Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары үшін жалпы білім беруPdf көрінісі
бет25/68
Дата26.04.2022
өлшемі1,5 Mb.
#32281
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   68
    
Эссе жазу: 
   
«Менің ең қызықты 
саяхатым»  

ақпараттарды 
жинақтау; 

ақпараттарға  талдау  
жасау; 

аргументтерді 
салыстыру, жинақтау; 

эссенің бастапқы  
нұсқасын жазу. 
 
10  
    12 
апта 


 
Мәселені шешу жолдарын ұсынупікір 
алмасу.  
Мәтінге сәйкес ақпараттарды нақтылау, 
ақпаратты толықтыру. 
  
Мәтінде  берілген  ақпаратқа сыни   талдау 
жасау, өз көзқарасын білдіру. 
Мәселені  шешу  эссесін  жазу. 
      
Грамматика:  
салыстыру мәнді құрылымдар:                                         
онымен салыстарғанда,  оған қарағанда, 
гөрі 
Қазақстандықтар 
қайда демалады? 
2. Еліміздегі 
туризмнің даму 
деңгейі қандай? 
 
Эссе: 

эссенің  бастапқы   
нұсқасын  редакциялау 

қайта қарау,  
толықтыру; 

толық нұсқасын  ұсыну. 
 
 
 
 
 
 
10  
Лексикалық тақырып:  Жаңалықтар 
13 апта 
 
Өз  пікірін  дәлелді беру,  пікір алмасу. 
мәтінді толық түсіну,  
 
Жаңа сөздерді анықтау, сұрақтарға жауап 
жазу. 
Бірнеше  дереккөзден  алынған    
мәліметтерді  оқып,  қорытынды  жасау. 
Суреттеу  эссесін  жазу. 
     
Грамматика:  
болжам мәнді құрылымдар:  
-
уы мүмкін; -уы ықтимал
-
атын/-етін шығар 
 
Жаңалықтарды 
қайдан білесіз? 
2. Ауа райының 
өзгеруі жайлы 
жаңалықтар 
 
 
Ақпараттық-танымдық 
жоба жасау: 
«Мені таңғалдырған 
жаңалық» 

жоба мақсат, 
міндеттерін анықтау; 
-
топқа бөліну, әрбір топ 
мүшесі алдындағы 
жұмысты анықтау; 

зерттеу: ақпарат 
жинау,сұхбат, 
сауалнама жүргізу; 

нәтиже шығару: талдау, 
жинақтау, 
қорытындылау; 

қорғауға ұсыну. 
 
10 
 
  14 
апта 
  
Белгілі бір жаңалыққа байланысты өз 
көзқарасын жазу.   
Өз  пікірін  дәлелдеу,  пікір алмасу. 
Мәтінді толық түсіну, жаңа сөздерді 
анықтау, ақпараттарды топтастыру. 
Бірнеше  дереккөзден  алынған    
мәліметтерді  оқып,  қорытынды  жасау. 
    
Грамматика:  
көсемшенің  қимыл-сын пысықтауыштық  
қызметі    
 
1. Мәдени 
жаңалықтар 
2. Спорт 
жаңалықтары 
 
«Тамаша жеңістер» 
түсіндірме 
(комментарий) жасау 

ақпаратты таңдау; 

таңдау себебін көрсету; 

көзқарасын білдіру; 

қорытындылау. 
10 
 
15 
апта 


 
Естіген жаңалықтарға түсіндірме 
(комментарий) жазу. 
Өз  пікірін  дәлелді беру,  пікір алмасу. 
мәтінді толық түсіну; 
Жаңа сөздерді анықтау, сұрақтарға жауап 
беру. 
 
Біірнеше  дереккөзден  алынған    
мәліметтерді  оқып,  қорытынды  жасау. 
      
Грамматика:  
қимылдың  өту сипаты: 
іс-әрекеттің басталуын білдіру, басталуға 
жақын тұрғандығын білдіру (жаза бастады, 
басталғалы жатыр) 
іс-әрекеттің толық аяқталу мағынасының 
берілуі: -п шық, -п бітір, -п қой 
1. Экономика 
және өндіріс 
жаңалықтары 
 
2. Қоғамдық саяси 
жаңалықтар  
 
Интервью  жүргізу: 
 
«Табиғи таза өнімдер» 
- 
интервьюдің мақсатын 
анықтау; 

интервью нысанына 
сәйкес сұрақтар әзірлеу; 

интервью берушіні 
анықтау және келісу; 

интервью жүргізу; 

бейнематериалдар 
әзірлеу;  

интервью бойынша 
түйіндеме жасау; 

қорғауға ұсыну. 
10 
 
Ескерту: 1 академиялық кредит = 30 академиялық сағат 
Барлығы: 300 академиялық сағат 
    
Ортадан жоғары деңгей (В2-1) 
 
Пәннің мазмұны 
Семинар 
(практикалық) 
сабақтардың 
тақырыбы 
Студенттің өздік жұмыс 
тақырыптары 
Сағат 
саны 
Лексикалық тақырып: Отбасы – шағын мемлекет 
1 апта 
 
 
Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беру, 
сөйлемді толықтыру; ақпаратты (кесте/сызба 
арқылы) сипаттау. Мәтіндегі негізгі ойды 
анықтау; мәтін ақпаратына сыни талдау жасау. 
«Әкеге қарап ұл өсер, анаға қарап қыз өсер» - 
эссе жазу.  
Грамматика: зат есім тудырушы -лық, -шы, -гер 
жұрнақтары,  болып келеді, деп саналады 
құрылымдары 
 
1. Отбасындағы  қарым-
қатынас 
 
2. Отбасындағы  әкенің 
рөлі 
 
 
«Біз қонақты қалай күтеміз?»  
пікір алысу. 
Әр халықтың қонақ күту 
дәстүрі» тақырыбына 
мәлімет жинау, ақпараттық 
презентация дайындау. 
10 
2 апта 
 
 
Мәтінді оқу, түйінді ой қорыту, баға беру. 
Мәтін бойынша өз көзқарасын білдіру, 
пікірлерді салыстыру, дәлелдеу және 
қорытындылау. 
Суреттеу эссесін жазу. 
 
 
1. Ұлттық  танымдағы  
қара  шаңырақ  туралы  
түсінік 
2. Қандай  отбасын  
құрғыңыз келеді? 
 
«Үйлену оңай, үй болу 
қиын» - монолог құрастыру 
10 
3 апта 
 
 
 
Мәтін бойынша пікір білдіру, мазмұндау. 
Ақпараттың  шынайылығын нақтылау. 
Мәтінді оқып, түйінді ой қорыту, басқалардың 
пікіріне баға беру; өз пікірін білдіру, дәлелдеу, 
пікір алмасу. 
1. Студенттік  отбасы 
2. Жас отбасының 
келіспеушілігі: 
 
«Жас отбасыларға қандай 
көмек көрсетілуде?» пікір 
алысу. 
10 


Дискуссивті(мәселені  шешу жолдары)  эссе  
жазу.  
Грамматика: себеп-салдар мәнді құрылым
сондықтан, сол себепті, өйткені 
жалғаулықтары 
себептері мен алдын 
алу 
 
-
тақырып бойынша зерттеу 
жүргізу; 
-
зерттеу  қорытындысын 
статистикалық 
дәлелдемелермен  ұсыну. 
 
Лексикалық тақырып: Табысқа барар жол 
4 апта 
 
 
Тыңдаған материалдан қажетті ақпаратты 
іріктеп алу, мәтіндегі ақпараттың өзектілігін 
анықтау. 
Тақырып бойынша ақпаратты анықтау, болжам 
жасау, өз ойын айтып, сараптама жасау. 
Мәтінді оқып шығып,сыни тұрғыда баға беру; 
мәтін бойынша проблемалық эссе жазу. 
Грамматика:болжалды сан есім(-даған, -дап) 
жуық, 
-
уға тура кел құрылымы 
1.Еңбек  нарығы  
дегеніміз не?  
 
2. Сұранысқа ие 
мамандықтар 
 
«Біздің  түлектеріміз қайда  
жұмыс істеп жүр?»  
«Жоғары  білім  беру  
жүйесіне  реформа  жүргізу 
керек пе?» 
тақырыптарына   дөңгелек 
үстел  өткізу. 
 
10 
5 апта 
 
 
Мәтін бойынша жоспар құру, мәтіннің бір 
бөлімін тыңдап, болжау жасау, ақпаратты 
анықтау; кесте, диаграмма, шартты белгілер мен 
сызбаларда берілген ақпараттарды өзара 
салыстырып бағалау. 
Мәтінге ауызша шолу жасау; 
ақпараттың/объектінің кемшілік тұстарын 
салыстыра отырып, өз ойын дәлелдеп жазу. 
Грамматика:үстеу тудырушы -лай, -лей, -ша, -
ше жұрнақтары, мақсат үстеулері 
1. Жұмыс   беруші 
талаптары 
2. Бәскеге қабілеттілік 
 
Табысты адамдар туралы 
ақпарат  жинау,  табыс 
формуласын  саралап  
шығару: 
портфолио дайындау. 
 
10 
6 апта 
 
 
Тыңдалым материалындағы негізгі ойды түсіну, 
ақпаратты анықтау және оған өз көзқарасын 
білдіру, сыни тұрғыдан бағалай білу.  
Мәтінді оқып, дұрыс, бұрыс жауаптардың 
тұсына белгісін қою, астарлы ойды анықтау; 
ақпаратты өңдеп, пікірге қатысты үндеу хат 
жазу. 
Грамматика:етістік+атын болу, етістік+пай 
қоймау құрылымы, туынды етістік жасаушы 
жұрнақтар 
1.Жұмыссыздық және 
жастар 
«Білімді ұрпақ 
болашағымыз» тақырыбына 
презентация дайындау. 
10 
Лексикалық тақырып: Жастар мәселесі 
7 апта 
 
 
Тыңдаған  мәтін  мазмұны бойынша сұрақтарға 
жауап беру, кесте толтыру; өзекті мәселелер 
бойынша өз пікірін білдіру, дәлелдеу және 
қорытындылау. 
Мәтінді оқып, негізгі ойды анықтау, автордың 
келтірген дәлелдерін жүйелеу.  
Мәтін ақпаратына сыни талдау жасау;  пікір-
эссе жазу.  
Грамматика: деп біледі, деп атап өтті 
құрылымдары, себеп үстеулері, табыс 
септігіндегі есімше  
1.Жаңа  әлемдегі  
жастар келбеті  
 
2. Ұлтқа  қызмет ету 
 
«Мен жастарға сенемін» 
(М.Жұмабаев) 
 

өлеңді мәнерлеп оқу, 
жаттап алу; 

өлең мазмұнындағы 
фразеологизмдердің 
мағынасын ашу; 

«Жас  болу  оңай ма?»  
тақырыбына  пікірталасқа 
10 


дайындалу,  қатысу. 
8 апта 
 
 
Тыңдалған сюжет бойынша өз пікірін білдіру. 
Ақпараттың  шынайылығын нақтылау. 
Мәтін мазмұны бойынша түйінді ой қорыту, 
басқалардың пікірі мен көзқарасына 
салыстырмалы баға беру; ақпаратты      (кесте/ 
сызба арқылы)   сипаттау. 
Бейнекөрініс материалдарын қолдана отырып, 
автор көзқарасына сыни пікір жазу. 
Грамматика:қарсылықты мәнді құрылым, бірақ, 
дегенмен, әйтсе де, сөйтсе деалайда 
жалғаулықтары 
1.Жастар арасындағы  
девианттық мінез-
құлық 
 
2.Жастарға  идеал  
керек пе? 
3.   Жастардың  байлық  
туралы көзақарасы 
 
«
Ұлтқа қызмет етудің  
жарқын  үлгілері» 
тақырыбына  ақпараттық  
презентация дайындау. 
 
10 
Лексикалық тақырып: Білім – болашақ баспалдағы 
9 апта 
 
 
Тыңдалған мәтін бойынша сұрақтарға  жауап 
беру және пікір білдіру; сұхбат барысында 
пікірлерді салыстыра отырып, ойын жүйелі 
жеткізу. 
Мәтінді  оқып,  негізгі  айғақтар мен  
детальдарды анықтау. 
Ұсынылған тақырып бойынша деректер 
жинақтай отырып, графиктік мәтін    (кесте, 
сызба түрінде) құрастыру. 
Грамматика: ашық рай+дейді моделі, барыс 
септігіндегі есімше 
1.Білімді жастар – 
болашақтың тірегі 
2. Білім  және  бәсеке 
 
 
«Үш тілді білу – заман 
талабы». 
Берілген тақырып бойынша 
БАҚ мәліметтеріне шолу 
жасау, эссе жазу. 
 
10 
10 апта 
 
 
Тыңдалған мәтіндегі әлеуметтік өзекті 
мәселелерді талдау, шешімін табу, болжау; 
нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған 
сұрақтар құрастыру. 
Сұхбаттың мазмұнын түсіну, сұхбат барысында 
өз пікірін басқа пікірлермен салыстыра отырып, 
ойын жүйелі жеткізу. Аргументативті эссе  жазу 
Грамматика: ашық рай +дейсің құрылымы, 
шығыс септігіндегі есімше, етістік+қысы 
бар/келген ойы/ниеті/тілегі бар 
фразеологиялық құрылымы 
1. 
Шетелдерде оқып 
жүр талай қазақ баласы 
 
2. «Болашақ» 
бағдарламасының 
түлегімен сұхбат 
3. Білім адам өмірін 
жақсартуы керек  
 
«
Қазақ жастары неге 
шетелден білім алуға 
құштар?» 
 

студенттер арасында 
сауалнама  жүргізу; 

тақырып бойынша зерттеу 
жасау; 

зерттеу  қорытындысын 
статистикалық 
дәлелдемелермен  ұсыну. 
 
10 
Лексикалық тақырып: Дүниетаным 
11 апта 
 
 
Тыңдалған мәтіннің белгілі бір бөлігін өз 
сөзімен айтып беру, негізгі ойды анықтау
көтерілген мәселені талқылау, сыни пікір айту, 
өз көзқарасын дәлелдеу. 
Нақты ақпараттарды табу. Дәлелді мәтіндер 
жазу.   
Грамматика: жатыс септігіндегі есімше, зат есім 
жасаушы күрделі жұрнақтар;  етістік+а ал 
мүмкіндік құрылымы 
1.Әлемге  түркілік  
көзқарас 
 
2. Ұлттық  ділге  тән  
тұрақтылық пен  
өзгермелілік 
 
«Шығыс  кереметінің  
құпиясы  неде?» 
 
Оңтүстік-шығыс  Азия, 
Жапония, Оңтүстік Корея 
мемлекеттерінің дамуындағы  
ұлттық  ділдің қызметі. 
Топтық  жұмыс, 
ақпараттық-ғылыми  
сараптамалық  талдау  жасау, 
қорытынды тұжырымдарды  
ұсыну.    
10 
12 апта 
 
Мәтінді өз қиялымен өзгертіп аяқтау; ойын 
тұжырымдап, нақты жеткізу; астарлы ойды 
1.Театрға  барасыз  ба? 
2.Қазіргі қазақ  
 
«Театр  болашағы  бар/ 
жоқ», «Актер  болу    
10 


 
анықтау, шығарма кейіпкерлерін салыстыра 
білу. 
Мәтін мазмұнын түсінуге, нақты ақпараттарды 
анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру. 
Грамматика: ауыспалы өткен шақ, сұраулық 
шылау, есімшенің болымсыз түрі 
киноиндустриясы   
деңгейі 
3. Нағыз өнер 
туындылары уақыт 
талғамайды 
дарындылық па, әлде   ақша  
табудың оңай  жолы ма?» 
 
американдық форматтағы   
(АПФ) дебатқа  қатысу. 
Лексикалық тақырып: Ақпараттар ағымы: шындық пен жалған 
13 апта 
 
 
Мәтіндегі оқиғаларды, іс-әрекеттерді салыстыра 
талдай алу; шешім шығару, қорытынды пікір 
жасау. 
Ақпаратты өз қажетіне қарай нақтылау; өз  
ойын сыни  тұрғыда дәлелдеу. 
Грамматика: етістік+ып біт, таста 
құрылымы, қимыл-сын үстеуі 
1.Ақпараттар кеңістігі  
2.Ақпараттық мәдениет 
«Мен  блогермін», 
«Қазақша  интернет  
контентті байытудың  
жолдары», «Жастар 
арасындағы  танымал  
блогерлер», «Вайнер:  
жастарға  не 
берді?»тақырыптарының  
бірін таңдау,  ақпараттық 
сараптамалық  талдау  
мақаласын  жазу. 
10 
14 апта 
 
 
Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, 
ақпараттың шынайылығы мен нақтылығын 
анықтау. 
Белгілі бір тақырыпқа қатысты  ойын  білдіру, 
дәлелмен сөйлей білу. 
Мәтіндегі мағлұматтар арқылы мәтіннің жалпы 
мағынасын түсіну; қорытынды шешім шығару, 
тақырыпты  аша білу, өз көзқарасын дәлелдеу. 
Грамматика: етістік+а/е/ келеді, бер, жүр 
құрылымы, туынды сын есім жасаушы 
жұрнақтар 
 
 
1.Шындық пен 
жалғанды ажырата 
білесіз бе?  
2.Жалған ақпараттың 
жазасы  
 
Ұсынылатын тақырыптар: 
«БАҚ- та сөйлеу  мәдениеті: 
лексиканың  қолданылуы»,  
«Жастар   слоганы», 
«Грамматикалық  қателер»,  
«Жиі кездесетін қателер» 
 

интернет тілінде  жиі 
қолданыталтын  тілдік  
бірліктерді  анқытау,  жинау, 
талдау; 

сараптама қорытындысын  
жасау (50 тілдік  бірлік) 
10 
15 апта 
 
 
Тыңдаған мәтін бойынша сұрақтар 
қою;салыстырмалы талдау жасау, мазмұндау. 
Мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты  
ажырата білу, зерттеп оқу; кестеге берілген 
мәтін үзінділерінің ретін жазу. 
Грамматика: салыстырмалы мәнді құрылым 
қандай/сондай, қалай/ солай, секілді, сияқты
формаларының қызметтері 
1.Ақпарат өзектілігі  
2.Уақыт және 
ақпараттың саралануы  
 
«Уақыт және ақпарат» 
тақырыбында интернетте  
жиі көтерілетін  тақырып 
түрлеріне  талдау жасау,  
қоғамның  сұранысын   
бағалау (презентация 
дайындау). 
10 
Ескерту: 1 академиялық кредит = 30 академиялық сағат 
Барлығы: 300 академиялық сағат 
 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   68
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет