Жалпы орта білім беру ұйымдарында мемлекет басшысының «ТӘуелсіздік толғауы» шығармасын зерделеу аясында


  Жалпы  орта  білім  беру  ұйымдарында  МемлекетPdf көрінісі
бет2/3
Дата29.12.2016
өлшемі0,53 Mb.
#696
1   2   3

2  Жалпы  орта  білім  беру  ұйымдарында  Мемлекет 

басшысының 

«Тәуелсіздік 

толғауы» 

шығармасын 

зерделеу  аясында  идеологиялық  жұмысты  әдістемелік 

сүйемелдеу  

 

Идеология қоғам мен адам дамуының мақсаттары, сондай-

ақ осы мақсаттарға қол жеткізудегі адамдардың құндылықты 

бағдарлары мен сенімдерінде жүзеге асырылған құралдар мен 

жолдар  туралы  идеялардың,  көзқарастар  мен  ұғымдардың 

жүйесін білдіреді.  

Оқушылармен 

жүргізілетін 

тәрбие 

жұмысын 


идеологиялық  қолдау  –  мемлекет  пен  қоғамның  маңызды 

функциясы.  Қазақстанның  білім  беру  жүйесі  өз  дамуында 

мемлекеттің идеологиясына сүйенеді.  

Елбасының  «Тәуелсіздік  толғауы»  еңбегін  жалпы  орта 

білім  беру  ұйымдарында  оқыту  аясында  идеологиялық 

жұмысты  әдістемелік  қолдау  келесілер  арқылы  көрінетін, 

олардың  әлеуметтік  және  психологиялық  құзыреттіліктерін 

қалыптастыруға бағытталған:  

-

 

қазақстандық  қоғам  мен  мемлекеттің,  оның  саяси  және экономикалық құрылысын көрсететін дүниетаным;  

-

 қазақ  халқының  дәстүрлеріне,  мәдениетіне,  басқа 

этностар мен этникалық топтардың мәдениетіне құрмет;  

-

 

белсенді өмірлік ұстаным;  -

 

қазақстандық  қоғам  мен  мемлекет  алға  қойған мақсаттарға қол жеткізуде саналы ұмтылыс;  

-

 тұлғалық  өсуге,  негізгі  тұлғалық  (адамгершілік, 

азаматтық,  елжандылық,  ұжымшылдық,  еңбексүйгіштік) 

құзыреттіліктерін қалыптастыруға ықпал ететін қызмет;  

-

 салауатты өмір салты мақсаты;  

-

 азамат,  патриот,  еңбек  адамы,  кәсіпқой,  үй  иесі  сияқты 

әлеуметтік рөлдерді лайықты орындауға бейімдеу.  

Тәрбие  жұмысын  идеологиялық  сүйемелдеу  –  бұл 

қатысушылары  оқушы  жастар,  білім  беру  ұйымдарының 

педагогикалық  ұжымдары,  қоғамдық  және  тәрбие,  отбасы 


19 

әлеуметтік  институттарының  өкілдері  болып  табылатын, 

тұлғаны  әлеуметтендіру  үшін  толымды  жағдай  жасаудағы 

басты бағыт.  

Оқушылармен 

жүргізілетін 

тәрбие 

жұмысын 


идеологиялық  қолдау  –  тәрбиешілердің  өздерінің,  барлық 

педагогикалық 

кадрлардың, 

тәрбиенің 

қоғамдық 

институттары  өкілдерінің  сенімі  мен  дайындығын,  олардың 

отбасы,  оқу  орны,  бұқаралық  ақпарат  құралдары,  әдебиет, 

өнер,  қоғамдық  ұйымдар,  балалар  мен  жастардың 

қызығушылықтары  бойынша  бірлестіктері  мүмкіндіктерін 

пайдалана отырып өзара әрекетте  жұмыс  жасау білігін талап 

ететін процесс.  

Оқушылармен 

жүргізілетін 

тәрбие 


жұмысын 

идеологиялық  қолдауды  әдістемелік  қамсыздандыру  кешенді 

көзқараспен  қамтамасыз  етіледі  және  оларды  қоғамдық 

өмірге  белсенді  қатыстыра  отырып  білім  беру,  тәрбиелеу, 

насихат жұмыстарына тұрады.  

Жалпы орта білім беру ұйымдарында идеологиялық және 

тәрбие  жұмыстарын  директордың  тәрбие  жұмысы  бойынша 

орынбасары,  педагог-ұйымдастырушы,  сынып  жетекшілері 

және басқа педагогикалық қызметкерлер ұйымдастырады.  

Жалпы орта білім беру ұйымдарында идеологиялық және 

тәрбие  жұмыстарын  ұйымдастыруда  директордың  тәрбие 

жұмысы  бойынша  орынбасары  маңызды  рөл  атқарады,  ол 

ұйымдастыру-тәрбие жұмысын жоспарлауды жүзеге асырады 

және  білім  беру  ұйымының,  социумның  ерекшеліктерін, 

дәстүрлерін,  педагогикалық  ұжымның  мүмкіншіліктерін 

ескере  отырып  білім  алушылардың  тәрбиелілік  деңгейін 

анықтау  негізінде  тәрбие  жұмысын  ұйымдастырады.  Ол 

педагогикалық  қызметкерлердің,  сондай-ақ  сынып  жетекшісі 

міндетін  атқарушылардың,  әлеуметтік-педагогикалық  және 

психологиялық  қызмет  мамандарының,  білім  беру  ұйымы 

кітапханашыларының 

идеологиялық 

және 

тәрбие 


жұмыстарын  тікелей  үйлестіреді,  осы  қызметкерлерге  қажет 

ұйымдастырушылық және әдістемелік көмек көрсетеді.  20 

Елбасының «Тәуелсіздік толғауы» еңбегін оқыту аясында 

жалпы  орта  білім  беру  ұйымдарындағы  идеологиялық 

жұмыстың 

негізгі 

мақсаты 


–жауапкершілігі 

мол, 


көшбасшылық  қасиеттері  бар,  өздігімен  ойлауға  және  болып 

жатқанды  бағалауға,  өз  өмірі  мен  қызметін  өз  мүдделеріне 

сәйкес  және  тұтас  алғанда  оны  қоршаған  адамдар  мен 

қоғамның талаптарын ескере отырып құруға қабілетті азамат 

дайындау.  

Мәтінмен  жұмыс  жасауда  оқушыларға  кестені  толтыру 

ұсынылуы  мүмкін.  Кесте  материалды  құрылымдауға  және 

жүйелеуге мүмкіндік береді. Жұмыстың бұл түрін ақпаратты 

ойлау және өңдеу сатыларында жүргізу тиімді. Мәтінді оқуда 

мәтінді  өз  көзқарасы  тұрғысынан  қарастыруға  мүмкіндік 

беретін «Қос күнделік» кестесін толтыру пайдалы. Оқушылар 

кестенің  бір  жағына  оны  қызықтырған,  болмаса  оған 

түсініксіз 

немесе 


ол 

қабылдамаған 

деректер 

мен 


мәлімдемелерді жазады.  

Жанына  осы  дәйексөзді  алудағы  өзінің  түсіндірмесін 

жазады.  

Мәтіннен үзінді  

Сұрақтар мен 

түсіндірмелер  

 

 

 Жұмыстың  бұл  түрі  мәтінді  мұқият  және  толық  өңдеуге 

мүмкіндік  береді,  себебі  оқушы  өзінің  ескертулерін  кестеге 

жазып отыруы тиіс.  

«Білемін.  Білгім  келеді.  Білдім»  стратегиясы  бойынша 

кесте  толтыру  мәтін  мазмұнын  зерделеуде  кешенді 

көзқарасты  болжайды.  Мәтінмен  танысудың  алдында 

оқушылар  «Білемін»,  «Білгім  келеді»  бағандарын  және 

танысу барысында «Білдім» бағанын толтырады.  

 

Білемін  Білгім келеді  

Білдім  


 

 

  

 

 21 

Одан  әрі  мүмкіндігінше  мәтінді  мағынасына  қарай 

бөліктерге  бөлу  керек  және  мәтінмен  жұмыстың  түрлі 

стратегиялары  мен  формаларын  пайдалана  отырып,  топтық, 

жұптық немесе жеке жұмыс түрін ұйымдастыру қажет.  

 

 Тәуелсіздік  

Ережелер  мен  нормалар 

жүйесі  

Динамикалылық  

Дербестік, егемендік  

Инновациялылық  

Бағыт  

Қағида  


Жаңалықты 

қабылдауға 

дайын болуы  

Сабақтастық  

Белсенділік, жігерлілік  

Вектор  


Табиғаттағы  даму  процесі 

құбылыстары  арасындағы, 

қоғамдағы және танымдағы 

байланыс  

  Мәтінге  сүйене  отырып  «тәуелсіздік  туралы  толғау», 

«тәуелсіз 

мемлекет» 

сөз 


тіркестерінің 

мағынасын 

түсіндіріңдер.  

 Түсіп  қалған  тыныс  белгілерін  қойыңдар  және  олардың 

қойылуын түсіндіріңдер.  

 

Сөйлемге  синтаксистік  және  пунктуациялық  талдау жасаңдар. 

  

Сәйкестілікті орнатыңдар.  

 

 

Анықтауыш есімдік  Бізді алыстатады  

Жеке есімдік  

Әрбір азаматта  

Тәуелдеу есімдігі  

Біздің Отанымыздың  

Қатыстық есімдік  

Ел  

Сілтеу есімдігі  Соны ашатын  

 


22 

Сөйлемдерді толықтырыңдар.  

 

Біздің  бас  ...  барлық  қазақстандықтар  үшін  нағыз  ...  , Отанымызға  деген  біздің  ортақ  сүйіспеншілігіміздің  ... 

айналды.  

Тәуелсіздік – тарихтың ... немесе бүгінгі буынның ... емес. 

Ол – өткен бабалардың алдындағы ... және келешек ұрпақтың 

алдындағы зор ... .  

Біз,  қазақстандықтардың  қазіргі  заманғы  ...  бір  халық 

ретінде  жаңа  ...  «кіндік  уақытын»,  ...  басты  векторын 

айқындап алдық.  

Біз  жүргізіп  отырған  сыртқы  және  ішкі  ...  –  халықтың 

даналығы.  Қазақстанды  ...  жолындағы  күллі  жауапты 

шешімдердің даналығы.  

Елбасының «Тәуелсіздік толғауы» еңбегін оқыту аясында 

жалпы  орта  білім  беру  ұйымдарының  тәрбие  және 

идеологиялық  жұмысы  үнемі  зейін  аудару  мен  жүйелі 

көзқарасты,  оның  барлық  бағыттарын  жүзеге  асыруда 

формализм  болмауын,  жоспарлау  процестерін,  бақылау-

талдау қызметін одан әрі оңтайландыруды талап етеді.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

23 

Әдебиет  

 

1

 Қазақстан 

Республикасының 

Президенті 

Н.Ә. 


Назарбаевтың  Ұлытау  төріндегі  сұхбаты.  –  2014.  –  23 

қыркүйек. / Егемен Қазақстан.  

2

 

Қазақстан Республикасының 

Президенті 

Н.Ә. 

Назарбаевтың  Қазақстан  халқына  Жолдауы  «Нұрлы  жол  – болашаққа бастар жол» – Астана, – 2014. – 11 қараша.  

3

  Қазақстан  Республикасының  Президенті,  «Нұр  Отан» 

партиясының  Төрағасы  Н.Ә.  Назарбаевтың  партияның  XVI 

съезінде  сөйлеген  сөзі  «Баршаға  бірдей  осы  заманғы 

мемлекет: Бес институционалдық реформа» – Астана, – 2015. 

– 11 наурыз.  

4

 Қазақстан 

Республикасының 

Президенті 

Н.Ә. 


Назарбаевтың Қазақстан  халқына  Жолдауы  «Қазақстан-2050: 

стратегиясы  қалыптасқан  мемлекеттің  жаңа  саяси  бағыты»  – 

Астана, – 2012. – 14 желтоқсан.  

5

 Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан Республикасының 

Тәуелсіздігі  күніне  арналған  салтанатты  жиында  сөйлеген 

сөзі. – Астана, –2014. – 15 желтоқсан.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

24 

Мазмұны  

 

  Кіріспе.................................................................................. 

1  Жалпы орта білім беру ұйымдарында Мемлекет басшысының «Тәуелсіздік толғауы» шығармасын 

зерделеу аясында тәрбие жұмысын әдістемелік 

сүйемелдеу........................................................................... 

 

  

2  Жалпы орта білім беру ұйымдарында Мемлекет басшысының «Тәуелсіздік толғауы» шығармасын 

зерделеу аясында идеологиялық жұмысты әдістемелік 

сүйемелдеу........................................................................... 

 

  

18 


 

Әдебиет................................................................................ 

23 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 25 

Введение  

 

«Моя мечта и мысли о том, чтобы Казахстан существовал 

вечно.  Поэтому  я  предложил  идею  «Мәңгілік  Ел»  (Вечная 

страна).  Мы  делаем  все,  чтобы  стать  таковой.  Я  верю,  что 

нынешнее  молодое  поколение  –  это  патриоты,  которые 

способны  помочь  развитию  Казахстана  …»  –  сказал 

Президент  Республики  Казахстан  Н.А.  Назарбаев  в 

размышлениях у подножья горы Улытау [1].  

Глава  государства  в  своих  посланиях  и  трудах  всегда 

акцентирует  внимание  на  усилении  воспитательного 

компонента  процесса  обучения.  В  частности,  в  Послании 

Президента 

Республики 

Казахстан 

Н.А. 

Назарбаева «Стратегия  Казахстан  –  2050:  новый  политический  курс 

состоявшегося  государства»  особо  отмечено,  что  воспитание 

детей  –  это  огромные  инвестиции  в  будущее.  Поколение, 

воспитанное  на  лучших  традициях  национальной  и  мировой 

образовательной  системы  образования,  способно  создать 

сильное государство, развитую экономику и возможности для 

всеобщего труда [2].  

В Казахстане идет реализация «100 конкретных шагов» – 

фронтальных  задач,  раскрывающих  колоссальный  потенциал 

развития  Казахстана.  За  каждой  строкой  президентского 

Плана 

Нации 


незримо, 

но 


отчетливо 

выступает 

созидательный  исторический  месседж  –  «Наша  страна,  наша 

нация, наше будущее» [3]. 

Выступая на торжественном собрании, посвященном Дню 

Независимости РК, Президент отметил, что наше восприятие 

исторического  прошлого  всегда  должно  быть  цельным  и 

позитивным. Оно должно объединять всех казахстанцев, а не 

разделять их [4].  

Наша 


Независимость 

основывается 

на 

прочном 


фундаменте народной мудрости, воплощенной во внутренней 

и  внешней  политике  Лидера  Нации,  дружбе  и  Великом 

единстве нашего народа, его гостеприимстве и великодушии, 


26 

его уникальной истории и полиэтничной культуре. Молодежь 

нашей  страны  должна  глубоко  усвоить  эти  простые  и 

понятные  истины.  «Слово  о  Независимости»  обязательно 

должно изучаться в организациях образования.  

Выступление Н.А. Назарбаева «Слово о независимости» – 

это  напутствие  молодому  поколению,  которое  должно 

проходить  красной  нитью  через  всю  образовательную 

программу.  В  обращении  представителей  Конгресса 

историков  Казахстана  было  сказано,  что  Лидер  нации 

масштабно  обозначил  фундаментальные  основы  философии 

Независимости  –  всеобщий  труд,  мудрость,  толерантность  и 

единство  народа,  уникальность  истории,  культуры  и 

государственного  языка  при  полном  уважении  языков  всех 

этносов  Казахстана.  Эти  основы  важно  знать  каждому 

гражданину Республики Казахстан, начиная со школьных лет.

 

 

 В  связи  с  вышесказанным  цель  данной  работы  разработать  методическое  сопровождение  воспитательной  и 

идеологической  работы  в  организациях  общего  среднего 

образования  в  рамках  изучения  произведения  Главы 

государства «Слово о независимости».  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 27 

1  Методическое  обеспечение  воспитательной  работы  в 

организациях  общего  среднего  образования  в  рамках 

изучения  произведения  Главы  государства  «Слово  о 

независимости»  

 

Развитие системы воспитания детей и учащейся молодежи 

осуществляется  в  соответствии  с  основными  положениями 

идеологии 

Казахстана, 

принципами 

государственной 

политики в сфере образования, государственной молодежной 

политики.  

Мировой экономический кризис, в определенной степени 

повлиявший  на  темпы  роста  казахстанской  экономики,  не 

остановил  ее  поступательного  роста.  И  в  этом  заслуга 

дальновидной  политики,  проводимой  Главой  государства 

Н.А. Назарбаевым.  

Изучение  и  анализ  произведения  Главы  государства 

«Слово о независимости» показывают, что историческая сила 

выбора, сделанного народом Казахстана, в определении своей 

судьбы  и  возможности  строить  своё  будущее  самим  – 

правильна  и  дальновидна.  Независимость  –  сбывшаяся 

многовековая  мечта  казахского  народа,  плод  его  чаяний  и 

надежд, символ гордости казахстанского патриотизма.  

В  Конституции  Республики  Казахстан  отмечено,  что 

казахстанский патриотизм  относится  к  основополагающим 

принципам  государства.  Истоки  патриотизма –  в  любви  к 

семье,  Родине,  в  глубоком  знании  истории  страны,  в 

понимании  и  уважении  деятельности  тех  поколений, 

усилиями  которых  обеспечивались  ее  независимость  и 

процветание [5].  

Н.  А.  Назарбаев  в  своём  труде  «Слово  о  независимости» 

подчёркивает, что  страна  будет  процветать, если  патриотизм 

развивать в особенности у молодежи. Наша молодежь должна 

расти  приверженной  таким  высоким  ценностям,  как  честь, 

верность долгу, порядочность, созидание во имя процветания 

нашей  Родины.  Ключевыми  моментами  в  воспитании 28 

подрастающего 

поколения 

Лидер 


Нации 

считает 


требовательность в отношении к себе, честность в отношении 

к окружающим, верность в отношении страны.  

Обеспечение прочного  мира и согласия между народами, 

культивирование  толерантности  не  просто  как  политической 

нормы,  а  как  образа  жизни  казахстанцев  стали  одной  из 

главных  забот  Н.А.  Назарбаева  с  первых  шагов 

государственной деятельности.  

Огромные  изменения,  происшедшие  в  последние  годы, 

новые  проблемы,  связанные  с  воспитанием  подрастающего 

поколения, 

обусловлены 

переосмыслением 

сущности 

воспитания, его места и роли в общественной жизни.  

В  воспитательной  системе  организаций  общего  среднего 

образования  особое  место  занимает  классный  руководитель. 

Именно  от  умения  организации  его  работы  начинается 

формирование личности учащегося.  

Организационно-воспитательная 

работа, 


проводимая 

классным  руководителем,  осуществляется  за  пределами 

времени,  которое  отводится  на  проведение учебных занятий, 

в  соответствии  с  планами  идеологической  и  воспитательной 

работы (класса, организации образования).  

Воспитательная  работа  включает  следующие  виды: 

индивидуальную  и  групповую  работу  с  учащимися, 

идеологическую, 

культурно-досуговую, 

физкультурно-

оздоровительную, 

спортивно-массовую 

работу, 

формирование навыков здорового образа жизни, организацию 

общественно  полезной  деятельности,  трудовое  воспитание  и 

профориентацию,  профилактику  противоправного  поведения 

учащихся и др.  

Классный  руководитель  работает  в  тесном  контакте  со 

специалистами социально-педагогической и психологической 

службы  организации  образования  -  педагогом  социальным  и 

педагогом-психологом, педагогом-организатором и др.  

Учебно-методическая 

работа 

с 

классными руководителями  осуществляется 

через 


педагогические 

29 

советы,  методические  объединения,  семинары,  тематические 

встречи 

с 

сотрудниками институтов 

повышения 

квалификации  «Өрлеу»,  педагогических  вузов,  а  также  через 

курсовую  подготовку,  в  которых  следует  шире  и  глубже 

изучать  произведения  Главы  государства  «Слово  о 

независимости».  

Педагог-организатор  планирует  внеучебную  работу  с 

обучающимися 

в 

организациях образования 

и 

непосредственно  участвует  в  организации  воспитательной работы. Его работа направлена на координацию деятельности 

объединений  по  интересам,  детских  и  молодежных 

общественных 

объединений. 

Деятельность 

педагога-

организатора  должна  быть  ориентирована  на  создание 

условий 


для 

развития 

способностей 

обучающихся, 

организацию 

их 


свободного 

времени 


с 

учетом 


индивидуальных особенностей, интересов и склонностей.  

В  работе  с  детскими  и  молодежными  объединениями 

особое 

внимание необходимо 

уделять 


изучению 

произведения  Главы  государства  «Слово  о  независимости», 

проводить семинары, диспуты, вечера.  

Например,  по  следующим  темам:  «Великая  история 

Мәңгілік Ел», «Независимость и Свобода», «Независимость – 

это Всеобщий труд» и т.д.  

Успешная  работа  детских  общественных  организаций 

невозможна  при  отсутствии  подготовленных  лидеров 

детского  движения.  Здесь  особенно  важны  рекомендации 

Лидера нации о подготовке активной молодёжи с лидерскими 

качествами, со здоровыми амбициями.  Уместны организация 

и проведение лекций по теории известного психолога Фрэнка 

Карделла,  как  можно  изменить  свои  черты  характера  и 

привычки;  организаций  тренингов  «Генерация  идей», 

«Креативные  идеи»,  «Я  – лидер» и т.д. Такая работа  должна 

вестись  регулярно  и  планомерно.  Одновременно  педагог-

организатор обучает не только активы классов, но и классных 

руководителей, 

координирует 

работу 


педагогов 

с 


30 

обучающимися  и  их  законными  представителями  по 

курируемым  направлениям.  Значимым  в  работе  педагога-

организатора являются  организация общественно полезной и 

досуговой деятельности совместно с учреждениями культуры, 

спорта  и  туризма,  участие  в  работе  педагогического 

коллектива  по  предупреждению  правонарушений  среди 

несовершеннолетних,  трудовое  воспитание,  организация 

занятости обучающихся в летний период.  

Для  эффективной  организации  воспитательной  работы 

педагогу-организатору необходима следующая документация: 

план  работы  педагога-организатора  на  год;  план  работы  на 

четверть (полугодие); аналитический отчет о работе за год.  

Воспитание  гражданина-патриота  в  организациях  общего 

среднего образования в рамках изучения произведения Главы 

государства  «Слово  о  независимости»  следует  проводить  не 

только  во  внеклассное  время,  но  и  при  обучении  учебным 

предметам.  

Например,  большими  возможностями  в  этом  плане 

располагают  учебные  программы  по  предметам  «Русский 

язык», «Русская литература», разработанные в соответствии с 

Государственным  общеобязательным  стандартом  среднего 

образования  (начального,  основного  среднего,  общего 

среднего  образования),  утвержденные  постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года 

№ 1080.  

Одной  из  главных  целей  обучения  русскому  языку 

является  формирование  коммуникативной  компетенции, 

основанной  на  знаниях  учащихся  об  особенностях 

использования  их  в  устной  и  письменной  речи. 

Формирование коммуникативной компетенции происходит на 

основе  тематической  организации  речевого  материала, 

который  способствует  трем  уровням  подготовки  учащихся: 

предметным, 

личностным, 

системно-деятельностным 

результатам.  

Личностные  результаты  должны  проявляться  в  уважении 31 

к  внешней  и  внутренней  политике  государства;  в  активной 

гражданской  позиции,  в  высоких  патриотических  чувствах  и 

готовности к служению своей Родине и защите ее интересов; 

уважении  к  государственному  и  родному  языкам,  в 

толерантном  отношении  к  русскому  языку  и  языкам  других 

национальностей  и  этносов,  проживающих  на  территории 

Казахстана;  в  уважении  к  истории,  культуре,  традициям  и 

другим  ценностям  казахстанского  народа;  в  стремлении 

оберегать и приумножать богатства страны, родного края.  

Для  становления  гражданина,  патриота  необходимо 

знание  истории  своей  страны,  сохранение  исторической 

памяти,  познание  закономерностей  развития  общества, 

осознание  значимости  каждого  члена  общества.  Воспитание 

гражданственности  и  патриотизма  проявляется  через  любовь 

к  своей  стране,  преданность  ей,  в  осознанном  желании  и 

готовности  встать  на  защиту  Отечества.  Хорошим 

подспорьем 

в 

этом 


является 

правильный 

подбор 

дидактического  материала.  Необходимо,  чтобы  тексты упражнений,  заданий  не  только  иллюстрировали  языковую 

тему,  но  и  были  разнообразны  по  тематике,  по  стилю,  по 

жанру. Ценны в этом отношении тексты публицистического и 

официально-делового стиля.  

Для  изучения  в  9-11  классах  по  учебным  предметам 

«Русский  язык»  и  «Русская  литература»  включен  текст 

Выступления  Главы  государства  Н.А. Назарбаева  на 

торжественном  собрании,  посвященном  Дню  Независимости 

Республики Казахстан «Независимость Республики Казахстан 

– Великая история Мәңгілік Ел».  

Данный  документ  имеет  не  только  историческую 

ценность,  но  и  имеет  большое  воспитательное  значение. 

«Независимость  –  это  Всеобщий  труд,  труд  школьников  и 

студентов,  постигающих  науки,  труд  людей  всех  профессий, 

приумножающих национальное богатство, труд казахстанцев, 

воспитывающих  каждое  новое  поколение  в  безграничной 

любви  к  Отечеству.  Независимость  –  это  Великое  единство 


32 

нашего  народа  с  его  уникальной  историей  и  культурой, 

государственным  языком  и  уважением  этнических  языков 

всех казахстанцев», – писал Н.А. Назарбаев [3].  

Чувство  единения,  мира,  дружбы,  понимания  и  согласия, 

чувство  гордости  своей  страной,  ее  историей  и  культурой, 

чувство  общности  и  ответственности  за  ее  будущее 

зарождаются  в  каждом,  кто  знакомится  с  текстом. 

Предлагаются  различные  формы  и  виды  работ  для 

всестороннего изучения данного текста.  

На 

уроках 


русской 

литературы 

при 

изучении произведения  Н.А. Назарбаева  «Слово  о  Независимости» 

развивается  творческий  потенциал  учащихся,  навыки 

критического  мышления,  формируется  личность  с  активной 

жизненной 

позицией, 

направленной 

на 

укрепление завоеваний и достижений государства за годы независимости.  

В  основу  выступления  главы  государства  положены 

следующие государственные документы:  

- Программы «Партнерство во имя мира».  

- Новая экономическая политика «Нұрлы жол».  

- Общенациональная идея «Мәңгілік Ел».  

-  Стратегия  «Казахстан  -2030»  –  Стратегии  «Казахстан-

2050».  

В 

выступлении Главы 

государства 

приводится 

доказательная  база  того,  что  новая  экономическая  политика 

«Нұрлы  жол»  стала  «достойным  ответом  на  глобальные 

вызовы», отмечается опережающее значение Стратегии-2030, 

необходимость Стратегии «Казахстан – 2050».  

В 

произведении Н.А. 

Назарбаева 

«Слово 

о 

Независимости»  акцентировано  внимание  на:  идейность  – выраженость 

отношения 

автора, 

ясность  авторского 

понимания  и  оценки  отражённой  в  его  произведении 

действительности,  выражение  мыслей  автора  о  сущности 

представленных  событий;  идеал  –  представление  о 

совершенстве,  то,  что  должно  быть  по  мнению  автора; 

гуманистические  идеалы  –  отношение  к  людям,  народу, 


33 

проникнутое любовью к нему, заботой о его благе, уважением 

к человеческому достоинству.  

Из  выступления  Главы  государства:  «Мәңгілік  Ел»  –  это 

идея,  которая  открывает  завтрашний  день,  выражает  веру  в 

будущее,  это  символ  необратимой  и  прочной  стабильности. 

Мы  должны  смело  и  достойно  вершить  свою  историю.  Мы 

будем  еще  сильнее,  если  всегда  будем  едины.  В  этом 

заключается тысячелетний смысл нашей Вечной Родины» [4].  

В  основном  содержании  произведения  «Слово  о 

Независимости»  обозначены  следующие  приоритеты:  труд, 

единство, 

независимость, 

инновационность, 

мир 

и 

безопасность,  также  определены  два  главных  канона, определяющих  судьбу  народа:  преемственность  поколений  и 

ценностей; динамичность нации, инновационность молодежи.  

Жизненная философия Независимости – Мәңгілік Ел.  

Самая  высшая  добродетель  –  беречь  и  укреплять 

единство.  

Лейтмотивом 

произведения 

являются 

конкретные 

понятия, 

многократно 

повторяемые, 

упоминаемые: 

Независимость, Мудрость, Вечная Земля.  

Изучая  тему:  «Независимый,  суверенный  Казахстан»  по 

предмету  «История  Казахстана»  в  9,  11  классах 

рекомендуется  использовать  упражнение  «Ассоциации»  (3 

минут). Учитель пишет слово «Независимость» на маркерной 

доске  и  предлагает  написать  его  ребятам  в  центре  листа:  1) 

Напишите  все,  что  приходит  в  голову.  Не  делайте  никаких 

выводов  о  мыслях,  просто  запишите  их.  2)  Не  обращайте 

внимания  на  написание  или  другие  правила  письма.  3)  Как 

только  слово  записали,  начните  рисовать  между  ними 

соединения,  которые  кажутся  вам  подходящими.  4)  Не 

переставайте  писать,  пока  не  закончится  время,  чтобы 

написать  слово.  5)  Учитель:  Какие  ассоциации  возникают  у 

учащихся 

при 


слове 

«Независимость»? 

На 

доске 


записываются  все  слова,  предложения  учащихся,  затем 

предлагается  выделить  5  наиболее  важных  с  точки  зрения 34 

учащихся,  затем  лишь  3  слова.  Делается  совместный  вывод, 

что независимость – право государства на самостоятельность 

в решении политических и экономических вопросов. А затем 

на  экране  даются  основания  и  принципы  независимости, 

цитаты Н.А. Назарбаева из «Слово о Независимости».  

Можно  провести  интерактивную  игру  «Джигсо»  (30 

минут).  

Цель игры: научить учащихся овладению информацией о 

независимом  Казахстане  в  ходе  изучения  «Слово  о 

Независимости»  в  течение  короткого  отрезка  времени, 

усилить обучение через преподавание самими учащимися.  

Порядок проведения:  

1)  Учитель  делит  текст  на  пять  частей:  изменения  в 

общественно-политическом 

развитии 

независимого 

Казахстана;  экономика  независимого  Казахстана;  социальная 

политика  независимого  Казахстана;  внешняя  политика  и 

международное 

положение 

Казахстана; 

культура 

независимого Казахстана.  

2)  Разделить  группу  учащихся  на  пять  рабочих  групп,  в 

каждой  группе  столько  участников,  сколько  частей  текста. 

Проводится  присвоение  цвета  и  номера  внутри  группы 

каждому  участнику.  В  данном  случае  пять  учащихся  в 

группах с разным цветом и номера учащихся от 1 до 5.  

3)  Подготовит  бейджики  с  цветными  наклейками,  чтобы 

учащиеся  смогли  себя  идентифицировать  с  определенной 

группой.  Каждый  должен  быть  участником  двух  групп  – 

«Домашний» и «Экспертный».  

4) Распределить учащихся по пяти домашним «группам». 

В  «Домашних  группах»  учащиеся  должны  иметь  бейджики 

разных цветов.  

5) Учитель проводит инструктаж по работе в экспертных 

группах.  Учащиеся,  получив  одинаковые  задания,  садятся  в 

одну группу по номерам, например Политика (красный цвет, 

все первые номера и т.д.). Учащиеся, получившие одинаковые 

задания,  садятся  в  одну  группу  к  столу,  где  помещены 


35 

табличка с цветной полоской. Они подробно разбирают текст, 

пытаются составить вопросы.  

6)  Учитель  приглашает  учащихся  вернуться  «домой», 

каждый  из  них  должен  проинформировать  их  домашние 

группы.  В  домашних  группах  должно  быть  по  одному 

человеку  из  экспертных  групп.  Учащиеся  по  очереди 

рассказывают друг другу содержание материала.  

7)  Учитель  задает  вопросы  для  проверки  усвоения 

материала  (тест  из  15  вопросов).  Проверяет  правильность 

ответов с помощью кода. Объявляет критерий оценки. От 1 до 

8 правильных ответов оценка 3, от 9 до 12 оценка 4, от 13 до 

15  оценка  5.  Подсчитывает  количество  баллов  по  группам, 

выставляет  оценки на шкале оценки знаний,  подготовленной 

заранее.  

Схема  игры:  Политика  –  красный.  Экономика  –  синий. 

Общество  –  желтый.  Внешняя  политика  –  оранжевый. 

Культура – зеленый.  

Первый  этап:  формирование  домашних,  разноцветных 

групп.  Группа  №1  1 2  3  4  5.  Второй  этап:  переход  в 

экспертные,  одноцветные  группы.  Первый  стол  1  1  1  1  1. 

Второй  стол  2  2  2  2  2  и  т.д.  Третий  этап:  возвращение  в 

домашние  группы,  обмен  информацией.  Четвертый  этап: 

контроль, тесты. Рефлексия.  

Упражнение  «Синквейн».  Учитель  просит  учащихся 

записать в пять строк следующее:  

1-ая  строка  – Название  (обычно существительное)  – одно 

слово.  


2-ая  строка  –  Описание  (обычно  прилагательное)  –  два 

слова.  


3-ая строка – Действие (обычно глагол) – три слова.  

4-ая  строка  –  Чувства  (фраза)  фраза  из  четырех  слов, 

показывает отношение к теме.  

5-ая  строка  –  Подтверждение  сущности  (одно  слово)  – 

синоним к первой строке.  

Подведение итогов.  36 

1-й  учащийся:  Казахстан  за  годы  независимости  достиг 

таких  результатов,  которых  не  смогла  достигнуть  ни  одна 

страна в мире.  

2-й  учащийся:  За  годы  независимости  сформированы 

базовые  ценности  казахстанского  пути  –  Свобода,  Единство, 

Стабильность, Процветание.  

Таким  образом,  если  в  организациях  общего  среднего 

образования  в  рамках  изучения  произведения  Главы 

государства 

«Слово 

о 

независимости» методически 

правильно организовать воспитательную работу, то молодёжь 

хорошо  усвоит,  что  только  благодаря  упорному  труду  и 

целеустремленности  можно  стать  высокообразованным 

человеком и профессионалом в своем деле, стать  настоящим 

гражданином-патриотом  Казахстана.  Как  отметил  Президент 

Н.А.  Назарбаев:  «...  молодежь  –  опора  нашего  будущего. 

Государство  открыло  перед  новым  поколением  все  двери  и 

все пути!» [6].  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

37 Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет