Теруге: Редактор Д. Ақышевжүктеу 0.73 Mb.
Pdf просмотр
бет2/7
Дата06.03.2017
өлшемі0.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

 

 

Əдебиет 

1. Taylor. John B., (1993). Discretion versus Policy Rules in Practice, Carnegie-Rochester 

Conference Series on Public Policy 39, 195-214 

2.  Б.М.  Мухамедиев.  Эконометрический  анализ  денежно-кредитной  политики 

Национального  Банка  Казахстана.  Алматы,  Вестник  Казахского  Национального 

университета имени Аль Фараби, экономика сериясы, 2006 ж., № 5 (57) 

3. Clarida R.J. Gali, and M. Gertler (1998). Monetary policy rules in practice: Some 

international evidence. European Economic Review 42 (6), 1033–1067, and NBER WP 6254. 

4. Rudebusch G. “Term Structure Evidence on Interest Rate Smoothing and Monetary 

Policy Inertia”, Journal of Monetary Economics, 2002, 49, 1161 - 1187, 

5. Paul Söderlind, Ulf Söderström and Anders Vredin. Taylor Rules and the Predictability of 

Interest Rates, Sveriges Riksbank. Working Paper Series, April 2003, 147 

6. Woodford M. The Taylor Rule and Optimal Monetary Policy. The American Economic 

Review, 2001, vol. 91, No. 2, pp. 232-237.   

 

 

1-қосымша  

Бұл  қосымшада 1997-2008 жылдардағы  кезеңде  ақша-кредит  саясаты  үшін 

монетарлық ережені ретроспективті модельдеудің нəтижелері келтіріледі.   

Бұл қосымшаларда белгілеулердің негізгі мəтіндегі белгілеулерден айырмасы болады:  

• 

Inf4, Inf4_targ – жылдық көрсеткіштегі ағымдағы болжамды тоқсандық жəне мақсатты инфляция;  

• 

GDP, GDP_HP – ағымдағы жəне əлуетті ЖІӨ; • 

Exrate, Exrate_HP – ағымдағы жəне тепе-тең айырбастау бағамы; 

• 

Ref_rate – қайта қаржыландыру ставкасы; • 

Note_rate ноталар бойынша ставка; 

• 

Tonia – кредиттер бойынша қысқа мерзімді банкаралық ставка;  • 

D1997Q2, D1998Q4 – жалған ауыспалы; 

• 

HP постфиксі Ходрика-Прескотт фильтрінің ауыспалы мəніне қолдануды білдіреді (тепе-тең трендті жасау үшін пайдаланылады). 

 

 1-кесте (1-ереже) 

 

Dependent Variable: D(REF_RATE) 

 

Method: Least Squares 

 

 

Date: 02/09/09 Time: 15:55 

 

 

Sample: 1997Q1 2008Q4 

 

 

Included observations: 48 

 

 

Convergence achieved after 3 iterations 

 

D(REF_RATE) = C(1)*D(REF_RATE(-1)) + (1-

C(1))*(C(2)*D(INF4(0) 

 -INF4_TARG(0)) + C(3)*D(EXRATE(3)-EXRATE_HP(3)) + 

C(4) 

 *D((GDP(0))-(GDP_HP(0))))+ C(5)*D1997Q2 + C(7)*D1998Q4  

 +C(8) 

 

 

 Coefficient 

Std. 

Error

t-Statistic

Prob.

C(1) 0.225513 

0.065799

3.427305

0.0014

C(2) 0.090362 

0.060838

1.485290

0.1451

C(3) 0.069969 

0.028225

2.478970

0.0174

C(4) 0.000285 

0.000745

0.382644

0.7040

C(5) -10.16327 

1.000103

-10.16222

0.0000

C(7) 4.616247 

0.993225

4.647734

0.0000

C(8) -0.310082 

0.145167

-2.136042

0.0387

R-squared 

0.804545  Mean dependent var 

-

0.510417

Adjusted R-squared 

0.775942  S.D. dependent var 

2.027706

S.E. of regression 

0.959810  Akaike info criterion 2.889875

Sum squared resid 

37.77065  Schwarz criterion 

3.162758

Log likelihood 

-62.35700  Durbin-Watson stat  1.599027

 


 

 

1-қосымша. 2-кесте (2-ереже) 

 

Dependent Variable: D(NOTERATE) 

Method: Least Squares 

Date: 02/13/09 Time: 10:15 

Sample (adjusted): 1996Q3 2008Q4 

Included observations: 50 after adjustments 

Convergence achieved after 3 iterations 

D(NOTERATE) = C(1)*D(NOTERATE(-1)) + (1-C(1))*(C(2)*D(INF4(4) 

 -INF4_TARG(4)) +C(3)*D(EXRATE(3)-EXRATE_HP(3)) + C(4) 

 *D((GDP(0))-(GDP_HP(0))))+ C(5)*D1997Q2 + C(6)*D1998Q1 + 

 C(7)*D1998Q4 +C(9)*D1999Q3 

 

 

Coefficien

t Std. 

Error

t-Statistic

Prob. 

C(1) 0.138179 

0.057273

2.412654

0.0203 

C(2) 0.116183 

0.061140

1.900268

0.0643 

C(3) 0.063112 

0.028084

2.247255

0.0299 

C(4) 2.32E-05 

0.000708

0.032719

0.9741 

C(5) -10.94449 

1.069964

-10.22884

0.0000 

C(6) 4.462776 

1.067759

4.179574

0.0001 

C(7) 6.319836 

1.103639

5.726360

0.0000 

C(9) -5.548451 

1.094114

-5.071181

0.0000 

R-squared 

0.838084  Mean dependent var 

-0.449687 

Adjusted R-squared  0.811098  S.D. dependent var 

2.440922 

S.E. of regression 

1.060894  Akaike info criterion 

3.101747 

Sum squared resid 

47.27079  Schwarz criterion 

3.407670 

Log likelihood 

-69.54367  Durbin-Watson stat 

1.654845 

 

 3-кесте (3-ереже)  

 

Dependent Variable: D(TONIA) 

 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/09 Time: 16:27 

 

Sample: 1997Q2 2008Q4 

Included observations: 47 

 

Convergence achieved after 9 

iterations 

D(TONIA) = C(1)*D(TONIA(-3)) + (1-C(1))*(C(2)*D(INF4(2) 

 -INF4_TARG(2)) + C(3)*D(EXRATE(3)-EXRATE_HP(3)) + C(4) 

 *D((GDP(4))-(GDP_HP(4))))+ C(5)*D1997Q2 + [AR(1)=C(9)] 

 

Coefficie

nt Std. 

Error

t-Statistic

Prob. 

C(1) 0.059116 

0.076651

0.771236

0.4450 

C(2) 0.136151 

0.070986

1.918005

0.0621 

C(3) 0.134988 

0.036841

3.664084

0.0007 

C(4) 0.001452 

0.000759

1.914816

0.0625 

C(5) 

-

7.328446 2.385764

-3.071740

0.0038 

C(9) 

-

0.243220 

0.139247

-1.746688

0.0882 

R-squared 

0.472515  Mean dependent var 

-0.248277 

Adjusted R-squared  0.408188  S.D. dependent var 

1.991310 

S.E. of regression 

1.531902  Akaike info criterion 

3.809640 

Sum squared resid  96.21563  Schwarz criterion 

4.045830 

Log likelihood 

-

83.52655  Durbin-Watson stat 

2.016368 

Inverted AR Roots   -.24 

 

 


 

  2-қосымша. 1-кесте 

1-монетарлық ереженің векторлық- регрессионды көрсетуі 

 

 Vector Autoregression Estimates 

 Date: 02/13/09 Time: 14:29 

Sample (adjusted): 1996Q3 2008Q4 

Included observations: 50 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

 D(REF_RATE) 

D(INF4(3)-

INF4_TARG(3)) 

D(EXRATE(4)-

EXRATE_HP(4)) 

D(REF_RATE(-1)) 

 0.160052 

 0.020419 

 0.342924 

 

 (0.10523)  (0.17064) 

 (0.41750) 

 

[ 1.52101] [ 0.11966] 

[ 0.82138] 

D(INF4(2)-INF4_TARG(2)) 

 0.083922 

 0.242884 

-0.264689 

 

 (0.07640)  (0.12389) 

 (0.30311) 

 

[ 1.09849] [ 1.96049] 

[-0.87324] 

D(EXRATE(3)-

EXRATE_HP(3)) 

 0.052663 

 0.257762 

-0.012868 

 

 (0.03770)  (0.06113) 

 (0.14956) 

 

[ 1.39699] [ 4.21656] 

[-0.08604] 

-0.210154  0.014205 

 0.454771 

 

 (0.24919)  (0.40410) 

 (0.98869) 

 

[-0.84333] [ 0.03515] 

[ 0.45997] 

D1997Q2 -10.52299 

 

1.514497 -4.679880 

 

 (1.69807)  (2.75365) 

 (6.73717) 

 [-6.19703] 

0.55000] [-0.69464] 

D1998Q1  

0.430441 

-2.951922 

-0.956656 

 

 (1.68878)  (2.73858) 

 (6.70029) 

 [ 

0.25488] [-1.07790] 

[-0.14278] 

 R-squared 

 0.515985 

 0.341549 

 0.035796 

 Adj. R-squared 

 0.460984 

 0.266725 

-0.073772 

 Sum sq. resids 

 122.8163 

 322.9704 

 1933.301 

 S.E. equation 

 1.670712 

 2.709287 

 6.628625 

 F-statistic 

 9.381273 

 4.564707 

 0.326704 

 Log likelihood 

-93.41359 

-117.5854 

-162.3210 

 Akaike AIC 

 3.976543 

 4.943415 

 6.732838 

 Schwarz SC 

 4.205986 

 5.172857 

 6.962281 

 Mean dependent 

-0.510000 

-0.030052 

 0.160925 

 S.D. dependent 

 2.275625 

 3.163892 

 6.396868 

 Determinant resid covariance (dof adj.) 

 887.8840 

 

 Determinant resid covariance  605.0681 

 

 Log likelihood -372.9743 

 

 Akaike information criterion  15.63897 

 

 Schwarz criterion  16.32730 

 

  

 

2-қосымша. 2-кесте 

2-монетарлық ереженің векторлық- регрессионды көрсетуі   

 

 Vector Autoregression Estimates 

 Date: 02/13/09 Time: 14:35 

Sample (adjusted): 1996Q3 2008Q4 

Included observations: 50 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

 D(NOTERATE) 

D(INF4(4)-

INF4_TARG(4)) 

D(EXRATE(4)-

EXRATE_HP(4)) 

D(NOTERATE(-1)) 

 0.156390 

 0.314606 

 0.896171 

 

 (0.07034)  (0.16595) 

 (0.35031) 

 

[ 2.22343] [ 1.89580] 

[ 2.55823] 

D(INF4(3)-INF4_TARG(3))  

0.121692 

-0.027601 

-0.488916 

 

 (0.07297)  (0.17215) 

 (0.36340) 

 [ 

1.66781] [-0.16033] 

[-1.34540] 

D(EXRATE(3)-

EXRATE_HP(3)) 

 0.038505 

 0.070733 

 0.081987 

 

 (0.03329)  (0.07853) 

 (0.16577) 

 

[ 1.15684] [ 0.90070] 

[ 0.49457] 

-0.366862  0.238776 

 0.957253 

 

 (0.19227)  (0.45364) 

 (0.95760) 

 

[-1.90802] [ 0.52636] 

[ 0.99963] 

D1997Q2 -10.78660 

-1.224569 

-5.787783 

 

 (1.29624)  (3.05825) 

 (6.45580) 

 [-8.32148] 

[-0.40041] 

[-0.89653] 

D1998Q1  

5.000423 

-2.332113 

-2.994542 

 

 (1.30113)  (3.06980) 

 (6.48018) 

 [ 

3.84314] [-0.75969] 

[-0.46211] 

D1998Q4 

 6.735687 

 4.662123 

-3.193619 

 

 (1.31807)  (3.10976) 

 (6.56453) 

 

[ 5.11028] [ 1.49919] 

[-0.48650] 

 R-squared 

 0.763706 

 0.180032 

 0.146592 

 Adj. R-squared 

 0.730735 

 0.065617 

 0.027512 

 Sum sq. resids 

 68.98515 

 384.0035 

 1711.148 

 S.E. equation 

 1.266612 

 2.988363 

 6.308259 

 F-statistic 

 23.16284 

 1.573507 

 1.231037 

 Log likelihood 

-78.99363 

-121.9126 

-159.2693 

 Akaike AIC 

 3.439745 

 5.156506 

 6.650774 

 Schwarz SC 

 3.707428 

 5.424189 

 6.918457 

 Mean dependent 

-0.449687 

 0.063814 

 0.160925 

 S.D. dependent 

 2.440922 

 3.091512 

 6.396868 

 Determinant resid covariance (dof adj.) 

 403.0946 

 

 Determinant resid covariance  256.3907 

 

 Log likelihood -351.5083 

 

 Akaike information criterion  14.90033 

 

 Schwarz criterion  15.70338 

 

  

 ЭКОНОМИКА ЖƏНЕ ҚАРЖЫ НАРЫҒЫ: АЙМАҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕР  

Батыс Қазақстан облысының пластикалық карталар нарығы, проблемалары 

жəне даму жолдары. 

 

Ізбасаров Б.И., «ҚР Ұлттық Банкі» ММ Батыс Қазақстан филиалының директоры 

 

Аймақтық  пластикалық  карталар  нарығының  перспективалық  бағыттары  ретінде жақын  болашақта,  біріншіден,  жалпы  тұтынушының  жеке  пайдасын  жəне  банк 

карталарын  пайдаланудың  артықшылығын  түйсінуі  үшін  одан  əрі  танымал  етуді, 

екіншіден,  оларға  қызмет  көрсететін  инфрақұрылымды  ұлғайтуды,  қолма-қол 

жасалмайтын есеп айырысу процесіне жаңа сауда-сервис нүктелерін тартуды айқындауға 

болады. 

 

Облыстың  пластикалық  карталар  нарығы  қарқынды  дамуда:  соңғы  төрт  жылда трансакциялар  саны  мен  көлемі  жыл  сайын  ұлғаюда. 2009 жылғы 1 қазандағы  жағдай 

бойынша төлем карточкаларының ұстаушыларының саны 229,5 мың адам болды, яғни нақты 

алғанда  облыстың  əрбір  төртінші  тұрғыны  карточканың  иесі  болып  табылады.  Төлем 

карточкаларын  пайдалана  отырып  көрсетілетін  қызмет  бағыттарының  арасында 

банкоматтарда  қолма-қол  ақша  қаражатын  беру,  ұялы  байланыс  операторларының  қызметі 

үшін  банкоматтар  арқылы  төлеу  көп  мөлшерде,  сауда-сервис  желіміндегі  тауарлар  мен 

қызмет  көрсетулер  үшін  ақы  төлеу,  коммуналдық  жəне  басқа  төлемдерді  жүзеге  асыру  аз 

мөлшерде болып отыр. 

Экономиканың тауарлар мен қызмет көрсетулер үшін ақы төлеудің қолма-қол нысаны 

басым болатын салалары мен аясында қолма-қол жасалмайтын есеп айырысу аясын кеңейту 

жəне  көлеңкелі  айналымды  қысқарту  мақсатында  Қазақстан  Республикасының  Үкіметі 

«Қазақстан  Республикасының  аумағында  сауда  операцияларын  жүзеге  асыру  (қызметтер 

көрсету)  кезiнде  төлем  карточкаларын  пайдалана  отырып,  төлемдер  қабылдауға  мiндеттi 

сауда (қызмет көрсету) ұйымдарының санаттарын бекiту туралы» 2004 жылы 15 желтоқсанда 

№ 1328 қаулы (бұдан əрі – № 1328 қаулы) қабылдады. 

Ұлттық Банктің ММ Батыс Қазақстан филиалы (бұдан əрі – Ұлттық Банктің филиалы) 

осы бағытта жергілікті атқарушы органдар, екінші деңгейдегі банктердің (бұдан əрі – ЕДБ) 

филиалдары жүргізіп отырған жұмыстан тыс қалған жоқ, ішінара ұйымдастырушы да болып 

отыр.  Мəселен,  филиалдың  бастамасы  жəне  ықпал  етуімен 2008 жылғы 24 желтоқсанда 

облыс  Əкімінің  орынбасары  Батыс  Қазақстан  облысында  қолма-қол  жасалмайтын  есеп 

айырысу  жүйесін  дамыту  жөніндегі 2008 – 2009 жылдарға  арналған  іс-шаралар  жоспарын 

(бұдан əрі – Жоспар) бекітті. 

Одан  кейін,  төлем  карточкаларын  пайдалану  мəселелеріне  талдау  жасай  отырып, 

филиалдың  жоспарланған  іс-шаралардың  барлығына  бірдей  тиісті  назар  аударылмағанын 

мойындауына туралы келді. Мысалы, Жоспарды БАҚ-та төлем карточкалары арқылы қолма-

қол жасалмайтын есеп айырысуды жүзеге асыратын сауда жəне сервистік кəсіпорындардың 

тізімдерін  жариялау  бөлігінде  жүзеге  асырудың  мазмұндылығы  жеткіліксіз  болды. 

Осылайша,  облыс  халқы  бəрі  үшін  пайдалы  болатын  ақпаратты  өте  аз  алды.  Мемлекеттік 

органдар  тарапынан  назардың  əлсіреуі  онша  адал  емес  кəсіпкерлер  үшін  қолайлы  жағдай 

туындады, олар осы жағдайда пайдаланды, ЕДБ филиалдардың эквайринг шарттарын жасау 

туралы ұсыныстарынан бас тартты.  

2009  жылғы 1 қазандағы  жағдай  бойынша  ақы  төлеу  үшін  төлем  карточкаларын 

қабылдауға  міндетті 2209 ұйым  болды.  БҚО  бойынша  Салық  департаментінің  деректері 

бойынша  олардың  саны 1747 болды  жəне  де  олардың 436 ғана  ЕДБ  филиалдарымен 

эквайринг  шарттарын  жасады.  Қазіргі  уақытта  қолма-қол  ақша  алу  бойынша  операциялар 

көлемі мен қолма-қол жасалмайтын төлемдер көлемінің арақатысы бұрынғы деңгейде болып 

отыр.  Барлық  сауда  жəне  сервистік  кəсіпорындарда  (əсіресе  шығын)  карточкалар  қабылдау 


 

үшін  ынталандыру – бұл  тек  банктер  шеше  алмайтын  жəне  шетеуі  тиіс  міндет.  Бұл  жалпы 

міндет.  Оны  тиімді  шешу  үшін  кəсіпкерлерді  міндетті  түрде  тарта  отырып  барлық 

мемлекеттік  органдардың  көмегімен  бірлесіп,  жігерлі  іс-қимыл  жасау,  бұл  қолма-қол 

жасалмайтын есеп айырысуды белсенді дамытуға мүмкіндік жасайды.  

Ұлттық  Банктің  филиалының  жəне  коммерциялық  банктер  филиалдарының 

пластикалық  карточкаларды  кеңінен  пайдалану  тақырыбына  үлкен  түсіндірме  жəне 

ақпараттық  жұмыс  жүргізіп  отырғанын  атап  өткен  дұрыс.  Екінші  деңгейдегі  банктердің 

филиалдары  осы  бағытта  белсенді  жұмыс  істеуде:  таныстыру,  ұйымдастыру-түсіндірме 

жұмысын  жүргізуде,  ақы  төлеу  үшін  пластикалық  карточкаларды  қабылдауға  арналған 

жабдық  орнатылатын  кəсіпорындар  мен  ұйымдардың  қызметкерлерін POS-терминалдармен 

дұрыс  жұмыс  істеуге  үйретеді.  Осы  мəселе  бойынша  қалыптасып  отырған  жағдайды 

жақсарту үшін бұл да жеткіліксіз. 

Сондай-ақ  қандай  да  болмасын  нормативтік  құқықтық  актілердің  шыққаны  туралы 

хабардар  болған  жəне  олардың  өзіне  қатысты  емес  деп  санай  отырып,  оларға  аса  жүгіне 

бермейтін кəсіпкерлердің саны да біршама болып отырғанын ескеру қажет. Бұған жазылған 

нормаларды орындауға мəжбүрлеу шараларының болмауы ішінара себепші болып отыр

Осы жəне басқа да проблемалар осы жылдың тамыз айында екінші деңгейдегі банктер өкілдерінің қатысуымен Ұлттық Банктің филиалында өткен «дөңгелек үстелде» талқыланған 

тақырып  болды.  Осындай  кездесулерді  салық  органдарының,  кəсіпкерлік  жəне  өнеркəсіпті 

басқару, қаржы полициясының, əкімдіктердің өкілдерін тарта отырып, сондай-ақ кəсіпкерлік 

қызмет субъектілерін тарта отырып жүйелі түрде өткізу жоспарланып отыр. Ұлттық Банктің 

филиалы  Батыс  Қазақстан  облысы  бойынша  Салық  департаментіне  жеке  кəсіпкерлік 

субъектілерін  тексеруді  жоспарлау  кезінде,  сондай-ақ  олардың  қызметін  кезеңдік  тексеруді 

айқындау  үшін  тəуекелдерді  бағалау  жүйелерінің  критерийлерін  əзірлеу  кезінде  халықпен 

қолма-қол  жасалмайтын  есеп  айырысудың  үлестік  салмағын  есепке  алу  туралы  ұсыныс 

жасады.  

2009  жылғы  қыркүйек  айында  Ұлттық  Банктің  филиалының  жəне  ЕДБ 

филиалдарының  өкілдері  Батыс  Қазақстан  облысы  бойынша  Салық  департаменті  өткізген 

кəсіпкерлердің  семинар-мəжілісіне  қатысты,  онда  қатысып  отырғандарға  кəсіпкерлердің  № 

1328  қаулыға  сəйкес  төлемдерді  төлем  карточкаларын  пайдалана  отырып  қабылдау 

міндеттілігі  туралы  жəне  төлем  карточкаларын  қабылдаудан  бас  тартқаны  үшін  ƏҚК-ның 

161-1-бабында көзделген əкімшілік жауапкершілік туралы хабардар етілді. 

Қазіргі  жағдайда  Қазақстанда  экономикалық  қызмет  субъектілеріне  төлем 

құралдарының  ауқымды  таңдауы  ұсынылады.  Шаруашылық  жүргізуші  субъектілердің 

олардың  орындау  мерзімдері,  банк  қызметінің  құны  бойынша  қажеттіліктеріне  неғұрлым 

сəйкес  келетін  құралдарды  нақты  шаруашылық  операцияларын  ескере  отырып  таңдау 

мүмкіндігі бар. Тұтастай алғанда республикада əрбір жыл сайын əр түрлі төлем құралдарын 

пайдаланудың ұлғаюы байқалады. 

Осы  барлық  факторлар  бізді  басталған  жұмысты  жалғастыруға  ғана  емес,  сонымен 

қатар  оны  тереңдетуге  жəне  дамытуға  алып  келді.  Осы  мақсатта  Ұлттық  Банктің  филиалы 

ЕДБ-де,  шаруашылық  жүргізуші  субъектілерде  жəне  БАҚ-та  туындаған  проблемаларды 

талдауды ескере отырып, Батыс Қазақстан облысында қолма-қол жасалмайтын есеп айырысу 

жүйесін дамыту жөніндегі 2010 – 2011 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының жобасын 

əзірледі.  Осы  жобада  жүргізілетін  жұмыстағы  үйлестіру  рөлі  барлық  деңгейдегі  əкімдерге 

беріледі.  Біздің  пікірімізше,  белгілі  бір  жұмысты  Қазақстан  Республикасы  Үкіметінің 

«Қазақстан  Республикасында  көлеңкелi  экономиканың  мөлшерiн  қысқарту  жөніндегі 

экономикалық саясат пен ұйымдастыру шараларының 2005-2010 жылдарға арналған негізгi 

бағыттары»  бағдарламасы  туралы» 2005 жылғы 30 қыркүйектегі  № 969 қаулысын  орындау 

үшін Қазақстандағы көлеңкелi экономиканың мөлшерiн қысқарту бойынша жұмыстың жай-

күйіне жауап беретін тиісті мемлекеттік органдар жүргізуі тиіс. 

Осы іс-шаралар жоспарының мақсаты мен міндеті жергілікті атқарушы органдардың, 

екінші  деңгейдегі  банктердің,  қаржы  полициясының,  салық  органдарының  барлық  бағыт 


 

бойынша,  оның  ішінде  экономиканың  өсуі  үшін  алғышарттар  жасау,  көлеңкелi 

экономиканың  мөлшерiн  қысқарту,  салықтық,  кедендік  төлемдері  жинауды  ұлғайту, 

бəсекелестік  ортаны  жақсарту,  экономикалық  құқық  бұзушылықпен,  көлеңкелі 

экономикамен  күрестің  тиімділігін  арттыру,  экономика  саласындағы  құқық  бұзушылықпен 

күрес  жүргізетін  мемлекеттік  органдармен  халықтың  өзара  түсіністігін  арттыру  бойынша 

жұмысын үйлестіру қамтамасыз етуден тұрады. 

 

Қолма-қол  жасалмайтын  айналымды  дамыту  жаңа  тұтыну  мəдениетін  жəне экономикалық  өмірдің  жаң  стандарттарын  қалыптастыруға  мүмкіндік  жасап  қана 

қоймайды,  сонымен  қатар,  елдің  қаржы  жүйесін  жетілдіруге  көмектеседі,  оны  əлемдік 

оралымдылық жəне ашықтық стандарттарына сəйкес келтіруге ықпал етеді. 
1   2   3   4   5   6   7


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет