Жаратылыстау- математика факультеті


  Мəтінді теңестіру , əспеттеу,  сызғышы жəне ондағы маркерлер,  3  15  ДокладPdf көрінісі
бет5/5
Дата18.03.2017
өлшемі353,43 Kb.
#10008
1   2   3   4   5

 

10 


Мəтінді теңестіру , əспеттеу

сызғышы жəне ондағы маркерлер, 

15 


Доклад. 

 

Глоссарий  

«Бастауыш сыныпта информатиканы оқыту теориясы мен технологиясы» пəні 

бойынша глоссарий 

Орыс тілінде 

Қазақ тілінде 

Ағылшын тілінде 

Автозагруска  

Автожүктеме. 

Avtozagruska Автономные файлы 

Дербес файлдар 

Autonomous files 

Адаптеры 

Адаптерлер 

adapter 


Администратор 

Администратор 

manager 

Адресация памяти 

Жады адресациясы 

Addressing to memories 

Активный раздел 

Активті бөлім. 

Affected item 

Алгоритм 

Алгоритм 

Algorithm 

Архивация 

Архивация 

Arhivaciya 

Архивирование 

Архивтеу 

Archiving 

АТХ 

АТХ 


АТХ 

Безопасность 

Қауіпсіздік 

Safety 


Ввод  

Енгізу, кіріс 

input 

Взаймодействие Өзараəсер 

interact 

Видиоадаптер 

Видиоадаптер 

Vidioadapter  

Виртуальная память 

Виртуалды жады 

Virtual memory 

Вызов 

Шақыру 


call 

Дефрагментация  

Дефрагментация 

Defragmentaciya 

Диспетчер задач 

Есептер диспетчері 

Диалоговое окно Диалог(сұхбат) терезесі  

Dialog box 

Драйвер 

Драйвер 


Driver 

Жесткий диск 

Қатқыл диск 

Hard disk 

Журнал системы 

Жүйе журналы 

Загрузочные файлы Жүктелуші файлдар 

Load files 

Запрос прерывания 

Үзіліс сұранысы 

Зеркальное копирование Айналық көшірме. 

Интерфейс Интерфейс 

Interface 

Клавиатура 

Клавиатура 

Keyboard 

Клиент/сервер 

Клиент/сервер 

Команда Команда 

Command 


Консоль управления 

Басқару консольі 

Console of management 

Контейнер 

Контейнер 

Container 

Контроллер 

Контроллер 

Controller 

Логический диск 

Логикалық диск 

Logical disk 

Магистраль 

Магистраль 

Pathway 

Мышь 


Тышқан 

Mouse 


Оперативная память 

Жедел жады 

Operative memory 

Панель управления 

Басқару панельі 

Panel of management 

Папка 

Қаптама 


Directors 

Параметр 

Параметр 

Parameter 

Пароль 

Пароль 


Password 

Поиск 


Іздеу 

Searching for 

Порт 

Порт 


Port 

Поток 


Ағын 

Flow 


Прерывание 

Үзіліс 


Interruption 

Протокол 

Протокол 

Protocol 

Процессор 

Процессор 

Processor 

Процесс 

Процесс 


Process 

Раздел 


Бөлім 

Section 


Ресурсы 

Ресурстар 

Facility 

Свопинг 


Свопинг 

Swapping 

Семафор 

Семафор 


Semaphore 

Cегмент 


Cегмент 

Стиль Стиль 

Style 


Скин 

Скин 


Skins 

Сокеты 


Сокеттер 

Sokety 


Состязания 

Жарыс 


Competitions 

Таймеры 


Таймерлер 

Timers 


Тип 

Тип 


Type 

Том 


Том 

That 


Тема 

Тақырып 


Tems 

Указатели 

Көрсеткіш 

Сursor 


Установка 

Орнату 


Installation 

Утилиты 


Утилиттер 

Utilities 

Учетная запись 

Есептік жазба 

Account record 

Файл 


Файл 

File 


Файловая система 

Файлдық жүйе 

File system 

Форматирование 

Форматтау 

Formatting 

Фрагментация 

Фрагментация 

Fragmentation 

Шина 


Шина 

Bus 


Шифрование 

Шифрлеу 


Cryptooperation 

Ядро 


Ядро 

Kernel 


Экзоядро 

Экзоядро 

Ekzoyadro 

 

 

10. Оқу, өндірістік жəне диплом алдындағы практика жоспарланбаған. 

 

11. БІЛІМДІ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН МАТЕРИАЛДАР. 

Білімді бағалау схемасы 

Бағалау түрі 

Бағалау 

критерийлері 

балл за 

работу 

Орындалған жұмыс көлемі 

 

Дəрістегі белсенділік  100 

15 

Семинардағы (практикалық 

жұмыстағы 

100 

15 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Семестр барысында екі аралық бақылау жүргізіледі 7(8) жəне 15- апталарда. Аралық  бақылаулар  бойынша  студенттің  максималды  үлгерім  көрсеткіші  60% 

құрайды.  Семестр  аяғында  оқу  пəні  бойынша  қорытынды  аттестациялау  –  емтихан 

өткізіледі (максималды көрсеткіші - 40%). 

Пəн бойынша қорытынды емтихан бағасы аралық бақылаулар жəне қорытынды 

аттестациялаудың максималды көрсеткіштер сомасы ретінде анықталады. 

Қорытынды 

емтихан 

пəннің 


негізгі 

теориялық 

жəне 

практикалық материалдарын қамтитын нұсқауларға бөлінген тест тапсырмалары түрінде өтеді. 

Əріптік  бағалау  жəне  оның  балдардағы  цифрлік  эквиваленті  дұрыс 

жауаптардың пайыздық көрсеткіші  бойынша  анықталады (кесте бойынша) 

 

Студенттердің білімі келесі кесте бойынша бағаланады: 

Баға  

Əріптік жүйе бойынша 

Ұпай саны 

бойынша 

 %-дық 


көрсетілуі 

Дəстүрлі жүйе 

бойынша 

А 

4,0 95 – 100 

А- 


3,67 

90 – 94 


 

өте жақсы 

В+ 

3,33 


85 – 89 

В 

3,0 80 – 84 

В- 


2,67 

75 – 79 


 

жақсы 


С+ 

2,33 


70 – 74 

С 

2,0 65 – 69 

белсенділік) 

СОӨЖ-дағы 

белсенділік  

100 

30 


СӨЖ орындауы 

100 


30 

Рубеждік бақылау 

100 Аралық аттестация  

(Р1, Р2) 

100 Ағымдық бақылау 100 

Емтиханға жіберілетін рейтинг 

100 


Барлық 

бағалардың 

орта  арифметикалық 

сомасы 


Қорытынды  бақылау 

(емтихан) 

(Р1+Р2)/2 

 

Қорытынды  Ағымдық 

бақылау * 0,6 

 

Жеке тапсырмалар 100*0,4 

 

Рубеждік бақылау Емтиханға 

жіберілетін 

рейтинг 

қорытынды нəтиже 

 


С- 

1,67 


60 – 64 

Д+ 


1,33 

55 – 59 


Д 

1,0 


50 – 54 

қанағаттанарлық 0 - 49 қанағаттанғысыз 

 

Бағалау саясаты. 

Бағалау  саясаты  келесі  принциптерге  негізделу  керек:  шынайылық,    əділдік, 

айқындылық, икемділік, жоғары дифференциация. 

Қорытынды бағалауға рейтингтік бақылау жəне емтихан кіреді. 

Ќорытынды бағалау мен рейтингті бақылау 

•  Семестрдің 7(8)- аптасында (1-7 апта нəтижесі бойынша) жəне 15- аптада (8-

15  апта  нəтижесі  бойынша)  оқытушы  100  балдық  шкала  бойынша    рейтингті 

бақылау    нəтижелерін  шығарады  жəне  оқытушы  өткізген  рейтингке 

қойылатын баға, ағымды, рубеждік бақылау балдарының сомасын  көрсетеді. 

•  Қорытынды баға мына формула бойынша есептеледі            U = [(P1 +P2) / 2] * 0,6 + E * 0,4 

P1 - бірінші рейтингті бағалаудың цифрлік эквиваленті 

P2 - екінші рейтингті бағалаудың цифрлік эквиваленті 

Е – емтихандағы бағалаудың цифрлік эквиваленті 

Яғни 30% (1 рейтинг) + 30% (2 рейтинг) + 40% (емтихан). 

 

Курс саясаты. 

Курс  саясаты  оқу  процесінің  жоғарғы  тиімділігін  қамтамасыз  етуге  тиісті  жəне 

барлық  студенттер  үшін  міндетті.  Əрбір  оқытушы  студенттерге  сабақ  барысында 

тəртіп  ережелерін,  оқытушымен  жəне  басқа  студенттермен  өзара  қатынастарын 

ұстаудағы өзіндік жүйесін талап етеді. 

Студенттер міндетті: 

1.  Сабаққа кешікпеуге. 

2.  Сабақ үстінде қатты сөйлемеуге. 

3.  Сабаққа таза келуге. 

4.  Себепсіз сабақ жібермеуге, ауырып қалған жағдайда ол жөнінде анықтама қағаз 

əкелуге. 

5.  Жіберілген сабақты оқытушы белгілеген уақытта тапсыруға. 

6.  Оқу процесіне белсенді араласуға.  

7.  Тапсырмаларды ұқыпты орындауға. 

8.  Оқытушылар мен курстастарына сыйлы, шыдамды, байсалды болуға. 

9.   Барлық сабақтарда кері байланысты жүзеге асыруға. 

10.  Пунктуальді жəне  жауапты болуға. 

11. Сабақ үстінде ұялы телефонмен сөйлеспеуге. 

 

Студенттерге қойылатын талаптар: 1.  Сабаққа қатысу. 

Студент  сабаққа  қатысуға  міндетті.  Əрбір  қатыспаған  сабақ  оқу-əдістемелік 

кешенде  көрсетілгендей  көлемде  тапсырылады.  Курстың  үштен  бір  бөлігіндей 

көлемінде себепсіз сабақ қалдырған студент курстан шығарылады.  

2.  Дəрісханадағы  тəртіп 

Студент  сабаққа  кешікпей  келуі,  сабаққа  белсенді  қатысуы  тиіс.  Сабақты 

қабылдауға  бөгет  болатын  нəрселерді  ұстамауы  (телефон,  газет,  журнал, 

фотосуреттер) керек. 3.  Жеке тапсырмалар 

Семестрде  жеке  тапсырмаларды  орындау  міндетті  болып  есептеледі.  Ол 

реферат  түрінде  орындалып  немесе  электрондық  нұсқада  құрылып,  студенттер 

алдында қорғалады. Əрбір жеке тапсырма бағаланады жəне ол қорытынды бағалауға 

əсер етеді.   

4.  Өзіндік жұмыс  

СОБӨЖ  сабақ  кестесінде  бөлінген  уақытта  орындалады  жəне  сабақ  соңында 

тапсырылады. Сабақтан кейін қабылданбайды, бағаланбайды.  

Қосымша  материалдарды  іздеу,  берілген  тақырыптың  мазмұнын  тереңдету, 

практикалық  мəнділігін  анықтау,  т.с.с.  тапсырмалар  студентке  жүктеледі.  СӨЖ 

тапсырмаларды орындау мен тапсыру графигіне сəйкес қабылданады.   5.  Білімді бақылау.. 

Оқу  материалын  меңгергендігін  практикалық  тапсырмаларды  орындау, 

тестілеуден өту, тақырып бойынша жазбаша жауап арқылы тексеріледі.  

Бақылау  сабақта  жүргізіледі,  сабақ  соңында  тапсырылады,  сабақ  соңынан 

қабылданбайды жəне бағаланбайды.  

6.  Əңгімелесу. 

Əңгімелесу əр топ үшін кесте бойынша жүргізіледі.   

 

 

 11.  БІЛІМДІ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН МАТЕРИАЛДАР 

 

1.  Компьютер сыныбындағы тəртіп сақтау ережелері мен техника қауіпсіздігін; 

2.  Көздің шаршағандығын қалыпқа келтіретін негізгі жаттығуларды; 

3.  Компьютерлердің негізгі құрылғыларының қызметін; 

4.  Пернетақта мен «тышқан» қол тетігінің атқаратын қызметін; 

5.  Нысан ұғымының мағынасын жəне оның қасиеттерін; 

6.  Ақпарат жəне оның түрлері туралы түсініктерді; 

7.  Ақпарат қасиеттерін; 

8.  Ақпарат көзі мен оны қабылдаушы туралы мағлұматтарды; 

9.  Ақпараттарды кодтау туралы мағлұматты; 

10. Тізбектің мағынасы мен мəнін жəне онымен жасалатын əрекеттер реттілігін; 

11. «Жиындар ұғымын»; 

12. Логика алгебрасының кейбір түсініктерін- тұжырым (айтылым), ақиқат,                 

жалған жəне терістеу ұғымдарын; 

13. «Модельдер» ұғымын; 


14. Графикалық жəне ақпараттық модельдер түсінігін; 

15. Алгоритм жəне оның түрлері- сызықтық, тармақталу жəне циклдік  

алгоритмдер туралы мағлұматты; 

16. «Атқарушы», «орта» жəне «атқарушының командалар жүйесі»ұғымдарын; 

17. Графикалық редактордың мүмкіндіктерін; 

 

 

12. ЖАЛПЫ ИНФОРМАТИКА КУРСЫН ОҚЫТУҒА АРАЛҒАН 

ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҚТАР 

  

Медешова А.Б. Бастауыш сыныптағы информатика негіздері.                                              Электрондық оқу-əдістемелік кешен. Орал,БҚМУ

 

  

13. МАМАНДЫРЫЛҒАН АУДИТОРИЯЛАР ТІЗІМІ 

 

Ғимарат 7: 214, 409 компьютерлік класс.  


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет