Газет 1972 жылдан бастап шы


байланысты мемлекеттік  програм-жүктеу 6.78 Mb.
Pdf просмотр
бет5/5
Дата17.01.2017
өлшемі6.78 Mb.
1   2   3   4   5

байланысты мемлекеттік  програм-

малардың    жүргізілу  деңгейі

қалай?

-  Жылма  жыл    қаржы  саласында

көп  өзгерістер  болып  жатады. 2013

жылдың 1-ші қаңтарынан бастап жаңа

жүйеде  жұмыс жасауларына оқулар

ұйымдастырылып, біліктіліктерін  арт-

тыру жұмыстары жүргізілді, яғни  бар-

лық мемлекеттік мекемелер  аудару

әдісі бойынша қоғамдық  сектор  үшін

қаржылық  есептіліктің    халықаралық

стандартына  сәйкес бухгалтерлік есепті

жүргізудің жаңа  жүйесіне  көшті. Бар-

лық мекеменің  есепшілері  оқып, сер-

тификаттарын алды. Жаңадан қызмет-

ке  келгендерге де оқулар ұйымдасты-

рылып    оқуға  жіберіліп  отырылады.

Ауданда бүгінгі  таңда  8 мекемеге  жаңа

бағдарлама  сатылып алынды. Соның

үшеуі  жұмыс  жасап тұр. Қалған меке-

мелер де алдағы  уақытта  ілгері  қарай

жылжиды деген ойдамыз.

Сонымен    қатар    есепшілер 2013

жылдан  бастап «Қазынашылық-Кли-

ент» бағдарламасымен жұмыс жасап

жатыр,  себебі барлық жұмыс элект-

ронды  түрде атқарылуда. Жаңа  бағ-

дарламалармен  жұмыс    жасауға

Үкімет тарапынан да, біздер  тарапы-

мыздан да  көп жұмыстар  жүргізілді.

Алғашқыда  қиын  болғанымен , кейін

барлығы  бір жүйеге  келуде.

-Қаржының  бөлінуі  қандай  дең-

гейде?

-Аудан көлемінде  қаржының бөлінуі,

көбінесе  айлық  табысқа  оның  ішінде

білім саласы  қызметкерлерінің жала-

қыларына    әлеуметтік  шығындарға

көптеп жұмсалуда. Сонымен қатар бар-

лық  мекемелердің  жүйелі  жұмыс  жа-

сауларына  компьютерлік    қондырғы-

ларға да ақша-қаражат жаппай  бөлініп

беріледі.

  Жалпы  аудан    бюджетін    есептеп

шығарудан тұратын  бұл бөлімнің  қыз-

меткерлері  де  жан-жақты білімді ма-

мандар.  Олардың    қатарында  осы

салада бірнеше  жылдан  бері  аянбай

еңбек  етіп келе  жатқан Зәуреш Бима-

ғамбетова мен Бибісара Насыровалар

бар.


Зәуреш  Бимағамбетова  бірнеше

жылдан бері  осы  салада  талмай еңбек

етіп келе  жатқан  әлеуметтік  төлем-

дерді,  тұрғын үй  жәрдемақысын  та-

ғайындау  тәртібін,  жұмсалған    қаржы

жөнінде    есеп  беру,   бөлінген    бюд-

жеттік қаржыны мақсатты  пайдалану-

ын  бақылау,  бюджетке    түсетін

түсімдерді    күнбе  күн    есептеу,  фак-

торлық  талдау, ай сайын  сараптама

жасау,  салық    комитетімен    біріккен

түрде  салық  түсімін  бақылау,  күзгі–

қысқы  сұйық,  қатты  отындардың  та-

сылуын қадағалау міндеттерін мойны-

на  алған ол  бүгінде бұл қызметі мен

ұжымын  отбасынан кейінгі  қатар- ға

қоятын қасиетті орынға  айналдырған.

-34 жылдан астам осы салада қыз-

мет жасаймын. Менің ұжымым екінші

отбасыма айналған,-деп  мереке қар-

саңында    әріптестеріне  ұзақ    өмір,

еңбекте табыс тіледі.Бибісара    Насырова  1981  жыл-

дан  бері  есепші   саласында жұмыс

жасап келе жатырған Бибісара Насы-

рова қаржы  бөлімінде 5 жылдан  бері

бас есепші  қызметін атқарумен қатар

жергілікті  бюджеттің  орындалуы  тура-

лы  бухгалтерлік  есеп-қисап  пен

есептілік  жүргізу  және  жүзеге  асыру,

жергілікті бюджет қаржысының мақсат-

ты  жұмсалуын бақылаумен бірқатар

компьютерді  меңгере білу және мони-

торинг  программаларында    жұмыс

жасау міндеттері бекітілген.

-Мен жұмыс жасап жатқан  ұжым өз

ісіне бекем,  еңбектеріне адал жандар.

Аз  ғана  ұжым  аудан  қаржысының

игерілуіне  атсалысып, ауданның өркен-

деп  өсуіне  өз    үлестерін    қосып  жүр.

Жаңа  басшымыз   өзінің  жаңа,  тың

ойларымен жұмысты атқарып жатыр.

Кабинеттеріміз де жаңарып  есік тере-

зелері  ауыстырылып жатыр.  Мұның

барлығы    біз  үшін  қуаныш.  Осы

қуаныш қарсаңында барша  әріптес-

терге  сәттілік,  дендеріне    саулық

тілеймін,-деді.-Мұхамеджан    Меңдігерейұлы,

бөлім басшысы   ретінде  ұлттық

валюта күнінде  айтар тілегіңіз?

-Ұлттық  валюта    күнімен    қатар

Қаржы бөлімінің туған  күнімен бар-

лық осы салада қызмет жасағандар-

ды  және осы уақытта қызмет  жасап

жатқандарды 

мейрамдарымен

құттықтай отырып, дендеріне саулық,

еңбектеріне  жеміс тілеймін.

Г.КӨБЕЕВА.

ШҰБАРШИ МЕКТЕБІНДЕ

ШҰБАРШИ МЕКТЕБІНДЕ

ШҰБАРШИ МЕКТЕБІНДЕ

ШҰБАРШИ МЕКТЕБІНДЕ

ШҰБАРШИ МЕКТЕБІНДЕ

Кемел келешектің негізі жастар

 Елдің  жарқын  болашағының  тірегі – жалынды  жастар  қолында.

Олар  мықты,  білімді,  саналы  болса,  мемлекеттің  болашағы  кемел

болары белгілі. Сондықтан да Қазақстанның болашаққа барар жолы

жастарымыздың даму деңгейіне, олардың мүмкіндіктері мен құнды-

лықтарға  ұмтылысына,  мемлекеттің  экономикалық,  саяси  және

қоғамдық  өміріне  қатысу  дәрежесіне  тікелей  байланысты  болып

табылады.Кемел  келешектің  негізі  бүгіннен  басталады  десек  артық

айтқандық  емес.   Аудандық  жастармен  жұмыс  жөніндегі  ресурстық

орталықтың  басшысы  А.Жақсылықов,  Шұбарши  ауылдық  округінің

1

1111 - інші қараша күні Шұбарши

орта мектебінде алғашқы әске-

ри дайындық жетікшісі

Н.Сабырбаевтың ұйымдастыруы

мен  жас  буынды тәрбиелеу, бос

уақытын  тиімді  пайдалануды

насихаттау, жасөспірімдерге

тілді қастерлеуге, өз тілін,

Отанын сүюге, дінімізді, салт-

дәстүріміз сияқты  құндылық-

тарымызды  насихаттауға үлес

қосу мақсатында бірнеше игі

шаралар өткізілді, біздер соның

куәсі болып қайттық.

әкімі  А.Өсербаев, «Болашақ  жолы»  үкіметтік  емес  ұйым  жетекшісі

Ы.Аяшов  жастар  саясатын  жүзеге  асыру,  болашақ  жолы  үкіметтік

емес  ұйымын    әрбір  ауылда  ашу  мақсатында  мектеп  о қушылары-

мен  кездесу  өткізді.

-Жастар  дегенімз – 14 пен 29 аралығындағы  еліміздің  азаматта-

ры.  Бүгінгі  таңда  ауданда 37 мыңнан  астам  халық  болса,  оның 28

пайызын жастар құрайды.Соңғы жылдары Елбасымыз жастарға көп

көңіл бөлуде,-  дей келе А.Жақсылықов аудандық жастармен жұмыс

жөніндегі ресурстық орталықтың атқарып жатқан жұмыстарына тоқ-

талып  өтті.

Жастар  қоғамдық  бірлестігін  құру  барысында  заңды  түрде  тірке-

лу керектігі жөнінде тоқталған «Болашақ жолы» үкіметтік емес ұйым

жетекшісі  Ы.Аяшов  қазіргі  таңда  үкіметтік  емес  ұйымдардың  қоғам

өміріндегі атқаратын рөлі, аудандағы жастар саясатын жүзеге асы-

руда  әрдайым  жастардың  патриоттық  сезімін  көтеруге  бағытталған

іс-шараларды  ұйымдастырып,  округтегі  талантты  жастарға  қолдау,

жастар  арасында  қылмыстың  алдын-алу,  спорт,  туризм  шарала-

рын  өткізу  сияқты  бағыттарда  жұмыстар  атқарылып  келе  жатқанын

айтып  өтті.

-Кеңқияқ өңірі өндірісі дамыған мұнайлы үлкен өңір. Аудан халқы-

ның 30 пайызы осы өңірде тұрады.Осы өңірде жарқын болашақтың

қайта  жандандыру  жұмыстары  алдағы  уақытта  жасалады  деп

ойлаймыз.Өйткені сіздердің мектептеріңізде болашақ жолы үкіметтік

емес  ұйымы  бұрын  ашылып,  белгісіз  себептермен  қайта  жабылып

қалды.  Алдағы  уақытта  осы  ұйымды  сіздердің  мектептерінде  қайта

неге  құрмасқа,-  деп  Ы.Аяшов  ұсыныс  тастап,  біздің  тарапыңыздан

қандай қолдау қажет болса да көмектесуге дайын екендігін жеткізді.

  -Жалпы  аудан  орталығында  «Болашақ  жолы»  үкіметтік  емес

ұйымы 2013 жылы  құрылды.  Жастар  саясатына  өз  үлесімізді  қосып

келе  жатырмыз.  Жастардың  арасында  әр  тақырыпта    акциялар,

әдеби кештер  өткізіп келеміз. Мысалы 31-ші қазанда  «Бүкіләлемдік

алкагольді  тұтынудан  бас  тарту»  күніне  орай  дені  сау  ұрпақ  тәрби-

елеу мақсатында акция өткіздік.Осындай жастардың болашағы үшін

бірнеше шаралар өткізіп келеміз. Аудан орталығында өткізіп жатқан

игі  істерден  қалыс  қалмай,  алдағы  уақытта  бірге  жұмыс  жасап,

тәжірибе  алмасақ  дегім  келеді,-  деді  Ы.Аяшов.

-Ауылымызда  жастарға  арналып  жаңа  мәдениет  үйі  бой  түзеп,

өткен  жылы  футбол,  волейбол,  баскетбол,  теннис  сияқты  көп  сала-

лы  жаңа  корд  салынды.Сол  кордтың  қасынан  демалыс  алаңы  пай-

далануға берілді, -деп ауыл әкімі А.Өсербаев   жастар үшін ауылда

көптеген  жұмыстар  жасалып  жатқанын  айтып  өтті.

Мектеп  директоры  А.Оспағанбетова  мектепішілік  жасалып      жат-

қан жұмыстарға қысқаша то қтала келіп,  «Болашақ жолы» үкіметтік

емес  ұйымын  құру  ойларында  бар  екенін,  осы  ұйымның  атқаратын

жұмысы төңірегінде біраз ақпарат бергендері үшін келген қонақтар-

ға деген алғысын білдірді.

  Оқушылар  алда  тағы  да  мектепішілік  қандай  игі  жұмыстар  атқа-

руға  болады,  сол  төңірегінде  мақсаттарымен  бөлісті.«ДОМБЫРА  ПАТИ»

Он  –он  бес  минут  үзіліс  жарияланып,  мектептің  үлкен  дәлізінде

қазақтың  ұлттық  аспаптарын,  соның  ішінде  жалпыхалықтық  саз

құралы  ретінде  домбыраны,  ұлттық  музыканы,  ұмытыла  бастаған

игі дәстүрлерді қайтадан сәнге айналдыру және жалпы дәстүрлі өнерді

насихаттау  мақсатында  «Домбыра  пати»  кеші  ұйымдастырылды.

Халық  әндерімен  қатар,  өткен  ғасырдағы  сал-серілердің  де  әнін

домбыраға  салып,  әуелете  шырқалды.  Ал  о қушылар  мен  қонақтар

халық  қазынасынан  сусындап,  кереметтей  кештің  куәгерлері  болға-

ны  үшін  мәз-мейрам  болды.  Осылайша  айтулы  шара  да  «Әу  де-

мейтін  қазақ  жо қ»  демекші  әрі  қарай    ән-күйге  кезек  беріліп,

отырыстың  көрігін  қыздырған  жігіттер  арасындағы  күйтартысқа  ұла-

сып,   бірін-бірі  іліп  әкетіп,  басқалардың  қызығушылығын  оятты.

Кешті  ұйымдастырушы  Н.Сабырбаев:   «Домбыра  пати»  ұлттық

құндылықтарды  дамытып,  келешек  жастардың  бойына  сіңірудің  ең

басты  жолы  деп  айтсақ  болады.Осындай  игі  шаралар  мектебімізде

о қушылар  арасында  жиі  ұйымдастырылып  тұрады.  Домбыраның

үнін  сағынған  әрбір  мектебімізге  келген  қонақтарымыз  домбыраны

тыңдап, өзінің үлесін қосып, өздері ән айтып, әндерге қосылып, көңіл

көтеріп,  жақсы  көңіл  күймен  қайтып  жатады, -деді  ол.

«Бүгінгі жастар- ертеңгі көш бастар»

  Бүгінгі  таңда   жастардың  қызығып  ойнайтын,  көпшіліктің  тамсана

тамашалайтын  ойындарының  бірегейі - қазақша   көңілді  тапқырлар

клубы.  Қазақша  КТК-нің  ең  басты  ерекшелігі - өз  шығармашылығы-

на  өмірдегі,  саясаттағы,  жалпы  қоғамдағы  болып  жатқан  құбылыс-

тарды   өзек  етуінде  және  де  халықтың  заманауи  сұранысының  та-

лаптарына  сай  болуында.  Осы  орайда, «Домбра  пати»  шарасынан

кейін  Шұбарши  орта  мектебінің 8 - 11 сынып  оқушылары  арасында

«Бүгінгі  жастар-  ертеңгі  көш  бастар»  атты  көңілді  тапқырлар  клубы

сайысы болып өтті.     Ойыншыларды бағалап, төрешілік еткен аудан-

дық  жастармен  жұмыс  жөніндегі  ресурстық  орталықтың  басшысы

А.Жақсылықов,  «Болашақ жолы» үкіметтік емес ұйымы    жетекшісі

Ы.Аяшов,  аудандық  «Темір»  газетінің  жауапты  хатшысы  М.Кеме-

ш о в   ой ы н   б а р ы с ы н   б а қ ы л а п ,   ә д і л   б а ғ а л а р ы н   б е р д і .

  Көпшілікті күлкіге бөлеп, жиналғандардың көңілдерін көтеру мақса-

тында  сайысқа  Шұбарши  орта  мектебінің 5 құрама  командалары 

қатысып,  бақтарын  сынады.  Сайыс  барысында  ойыншылар  мемле-

кеттік  тілді  дамыту,  жастардың  бойындағы  патриоттық  сезім  жайлы

астарлы, орынды қалжыңдарымен өткір де өзекті мәселелерді көтерді.

Екі  сағатқа  созылған  сайыс  өз  мәресіне  жетті.  Төрешілер  алқасы-

ның шешімімен 8 ә- сыныптың «Көңілді жігіттер» командасы о қ бойы

озық көрініп, әдемі де астарлы қалжыңдарымен бірінші орынды жеңіп

алды.  Екінші  орын  алған 10 -сыныптың  «Аралас»  командасы  мен  3

орыннан  көрінген  «Ерекше»  құрама  командалары    сахнада  көңілді

күй мен, әдемі қалжың сыйлай білді. 8 а-сыныптың «Өнерлі»  коман-

дасы  мен    11  сыныптың  «Болашақ»  командасы  белсенді  қатысқаны

үшін  марапатталды.

М.ЖАЙЛЫБАЙҰЛЫ.

Ізгі


Ізгі

Ізгі


Ізгі

Ізгі


ниетпен

ниетпен


ниетпен

ниетпен


ниетпен

Елбасы  «Қазақстан

Елбасы  «Қазақстан

Елбасы  «Қазақстан

Елбасы  «Қазақстан

Елбасы  «Қазақстан

жолы — 2050: бір  мақ-

жолы — 2050: бір  мақ-

жолы — 2050: бір  мақ-

жолы — 2050: бір  мақ-

жолы — 2050: бір  мақ-

сат,  бір  мүдде,  бір

сат,  бір  мүдде,  бір

сат,  бір  мүдде,  бір

сат,  бір  мүдде,  бір

сат,  бір  мүдде,  бір

болашақ»  атты  халыққа

болашақ»  атты  халыққа

болашақ»  атты  халыққа

болашақ»  атты  халыққа

болашақ»  атты  халыққа

Жолдауында  елімізде

Жолдауында  елімізде

Жолдауында  елімізде

Жолдауында  елімізде

Жолдауында  елімізде

мүмкіндігі  шекте

мүмкіндігі  шекте

мүмкіндігі  шекте

мүмкіндігі  шекте

мүмкіндігі  шектеулі  жан-

улі  жан-

улі  жан-

улі  жан-

улі  жан-

дарға  көмектес

дарға  көмектес

дарға  көмектес

дарға  көмектес

дарға  көмектесуге  жән

уге  жән

уге  жән


уге  жән

уге  жәнеееее

олард

олард


олард

олард


олардың  белсе

ың  белсе

ың  белсе

ың  белсе

ың  белсенді  өмір

нді  өмір

нді  өмір

нді  өмір

нді  өмір

сүруін


сүруін

сүруін


сүруін

сүруіне  ықпал  жасауға

е  ықпал  жасауға

е  ықпал  жасауға

е  ықпал  жасауға

е  ықпал  жасауға

байланысты  маңызды

байланысты  маңызды

байланысты  маңызды

байланысты  маңызды

байланысты  маңызды

тапсырмалар  берге

тапсырмалар  берге

тапсырмалар  берге

тапсырмалар  берге

тапсырмалар  бергеннннн

болатын

болатын


болатын

болатын


болатын.  Елбасы  өз  Жол-

.  Елбасы  өз  Жол-

.  Елбасы  өз  Жол-

.  Елбасы  өз  Жол-

.  Елбасы  өз  Жол-

дауында  барлық  азамат-

дауында  барлық  азамат-

дауында  барлық  азамат-

дауында  барлық  азамат-

дауында  барлық  азамат-

тарды  мүмкіндігі  шекте-

тарды  мүмкіндігі  шекте-

тарды  мүмкіндігі  шекте-

тарды  мүмкіндігі  шекте-

тарды  мүмкіндігі  шекте-

улі  жандарды    жан-жақ-

улі  жандарды    жан-жақ-

улі  жандарды    жан-жақ-

улі  жандарды    жан-жақ-

улі  жандарды    жан-жақ-

ты  қолдап,  олардың

ты  қолдап,  олардың

ты  қолдап,  олардың

ты  қолдап,  олардың

ты  қолдап,  олардың

мәсел


мәсел

мәсел


мәсел

мәселел


ел

ел

елелерін  оң  шешуге

ерін  оң  шешуге

ерін  оң  шешуге

ерін  оң  шешуге

ерін  оң  шешуге

атсалысуға  шақырды.

атсалысуға  шақырды.

атсалысуға  шақырды.

атсалысуға  шақырды.

атсалысуға  шақырды.

Президе

Президе


Президе

Президе


Президент  мүмкіндігі

нт  мүмкіндігі

нт  мүмкіндігі

нт  мүмкіндігі

нт  мүмкіндігі

шекте


шекте

шекте


шекте

шектеулі  азаматтарымы-

улі  азаматтарымы-

улі  азаматтарымы-

улі  азаматтарымы-

улі  азаматтарымы-

зға  көбірек  көңіл  бөлу

зға  көбірек  көңіл  бөлу

зға  көбірек  көңіл  бөлу

зға  көбірек  көңіл  бөлу

зға  көбірек  көңіл  бөлу

керектігін  ескертті.

керектігін  ескертті.

керектігін  ескертті.

керектігін  ескертті.

керектігін  ескертті.

Олар  үшін  Қазақстанның

Олар  үшін  Қазақстанның

Олар  үшін  Қазақстанның

Олар  үшін  Қазақстанның

Олар  үшін  Қазақстанның

кедергісіз  аймаққа  айна-

кедергісіз  аймаққа  айна-

кедергісіз  аймаққа  айна-

кедергісіз  аймаққа  айна-

кедергісіз  аймаққа  айна-

луы  қажеттігін  айтты.

луы  қажеттігін  айтты.

луы  қажеттігін  айтты.

луы  қажеттігін  айтты.

луы  қажеттігін  айтты.

«Бізде  ондай  адамдар  аз

«Бізде  ондай  адамдар  аз

«Бізде  ондай  адамдар  аз

«Бізде  ондай  адамдар  аз

«Бізде  ондай  адамдар  аз

емес,  оларға  қамқорлық

емес,  оларға  қамқорлық

емес,  оларға  қамқорлық

емес,  оларға  қамқорлық

емес,  оларға  қамқорлық

көрсетілуі  тиіс.  Бұл

көрсетілуі  тиіс.  Бұл

көрсетілуі  тиіс.  Бұл

көрсетілуі  тиіс.  Бұл

көрсетілуі  тиіс.  Бұл

біздің  қоғам  алдындағы

біздің  қоғам  алдындағы

біздің  қоғам  алдындағы

біздің  қоғам  алдындағы

біздің  қоғам  алдындағы

парызымыз.  Бүкіл  әл

парызымыз.  Бүкіл  әл

парызымыз.  Бүкіл  әл

парызымыз.  Бүкіл  әл

парызымыз.  Бүкіл  әлем

ем

ем

емем

ооооосыме

сыме

сыме


сыме

сымен  айналысад

н  айналысад

н  айналысад

н  айналысад

н  айналысады».

ы».

ы».


ы».

ы».


Жалпы,  қазіргі  таңда

Жалпы,  қазіргі  таңда

Жалпы,  қазіргі  таңда

Жалпы,  қазіргі  таңда

Жалпы,  қазіргі  таңда

Ақтөбе  облысында  19

Ақтөбе  облысында  19

Ақтөбе  облысында  19

Ақтөбе  облысында  19

Ақтөбе  облысында  19

мыңның 

үстінде


мыңның 

үстінде


мыңның 

үстінде


мыңның 

үстінде


мыңның 

үстінде


мүмкіндігі  шекте

мүмкіндігі  шекте

мүмкіндігі  шекте

мүмкіндігі  шекте

мүмкіндігі  шектеулі  жан-

улі  жан-

улі  жан-

улі  жан-

улі  жан-

дар  өмір  сүреді.

дар  өмір  сүреді.

дар  өмір  сүреді.

дар  өмір  сүреді.

дар  өмір  сүреді.

Біздің  ауданымызда  да

мүмкіндігі  шектеулі  балаларға

арналған  «Қамқоршы  күні»  ак-

циясы  болып  жатыр. «Алақай»

балалар 

бақшасының

б ү л д і р ш і н д е р і , а т а - а н а л а р ы

«Ізгі ниетпен» атты  қайырым-

дылық  концерттік  бағдарлама-

сын  ұйымдастырды.  Бұл  кон-

церттік  бағдарлама  мүмкіндігі

шектеулі  балалардың  көңіліне

жылылық  ұялату  би,  өлең,  ер-

тегі арқылы демеу көтермелеу,

сонымен  қоса  бойларына  пат-

риоттық  сезім  ұялату  мақса-

тында  ұйымдастырып  отыр-

мыз. Осы концерттік бағдарла-

маны 

Құмсай 


ауылының

тұрғындарының  ұсынысы  бой-

ынша Құмсай мектебінің  спорт

залында 25 қазан  күні  өткіздік.

Жауымбаев  Қалмен  атамыз

осы акцияға 2000 теңге көлемі-

нде  өз  үлесін    қосты,  ауыл

тұрғындары  ризашылықтарын

білдірді.  Жалпы    Құмсай

ауылынан  осы  шара  бойынша

10500 теңге жиналды. 28 қазан

күні  Саркөл  мәдениет  үйінде

өткізілді.  Осы  шараға    атсалы-

сқан  мекемелер:  Саркөл  орта

мектебі,  Саркөл  әкімдігі,

Шұбарши 


әкімдігі,

«Алақай»  балалар  бақшасы-

нан- 5000 теңге көлемінде қара-

жат  түсті.  Біздің  ауылымызда

мүмкіндігі  шектеулі  балалары-

мызды  Қуанышқалиев  Олжас

Аққу  Бекзат,  Жангелдиевтер

Али  мен  Аби,  Ізбағанбетова

Ақсұңқар,Еркинова  Амангүл

есімді  балаларымызға  кеш

соңында    сыйлықтар  табыс

етілді.


А.ТАБЫНБАЕВА,

«Алақай»

балабақша  әдіскері.

Ізгі


Ізгі

Ізгі


Ізгі

Ізгі


ниетпен

ниетпен


ниетпен

ниетпен


ниетпенПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет