Газет 1931 жылғы 7 қыркүйектен шығады №33 (7048) 14 тамыз, 2014 жыл. 14 августа 2014 года


Ақжайық ауданы әкімдігінің 2014 жылғы 25 шілдедегі №308 қаулысымен бекітілгенPdf көрінісі
бет5/7
Дата15.03.2017
өлшемі1,99 Mb.
#9966
1   2   3   4   5   6   7

Ақжайық ауданы әкімдігінің 2014 жылғы 25 шілдедегі №308 қаулысымен бекітілген

14 тамыз.  2014 жыл.

9

таңыЖАЙЫҚ

www.zhaikpress.kz

сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

3. «Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданының ветеринария 

бөлімі»  мемлекеттік  мекемесі  ұйымдық-құқықтық  нысанындағы 

заңды  тұлға  болып  табылады,  мемлекеттік  тілде  өз  атауы  бар 

мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ 

Қазақстан  Республикасының  заңнамасына  сәйкес  қазынашылық 

органдарында шоттары болады.

4. «Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданының ветеринария 

бөлімі» мемлекеттік мекемесі азаматтық-құқықтық қатынастарға өз 

атынан түседі. 

5.  «Батыс  Қазақстан  облысы  Ақжайық  ауданының  ветерина-

рия  бөлімі»  мемлекеттік  мекемесі  егер  заңнамаға  сәйкес  осыған 

уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық 

қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

6. «Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданының ветеринария 

бөлімі»  мемлекеттік  мекемесі  өз  құзыретінің  мәселелері  бойын-

ша  заңнамада  белгіленген  тәртіппен  «Батыс  Қазақстан  облысы 

Ақжайық  ауданының  ветеринария  бөлімі»  мемлекеттік  мекемесі 

басшысының  бұйрықтарымен  және  Қазақстан  Республикасының 

заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешім-

дер қабылдайды.

7. «Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданының ветеринария 

бөлімі» мемлекеттік мекемесінің құрылымы мен штат санының ли-

миті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.

8. Заңды тұлғаның орналасқан жері: индексі 090100, Қазақстан 

Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Ақжайық ауданы, Чапаев 

ауылы, Қазақстан көшесі, 69 үй.

9.  Мемлекеттік  органның  толық  атауы  -  «Батыс  Қазақстан  об-

лысы Ақжайық ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік меке-

месі. 

10. Осы Ереже «Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесінің құрылтай құжаты бо-

лып табылады.

11. «Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданының ветеринария 

бөлімі» мемлекеттік мекемесінің қызметін қаржыландыру жергілікті 

бюджеттен жүзеге асырылады.

12. «Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданының ветеринария 

бөлімі» мемлекеттік мекемесіне кәсіпкерлік субъектілерімен «Батыс 

Қазақстан облысы Ақжайық ауданының ветеринария бөлімі» мем-

лекеттік  мекемесінің  функциялары  болып  табылатын  міндеттерді 

орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салына-

ды.

Егер «Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданының ветерина-рия  бөлімі»  мемлекеттік  мекемесіне  заңнамалық  актілермен  кіріс-

тер  әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай 

қызметтен  алынған  кірістер  республикалық  бюджеттің  кірісіне  жі-

беріледі.

2. Мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндеттері, функция-

лары, 


құқықтары мен міндеттері 

13. «Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданының ветеринария 

бөлімі» мемлекеттік мекемесінің миссиясы: 

1) Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданының атқарушы билік 

органының  ветеринария  саласындағы  қызметін  сапалы  және  мер-

зімді  ақпараттық-талдаулық  қолдау  және  ұйымдастыру-құқықтық 

қамтамасыз ету;  

2) ақпараттық қамтамасыз ету және және мемлекеттік қызметтерді 

көрсету бойынша мемлекеттік саясатты жүзеге асыру.

14. Міндеттері:

«Батыс  Қазақстан  облысы  Ақжайық  ауданының  ветерина-

рия  бөлімі»  мемлекеттік  мекемесінің  негізгі  міндеті  ветеринария 

саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыру болып табылады.

15. Функциялары:

1)  облыстың  жергiлiктi  өкiлдi  органына  бекiту  үшін  жануарлар-

ды  асырау  қағидаларын,  иттер  мен  мысықтарды  асырау  және  се-

руендету  қағидаларын,  қаңғыбас  иттер  мен  мысықтарды  аулау 

және  жою  қағидаларын,  жануарларды  асыраудың  санитариялық 

аймақтарының шекараларын белгiлеу жөнiнде ұсыныстар енгізу;

2)  қаңғыбас  иттер  мен  мысықтарды  аулауды  және  жоюды 

ұйымдастыру;

3) ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) талаптарға 

сәйкес  мал  қорымын  (биотермиялық  шұңқырларды)  салуды 

ұйымдастыру және оларды күтіп-ұстауды қамтамасыз ету;

4) мүдделі тұлғаларға өткізіліп жатқан ветеринариялық іс-шара-

лар туралы ақпарат беруді ұйымдастыру және қамтамасыз ету;

5) ветеринария мәселелері бойынша халықтың арасында ағарту 

жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу; 

6)  жануарлар  өсіруді,  жануарларды,  жануарлардан  алынатын 

өнімдер мен шикізатты дайындауды (союды), сақтауды, қайта өңдеуді 

және  өткізуді  жүзеге  асыратын  өндіріс  объектілерін,  сондай-ақ 

ветеринариялық препараттарды, жемшөп пен жемшөп қоспаларын 

өндіру,  сақтау  және  өткізу  жөніндегі  ұйымдарды  пайдалануға 

қабылдайтын мемлекеттік комиссияларды ұйымдастыру;

7)  жануарлардың  саулығы  мен  адамның  денсаулығына  қауіп 

төндіретін  жануарларды,  жануарлардан  алынатын  өнімдер  мен 

шикізатты алып қоймай залалсыздандыру (зарарсыздандыру) және 

қайта өңдеу;

8)  жануарлардың  саулығы  мен  адамның  денсаулығына 

қауіп 


төндіретін, 

алып 


қоймай 

залалсыздандырылған 

(зарарсыздандырылған) және қайта өңделген жануарлардың, жану-

арлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу;

9) 

ауданның (облыстық 

маңызы 


бар 

қаланың) 

аумағында жануарлардың  жұқпалы  аурулары  пайда  болған 

жағдайда,  тиісті  аумақтың  бас  мемлекеттік  ветеринариялық-

санитариялық инспекторының ұсынуы бойынша карантинді немесе 

шектеу iс-шараларын белгілеу туралы жұмыстарды ұйымдастыру;

10)  ауданның  (облыстық  маңызы  бар  қаланың)  аумағында 

жануарлардың  жұқпалы  ауруларының  ошақтарын  жою  жөніндегі 

ветеринариялық  іс-шаралар  кешені  жүргізілгеннен  кейін  тиісті 

аумақтың 

бас 

мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық 

инспекторының ұсынуы бойынша шектеу іс-шараларын немесе ка-

рантинді тоқтату туралы жұмыстарды ұйымдастыру;

11) тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында жануарлардың 

энзоотиялық  аурулары  бойынша  ветеринариялық  іс-шаралар 

өткізуді ұйымдастыру;

12) Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін тізбе бойынша 

жануарлардың аса қауіпті ауруларының профилактикасы бойынша 

ветеринариялық іс-шаралар өткізуді ұйымдастыру;

13)  ауыл  шаруашылығы  жануарларын  бірдейлендіру,  ауыл 

шаруашылығы  жануарларын  бірдейлендіру  жөніндегі  дерекқорды 

жүргізу бойынша іс-шаралар өткізуді ұйымдастыру;

14)  ауыл  шаруашылығы  жануарларының  жеке  нөмірлеріне 

қажеттілікті айқындау және облыстың жергілікті атқарушы органына 

ақпарат беру;

15) ветеринариялық есепке алу мен есептілікті жинақтау, талдау 

және оларды облыстың жергілікті атқарушы органына ұсыну;

16)  облыстың  жергілікті  атқарушы  органына  жануарлардың 

жұқпалы және жұқпалы емес ауруларының профилактикасы бойын-

ша ветеринариялық іс-шаралар жөнінде ұсыныстар енгізу;

17)  облыстың  жергілікті  атқарушы  органына  профилактикасы 

мен  диагностикасы  бюджет  қаражаты  есебінен  жүзеге  асырыла-

тын  жануарлардың  энзоотиялық  ауруларының  тізбесі  жөнінде 

ұсыныстар енгізу;

18) 

ветеринариялық препараттардың 

республикалық 

қорын  қоспағанда,  бюджет  қаражаты  есебінен  сатып  алынған 

ветеринариялық препараттарды сақтауды ұйымдастыру;

19)  облыстың  жергілікті  атқарушы  органына  тиісті  әкімшілік-

аумақтық  бірліктің  аумағында  ветеринариялық-санитариялық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі ветеринариялық іс-шаралар 

туралы ұсыныстар енгізу;

20) ауру жануарларды санитариялық союды ұйымдастыру;

16. Құқықтары мен міндеттері:

1) Қазақстан Республикасының заңнамаларын сақтауға;

2)  заңнамаларда  белгіленген  тәртіппен  салық  және  бюджетке 

төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуге;

3)  Қазақстан  Республикасының  заңнамалық  актілеріне  сәйкес 

жауапты болуға;

4)  заңнамада  белгіленген  тәртіппен  мемлекеттік  органдардан, 

ұйымдардан,  олардың  лауазымды  адамдарынан  қажетті  ақпарат 

пен материалдарды сұратуға және алуға;

5)  мемлекеттік  органдардың  иелігіндегі  ақпараттық  деректер 

банкін пайдалануға;

6)  заңнамада  белгіленген  тәртіппен  мемлекеттік  органдармен 

және  мемлекеттік  емес  мекемелермен  және  ұйымдармен  «Батыс 

Қазақстан облысы Ақжайық ауданының ветеринария бөлімі» мем-

лекеттік  мекемесінің  құзырына  жатқызылған  мәселелер  бойынша 

қызметтік хат алмасуға;

7)  Президент  актілерінің,  Үкімет  қаулыларының,  әкімдік 

қаулыларының,  аудан  әкімінің  шешімдері  мен  өкімдерінің  орында-

луын  тексеруге,  анықталған  кемшіліктерді  жою  жөнінде  шаралар 

алуға;

8)  Қазақстан  Республикасының  қолданыстағы  заңнамалық  ак-тілерінде көзделген өзге де құқықтар мен міндеттері жүзеге асыра-

ды. 


3. Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру

17. «Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданының ветеринария 

бөлімі» мемлекеттік мекемесіне басшылықты «Батыс Қазақстан об-

лысы Ақжайық ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік меке-

месіне жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияла-

рын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын бірінші басшы жүзеге 

асырады. 

18.  «Батыс  Қазақстан  облысы  Ақжайық  ауданының  ветерина-

рия  бөлімі»  мемлекеттік  мекемесінің  бірінші  басшысын  Қазақстан 

Республикасының  қолданыстағы  заңнамасына  сәйкес  Ақжайық 

ауданының  әкімі  қызметке  тағайындайды  және  қызметтен  босата-

ды.


19. «Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданының ветеринария 

бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысының өкілеттігі:

1)  мемлекеттік  мекеменің  жұмысын  ұйымдастырады,  оған 

басшылық  жасайды  және  мемлекеттік  мекемеге  жүктелген 

міндеттердің  орындалуы  мен  оның  функцияларын  жүзеге  асыру 

үшін дербес жауап береді;

2)  мемлекеттік  мекеме  қызметкерлерінің  міндеттері  мен 

өкілеттілігін анықтайды;

3)  қолданыстағы  заңнамаға  сәйкес  мемлекеттік  мекеменің 

қызметкерлерін  қызметке  тағайындайды  және  қызметтен  босата-

ды;

4)  заңнамаларда  белгіленген  тәртіппен  мемлекеттік  мекеменің қызметкерлеріне  тәртіптік  жаза  қолданады  және  ынталанды-

ру  бойынша  шараларды  алады,  өз  құзыретіне  жататын  еңбек 

қатынастарының мәселелерін шешеді;

5) бұйрықтарға қол қояды;

6) барлық мемлекеттік мекемелерде және басқа да ұйымдарда 

мемлекеттік мекеменің мүддесін білдіреді;

7)  мемлекеттік  функцияларды  атқарумен  байланысты  емес, 

үшінші  жақтарға  қатысты  мемлекеттік  мекеме  атынан  шешім 

қабылдауға сенімхат береді;

8) сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі жұмыстарды жүргізеді 

және осы бағыттағы жұмысқа дербес жауапты болады;

9)  мемлекеттік  мекемеге  жүктелген  міндеттердің,  заңдардың, 

Қазақстан 

Республикасы 

Президенті 

актілерінің, 

Үкіметі 

қаулыларының  және  Қазақстан  Республикасы  Премьер-Минис-

трі  өкімдерінің,  Батыс  Қазақстан  облысы  әкімдігі  мен  әкімінің, 

аудан  әкімдігі  мен  әкімі  актілерінің,  әкім  орынбасарларының 

тапсырмаларының,  өз  өкілеттіктері  шегінде  қабылдаған  облыстық 

және аудандық мәслихат актілерінің жедел және нақты орындалуы 

үшін дербес жауапты болады;

10) өзіне жүктелген міндеттердің орындалмағаны үшін заңнамада 

белгіленген тәртіппен жауапты болады;

11)  қолданыстағы  заңнамаларға  сәйкес  өзге  де  өкілеттіктерді 

жүзеге асырады. 

20. «Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданының ветеринария 

бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы болмаған кезеңде оның 

өкілеттіктерін  қолданыстағы  заңнамаға  сәйкес  оны  алмастыратын 

тұлға орындайды. 

4. Мемлекеттік органның мүлкі

21. «Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданының ветеринария 

бөлімі» мемлекеттік мекемесінің заңнамада көзделген жағдайларда 

жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін. 

«Батыс  Қазақстан  облысы  Ақжайық  ауданының  ветерина-

рия  бөлімі»  мемлекеттік  мекемесінің    мүлкі  оған  меншік  иесі  бер-

ген  мүлік,  сондай-ақ  өз  қызметі  нәтижесінде  сатып  алынған  мүлік 

(ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының 

заңнамасында  тыйым  салынбаған  өзге  де  көздер  есебінен 

қалыптастырылады. 

22. «Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданының ветеринария 

бөлімі» мемлекеттік мекемесіне бекітілген мүлік коммуналдық мен-

шікке жатады. 

23. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, «Батыс Қазақстан облы-

сы Ақжайық ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 

өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне 

бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иелік-

тен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату

24.  «Батыс  Қазақстан  облысы  Ақжайық  ауданының  ветерина-

рия бөлімі» мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру және тарату 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырыла-

ды.


8-беттен.

вНИМАНИЮ

ЖИТЕлЕй РАйОНА!

Приглашаем 

посетить 

новый 

продуктовый магазин по сниженным 

ценам, 

который 

находится 

по 

адресу:

с.Чапаево,  ул.Кунаева,  64.  Здание 

бывшего “Дом печати”.

Продается 

дом 

в 

с.Бударино,  ул.Чапаево,  дом 26. Газ, свет, вода, колодец, 

баня, летняя кухня, большой 

двор. Срочно, недорого. Сот: 

8705-804-23-91;  тел.:  97-7-

59. Зарина.

САУДА – САТТЫҚ.  КУПЛЯ – ПРОДАЖА.

Продается  частный  гази-

фицированный  дом,  телефон, 

водопровод,  септик,  колодец. 

Имеются двор, гараж, хозпост-

ройки,  баня,  сарай,  участок  на 

хозпостроения.  Во  дворе  пло-

довые  насаждения.  Возможны 

варианты.  Адрес:  с.Чапаево, 

ул.Х.Есенжанова, 62. Тел.: 51-3-

00;  сот.:  8701-323-42-47;  8777-

476-50-48; 8701-158-27-33.

Продается  дом,  газифици-

рованый,  4  комнатный.  Вода 

в  доме.  Большой  двор,  имеет-

ся  хозпостройки,  гараж,  баня, 

сарай.  плодовые  насаждения, 

участок  под  огород.  с.Чапаево, 

ул.  Конаева,  д.77.  Тел.:  8707-

510-15-21, д.т. 50-3-66.

Срочно.  Продается  2-х  комнатная  назифици-

рованная квартира. ІІ-этаж. Адрес: с.Чапаево ул. 

Достық, дом 7, кв. 5, тел.: 92-1-30, сот.: 8778-627-

72-92; 8705-802-86-49.

Срочно  продается  дом  в  с.  Чапаево  по  улице 

Мендалиева 44. Цена 2 млн. тенге. Торг возможен. 

Обр. по тел.: 8701-315-62-29.

Утерянное  регистрационное  свидетельство 

крестьянского  хозяйства  “Бірлік”  серия  ЗК  № 

001584, выданное в 2001 году на имя Копжасарова 

Кайрата, считать недействительным.

ИП  “АЛИ” (рег. св.во сер. 12915 №0237274 от 

14.05.2013 г., на имя Аймуханбетова Кайрата На-

гибулловича) объявляет о прекращении предпри-

нимательской деятельности.

Тайпақ  МКҚК  «Балбұлақ»  мектепке 

дейінгі ұйымға төмендегідей бос лауазым 

орнына ашық конкурс жариялайды:

Орыс тілі мұғалімі - 0,5 бірлік

Конкурсқа қатысушы үміткерге қойылатын 

талаптар: мамандығы бойынша жоғары неме-

се арнаулы.

Конкурсқа  қатысу  үшін  төмендегідей 

құжаттар  қажет:  конкурсқа  қатысу  жөніндегі 

өтініш, кадр есебі бойынша толтырылған жеке 

іс-парағы, жеке басын, білімін, еңбек қызметін 

растайтын құжаттардың көшірмесі (нотариал-

ды шандырылған), денсаулығы туралы №086 

анықтама, 3х4 фото (2 дана).

Конкурсқа  қатысу  үшін  құжаттар  хабар-

ландыру  жарияланған  сәттен  бастап,  15 

күнтізбелік  күн  ішінде  мына  мекенжайға  тап-

сыруы қажет.

Тайпақ ауылы. Х.Чурин көшесі, №24, бай-

ланыс телефоны 8(71142) 21-6-69.

Утерянные  акт  приемки  по  легализации  от 

02.03.2007 г. и решение легализационной комиссии 

2/872 от 02.03.2007, выданные на имя Баймуратова 

Турлан Тасжановича считать недействительными

Утерянный аттестат о среднем общем образова-

нии ОБ №1593062, выданный СОШ №1 в 2006 году 

на имя Четиз Рузаны Азаматовны, считать недейс-

твительным.Ақжайық  ауданы  әкімдігінің  “Тайпақ” 

МКК 2014 жылдың 18-23 тамыз аралығында 

Тайпақ ауылы бойынша су сақтау ыдыста-

рын,  су  өткізу  желілерін  жоспарлы  та-

залап,  шаю  және  жөндеу  жұмыстары 

жүргізілетіндігін хабарлайды. 

Күні 

бұрын, 

көрсетілген 

уақыт 

аралығында  тұрғындардан  су  қорын 

жинақтап алуларын сұраймыз.

“Тайпақ” МКК.

хАбАРЛАнДЫРУ

Құрайлысай 

ауылдық 

округінің 

орталығы – Жұбанда 9 тамыз күні, сағат 

04.30  шамасында  көршілес  3  тұрғын 

үйдің  шаруашылық  құрылыстарында 

өрт оқиғасы орын алды. «Тілсіз жаудың» 

кесірінен  малдың  қыстық  азығын 

айтпағанда,  бір  тұрғыннан  5  ірі  қара, 

тағы бірінен 20 бас қой жанып кетті. От-

пен алысу кезінде 1977 жылы туған Бек-

болат Жапаров І-ІІ дәрежелі термиялық 

күйік алып, қазір аудан орталығында ем 

алуда.  Өрттің  ұйғарылып  отырған  се-

бебі  –  қасақана  өртеу.  Тиісті  тексеріс 

амалдары жүргізілуде.

Мәлік ДОСҚалИЕВ.

төтенше жағдайлар бөлімінің 

басшысы.

Ірі қара, қой  

жанып кетті

Продается  3-х  комнатная  квартира  (1,2  этаж). 

Газ, вода, санузел, баня, большой двор, телефон, 

участок на хозпостроения. Тел.: 92-7-69; 8777-184-

68-00. с.Чапаево, Казахстанская, №100, кв.3


14 тамыз.  2014 жыл.

10

таңыЖАЙЫҚ

www.zhaikpress.kz

11.40  М/с  12.40  “Балапаннан”  базарлық  13.30  Жаңалықтар  18.00 

Жаңалықтар  18.25    Д/с  19.00  Новости  19.20  Ел  алдында  20.05  Д/

ф  20.20  Атамекен  20.40  Будьте  здоровы  21.00  Жаңалықтар  /сур-

доаудармамен/ 21.35 Новости /суроаудармамен/ 22.05 “Химик”. Т/х. 

23.00  “Маруся”.  Т/х.  00.00  Жаңалықтар  /сурдоаудармамен/  00.30 

Новости /суроаудармамен/

ЕУРАЗИЯ

5.00 «Әке серті» 5.50 Жаңалықтар 6.00 Доброе утро 10.00 «Не-

бесные родственники» 11.00 Модный приговор 12.05 «Сваты у пли-

ты» 12.35 «Наедине со всеми» 13.30 «Дикий 3» 14.30 «112» 14.45 

Судебные истории 15.50 Давай поженимся 17.00 Жаңалықтар 17.55 

«Сүйген жар». 18.50 «Братаны 3» 20.00 Новости 20.40 «Сваты 6» 

21.50 Пусть говорят 23.05 «Личная жизнь следователя Савельева». 

1.10 «Катина любовь» 1.55 Модный приговорҚАЗАҚСТАН

6.00  Таңшолпан  9.00  Дауа  9.35 

Қазақстан  би  әлемі  9.50,  20.05 

Айтуға  оңай...  10.35  «Туған  елдің 

түтіні»  11.30,  16.30,  19.30,  23.10, 

2.00  Жаңалықтар  11.45  Апта.Kz 

12.20  «EXPO  жолы»  12.45  Ақсауыт 

13.20 Жолың болсын, балақай! 13.50 «Джунгли кітабы». 14.05 Әйел 

бақыты  15.10  «Келін».  16.00  Арнайы  репортаж  16.50  Өзекжарды 

17.10 «EXPO жолы» 17.30 Футбол. 20.50 «Елім-ай». 21.50 «Келін». 

22.40 Түнгі студия 23.45 Өзекжарды 0.00 Футбол.

ХАБАР

БЕйСЕНБІ,  21 ТАМыЗ

ЖҰМА,  22  ТАМыЗ

СЕНБІ,   23  ТАМыЗ

ДүйСЕНБІ,  18 ТАМыЗ

СЕйСЕНБІ,  19 ТАМыЗ

СӘРСЕНБІ,  20  ТАМыЗ

ЖЕКСЕНБІ,  24  ТАМыЗ

“Жайық таңына”

жазылыңыз!

ҚАЗАҚСТАН

6.00 Таңшолпан 9.00 «Елім-ай». 10.00, 20.05 Айтуға оңай... 10.45 

«Сағындырған  әндер-ай»  Ретроконцерт  11.30,  16.30,  19.30,  23.10, 

2.00 Жаңалықтар 11.45 «Агробизнес». 12.10 «Сіз не дейсіз?» 12.35 

«Ұлы  дала  дүбірі».  Д/ф.  13.05  «Айдаһар  мінген  шабандоздар». 

13.55  «Джунгли  кітабы».  14.05  Әйел  бақыты  15.10  «Келін».  16.00 

Мың түрлі мамандық 16.50 Қылмыс пен жаза 17.15 Еңселі Елорда 

17.25 Поэзия әлемі 17.50 Жаңа Қазақстан - 2050 18.15 «Ана жүрегі» 

драма  20.50  «Елім-ай».  21.50  «Келін».  22.40  Түнгі  студия  23.45 

Қылмыс пен жаза 0.05 «EXPO жолы» 0.25 Мың түрлі мамандық 0.55 

Мәлім де беймәлім Қазақстан 1.30 Түнгі студия

ХАБАР

6.01  Саз  әлемі  7.30  «Кішкентай  рыцарь  Тренк».  8.00,  10.00, 

12.00,  16.00,  19.00,  22.30  Жаңалықтар  8.12  Жаңа  қоғам  8.30  Ме-

рейлі отбасы 9.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 Новости 9.12 Аймақтар 

аламаны 10.10, 20.30 «Сулейман Великолепный» 3-й сезон 11.00, 

21.20 «След». 12.12 Көзқарас 12.42 Д/драма.  13.12 Айтұмар 14.12 

«Перекресток в Астане». 14.42 «Шумный львенок Ра-Ра» 15.00 По-

дарок судьбы 15.55 Подари детям жизнь 16.15 Арнайы Хабар 16.40 

Кубок мира по водному поло. Казахстан -Хорватия. 17.40 «Әсельдің 

құрбы-құрдастары». 18.10 Біз 19.30 Мерейлі отбасы 22.00 Көзқарас 

0.30 Арнайы Хабар 0.50 Айтұмар

ҚАЗАҚСТАН-ОРАл

07.00 Жаңалықтар /сурдоаудармамен/ 07.35 Ақжайық 08.05 Но-

вости /сурдоаудармамен/ 08.35 Ақжайық 09.05 “Химия”. Т/х. 10.00 

Время вашего вопроса /сурдоаудармамен/ 10.30 Атамекен /сурдо-

аудармамен/  10.50  Будьте  здоровы  /сурдоаудармамен/  11.20  М/с 

12.20  “Балапаннан”  базарлық  13.30  Жаңалықтар  Новости  18.00 

Жаңалықтар  18.25  Д/с  19.00  Новости  19.20  Ел  алдында  20.00  Д/с 

20.20 Жандауа 20.40 Алтын бесік 21.00 Жаңалықтар /сурдоаудар-

мамен/  21.35  Новости  /суроаудармамен/  22.05  “Химик”.  Т/х.  23.00 

“Маруся”. Т/х. 00.00 Жаңалықтар /сурдоаудармамен/ ЕУРАЗИЯ

5.00  «Әке  серті»  5.50  Жаңалықтар  6.00  Доброе  утро  10.00  Т/с 

«Небесные родственники» 11.00 Модный приговор 12.05 «Сваты у 

плиты» 12.35 «Наедине со всеми» 13.30 «Дикий 3» 14.30 «112» 14.45 

«Судебные истории» 15.50 «Давай поженимся» 17.00 Жаңалықтар 

17.55 «Сүйген жар». 18.50 «Братаны 3» 20.00 Новости 20.40 «Сваты 

6» 21.50 Пусть говорят 23.05 «Личная жизнь следователя Савелье-

ва». 1.10 «Катина любовь» 1.55 Модный приговор
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет