Syllabus бекітемін ф акультет деканыбет1/2
Дата31.12.2021
өлшемі2,23 Mb.
#21047
  1   2


Syllabus

БЕКІТЕМІН

Ф

акультет деканы


___________Бегімтаев Ә.І.

(қолы)


2021 ж. «___»________


Негізгі мәліметтер

Факультет/кафедра

Гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар

Білім беру бағдарламаның коды және атауы

«7М02301» - Қазақ филологиясы

Пәннің атауы

Тілдің тарихын дәуірлеу дәуірлеудің теориялық негіздері

Кредит саны

5

Оқу нысаны

Күндізгі, жоғары білім негізінде


Әзірлеуші

Дәрежесі/лауазымы

Аты-жөні, тегі

Қолы

ф.ғ.д., профессор

Трушев А. К.
Кафедра меңгерушісі

ф.ғ.д., профессор

Жүсіпов Н.Қ.
Факультеттің ОӘК төрайымы (төрағасы)

ф.ғ.к., қаумдаст. профессор

Карипжнова А.О.
Кафедра отырысында қарастырылды

Хаттама/Күні

№3 2021 ж./06__/_10_

Факультеттің ОӘК отырысында қарастырылды

Хаттама/Күні

№___ 20__ж./___/____

ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604 (2020 жылғы 5 мамырдағы өзгерістермен) бұйрығымен бекітілген Жоғары (Жоғары оқу орнынан кейінгі) білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде әзірленген
Пәннің сипаттамасы

Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу

дәріс

тәж/зерт/сем

моөж

мөж

30

15

-

-

Пән бойынша қалыптасатын оқыту нәтижелері

* Модульдік білім беру бағдарламасынан алынатын ақпарат

Пәннің мақсаттары

«Тілдің тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері» пәнін оқыту барысында магистранттарға қазақ тілінің тарихын кезең-кезеңге бөліп оқытылады. Мұнда тарихи түп-тамыры тереңда жатқан қазақ тілінің халық тілі болып қалыптасу кезеңдеріндегі тайпа тілдерінің қалпын білдіретін зерттеу еңбектерінен мол мағұлымат ала отырып, магистранттар осы пәннен өтетін тәжірибелік сабақ кезінде ойбөліске, пікірталасқа түсіп, алынған ақпарттарды сараптап, бағалай алады, өз беттерінше ізденіп толқытырады. Пәнді меңгеру үшін ғылымның соңғы жаңалықтарымен таныстырып отыруға да көңіл бөлінеді.

Пәннің міндеттері

Филология факультетінің магистратура сатысында оқылатын бұл курстың мазмұны бұрын бакалавр сатысында оқлыған әдебиеттену мен тлі білімі пәндерін қайталау емес, осларды негізге ала отырып филологияның тарихы мен теорясының жекелеген салаларына тереңдей еніп, қайшылғы мол әртүрлі тұжырымдарды салыстыра қарастыру болып табылады. «Тілдің тарихын дәуірлеудің теорялық негіздері» пәнінде оқытудың қалыптасқан әдістерінің (лекциялық, практикалық сабақтар, магистранттың өзіндік жұмсытары т.б.) негізінде магистранттардың жеткілікті дәрежеде білім алуын қамтамасыз ету. Пәнді оқыту міндетіне Қазақстандағы және шетелдердегі ірі лингвистердің кейбір даулы мәселелер жөннідегі тұжырымдарын, пікірлерін, көзқарастарын түсіндіру де енеді. Магистранттар теориялық білім алумен қатар, белгілі дәрежеде практикалық жағынан дағдыланады. Магистранттар бұл курсты оқу барысында жинаған білімдерін алдағы кәсіби қзыметінде, ғылыми-зерттеу жұмысында пайдаланады.

Оқыту нәтижесінде міндетті

-Тілдің тарихын бүгінгі теориялық қағидалар арқылы дәлелдеу;

- Көне тарихи жадығаттарды теориялық тұрғыдан талдау талаптарын білу;

-Тілдің тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері –қатысты еңбектерді қарастыру ;

-Тілдің тарихын дәуірлеу кезеңін теориялық тұрғыдан нақты әдебиеттер көзі арқылы талдай білу;- білім мен түсінуді қолдану:

-Дүниежүзілік тілдік фактілерден хабардар болу; Орал-Алтай тілдеріне тереңдей үңілу, басқа мысалы, фин-угро т.б. деректермен салыстыра білу;

- ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру:

Оқулық ретіндегі ақпараттар: Ғ. Мұсабаев. Қазақ тілі тарихынан. - Алматы «Мектеп» 1988; М. Томанов. Тіл тарихы туралы зерттеулер. «Ғылым» Ғылыми баспа орталығы, 2002. С. Исаев. Қазіргі қазақ тіліндегі сөздердің грамматикалық сипаты. Алматы «Рауан» 1998. Р. Сыздықова, Т. Қордабаев, М. Балақаев, Б. Момынова Қазақ әдеби тілінің тарихы

Ә. Қайдаров, Н. Уәли, Ж. Манкенова т.б. Қазақ әдеби тілінің тарихы- теориялық және практикалық білімді қолдану:

Тарихи дереккөздерді, көне жәдігерлерді талдау білу, сөздіктермен жұмыс істей білу, сөздің этимологиясын ашудағы салыстырмалы түркі сөздерімен оның алғшақы негізін қлапына келтіре білу. Баяқа елдердің аударма нұсқасындағы кездесетін түркі сөздерін анықтай білуге үйрету.

- оқыту дағдылары:

Будагов, Радлов, Малов т.б. сөздіктер мен араб-парсы сөздіктерімен жұмыс істеуге үйрену. Мәшһүр-Жүсіп тілі сөздігінің, түсіндірме сөздігінің аннотацияларын жазуға үйрену. Сөздердің этимологиясын зерттеуге үйрену.

- ғылыми зерттеулердің әдістерін және академиялық хатты білу:

Гуманитарлық пәндер сабақтарында тәжірибе жасау,

оның нәтижелерін сандық және сапалық тұрғыдан талдай білу- фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі тәуелділікті білу және түсіну

Соңғы кезде тілдік категорияларды мағыналық жағынан қарастыру жаңа қарқын алып келеді. Қазіргі тіл білімінің зерттеу парадигмасында жүйелік-құрылымдық зерттеулерден антропоцентристік қағидаға негізделген, тілдің когнитивтік, прагматикалық қызметін аша түсетін, дүниетанымдық әлеуетін ғылыми тұрғыдан пайымдауға арналған зерттеулер кең өріс алуда. Бұл жағдайға әсіресе функционалды-семантикалық категорияларды егжей-тегжейлі сипаттауға бағытталған зерттеулерде ерекше мән беріліп отыр. Бөлім қызметкерлерінің зерттеулері сипаттама лингвистикадан функционалды бағыттағы зерттеулерге ойысып, тілді динамикалы, үнемі өзгеріп, дамып отыратын құбылыс ретінде қарастыра бастады.

- академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңызын ұғыну

«Торайғыров университеті» КЕАҚ-дағы академиялық саясат білім алушылардың, профессорлық-оқытушылық құрамның, ЖОО-ның басқа да қызметкерлерінің академиялық адалдық қағидаттарын міндетті түрде сақтауды (Академиялық адалдық кодексінде егжей-тегжейлі баяндалған) білдіреді және академиялық үдерістің барлық қатысушыларын оқыту мен жазбаша жұмыстарды, емтихандарды, бақылау жұмыстарын, зерттеулерді, презентациялар мен бағалауда жеке адалдықты дамытатын құндылықтар мен қағидаттар жүйесін қамтиды.

Университеттің академиялық саясаты Академиялық әділетсіздікке, академиялық ретсіздікке және академиялық алдауға (плагиат, жалған, көшіріп алу, өтірік, есептен шығару, сатып алу, саботаж, профессорлық-оқытушылық теріс қылықтар) қарсы жүйелі түрде күреске бағытталған.

Академиялық адалдық принциптерін бұзу университеттен шығару туралы шешім қабылдауға құқығы бар тәртіптік академиялық кеңесте қарастырылады. Академиялық саясатпен және Академиялық адалдық кодексімен университет сайтында (міндетті түрде) танысу керек : (https://tou.edu.kz/ru/?option=com_content&view=article&id=7835).


Пререквезиттер

  • Тілдің тарихы

Постреквизиттер

  • О. Сүлейменовтың тілдік зерттеулері т.б.
Пәннің мазмұны

п/п


Тақырыптың атауы

Сағаттар саны

Апта №

Сабақтың түрі (бетпе-бет, on-line, off-line)

Әдебиет


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет