Газет 1972 жылдан бастап шыжүктеу 0.52 Mb.
Pdf просмотр
бет1/5
Дата17.01.2017
өлшемі0.52 Mb.
  1   2   3   4   5k

Газет  1972  жылдан  бастап  шы

Газет  1972  жылдан  бастап  шы

Газет  1972  жылдан  бастап  шы

Газет  1972  жылдан  бастап  шы

Газет  1972  жылдан  бастап  шығад

ғад

ғад


ғад

ғадыыыыы


temir.gazet72@mail.ru

Темір

  ауданының

газеті

№ 48

(9336)

14

қараша

жұма

 2014 жыл

Газет Мәдениет және ақпарат министрлігінде

 2012 жылдың 2 тамызында тіркеліп, №12894-Г

куәлігі берілген.

     

Газет аптасына бір рет шығады.  Таралымы 2000 дана.  Тапсырыс  №1816

Көлем 1 баспа табақ. индексі 65510«А-Полиграфия»  баспаханасында  басылды.

Т.Рысқұлов  көшесі,  190.

Басылу  сапасы  жөнінде  56-21-54  телефонына

хабарласуға  болады

Суреттердің  сапасына  редакция

жауап  береді

Аудандық «Темір» газеті  ЖШС  мекен-жайы 030800. ҚР Ақтөбе

облысы, Темір ауданы, Шұбарқұдық кенті, Байғанин көшесі, 11.

                  Директор - редактор М. ӘДІЛХАНҰЛЫ

Жарияланған  мақала    авторының

пікірі редакция  көзқарасын білдірмейді.

  телефоны :8-(71346)49-0-11

    Тілшілер: 2-24-72Меншік  иесі:

аудандық «Темір» газеті  ЖШС

temir.gazet72@mail.ru

temir.aktobe.gov.kz

ҚР  ПРЕЗИДЕНТІ  Н.НАЗАРБАЕВТЫҢ  ҚАЗАҚСТАН  ХАЛҚЫНА

ҚР  ПРЕЗИДЕНТІ  Н.НАЗАРБАЕВТЫҢ  ҚАЗАҚСТАН  ХАЛҚЫНА

ҚР  ПРЕЗИДЕНТІ  Н.НАЗАРБАЕВТЫҢ  ҚАЗАҚСТАН  ХАЛҚЫНА

ҚР  ПРЕЗИДЕНТІ  Н.НАЗАРБАЕВТЫҢ  ҚАЗАҚСТАН  ХАЛҚЫНА

ҚР  ПРЕЗИДЕНТІ  Н.НАЗАРБАЕВТЫҢ  ҚАЗАҚСТАН  ХАЛҚЫНА

«НҰРЛЫ  ЖОЛ - БОЛАШАҚҚА  БАСТАР  ЖОЛ»  ЖОЛДАУЫ

«НҰРЛЫ  ЖОЛ - БОЛАШАҚҚА  БАСТАР  ЖОЛ»  ЖОЛДАУЫ

«НҰРЛЫ  ЖОЛ - БОЛАШАҚҚА  БАСТАР  ЖОЛ»  ЖОЛДАУЫ

«НҰРЛЫ  ЖОЛ - БОЛАШАҚҚА  БАСТАР  ЖОЛ»  ЖОЛДАУЫ

«НҰРЛЫ  ЖОЛ - БОЛАШАҚҚА  БАСТАР  ЖОЛ»  ЖОЛДАУЫ

НҰРЛЫ ЖОЛ - БОЛАШАҚҚА БАСТАР ЖОЛ

НҰРЛЫ ЖОЛ - БОЛАШАҚҚА БАСТАР ЖОЛ

НҰРЛЫ ЖОЛ - БОЛАШАҚҚА БАСТАР ЖОЛ

НҰРЛЫ ЖОЛ - БОЛАШАҚҚА БАСТАР ЖОЛ

НҰРЛЫ ЖОЛ - БОЛАШАҚҚА БАСТАР ЖОЛ

Құрметті  қазақстандықтар!

Бүгінде  бүкіл  әлем  жаңа  сындармен

және қатерлермен бетпе-бет келіп отыр.

Әлемдік  экономика  әлі  де  жаһандық

қаржы-экономикалық  дағдарыс  салда-

рынан айыға қойған жоқ. Қалпына келу

өте  баяу  және  сенімсіз  қадамдармен

жүруде, ал кейбір жерлерде әлі құлды-

рау жалғасуда. Геосаяси дағдарыс пен

жетекші  державалардың  санкциялық

саясаты  әлемдік  экономиканы  қалпы-

на келтіруде қосымша кедергілер туын-

датуда. 

Мен өзімнің тәжірибемнен алдын ала

сезіп отырғанымдай, таяудағы жылдар

жаһандық  сынақтардың  уақыты  бола-

ды. Әлемнің бүкіл архитектурасы өзге-

реді. Барлық елдер осы күрделі кезең-

нен лайықты өте алмайды. Бұл шептен

тек  мықты  мемлекеттер,  жұдырықтай

жұмылған  халықтар  ғана  өтетін  бола-

ды.  Қазақстан,  әлемдік  экономиканың

бір  бөлшегі  және  геосаяси  қысымның

эпицентріне  тікелей  жақын  орналасқан

ел  ретінде,  барлық  осы  үдерістердің

теріс ықпалын тап келеді. Нәтижесінде

не болып жатқанын біз көріп отырмыз:

әлемдік  нарықтарда  баға  құлдырауда

және,  тұтастай  алғанда,  экономикалық

өсім  баяулауда.

Халықаралық  валюта  қоры  мен

Дүниежүзілік банк тарапынан 2014 және

одан кейінгі екі жылда әлемдік экономи-

каның дамуында болжам төмендеу жа-

ғына  қарай  қайта  қаралғаны  белгілі.

Сондықтан кейбір позицияларды жедел

түрде  қайта  қарап,  сондай-ақ,  алдағы

кезеңдердің  жоспарларына  түзетулер

енгізу қажет. Бізде ырғалып-жырғалуға

уақыт  жоқ.  Бүгін  айтылатын  шаралар-

ды 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап

жүзеге  асыру  керек.  Біз  теріс

үрдістердің  алдын  алу  үшін  барлық

ықтимал шараларды жедел қабылдауға

тиіспіз.

Бүгін  менің  тапсырмам  бойынша

Үкімет  белсенді  жұмысқа  кірісіп  кетті.

Біз 2015  жылға  арналған  республика-

лық  бюджеттің  параметрлерін  қайта

қарадық. Бұл дұрыс, өйткені, біздің экс-

порттық шикізат ресурстарына бағаның

құлдырауы  бюджеттің  кіріс  бөлігіне

қаржы  түсуін  төмендетуге  алып  келу-

де. Бірақ, соған қарамастан, Үкімет ал-

дына оңай емес, алайда, нақты міндет

-  барлық  әлеуметтік  міндеттемелерді

толық көлемінде қамтамасыз ету міндеті

қойылып отыр.

Дағдарыс  жағдайларында,  әлемдік

тәжірибе  көрсетіп  отырғанындай,  эко-

номикалық  саясатты  қайта  бағдарлау-

лар  жүріп  жатыр.  Қолдауды  экономи-

калық өсім мен жұмыспен қамтуда аса

үлкен  мультипликативті  тиімділік  бе-

ретін салалар алуы тиіс. Мұндай тәжіри-

бе бізде бұған дейін болған. Біздің 2007-

2009  жылдардағы  дағдарысқа  қарсы

табысты  шараларымызды  еске  алсақ

та жеткілікті. Көріп отырғандарыңыздай,

өмір біздің жоспарларымызға түзетулер

енгізуде.  Және  біз  партияның  тұғырна-

масын  бүгінгі  күн  шындығы  тұрғысы-

нан қарай отырып жаңа мазмұнмен то-

лықтыруға  тиіспіз.

Менің  тапсырмам  бойынша  Үкімет

дамудың  жаңа  ауқымды  бағдарлама-

сын  жасауды  аяқтады.  Бүгінде,  алды-

мызда  тұрған  сын-қатерлерге  жауап

бере  отырып,  мен  Қазақстанның

«Нұрлы  Жол»  Жаңа  Экономикалық

Саясаты  туралы  жариялаймын.  Мен

2015  жылға  арналған  халыққа  жаңа

Жолдауымды  осыған  арнаймын.  Ол

контрцикпикалық  сипатқа  ие  болады

және  біздің  экономикамыздағы

құрылымдық  реформаларды

жалғастыруға  бағытталады.  Бұл

нені білдіреді?

Сыртқы  нарықтардағы  жағдай

оңтайлылығымен  ерекшеленіп,

мұнай  мен  біздің  экспорттық

өнімдерімізге  баға  айтарлықтай

жоғары деңгейде болған жылда-

ры  біз  шикізат  экспортынан

түскен табыстарды Ұлттық қорға

бағыттап  келдік.  Ұлттық  қордың

негізгі міндеттерінің бірі біздің эко-

номикамыздың  сыртқы  естен

тандырулар алдындағы орнықты-

лығын, оның ішінде, табиғи ресур-

старға  баға  төмендеген  жағдай-

да  да,  жоғарылату  болып  табы-

лады.

Осы жылдардың бәрінде шикі-зат  өндіру  мен  одан  түскен    та-

быстарды  біз  осы  Қорға  салып

келдік. 10 миллиард долларды біз

2007-2009 жылдардағы дағдары-

сқа  қарсы  күреске  бағыттадық.

Қалған  ақшаны  ішіп-жеп  және

жұмсап қойған жоқпыз, сақтадық

және көбейттік. Қазір біз осы ре-

зервтерді пайдалануға тиіс бола-

тын  кезең  туындап  келеді.  Бұл

қаржы қиын уақыттарды еңсеріп,

экономикамыздың  өсімін  ынта-

ландыруға көмектесетін болады.

Бұл  ресурстар  қысқа  мерзімдік

шараларға  арналмаған.  Олар

экономиканы  әрі  қарай  қайта

құрылымдауға бағытталатын бо-

лады.  Нақты  айтқанда,  көліктік,

энергетикалық,  индустриялық

және  әлеуметтік  инфрақұрылым-

дарды, шағын және орта бизнесті

дамытуға  бағытталады.

Ақпан  айында  Ұлттық  қордан

экономикалық  өсім  мен  жұмыс-

пен  қамтуды  қолдау  үшін 2014-

2015 жылдарға 500 миллиард тең-

геден екі транш бойынша 1 трил-

лион  теңге  бөлу  туралы  шешім

қабылданған болатын. Басталған

жобаларды аяқтау және аса өткір

мәселелерді  шешу  үшін  Үкімет-

ке Ұлттық қордан 500 миллиард

теңге  көлеміндегі  екінші  транш

қаржысын мына мақсаттарға ба-

ғыттауды  тапсырамын.

Бірінші.  Шағын  және  орта  биз-

несті,  сондай-ақ,  ірі  кәсіпкерлікті

жеңілдікпен несиелеуге қосымша

100 миллиард теңге бөлу қажет.

Бұл  тамақ  және  химия  өнеркәсі-

біндегі,  машина  жасаудағы,  сон-

дай-ақ, қызмет көрсетулер сала-

сындағы жобаларды жүзеге асы-

руды  қамтамасыз  етеді.

Екінші.  Банк  секторын  сауық-

тыру  және  «жаман»  несиелерді

сатып алу үшін 2015 жылы Про-

блемалы несиелер қорын қосым-

ша 250 миллиард теңге көлемін-

де  капиталдандыруды  қамтама-

сыз  етуді  тапсырамын.

Үшінші.  Жаңа  инвестициялар

тарту  үшін  тиісті  жағдайларды

жақсарту  қажет.  Осы  мақсатта

2015  жылы  «құрғақ  порттың»

бірінші  кешені  құрылысын

аяқтауға, «Қорғас-Шығыс  қақпа-

сы» және Атырау мен Тараздағы

«Ұлттық  индустриялық  мұнай

химиясы   технопаркі»  арнайы

экономикалық  аймақтары  инф-

рақұрылымдарына  81  миллиард

теңге  бағыттауды  тапсырамын.

Төртінші.  Бұған  дейін  бөлінген

25 миллиардқа ЭКСПО-2017 кешені

құрылысын жалғастыруды несиелеу

үшін 2015  жылы  қосымша 40 мил-

лиард теңге бөлуді тапсырамын.   

Бесінші.  ЭКСПО-2017  қарсаңын-

да  бізге  Астананың  көліктік  инфра-

құрылымын  дамыту  туралы  ойлас-

тыру қажет. Астана аэропорты осы

жылдың  өзінде-ақ  өзінің  максимал-

ды  өткізу  қабілеті - 3,5 миллион

адамға  жетеді.  Сондықтан  оның

әлеуетін  ұлғайту  үшін 2015  жылы

жаңа терминал құрылысы мен ұшу-

қону  жолағын  қайта  жаңғырту  үшін

29 миллиард теңге бөлуді тапсыра-

мын.  Бұл  өткізу  қабілетін 2017  жы-

лға қарай жылына 7,1 миллион жо-

лаушыға  дейін  ұлғайтуға  мүмкіндік

береді.

Құрметті  қазақстандықтар!

Экономиканы  дамытуда  жаңа

сыртқы  тәуекелдерді  есепке  ала

отырып, бізге іскерлік белсенділік пен

жұмыспен  қамтуды  ынталандыру

үшін жаңа бастамалар қажет. Жаңа

Экономикалық  Саясаттың  Тұғыры

мен бүгін жариялағалы отырған Ин-

фрақұрылымдық дамудың жоспары

болады. Ол 5 жылға есептелген және

қатысуға  100-ден  астам  шетелдік

компаниялар  ниет  білдіріп  отырған

ҮИИДБ-ны жүзеге асырудың Екінші

бесжылдығына сәйкес келеді. Жал-

пы инвестициялық портфель 6 трил-

лион  теңгені  құрайды,  мемлекеттің

үлесі - 15 пайыз.

                       ***

Қазақстан - ұшқан  құстың  қана-

ты  талатын  ұлан-ғайыр  аумақтың

иeci.  Сондықтан,  аталған  жоспар

орасан  қаражат  пен  еңбекті,  аса

ауқымды  жұмысты  қажет  етеді.

«Елдің өркенін білгің келсе, жолына

қара»  деген  қағида  қалыптасқан.

Барыс-келіс  пен  алыс-берісте  жол

қатынасы  айрықша  маңызға  ие.

Көне  замандарда  ірі  қалаларымыз-

дың көбі Ұлы Жібек жолын жағалай

қоныс  тепкен.

Қазір  де  қайнаған  тіршілік  күре

жолдардың  бойында.  Жол - шын

мәнінде  өмірдің  өзегі,  бақуатты

тірліктің қайнар көзі. Барлық аймақ-

тар  теміржолмен,  тасжолмен,  әуе

жолымен  өзара  тығыз  байланысуы

керек. Астанада тоғысқан тоғыз жол-

дың  торабы  елорданың  жасампаз-

дық рухын тарататын өмір-тамырға

айналуы  тиіс.  Аймақтардың  өзара

байланысын жақсарту елдің ішкі әле-

уетін  арттырады.  Облыстардың  бip-

бipiмeн  сауда-саттығын,  экономика-

лық  байланыстарын  нығайтады.  Ел

ішінен тың нарықтар ашады. Осылай,

алысты  жақын  ету - бүгінгі  Жолдау-

дың ең басты түйіні болмақ.

                         ***  

Бірінші.  Көліктік-логистикалық  ин-

фрақұрылымдарды дамыту. Ол мак-

роөңірлерді хабтар қағидаты бойын-

ша  қалыптастыру  аясында  жүзеге

асырылатын  болады.  Оның  үстіне,

инфрақұрылымдық қаңқа Астанамен

және  макроөңірлерді  магистаралды

автомобиль, теміржол және әуе жол-

дарымен  шұғыла қағидаты бойынша

өзара  байланыстырады.  Бірінші  ке-

зекте,  негізгі  автожолдар  жобасын

жүзеге  асыру  қажет.  Бұлар  Батыс

Қытай - Батыс  Еуропа;  Астана  -

Алматы; Астана - Өскемен; Астана -

Ақтөбе - Атырау; Алматы - Өскемен;

Қарағанды - Жезқазған - Қызылор-

да;  Атырау - Астрахань.

Сондай-ақ,  елдің  шығысында  ло-

гистикалық хаб және батысында теңіз

инфрақұрылымын құруды жалғасты-

ру қажет. Батыс бағытта Каспий пор-

ты  арқылы  экспорттық  әлеуетті  арт-

тыруға  Құрық  портынан  ауқымды

паромдық  өткел  және  Боржақты  -

Ерсай  теміржол  желісі  ықпал  ететін

болады.  Үкіметке  Қытайдың,  Иран-

ның, Ресей мен ЕО елдерінің «құрғақ»

және теңіз порттарында терминалдық

қуаттар салу немесе жалға алу мәсе-

лесін  ойластыруды  тапсырамын.

Екінші.  Индустриялық  инфрақұры-

лымдарды дамыту. Инфрақұрылым-

дық жобаларды жүзеге асыру құры-

лыс  материалдарына,  көліктік-ком-

муникациялық,  энергетикалық  және

тұрғын  үй-коммуналдық  салалар

үшін өнімдер мен қызмет көрсетулер-

ге  үлкен  сұраныс  тудырады.

Осыған  байланысты,  біріншіден,

жұмыс  істеп  тұрған  арнайы  эконо-

микалық  аймақтарда  инфрақұры-

лымдар  қалыптастыру  жұмыстарын

аяқтау керек. Үкіметке және әкімдер-

ге оларды нақты жобалармен толық-

тыру  бойынша  жедел  шаралар  алу

қажет.  Екіншіден,  өңірлерде  ШОБ

өндірісін дамыту мен қосымша инве-

стициялар тартуға бағытталған жаңа

индустриялық  аймақтар  салу  мәсе-

лесін ойластырған жөн. Туризм үшін

инфрақұрылым - жеке бағыт. Оның

басты  басымдығы  жұмыс  орында-

ры санын көптеп құру мүмкіндігі бо-

лып  табылады.  Мұнда  бір  жұмыс

орнын  құру  өнеркәсіпке  қарағанда

10 есе арзанға түседі.

Үшінші.  Энергетикалық  инфра-

құрылымдарды  дамыту.  Өткен  5

жылда  энергетикада  индустриялан-

дыру  бағдарламасы  шеңберінде

үлкен  жұмыстар  жүргізілді.  Соған

қарамастан,  магистралдық  желі-

лердің  шектеулілігі  елдің  оңтүстік

өңірлерінде  электр  энергиясының,

орталық  және  шығыс  облыстарын-

да  табиғи  газдың  тапшылығын  ту-

ындатып отыр. Екі жобаға назар салу

керек. «Екібастұз - Семей - Өске-

мен» және «Семей - Ақтоғай - Тал-

дықорған - Алматы»  бағыттарында

жоғары вольтты желілер салу қажет.

Бұл қазақстандық электр стансала-

рының елдің барлық өңірлерін тең-

дестірілген  энергиямен  қамтамасыз

етуіне мүмкіндік береді.

Төртінші. ТКШ мен су- және жылу-

мен  қамтамасыз  ету  желілері  инф-

рақұрылымдарын  жаңғырту.  Инве-

стицияларға  жалпы  қажеттілік  қар-

жыландырудың  барлық  көздерінен

2020 жылға дейін жыл сайын ең азы

200  миллиард  теңге  бөлгенде  кем

дегенде 2 триллион теңгені құрайды.

Бүгін  ТКШ-ны  жаңғыртуға  инвес-

тициялар салуға Еуропа Қайта құру

және  даму  банкі,  Азия  даму  банкі,

Ислам  даму  банкі,  сондай-ақ,  жеке

инвесторлар  үлкен  қызығушылық

танытып  отыр.  Ұзақ  мерзімді  инве-

стициялық тарифтер ұсыну арқылы

олардың  барынша  тартылуын  қам-

тамасыз  ету  қажет.  Тарифтердің

айтарлықтай ұлғаюына жол бермеу

үшін  ондай  жобаларды  мемлекет

қосымша  қаржыландыруы  керек.

Осыған  байланысты  жылу-  және

сумен  қамтамасыз  ету  жүйелерін

жаңғырту қарқынын жеделдету үшін

бюджетте  қарастырылған  қаржыға

қосымша жыл сайын 100 миллиард

теңге бағыттау ұтымды болмақ.   

                  (Жалғасы 2-бетте)

ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚШЫЛАРЫМЫЗДЫҢ

      ЖЕҢІСІ

Қазан    айының  19-25  аралығында    Талдықор-

Қазан    айының  19-25  аралығында    Талдықор-

Қазан    айының  19-25  аралығында    Талдықор-

Қазан    айының  19-25  аралығында    Талдықор-

Қазан    айының  19-25  аралығында    Талдықор-

ған  қаласында  тоғызқұмалақтан  Талдықорған

ған  қаласында  тоғызқұмалақтан  Талдықорған

ған  қаласында  тоғызқұмалақтан  Талдықорған

ған  қаласында  тоғызқұмалақтан  Талдықорған

ған  қаласында  тоғызқұмалақтан  Талдықорған

қаласының  құрметті  азаматы,  Қазақстан  Рес-

қаласының  құрметті  азаматы,  Қазақстан  Рес-

қаласының  құрметті  азаматы,  Қазақстан  Рес-

қаласының  құрметті  азаматы,  Қазақстан  Рес-

қаласының  құрметті  азаматы,  Қазақстан  Рес-

публикасы    білім  беру  ісінің  үздігі,  Алматы  облы-

публикасы    білім  беру  ісінің  үздігі,  Алматы  облы-

публикасы    білім  беру  ісінің  үздігі,  Алматы  облы-

публикасы    білім  беру  ісінің  үздігі,  Алматы  облы-

публикасы    білім  беру  ісінің  үздігі,  Алматы  облы-

сының  тоғызқұмалақ  федерациясының    перзиденті

сының  тоғызқұмалақ  федерациясының    перзиденті

сының  тоғызқұмалақ  федерациясының    перзиденті

сының  тоғызқұмалақ  федерациясының    перзиденті

сының  тоғызқұмалақ  федерациясының    перзиденті

Бекасыл  Қозығұловтың 75 жылдық  мерейтойына

Бекасыл  Қозығұловтың 75 жылдық  мерейтойына

Бекасыл  Қозығұловтың 75 жылдық  мерейтойына

Бекасыл  Қозығұловтың 75 жылдық  мерейтойына

Бекасыл  Қозығұловтың 75 жылдық  мерейтойына

арналған    ардагерлер  арасындағы  Қазақстан  Рес-

арналған    ардагерлер  арасындағы  Қазақстан  Рес-

арналған    ардагерлер  арасындағы  Қазақстан  Рес-

арналған    ардагерлер  арасындағы  Қазақстан  Рес-

арналған    ардагерлер  арасындағы  Қазақстан  Рес-

публикасының    біріншілігі  ұйымдастырылды.

публикасының    біріншілігі  ұйымдастырылды.

публикасының    біріншілігі  ұйымдастырылды.

публикасының    біріншілігі  ұйымдастырылды.

публикасының    біріншілігі  ұйымдастырылды.

Біріншілікке Астана, Алматы,Ақтау,

Ақтөбе,  Атырау,  Қарағанды,  Қызы-

лорда,  Оңтүстік  Қазақстан  және

Павлодар облыстарының команда-

лары  екі  жас  ерекшелігі  бойынша

классикалық  және  шапшаң  (блиц)

ойын  түрлерінен  сынға  түсті.

Біріншілікке 40-60 жас  аралығын-

дағы ардагерлер арасында қатысқ-

ан ойыншымыз Ж. Докин классика-

лық  ойыннан  ІІІ  орын  иеленсе,

Т.Жүсіпалиев 60 жастан жоғары ар-

дагерлер арасындағы шапшаң ойын

түрінен Республика чемпионы атан-

ды.  Облыс  намысын  абыроймен

қорғаған тоғызқұмалақшы ардагер-

лерімізді  жеңістерімен  құттықтай-

мыз.

Аудандық  дене  шынықтыру

және  спорт  бөлімі.

ЕЛ БОЛАШАҒЫ-САУ ҰРПАҚ

Еңбекші  мектеп-балабақшасында

«31-қазан  алкогольды  ішімдіктерден

бас тарту күніне» орай әртүрлі іс-ша-

ралар    ұйымдастырылды.  Елімізде

жылда тіркелетін кісі өлімінің 11 пайы-

зы  осы  ішімдіктің  әсерінен  болатын-

дығы  анықталып  отыр. «Ащы  суға»

тәуелділіктің  алдын-алу  мақсатында

о қушылар  арасында  алкогольды

ішімдіктерден  аулақ  болуға  әртүрлі

әңгімелесу 

 

жұмыстарыжүргізілді.Мектебімізде  «Азап  алды-

арақ» атты дөңгелек үстелде оқушы-

лар өздерін толғандырған сұрақтар-

дың төңірегінде жауаптарымен қана-

ғаттанды.

Ал сынып жетекшілері сынып са-

ғаттарында арақтың қоғамға зияны,

адам  денсаулығына  әсері  туралы

әңгімеледі. 9-сынып  жетекшісі

Қауқанбаева Аймираның «Ел бола-

шағы –дені сау ұрпақ» атты сынып

сағатында  о қушылар  өздеріне

қажетті көп мағлүмат алды.

Мектеп  психологы - Достанова

Қарлығаш оқушылар арасында тре-

нинг өткізіп, қатыгездік пен сенімсі-

здікке  қарсы  күресуге  шақырып,

жақсы  көңіл-күймен  бір-біріне  жақ-

сы  тілектер  айтып,  жүрекшелер

сыйлады.


Мектеп медбикесі Б. Молдағали-

еваның    ұйымдастыруымен  кезде-

су өтілді, оқушыларға Қазақстанда

жан  басына  шаққанда  алкогольдік

ішімдікті  пайдалану  көрсеткіші-12

литрді  құрап  отырғандығын  атап

көрсетті.Оқушылар  арасында

жүргізілген  әртүрлі  түсіндірме

жұмыстары  арқылы  алкогольді

ішімдіктерді  пайдалануға  шек

қойылып,зияндылығы  ескертілді.

Мектебіміздегі осындай іс-шаралар

,насихаттау жұмыстары ойдағыдай

ұйымдастырылуда.Б.СМАҒҰЛОВА,

тәрбие  ісі  жөніндегі

орынбасары

Күз


Күз

Күз


Күз

Күз


Жылдың  төрт  мезгілінің  бірі – күз.

Күз – мерекенің, берекенің мезгілі. Мен

күз  мезгілін  жақсы  көремін.  Себебі,

күз?  Алтын”, жемісті, берекелі, мере-

келі.  Күз  келісімен  күн  суытады.

Көктен күн сирек көрініп, жаңбыр жие

жауады. Күн қысқарып, түн ұзарады.-

Кейде  өткір,  суық  жел  соғады.  Ағаш-

тардың  жапырақтары  сарғайып

түседі.  Құстар  туған  жерімен  қошта-

сып,  жылы  жаққа  ұша  бастайды.

Күзде  мәрт  егінші,  диханшы  жомарт

жердің  сыйын  тереді.  Жаз  бойы

еңбегінің жемісін жинайды. Егін басын-

да, бау – бақшада қызу еңбек жүреді.

Елде  ?Қырман  тойы”  тойланады.

Күздегі үлкен мерекенің бірі 1 қыркүй-

ек.  Ала  жаздай  демалған  балалар

мектепке  келеді.  Достарымен,  ұстаз-

дарымен қауышады. Күздің міне өзіндік

ерекшеліктері осындай. Әрдайым күз

бізге  тек  мерекесімен  келе  берсін

деймін!

М.ТӨРЕХАНОВ  ,

Шұбарқұдық  №2  орта  мектебі,

4а сынып оқушысы.

ЖҮЛДЕМЕН


ЖҮЛДЕМЕН

ЖҮЛДЕМЕН


ЖҮЛДЕМЕН

ЖҮЛДЕМЕН


ОРАЛҒАН  БІЛІМПАЗДАР

ОРАЛҒАН  БІЛІМПАЗДАР

ОРАЛҒАН  БІЛІМПАЗДАР

ОРАЛҒАН  БІЛІМПАЗДАР

ОРАЛҒАН  БІЛІМПАЗДАР

Шұбарқұдық № 2 орта мектебінің 4 сынып оқушылары Аудандық «Кішкен-

тай білгірлер» олимпиадасына қатысып барлық мектептерден озып шық-

ты. «Гран-при» атағын жеңіп алған олар, облыстық олимпиадаға жолда-

ма  алған  болатын.  Мектебіміздің  жеңімпаз  оқушылары  А.Уразгулова,

А.Маметова,  Қ.Жанахмет,  А.Баймухамедова    жетекшісі  Едігеева  Ақзия

Абдуллақызымен бірге өз білімдерін Ақтөбе өңірінде  19 мектеп алдында

көрсетіп қанжығаларына 3-орынды байлап қайтты.  Біздер білімпаз оқушы-

ларымызды  мақтан  тұтамыз.  Оқушыларға  білімнің  шыңынан  көріне

беріңдер демекпіз.Д.АКБАЛИНА,

№2 орта мектебі.

 

Қызықты  демалыс

Қызықты  демалыс

Қызықты  демалыс

Қызықты  демалыс

Қызықты  демалыс

сәтінде...

сәтінде...

сәтінде...

сәтінде...

сәтінде...

Абай  атындағы  орта  мектепте  қараша  айының  күзгі  демалыс  кезіндегі

кітапханамен  байланыс  күнінде 5-6 сынып  аралығында    «Тіл  қазынасы-

мақал-мәтел»  атты  сөзмерген  сайысы  болып  өтті.  Сайыстың  мақсаты-

«Шежіре» 

бағытын 


насихаттай 

отырып,сөзге 

шешен,тілге

жүйрік,ділмар,сөз мергендерін анықтау,оқушылардың қазақ халық әдеби-

етіне құмарлығын арттыру,қиялын,ойлауын,қазақтың салт-дәстүріне деген

көзқарасын кеңейтіп,оны ұлттық бағытта қолдану,оқушылардың кітап оқуға

құмарлығын  арттыру,кітап  оқу  арқылы  олардың  сөздік  қорын  молайтып,

ой-өрісін  дамытып,рухани  байлығын  толтыру.

Қазіргі уақытта жастарды дамыта оқытуға көп көңіл бөлінуде. Еліміздің

болашағына  ие  болар  жастарды  салауатты,білімді,жан-жақты  етіп  өсіру-

әрбір  ұстаздың  міндеті.  Сонымен  қатар  қазіргі  уақыттағы  өзекті  мәселе-

отбасындағы  тәрбие,жастар  тәрбиесі.

  Олай  болса  жастардың  сапалы  білім,саналы  тәрбие  алуы  үшін  көп

оқып,көп ізденуі керек. Ол үшін әдеби кітаптарды көп оқуы керек. Кітап оқу

арқылы адам өмірді,өзін қоршаған ортаны тани алады.

Ұлы жазушы М.Горький «Мен өз бойымдағы барлық жақсылық үшін ал-

дымен кітапқа борыштымын» дейді.

Кітап  оқып  отырып  әлеммен  жалғасасың,саяхат  шегесің,түрлі  елдер-

мен тілдесесің.

  Кітап-ақылшы,адал досың,өмірлік есті жолдасың. Кей уақытта кітап оқып

отырғанда  кейіпкерлердің  іс-қимылымен  таныса  отырып,тәрбие  алатын

жерлері көп кездеседі. Сондықтан,кітап оқу да өнер.

Неміс ақыны Гете «Көкірегі ашық жұрт оқи білуге үйренудің қанша қиын

екенін біледі,мен бұған 80 жыл өмірімді арнадым,бірақ әлі бәрін білмеймін-

,үйрендім деп айта алмаймын» деген екен.

  Кітап-еңбек  құралы,тек  еңбектің  ғана  құралы  емес,ол  адамдардың

басқа-басқа  адамдармен  күресін,сезімдерін,талаптарын,ойларын,түсінуге

мүмкіндік  береді.  Кітап  оқуға  деген  құрметің,сенің  өз  туған  тіліңе  деген

құрметіңді  арттырады.

Қазақ  тілі – өте  бай  тіл.  Әр  сөзінің  ,әр  сөйлемнің  тіпті  әрбір  етістігінің

өзінде терең сырлар бар.Қазақтың тілін жақсы түсіну үшін жүрек керек,те-

рең  білім  керек.Дана  қазағым  көшіп-қонып  жүрсе  де  осы  тіл  байлығынан

айырылған емес.Шешендер мақалдап сөйлегенде талайды артта қалдыр-

ған емес  пе?  Біздің сөздік қорымызды байытудың,тілімізді ширатудың ,ой-

өрісімізді кеңейтудің құнарлы да қайнар көздерінің бірі -шешендік сөздер,-

мақал-мәтелдер. Халық ауыз әдебиеті-халық шежіресі. Қазақ ауыз  әде-

биеті-талай ғасырлардан келе жатқан мұра,   сарқылмас бай асыл қазына.

Одан халқымыздың өткенін білеміз,сол арқылы бүгінгі заманымыздың ұлы-

лығын  танимыз.

Қазақтың  мақал-мәтелдері  болсын,жұмбақ-жаңылтпаштары  мен    ерте-

гілері  болсын-бәрі  де  балаларды  Отанын  сүюге,ерлікке,елін  қорғауға

үндейтіні белгілі.

  Осы  мақсатта 5-6 сынып  аралығында  өткен  мақал-мәтелдер  сайысы

оқушыларды  ауыз  әдебиетінің  мол  мұраларымен  сусындатып,сөздің

төркінін  түсініп,орынды  сөйлеуге,өз  ойларын  толық  жеткізе  білуге

үйретіп,ізгілік негіздерін дарыту мақсатын көздеді. Сайыс 5-кезеңнен құрал-

ды.  Бұл  сайыста  оқушылар  өздерін  барлық  қырларынан  таныта  білді.

Жасырылған  мақал-мәтелдің  жалғасын  тауып,тұрақты  сөз  тіркесін  анық-

тап,  оған  байланысты  мақал-мәтел    құраудан  шеберлік  танытты.  Әр  топ

бір-бірінің  жасырған  жұмбақтарын  шешіп,өз  қабілеттерін,алғырлығын

көрсетті.  Өз өнерлерін паш етіп 5-сынып бастаған «Жеңіс» тобы  Айгөлек

әнін  шырқаса,  6-сыныптың  «Болашақ»  тобы  мың  бұрала  би  биледі.

Сөзмергеннің  қоржынынан  көрермендер  де  құр  қалған  жоқ.  Олар  сайыс-

тың 4-кезеңіндегі    «  Көрермендер  көрімдігінде»  берілген  тапсырманы

мүлтіксіз орындады.        Сайыста  өзінің шапшаңдығымен,білімділігімен,ой-

лау ұшқырлығымен                                 « Болашақ » тобы жеңіске жетті. Кеш

соңында  мектеп  директоры  Бибігүл  Тұрлан қызы  сөз  сөйлеп,сайыскер-

лерді бағалы сыйлықтармен марапаттады.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет