«Туынды және дифференциал» кмм айнаколь орта мектебі 2012ж


у=3х³-4,5х² функциясының туындысын табыңдарбет9/10
Дата06.01.2022
өлшемі29,36 Mb.
#15903
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
1.у=3х³-4,5х² функциясының туындысын табыңдар.

А)-; В) 9х-9; C) 9x²-9x; Д) 9х²-8х.2. у=х-2 түзуі у=f(x) функциясының

абциссасында жанайды. f(-1)-ді табындар.

А); В) 2; C) 3; Д)-2.3.f(x)=13x²-7x+5 функциясының туындысын тауып f '(0)+f '(-1) өрнегінің мәнін есептендер.

А); В) 30; C) 25; Д)-10.4. y=функциясының туындысын табыңдар:

А); В) ;C) -; Д).

5. y=(x-6 функциясының туындысын табыңдар.

А); В) 24(;

C) (x-6; Д)8(.

6. y(x) = tgx функциясының x = нүктесіндегі туындысының мәнін есептендер:

А); В) ; C) -4; Д) 4.7.f(x)=2x³-5x функциясының графигіне М(2;6) нүктесінде жүргізілген жанаманың көлбеулік бұрышының тангенсін табыңдар.

А); В) ;C) ; Д).

8. f(x) = (функциясының туындысы неге тең?

А); В) 12; C) 8; Д)5.9. y = 4cos²3x функциясының туындысын табыңдар:

А); В) ; C) ; Д) .

10. Егер f (x)=(1-2x)(2x+1) болса , онда

f 'ʹ(0,5) мәнін табыңдар.

А); В) -4; C) 2; Д)0.11.Абциссасы =1 нүктесінде y=+x функциясының графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуін жазындар.

А); В) y=5x-3; C) y=3x+7; Д)y=x-7.12.Абциссасы =1 нүктесінде f(x) = функциясының графигіне жанама жүргізілген. Абсцисса x=31 болғандағы жанама графигінің ординатасын табыңдар.

А); В) 19; C) 16; Д)15.13. f (x) = x³ + функциясының туындысы неге тең.

А) 3х + 2 ; В) 3х² + 2 ; С) 3х² + ;

Д) 3х² + .

14. . f(x) = tg функциясының

х = -π туындысын есептендер.

А)мәні жоқ ; В) -; С)1 ; Д) -1.15.Нүкте түзу бойымен S(t) = 2t³ +t² -4 заңы бойынша қозғалады. t =2 кезіндегі нүктенің жылдамдығын анықтаңдар.

А)20; В)28; С) 64; Д)16.16. f(x)= функциясының туындысын табыңдар.

А) ; B) tg5x + 1; C);

D) −.

17. f(x) =x - функциясының х = нүктесіндегі туындысын есептендер:

А); В)1,5; С) 1+ ; Д) – 1,5 .18.f(x) = ctg функциясының туындысын табыңдар.

А); В); С) − ; Д) – .

19.f(x)=2 +6 функциясының туындысын тауып,f '(-2), f '(2) өрнегінің мәнін есептеңдер.

А)-18;6; В)36;12; С) 22;-10; Д )-16;5.20.f (x)=- 2-12x+5 функциясы берілген f '(x)=0 теңдеуін шешіндер.

А)-3;4; В)-2;6; С) 3;-4; Д)2;-6.21. y=(2x+1)² және y=(x+2)² функцияларының графигіне абсциссасы нүктесінде жүргізілген жанамалар параллель болса,онда неге тең.

А) -4; В) 3; С) 0; Д) 1.22.f(x)=9x - функциясы берілген f '( x)≥0 теңсіздігін шешіңдер.

А) (-3;3); В) (-∞;-3] [3; ; С) (-∞; -3) Д) [-3;3].23.f(x)=туындысын табыңдар және f '(x) теңсіздігін шешіңдер.

А)(-; + ;

В) ( + ;

С) (- ; + ;

Д ) (- ; + .

24.f(x)=(+ )∙ (- ) функциясының туындысын табыңдар.

А) ; В); С) ; Д;

25. f(x)= sin5xcos6x-cos5xsin6x функциясының туындысы неге тең ?

А)- cosх; В)- sinх; С) 1; Д) cosх.Есептердің шығарылуы:

1.у=3х³-4,5х² функциясының туындысын табыңдар.

А)-; В) 9х-9; C) 9x²-9x; Д) 9х²-8х.Шешуі: Көпүшенің туындысын табу үшін әрбір қосылғыштан жеке-жеке туынды табамыз.

Сонда у´=(3х³-4,5х²)'ʹ=9x²-9x.Жауабы: C) 9x²-9x.

2. у= х-2 түзуі у=f (x) функциясының

абсциссасында жанайды.

f '(-1)-ді табындар.

А); В) 2; C) 3; Д)-2.Шешуі: yf()+f '()() жанаманың теңдеуі

х-2=f(1)+f '(1)(х-1)f '()=k k=1

f(-1)=(-1)-2=-3

Жауабы: А.

3. f(x)=13x²-7x+5 функциясының туындысын тауып f '(0)+f '(-1) өрнегінің мәнін есептендер.

А); В) 30; C) 25; Д)-10.Шешуі: Туындысын табамыз;

f '(x)=(13x²-7x+5)' =26x-7

f '(0)=26∙0-7= -7, f '(-1)=26∙(-1)-7=− 33;

f'(0)+f '(-1)= -7 - 33= - 40

Жауабы: А

4. y=функциясының туындысын табыңдар:

А); В) ; C) -; Д).

Шешуі: Бөлшектің туындысының формуласын қолданамыз:

)'ʹ= 

y'==

Жауабы: А.

5.y=(x-6 функциясының туындысын табыңдар.

А); В) 24(; C) (x-6; Д)8(.

Шешуі:( дәреженің туындысының формуласын қолданамыз.

y'ʹ=(()'ʹ= 24(∙ (x-6 = =24∙ ( =8( 

Жауабы: Д)8(.

6. y(x) = tgx функциясының x = нүктесіндегі туындысының мәнін есептендер:

А); В) ; C) - 4; Д) 4.Шешуі: y'ʹ(x)=(tgx)'ʹ=

y'ʹ( = =4Жауабы: Д) 4.

7.f(x)=2x³-5x функциясының графигіне М(2;6) нүктесінде жүргізілген жанаманың көлбеулік бұрышының тангенсін табыңдар.

А); В) ; C) ; Д).

Шешуі:f '(үктеде өтетін жанаманың бұрыштық коэффициентіне тең туындының геометриялық мағынасын береді. Cонда

f'(x)=(2x³-5x)'=6x²-5 y=6 тең болатын нүктеден өтеді.

tgα=6∙(2)²-5=6∙4-5=19Жауабы: В .

8.f(x)=(функциясының туындысы неге тең?

А); В) 12; C) 8; Д)5.Шешуі:Екі мүшенің айырымы мен қосындысының көбейтіндісінің формуласын қолданамыз.

f(x)=-1,

f '(x) = (-1)'ʹ=8- 0=8

Жауабы: С) 8.

9.y=4cos²3xфункциясының туындысын табыңдар:

А); В) ; C) ; Д) .

Шешуі: 2cos²x=1+cos2x формуласын қолданамыз,

сонда y=2∙2cos²3x=2∙(1+cos6x)

y'ʹ=(2+2cos6x)'ʹ= (2)'ʹ+( 2cos6x)'ʹ= =0+2(-sin6x)∙(6x)ʹ=−12sin6x

Жауабы: А.

10. Егер f (x)=(1-2x)(2x+1) болса,онда f '(0,5) мәнін табыңдар.

А); В) -4; C) 2; Д)0.Шешуі:f(x)=(1-2x)(1+2x)=(1)² - (2x)²=1 - 4x²

f '(x)=(1-4x²)'ʹ=0-8x

f '(0,5)=−8∙0,5=−4

Жауабы: В) −4

11.Абцисассы =1 нүктесінде y=+x функциясының графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуін жазындар.

А); В) y=5x-3; C) y=3x+7; Д)y=x-7.Шешуі:yf()+fʹ'()() жанаманың теңдеуі

f(1)=+1=2,

f ' (x)=yʹ=(+x)'ʹ=4

f ' (1)=4∙+1=4+1=5

y=2+5(x−1)=2+5x-5=5x-3,

y=5x-3

Жауабы: В) y=5x-3

12.Абcциссасы =1 нүктесінде f(x) =функциясының графигіне жанама жүргізілген. Абcцисcа x=31 болғандағы жанама графигінің ординатасын табыңдар.

А); В) 19; C) 16; Д)15.Шешуі:f(1)= =1,

f '(x)==,

y=1+(x-1)=1 + x - = x + 

y= жанаманың теңдеуі.

х=31 y =∙31++ = =16Жауабы: C)16.

13. f (x) = x³ + функциясының туындысы неге тең.

А) 3х + 2 ; В) 3х² + 2 ; С) 3х² + ;Д) 3х² + .

Шешуі : f '(x) =' =' +)' =

3х² + .Жауабы:С ) 3х² + ;

14. . f(x) =tg функциясының х = - π туындысын есептендер.

А)мәні жоқ ; В) -; С) 1 ; Д) -1.Шешуі : f '(x) = ' = 

f '(-)= = = =1.

Жауабы:С )1.

15.Нүкте түзу бойымен S(t) = 2t³ +t² -4 заңы бойынша қозғалады. t =2 кезіндегі нүктенің жылдамдығын анықтаңдар.

А)20; В)28; С) 64; Д)16.Шешуі : Туындының физикалық мағынасы қозғалған дененің t уақыт ішіндегі жүрілген жолдын туындысы ,сол t уақыттағы жылдамдығын анықтайды.

S'(t) =ν(t)

ν(t) =(2t³ + t² -4)'ʹ =6t² + 2t ,

ν(2)= 6∙2² + 2∙ 2=24 +4 =28.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет