«Қазақ тілі мен əдебиеті» мамандықтары бойынша қашықтан оқыту жүйесінде оқитын студенттерге арналған «Қазіргі қазақ тілі: морфология»жүктеу 0.8 Mb.
Pdf просмотр
бет1/13
Дата07.02.2017
өлшемі0.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

 
                         
МӨтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қазақ филологиясы кафедрасы 
 
050117 «Қазақ тілі мен əдебиеті» мамандықтары бойынша қашықтан оқыту 
жүйесінде оқитын студенттерге арналған 
  
 «Қазіргі қазақ тілі: морфология» 
 
 
пəннің оқу-əдістемелік кешені 
 
 
Курс –  3 
Семестр  - 5 
Кредит саны – 2 
Дəріс – 15  сағат 
Практикалық сабақтар (семинар) – 15 сағат 
СОӨЖ – 30 сағат 
СӨЖ – 30 сағат 
Барлығы – 90 сағат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Орал, 2012. 
 
 
 
 
«Морфология» курсы бойынша б а ғ д а р л а м а 
 
 
Курс  бағдарламасы  ф.ғ.д.,  проф.  Н.Оралбаева,  Абай  атындағы  Қазақ  ұлттық  педагогикалық 
университеті  қазіргі  қазақ  тілі  теориясы  жəне  оны  оқыту  əдістемесі  кафедрасының  доценттері,  ф.ғ.к. 
Қ.Қасабек,  Ж.Балтабаевалар  жасаған  типтік  оқу  бағдарламасы  негізінде  жасалды.  Бағдарлама  ҚР  БжҒм 
11.05.2005, №289 бұйрығы бойынша бекітілген жəне пайдалануға рұқсат етілген. 
 
Құрастырған: аға оқытушы  А.Ə.Ниязғалиева (Қазақ филологиясы кафедрасы,  409-
ауд., №1 ғимарат)  
 
 
Қазақ филологиясы  кафедрасының отырысында қарастырылды. 
15.10.2011 ж. №  3 хаттама. 
Филологиялық 
факультетінің 
оқу-əдістемелік 
кеңесінің 
отырысында 
бекітілді. 
17.10.2011ж.  № 3  хаттама. 
 
 
1.  Оқытушы туралы мəлімет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ниязғалиева  Ағилаш  Əділқызы  –  Қазақ  филологиясы  кафедрасының 
аға оқытушысы, фил.ғыл.канд. 
 
 
 
Офис: қазақ филологиясы кафедрасы, қашықтан оқыту бөлімі 

Толық мекен-жайы: №1, Достық даңғылы, 162, 4-қабат, 409-аудитория 
№8 ғимарат, Студенческая, 1, 3-қабат, 313-кабинет 
Жұмыс телефоны: 
Үй телефоны: 26-05-26 
Элнектронды пошта адресі: akziya58@mail.ru 
 
 
 
 
2.  Пəн туралы мəлімет 
Пəн атауы - «Тіл мəдениеті»  
Семестр 15 оқу аптадан жəне 2 апта сессиядан тұрады. 
Бір аптада 1 кредит сағат саны болуы тиісті, əр кредит сағат саны  бір дəріс, бір практика 
сағаттан жəне екі сағат  СӨЖ, СОӨЖ  тұрады. 
Кредиттің аптаға бөлінуі: 
 
сабақ 
өтетін уақыты 
Оқушылардың 
өзіндік жұмысы 
өтетін уақыты 
Байланыс сағаты – 1 
Дəріс - 1 
50 минут 
СОӨЖ, 
СӨЖ 
«практикалық 
сабақ». 
50+50 минут 
Байланыс сағаты – 2 
Семинар -2 
50 минут 
СОӨЖ, 
СӨЖ 
«практикалық 
сабақ». 
50+50 минут 
 
Оқу жоспарынан көшірме 
  
курс  
семестр 
кредит 
дəріс     семинар  
СОӨЖ 
СӨЖ 
барлығы  
бақылау 
түрі 

 
 

жоқ 
 
 
Кіріспе. 
«Қазіргі  қазақ  тілі»  (морфология)  пəні  -  қазақ  тіліндегі  сөздердің  лексика-
грамматикалық топтарын, оның тілдік жүйедегі алатын орнын, қолдану қабілетін, тілдегі 
грамматикалық  мағыналар  мен  формаларды  қарастыратын  тіл  білімінің  саласы.  Курста 
морфологияның  басты  сұрақтары,  яғни  сөз  таптастыру  мəселесі,  күрделі  сөздер  сипаты, 
сөз  таптары  қарастырылады.  Бұл  пəн  -  «Қазіргі  қазақ  тілі»  курсында  тереңдетіліп 
оқытылатын басты пəндердің бірі.  
Курс  мақсаты:  -  қазақ  тіліндегі  сөздердің  тұлғалық  өзгеруі,  сөз  жəне  оның 
формалары,  оны  қарастырудың  жолдары  мен  тəсілдері,  амалдары  туралы  жəне  сөз 
атаулының  əлденеше  рет  өзгеріске  ұшыраған  түрлері    мен  олардың  топтарға  бөлінуі,  əр 
топқа  енген  сөздердің  өзіне  тəн  грамматикалық  сыр-сипаты  жөнінде  студенттерге  терең 
теориялық білім беру, тілдік тұлғаларға праткикалық тұрғыда талдау жасауға үйрету.  
Курс міндеті: 
1.  Болашақ  мұғалімдерді  қазіргі  қазақ  тілінің  морфологиялық  құрылысының 
теориялық негіздерімен таныстыру. 
2.  Пратикалық,  лабораториялық  сабақтар  мен  СОӨЖ,  СӨЖ  арқылы  студенттердің 
морфологиядан  бағдарламалық  материалдарды  меңгеретіндей  шеберліктерін 
қалыптастыру. 

3.  Студенттердің  морфологияға  қатысты  ғылыми  еңбектерді  ғылыми  тұрғыдан 
зерттеп тану қабілеттерін дамыту.  
 
Курс мазмұны:  
Грамматика, оның зерттелу нысаны, салалары. 
Грамматикалық мағына, форма, тəсіл, категория. 
Сөздің морфологиялық құрылымы. 
Түбір морфема , қосымша морфема. 
Көптік категориясы, септік категориясы, тəуелдік категориясы 
Зат есім, лексика-грамматикалық сипаты 
Сын есім, шырай категориясы, сан есім, есімдік, 
Етістік, негізгі жəне көмекші етістік, дара, күрделі етістік. 
Есімше жəне көсемше категориялары. 
Етіс, рай, шақ категориялары. 
Үстеу, еліктеу, одағай түрлері, қызметі. 
Модаль сөздер, олардың ерекшеліктері. 
 
Оқыту  əдістемесі:  Оқыту  негізінен  теориялық  біліммен  қаруландыратын  дəрістерден 
жəне  тəжірибелік  дағдыларды  қалыптастыратын  семинар  сабақтар  түрінде  өтеді.  Білімді 
тексеру  семинар  сұрақтарын  талқылау,  ауызша  жəне  жазбаша  жаттығу  жұмыстары,  тест 
жұмыстары.  өзіндік  жұмыстары  жəне  жеке  семестрлік  тапсырмалар  мен  үй  жұмыстарын 
тексеру  ретінде  жүзеге  асырылады.  Курста  түсіндіру,  баяндау,  сұрақ-жауап,    салыстыру, 
талдау, жинақтау т.б. əдістері қолданылады.  
Пререквизиттер: 
Жалпы орта білім беретін мектептерде оқытылатын қазақ тілі пəні. 
Нормативті қазақ тілі. 
Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы. 
Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы. 
Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы. 
Постреквизиттер: 
Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі. 
Қазақ тілін оқыту əдістемесі. 
Студент білу керек:  
Курстың теориялық білімін 
Қосымша мəліметтерді 
Курс бойынша негізгі əдебиеттерді 
 Студент орындау керек: 
Курс бойынша берілген практикалық жұмыстарды 
Курс бойынша берілген өзіндік жұмыстарды 
Курс бойынша берілген шығармашылық жұмыстарды 
            Курс бойынша берілген тест тапсырмаларын 
 
 
 
 
3.«Морфология» курсы бойынша жұмыс бағдарламасы 
 
1-Апта  
2 кредит сағат  
№1-дəріс  
Тақырыбы: Грамматика – тіл білімінің саласы. 
Қарастырылатын мəселелер: 
1. Грамматика туралы түсінік. Салалары: морфология, синтаксис. 

2. Грамматиканың міндеттілік жəне қарама-қарсылық белгілері. 
3.  Сөздің  ішкі  мағыналық  жəне  сыртқы  дыбыстық  жағы.  Лексикалық  жəне 
грамматикалық мағыналар. 
СОӨЖ мазмұны:  
1. Қазақ тілі грамматикасының зерттелу тарихы. 
2. Морфология саласын зерттеуші ғалымдар жəне олардың еңбектеріне шолу. 
3. Өтілген тақырып бойынша студенттерге бақылау сұрақтарын қою 
СӨЖ мазмұны.  
Көркем  шығармадан  20  сөйлем  теріп  жазып,  ондағы  сөздердің  лексикалық  жəне 
грамматикалық мағынасын ажыратыңыз. 
Əдебиеттер: 
1 . Қазақ тілінің грамматикасы . - Астана,  2002.  
2 . Ысқақов А . Қазіргі қазақ тілі. - А., 1991.  
3 . Қалыбаева А . Оралбаева Н . Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі . - А, 1986. 
4 . Аханов К .  Грамматика теориясының негіздері. - А ., 1996. 
5. Оралбай Н. Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы. - А., 2007. 
6. Оразбаева Ф.Ш., Сағидолда Г., Қасым Б., Қобыланова А жəне т.б. Қазіргі қазақ тілі. - А., 
2005.  
7. Маманов Ы.Е . Қазіргі қазақ тілі. - А., 1966. 
8. Исаев С. Қазіргі қазақ тіліндегі сөздердің грамматикалық сипаты. - А.,1998. 
 
1-Апта  
2 кредит сағат  
№1-семинар 
Тақырыбы: Тілдің грамматикалық құрылысы. 
Қарастырылатын мəселелер: 
1.  Грамматика  саласының  қарастыратын  мəселелері.  Грамматиканың  лексикология, 
фонетика,  стилистикамен байланысы. 
2. Морфология мен синтаксистің арақатынасы. 
3.  Сөздің  ішкі,  сыртқы  жақтары.  Лексикалық,  грамматикалық  мағыналардың 
ерекшеліктері. 
 
Əдебиеттер:  
1 . Қазақ тілінің грамматикасы . - Астана,  2002.  
2 . Ысқақов А . Қазіргі қазақ тілі. - А., 1991.  
3 . Қалыбаева А . Оралбаева Н . Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі . - А, 1986. 
4 . Аханов К .  Грамматика теориясының негіздері. - А ., 1996. 
5. Оралбай Н. Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы. - А., 2007. 
6. Оразбаева Ф.Ш., Сағидолда Г., Қасым Б., Қобыланова А жəне т.б. Қазіргі қазақ тілі. - А., 
2005.  
7. Маманов Ы.Е . Қазіргі қазақ тілі. - А., 1966. 
8. Исаев С. Қазіргі қазақ тіліндегі сөздердің грамматикалық сипаты. - А.,1998. 
9. Төлеуов Ə . Сөз таптары . - А., 2002. 
   
 СОӨЖ мазмұны:  
1. Қазақ тілі грамматикасының зерттелу тарихы. 
2. Морфология саласын зерттеуші ғалымдар жəне олардың еңбектеріне шолу. 
3. Өтілген тақырып бойынша студенттерге бақылау сұрақтарын қою 
 
Əдебиеттер:  
1 . Қазақ тілінің грамматикасы . - Астана,  2002.  
2 . Ысқақов А . Қазіргі қазақ тілі. - А., 1991.  

3 . Қалыбаева А . Оралбаева Н . Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі . - А, 1986. 
4 . Аханов К .  Грамматика теориясының негіздері. - А ., 1996. 
5. Оралбай Н. Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы. - А., 2007. 
6. Оразбаева Ф.Ш., Сағидолда Г., Қасым Б., Қобыланова А жəне т.б. Қазіргі қазақ тілі. - А., 
2005.  
7. Маманов Ы.Е . Қазіргі қазақ тілі. - А., 1966. 
8. Исаев С. Қазіргі қазақ тіліндегі сөздердің грамматикалық сипаты. - А.,1998. 
9. Төлеуов Ə . Сөз таптары . - А., 2002. 
10.  Кузнецов П . Ц . О принципах  изучения грамматики М . 1961г. стр 25. 
11. Қазақ тілі энциклопедия. – А., 1998. 
12.  Байтұрсынов А. Тіл тағылымы. –А., 1992. 
13. Жұбанов Қ. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. – А., 1956, 1993. 
14.  Жұбанов Қ. Қазақ тілінің жоғарғы курсы. – А., 1999.  
 
СӨЖ мазмұны.  
Көркем  шығармадан  20  сөйлем  теріп  жазып,  ондағы  сөздердің  лексикалық  жəне 
грамматикалық мағынасын ажыратыңыз. 
Əдебиеттер:  
1 . Қазақ тілінің грамматикасы . - Астана,  2002.  
2 . Ысқақов А . Қазіргі қазақ тілі. - А., 1991.  
3. Аханов К .  Грамматика теориясының негіздері. - А ., 1996. 
5. Оралбай Н. Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы. - А., 2007. 
6. Оразбаева Ф.Ш., Сағидолда Г., Қасым Б., Қобыланова А жəне т.б. Қазіргі қазақ тілі. - А., 
2005.  
7. Маманов Ы.Е . Қазіргі қазақ тілі. - А., 1966. 
8. Исаев С. Қазіргі қазақ тіліндегі сөздердің грамматикалық сипаты. - А.,1998. 
 
2-Апта  
2 кредит сағат  
№2-дəріс  
Тақырыбы: Негізгі грамматикалық ұғымдар 
Қарастырылатын мəселелер: 
1. Грамматикалық мағына жəне оның түрлері. Грамматикалық мағынаның берілу тəсілдері 
мен жолдары. 
2. Грамматикалық форма (тұлға). 
3. Грамматикалық категория. 
СОӨЖ мазмұны.  
1. Лексика-семантикалық, аналитикалық, синтетикалық тəсілдер, ерекшеліктері.   
2. Қазіргі қазақ тіліндегі нөлдік морфема, зерттелуі. 
3.  Өтілген  тақырып  бойынша  студенттерге  бақылау  сұрақтарын  қою.  Тапсырма  -  1.  213 
бет. // Оразбаева Ф.Ш., Сағидолда Г., Қасым Б., Қобыланова А жəне т.б. Қазіргі қазақ тілі. 
- А., 2005.   
Əдебиеттер:  
1 . Қазақ тілінің грамматикасы . - Астана,  2002.  
2 . Ысқақов А . Қазіргі қазақ тілі. - А., 1991.  
3 . Қалыбаева А . Оралбаева Н . Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі . - А, 1986. 
4 . Аханов К .  Грамматика теориясының негіздері. - А ., 1996. 
5. Оралбай Н. Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы. - А., 2007. 
6. Оразбаева Ф.Ш., Сағидолда Г., Қасым Б., Қобыланова А жəне т.б. Қазіргі қазақ тілі. - А., 
2005.  
7. Маманов Ы.Е . Қазіргі қазақ тілі. - А., 1966. 
8. Исаев С. Қазіргі қазақ тіліндегі сөздердің грамматикалық сипаты. - А.,1998. 

9. Төлеуов Ə . Сөз таптары . - А., 2002. 
10.  Кузнецов П . Ц . О принципах  изучения граматики. - М., 1961г. стр 25. 
11. Қазақ тілі энциклопедия. – А., 1998. 
12. Сауранбаев Н.Т. Қазақ тілі. Педучилищелерге арналған. - А., 1953. 
 
2-Апта  
2 кредит сағат  
№2-семинар 
Тақырыбы: Грамматиканың негізгі ұғымдары 
Қарастырылатын мəселелер: 
1.  Грамматикалық мағына, грамматикалық форма туралы түсініктер. Олардың белгілері, 
ерекшеліктері. 
2.  Грамматикалық мағынаны білдіретін тілдік бірліктер. 
3.  Грамматикалық категория, түрлері, белгілері, сөз таптарына байланыстылығы. 
 
Əдебиеттер:  
1 . Қазақ тілінің грамматикасы . - Астана,  2002.  
2 . Ысқақов А . Қазіргі қазақ тілі. - А., 1991.  
3 . Қалыбаева А . Оралбаева Н . Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі . - А, 1986. 
4 . Аханов К .  Грамматика теориясының негіздері. - А ., 1996. 
5. Оралбай Н. Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы. - А., 2007. 
6. Оразбаева Ф.Ш., Сағидолда Г., Қасым Б., Қобыланова А жəне т.б. Қазіргі қазақ тілі. - А., 
2005.  
7. Маманов Ы.Е . Қазіргі қазақ тілі. - А., 1966. 
8. Исаев С. Қазіргі қазақ тіліндегі сөздердің грамматикалық сипаты. - А.,1998. 
9. Төлеуов Ə . Сөз таптары . - А., 2002. 
10.  Кузнецов П . Ц . О принципах  изучения грамматики М . 1961г. стр 25. 
11. Қазақ тілі энциклопедия. – А., 1998. 
СОӨЖ мазмұны.  
1. Лексика-семантикалық, аналитикалық, синтетикалық тəсілдер, ерекшеліктері.   
2. Қазіргі қазақ тіліндегі нөлдік морфема, зерттелуі. 
3.  Өтілген  тақырып  бойынша  студенттерге  бақылау  сұрақтарын  қою.  Тапсырма  -  1.  213 
бет. // Оразбаева Ф.Ш., Сағидолда Г., Қасым Б., Қобыланова А жəне т.б. Қазіргі қазақ тілі. 
- А., 2005.   
СӨЖ мазмұны.  
Көркем əдебиеттен, газет мақалаларынан нөлдік формаға 15 мысал жинақтау жəне қандай 
грамматикалық мағынаның беріліп тұрғанын анықтау. 
 
Əдебиеттер:  
1 . Қазақ тілінің грамматикасы . - Астана,  2002.  
2 . Ысқақов А . Қазіргі қазақ тілі. - А., 1991.  
3. Оралбай Н. Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы. - А., 2007. 
4. Оразбаева Ф.Ш., Сағидолда Г., Қасым Б., Қобыланова А жəне т.б. Қазіргі қазақ тілі. - А., 
2005.  
5. Маманов Ы.Е . Қазіргі қазақ тілі. - А., 1966. 
6. Исаев С. Грамматикалық мағына мен форманың сəйкестігі жəне нөлдік
 
тұлға. - Қазақстан 
мектебі. 1976. № 8. 
7. Төлеуов Ə. Септік көрсеткіштері қандай жағдайда тасаланады? - Қазақстан мектебі, 1963. 
№ 11. 
8.  Балтабаева  Ж.  Семантика-стилистические  функции  неоформленного  родительного  и 
винительного падежей  в  казахском  языке.  -  Диссертация  кандидата  филологических наук.  - 
Алма-Ата, 1983. 

9. Омарова А. Қазіргі қазақ тіліндегі нөлдік морфема. - А, 2004.
 
Əдебиеттер:  
1 . Қазақ тілінің грамматикасы . - Астана,  2002.  
2 . Ысқақов А . Қазіргі қазақ тілі. - А., 1991.  
3 . Қалыбаева А . Оралбаева Н . Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі . - А, 1986. 
4 . Аханов К .  Грамматика теориясының негіздері. - А ., 1996. 
5. Оралбай Н. Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы. - А., 2007. 
6. Оразбаева Ф.Ш., Сағидолда Г., Қасым Б., Қобыланова А жəне т.б. Қазіргі қазақ тілі. - А., 
2005.  
7. Маманов Ы.Е . Қазіргі қазақ тілі. - А., 1966. 
8. Исаев С. Қазіргі қазақ тіліндегі сөздердің грамматикалық сипаты. - А.,1998. 
9. Төлеуов Ə . Сөз таптары . - А., 2002. 
10.  Кузнецов П . Ц . О принципах  изучения граматики. - М., 1961. стр 25. 
11. Қазақ тілі энциклопедия. – А., 1998. 
12. Фердинанд де Соссюр. Курс общей лингвистики. - М.,1933. 
13. Сарыбаев Ш.Х. Табыс жалғаудың тасалануы. –Халық мұғалімі. - 194О.№3. 
12. Төлеуов Ə. Кейбір көрсеткіштердің тасалануы, тасаланбауы. Қазақстан мұғалімі. 1960. 7 
январь, № 2. 
13. Исаев С. Грамматикалық мағына мен форманың сəйкестігі жəне нөлдік
 
тұлға. - Қазақстан 
мектебі. 1976. № 8. 
14. Төлеуов Ə. Септік көрсеткіштері қандай жағдайда тасаланады? - Қазақстан мектебі, 1963. 
№ 11. 
15. Исаев С. Нөлдік форма. - Қазақ грамматикасы. 2002. 
16.  Оралбаева  Н.О.  Проблемы  нулевой  формы  и  нулевого  слова  в  грамматическом  строе 
тюркских языков СССР. - М., 1976. 
17.  Балтабаева  Ж.  Семантика-стилистические  функции  неоформленного  родительного  и 
винительного падежей  в  казахском  языке.  -  Диссертация  кандидата  филологических наук.  - 
Алма-Ата, 1983. 
18. Омарова А. Қазіргі қазақ тіліндегі нөлдік морфема. - А, 2004. 
 
СӨЖ мазмұны.  
Көркем əдебиеттен, газет мақалаларынан нөлдік формаға 15 мысал жинақтау жəне қандай 
грамматикалық мағынаның беріліп тұрғанын анықтау. 
 
Əдебиеттер:  
1 . Қазақ тілінің грамматикасы . - Астана,  2002.  
2 . Ысқақов А . Қазіргі қазақ тілі. - А., 1991.  
3. Оралбай Н. Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы. - А., 2007. 
4. Оразбаева Ф.Ш., Сағидолда Г., Қасым Б., Қобыланова А жəне т.б. Қазіргі қазақ тілі. - А., 
2005.  
5. Маманов Ы.Е . Қазіргі қазақ тілі. - А., 1966. 
6. Исаев С. Грамматикалық мағына мен форманың сəйкестігі жəне нөлдік
 
тұлға. - Қазақстан 
мектебі. 1976. № 8. 
7. Төлеуов Ə. Септік көрсеткіштері қандай жағдайда тасаланады? - Қазақстан мектебі, 1963. 
№ 11. 
8.  Балтабаева  Ж.  Семантика-стилистические  функции  неоформленного  родительного  и 
винительного падежей  в  казахском  языке.  -  Диссертация  кандидата  филологических наук.  - 
Алма-Ата, 1983. 
9. Омарова А. Қазіргі қазақ тіліндегі нөлдік морфема. - А, 2004.
 
 
3-Апта  
2 Кредит сағат  

№3-дəріс 
Тақырыбы: Сөз жəне оның морфологиялық құрылымы. 
Қарастырылатын мəселелер: 
1. Сөздің морфологиялық құрылымы. 
2. Морфема жəне оның түрлері. 
3. Грамматикалық мағыналы қосымшалар. 
 
Əдебиеттер:  
1 . Қазақ тілінің грамматикасы . - Астана,  2002.  
2 . Ысқақов А . Қазіргі қазақ тілі. - А., 1991.  
3 . Қалыбаева А . Оралбаева Н . Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі . - А, 1986. 
4 . Аханов К .  Грамматика теориясының негіздері. - А ., 1996. 
5. Оралбай Н. Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы. - А., 2007. 
6. Оразбаева Ф.Ш., Сағидолда Г., Қасым Б., Қобыланова А жəне т.б. Қазіргі қазақ тілі. - А., 
2005.  
7. Маманов Ы.Е . Қазіргі қазақ тілі. - А., 1966. 
8. Исаев С. Қазіргі қазақ тіліндегі сөздердің грамматикалық сипаты. - А.,1998. 
9. Төлеуов Ə . Сөз таптары . - А., 2002. 
10.  Кузнецов П . Ц . О принципах  изучения граматики. - М., 1961г. стр 25. 
11. Қазақ тілі энциклопедия. – А., 1998. 
12. Сауранбаев Н.Т. Қазақ тілі. Педучилищелерге арналған. - А., 1953. 
13.  Милославский  И  .  Г  .  Морфологические  категории  современного  русского  языка.  -  М., 
1981. 
СОӨЖ мазмұны. 
1.  Атауыш,  көмекші,  одағай  сөздерге  көркем  шығармадан  15-15-тен  мысал  табу,  оның 
ерекшелігін түсіндіру. 
2.  Осы көркем шығармадан 3 сөйлемді ала отырып, құрамындағы сөздердің морфологиялық 
құрылымын анықтау, талдау. 
3.  Өтілген тақырып бойынша студенттерге бақылау сұрақтарын қою.
 
 
 
Əдебиеттер:  
1 . Қазақ тілінің грамматикасы . - Астана,  2002.  
2 . Ысқақов А . Қазіргі қазақ тілі. - А., 1991.  
3 . Қалыбаева А . Оралбаева Н . Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі . - А, 1986. 
4 . Аханов К .  Грамматика теориясының негіздері. - А ., 1996. 
5. Оралбай Н. Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы. - А., 2007. 
6. Оразбаева Ф.Ш., Сағидолда Г., Қасым Б., Қобыланова А жəне т.б. Қазіргі қазақ тілі. - А., 
2005.  
7. Маманов Ы.Е . Қазіргі қазақ тілі. - А., 1966. 
8. Исаев С. Қазіргі қазақ тіліндегі сөздердің грамматикалық сипаты. - А.,1998. 
9. Төлеуов Ə . Сөз таптары . - А., 2002. 
10.  Кузнецов П . Ц . О принципах  изучения граматики. - М., 1961г. стр 25. 
11. Қазақ тілі энциклопедия. – А., 1998. 
12. Сауранбаев Н.Т. Қазақ тілі. Педучилищелерге арналған. - А., 1953. 
13. Милославский И . Г . Морфологические категории современного русского языка. - М., 
1981. 
 
СӨЖ мазмұны.  
Морфологиялық талдауға сипаттама. 
 
Əдебиеттер:  
1 . Қазақ тілінің грамматикасы . - Астана,  2002.  

2 . Ысқақов А . Қазіргі қазақ тілі. - А., 1991.  
3 . Қалыбаева А . Оралбаева Н . Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі . - А, 1986. 
4 . Аханов К .  Грамматика теориясының негіздері. - А ., 1996. 
5. Оралбай Н. Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы. - А., 2007. 
6. Оразбаева Ф.Ш., Сағидолда Г., Қасым Б., Қобыланова А жəне т.б. Қазіргі қазақ тілі. - А., 
2005.  
 
3-Апта  
2 кредит сағат  
№3-семинар 
Тақырыбы: Сөз топтары, сөз құрамы. 
 
Қарастырылатын мəселелер: 
1.  Атауыш, көмекші сөздердің негізгі белгілері, түрлері. Одағай сөздер ерекшелігі. 
2.  Негізгі жəне көмекші морфемалар. 
3.  Жұрнақ жəне жалғау. 
 
Əдебиеттер:  
1 . Қазақ тілінің грамматикасы . - Астана,  2002.  
2 . Ысқақов А . Қазіргі қазақ тілі. - А., 1991.  
3 . Қалыбаева А . Оралбаева Н . Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі . - А, 1986. 
4 . Аханов К .  Грамматика теориясының негіздері. - А ., 1996. 
5. Оралбай Н. Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы. - А., 2007. 
6. Оразбаева Ф.Ш., Сағидолда Г., Қасым Б., Қобыланова А жəне т.б. Қазіргі қазақ тілі. - А., 
2005.  
7. Маманов Ы.Е . Қазіргі қазақ тілі. - А., 1966. 
8. Исаев С. Қазіргі қазақ тіліндегі сөздердің грамматикалық сипаты. - А.,1998. 
9. Төлеуов Ə . Сөз таптары . - А., 2002. 
10.  Кузнецов П . Ц . О принципах  изучения граматики. - М., 1961г. стр 25. 
11. Қазақ тілі энциклопедия. – А., 1998. 
12. Сауранбаев Н.Т. Қазақ тілі. Педучилищелерге арналған. - А., 1953. 
13. Милославский И . Г . Морфологические категории современного русского языка. - М., 
1981. 
 
СОӨЖ мазмұны. 
4.  Атауыш,  көмекші,  одағай  сөздерге  көркем  шығармадан  15-15-тен  мысал  табу,  оның 
ерекшелігін түсіндіру. 
5.  Осы көркем шығармадан 3 сөйлемді ала отырып, құрамындағы сөздердің морфологиялық 
құрылымын анықтау, талдау. 
6.  Өтілген тақырып бойынша студенттерге бақылау сұрақтарын қою.
 
 
 Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет