Іі халы аралы ылыми-тůжірибелік конференциясы ажүктеу 24.47 Mb.

бет83/129
Дата15.03.2017
өлшемі24.47 Mb.
1   ...   79   80   81   82   83   84   85   86   ...   129

И

а

а  

а

а

1. ЦПМ Р


 

 

, 2012.2. ЦПМ Р

 

 , 2012.

3. Г


а Ю.И. Ф

а

   а

 

   а а а  

  а 


. http: nauka-

pedagogika.com/ (26.05.2012 .)

4. Ра

 О. И. Б


 

а

  

 

а  а а

 

    

а  а 12-


 

а

аhttp://school19.ucoz.kz/ (26.05.2012 .)

АЗА  ТІЛІ САБА ТАРЫНДА Ы ДИАЛОГТІК О ЫТУДЫ  СЫНИ ОЙЛАУДЫ 

ДАМЫТУДА Ы Р ЛІ

Б

  . Т.

С

 

 

а

а

 

а а

а  Р

а

А

а а

Ма а а а 

а

 

 

 

 

а

 

 

а

  а

а

  а

 

а а

а .

А

а

В 

а

 

а

а

а

 

 

а

 

 

 

  а

   

а

 

 

 

а

  а 

а   а а

 

а.   

367

Abstract

The article tells about the features of dialogic teaching and the importance of dialogic teaching in developing 

students’ critical thinking.

а а


а

 

  

  ǩ


 

а

аа

а  а ,  ǩ

  а а  

а а


 

а  а


а

 

  

а

  а

а . Б а  

 а

 

а а

а а 


а а  

а

. Па

а

  

а

 , На а

а

 З 

 а

  

ǩ

   а

а

а  ПШО 


 К

  

  а аа

 

 ǩ 

 

а Э

  а


 

  а


а а

а  «О


 

 

?»,  «Ба а  а а  ?» 

 

аа

а 

а.  Б  

а

а : «Н

 

а?», « а а  

а

?»  

а

а  , «К

 

а?, «О   а а  

 

?»   а

 

аа

  а а


а  

  а


а  

К  а

а 

а  В 

а

   ǩ

 

  

. «В


 

  а а


  а а а

  ǩ


  а

- а


а  

 

   а

  ǩ


а а


  а

 

а  а а а

 

ǩ  ǩ

а а  а 

 

а а  а- а

а  


а а   а

 

а 

 

а   ǩ 

 

  аа а

 

  

.  С


  а а   В

 

  аа  


  а

  а а а


  а

 

аа

а (ЖАДА) 

 

,  а


а а

 а а  


. ЖАДА 

  а


а

  а


 

 

а,   

  а а  а


а

  а


а а  

 а

а. Б

  а


а а

 

а а  

 

 а

 

. Б 

а   а


- а

а

  а  ǩ

 

 В 

 

аа

 

  

 

а 

 

».[1] В 

  а а


  а а а

  а


 

а

   ǩ

 а а


а

  а


- а

а

а  

 а а


 а

а . 


К

 

а 

 

   а

а 

а  а а а

  а а


а 

  а


 

а 

аа

  а


 

а а  


 

: С


а   а

  а а а


 

 

а  ǩ 

   а


  а

- а


а

  ǩ


 

 

 а

.  ů  


а

а

  

  а а а


а 

 а

  а а


  а

 

  

.  А   а


  а а а

 

 а

а  

  а а 


  а а

О аа 

 а

а ,  а а  а

.  а


а

а   а


  

 

  а а а- а  ǩ

 

а  а а  а

а , 


 а

а 

 а

 

аа

Д 

 

   а

  ǩ 

  а


а

а  а


 

а

 .  А  

 

  а 

 

 а

 

  

 а а    а а  а а

 

 а

а  а а  


 

  аа  а а а   а

а

.  А аа

 

  аа 

а а 


 а

  а


 

 

а. О

 

 , Л.С.В

 

а а

а  а


 

 

 а .  Б а

 

а Ф

, ǩ  а а  

 

 

 а  а

,  а


а 

а а


а

 

а  ǩ

  а


а  а

 

  

 

  ǩ.  

М

  Л

 (2007) 


 

 

а  а а

а 

а 

 а

 а а  

а

  

 

  

а

  а а  .  З

 

 а

  а


- а

а   а, 


а

 

  

  а  а а а

 

а 

ǩ 

  а


а ǩ

 

 аа . [2] Ф

 

  а а  а аа , 

а

  

а

  

а  


а а 

 

а а

а а


.  

В

  

 

 а

 

 ǩ

 

  а а 

 

а аа

Са , 

 

   а

а, ǩ


 

а а 


а

 

 . О

а  


 

  а


а 

 

а 

 

 а   а

а

а, а

 

 а  

аБа

а 

  

а а


 

 

а 

 

. Таа а

 

а   

 

а 

 

а а, ЖАДА а

а  а а


а

 

а,   а

 

а . [2]Э.М. Ка

а а: «Д а

 – 

 ǩ

  а ǩ

а   ǩ


. О  

 а

  

а 

  а


а 

 

.  Д аа 

а

аа 

а

  а 

 а а


. Д а

 

а  а

  а


а

 

 –  ǩ  ǩ  

 


368

а а


а 

 

 а

   а а 

,  а


а

 а

а  а

а

» [3]  - 

 

 аа

.  


Ба а а   а

а а а


а

 ǩа

а 

 а 

 а. Ба а 

  а а а


а 

 

  

а а


  а

а 

  ǩ 

  ǩ  а

 

 а  а а

.  С


 

 

а  а а 

а

  

    а

а ǩ  


 

а

а  а

. О


а  

 

аа

а 

  

а а ǩ

а а а

 

  

  а а а а

.  С

а  


а

 а

  

 

а . Д а а

 

аа 

а

  

а   а


а

 

а 

 

 О

 а

  ǩ


 

а  


 

  а


 

   ǩ

  а


 

 

а  а 

. О


а   а 

а а ǩ


 

 

  

а ,  а


а

 

 а  

а а а


 

М  ǩ

 Х

 (2008)  

  а


а

 

а а а а

 

   а а  

а а


а

. [1] С


а 

а  


 

 

  

 а

аа

 

  ǩ

  

а а а


 

 а а  

а   а а а 

а

:  Д а


 

 

а   

 а а 

 а

а

  а а а

. О


 а

-

,  а а-  а

  а


а 

а  


.  Д а

 

   а а  а

а

 а

 

а  а а 

   а

а а  а


,  а а

  -ǩ


  а

а 

. Са  

 

 а  а

а

  а а.  Д а

 

 а  

 

  

 

.  Д а 

 

а  а аа 

а

а 

 а

 

 а

. Д а


  а

а

  

  ǩ


а а  а


а  

 

  

а

  

а  


а

 

  

 Д а

  а


 

а 

  

а

 а

 

  а 

а 

а 

 а

 

  

 

- 

 

 а

. Т


 

а

 а

 

а 

 

аа  ǩ

 

аа

:  «


 

 

аа 

а  а а  


а а  

а

?», « аа

  а


а а  а

а  а


 

 

», « 

 

 аа

 

  а, ǩ 

а

  

 

?»   ǩ

 

 .   О а

 

  а а   

 

аа 

аа  а

 

ǩ 

 

,  аа

  а


:  «Са а

 

а: «Кǩ

 

   ǩ

». С


 

 

  а 

 

  

аЕ

  а


 

а  а


а  

 

    

 

.  О   

 

а а

а . Ф


а  а

а  


 

 а

аа

,  а


а  

 

а С

а -а  


а 

 

   а

а

  аа  а

а . С


 

 

а   ǩ

  а


а а

 

  ǩ 

 

а а  

  а


а

»  - 


О

а   аа

 

 а  а

. Т


 

а  а


  ǩ

 

а 

 

аа

а

а , а  

а а


.  Т

а  


а 

 

.  Б 

а  а


а   а а

 

. Аа: « а

а  


а 

а

?» -   а а

 

а а  а аа

: «Ма  

 

а 

а

» - . Са

а:  «М


а   

  

а  

  а


а а а

?  а


а   а

  а а


?» - 

  а


 

. Иǩ, 


а  

а

  

а

. О  а

 

 » - 

а: «Н

«Г» 

 

  аа а а

. И


  а а а 

а

» - а

 а 

Да а: «О а   а 

а

 а а

 

а а

  а?» - 


 

 

   а

 

а а  

.  Ба


  а 

 

а  а

 

,  а  а а  

  а


 

а

а а  а а.  Та

 

аа  Да а

 

а  а

.  Та


 

 

а   

 

.  Е 

а 

а  а  

а

  аа  

. Та


а  

а

а  « 

а  


а а

 

а а

 

  

.  Б


 

а  А


 

а

 а   а

. Та


 

  а


а а а  

 

 . А

а: «Жа


а а

 

а а   аа

?» - 


. А

: «ů


 

а

  а а

а

. Жаа а а

а

 » - 

 

 . А

: «О


а ǩ  

 

 а,   

 ǩ

   а

а

». А: «А

а

 369

  а


а

». Д а а: «М

  а

 

 ». А

а: «Жа а


,  а

а

  

,  А


  а

а

а   аа

.  С


  а а а  

  а


а   а »  - 

 

  

   а  а

а

   а

а   а


. О

а  а


а

а 

а   

 

а   ǩ

  а


а  а

. О  


 ǩ

 

  

а а  а


а 

.  А


а  

а  


а а

а 

а

  аа   а

.  С


 

 

  ǩ 

 

  а 

а

  аа

.  О


а  

 

  аа а 

 

а   а,  ǩ

а

  

  а а  


а а  а

 

. Б 

 

а   а 

 

  

. Б


 

 

  аа

 

   

 а

 

а 

, Да а  


а

 

а а 

,  А


 

,  Н


а   а

  а


 

.  Да а  

 

а

 а

а

 а

  аа а 

а  


,  а

а

 а 

аДа а : К

 

а   а ?

а

: К. Жа

а

 . Н   а

а

 ?

Да а :  Б

 

а

а  а

  а а 


 

а   а


 

.  С


 

  а а 


 

а

а а  

.

а: Р

а ,  а а  

Да а : Б


  а а

а  


а   а

а   а а 


а

  а


а а

а  а а а


а 

а

  а аа  а

  а а  а

а  а


 

  а


а

.  а а


,  а

а  


а

 

.Да а  

 

а 

а а 


а

 

аа,  ǩ

 

   ǩ

  а


а 

а

а а   а

  а аа

 

а 

а а . 


 

а

  аа  а

 

   а а

а

  а а

  

 

    а

а

 а

. Э


 

а 

 .  Н

 

   ǩ   ǩ

  а а 


а

.  Б


 

 

  а а   а 

 

 а

 а

  аа

 

. Оа 

 

  

а

  а  а  

. Я


 

 

аа

  а


а

 

а  ǩ  

 а

  

а

. Да а   

а

  

 

  а

а  


 

  а а

 

  а а

а 

а 

 

аМ

 А: Сǩ

, С


  а

а  


 

 а а


?

Са

  а  Н

а :  Сǩ


 

.  М


 

а

  а  а

а  


 

.  а


а  

а

 а 

а а


?

А

: Б 

  а а


 

. С


 

 

а  а а  а а

а  


 

.  а а


а

а  -

а, 


 

 а   а

Са  а

 

   а а

а

 а

   


а  

  а


.  О

а  


а

а  


а  

 

  а а  

а , 


  а а 

а

а  аа

а

  

а

а  ,  а

а а а , 


 

а

аа

а ,  а а


а  

 

  аа а

  а а


 

 

а 

.  Д


 

а   а


  а

а ,  а


а 

а

  аа а  

 

 а  

 а

а . Таа 

а   а


а

  ǩ


 

а а  


а

 

 а

.  ů


 

аа , 

 

аа

  а


 

 

  

.  Ба


 

а

 а

а

 -

 

а а 

 

. Я ǩ  

 

 а

 

  

а

а а. Е   а

  а а


  а

 

 ,  а


а

 

 а

 

а   

 

.Д а

 

 ǩ  а

а  а


,  а а

а  а


а а

  а


а 

а а   а


а

 

 Д а


 

 

  

а

а   а

  а а


а 

а

. О а 

 а

аа 

а а  ǩ


 

 

 а

 

. Д а 

а 

а 

 

 а

а а, 


 

 а

 

а 

  

 

а а,   а

 

аа 

 а

  а а а   а а

 а

  а а 


а

. Д


 

 

а  а а 

 

 а   а а

. С


а

 

аа

 а

а  а

а

а  а а

 

аа а

. О


а

а « а


а

  а а ?», « а а  

а

а ?», «Н   а а  а ?» 

 

 а

а  


 а

 

  ǩ ǩ

  а


 

. С


 

 

а   аа   а

а 


370

.  Т


 

 

   а

аа

 

  

.  Т


 

а 

  аа  

 

аа  а

а  


а а а 

 

.  О  ǩ  

а

  

ǩ

  аа

а 

  

а

,   а

 

 а а

а С

а -а  


а

 

а 

ǩ

  

а

  

ǩ

  аа

а 

 . Б

 

   а

 

  

  

 

а 

 а

а  

 

. С 

 

 а

 

  ǩ  а

а

 .  А  

 

  аа   а

  а


а  а, 

  а


 

 

а а 

 

.  Оа  

 

а  ǩ

 

    а

 а  а

а а 


. С

  а


а

а 

а   

а

,    

 

   ǩ

 

аД

а 

  

а  


 

а

  

а

  

 

  

.  К


а

  а 

а

  а а  .  С

а  


а

 

  

а

  

 

  

 

. Ма

 

а 

 

а 

   а

а   а


 

.  Б


 

 

  

 

аСа а


 

а

аа   а

а  а а  


а 

а

? А    а а  

а

аа

а   а


а 

 

  

? К


а

а 

а 

 

аа 

 

 а а

 

 а

. С


 

 

 а а  

 

а .Д а

 

  а 

 

  

а  


 

 

. С 

 

 а  

а

а   а а   а

а   а а а  а

. М

  ǩ


  а а  

  а а


а  

 

а 

а а 


а

  а а  


. Б

 

аа  а а  

  а а  


а 

. С


а

  а


  а

:  а


а

 

а а   

 

  а    а а  

 

 а

  

.  О


 

 

а а   

, ǩ


  а

а

  а а     

а  а

а  а


 

 

    

 

а   а.  О

 

   «Н

а

а» 

а

  

а

   а

 

  

 

  а.  О

а 

аа   а а  

 

   а

.  С


а

 

аа 

а :  «О


а  

а  


а 

а  а 


?»,  «

 

  

»,  «Б


 

а 

аа» 

 

  

. М


 

а   а 


   

 

. Оа

 

  

 

а 

 

а 

 

. ů   а

а

а   

а

 аа

 

а  ǩ 

 

 а

Д а 

  а


а 

 

  

а  


  а

 

.  Са а  а

 

а а

 

 а  а

  а


 

а

а  

. О


а   а а

 

  аа 

а

  

а   а а


 

,  


 

 а

а    а а

 а

а Т

   а, 

а

   а  ǩ

 

  

  а а а


  а

аБа а а   

 

 , ǩ

 

 а

а   а


а

а  а


 

а

. С 

 

 -

  а а а , 

 

  а  а


Д а


 

 ǩ

  

а

а   аа

а 

а 

 

а  а

  а


  а


 

 

а  .  А

а

  аа 

а

  

  ǩ


 

 

 а а

 

 а

. О  


 

а

  

 

аа

 

,    

а

а а 

 

. Д а 

 

 ǩ 

 ǩ

  

а  


а а 

.  З


  ǩ

 

а 

 

  

а

  а а   

 

 а 

 

а


1   ...   79   80   81   82   83   84   85   86   ...   129


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал