Евразийский экономический союз перспективы развития


Белгілі бір мамандық иесі атанып, өмір жолына енді ғана қадам басқалы отырған біздер осы уақытқа дейінгі білімPdf көрінісі
бет4/6
Дата21.03.2017
өлшемі6,22 Mb.
#10108
1   2   3   4   5   6

Белгілі бір мамандық иесі атанып, өмір жолына енді ғана қадам басқалы отырған біздер осы уақытқа дейінгі білім 

беріп,  тәрбиелеген  ұстаздарымыздың  сенімін  ақтаймыз  деген  үміттемін.  Барлығымыз  сіздер  сияқты  білікті  маман 

болатындығымызға сенеміз.

Студенттік өмір! Өмірдің ең керемет, ең шуақты сәті емес пе? 

Әр адамның жадында ерекше естеліктерімен жатталып қалған 

студенттік өмір ешқашан ұмытылмайды. 

Бізге  студенттік  өмірдің  қызықты  сәттерін  сыйлаған 

универисетімізге  айтар  алғысым  шексіз.  Дарынды  жастарға 

толы оқу ошағында мен өз ортамды, достарымды кездестірдім. 

Бірінші курс «Балмұздақ» атанып, үлкен оқу орнын қызықтап, 

оқу корпустары мен аудиторияларды  шатастырып, жан жаққа 

жалтақтап жүретін, қулық-сұмдықпен әлі танысып үлгермеген 

кезің. Әрдайым белсенді болуға тырысып, сабаққа дайында-

латын кезің. Емтихан жақындағанда шпордың түр-түрін жасап, 

кейін шпор жасаудың «№1 шебері» болатын кезең.)

Екінші  курс  –  «Балмұздақ»  кезеңінен  өтіп,  есеюге  бет 

бұратын жыл. Екінші курста 4 жыл студенттік өмірімді тек сабақ 

оқуға  ғана  арнамай,  университетіміздің  дарынды,  белсенді 

студенттерімен бірге жүріп болашақта үлкен бастамаларға жол 

ашатын  –  студенттік  өзін-өзі  басқару  ұйымына  мүше  болған 

жылым. Белсенді боламын деп сабаққа анда-санда бір қатысып 

оқутышылармының  сынына  ұшыраған  жылдарым.  Сол  кезде 

бітпестей болып көрінген сәттерім үшінші курспен жалғасты. 

Үшінші курс – еркіндік кезі. Группаластарыңмен таныстығың 

нығайып,  бір-біріңді  жақыннан  біле  бастайтын  кез.  Сабақтан 

себепсіз қалу жиілеп, оқытушылармен құрбы-құрдасша сөйлесіп 

жақсы балды қоржынға салып жүретін шағың. Жүректерінде ма-

хаббат сезімдері оянып, балалықтың ауылынан алыстап, өмірге 

деген көзқарасың өзгеріп, есейгендіктің белгілерін сезесің. 

Әне-міне дегенше, студенттік өмірдің соңғы жылы да келіп 

жетеді. Әр қадамыңды нық басатын, өз-өзіне сенімді студентке 

айналасың. 

Төртінші курс – қимастықтың курсы. 

Практика, мемлекеттік емтихан,  диплом деген үш сөзді көп 

қайталай  беретін,  төрт  жыл  төрт  күндей  өткенін  еске  түсіріп, 

сағынышпен, үлкен өмірге аяқ басатын кезең... төрт жыл бойы 

жүрген ортаңнан, ұстаздарыңнан, группаластарыңнан бір-сәтте 

алыстайтыныңды ойлау – қиынның-қиыны. 

Студенттік шақты бастан өткеру – үлкен бақыт. Ол уақытты, 

ол бақытты кім болмасын, сондай сағынышпен, ерекше көңіл-

күймен еске аласың. 

Ра дос тные  улыбки,  д ру жес твенные  объятия, 

фотографии  на  память,  чтобы  запечатлеть  этот  момент 

счастья… Мы его ждали целых 5 лет – день, когда мы стали 

дипломированными  специалистами  своей  профессии.  И 

стоя на пороге университета, оглядываюсь назад…

Қайта оралмас күндерім...

Смело шагая к победе

абитуриентом: прошла курсы молодого политика МК «Жас Отан», 4 

года была студенческим деканом факультета культуры и искусств, 

была республиканским стипендиатом им.М.Толебаева, обучалась 

на ректорском гранте, отдыхала в молодежном лагере, с помощью 

актива  университета  и  студентов  декоративно-прикладного 

отделения впервые в нашем университете организовала конкурс 

в сфере фэшн индустрии «New fashion industry of WKSU», где были 

конкурсы по 4 номинациям «Лучший дизайнер - 2013», «Лучший 

фотограф - 2013», «Лучший стилист - 2013» и главной номинацией 

было определение «Miss Makhambet University - 2013». Для меня 

это было завершающим мероприятием, которое останется у меня 

в памяти на долгие годы

Если у меня спросят: «А что было вашей главной победой за 

период обучения в нашем вузе?», я отвечу, что главных побед 

у меня 2. Первое, благодаря поддержке и помощи со стороны 

воспитательного отдела, деканата факультета культуры и искусств 

и студентов ДПИ я стала обладательницей номинации «Лучший 

студент - 2013» на республиканском конкурсе «Разные - равные». 

Я всегда говорила, что наш университет это дом, где сбываются 

мечты,  моя  мечта  сбылась  –  я  посетила  самый  красивый 

город нашей страны – Астану. Это была мечта детства. И без 

поддержки своего факультета, воспитательного отдела я вряд ли 

бы его осуществила. С первых дней университет стал для меня 

родным домом, потому что в лице студентов ДПИ я обрела еще 

одну большую семью. Я очень благодарна студентам ДПИ и их 

родителям за воспитание таких прекрасных, талантливых, 

умных,  а  главное,  добрых  и 

н е им о в ер н о  б е с ко р ыс тны х 

граждан  нашего  Казахстана.  Я  уверена  в  процветающем 

будущем  страны,  потому  что  за  нами  подрастает  поколение, 

воспитанное в патриотическом духе и с проявлениями лучших 

человеческих качеств. 

Что  касается  второй  победы,  это  самая  долгожданная 

победа нашего факультета. В этом году Декоративно-прикладное 

отделение  выиграло  Гран  при  на  традиционном  фестивале 

«Студенческая  весна  -  2014».  Это  то  неописуемое  чувство 

радости, когда ты можешь почувствовать, как ты плывешь на 

облачке счастья. 

И в конце хотелось бы сказать студентам: не бойтесь сделать 

шаг на пути к своей цели, потому что этот шаг может принести вам 

большую победу! Мейрамгуль ГАЛИЕВА, 

факультет культуры и искусств, дизайн 10504

Самое дорогое, что я получила в университете, это верные 

друзья, опыт общения с разными людьми, интересные поездки и, 

конечно, неограниченное количество прекрасных, незабываемых 

моментов  в  жизни!  5  лет  -  казалось  бы,  не  много,  но  за  эти 

годы  я  добилась  всех  своих  целей,  которые  ставила  будучи 

Қ

ош б


ол, с

үй

ікт

і ү


ни

ве

рсит

ет

ім!

№ 5 (900) маусым 2014 жыл

8

Академическая мобильность становится неотъемлемой частью образования в нашем университете.  Студенты,  магистранты,  а  также  преподаватели,  проходя  обучение  и 

стажировки, расширяют свой кругозор, принимая и используя в своей учебе и работе новые 

знания. В этом большая заслуга руководства ЗКГУ в лице ректора А.С.Имангалиева. 

Магистранты 1 и 2 курса Западно-Казахстанского государственного университета имени 

Махамбета  Утемисова,  Хабадашев  Н.А.,  Абдешев  А.Б.,  Ахметжанова  Г.А.,  Лапшин  А.А., 

Болдарев И.М., Альжанов Г.М., Узакбаев Т.К. проходили научно-исследовательской практику 

«Методика и методология научного исследования в сфере культуры и искусства» с 10 по 25 

мая в Краснодарском Государственном Университете Культуры и Искусств (РФ). Магистранты 

ознакомились с работой кафедры маркетинга факультета рекламы и социально-культурной 

деятельности  под  научным  руководством  доктора  педагогических  наук,  профессора 

Горбачева А.А.

Практические навыки и 

обмен опытом

Наследие тюркоязычных культур

Столица Татарстана - один из красивейших исторических центров Российской Федерации, 

является еще и центром научным и образовательным. Казанский (Приволжский) Федеральный 

университет  один  из  девяти  российских  федеральных  университетов,  старейший,  после 

Московского, непрерывно существующий университет России. Со времени основания в уни-

верситете подготовлено более 70 тыс. специалистов. В числе выпускников университета были 

выдающиеся ученые, а также представители культуры, общественные деятели: писатель-фило-

соф С.Т.Аксаков (1791-1859); поэт Р.Р.Бухараев (1951-2012); здесь работали известные российские 

ученые, при этом многие из них были его выпускниками. В числе авторов выдающихся научных 

открытий и достижений: участник первой русской антарктической кругосветной экспедиции 

астроном И.М.Симонов; создатель неевклидовой геометрии Н.И.Лобачевский и многие другие.

Для магистрантов 1 курса филологического факультета ЗКГУ им. Махамбета Утемисова была 

предоставлена прекрасная возможность пройти в КФУ научно-исследовательскую стажировку. 

Стажировка, которая проходила с 12 по 22 мая, включала в себя знакомство с учебным процессом 

вуза, ознакомление с основными научно-исследовательскими направлениями филологического 

факультета, работа в архивах, научной библиотеке им. Н.И.Лобачевского по теме диссертаций.

В период стажировки мною был прослушан курс лекций по теме «Духовное наследство 

тюркоязычных народов». Научным руководителем стажировки была заведующая отделением 

татарской филологии и межкультурной коммуникации, профессор, доктор филологических наук 

А.Ш.Юсупова. Прослушаны курсы лекций докторов и кандидатов филологических наук РФ. Также 

во время стажировки посетила Казанский Кремль, литературный музей Г.Тукая, Национальный 

музей Республики Татарстан. В ходе стажировки была ознакомлена с электронным и катало-

говым фондом, библиографическими источниками библиотеки КФУ.

В завершении научно-исследовательской стажировки стал международный обмен и со-

трудничество в области научных исследований и образования, а также вручили сертификаты. 

От имени всех магистрантов филологического факультета ЗКГУ им. М.Утемисова, прошедших 

стажировку в Казанском Федеральном Университете, выразить благодарность и пожелать успе-

хов всему профессорско-преподавательскому составу Институту филологии и межкультурной 

коммуникации КФУ, а также выразить свою признательность руководству нашего университета 

за возможность стажировки в зарубежном вузе.

И.К.ЕРБУЛАТОВА, 

магистрант 1 курса специальности русский язык и литература

Программа  обучения  включала  в  себя 

20  лекций,  52  практических  занятия,  26 

самостоятельных работ по предметам.

 

Нау ч н ый  ру ко в о д и те л ь,  п р о ф е с с о р А.А.Горбачев  провел  лекции  по  темам: 

«Методология  науки  в  сфере  культуры  и 

искусства», «Наука как результат», «Технология 

проектирования и проведения исследования», 

«Методы научных исследований (педагогические, 

социологические,  маркетинговые)  в  сфере 

культуры  и  искусства»,  «Критерии  оценки 

результатов»,  «Методика  работы  с  научной 

литературной  сферы  культуры  и  искусства», 

«Формализация,  научное  и  общественное 

признание  результатов  исследований», 

«Оформление  исследовательского  проекта». 

По  завершении  стажировки  были  защищены 

выпускные работы и получены сертификаты.

Во  время  практики  магистранты  имели 

возможность  встретиться  с  ректором  КГУКИ, 

кандидатом педагогических наук С.С.Зенгиным, 

проректором  по  научной  работе  В.П.Гриценко, 

начальником научного отдела И.В.Алексеевой, 

зав.отделом обслуживания Т.А.Асадовой.

Немало  интересного  и  познавательного 

было получено во время лекций, которые были 

прочитаны  преподавателем  художественно-

промышленной  академии  КГУКИ,  художником 

Ю.С.Субботиным,  деканом  факультета  теле-

радиовещания  В.В.Руновым,  зав.кафедрой 

операторского мастерства Ю.В.Архангельским, 

деканом факультета рекламы и социально-куль-

турной  деятельности  К.М.Мартиросяном,  зав.

кафедрой маркетинга и туризма Д.А.Горбачевой.

В рамках культурных мероприятий магистранты 

побывали  на  экскурсии  по  городу  Краснодар, 

познакомились  с  достопримечательностями 

города. Магистранты были восхищены культурой 

и высоким уровнем развития туризма, посетили 

музеи и научные библиотеки, зарегистрировались 

на официальном сайте библиотеки онлайн для 

дальнейшего  пользования  и  в  целях  обмена 

информацией между вузами.

Нурдаулет ХАБАДАШЕВ,

магистрант 1 курса специальности «Дизайн»

ОБМЕН НАУЧНЫМИ ЗНАНИЯМИ С  12 по 21 мая 2014 г. мы, магистранты курса  специальностей  «Педагогика  и 

психология»,  «Химия»,  «Биология», 

«Экология»,  «География»,  «История», 

прошли научную стажировку в Оренбургском 

государственном университете по программе 

«Методология  научного  исследования». 

Целью программы являлся сбор информа-

ции для магистерской диссертации. 

Согласно  утвержденной  программе  мы 

прослушали  курс  лекций  по  методологии 

исследования,  в  том  числе  лекцию  д.п.н., 

профессора,  Заслуженного  деятеля  науки 

РФ А.С.Кирьяковой, которая оставила о себе 

положительное впечатление, благодаря своим 

глубоким знаниям, живому и доброжелательному 

общению с аудиторией

Научные руководители от ОГУ проводили 

индивидуальные занятия с каждым из нас по 

проблеме  исследования,  на  которых  была 

проведена серьезная работа изучения и анализа 

научных источников по темам диссертаций. Вместе с тем, большую, плодотворную работу мы проводили 

в университетской библиотеке, расположенной в современном красивейшем здании города, на 8 этажах 

которого расположен весь библиотечный фонд университета. Здесь мы изучали и отбирали информацию 

для диссертаций в читальных, электронных и диссертационном залах. В библиотеке им. Н.Крупской, 

в которой мы также имели бесплатный неограниченный доступ ко всей необходимой информации в 

электронном и печатном виде, нам выдали читательский билет на несколько лет. Некоторые магистранты 

проводили свою исследовательскую работу в государственном архиве Оренбурга.

Несмотря на плотный график и рабочую обстановку стажировки, встречающей стороне удалось 

показать свое расположение и гостеприимство. Сотрудники международного отдела, в течение всей 

стажировки курировавшие нашу работу, позаботились и вручили каждому из нас список интересных 

и полезных для посещения достопримечательностей Оренбурга с указанием их адресов. За что им 

отдельная благодарность! Мы посетили областной краеведческий музей, побывали на пешеходном 

мосту, соединяющем Европу и Азию, прогулялись по улице Советской, где видели много старинных 

зданий, в том числе здание летного училища, в котором обучался Юрий Гагарин, были в областном 

драматическом театре, парке аттракционов, национальной деревне, побывали в гостях в редакции 

международного журнала «OK’ASIA», где дали интервью о цели пребывания в Оренбурге, рассказали 

о нашем городе и об университете.

В целом стажировка дала нам много полезной информации и массу положительных впечатлений, за 

что благодарим руководство ЗКГУ, а также руководителя отдела послевузовской подготовки Ж.К.Тастаеву 

за отличную организацию поездки. Считаю, что такие стажировки дают магистрантам кроме необходимого 

материала и плодотворной работы с научными руководителями принимающего университета еще и 

хороший эмоциональный заряд на продолжение научно-исследовательской работы.

Аяжан ДАМБУСИНОВА, 

магистрант 1 курса, специальность «Педагогика и психология»

Ғылыми тағылымдаманың берері мол...

«Білім және кәсіби машық – заманауи білім беру жүйесінің, кадр даярлау мен қайта даярлаудың 

негізгі бағдары» деп Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан-2050» стратегиясында атап көрсетті.  Елбасы  

Жолдауы М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті назарынан тыс қалған емес. 

Университетте қазақстандық оқу орындарымен ғана емес, шетелдік оқу орындарымен де байланыс 

жақсы жолға қойылған. Академиялық ұтқырлық бағдарламасы, ғылыми тағылымдамалар – соның 

айқын дәлелі. 

11 мамыр мен 23 мамыр аралығында 

М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың филология 

факультетінің 1-курс магистранттары Ресей 

Федерациясының Қазан қаласындағы 210 

жылдық  тарихы  бар  Қазан  федералдық 

университетінде «Түркітілдес халықтардың 

рухани мұрасы» тақырыбындағы ғылыми 

тағылымдамадан өттік. Ғылыми жетекшіміз 

филология  ғылымдарының  докторы, 

профессор Юсупова Альфия Шавкетқызы 

болды.  Тағылымдама  бағдарламасы 

бойынша  біздер  Қазан  федералдық 

университетінің қызметімен, оқу үрдісімен, 

гуманитарлық факультеттің ғылыми-зерттеу жұмыстарымен танысып, университет оқытушыларының 

дәрістерін тыңдадық. Сонымен қатар, әрқайсысымыз магистрлік диссертацияның тақырыптары 

бойынша электрондық базадан материалдар іздеп және университеттегі Н.И.Лобачевский атындағы 

кітапханада жұмыстандық. Ғылыми тағылымдамадан өту кезінде университет оқытушысы, филология 

ғылымдарының кандидаты, доцент Юсупова Нурфия Марсовнаның дәрістерін тыңдап, қажетті 

ақпараттарды көңілімізге түйдік. 

Онкүндік іссапар барысында университетте көптеген іс-шаралар ұйымдастырылды. Филология 

ғылымдарының докторы, профессор, белгілі ғалым Хатыйп Миңнегуловтың 75 жасқа толу мерейтойына 

орай кездесу ұйымдастырылды және түркі әлемінің белгілі ағартушы-ғалымдары Мехмет Акиф Эрсой 

және Ғабдолла Тоқайға арналып өткізілген халықаралық симпозиумға қатысып, көптеген ғалымдардың 

баяндамаларын тыңдадық. Сонымен қатар, Қазан федералдық университетінде білім алып жатқан 

шетелдік студенттердің арасында талантты әрі әдемі қыздарды анықтау мақсатында конкурс өткізу 

дәстүрге айналған екен. Биыл бесінші рет оздырылған бұл сайысқа оралдық Зарина Мустафина 

қатысып, қазақстандық магистранттар болып оған қолдау білдірдік. 

Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының магистранттары өздерінің магистрлік жұмыстарына 

байланысты жекелеген оқытушылардан дәрістер тыңдап, ғылыми тақырыбымызға байланысты 

материалдармен танысып, көптеген мағлұматтарға қанық болдық.

Ғылыми іссапар соңында бізге сертификаттар табысталды. Ғылыми тағылымдамадан үйренгені 

көп, Қазаннан алған әсерлері мол магистранттар елге олжалы оралдық.

Шетелдік оқу орындарына барып, тәжірибе жинақтау үшін мүмкіндік туғызып, жағдай жасаған 

университеттің оқытушылар қауымына, ЖОО-дан кейінгі бөлімге және университет ректоратына 

магистранттар атынан үлкен алғысымызды білдіреміз. 

МАГИСТРАТУРА№ 5 (900) маусым 2014 жыл

9

Шешендік тағылымы мол ғалым еңбегі

Ж а қ ы н д а   ғ а н а 

М.Өтемісов атындағы Батыс 

Қ а з а қ с т а н  м е м л е к е т т і к 

университетінің  баспасы-

нан  профессор  Қыдыршаев 

А б а т   С а т ы б а й ұ л ы н ы ң 

«Шеше ндік тану»  ат ты 

оқ у  қ ұралының  өң деліп, 

толықтырылған екінші басы-

лымы жарық көрді. Аталмыш 

оқу  құралын  баспаға  Абай 

атын д а ғ ы  Қ аз ақ  Ұлт тық 

педагогикалық университеті 

ж а н ы н д а ғ ы   « Б і л і м » 

тобындағы  мамандықтар 

бойынша  оқу-әдістемелік 

секциясы  және  ҚР  Білім 

және  ғылым  министрлігінің 

республикалық  оқу-әдістемелік  кеңесі  ұсынған  (2013  ж., 

28 мамыр, №3 хаттама). Көлемі – 13,0 баспа табақ. Оқу 

құралы филология, тарих бөлімі мамандықтарында оқитын 

студенттерге арналған. Оқу құралында ғалым шешендіктану 

негіздерін қарастыра келе, шешен сөйлеу мәдениетіне ба-

улу қағидаларына, аталған ілімнің сан салалы иірімдеріне 

терең бойлаған. Шешендіктану саласына сериалды кітаптар 

жазған еңбекқор ұстазымыз күні кеше ғана еңселі елу жасқа 

толған-ды. Ұстазымызды мақтаныш ете отырып, кейінгі жас 

ұрпақты ата дәстүріміз шешендікке баулыр еңбектің авторы 

жөнінде бірер шәкірти ізбасарлық сөзімізді қоса айтуды жөн 

санадық.

Нағыз  ұстаз  өз  шәкіртінің  жүрегінің  төрінен  орын  ала 

біледі, өз шәкіртіне оң бағыт сілтеп, болашақ өміріне даңғыл 

жол салады. Өмірдегі жетістікке жалғыз өзі ғана жетіп қоймай, 

сол биікке өз шәкірттерін де бірге жетелейді. Әрине, бұл жол-

да көп қиындықтарды басып өтуге тура келмек, бірақ қайсар 

ұстаздың ақылы оларды жеңуде жәрдем болмақ. «Жақсының 

жақсылығын  айт,  нұры  тасысын»  демекші,  бұл  айтылған 

қасиеттер Абат Сатыбайұлының бойынан табылады десек, 

қателеспеген болар едік. 

Осыдан  15  жыл  бұрын  университет  қабырғасында 

жүріп  Абат  Сатыбайұлының  жетекшілігімен  дипломдық 

жұмысымды  қорғадым.  Жұмысымның  нәтижесіне  риза 

болған  ұстазым  ақыл-кеңесін  айтып,  ғылым  жолын 

таңдауыма  түрткі  болды.  Бүгінгі  таңда  өзім  қол  жеткен 

жетістіктерімнің тікелей себепкері ұстазым Абат Сатыбайұлы 

деп нық сеніммен айта аламын. Бір мен емес, М.Өтемісов 

атындағы  Батыс  Қазақстан  мемлекеттік  университетінің 

«Тілдерді  оқытудың  практикалық  курсы»  кафедрасының 

меңгерушісі,  педагогика  ғылымдарының  кандидаты 

Құсайынова Дина Жақсығалиқызы да ол кісіні ұстаз санап, 

пір тұтады.

Абат Сатыбайұлының тікелей жетекшілігімен педагоги-

ка  ғылымдарының  кандидаты  атағын  қорғаған  шәкірттері 

Мұқанбеталиев  Әскен  Самұратұлы  –  бүгінде  Жәңгір 

хан  атындағы  Батыс  Қазақстан  аграрлық-техникалық 

университетінде «Қазақ және орыс тілдері» кафедрасының 

меңгерушісі болса, Әжіғалиев Марат Қайыржанұлы – Батыс 

Қазақстан  инженерлік-гуманитарлық  университетінің 

«Филология» кафедрасының меңгерушісі. Сондай-ақ, ұстаз-

ғалымның жетекшілігімен 8 магистр филология, педагогика 

ғылымдары  бойынша  өзекті  тақырыптарда  магистрлік 

диссертацияларын сәтті қорғап, ізденіс жұмыстарын ілгері 

жалғастыруда.  Демек,  профессор  Абат  Сатыбайұлының 

дәріс  оқи  жүріп,  ғылымға  талабы  бар  жастарды  жазбай 

танып, ізденіске баулуы, қаламын ұштай түсуі шын мәнінде 

ұстаздық қасиеті емес пе!..

«Шәкіртсіз  ұстаз  тұл»  деп  бекер  айтылмаған.  Өзі 

көтерілген биікке артынан ілескен шәкірттерін де жолға та-

стамай жоғары тартуы шын мәніндегі ұстаздың ғана қолынан 

келетін  іс.  Ол  кісінің  бойында  үйреніп,  үлгі  тұтарлықтай 

қасиеттері  өте  мол.  Талапшылдығы,  пунктуалдығы, 

ізденімпаздығы,  еңбекқорлығы,  мұқияттылығы  тәрізді 

қасиеттері  ол  кісінің  ғылым  жолында  зор  нәтижелерге 

қол  жеткізуіне  көмектесіп  келеді.  Абат  Сатыбайұлы  – 

шешендіктануды  оқытудың  теориясы  мен  әдістемесі  бой-

ынша  тың мәселелерді сөз еткен ғалым. Ол шешендіктану 

теориясын ғылыми тұрғыдан жүйелеп, оның әдістемесін де 

жазып шықты. Ғалым 2001 жылы «Шешендіктануды оқытудың 

ғылыми-әдістемелік  негіздері»  тақырыбында  докторлық 

диссертациясын республикамызда алғашқы болып қорғады. 

Осы салаға қатысты «Шешендіктану: теориясы мен практика-

сы», «Шешендіктануды оқыту әдістемесі», т.б. оқу құралдары 

баспадан жарық көрді. Демек, Абат Сатыбайұлы әдістеме 

саласында шешендіктануды оқытудың теориясының негізін 

қалаған алғашқы әдіскер-ғалым. Ғалымның ғылымдағы бұл 

табысы  ресейлік  ғалымдар  тарапынан  да  қолдау  тауып, 

Абат Сатыбайұлы 2009 жылы Мәскеу қаласындағы Ресей 

Риторикалық қауымдастығының мүшесі ретінде қабылданды. 

Аталған салада ғалым-ұстаздың жетекшілігімен қорғалған 

дипломдық  ғылыми жұмыстардың өзі бір төбе.

Қысқасы, ұстазымыз Абат Сатыбайұлының жеке басына 

тән  сабырлылық  пен  қажыр-қайратының  арқасында  жет-

кен  жетістіктері  кімге  болса  да  үлгі  тұтарлықтай.  Мерейлі 

жастағы ғалым-ұстазымыздың қазақ ғылымына берері әлі 

де көп екендігі даусыз.Айгүл РАМАНОВА,

М.Өтемісов атындағы БҚМУ доценті, 

филология ғылымдарының кандидаты

Волшебная флейта Владимира Баяндина

В этом учебном году Владимир Олегович Баяндин, извест-

ный  в  Уральске  музыкант,  отметил  свой  творческий  юбилей. 

Владимир  Олегович  играет  на  одном  из  старейших  и  краси-

вейших по своему звучанию духовом инструменте. Волшебное 

звучание флейты пленяет искушенного и неискушенного слу-

шателя еще с античных времен. И подтверждением любви к 

нежно поющей  флейте являются полные зрительные залы на 

концертах Владимира Баяндина.

С 1989 года и по сей день В.А.Баяндин работает  в одном 

из  старейших  музыкальных  учебных    заведений  Казахстана 

–  Уральском  государственном  музыкальном  училище.  С  тех 

пор из класса преподавателя Баяндина выпустилось около 20 

лауреатов Республиканских конкурсов.

Одним из наиболее важных творческих достижений артиста 

стало создание ансамбля классической музыки. Благодаря это-

му творческому коллективу многие годы уральцы наслаждаются 

замечательной «живой» музыкой. 

Начало года Владимир Олегович отметил своим юбилейным 

концертом, прошедшим в одном из лучших концертных залов 

города – в зале филармонии им.Г.Курмангалиева.

 Первым номером программы в исполнении флейты-соло 

прозвучала необыкновенно лиричная мелодия французского 

импрессиониста Клода Дебюсси «Сирингс». Вскоре слушателям 

были представлены произведения композиторов эпохи барокко 

и классицизма, это концерт Вивальди в 3-х частях, «Мелодия» 

Глюка из оперы «Орфей» и «Скерцо» (знаменитая и любимая 

всеми «Шутка» Иоганна Себастьяна Баха).

На  концерте  выступили  гости  из  далекой  Москвы  -  се-

стры Светлана и Вероника 

Аптекарь-Айнагуловы. В их 

исполнении  ансамблем  в 

четыре руки на фортепиано 

Испанский  танец  Мануэля 

де Фальи прозвучал вели-

колепно,  что  конечно  же 

оценили  слушатели  долго 

несмолкающими  бурными 

аплодисментами.

На концерте прозвуча-

ло много произведений ра-

нее не известных авторов, 

одним  из  таких  номеров 

стало  А дажио  из  сона-

ты  прусского  императора 

Фридриха-II. И конечно же 

порадовали зрителей сочи-

нения  современных  авто-

ров – пьеса казахстанского 

композитора  Киберовой 

«На  джайляу»  и  замеча-

тельная  джазовая  компо-

зиция Гарнера  «В тумане».

Завершили  концерт 

«Шоу босанова» Джонса и 

«Ватра»  Маткейчука  в  не-

подражаемом  исполнении 

любимого всеми горожанами городского духового оркестра под 

руководством Олега Ярикова. В эмоциональной и колоритной 

молдавской народной мелодии «Ватра», ярко прозвучала пар-

тия солирующей флейты-пикколо. 

Хочется пожелать Владимиру Баяндину много благодарных 

слушателей, талантливых учеников и дальнейших творческих 

успехов.  

У.А.МЫНБАЕВА, 

старший преподаватель кафедры «Вокал и 

инструментальное искусство» ЗКГУ им. М.Утемисова Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет