналы іс-әрекеттің субъектісі.

H) Әлеуметтік мәні өзгеше

 

14.Жеке тұлғаның ең маңызды белгілері: саналылық, өзіне өмірлік қажеттілікті жасай алуы, жауапкершілік, бостандық, қадір-қасиет, …А) Даралық.

В) Айырмашылық.

С) Қабілеттілік.

D) Қажеттілік.

Е) Мінез-құлық.

F) Ешкімне ұқсамайтын, өзіне тән ерекшелігі бар.

G) Темперамент.

H) Бір адамның басқа бір адамнан, бір тұлғаның басқа бір тұлғадан айырмашылығы.

 

Даму – бұл:А) Үдеріс.

В) Жеке тұлға дамуының нәтижесі және оның пайда болуы.

С) Үрдіс.

D) Сатылай эволюциялық ауысумен жүзеге асатын жоғары сапалы күйге қарай өрлеу процесі.

Е) Қасиеттері мен сапасындағы сандық өзгерістер процесі.

F) Жеке тұлғаның бір қалыпты қасиеттерге және сапаларға  ие болуы.

G) Төменнен жоғарыға, қарапайымнан күрделіге қарай қозғалыс.

H) Қалыптасу.

 

Қалыптасу – бұл:А) Бір нәрсеге тұрақтылық пен тұтастық беру.

В) Даму.


С)  Жеке тұлғаның  бір қалыпты қасиеттерге  және сапаларға  ие болуы.

D) Даралық.

Е) Мінез-құлық.

F) Бір нәрсеге пішін (форма)беру.

G) Жеке тұлғаның бір қалыпты қасиеттерге және сапаларға ие болуы.

H) Төменнен жоғарыға, қарапайымнан күрделіге қарай қозғалыс.

 

Адамға талап қоюшылық, мінез-құлық үлгісін беру, санаға әсер ету, тұрақты көзқараста болу, даму жағдайын қамтамасыз ету – бұл …орта компоненттерінің қызметі.А) Табиғи және географиялық.

В) Қоғамдық өмірдің материалдық жағдайлары.

С)  Адамның табиғи қасиеттерінің ескерілуі

D) Биологиялық нышандар мен қасиеттердің дамуы.

Е) Мега, мезоорта.

F) Әлеуметтік.

G) Микроорта.

H) Қоғамдық қатынастар жүйесі және әлеуметтік жүйе сипаты.

 

18.Американдық психолог және педагог Э.Торндайк (1874-1949ж.ж.) қалаған бағытты көрсетіңіз:А) Бихевиоризм.

В) Жеке тұлға дамуының биологиялық бастауларын жақтайды.

С)  Жеке тұлғаның барлық қасиеттерін тек тұқымқуалаушылық ғана анықтайды.

D) Экзистенциализм.

Е) Ізгілікті педагогика.

F) Преформизм.

G) Адамның ұрығында болашақ жеке тұлғаның барлық қасиеттері бар.

H)Джон Дьюи негізін салған бағыт.

 

19.«Адамның ұрығында болашақ жеке тұлғаның барлық қсиеттері бар, ол даму олардың тек сандық жағынан артуын ғана білдіреді» деген ұстанымдағы XVI ғасырда пайда болған ағымды  көрсетіңіз.А) Преформизм.

В) Неопозитивизм.

С) Позитивизм.

D) Адамды ұрпақтан ұрпаққа сол қалпында берілуін толығымен анықтайды.

Е) Жеке тұлғаның қасиеттері мен келешегін  анықтайтын«Гендердің жинағы емесе батареясы»

F) Жеке тұлға дамуының биологиялық бастауларын жақтайды.

G) Неотомизм.

H) Жеке тұлғаның барлық қасиеттерін тек тұқымқуалаушылық ғана анықтайды.

 

20.«Баланың жаны дүниеге келген сәтінде таза тақтаға ұқсас болып келеді және тек оның өмір жағдайлары мен тәрбие ғана жеке тұлғаның белгілі бір қасиеттерінің пайда болуына  себепші болады» деген ұстанымды  қолдаушы: ағылшын философы кім?А) З.Фрейд.

В) Іс-әрекет, тәжірибе жеке тұлға қалыптасуының шешуші факторы деп сесптеуші.

С) Адам өмірінің жағдайлары жеке тұлға қалыптасуының шешуші факторы деп есептеуші.

D) Джон Локк.

Е) К.Гельвекий.

F) Э.Торндайк.

G) Джон Дьюи.

H) Тәрбие жеке тұлға қалыптасуының шешуші факторы деп есептеуші.

 

21.Жеке тұлғаның дамуы мен қалыптасуының негізгі объективті факторлары: тұқым қуалаушылық, тәрбие, …А) Орта.

В) Жеке тұлғаның барлық қасиеттерін тек тұқымқуалаушылық ғана анықтайды.

С) Қоғамдық қатынастар жүйесі және олар анықтап отырған әлеуметтік жүйе сипаты.

D) Оқу.


Е) Білім беру.

F) Оқыту.

G) Биологиялық.

H) Қоғамдық өмірдің материалдық жағдайлары.

 

22.«Табиғат адамға дүниеге келген сәтінде білім игеруге мүмкіндік береді, бірақ ол тек тәрбие мен білім арқасында ғана дами алады» деген сөз жолдарының авторы кім?А) Макаренко А.С.

В) «Ұлы дидактика» еңбегінің авторы.

С) Неміс ұстаздарына басшылық» еңбегінің авторы.

D) Песталоцци И.Г.

Е) Руссо Ж.Ж.

F) Алтынсарин Ы.

G) Коменский Я.А.

H) ««Дидактиканың алтын ережесі — көрнекілік» екенін анықтаған педагог.

 

23.Педагогикалық теория мен тәжірибеде «қиын», тіпті «тәрбиесі қиын» балалармен жұмыста тәрбиенің игілікті күшін дәлелдеген педагогты атаңыз:А) Сухомлинский В.А.

В) Жұмабаев М.

С) «Ұжым – басқа ұжыммен органикалық байланыста болатын қоғамның бір бөлігі»деп тұжырымдаушы.

D) «Тұлға кемшілігі оның қоғамдағы қатынастарындағы кемшіліктерімен байланысты» деген педагог.

Е) Алтынсарин Ы.

F) Макаренко А.С.

G) Тәрбиелеу және дамыту іс-әрекеттерін ұсынушы педагог.

H) ) Крупская Н.А.

 

24.«Тәрбиеші тұлғасының жас жанға әсері оқулықтармен де, моральдық нұсқаулармен де, жазалау мен мадақтау жүйесімен де алмастыруға болмайтын тәрбиелік күшті құрайды» сөз жолдарының авторын көрсетіңіз:А) Пиаже Ж.

В) Балалар тәрбиесін ұйымдастыруда даралық ерекшеліктерін, дене, күш, психологиялық даму деңгейін ескеру керектігін ұсынушы педагог

С) Блонский П.П.

D) Белинский В.Г.

Е) «Іс-әрекет тек қана менікі, менің жүрегімде тууы тиіс» деген педагог

F) «Ұжым – басқа ұжыммен органикалық байланыста болатын қоғамның бір бөлігі»деп тұжырымдаушы

H) Ушинский К.Д.

 

25. Педагогиканың негізгі категориялары:А) Жетілдіру.

В) Оңтайландыру.

С) Дамыту.

D) Білім беру.

Е) Қалыптастыру

F) Оқыту.

G) Белсендіру.

H) Тәрбие.

 Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет