Мәртөк ауданының қоғамдық-саяси газеті №47 №47 №47 №47Pdf көрінісі
бет3/3
Дата22.12.2016
өлшемі3,71 Mb.
#7
1   2   3

 «Жас қыран» және

«Жас  Ұлан»

Тәрбиелік,  танымдық,  коммуникативтік,

әлеуметтік,  ақпараттық,  шығармашылық

қызметті    атқаруда    «Жас  Ұлан»  ұйымына

мүше болудың екі деңгейлі жүйесі бар. «Жас

Ұланның»  жоғары  буынына  5-10 сынып,  ал

«Жас  Қыран»  төменгі  буынына  1- 4 сынып

оқушылары, сонымен қатар «Жас Ұланға» өз

үлесін  қосуға  және  оның  мүшесі  болуға  ерікті

түрде ниет білдірген  балалар мен жасөспірім-

дер қабылданады. Бұгінгі таңда аудан бойын-

ша «Жас Ұландықтар» саны  3276 - ға жетті.

Жас қырандықтар 1248, жас ұландықтар-2028

оқушы.


Балалардың

жазғы  демалысы

Жазғы  кезеңде  балалар  мен  жасөспірім-

дердің  демалысын,  сауықтырылуын  талапқа

сай ұйымдастыру үшін1-10 кластарда  оқитын

4374  оқушының  4183 оқушысы жазғы дема-

лыспен  қамтылып,  қамту  көрсеткіші  96 пай-

ызды  құрады.

Лагерлерде  демалу  кезеңдері  барысында

Ақтөбе қаласының тарихи және көрнекті орын-

дарына  туристік  саяхатқа,  өлкетану  экскур-

сияларына алып бару, мектептен тыс үйірме-

лерге қамту, ата-аналарының көмегімен ақылы

демалыс лагерлеріне жіберу жұмыстары ұйым-

дастырылды.

Республикалық  «Балдаурен»  оқу  сауықты-

ру  лагерінде 7-21 шілде аралығында облыс-

тық  білім  басқармасының  жоспарына  сәйкес

4 оқушы тегін демалды.

Өткен  оқу  жылында  тамақпен  қамтылатын

мектеп жанындағы лагерлерге және аудандық

лагерге 3.292 мың  теңге  жұмсалса,  биылғы

жылы  4. 100 мың теңге жұмсау жоспарланды.

Педагог қызметкерлердің 2014 жылғы «Білім берудің инновациялық стратегиясы – мемле-

кеттің, қоғамның және жеке тұлғаның тұрақты даму факторы» тақырыбындағы тамыз кеңесін-

дегі аудандық білім бөлімінің басшысы Қилыбаев Асқар Төлегенұлының баяндамасының тезисі

33333

14 тамыз 2014

2014

2014


2014

2014


Қамшының  сабындай  қысқа

өмірде адам баласы бірі-біріне әрқа-

шан  тек  мейірім  танытып,  жақсы-

лыққа  ұмтылып,  айналасына  шуа-

ғын шашуы үшін жаратылған деседі.

Дегенмен бүгінде жұмыр басты пен-

делер  қара  басының  қарекетімен

әлек  десек  артық  болмас.  Үйі  мен

күйі  өз  шаңырағы  түгел  болса  мәз.

Ағайынның  арасын  алыстатқан,

қалталы  азаматтарды  бір  туғандай

жақындатып  келетіндігін  көбіне  тек

заманның  өзгеруінен  көретініміз

белгілі.  Сол  заманды  тұс-тұсынан

бұрып  жатқан  адамзат  емес  пе?

Көбіне  дұрыс  таңдалмаған  маман-

дықтың  пайдасыз  екенін  жиі  кеш

түсініп  жатамыз.  Ал  еңбекте  жеңін

түріп,  белін  буа  бар  ынтасымен

жұмысын  жасап,  рухани  байлығы-

мен  бөлісіп  және  жақын-жуықтары-

на,  үйде  де  жұмыста  да  ерекше

көңіл күй сыйлап жүретін жандарды

әлі  кездестіруге  болатынын  айтқы-

мыз келеді.

Есепші мамандығын игерген Айгүл

Баймұратова  Дүйсенбай  Баймұра-

товпен  тұрмыс  құрған  бір  ұл  екі

қызды тәрбиелеп отыр. Мәртөк жер-

іне қоныс аударған бұл отбасы 1998

жылдан «Алғабас» ЖШС-де тұшпа-

ра цехы жабылғанша жұмыс атқарғ-

ан.  Жұмыс  десе  ішкен  асын  жерге

қояр  кейіпкеріміз  аудандық  жұмыс-

пен  қамту  және  әлеуметтік  бағдар-

ламалар бөлімінің үйде көмек көрсе-

ту  бөлімшесіне  әлеуметтік  қызмет-

кер  боп  орналасады.  Содан  бері  4

жылдың  ішінде  Айгүл  Баймұратова

өз кәсібін тапқанына көзі жетті. Жал-

ғызбасты 9 қарияның  жағдайын

өзінің  ата-анасынан  кем  жасамай-

ды. Жұмысын істеп қана қомай, қар-

ттардың  туған  қызындай  болып

үлгерген.  Әрбір  үйде  оны  тағатсыз-

дана күтіп отырады. Білек сыбана үй

ішін айнадай етіп жинап, тамақтарын

әзірлеумен шектелмей жаз айларын-

да  үйлерін  ақтап,  кір-қоңысын  жуу-

дан  жалықпаған.  Үнемі  жадырап

жүрген  жүзімен  қарт  ата-әжелердің

көңілін  аулап,  әрбіреуінің  ыңғайын

таба білетін ерекше жан.

Мұндай  жұмысқа  біреу  барса,

біреу  басын  алып  қашары  сөзсіз.

Әрине әрбір адамның өзіне лайықты

жұмыстың шетінен ұстап, өмірін сол

бір  арнада  ұстайтындар  болса,  ал

енді бірқатары өзін әр саладан іздеп

бағады.


ҚАРТТАРДЫҢ

АЛҒЫСЫН АЛҒАН АЙГҮЛ

В  целях  пропаганды  здорового  образа  жизни,  создания  условий  для  ук-

репления здоровья и физической культуры, а также отказа от вредных при-

вычек среди молодежи,  с 29 по 31 июля в городе Актобе прошел областной

турнир по таким видам спорта как настольный теннис,  мини-футбол, наци-

ональные спортивные игры: тоғызқұмалақ, жамбы ату, күме ал.  Организа-

торами турнира  выступили ОО «Жас Қыран» и ГУ «Управление по вопро-

сам молодежной политики». Заранее, 28 июля, прошла жеребьевка. Честь

Мартукского района защищала команда, сформированная ресурсным цент-

ром по работе с молодежью. В настольном теннисе среди девушек первое

место заняла Сейітжан Махаббат, среди парней также первое место доста-

лось  Даутееву  Нуржану,  тренеру  Ерлану  Курамысову  вручили  грамоту  за

активное участие. В национальной игре тоғызқұмалақ отличились Аязбаева

Гүлдана,  занявшая  первое  место  среди  девушек  и  Жумабай  Нурлыбай,

обладатель первого места среди мужчин, Тулемесов Ермек занял почетное

второе место. Сборная по мини-футболу - команда «Қайрат» была награж-

дена благодарственным письмом за активное участие в соревнованиях. За

мастерство,  проявленное  футболистами,  был  награжден  тренер  команды

Батырбек Кужеков. В итоге сборная Мартукского района заняла первое ко-

мандное  место.  Посодействовал  этому  консультант  ресурсного  центра  Ба-

хытжан  Умаров,  собравший  команду  с  нескольких  сельских  округов.  По-

здравляем наших победителей, тренеров и организаторов. Желаем успехов

и большого пополения рядов спортсменов молодыми, энергичными, болею-

щими за свой родной край, людьми.

Айгуль  УТАРАЛИНА.

ВСЕГДА ПОЛЕЗНО

СПОРТОМ  ЗАНИМАТЬСЯ

«2050 год - это не просто символичная дата. Это реальный срок, на кото-

рый  сегодня  ориентируется  мировое  сообщество.  В  ООН  разработан  Гло-

бальный  прогноз  развития  цивилизаций  до 2050 года.  Прогнозный  доклад

до 2050 года  обнародован  Всемирной  продовольственной  организацией.

Сейчас все большее число стран разрабатывают и принимают такие долго-

срочные стратегии. Китай определил для себя такой же горизонт стратеги-

ческого планирования. Даже крупные транснациональные компании разра-

батывают стратегии развития на полвека вперед.

«Полтора десятилетия назад, когда была принята «Стратегия-2030», пер-

вое поколение казахстанцев, родившихся уже в нашей новой стране, только

собирались идти в школу. Сегодня они уже трудятся или завершают учебу

в  вузах.  А  через  два-три  года  уже  начнет  появляться  второе  поколение

независимости.  Поэтому  нам  важно  уже  сейчас  думать  о  том,  чтобы  дать

им верные ориентиры. Наша главная цель - к 2050 году войти в число 30-ти

самых развитых государств мира. Наши достижения и наша Казахстанская

модель развития должны стать основой нового политического курса. Стра-

тегия  Казахстан-2050 - это  гармоничное  развитие  Стратегии  Казахстан-

2030 на новом этапе. Это ответ на вопрос, кто мы, куда идем и  где хотим

быть  к 2050 году.  Уверен,  что  молодое  поколение  интересует  именно  это.

Исходя  из  всего  этого,  я  предлагаю  проект  Нового  политического  курса

нации до 2050 года. Это и будет моим Посланием народу Казахстана. Ка-

захстан  к 2050 году  должен  находиться  в  тридцатке  самых  развитых  госу-

дарств  мира.  Среди  развивающихся  стран  конкуренция  за  место  в  этом

клубе будет ожесточенной. Нация должна быть готова к глобальному эконо-

мическому противоборству, ясно осознавая, что место под солнцем гаран-

тировано  лишь  сильнейшим.

   Основные  направления  разработки  стратегии:

Для  того,  чтобы  регионы  были  заинтересованы  в  привлечении  инвести-

ций, необходимо отменить мораторий на недропользование.

Мы должны перейти от простых поставок сырья к сотрудничеству в обла-

сти переработки энергоресурсов и обмену новейшими технологиями. К 2025

году  мы  должны  полностью  обеспечить  собственный  рынок  горюче-сма-

зочными  материалами  в  соответствии  с  новыми  стандартами  экологично-

сти.   

 Мы должны привлекать инвесторов только на условиях поставки в нашустрану самых современных технологий добычи и переработки. Мы должны

разрешать  инвесторам  добывать  и  пользоваться  нашим  сырьем  только  в

обмен  на  создание  новейших  производств  на  территории  нашей  страны.

Казахстан  должен  стать  региональным  магнитом  для  инвестиций.  Наша

страна должна стать самым привлекательным в Евразии местом для инве-

стиций и для трансферта технологий. Это принципиально важно. Мы долж-

ны показать инвесторам преимущества, которыми обладаем. Все добыва-

ющие предприятия должны внедрять только экологически безвредные про-

изводства.

 Казахстан - это наша земля. Это земля, которая испокон веков принад-

лежала нашим предкам. Земля, которая будет принадлежать нашим потом-

кам.  И  мы  несем  прямую  ответственность  за  то,  чтобы  на  нашей  земле

царил мир и покой.  Мы должны быть настоящими хозяевами своей земли -

гостеприимными,  радушными,  щедрыми,  терпимыми.  Если  мы  хотим  ви-

деть  нашу  страну  сильным  и  мощным  государством,  мы  не  должны  сами

раскачивать  лодку,  рушить  хрупкий  мир  и  порядок.  Мы  не  должны  позво-

лять никому  сеять рознь и страх на нашей благословенной земле. Вы дол-

жны  запомнить  мое  требование  и  требование  времени - жить  в  мире  и

согласии. Есть много разных сил внутри страны и внешних, которые хотят

разыграть  карту  «межэтнического  раскола»,  хотят  взорвать  изнутри  наше

спокойствие  и  помешать  укреплению  нашего  государства.  Не  идите  у  них

на поводу! Мы должны совершенствоваться, мы должны быть достойными

людьми,  и  только  тогда  нас  будут  уважать,  будут  уважать  нашу  историю,

культуру,  традиции,  язык»,  - сказал  наш  Президент  Нурсултан  Абишевич

Назарбаев.

З.  ТРУШУТИНА,

делопроизводитель  управления  юстиции  Мартукского  района.

«КАЗАХСТАНСКИЙ ПУТЬ 2050: ЕДИНАЯ ЦЕЛЬ,

ЕДИНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, ЕДИНОЕ БУДУЩЕЕ»

- Негізі мен жұмыс тал-

ғамаймын. Үйде қол қусы-

рып  та  отыра  алмаймын.

Осы  жұмысым  өзіме

ұнайды.  Жасы  ұлғайған

қам  көңіл  жандар  барған

сайын  шерін  тарқатып,

әңгімелерін  айтып,  жарқ-

ырап, бір жасап қалатын-

дай. Аптасына белгіленген

кестеге  сәйкес  және  жағ-

дайларына  сай  барып

тұрамын.  Олар  маған

мұқтаж  екенін  көре  тұра

кестеге  қарап  отыра  ал-

маймын.  Бір  шаруалары

шығып  қалса,  дереу

қоңырау шалады. Мен де

бөгелместен шауып жөне-

лемін. Менің балаларыма

дейін  ата-әже  деп,  неме-

релеріне 

айналды.


Тірліктерімді аяқтап кете-

рімде  сақтап  қойған

тәттілерін  немерелеріме

апарып  бер  деп  жатады.

Ол кісілердің туған күнде-

рінде көңілдері құлазымасын деп аз-

маз сый-сиапатымды алып, дастар-

ханын  әзірлесем,  менің  туған

күнімде олардың әрбіреуі асыға күтіп

отырады. Сырқаттанып қалса, күнде

қатынаймын,  дәрі-дәрмектерін

уақытында  беріп,  ас-суын  дайын-

даймын. Алғашында ер жеткен ұлым,

намыстанып, қарсы болғандай кейіп

танытты.  Кейін  үйренді.  Ал  жолда-

сым болса «Біздің Айгүл өз призва-

ниесін тапты» деп әзілдеп те қояды.

Ең бастысы, мен қарттарыма керек

екенімді сезінемін және оларды қуан-

тқанша асығып тұрамын, - дейді әле-

уметтік  қызметкер.

Туған әке-шешелеріне қамқорлық-

ты ұмытып, ұшқан ұясына қайырыл-

мастан  кеткен  бала-шағасынан  көрі

Айгүл  апамыздың  еңбегін  бағалай

білетін қарттарымыздың бірқатары-

ның сөздері мұны дәлелдейді.

Николай  Степаненко: – Айгүл  ең

тамаша  адам  десем  артық  болмас.

Жұмысына аса жауапты, 100 пайы-

зға  орындайды.  Оған  не  істеу  ке-

ректігін  айтудың  да  қажеті  болмай-

ды. Ол кіргенде  үйдің  іші  жарқырап

сала береді. Нұрға толы жан сарайы

саялы  бақпен  тең.  Біздердің

көңілімізге  қарап  қимылдайды.

Қазіргі  қоғамда  Айгүлдей  жүрегінің

жылуы  мол,  жақсы  адамдар  өте

қажет дер едім.

Мария  Кинько: – Менің  маңдайы-

ма осындай әлеуметтік қазметкердің

бұйырғанына  ризамын.  Одан  өзге

адамды қаламаймын да. Айгүл кел-

ісімен жағдайымды сұрап алып, жа-

ңалықтар  болып  жатса  хабардар

етіп,  содан  соң  ғана  шаруасына

кіріседі. Жұмысына деген жауапкер-

шілігінде  шек  жоқ.  Мысалы,  ешқа-

шан  менің  уақытым  жоқ,  дегендей

сылтауратпайды.  Кешегі  жолы  жу-

ған еденді тағы бір қайта жуып, үйдің

ауасын жалықпай жаңартып отыра-

ды. Көңіліме кірбің салған емес. Біз

оның келгенін күтіп отырамыз. Ісі мен

сөзіне берік, әбден бейімделіп алған

жан.  Өз  балаларың  мұндай  жақсы-

лық  жасамас  сірә.

Төрт қабырғаның ішінде терезеге

телмірген  қарттардың  қамын  жеген

кейіпкеріміздің кең пейілді еңбекқор,

соның ішінде асқан мейірімділігімен

аз уақыт ішінде үлкен кісілердің алғ-

ысына  бөленіп,  туған  қыздарындай

бауыр  басып  қалған.  Өлшеусіз  кең

жүрегі  оның  кішкентай  кезінде  ата-

әжесінің қолында өскендіктен сіңген

болар  дейді  өзі.  Ендеше  «Атаңа  не

қылсаң, алдыңа сол келеді» демекші

жаңбырша  жауған  алғыстар  әлі-ақ

алдынан шығады деп ойлаймыз.Аманат  ҚАЛПИЕВА.

5-ші  тамызда  «Даму»  Қорының

жанындағы Кәсіпкерлікті қолдаудың

мобильді орталығы Мәртөк ауданын-

да  ісін  жаңадан  бастағысы  келетін

және  жұмыс  істеп  жүрген  кәсіпкер-

лермен семинар өткізді.

Семинарға  «Даму»  кәсіпкерлікті

қолдау  қоры»  АҚ  Ақтөбе  облыстық

филиалының өкілі Ә.М.Сабыр, облы-

стық кәсіпкерлер Палатасының өкілі

Н.Ж.Махамбетов, 

облыстық

кәсіпкерлер  палатасының  жанынан

ашылған кәсіпкерлікті дамыту орта-

лығының директоры Е.М.Нұрғалиев

аудандағы  шаруа  қожалық  басшы-

лары  мен  жеке  кәсіпкерлер  қатыс-

ты.

Алғы сөз алған облыстық кәсіпкер-лер  палатасының  өкілі  Нұрлан  Ма-

хамбетов  басқосудың  мақсатына

тоқталып,  ең  бастысы  кәсіпкерлер-

ге  сервистік  қызмет  көрсету  болып

табылатынын  атады. «Даму»

кәсіпкерлікті қолдау қоры» АҚ Ақтө-

бе  облыстық  филиалының  өкілі

Ә.Сабыр  барлық  мемлекеттік

кәсіпкерлікті  қолдау  бағдарламала-

ры бойынша, оның ішінде «ҚазАгро»

ҰБХ»  АҚ  бағдарламалары  және

«Бизнестің  жол  картасы 2020» Бағ-

дарламасы  арқылы  несие  алу,  не-

сиені мемлекеттік кепілдендіру, биз-

нес  нысанына  қажетті  инфрақұры-

лымды  тартып  беру,  оқыту  курста-

рына  жазылу  сияқты  сұрақтар  бой-

ынша  кеңінен  түсіндірді.  Сондай-ақ

кәсіпкерлерге    бухгалтерлік  және

салық  есебін  жүргізу,  кедендік

рәсімдер  бойынша,  сапа  менедж-

менті жүйесін енгізу туралы, заң бой-

ынша, маркетинг мәселелеріне бай-

ланысты  (бизнес-жоспар  әзірлеу),

ақпараттық  технология  саласында

қызметтер және 1С бағдарламасын

қондыру,  мемлекеттік  сатып  алула-

рға,  ұлттық  компаниялар  мен  жер

қойнауын  пайдаланушылардың  са-

тып  алуларына  қатысу  сұрақтары

бойынша  сервистік  қызметтер  тегін

көрсетілді.

Семинарға  келген  кәсіпкерлерді

мазалаған  сұрақтардың  дені  заң,

жер,  кепілдік  мәселелері  бойынша

көтеріліп, нақты жауаптармен қана-

ғаттандырылды.

Кәсіпкерлікті  дамыту  орталығы-

ның  директоры  Ержан  Нұрғалиев,

кәсіпкерлік  бастамашылығы  бар

тұрғындармен  оқыту  дәрісін  өткізіп,

қатысқандардың  барлығына  серти-

фикат  табыстады.

Еліміздің  дамуына  үлес  қосқысы

келетін  кәсіпкерлерге  мемлекетіміз

бүкіл  жағдайды  қарастырып  отыр.

Оның  айғағы  ретінде  өткізілген  се-

минардың жергілікті кәсіп иелері мен

ісін  жаңадан  бастағысы  келетіндер

үшін  пайдасы  зор  болды  дей  ала-

мыз.

Аманат  ҚАЛПИЕВА.

«Дамудың» мобильді орталығы

Мәртөкте  болды

Мәртөкте  болды

Мәртөкте  болды

Мәртөкте  болды

Мәртөкте  болды
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет