Mk Оригинално упатство за работа sr


elektrikli el aletleri ile birlikte adaptör fiş kullanmayınPdf көрінісі
бет18/47
Дата27.03.2017
өлшемі17,95 Mb.
#10413
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   47

elektrikli el aletleri ile birlikte adaptör fiş kullanmayın. 
Değiştirilmemiş fiş ve uygun priz elektrik çarpma tehlikesi-
ni azaltır.
 Borular, kalorifer petekleri, ısıtıcılar ve buzdolapları gi-
bi topraklanmış yüzeylerle bedensel temasa gelmek-
ten kaçının. Bedeniniz topraklandığı anda büyük bir elek-
trik çarpma tehlikesi ortaya çıkar.
 Aleti yağmur altında veya nemli ortamlarda bırakma-
yın. Suyun elektrikli el aleti içine sızması elektrik çarpma 
tehlikesini artırır.
 Elektrikli el aletini kablosundan tutarak taşımayın, 
kabloyu kullanarak asmayın veya kablodan çekerek fişi 
çıkarmayın. Kabloyu ısıdan, yağdan, keskin kenarlı ci-
simlerden veya aletin hareketli parçalarından uzak tu-
tun. Hasarlı veya dolaşmış kablo elektrik çarpma tehlikesi-
ni artırır.
 Bir elektrikli el aleti ile açık havada çalışırken, mutlaka 
açık havada kullanılmaya uygun uzatma kablosu kulla-
nın. Açık havada kullanılmaya uygun uzatma kablosunun 
kullanılması elektrik çarpma tehlikesini azaltır.
 Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda çalıştırılması 
şartsa, mutlaka arıza akımı koruma şalteri kullanın. Arı-
za akımı koruma şalterinin kullanımı elektrik çarpma tehli-
kesini azaltır.
Kişilerin Güvenliği
 Dikkatli olun, ne yaptığınıza dikkat edin, elektrikli el 
aleti ile işinizi makul bir tempo ve yöntemle yürütün. 
Yorgunsanız, aldığınız hapların, ilaçların veya alkolün 
etkisinde iseniz elektrikli el aletini kullanmayın. Aleti 
kullanırken bir anki dikkatsizlik önemli yaralanmalara ne-
den olabilir.
 Daima kişisel koruyucu donanım ve bir koruyucu göz-
lük kullanın. Elektrikli el aletinin türü ve kullanımına uygun 
olarak; toz maskesi, kaymayan iş ayakkabıları, koruyucu 
kask veya koruyucu kulaklık gibi koruyucu donanım kullanı-
mı yaralanma tehlikesini azalttır.
 Aleti yanlışlıkla çalıştırmaktan kaçının. Akım ikmal şe-
bekesine ve/veya aküye bağlamadan, elinize alıp taşı-
madan önce elektrikli el aletinin kapalı olduğundan 
emin olun. Elektrikli el aletini parmağınız şalter üzerinde 
dururken taşırsanız ve alet açıkken fişi prize sokarsanız ka-
zalara neden olabilirsiniz.
 Elektrikli el aletini çalıştırmadan önce ayar aletlerini 
veya anahtarları aletten çıkarın. Aletin dönen parçaları 
içinde bulunabilecek bir yardımcı alet yaralanmalara ne-
den olabilir.
 Çalışırken bedeniniz anormal durumda olmasın. Çalı-
şırken duruşunuz güvenli olsun ve dengenizi her zaman 
koruyun. Bu sayede aleti beklenmedik durumlarda daha 
iyi kontrol edebilirsiniz.
 Uygun iş elbiseleri giyin. Geniş giysiler giymeyin ve ta-
kı takmayın. Saçlarınızı, giysileriniz ve eldivenlerinizi 
aletin hareketli parçalarından uzak tutun. Bol giysiler, 
uzun saçlar veya takılar aletin hareketli parçaları tarafından 
tutulabilir.
 Toz emme donanımı veya toz tutma tertibatı kullanır-
ken, bunların bağlı olduğundan ve doğru kullanıldığın-
dan emin olun. Toz emme donanımının kullanımı tozdan 
kaynalanabilecek tehlikeleri azaltır.
Elektrikli el aletlerinin özenle kullanımı ve bakımı
 Aleti aşırı ölçede zorlamayın. Yaptığınız işe uygun elek-
trikli el aletleri kullanın. Uygun performanslı elektrikli el 
aleti ile, belirlenen çalışma alanında daha iyi ve güvenli ça-
lışırsınız.
 Şalteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayın. Açı-
lıp kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve onarıl-
malıdır.
 Alette bir ayarlama işlemine başlamadan ve/veya akü-
yü çıkarmadan önce, herhangi bir aksesuarı değiştirir-
ken veya aleti elinizden bırakırken fişi prizden çekin. 
Bu önlem, elektrikli el aletinin yanlışlıkla çalışmasını önler.
 Kullanım dışı duran elektrikli el aletlerini çocukların 
ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Aleti kullanmayı bil-
meyen veya bu kullanım kılavuzunu okumayan kişilerin 
aletle çalışmasına izin vermeyin. Deneyimsiz kişiler tara-
fından kullanıldığında elektrikli el aletleri tehlikelidir.
 Elektrikli el aletinizin bakımını özenle yapın. Elektrikli 
el aletinizin kusursuz olarak işlev görmesini engelleye-
bilecek bir durumun olup olmadığını, hareketli parça-
ların kusursuz olarak işlev görüp görmediklerini ve sıkı-
UYARI
OBJ_BUCH-1528-002.book  Page 96  Wednesday, July 31, 2013  10:38 AM

 Türkçe | 97
Bosch Power Tools
1 609 92A 0B9 | (31.7.13)
şıp sıkışmadıklarını, parçaların hasarlı olup olmadığını 
kontrol edin. Aleti kullanmaya başlamadan önce hasar-
lı parçaları onartın. Birçok iş kazası elektrikli el aletlerinin 
kötü bakımından kaynaklanır.
 Kesici uçları daima keskin ve temiz tutun. Özenle bakımı 
yapılmış keskin kenarlı kesme uçlarının malzeme içinde sı-
kışma tehlikesi daha azdır ve daha rahat kullanım olanağı 
sağlarlar.
 Elektrikli el aletini, aksesuarı, uçları ve benzerlerini, bu 
özel tip alet için öngörülen talimata göre kullanın. Bu sı-
rada çalışma koşullarını ve yaptığınız işi dikkate alın. 
Elektrikli el aletlerinin kendileri için öngörülen alanın dışın-
da kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.
Servis
 Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve orijinal 
yedek parça kullanma koşulu ile onartın. Bu sayede ale-
tin güvenliğini sürekli hale getirirsiniz.
Taşlama makineleri için güvenlik 
talimatı
Taşlama, zımparalama, zımpara kağıdı ile zımpa-
ralama, tel fırça ile çalışma ve kesici taşlama için 
uyarılar
 Bu elektrikli el aleti taşlama makinesi, zımpara makine-
si, tel fırça ve kesici taşlama olarak kullanılmak üzere 
geliştirilmiştir. Elekrikli el aleti ekinde bulunan bütün 
uyarılara, talimat hükümlerine, şekillere ve verilere 
uyun. Aşağıdaki talimat hükümlerine uymadığınız takdirde 
elektrik çarpması, yangın ve/veya ağır yaralanma tehlikesi 
ortaya çıkabilir.
 Bu elektrikli el aleti polisaj yapmaya uygun değildir. Bu 
alet için öngörülmeyen uygulamalar tehlikeli durumların ve 
yaralanmaların ortaya çıkmasına neden olabilir.
 Üretici tarafından özel olarak bu alet öngörülmeyen ve 
tavsiye edilmeyen aksesuar kullanmayın. Bir aksesuarı 
elektrikli el aletinize takabiliyor olmanız, o aksesuarın gü-
venli olarak kullanılabileceği anlamına gelmez.
 Kullanılan ucun müsaade edilen devir sayısı en azından 
elektrikli el aletinin tip etiketinde belirtilen devir sayısı 
kadar olmalıdır. Müsaade edilenden hızlı dönen aksesuar 
kırılabilir ve etrafa yayılabilir.
 Kullanılan ucun dış çapı ve kalınlığı elektrikli el aletini-
zin ölçülerine uymalıdır. Ölçüsü uygun olmayan uçlar ye-
teri derecede kapatılamaz veya kontrol edilemez.
 Dişli adaptör parçaları olan uçlar zımpara miline tam 
olarak uymalıdır. Flanş yardımı ile takılan uçlarda uçla-
rın delik çapı flanşın bağlama çapına uygun olmalıdır. 
Elektrikli el aletine tam ve hassas biçimde tespit edilmeyen 
uçlar düzensiz dönerler, aşırı ölçüde titreşim yaparlar ve 
aletin kontrolünün kaybına neden olurlar.
 Hasarlı uçları kullanmayın. Her kullanımdan önce taşla-
ma disklerinde çatlak ve çizik olup olmadığını, zımpara 
tablalarında çizik ve aşınma olup olmadığını, tel fırça-
larda gevşeme veya kırık teller olup olmadığını kontrol 
edin. Elektrikli el aleti veya uç yere düşecek olursa ha-
sar görüp görmediklerini kontrol edin, gerekiyorsa ha-
sar görmemiş başka bir uç kullanın. Kullanacağınız ucu 
kontrol edip taktıktan sonra ucun dönme alanı yakının-
da bulunan kişileri uzaklaştırın ve elektrikli el aletini 
bir dakika en yüksek devir sayısında çalıştırın. Hasarlı 
uçlar çoğu zaman bu test süresinde kırılır.
 Kişisel koruyucu donanım kullanın. Yaptığınız işe göre 
tam yüz siperliği, göz koruma donanımı veya koruyucu 
gözlük kullanın. Eğer uygunsa küçük taşlama ve malze-
me parçacıklarına karşı koruma sağlayan toz maskesi, 
koruyucu kulaklık, koruyucu iş eldivenleri veya özel iş 
önlüğü kullanın. Gözler çeşitli uygulamalarda etrafa sav-
rulan parçacıklardan korunmalıdır. Toz veya soluma mas-
kesi çalışma sırasında ortaya çıkan tozları filtre eder. Uzun 
süre yüksek gürültü altında çalışırsanız işitme kaybına uğ-
rayabilirsiniz.
 Başkalarının çalıştığınız yerden güvenli uzaklıkta olma-
sına dikkat edin. Çalışma alanınıza girmek zorunda 
olan herkes koruyucu donanım kullanmalıdır. İş parçası-
nın veya ucun kırılması sonucu ortaya çıkan parçacıklar et-
rafa savrularak çalışma alanınızın dışındaki kişileri de yara-
layabilir.
 Çalışırken alet ucunun görünmeyen elektrik kabloları-
na veya aletin bağlantı kablosuna temas etme olasılığı 
varsa aleti sadece izolasyonlu tutamaklarından tutun. 
Elektrik akımı ileten kablolarla temas aletin metal parçala-
rını da elektrik akımına maruz bırakır ve elektrik çarpmaları 
olabilir.
 Şebeke bağlantı kablosunu dönen uçlardan uzak tutun. 
Elektrikli el aletinin kontrolünü kaybederseniz, şebeke 
bağlantı kablosu ayrılabilir veya uç tarafından tutulabilir ve 
el veya kollarınız dönmekte olan uca temas edebilir.
 Uç tam olarak durmadan elektrikli el aletini elinizden 
bırakmayın. Dönmekte olan uç aleti bırakacağız yüzeye te-
mas edebilir ve elektrikli el aletinin kontrolünü kaybedebi-
lirsiniz.
 Elektrikli el aletini çalışır durumda taşımayın. Giysileri-
niz rastlantı sonucu dönmekte olan uç tarafından tutulabilir 
ve uç bedeninize temas edebilir.
 Elektrikli el aletinizin havalandırma deliklerini düzenli 
olarak temizleyin. Motor fanı tozu aletin gövdesine çeker 
ve metal tozunun aşırı birikimi elektrik çarpma tehlikesi ya-
ratır.
 Elektrikli el aletini yanıcı malzemenin yakınında kullan-
mayın. Kıvılcımlar bu malzemeyi tutuşturabilir.
 Sıvı soğutucu madde gerektiren uçları kullanmayın. Su-
yun veya diğer sıvı soğutucu maddenin kullanımı elektrik 
çarpmasına neden olabilir.
Geri tepme ve buna ait uyarılar
 Geri tepme, dönmekte olan taşlama diski, zımpara tablası, 
tel fırça ve benzeri uçların takılması veya bloke olması so-
nucu ortaya çıkan ani tepkidir. Takılma ve blokaj dönmekte 
olan ucun ani olarak durmasına neden olur. Bu gibi durum-
larda elektrikli el aleti blokaj yerinden ucun dönme yönü-
nün tersine doğru savrulur.
OBJ_BUCH-1528-002.book  Page 97  Wednesday, July 31, 2013  10:38 AM

98 | Türkçe 
1 609 92A 0B9 | (31.7.13)
Bosch Power Tools
Öerneğin bir taşlama diski iş parçası içinde takılır veya blo-
ke olursa, taşlama diskinin içine giren kenarı tutulur ve disk 
kırılır veya geri tepme kuvvetinin ortaya çıkmasına neden 
olur. Bu durumda taşlama diski blokaj yerinden, diskin 
dönme yönüne bağlı olarak kullanıcıya doğru veya kullanı-
cının tersine hareket eder. Bu gibi durumlarda taşlama 
disklerinin kırılma olasılığı da vardır.
Geri tepme kuvveti elektrikli el aletinin yanlış veya hatalı 
kullanımı sonucu ortaya çıkar. Geri tepme kuvvetleri aşağı-
da açıklanan koruyucu önlemlerle önlenebilir.
 Elektrikli el aletini sıkıca tutun ve bedeniniz ile ellerini-
zi geri tepme kuvvetlerini rahatça karşılayabilecek du-
ruma getirin. Alet hızlanırken ortaya çıkabilecek geri 
tepme kuvvetlerini veya reaksiyon momentlerini opti-
maum ölçüde karşılayabilmek için eğer varsa her za-
man ek tutamağı kullanın. Kullanıcı uygun önlemler ala-
rak geri tepme ve reaksiyon kuvvetlerine hakim olabilir.
 Elinizi hiçbir zaman dönen ucun yakınına getirmeyin. 
Uç geri tepme sırasında elinize doğru hareket edebilir.
 Bedeninizi geri tepme sırasında elektrikli el aletinin ha-
reket edebileceği alandan uzak tutun. Geri tepme kuvve-
ti elektrikli el aletini blokaj yerinden taşlama diskinin dön-
me yönünün tersine doğru iter.
 Özellikle köşeleri, keskin kenarları ve benzerlerini iş-
lerken dikkatli olun. Ucun iş parçasından dışarı çıkma-
sını ve takılıp sıkışmasını önleyin. Dönmekte olan uç kö-
şelerde, keskin kenarlarda çalışırken sıkışmaya eğilimlidir. 
Bu ise kontrol kaybına veya geri tepmeye neden olur.
 Zincir veya dişli testere bıçağı kullanmayın. Bu gibi uç-
lar sık sık geri tepme kuvvetine veya elektrikli el aletinin 
kontrolünün kaybedilmesine neden olur.
Taşlama ve kesici taşlama için özel uyarılar
 Sadece elektrikli el aletiniz için müsaade edilen taşla-
ma uçlarını ve bu uçlar için öngörülen koruyucu kapağı 
kullanın. Bu elektrikli el aleti için öngörülmeyen taşlama 
uçları yeterli ölçüde kapatılmazlar ve güvenli değildirler.
 Dirsekli taşlama diskleri, taşlama yüzeyleri koruyucu 
kapak kenarı düzlemini aşmayacak biçimde takılmalı-
dır. Usulüne göre takılmamış, koruyucu kapak kenarını 
aşan bir taşlama diski yeterli ölçüde kapatılamaz.
 Koruyucu kapak elektrikli el aletine güvenli bir biçimde 
takılmış olmalı ve en yüksek güvenliği sağlamak üzere 
taşlama ucunun mümkün olan en küçük parçası kullanı-
cıyı gösterecek biçimde ayarlanmalıdır. Koruyucu kapak 
kullanıcıyı iş parçasından kopan parçacıklara, taşlama 
ucuyla yanlışlıkla temasa, kıvılımlara ve giysilerin tutuşma-
sına karşı korur.
 Taşlama uçları sadece tavsiye edilen uygulamalarda 
kullanılabilir. Örneğin: Bir kesme diskinin kenarı ile 
hiçbir zaman taşlama yapmayın. Kesici taşlama diskleri 
uçları ile malzeme kazıma için geliştirilmiştir. Bu uçlara 
yandan baskı uygulandığında kırılabilirler.
 Seçtiğiniz taşlama diski için daima hasar görmemiş 
doğru büyüklük ve biçimde germe flanşı kullanın. Uy-
gun flanşlar taşlama disklerini destekler ve kırılma tehlike-
sini önlerler. Kesici taşlama diskleri için öngörülen flanşlar 
diğer uçlara ait flanşlardan farklı olabilir.
 Büyük elektrikli el aletlerini ait yıpranmış taşlama disk-
lerini kullanmayın. Büyük elektrikli el aletlerinde kullanı-
lan taşlama diskleri yüksek devirli küçük el aletlerinde kul-
lanılmaya elverişli değildirler ve kırılabilirler.
Kesici taşlama için diğer özel uyarılar
 Kesici taşlama diskinin bloke olmamasını sağlayın veya 
bu diske yüksek bastırma kuvveti uygulamayın. Aşırı 
derinlikte kesme yapmayın. Kesici taşlama ucuna aşırı 
yüklenme açılandırma yapılmasına veya blokaja neden ola-
bilir ve bunun sonunda da geri tepme kuvveti oluşabilir ve-
ya taşlama ucu kırılabilir.
 Dönmekte olan kesici taşlama diskinin ön ve arka alanı-
na yaklaşmayın. Kesici taşlama diskini iş parçasından dı-
şarı çıkarırsanız bir geri tepme kuvveti oluştuğunda dönen 
disk size doğru savrulabilir.
 Kesici taşlama diski sıkışacak olursa veya siz işe ara ve-
rirseniz elektrikli el aletini kapatın ve disk tam olarak 
duruncaya kadar aleti sakin biçimde tutun. Dönmekte 
olan kesici taşlama diskini hiçbir zaman kesme yerin-
den çıkarmayı denemeyin, aksi takdirde geri tepme 
kuvveti oluşabilir. Sıkışmanın nedenini tespit edin ve gi-
derin.
 Elektrikli el aleti iş parçası içinde bulunduğu sürece 
onu tekrar çalıştırmayın. Kesme işine dikkatli biçimde 
devam etmeden önce kesme diskinin en yüksek devire 
ulaşmasını bekleyin. Aksi takdirde disk takılabilir, iş par-
çasından çıkabilir veya bir geri tepme kuvveti oluşabilir.
 Kesici taşlama diskinin sıkışması sonucu oluşabilicek 
geri tepme kuvvetlerini önlemek için büyük levha veya 
iş parçalarını destekleyin. Büyük iş parçaları kendi ağır-
lıkları ile bükülebilir. Büyük iş parçaları iki yandan destek-
lenmelidir, hem kesme hattının yakınından hem de kenar-
dan.
 Duvarlar veya diğer görülmeyen alanların olduğu yer-
lerde özellikle “cep kesmelerinde” dikkatli olun. Malze-
me içine dalan kesici taşlama diskleri kesme işlemi sırasın-
da gaz veya su borularına, elektrik kablolarına veya diğer 
nesnelere rastlayarak geri tepme kuvveti oluşturabilirler.
Zımpara kağıtları ile çalışmaya ait özel uyarılar
 Boyutları yüksek zımpara kağıtlarını kullanmayın, zım-
para kağıtları için üreticinin verilerine uyun. Zımpara 
tablasından dışarı çıkıntı yapan zımpara kağıtları yaralan-
malara neden olabilirler, blokaja neden olabilirler, yırtılabi-
lirler veya geri tepme kuvvetlerinin oluşmasına neden ola-
bilirler.
Tel fırça ile çalışmaya ait özel uyarılar
 Tel fırçanın normal kullanım koşullarında da tellerini 
kaybettiğini dikkate alın. Fazla bastırma kuvveti uygu-
layarak telleri zorlamayın. Kopan ve fırlayan tel parçaları 
rahatlıkla giysi veya derinizden içeri girebilir.
 Koruyucu kapak kullanırken koruyucu kapakla tel fırça-
nın birbirine temas etmesini önleyin. Tabla veya çanak 
biçimli fırçalar bastırma ve merkezkaç kuvvetleri nedeniyle 
çaplarını büyütebilir.
OBJ_BUCH-1528-002.book  Page 98  Wednesday, July 31, 2013  10:38 AM

 Türkçe | 99
Bosch Power Tools
1 609 92A 0B9 | (31.7.13)
Diğer güvenlik talimatı ve uyarılar
 Şebeke gerilimine dikkat edin! Akım kaynağının gerili-
mi elektrikli el aletinin tip etiketi üzerindeki verilere 
uygun olmalıdır. 230 V ile işaretlenmiş elektrikli el 
aletleri 220 V ile de çalıştırılabilir.
 Görünmeyen ikmal hatlarını tespit etmek üzere uygun 
tarama cihazları kullanın veya mahalli ikmal şirketle-
rinden yardım alın. Elektrik kablolarıyla temas yanıklara 
ve elektrik çarpmasına neden olabilir. Bir gaz borusuna ha-
sar vermek patlamalar ortaya çıkarabilir. Bir su borusuna 
girmek maddi hasara veya elektrik çarpmasına neden ola-
bilir.
 Kurşun içeren boya, bazı ahşap türleri, mineraller ve 
metallerin tozları sağlığa zararlı olabilir ve alerjik reak-
siyonlara, solunum yolu hastalıklarına ve/veya kansere 
yol açabilir. Asbest içeren malzemeler sadece uzmanlar 
tarafından işlenebilir.
– Mümkün olduğu kadar işlediğiniz malzemeye uygun bir 
toz emme tertibatı kullanın.
– Çalışma yerinizi iyi bir biçimde havalandırın.
– P2 filtre sınıfı filtre takılı soluk alma maskesi kullanma-
nızı tavsiye ederiz.
İşlenen malzemelere ait ülkenizdeki geçerli yönetmelik hü-
kümlerine uyun.
 Çalıştığınız yerde tozun birikmesini önleyin. Tozlar ko-
layca alevlenebilir.
 İş parçasını emniyete alın. Bir germe tertibatı veya men-
gene ile sabitlenen iş parçası elle tutmaya oranla daha gü-
venli tutulur.
 Çalışma esnasında taşlama diski kırılırsa veya koruyucu ka-
paktaki ve elektrikli el aletindeki bağlalama donanımda ha-
sar meydana gelirse elektrikli el aleti zaman geçirmeden 
müşteri servisine gönderilmelidir. Adresler için bakınız 
“Müşteri hizmeti ve uygulama danışmanlığı”.
 Koruyucu kapağı kullanıcaya doğru kıvılcım sıçraması 
önlenecek biçim ayarlayın.
 Koruyucu kapağın kapanma kuvvetini ayar vidasını gevşet-
mek veya sıkmak suretiyle değiştirebilirsiniz. Bunu yapar-
ken koruyucu kapağın yerine iyice oturmasına dikkat edin 
ve düzenli aralıklarla kontrol edin.
 Taşlama ve kesme disklerini soğumadan önce tutma-
yın. Bu diskler çalışma esnasında çok ısınır.
 Mil kilitleme düğmesini sadece taşlama mili dururken 
kullanın. Aksi takdirde elektrikli el aleti hasar görebilir.
 Ucu takıp aleti çalıştırmadan önce, ucun kusursuz bi-
çimde takılıp takılmadığını ve serbest olarak dönüp 
dönmediğini kontrol edin. Ucun koruyucu kapağa veya 
diğer parçalara temas etmediğinden emin olun.
 Elektrikli el aleti seyyar akım üreteçlerinde (jeneratörler-
de) kullanılırken açma esnasında güç kayıpları veya normal 
olmayan karakteristikler ortaya çıkabilir.
 Elektikli el aleti çok düşük devir sayısı ile çalışıyorsa, geri 
tepme kapama sistemi (kesme sistemi) devre dışı kalmış 
demektir. Elektrikli el aleti açıldıktan hemen sonra tam de-
vir sayısı ile çalışıyorsa, yol alma (start) akımı sınırlaması, 
tekrar çalışma emniyeti ve geri tepme kapama sistemi dev-
re dışı demektir. Bu gibi durumlarda elektrikli el aleti he-
men müşteri servisine gönderilmelidir, servis adresleri için 
bakınız bölüm “Müşteri hizmeti ve uygulama danışmanlığı”.
 Akım besleme şebekesinde örneğin yıldırım düşmesi sonu-
cu kısa süreli enerji içeren impulslar meydana gelirse, elek-
trikli el aletinin geri tepme kapama sistemi devreye girebi-
lir. Bu gibi durumlarda elektrikli el aleti kapanır, ancak he-
men sonra tekrar çalıştırılabilir.
Alet kullanım dışında iken şebeke fişini prizden çekin. Şebeke 
fişi takılı iken ve şebekede akım varken elektrikli el aleti kapalı 
durumda olsa bile düşük bir akım tüketir.
 Aşırı ölçüde bastırıldığında elektrikli el aleti zorlanabi-
lir. Aşırı zorlanma elektrikli el aletinin normalin üzerin-
de ısınmasına ve hasar görmesine neden olabilir. Aşırı 
zorlanmalardan sonra soğuma sağlamak üzere elek-
trikli el aletini boşta birkaç dakika çalıştırın.
 Bu elektrikli el aletini kesici taşlama tezgahında kullan-
mayın.
 Kesme disklerini hiçbir zaman kazıyıcı taşlama için kul-
lanmayın.
 Hızlı germe somunu SDS sadece taşlama ve kesici taş-
lama işlerinde kullanılabilir. Sadece kusursuz işlev gö-
ren, hasarsız hızlı germe somunu kullanın.
 Ana tutamakla motor gövdesi arasındaki sönümlendir-
me elemanı hasarlı ise elektrikli el aletini kullanmaya 
devam etmeyin.
 Ek tutamak hasarlı ise elektrikli el aletini kullanmayın. 
Ek tutamakta değişiklik yapmayın.
 Döndürürken ana tutamağı daima tam kilitleme yapın-
caya kadar hareket ettirin – bakınız şekil 9, sayfa 256.
 Enerjiden tasarruf etmek için elektikli el aletini sadece kul-
lanacağınız zaman açın.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   47
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет