Р/с орыс тілінде қазақ тіліндежүктеу 1.65 Mb.

бет5/7
Дата12.03.2017
өлшемі1.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Шетел тілдерінен енген терминдер 

р/с  орыс тілінде 

қазақ тілінде 

1.

  аккредитация 

аккредиттеу 

2.

 

 апробация апробация

 

3. 

 аффект


 

аффект


 

4.

  дислокация

 

орналастыру, орналасу  

5.

  диспозиция

 

диспозиция 

6.

  индикатор

 

индикатор 

7.

  квота

 

квота 

8.

  ликвидность 

 

өтімділік 

9.

  патруль

 

патруль 

10.


 

 провайдер

 

провайдер 

11.


 

 регламент

 

регламент 

12.


 

 репродукция

 

репродукция 

13.


 

 тест


 

тест


 

14.


 

 ценз


 

ценз


 

15.


 

 цессия


 

цессия


 

16.


 

 церемония

 

рәсім


 

17.


 

 цикл


 

цикл


 

18.


 

 эксгумация

 

эксгумация 

19.


 

 юрисдикция

 

юрисдикция; заңдық құзыры 

 

 

 

 

42

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҤКІМЕТІНІҢ ЖАНЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ТЕРМИНОЛОГИЯ КОМИССИЯСЫНЫҢ  

2015 ЖЫЛҒЫ 11 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ОТЫРЫСЫНДА  

БЕКІТІЛГЕН ТЕРМИНДЕР 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІ

 

ТАРАПЫНАН ҰСЫНЫЛҒАН ТЕРМИНДЕР

 

Инновация, индустрия саласы бойынша

 

1.

  уязвимость

 

осалдылық 

2.

  реагирование

 

ден қою 

3.

  бизнес-инкубирование

 

бизнес-инкубациялау 

4.

  бортовка

 

өңір қатырмасы 

5.

  вал товарный

 

тауарлық білік 

6.

  валик подающий

 

жеткізуші білікше 

7.

  вмятина

 

жаншылма 

8.

  изделие чулочное 

 

шұлық бұйымы 

9.

  подрез

 

тілікше 

10.


 

 установка по откатке шлаковых 

котлов

 

қож қазандықтарын тасымалдау қондырғысы

 

11. 

 ширина борта

 

өңір ені


 

12.


 

 выработка 

 

қазынды, қазба 

13.


 

 выемочные единицы

 

қазба бірліктері 

14.


 

 технологически неизбежное 

сжигание газа

 

газды технологиялық тұрғыдан еріксіз жағу

 

15. 

 файл абсолютной загрузки

 

абсолют жүктеу файлы 

16.


 

 программа  автозагрузки

 

автожүктеу бағдарламасы 

17.


 

 классификатор информационных 

технологий

 

ақпараттық технологиялар сыныптауышы

 

18. 

 программист-аналитик 

 

талдамашы-бағдарламашы 

19.


 

 фоновая программа

 

аялық программа 

20.


 

 прозрачная обработка

 

ашық өңдеу  

21.


 

 оператор умолчания 

 

келісім операторы  

22.


 

 портативный компьютер 

 

тасымалды компьютер  

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІ 

ТАРАПЫНАН ҰСЫНЫЛҒАН ТЕРМИНДЕР

 

Тӛтенше жағдайлар саласы бойынша

 

23.


 

 

автоматическая подстройка 

автоматты түрде ыңғайластыру

 

24.


 

 

доза вещества, воздействующего на организм

 

ағзаға ықпал ететін заттың  

дозасы


 

25.


 

 

трение в потоке 

ағыстағы үйкеліс

 


43

 

26. 

 

перекачка 

айдау


 

27.


 

 

аномалия циркуляции 

айналым ауытқушылығы

 

28.


 

 

спецупаковка 

арнайы орауыш

 

29.


 

 

бассейн напорный 

арынды бассейн

 

30.


 

 

оперативный план ликвидации фонтана

 

атқылауды жоюдың жедел жоспары 

31.


 

 

герметические двери 

герметик есіктер

 

32.


 

 

уплотнение воздухонепроницаемое 

 

ауасыз тығыздалу 

33.


 

 

разводящий 

ауыстырушы

 

34.


 

 

колебание 

ауытқу; тербелу

 

35.


 

 

разведывательный летательный аппарат

 

барлау ұшу аппараты 

36.


 

 

бетонирование раздельное 

бөліп құйматастау

 

37.


 

 

удушье 

тұншығу


 

38.


 

 

лестница винтовая  

айналма саты

 

39.


 

 

газонасыщенность 

газқаныққандық

 

40.


 

 

противогаз 

газтұмша


 

41.


 

 

герметичный 

герметик


 

42.


 

 

задвижка гидранта 

гидранттың ысырмасы

 

43.


 

 

гильза 

гильза, оққауыз

 

44.


 

 

бетонирование вибрационное 

вибрациялы құйматастау

 

45.


 

 

дозиметр 

дозиметр 

 

46.


 

 

смачиватель 

дымқылдағыш

 

47.


 

 

влагоемкость наименьшая 

ең кіші


 

ылғалсыйымдылық

 

48.


 

 

бассейн трещинных вод 

жарықшақты су алабы

 

49.


 

 

индивидуальный перевязочный пакет

 

жаратаңғыш жеке пакеті         

50.


 

 

аппарат дыхательный индивидуальный

 

тыныс алдыру жеке аппараты 

51.


 

 

наращивание рукавной линии 

жеңқұбыр желісін ұзарту

 

52.


 

 

автомобиль рукавный 

жеңқұбырлы автомобиль

 

53.


 

 

возбуждение землетрясения 

жер сілкінісі дүмпуі

 

54.


 

 

дистанции пути 

жол арақашықтығы

 

55.


 

 

походное положение  

жорық жағдайы

 

56.


 

 

ликвидатор 

жойғыш


 

57.


 

 

инфекция   

инфекция


 

58.


 

 

водозабор передвижной 

жылжымалы сужинағыш

 

59.


 

 

поражающий фактор 

зақымдаушы фактор

 

60.


 

 

дезодорация 

дезорация

 

61.


 

 

поисковая собака 

ізкескіш ит

 

62.


 

 

монтаж и наладка импортных лифтов

 

импорттық лифттерді 

монтаждау 

және жөндеу

 


44

 

63. 

 

обледенение судов 

кемелердің мұз басуы, кемелерді мұз 

басу

 

64. 

 

горелка керосиновая 

керосин жанарғысы

 

МЕХАНИКА ЖӘНЕ МАШИНАТАНУ САЛАЛАРЫНЫҢ ТЕРМИНДЕРІ

 

65.


 

 

болт анкерный 

анкер бұран 

66.

 

 болт крепежный

 

бекіткіш бұран 67.

 

 котлы нагревания

 

жылыту қазандары 68.

 

 ось колебаний

 

тербелістер осі  69.

 

 ось цилиндра 

 

цилиндр осі 70.

 

 принцип механики

 

механика принципі, қағидаты 71.

 

 реверсор 

 

реверсор 72.

 

 рычаг тормоза  

 

тежеуіш иінтірегі 73.

 

 рычаг  управления

 

басқару иінтірегі 74.

 

 система 

механическая, 

нелинейная 

 

бейсызықты механикалық жүйе 75.

 

 угол зацепления

 

ілініс бұрышы 76.

 

 уравнение движения 

 

қозалыс теңдеуі 77.

 

 ход линии, винтовой 

 

бұранда сызығының жүрісі 78.

 

 хрупкость  материала 

 

материалдың морттылығы 79.

 

 цикл термодинамический 

 

термодинамикалық цикл  80.

 

 цистерна 

 

цистерна 81.

 

 шатун 

 

бұлғақ  82.

 

 шланг

 

шлангы 83.

 

 шпонка 

 

кілтек 84.

 

 штифт 

 

штифт 85.

 

 эрозия 

эрозия 


86.

 

 эффект термомеханический 

 

термомеханикалық әсер 87.

 

 явление термоэлектрическое 

 

 термоэлектрлік құбылыс 

МАТЕМАТИКА САЛАСЫ ТЕРМИНДЕРІ 

88.


 

 

абсолютная величина  абсолют шама 

89.


 

 

абсолютная величина вектора вектордың абсолют шамасы 

90.


 

 

аддитивность площади  аудан аддитивтілігі 

91.


 

 

аксиома объемности  көлемділік аксиома 

92.


 

 

алгебра простая  жай алгебра 

93.


 

 

алгебра универсальная универсал алгебра 

94.


 

 

алгебра элементарная  элементар алгебра 

95.


 

 

анализ  талдау,саралау, анализ 

96.


 

 

анализ векторный  векторлы талдау 

45

 

97. 

 

анализ дискретный  

дискрет анализ, дискретті талдау 

98.

 

 анализ дисперсионный  

дисперсиялық талдау 

99.

 

 анализ конструктивный 

конструктивтік талдау 

100.

 

 анализ нестандартный  

стандартты емес талдау

бейстандарттық талдау  

101.


 

 

регрессионный анализ  регрессиялық талдау 

102.


 

 

вектор аксиальный  аксиалды вектор 

103.


 

 

вертикаль  вертикаль, тік 

104.


 

 

выражение аналитическое  талдамалық өрнек, аналитикалық 

өрнек 


105.

 

 выражение подкоренное 

 

түбірастылық өрнек 106.

 

 геометрия аналитическая  

талдамалық геометрия, аналитикалық 

геометрия 

107.


 

 

двучлен Қосмүше 

108.


 

 

дроби обратные  кері бөлшектер 

109.


 

 

дробь периодическая десятичная   периодты ондық бөлшек 110.

 

 дробь обыкновенная  

жай бөлшек 

111.

 

 единица кубическая

 

кубтық бірлік 112.

 

 задачи прикладные  

қолданбалы есептер 

113.

 

 задачи составные  

құрама есептер 

114.

 

 знак вычитания

 

алу таңбасы 115.

 

 знак интеграла 

 

интеграл таңбасы 116.

 

 знак корня 

 

түбір таңбасы  117.

 

 знак неравенства

 

теңсіздік таңбасы  118.

 

 знак пересечения 

 

қиылысу таңбасы  119.

 

 знак равенства 

 

теңдік таңбасы 120.

 

 изменение функции 

функция өзгерісі 

121.

 

 исчисление вариационное 

вариациялық қисап 

122.

 

 исчисление векторное 

векторлық қисап 

123.

 

 исчисление дифференциальное 

дифференциалдық қисап 

124.

 

 исчисление интегральное 

интегралдық қисап 

125.

 

 исчисление логическое 

логикалық қисап 

126.

 

 касательная прямая 

жанама түзу 

127.

 

 координаты однородные 

 

біртекті координаттар 128.

 

 координаты параболические 

 

параболалық координаттар 129.

 

 математическое ожидание 

 

математикалық күтім 130.

 

 матрица диагональная  

диагоналды матрица 

131.

 

 матрица союзная  

одақтас матрица 46

 

132. 

 

матрица транспонированная  аударылған матрица 

133.


 

 

матрица унимодуляр үшбұрышты матрица 

134.


 

 

нечетное число тақ сан 

135.


 

 

ось  

ось


 

136.


 

 

ось радикальная 

радикал ось

 

137.


 

 

ось цилиндра  

цилиндр осі

 

138.


 

 

период колебания 

тербеліс кезеңі

 

139.


 

 

пифагорово число (пифагорова тройка) 

 

пифагорлық сан (пифагорлық үштік) 

140.


 

 

способ аналитический 

талдау тәсілі

 

141.


 

 

трактриса 

трактриса

 

142.


 

 

угол центральный 

центрлік бұрыш, орталық бұрыш

 

143.


 

 

узел  

түйін (матем.)

 

144.


 

 

уравнение биквадратное  

биквадрат теңдеу, бишаршы теңдеу

 

145.


 

 

уравнение квадратное  

квадрат теңдеу, шаршы теңдеу

 

146.


 

 

фигура 

фигура


 

147.


 

 

цепь 

тізбе


 

148.


 

 

часть целая  

бүтін бөлік

 

149.


 

 

число действительное (вещественное)

 

нақты сан 

150.


 

 

число целое 

бүтін сан

 

151.


 

 

язык алгоритмический 

алгоритмдік тіл

 

КӚЛІК ЖӘНЕ ҚАТЫНАС ЖОЛДАРЫ САЛАЛАРЫНЫҢ ТЕРМИНДЕРІ

 

152.


 

 

аварийность авариялылық 

153.


 

 

авиация полярная полюстік авиация 

154.


 

 

авиация санитарная санитариялық авиация 

155.


 

 

автоблокировка автобұғаттау 

156.


 

 

автоблокировка двухсторонняя екіжақты автобұғаттауыш 

157.


 

 

автоблокировка железнодорожная 

теміржол автобұғаттауышы 

158.

 

 автоблокировка 

переменного 

тока 

айнымалы токтың автобұғаттауышы 159.

 

 автоблокировка 

постоянного 

тока 

тұрақты токтың автобұғаттауышы 160.

 

 автобус маршрутный 

бағдарлық автобус 

161.

 

 автобус пригородный 

қаламаңы автобусы 

162.

 

 автозаправщик 

автоқұйғыш, автожанармайқұйғыш 

163.

 

 автокаток 

автоаунақ 

164.

 

 автоклав 

автоклав 

165.

 

 автоколебание 

управляемых  басқарылатын 

доңғалақтардың 


47

 

колес автотербелісі 

166.


 

 

автоколонна автотізбек 

167.


 

 

автолюбитель автоәуесқой 

168.


 

 

автомат билетопечатающий билетбасқыш автомат 

169.


 

 

автомобиль высшего класса жоғарғы сыныпты автомобиль 

170.


 

 

автослесарь автослесір, автослесар 

171.


 

 

автоцистерна автоцистерна 

172.


 

 

агенство агенттік 

173.


 

 

акт коммерческий коммерциялық акт 

174.


 

 

акт расследования тергеу актісі 

175.


 

 

акт технический техникалық акт 

176.


 

 

акт экспертизы сараптама актісі 

177.


 

 

активность белсенділік 

178.


 

 

антенна приемная қабылдау антеннасы 

179.


 

 

аппарат ударно-поглощающий екпінді-серпімді аппарат 

180.


 

 

аппарат электрожезловый электртаяқша аппарат 

181.


 

 

аппаратная аппаратхана 

182.


 

 

аптечка автомобильная автомобиль дәрі-дәрмек қобдишасы 

183.


 

 

аренда подвижного состава жылжымалы құрамды жалға алу 

184.


 

 

арка арка 

185.


 

 

арматура арматура 

186.


 

 

архитектор сәулетші 

187.


 

 

архитектура сәулет 

188.


 

 

база жесткая қатаң база 

189.


 

 

база шасси шасси базасы 

190.


 

 

баланс тепловой жылу теңгерімі 

191.


 

 

балансир теңгергіш 

192.


 

 

балансированность колес доңғалақ теңгерімділігі 

193.


 

 

балансировка теңгеру, теңгерімдеу 

194.


 

 

балансировка колес доңғалақты теңгеру 

195.


 

 

балансировка колесной пары қос доңғалақты теңгеру 

196.


 

 

балка арқалық 

197.


 

 

башмак генератора генератор табандығы 

198.


 

 

башмак нажимной қысқыш табандық 

199.


 

 

башмак тормозной  тежегіш табандық 

200.


 

 

башмак табандық 

201.


 

 

бегунец өрме белдеу 

202.


 

 

безопасность автомобиля  автомобильдің пәрменді қауіпсіздігі 

48

 

активная  203.

 

 безопасность активная  

пәрменді  қауіпсіздік 

204.

 

 безотказность 

қалтқысыздық, мүлтіксіздік 

205.

 

 билет групповой 

топ билеті 

206.

 

 билет картонный 

қатырма билет 

207.

 

 боковина шины 

шинаның қапталы 

208.

 

 болезнь земляного полотна 

жер төсемінің бұзылуы 

209.

 

 болезнь профессиональная 

кәсіптік ауру 

210.

 

 болт 

бұран 


211.

 

 болтанка 

шайқалу 


212.

 

 брандвахта 

брандвахта 

213.

 

 брусчатка 

кеспекше 

214.

 

 брусчатка мостовая 

көпір кеспекшесі 

215.

 

 брызговик  

шашыратқы 

216.

 

 бульдозер колесный 

доңғалақты бульдозер 

217.

 

 вагонетка 

арбашық 


218.

 

 вагонетка пассажирская 

жолаушы арбашығы 

219.

 

 вакуум фильтр 

вакуумды сүзгі 

220.

 

 вал 

білік 


221.

 

 вал телескопический 

телескоптық білік 

222.

 

 величина 

шама, мөлшер 

223.

 

 венец зубчатого колеса 

тісті доңғалақ тәжі 

224.

 

 венец зубчатый 

тісті тәж 

225.

 

 вентури-трубка 

вентури түтігі 

226.

 

 весы бункерные 

шанақ таразысы 

227.

 

 весы контрольные 

бақылау таразысы 

228.

 

 вещество асфальтовое вяжущее  

асфальттық тұтқыр зат 

229.

 

 вещество летучее  

ұшпа зат  

230.

 

 взмывание  

шарықтау 

231.

 

 вилка 

аша 


232.

 

 виток резьбы 

буна орамы 

233.

 

 влияние 

ықпал 


234.

 

 впрыск, обрызгивание 

бүрку 


235.

 

 впуск 

жіберу, кіргізу 

236.

 

 вращение 

айналыс 


237.

 

 врезка 

ойма, сұқпа 

238.

 

 время движения и отдыха  

қозғалыс және демалыс уақыты  

239.

 

 время сообщения 

қатынас уақыты  49

 

240. 

 

время стоянки тұру уақыты 

241.


 

 

время стоянки поездов пойыздардың тұру уақыты 

242.


 

 

время торможения  тежелу уақыты  

243.


 

 

вход кіру 

244.


 

 

вывоз әкетілім 

245.


 

 

выезд по тревоге  дабыл бойынша жолға шығу 

246.


 

 

выемка ойықша 

247.


 

 

вызов избирательный таңдамалы шақырыс 

248.


 

 

выключатель аварийный  авариялық ажыратқыш 

249.


 

 

выключатель автоматический  автоматты ажыратқыш 

250.


 

 

вырезание ойып кесу 

251.


 

 

вырубка шабылым 

252.


 

 

высота зуба тіс биіктігі 

253.


 

 

высота перехода ауысу биіктігі  

254.


 

 

выточка қырнақ 

255.


 

 

выточка кольцевая сақиналық қырнақ 

256.


 

 

вытягивание проволоки сымды керу 

257.


 

 

выход шығу 

258.


 

 

вышгород ішқамал 

259.


 

 

гаситель сөндіргі, өшіргіш 

260.


 

 

геометрия колес доңғалақ геометриясы 

261.


 

 

гидрокомпас гироқұбыланама 

262.


 

 

глина саз 

263.


 

 

глубина промерзания қату тереңдігі 

264.


 

 

глубина проникания  кіру тереңдігі 

265.


 

 

гребень жал 

266.


 

 

груз взвешиваемый өлешенетін жүк 

267.


 

 

давление в 

тормозной 

магистрали 

тежеуіш магистралындағы қысым 

268.

 

 двигатели малооборотные   

жайайналымды қозғалтқыш 

269.

 

 двигатель бесшумный  

дыбыссыз қозғалтқыш 

270.

 

 двигатель нереверсивный  

реверссіз қозғалтқыш 

271.

 

 двигатель реверсивный  

қайтымды    қозғалтқыш,  реверсті 

қозғалтқыш 

272.


 

 

двигатель турбовинтовой  турбобұрандалы қозғалтқыш 

273.


 

 

движение поезда 

в 

одном направлении  

пойыздың бір бағыттағы қозғалысы 

274.

 

 движение дорожное безопасное   қауіпсіз жол қозғалысы  

50

 

275. 

 

движение дорожное местное  жергілікті жол қозғалысы  

276.


 

 

движение круговое  айналма қозғалыс 

277.


 

 

движение периодическое кезеңдік қозғалыс 

278.


 

 

движение правостороннее  оңжақты қозғалыс 

279.


 

 

движение пригородное  қала маңы қозғалысы 

280.


 

 

движение прямое тура қозғалыс 

281.


 

 

движение рабочее жұмыстық қозғалыс 

282.


 

 

движитель колесный  доңғалақ қозғағыш 

283.


 

 

дегазация газсыздандыру 

284.


 

 

дегазация вагонов вагонды газсыздандыру 

285.


 

 

деградация  құлдырау 

286.


 

 

державка ұстағыш 

287.


 

 

деталирование чертежа сызбаны бөлшектеу 

288.


 

 

деталь общая жалпы бөлшек 

289.


 

 

деталь однотипнная біртипті бөлшек 

290.


 

 

дефект аварийный  авариялық ақау 

291.


 

 

диаграмма натяжения проводов сым тарту диаграммасы 

292.


 

 

диаграмма  состояния  железо-углерод 

темір-көміртек күйінің диаграммасы 

293.

 

 диаметр вершин витков 

орам ұшы диаметрі 

294.

 

 длина виртуальная 

виртуал ұзындық 

295.

 

 длина развернутая 

жазылыңқы ұзындық 

296.

 

 длина тормозного пути 

тежеу жолының ұзындығы 

297.

 

 днище автомобиля 

автомобиль бауыры 

298.

 

 добыча 

қазынды 


299.

 

 доза 

доза 


300.

 

 дозаправка топлива 

жанармай үстеп құю 

301.

 

 дозарядка тормозов 

тежеуішті үстеп зарядтау 

302.

 

 дозатор весовой  

салмақ үстеуіш 

303.

 

 долото шарошечное  

шаржылы қашау 

304.

 

 донжон 

басмұнара 

305.

 

 дорога неровная  

кедір-бұдыр жол 

306.

 

 дрейф  

ығу 


307.

 

 дробилка щековая  

жақтаулы уатқыш 

 1   2   3   4   5   6   7


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал