Жаппай саяси қуғын-сүргіндер құрбандарына ақшалай өтемақы төлеудің ережесiн бекiту туралыжүктеу 131.96 Kb.
Pdf просмотр
Дата30.01.2017
өлшемі131.96 Kb.

Жаппай саяси қуғын-сүргіндер құрбандарына ақшалай өтемақы 

төлеудің ережесiн бекiту туралы 

 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2003 жылғы 23 қаңтар N 82  

      "Жаппай саяси қуғын-сүргiндер құрбандарын ақтау туралы" Қазақстан Республикасының 1993 

жылғы 14 сәуiрдегi Заңының 25-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:  

        1. Қоса берiлiп отырған Жаппай саяси қуғын-сүргiндер құрбандарына ақшалай ӛтемақы 

тӛлеудiң ережесi бекiтiлсiн.  

        2. Осы қаулы 2003 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне енедi.  

 

      Қазақстан Республикасының  

      Премьер-Министрі  

  Қазақстан Республикасы     

 Үкіметінің           

 2003 жылғы 23 қаңтардағы    

 N 82 қаулысымен        

 бекітiлген      

   

 Жаппай саяси қуғын-сүргiндер құрбандарына ақшалай өтемақы төлеудің ережесi  

 

      Осы Ереже "Жаппай саяси қуғын-сүргіндер құрбандарын ақтау туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 14 сәуiрдегі Заңына (бұдан әрi - Заң) сәйкес жаппай ақталған 

жаппай саяси қуғын-сүргіндер құрбандарына ақшалай ӛтемақы тӛлеудiң тәртiбiн белгілейдi.  

 

   1. Жалпы ережелер  

 

      1. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:       1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы (бұдан әрі – ақшалай ӛтемақы 

тӛлеу жӛнiндегі уәкiлетті ұйым) – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік 

қызметтер кӛрсету, «бір терезе» қағидаты бойынша мемлекеттік қызметтер кӛрсетуге ӛтініштер 

қабылдау және кӛрсетілетін қызметті алушыға олардың нәтижелерін беру жӛніндегі жұмысты 

ұйымдастыру, сондай-ақ электрондық нысанда мемлекеттік қызметтер кӛрсетуді қамтамасыз ету 

үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған заңды тұлға; 

      2) ақшалай ӛтемақы беру жӛнiндегi уәкiлетті ұйым – банк немесе Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген тәртіппен ақшалай ӛтемақы алушы таңдап алған банк 

операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыруға Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң 

лицензиясы бар ұйым; 

      3) саяси қуғын-сүргiндер құрбандарына ақшалай ӛтемақы тағайындау жӛнiндегi уәкiлетті 

орган – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Еңбек, 

әлеуметтік қорғау және кӛші-қон комитетінің аумақтық бӛлімшесі. 

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 14.04.2016 

№ 215

 қаулысымен.  

   2. Ақшалай өтемақыны тағайындаудың тәртiбi  

 

      2. Заңның 22, 23, 26-баптарында кӛрсетiлген негiздер бойынша ақшалай ӛтемақы алуға құқығы бар азаматтар ақшалай ӛтемақы тағайындау үшiн тұрғылықты тұратын жерi бойынша ақшалай 

ӛтемақы тӛлеу жӛнiндегi уәкілетті ұйымға мынадай құжаттарды ұсынады: 

      1) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ӛтiнiш; 

      2) жеке басты куәландыратын құжат; 

      3) ақшалай ӛтемақы алуға құқығын растайтын құжат (прокуратура органдарынан немесе сот 

органдарынан ақталғаны туралы анықтама); 

      4) тұрғылықты тұратын жерiн растайтын құжат. 

      Ақшалай ӛтемақы тӛлеу жӛнiндегі уәкiлетті ұйым жеке басты куәландыратын құжаттар 

туралы, тұрғылықты тұратын жері бойынша тіркелгені туралы мәліметтерді «электрондық үкімет» 


шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады. 

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 14.04.2016 

№ 215

 қаулысымен. 

      3. Ақшалай ӛтемақы тағайындау үшiн қажеттi құжаттардың түпнұсқасы және салыстырып 

тексеру үшiн кӛшiрмелері аудандық (қалалық) ақшалай ӛтемақы тӛлеу жӛнiндегi уәкiлеттi 

ұйымдарға ұсынылады. 

      Салыстырып тексерілгеннен кейiн құжаттардың түпнұсқалары ӛтініш берушiге қайтарылады. 

      Аудандық (қалалық) ақшалай ӛтемақы тӛлеу жӛнiндегi уәкiлеттi ұйымдардың жұмыскерлерi 

құжаттардың кӛшiрмелерiн куәландырады, iстердi қалыптастырады, 2-қосымшаға сәйкес саяси 

қуғын-сүргiндер құрбандарына ақшалай ӛтемақы тағайындау туралы шешiмдердiң жобаларын 

дайындап, оларды бес жұмыс күні ішінде облыстық, Астана және Алматы қалаларының ақшалай 

ӛтемақы тӛлеу жӛнiндегi уәкілеттi органдарына жібередi. 

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 14.04.2016 

№ 215


 қаулысымен.

 

      4. Облыстық, Астана және Алматы қалаларының ақшалай ӛтемақы тӛлеу жӛнiндегi уәкiлеттi ұйымдары iстерді және ақшалай ӛтемақы тағайындау туралы шешiмдердің жобаларын бес жұмыс 

күні ішінде саяси қуғын-сүргіндер құрбандарына ақшалай ӛтемақы тағайындау жӛнiндегi тиiстi 

уәкiлеттi органға жібереді. 

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 14.04.2016 

№ 215

 қаулысымен. 

       5. Ақтау туралы анықтамада бас еркiнен айыру орындарында, психиатриялық мекемелерде

арнайы қоныстарда болған уақыты, сондай-ақ бас бостандығы шектеулi жағдайда мәжбүрлi 

еңбекке (оның iшiнде "еңбек армиясы", "НКВД жұмысшылар колониясы" деп аталатын) 

тартылған уақыты туралы ақпарат жеткiлiксiз кӛрсетiлген жағдайда саяси қуғын-сүргiндер 

құрбандарына ақшалай ӛтемақы тағайындау жӛнiндегi уәкiлеттi органдар мен прокуратура 

органдарының мұрағаттарындағы қосымша анықтамаларды сұратып алуға құқылы.  

        6. Бас еркiнен айыру орындарында, психиатриялық мекемелерде, арнайы қоныстарда негiзсiз 

қуғын-сүргiнге ұшыраған адамдардың болған мерзiмi, сондай-ақ бас еркiндiгi шектеулi жағдайда 

мәжбүрлi еңбекке (оның iшiнде "еңбек армиясы", "НКВД жұмысшылар колониясы" деп аталатын) 

тартылған уақыты кӛрсетiле отырып, ақталғанын растайтын анықтама келiп түскен кезде, ақталуы 

туралы бұрын берiлген анықтама ақшалай ӛтемақы тағайындауға негiз болып табылады.  

      7. Саяси қуғын-сүргiндер құрбандарына ақшалай ӛтемақы тағайындау жӛнiндегi уәкілеттi 

орган облыстық, Астана және Алматы қалаларының ақшалай ӛтемақы тӛлеу жӛнiндегi уәкiлеттi 

ұйымдарынан құжаттар мен шешiмдер жобалары келiп түскен күннен бастап бес жұмыс күні 

ішінде саяси қуғын-сүргiндер құрбандарына ақшалай ӛтемақы тағайындау не оны тағайындаудан 

бас тарту жӛнiнде шешiм қабылдайды және iс пен бұл шешiмдердi белгiленген тәртіппен ақшалай 

ӛтемақы тӛлеу жӛніндегі аудандық (қалалық) уәкiлеттi ұйымдарға бередi. 

      Ақшалай ӛтемақы тағайындау не тағайындаудан бас тарту туралы шешiмге саяси қуғын-

сүргіндер құрбандарына ақшалай ӛтемақы тағайындау жӛнiндегі уәкiлеттi органның басшысы (не 

оның мiндетiн атқарушы адам) қол қояды. 

      Ақшалай ӛтемақы тағайындаудан бас тартылған жағдайда саяси қуғын-сүргiндер 

құрбандарына ақшалай ӛтемақы тағайындау жӛнiндегi уәкiлеттi орган оны тағайындаудан бас 

тартудың себебiн жазбаша уәждейдi және облыстық, Астана және Алматы қалаларының ақшалай 

ӛтемақы тӛлеу жӛнiндегi уәкiлеттi ұйымдары арқылы тиiстi құжаттарды ӛтiнiш иесiне бepу үшiн 

аудандық (қалалық) ақшалай ӛтемақы тӛлеу жӛнiндегі уәкiлетті органдарға қайтарып бередi. 

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 14.04.2016 

№ 215


 қаулысымен.

 

      8. Айлық есептiк кӛрсеткiш ӛзгерген кезде ақшалай ӛтемақы сомасын қайта есептеуді аудандық (қалалық) ақшалай ӛтемақы тӛлеу жӛнiндегi уәкiлеттi ұйым жүргізеді, ол облыстық, 

Астана және Алматы қалаларының ақшалай ӛтемақы тӛлеу жӛнiндегi уәкiлеттi ұйымдары арқылы 

саяси қуғын-сүргiндер құрбандарына ақшалай ӛтемақы тағайындау жӛнiндегі уәкілетті органға 

тиiсті шешiмнің жобасын бекітуге жiбередi. Саяси қуғын-сүргiндер құрбандарына ақшалай 

ӛтемақы тағайындау жӛнiндегі уәкілетті орган ақшалай ӛтемақыны есептеудiң дұрыстығын 

тексередi және үш жұмыс күні ішінде ақшалай ӛтемақыны бекiтедi не оны қайта есептеу жӛнiнде 

шешiм шығарады. 

      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 14.04.2016 

№ 215

 қаулысымен. 

      9. Егер ақшалай ӛтемақылар жаппай саяси қуғын-сүргіндер құрбандарына Заңның 22 және 23-

баптарының қолданылуы жаңғыртылғанға дейiн тағайындалған болса, онда аудандық (қалалық) 

ақшалай ӛтемақы тӛлеу жӛнiндегi уәкiлетті ұйымдар облыстық, Астана және Алматы 

қалаларының ақшалай ӛтемақы тӛлеу жӛнiндегi уәкiлеттi ұйымдары арқылы ақшалай ӛтемақы 


тағайындау туралы шешiмнiң жобасын саяси қуғын-сүргiндер құрбандарына ақшалай ӛтемақы 

тағайындау жӛнiндегі уәкілеттi органға ұсынады, ол қолданылып жүрген айлық есептік 

кӛрсеткiштiң мӛлшерiн ескере отырып, оны бекiту туралы шешiм шығарады.  

 

   3. Ақшалай өтемақы төлеудiң тәртiбi  

 

        10. Саяси қуғын-сүргiндер құрбандарына ақшалай ӛтемақылар тӛлеудi ақшалай ӛтемақы тӛлеу жӛнiндегi уәкiлеттi ұйым ақшалай ӛтемақы беру жӛнiндегі уәкiлетті ұйымдар арқылы 

ақшалай ӛтемақы тағайындау жӛнiндегi уәкілетті органдар шешiмiне сәйкес ақшалай ӛтемақы 

алуға құқығы бар алушылардың таңдауы бойынша салымдар жӛнiндегi дербес шоттарына немесе 

карт-шоттарына есептеу немесе қолма-қол ақша беру жолымен жүзеге асырады.  

       Қаражатты MT100 форматындағы тӛлем тапсырыстарымен аударған кезде аудандық 

(қалалық) ақшалай ӛтемақы тӛлеу жӛнiндегi уәкiлетті ұйымдар тiзiм-ведомостарды әзiрлейдi және 

оларды ақшалай ӛтемақы беру жӛнiндегi уәкiлетті ұйымдарға бередi.  

       Ақшалай ӛтемақы беру жӛнiндегi уәкiлеттi ұйым ақшалай қаражатты алғаннан кейiн тiзiм-

ведомосқа сәйкес оны аудандар (қалалар) бойынша бӛледi және тӛлемдердi жүзеге асырады.  

       Қаражатты МТ102 форматындағы тӛлем тапсырыстарымен аударған кезде ақшалай ӛтемақы 

беру жӛнiндегi уәкiлетті ұйымдар тiзiм-ведомостарды электронды түрде алады.  

      11. Егер ақшалай ӛтемақы есептелген, бiрақ ақталған адам қайтыс болуы себебiнен алынбаған 

жағдайда, ӛтемақының тағайындалған сомасы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

мұрагерлерiне тӛленедi.  

      12. Аудандық (қалалық) ақшалай ӛтемақы тӛлеу жӛнiндегi уәкiлеттi ұйымдар Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлiгi кӛрсеткен күнге және саяси 

қуғын-сүргiндер құрбандарына ақшалай ӛтемақы тағайындау жӛнiндегi уәкілеттi ұйымдар 

шешiмдерiнiң негiзiнде ақшалай ӛтемақы алушылардың тiзiмiн жасайды және оны облыстық, 

Астана және Алматы қалаларының ақшалай ӛтемақы тӛлеу жӛнiндегi уәкілеттi ұйымдарына 

ұсынады. 

      Ескерту. 12-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 14.04.2016 

№ 215


 қаулысымен.

 

        13. Облыстық, Астана және Алматы қалаларының ақшалай ӛтемақы тӛлеу жӛнiндегi уәкiлеттi ұйымдары ақшалай ӛтемақы тӛлеу үшiн қажетті қаражат туралы аудандық (қалалық) ақшалай 

ӛтемақы тӛлеу жӛнiндегi уәкiлеттi ұйымдар берген ақпаратты жинақтайды және оны ақшалай 

ӛтемақы тӛлеу жӛнiндегi уәкiлеттi ұйымға бередi.  

      14. Ақшалай ӛтемақы тӛлеу жӛнiндегi уәкiлеттi ұйым Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау және әлеуметтік даму министрлiгi айқындаған мерзiмде Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлiгiне ақшалай ӛтемақы тӛлеуге қажеттi 

қаражаттың қажеттілігі туралы ақпарат береді. 

      Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 14.04.2016 

№ 215

 қаулысымен. 

      15. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлiгi Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлiгiнiң мiндеттемелерi мен 

тӛлемдерi бойынша тиiстi жылға арналған қаржыландыру жоспарларына сәйкес бӛлінген сомалар 

шегiнде ақшалай ӛтемақы тӛлеу жӛнiндегi уәкiлеттi ұйымның банктік шотына қаражат аударады. 

      Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 14.04.2016 

№ 215

 қаулысымен. 

       16. Ақшалай ӛтемақы тӛлеу жӛнiндегi уәкiлеттi ұйым бӛлiнген қаражат пен тӛлем тәртібiне 

сәйкес облыстар, Астана және Алматы қалалары бойынша ақшалай ӛтемақы тӛлеу кестесін 

жасайды.  

      17. Ақшалай ӛтемақы тӛлеу жӛнiндегi уәкілеттi ұйым үш банктiк күн iшiнде алынған 

қаражатты тӛлем тапсырыстарымен белгіленген тәртiппен ақшалай ӛтемақы беру жӛнiндегi 

уәкiлеттi ұйымға аударады.  

      18. Ақшалай ӛтемақы беру жӛнiндегi уәкiлеттi ұйым ақшалай қаражатты алған кезде 

алушыларға ақшалай ӛтемақы берудi белгiленген тәртiппен жүзеге асырады.  

       19. Жаппай саяси қуғын-сүргіндер құрбандарына тӛленген ақшалай ӛтемақы сомалары 

бойынша облыстық, аудандық (қалалық) ақшалай ӛтемақы тӛлеу жӛнiндегi уәкiлеттi ұйымдар мен 

ақшалай ӛтемақы беру жӛнiндегi уәкiлеттi ұйымдар арасында салыстыру актісi жасалады.  

      20. Бӛлiнген трансферттер бойынша Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және 

әлеуметтік даму министрлiгi мен ақшалай ӛтемақы тӛлеу жӛнiндегі уәкiлетті ұйымның арасында 

ай сайын салыстырып тексеру актісi жасалады. 


      Ескерту. 20-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 14.04.2016 

№ 215


 қаулысымен.

 

      23. Ақшалай ӛтемақы беру жӛнiндегi қызметтерге ақы тӛлеу ақшалай ӛтемақы тӛлеу жӛнiндегi уәкiлеттi ұйым мен ақшалай ӛтемақыны беру жӛнiндегi уәкiлеттi ұйым арасында заңнамада 

белгiленген тәртіппен жасалған шарт негiзiнде жүргiзiледi.  

   Жаппай саяси қуғын-сүргiндер  

 құрбандарына ақшалай ӛтемақы  

 тӛлеудің ережесіне        

 1-қосымша            

Қазақстан Республикасы Денсаулық 

 сақтау және әлеуметтік даму      

министрлігінің Еңбек, әлеуметтік 

 қорғау және кӛші-қон комитеті    

 аумақтық бӛлімшесінің            

 басшысы _______________________     Өтiнiш 

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 14.04.2016 № 215 қаулысымен.

 

      Жаппай саяси қуғын-сүргiндер құрбаны ретiнде маған біржолғы ақшалай ӛтемақы тағайындауыңызды сұраймын 

Тегi _____________________________________________________________ 

Аты ______________________________________________________________ 

Әкесiнiң аты (бар болса) _________________________________________ 

Туған күні ______ ж. «___» ______________________ 

Мекенжайы_________________________________________________________ 

Жеке басын куәландыратын құжаттың түрi ___________________________ 

                                        (құжаттың түрiн кӛрсету) 

Сериясы _________ Нӛмiрi ___________ кiм берді ___________ 

      Зейнетақы, мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша, жасына 

байланысты мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақы, мемлекеттік арнайы жәрдемақы, арнайы 

мемлекеттiк жәрдемақы аламын 

__________________________________________________________________ 

                   (қажеттісінің астын сызу) 

      Бiржолғы ақшалай ӛтемақының бiр бӛлiгiн немесе толық мӛлшерiн бұрын басқа республикада 

алғаны-алмағаны (жоқ, иә; алған болса, қандай негiзде алғанын кӛрсету) 

      Ақтау туралы анықтаманың нӛмiрi және оның берiлген күні 

__________________________________________________________________ 

      Жаппай саяси қуғын-сүргiндер құрбаны ретiнде біржолғы ақшалай ӛтемақы тағайындау үшін 

қажетті менің дербес деректерімді жинауға және ӛңдеуге келісім беремін. 

      Ақпараттық жүйелерде қамтылған Заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді 

пайдалануға келісемін. 

      Күні ________________________ 

      Ӛтінiш берушінің қолы _______________ 

      Ӛтінiш қабылданды (күнi) ___________________ 

      Ӛтiнiштi қабылдаған маманның Т.А.Ә. (бар болса)_______________ 

      Қолы ____________________________ 

 Жаппай саяси қуғын-сүргiндер 

құрбандарына ақшалай ӛтемақы 

 тӛлеудің ережесіне      

 2-қосымша          

   Жаппай саяси қуғын-сүргіндер құрбанына ақшалай өтемақы тағайындау туралы шешім 

20__ж. _____ № ______ 

 

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 14.04.2016 № 215 қаулысымен.  

      Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің Еңбек, 

әлеуметтік қорғау және кӛші-қон комитетінің 

      ______________ облысы (қаласы) бойынша департаменті Азамат _________________________________________________ 

             (тегi, аты, әкесiнің аты (бар болса) 

Жынысы ____ Туған күнi _______________ 

Ақтау туралы анықтаманың берiлген күнi ____________________ 

 Ақтау туралы анықтаманы берген органның атауы  

__________________________________________________________________ 

 ________________________________ берiлген № ________ ақтау туралы  

(тегi, аты, әкесiнің аты (бар болса) 

анықтамаға сәйкес 

      Бас бостандығынан айыру орындарында, психиатриялық мекемелерде, арнайы қоныстарда 

болған уақыты, сондай-ақ еркiндігi шектелген жағдайда мәжбүрлi еңбекке тартылған (оның ішінде 

«еңбек армиясы», «НКВД жұмысшылар колоннасы» деп аталатындарда болған) уақыты 

19__ж._____ - 19__ж.__________ аралығын құрайды. 

      Бас бостандығынан айыру орындарында, психиатриялық мекемелерде, арнайы қоныстарда 

болған толық айлардың саны, сондай-ақ еркіндігi шектелген жағдайда мәжбүрлi еңбекке 

тартылған (оның ішінде «еңбек армиясы», «НКВД жұмысшылар колоннасы» деп аталатындарда) 

уақыты 

      _________________________________________________құрайды                                (жазумен) 

       Есептелген сома ___________________________________________  

                                     (жазумен) 

      Осы сома тӛленетiн айлардың саны кӛрсетiлген ағымдағы жылы тӛленуге жататын сома 

__________________________________________________________________ 

                            (жазумен) 

Осы сома келесi екi жылда тӛленуге тиiс айлардың саны кӛрсетiлген тӛленуге жататын қалған 

сома 


__________________________________________________________________ 

                            (жазумен) 

M.О. Департамент басшысы _____________________ ________________ 

                                 (қолы)             (тегі) 

Тағайындау жӛнiндегi маман ____________________ _______________ 

                                 (қолы)             (тегі) 

Шешім жобасын дайындаған: 

M.O. Мемлекеттік корпорация 

бӛлімшесінің бастығы ___________ ___________________________ 

                        (қолы)              (тегі) 

Мемлекеттік корпорация 

бӛлімшесінің маманы ___________ ____________________________                        (қолы)               (тегі) Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет