1 Өлшемдер, әдістер мен құралдардың бірлігін қамтамасыз ететін және дәлдікті талап ететін ғылымы бұлДата20.12.2023
өлшемі89,5 Kb.
#141375

1 Өлшемдер, әдістер мен құралдардың бірлігін қамтамасыз ететін және дәлдікті талап ететін ғылымы – бұл:
C) метрология;

2 Көнеорыс тәжірибесінде негізгі өлшем жүйесі болып қандай өлшем бірлігі пайдаланған:


B) көнеегипеттік;

3 Русьтің негізгі ұзындықты өлшеу бірлігі:


А) шынтақ және қарыс жер;

Қарыс жердің өлшем бірлігі тең болады:


B) 1/4 аршинға;

5 XVIII ғасырдар бастап Ресейде, Ағылшыннан алынған қандай өлшем бірлігі (саусақ деп аталатын) қолдана бастаған:


А) дюйм;

6 “Шынтақ” өлшемі бізге Вавилоннан келген және оның қашықтығы:


D) білектің тұйықтан қолдың орта саусақтың сонына дейін;

7 Ресейлік метрологияның үндестірудің еуропиялықпен алғашқы сатын жүзеге кім асырған:


C) Петр I;

8 Ресейлік өзгеше сажын өлшемі тең болады:


C) үш шынтаққа;

9 Қисық сажын өлшем бірлігі тең болады:


E) 248 см жақын.

10 Қазіргі замандағы метрология үш құрастырушысын еңгізеді:


А) тәжірибелік, ғылыми және заң шығарушы;

11 Метрология ереженің көз қарасынан метр неге байланысты болады:


B) секундаға;

12 Метрдің жаңа анықтамасы қашан қабылдаңған:


B) 1983 ж.;

13 Халықаралық деңгейінде электрлік бірлік және шамасы аймағында жаңа константтар қай жыл қабылдаңған:


D) 1988 ж.;

14 Көп физикалық объектлер үшін жалпы сапалық болып табылатын, бірақ та осы кезде сандық мәнінен өзгеше физикалық объектінің (құбылыс, үдіріс) бірі қандай шамасы деп аталады:


E) физикалық.

15 Физикалық шаманы оның өлшемі мен тура салыстыруы – бұл қандай өлшем:


C) тура;

16 Физикалық шамалар бөлінеді, негізгі және:


А) шығарылым;

17 Бірінші бірлік жүйесі қандай жүйе болып табылады:


B) метрлік;

18 1960 ж. өлшем және салмақ бойынша XI гене­ралдық конференциясында Халықаралық бірлік жүйесі деп қандай жүйені қабылдаған:


C) СИ;

19 Электрлік тоқтың өлшем бірлігі:


C) ампер;

20 Халықаралық қандай жүйесі оның алдындағы жүйелермен салыстырғанда ең жетілдірген және әмбебап болып саналады:


E) СИ.

21 Заттың сандық өлшем:


А) моль;

22 Өлшем және килограмм эталондары қанша жылда бір рет тексеріледі:


E) 25 жыл.

23 Термодинамикалық температура бірлігі бұл:


D) кельвин;

24 Уақыттың бірінші бірлігі:


D) тәулік;

25 1/299792458 секундінде ваакумда өтетін жарықтың жол ұзындығын қалай атайды:


C) метр;

26 Сыртқы алаңның кернеуі жоқ кездегі цезия-133 атом күйінің жоғары жіңішке негізгі құрылымның екі деңгейі арасынан өтуге сай 9192631770 сәулелену кезеңнің ұзақтыгын қалай атайды:


B) секунда;

27 Вакуумда бір бірінен 1м қашықтықта орналасқан, шексіз ұзындықпен және ең аз шеңбер қиылыспен екі паралель өткізгіш бойынша өту кезде олардың арасында әр бір метр ұзындықта 2*10-7 Н тең күшті жасай алатын өзгеріссіз тоқтың қуатын қалай атайды:


D) ампер;

28 Судың үш нүктенің термодинамикалық температураның 1/273,16 бөлігі – бұл:


A) кельвин;

29 12 массасы мен 0,012кг көміртегі нуклидіндегі неше атом бар соншалықты құрылым элементтерінде бар жүйесінің заттар санын қалай атайды:


C) моль;

30 540*1С12 Гц жиілікпен монохроматикалық сәулеленуді шығаратын, осы бағытта энергетикалық күші 1/683 Вт/ср2 болатын берілген бағытындағы жарық қуатын қалай атайды:


E) кандела.

31 Доғаның ұзындығы радиусқа тең, шеңбердің екі радиус арасындағы бұрышты қалай атайды:


D) радиан;

32 109 көбейтігіш қалай аталады:


В) гига;

33 Электр кернеудің бірлігі – вольт қандай формула бойынша анықталады:


E) U = I * R

34 Жиілік бірлігі – герц қандай формула мен анықталады:


E) F=1/T

35 Жарық бірлігі – люкс қандай формула бойынша анықталады:


C) E=Ф/S

36 Алғашқы метр және килограмм прототиптері (эталондары) қашан жасалған:


C) 1799 ж.;

37 1832 ж. алғашқы рет жүйе бірліктің негізгі және шығарымның жиынтық түсінігін ұсынған неміс ғалымы:


E) Гаусс.

38 1881 ж. қандай физикалық шаманың жүйе бірлігі қабылдаңған:


А) СГС;

39 ХХ ғасырдың басында италия ғалым Джорджи қалай аталатын бірлік жүйесін ұсынды:


B) МКСА;

40 1954 ж. өлшем және салмақ бойынша бас конференциясында халықаралық қатынастар үшін қолданатын физикалық шамалардың алты негізгі бірлігін анықтаған: метр, килограмм, секунд, ампер, Кельвин градус және:


D) свеча;

41 Басқа өлшем құралдарына өлшеу өлшемін беру мақсаты мен бірлік шамаларын өндіру және сақтауға арналған жоғары дәлдікті өлшемді қалай атайды:


C) эталон;

42 Ғалымдардың айтуы бойынша, кванттық эталонды «қандай өлшем» деп санауға болады:


E) мәңгілік.

43 Қандай салыстырмалы арзан эталондарды құру мүмкіншілігі пайда болып келеді:


C) квантты;

44 Қандай қалада ұлттық (мемлекеттік) масса эталоны сақталады:


A) Санкт-Петербургте;

45 СССР-де қандай масса этолоны сақталды:


E) №12.

46 Электрлік және жарықтық эталондар неше жылда бір тексереді:


B) 3 жылда;

47 Мемлекеттік эталондардың сақталу және тексеруге және бұзылған немесе жоғалған жағдайда ауыстыруға арналған екінші эталоны:


D) куәгер;

48 Эталон деп бұл:


А) үлгілі және жұмыс өлшеу құралдарына өлшем бірлігін беру мақсаты мен физикалық шама бірлігін жаңарту және сақтауды қамтамасыз ететін өлшеу құрал;

49 Өлшемнің анықтамасы бұл:


А) қойылған өлшем мақсатына сәйкес, қателігі ауытқу шегінен шықпайтын шама;

50 Өлшенетін шаманың шындық мәнінен өлшеу нәтижесінің ауытқуын қалай атайды:


A) өлшем;

51) Бірлік шамасын сақтайтын және оған өлшенетін шаманы салыстыруға мүмкіндік беретін техникалық құралдың көмегімен орындалатын операциялар жиынтығы деп аталады ...  1. өлшеу арқылы;

52) Ақпарат алу тәсілі бойынша өлшемдер


B) тікелей, жанама, жиынтық және бірлескен;

Метрологияның басты міндеттерінің бірі-өлшеуді қамтамасыз ету ...  1. бірлік;

Өлшемдер белгілі бір тәуелділікке байланысты деп аталады ...  1. жанама;

Өлшеу процесінде өлшенетін шаманың өзгеру сипаты бойынша ...


D) статистикалық, динамикалық және статикалық;

Өлшеулер бірнеше біртекті шамаларды бір уақытта өлшеу нәтижелері бойынша құрылған теңдеулер жүйесін шешумен байланысты деп аталады ...  1. жиынтық;

Өлшеу саны өлшенетін шамалардың санына тең, өлшеу деп аталады ...  1. бір реттік;

Негізгі бірліктерге қатысты өлшемдер абсолютті болып бөлінеді және ... .


E) салыстырмалы.

Олардың арасындағы тәуелділікті анықтау үшін екі немесе одан да көп біртекті емес физикалық шамаларды өлшеу деп аталады ...


А) бірлескен;

Статистикалық өлшеулер ...


B) кездейсоқ процестердің, дыбыстық сигналдардың, шу деңгейінің және т. б. сипаттамаларын анықтауға байланысты.;

Электротехника саласында әртүрлі параметрлер мен өлшеу сипаттамаларын өлшеу кезінде жиынтық және жиі қолданылады ...


А) бірлескен;

Бір (кейде бірнеше) негізгі шаманы және физикалық константаны тікелей өлшеу қолданылатын өлшемдер деп аталады ...


C) абсолютные;

Өлшем ақпаратының саны бойынша өлшемдер ерекшеленеді ...


E) көп реттік және бір реттік.

Әдетте өлшеулердің ең аз саны үлкен болады ...


B) үш;

Цельсий шкаласында бастапқы температура қабылданады ...


С) мұздың еруі;

Цельсий шкаласы бойынша судың қайнау температурасы мен мұздың еруі арасындағы айырмашылық ...


E) 100°С.

Өлшеу шкаласы ...


B) бұл физикалық шаманың мәндерінің реттелген жиынтығы, оны өлшеу үшін негіз болады;

Фаренгейт шкаласы бойынша судың қайнау температурасы мен мұздың еруі арасындағы айырмашылық ...


А) 180°F;

Цельсий шкаласында температура негізгі интервал (тірек нүкте) ретінде қабылданады ...


B) суды қайнату;

Тәртіп шкаласы ...


E) баллдармен өлшенетін шаманың мәнін сипаттайды (жер сілкіну шкаласы, желдің күші, физикалық денелердің қаттылығы және т.б.).

Фаренгейттің температуралық шкаласында температура басы ретінде қабылданады ...


D) мұз бен нашатыр спитртінің еріген қоспасы;

Берілген мөлшердегі физикалық шамаларды туындысына арналған өлшеу құралы деп аталады ...


А) өлшем;

Пайдаланушы қабылдауға ыңғайлы нысанда өлшеу ақпаратын алуға мүмкіндік беретін өлшеу құралдары өлшеу деп аталады ...


B) аспаптармен;

Термометр — бұл:


A) тікелей әрекет ететін аспап;

Өлшеу кезінде қолданылатын және нормаланған метрологиялық қасиеттері бар техникалық құралдар деп аталады құралдар ...


C) өлшеу;

Олар бойынша басқа да өлшеу құралдарын, сондай-ақ дәлдігі төмен жұмыстық, сондай-ақ үлгілерді тексеруге арналған өлшеу құралдары деп аталады ...


B) үлгілі;

Адамның әртүрлі іс-әрекетінде қажетті шамалардың мөлшерін өлшеуге арналған өлшеу құралдары деп аталады ...


D) жұмыстық;

Д-2 қашықтық өлшегішінде тік шеңбер түріндегі бұрыш өлшегіш бөлігі және дәлдігі бар есептеу құрылғысы болады:


D) 1′;

Белгілі бір сипаттаманың сандық мәнін анықтау үшін метрологиялық аттестациядан өтетін заттың (материалдың) тиісті түрде ресімделген сынамасы стандарт деп аталады ...


А) үлгі;

Заңнамалық метрологияға мыналар жатады:


C) метрологиялық бақылау;

Өлшеу құралын өндірістен немесе жөндеуден шығару кезінде жүргізілген тексеру деп аталады ...


E) бастапқы.

Өлшеу құралдардын пайдалану немесе сақтау кезінде белгілі бір уақыт аралығында жүргізілген тексеруі аталады ...


А) мерзімді;

Өнімнің техникалық параметрлері, өлшемдері мен сипаттамалары бойынша өнімнің нормативтік-техникалық құжаттама талаптарына сәйкестігін анықтау үшін жүргізілетін эксперименттік операциялардың жиынтығы деп аталады ...


D) сынақ

Өлшеу құралының метрологиялық жарамдылығын бақылау және оның метрологиялық сипаттамаларының нақты мәндерін анықтау деп аталады ...


А) тексеру;

Аспап аты зерттеу және тексеруге арналған деңгейлері мен олардың ампулалары:


С) экзаменатор;

Жұмыс өлшем құралдары (сызықтық өлшеулер үшін) шараларын эталондауға арналған құрылғы:


В) компаратор;

Далалық жұмыстарға шығу алдында жүргізілетін тексеру:


А) ағымдағы мерзімді;

Ауыр жағдайларда ұзақ тасымалдаудан кейін жүргізілетін тексеру:


С) кезектен тыс;

Геодезиялық аспаптар жылына қанша рет тексеріледі:


А) 1;

Тексеру әдістері-бұл жиынтық:


В) тексеру ережелері мен дұрыстығы;

Аспапты тексерудің негізгі элементтері әдіс болып табылады:


D) құрал және операция;

Т30 Теодолиттіндегі коллимациялық қателік:


C) 60″;

Д-2 қашықтық өлшегішіндегі өлшеудің салыстырмалы орташа квадраттық қателігі:


А) 1:3000 және 1:5000;

Д-2 қашықтық өлшегішіндегі өлшеу диапазоны :


В) 40-4000 м;

Жоғары дәлдікті нивелирлерде бұрыштың жекелеген мәндері арасындағы айырмашылық аспауы тиіс:


C) 3″;

Т30 теодолиттінің горизонталь бұрышты өлшеудің орташа квадраттық қателігі:


А) 30″;

H-10 нивелирінде қос жүрісті 1км өсімшенің орташа квадраттық қателігі:


В) 10 мм;

Т5 және Т1 теодолиттеріндегі жұмыс температурасының диапазоны:


D) +50-ден -25°С-қа дейін;

Теодолиттердің қызмет ету мерзімі:


С) 7-8 жыл;

«Луч» радиоөлшегішінің әрекет ету қашықтығы:


В) 60 км;

"Кварц" жарық алыстан өлшегішіндегі сызықтардың ұзындығын өлшеу диапазоны:


D) 1 м-ден 30 км-ге дейін;

"Кварц" Жарық алыстан өлшегішінде тұтынылатын қуат ...


А) 140 Вт;

Құрылғы қол жетімді емес объектілердің горизонталь немесе вертикаль жазықтығындағы сызықтық өлшемдерді өлшеуге арналған ...


А) катетометр;

Жоғары дәлдіктегі геодезиялық аспаптар температурада жұмыс істей алады:


D) -30-дан +50°с-қа дейін;


көрсеткіштерін белгілеу уақыты сипаттама болып табылады :
С) динамикалық;

Техникалық геодезиялық құралдар стандарттарындағы орташа квадраттық қателік:


D) 1 км жүріске 5 мм және 10";

Дәл геодезиялық аспаптарда стандарттарындағы орташа квадраттық қателік:


B) 1 км жүріске 4 мм және 5";

Жоғарғы дәлдікті геодезиялық аспаптар стандарттарындағы орташа квадраттық қателік:


C) 1 км жүріске 1 мм және 1";

Нормативтік құжаттар мыналарды қамтуы мүмкін:


A) міндетті және балама нормалар;

Баламалы талаптар нысанда ұсынылады ...


С) іріктемелі нормалар;

Тексеру схемасы-бұл негізде болатын беріліс...


А) нормативтік құжаттама;

Түсіндірме жазбада сандардың дұрыс жазылуын көрсетіңіз ...


В) 10 нүкте;

ГОСТ 2.109 – 73 ЕСКД -...


Е) сызбаларға қойылатын негізгі талаптар.

ГОСТ 2.301 – 68 ЕСКД - ...


С) Форматтары;

Стандарттау органы қабылдаған және әлеуетті тұтынушылардың кең ауқымына, сондай-ақ оны қолдана алатын адамдарға жеткізілетін уақытша құжат стандарт деп аталады...


D) алдын ала ;

ГОСТ 2.106 – 96 ЕСКД - ...


В) мәтіндік құжаттар

Негізгі стандарт - ...


D) - белгілі бір сала үшін жалпы немесе басшылық ережелерді қамтитын нормативтік құжат.

ГОСТ 8.417 - 81 ГСИ - ...


С) физикалық шама бірліктері

ГОСТ 2.104 – 68 ЕСКД - ...


Е) мәтіндік құжаттарға қойылатын жалпы талаптар

Міндетті құқықтық нормалар қамтылған құжат деп аталады ...


А) стандарт;
В) регламент;

Негізгі формат үшін өлшемдері мм болатын формат алынады :


С) 841 х 1189;

Түсіндірме жазба қағаз парағының бір жағында жасалады ...


Е) А4.

Түсіндірме жазбадағы полялар қалдырылуы керек ...


D) барлық жағынан;

Түсіндірме жазбада формулалар жолға орналастырылады ...


А) ортасында;

Түсіндірме жазба компьютерде шрифтпен теріледі ...


Е) 14 пт.

А1 форматы мм өлшемдеріне сәйкес келеді:


Е) 594 х 841.

Тараулардың, бөлімдердің және кіші бөлімдердің тақырыптарының соңында нүкте ...


Е) қойылмайды

Пландарда тірек желісінің геодезиялық пункттері жақтары шаршы түрінде салынады:


А) 2,0 мм;
Түсіндірме жазбаның құрамына кіретін құжаттар мен қосымшалардың беттері нөмірленуі тиіс ...
С) толассыз (сквозная );

Титулдық бетте бет нөмірі ...


Е) қойылмайды.

A0 форматы мм өлшемдеріне сәйкес келеді:


D) 841 х 1189;

Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет