«бекітемін» жэф деканыжүктеу 404.81 Kb.
Pdf просмотр
бет1/5
Дата31.03.2017
өлшемі404.81 Kb.
  1   2   3   4   5

    «АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ» 

КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 

 

 

 

«БЕКІТЕМІН» 

 

ЖЭФ ДЕКАНЫ 

 

                                                                                 _____________М.У.Зияханов 

       «______»__________   2015 ж. 

 

 

 

 

2015 ЖЫЛЫ ОҚУҒА ТҮСКЕНДЕРГЕ АРНАЛҒАН 

 

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР  КАТАЛОГЫ

 

 

 

«

5В070200-АВТОМАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ

» 

мамандығы бойынша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

АЛМАТЫ 2015 ж. 

 

 

 

  5В070200 - АВТОМАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ  

ТАҢДАЛАТЫН

 

ПӘНДЕР 

 

№ 

р/б П

ән

дер 

ци

клы

 

Пән

ні

ң сан

ды

қ ко

ды

 Пән атауы 

 

 С

емест


р 

Кр

едит

 

саны

 

2 курс  НП 


2208 

Программалау технологиялары 2209 Алгоритмдеу және программалау  НП 

2210 


AutoCad –та компьютерлік сызу 

негіздері 2211 AutoCad-та  3D-моделдеу негіздері 

3 НП 

2212 


Ықтималдықтар теориясы және 

математикалық статистика 2213 Нәтижелерді математикалық өңдеу 

4 НП 

2225 


Еңбек қорғау 2226 

Өндірістік процесстердің қауіпсіздігі 

5 НП 

2221 


Нысанды бағытталған программалау 2222 

Визуалды программалау 

6 НП 

2214 


Электроника 2215 

Микроэлектрондық құрылғылар НП 2218 

Төртполюстілер теориясы 2219 Көрсеткіштері таратылған және 

шоғырланған тізбектер НП 2217 

Метрология, стандарттау

сертификаттау және сапаны басқару 2216 

Метрология және өлшеулер НП 2223 

Автоматика элементтері мен 

құрылғылары 2224 

Автоматтандырудың техникалық 

құралдары 

 ПРОГРАММАЛАУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

Қайта деректемелері:  информатика.

 

Кейінгі деректемелері: 

визуалды 

программалау,

 

нысанды-бағытталған программалау,

 

мәліметтер қорларын басқару жүйелері. Оқытудың  мақсаты:  программалаудың  заманауи  технологиялары  облысында 

студенттердің білім алуы, алгоритм құрастыруда тәжірбиелік дағдылану, жоғары 

деңгейлі (С++) тілде программалаудың тәжірбиелік дағдылану. 

Қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер): алгоритм анықтамалары, қасиеттері және 

сипаттау  әдістері.  Алгоритмдердің  әртүрлі  құрылымдары.  Құрылымдық 

программалаудың  мақсаты,  теориясы  және  іске  асырылуы.  Алгоритмдердің 


 

сұлбаларын құрылымдық бейнелеу ережелері. С++ тілінің негізгі сипаттамалары. Қарапайым  программаның  құрылымы.  Мәліметтердің  негізгі  типтері.  Типтерді 

түрлендіру.  С++  тілінің  операторлары.  Мәліметтердің  негізгі  және  қолданушы 

типтері.  Массивтер.  Құрылымдар  және  бірігулер,  файлдар.  Символдар  массиві. 

Ішкі программалар түрлері. Процедуралар. Рекурсия. Мәтіндік және графикалық 

режимде жұмыс істеу. 

Оқытудың нәтижесі:

 

 

Білуі  керек  -  алгоритмдеу  және  программаларды  жобалаудың  теориялық 

негіздерін,  программалаудың  негізгі  принциптері  мен  құрылымын  (С++), 

техникалық  есептерді  шешудің  әдістері  мен  бағдаламалық  құралдарын, 

программаны  дұрыстау  тәсілдерін,  негізгі  алгоритмдік  құрылымдарды  қолдану 

мен программалық іске асыру ерекшеліктерін. 

Істей  алуы  керек-  шешілетін  есептердің  бастапқы  және  шығыс  шамаларын 

сипаттау, сонымен қатар оларды көрсету формасын, шешілетін есепті анализдеу 

және оның шартын анық тұжырымдау, есепті шешудің мүмкін болатын әдістерін 

анализдеу  және  оларды  дәлелді  таңдау  жасау,  Turbo  C++  программалық 

ортасында жұмыс жасау, компьютерде есеп шығару үшін алгоритмдер мен  С++-

те  программалар  құрастыру,  техникалық  есептерді  шешу  үшін  іске  асырудың 

әртүрлі әдістерін қолдану, программаны ретке келтіру. 

Дағдысы  болу  керек-  формалды  (математикалық)  есеп  қойылымына,  есептерді 

алгоритмдеу,  программалау,  заманауи  программалау  әдістерін  қолдана  отырып 

нақты қолданбалы есептерді ЭЕМ-да ретке келтіру және шешу. 

Кафедра: инженерлік кибернетика. 

 

АЛГОРИТМДЕУ ЖӘНЕ ПРОГРАММАЛАУ Қайта деректемелері:  информатика.

 

Кейінгі деректемелері: 

визуалды 

программалау,

 

нысанды-бағытталған программалау,

 

мәліметтер қорларын басқару жүйелері. Оқытудың  мақсаты:  заманауи  есептеуіш  техникаларда  алгоритмдеу  және 

программалау есептерін шешу дағдыларын алу. Пәннің  қысқаша мазмұны:  алгоритмдеу  негіздері.  Құрылымдық  программалау 

негіздері.  Алгоритмдердің  құрылымдық  сұлбаларын  көрсету.  С++  алгоритмдік 

тілінде  программалау.  Қарапайым  программаның  құрылымы.  Тілдің  негізгі 

элементтері.  Мәліметтерді  сипаттау  ережелері.  С++  тілінің  операторлары. 

Мәліметтердің негізгі типтері. Мәліметтердің қолданушы типтері. Мәліметтердің 

күрделі типтері. Функция түсінігі. Графикамен жұмыс туралы жалпы мәліметтер. Оқытудың нәтижесі:

 

 

Білуі  керек-  алгоритмдеудің  теориялық  негіздерін,  программалаудың  негізгі 

принциптері мен құрылымын (С++), техникалық есептерді шешудің әдістері мен 

бағдаламалық  құралдарын,  программаны  реттке  келтіру  тәсілдерін,  негізгі 

алгоритмдік  құрылымдарды  қолдану  және  программалық  іске  асыру 

ерекшеліктерін. 

Істей  алуы  керек-  Turbo  C++  программалық  ортасында  жұмыс  жасау, 

компьтерде есеп шығару үшін С++-те алгоритмдер мен программалар құрастыру, 

программаны компиляциялау және ретке келтіру. 


 Дағдысы  болу  керек-  формалды  (математикалық)  есеп  қойылымына,  есептерді 

алгоритмдеу,  программалау,  заманауи  программалау  әдістерін  қолдана  отырып 

нақты қолданбалы есептерді ЭЕМ-де ретке келтіру және шешу. Кафедра: инженерлік кибернетика. 

 

AUTOCAD –ТА КОМПЬЮТЕРЛІК СЫЗУ НЕГІЗДЕРІ Қайта деректемелері: жоғары математика 1,2, физика 1, информатика.

 

Кейінгі  деректемелері:  басқару  жүйелерінің  типтік  жобалық  шешімдері,

 

ЖЭС объектілерін автоматтандыру. 

Оқытудың  мақсаты:

 

Ол  теориялық  білімін  және  практикалық  дағдыларын мамандарды  іргелі  оқу  жүзеге  асыру  үшін  және  оқу  жобалық  құжаттар,  және 

ұшақта,  AutoCAD  жүйесімен  сызу  проблемалар,  практикалық  тәжірибесі  сатып 

алу мен жылжымайтын дағдыларын шешу жолы болып табылады. 

Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  Ақпарат  графикалық  ұсыну  негіздері. 

AutoCAD  жүйесін  түсіну.  2D-нысандарды  жасау.  Тікелей  кешенді  сызбасы 

көрсету. Жобалық құжаттаманы тіркеу. Сурет салу техникасы жасау. 

Оқытудың нәтижесі

Білуі  керек-  Бейнелеу  сызбалар  бойынша  ерекшелігі,  проекциялық  әдісі  болып 

табылады; компьютерлік  графика  әдістері;  стандарттау,  стандарттар  құрылымын 

негіздері;  нормативтік-техникалық  құжаттама,  оның  даму  және  пайдалану 

принциптері; Істей  алуы  керек  -  құрастыру,  егжей-тегжейлі  сызбаларды  мен  эскиздерін 

пайдалануға;  өндіру  және  дизайн  қызметіне  стандарттар;  ғылыми  және 

инженерлік  зерттеулер  нәтижелерін  графикалық  ұсыну  үшін  құралдар  мен 

алгоритмдері; Дағдысы  болу  керек-  Бейнелеу  технологиясы  бұйымдар  мен  құрылымдар, 

жобалық сызбалар, диаграммалар мен кестелер тәжірибесі.

 

Кафедра: Аэроғарыштық техниканы басқару жүйелері.  

AUTOCAD-ТА  3D-МОДЕЛДЕУ НЕГІЗДЕРІ 

Қайта деректемелері: жоғары математика 1,2, физика 1, информатика.

 

Кейінгі  деректемелері:  басқару  жүйелерінің  типтік  жобалық  шешімдері,

 

ЖЭС объектілерін автоматтандыру. 

Оқытудың  мақсаты:

 

студенттердің  жалпы  техникалық  және  арнайы  пәндерді меңгеруде,  сонымен  қатар  келешектегі  кәсіптік  жұмысқа  қажет  болатын 

білімдерді алу, дағдылану. Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  сызбаларды  құрастыру  теориясының 

негіздері  (сызбалы  геометрия),  сызуларды  құрастыру  ережелері,  AutoCAD  екі 

өлшемді сызу негіздері, AutoCAD жүйесінде 3D модельдеу. 

Оқытудың нәтижесі

Білуі  керек-  нүктенің,  түзудің,  жазықтықтың,  сонымен  қатар  әртүрлі 

сызықтардың,  беттердің  кескіндерін  тұрғызу  теориясының  негіздерін; 

сызбаларды және сұлбаларды орындау және рәсімдеу, мәтіндік құжаттарды құру 

ережелері.  Істей  алуы  керек-  геометриялық  фигуралардың  өзара  тиістілігіне  және  өзара 

қиылысуына  қатысты  типтік  есептерді  есептер  шығара  алу,  сонымен  қатар  

оларды компьютерлік графикалық жүйелерде де шығару; AutoCAD жүйесінде екі өлшемді  сызбаларды  орындау;    сызба  бойынша  детальдардың  геометриялық 

формасын  және  өлшемдерін  анықтау;  AutoCAD  жүйесінде  заттың  үшөлшемді 

моделін жасау, сол арқылы оның сызбасын орындау.  

Дағдысы  болу  керек-  AutoCAD  жүйесінде  әртүрлі  (үшөлшемді  модельдердің 

құрастыру,  орнату  және  т.б.  сызбаларын,  сұлбалар,  мәтінді  құжаттар  және  т.б.) 

конструкторлық құжаттарды орындау.  

Кафедра: Аэроғарыштық техниканы басқару жүйелері 

 

ЫҚТИМАЛДЫЛЫҚ ТЕОРИЯСЫ ЖӘНЕ МАТЕМАТИКАЛЫҚ СТАТИСТИКА  

Қайта деректемелері: жоғары математика 1,2. 

Кейінгі  деректемелері  Ақпараттың  қолданбалы  теориясы,  Ақпаратты  жинау 

және  тарату  негіздері,  Метрология  және  өлшеулер,  Метрология,  стандарттау, 

сертификаттау  және  сапаны  басқару,  Басқару  объектілерін  моделдеу  және 

идентификациялау, Басқару жүйелерінің объектілерін моделдеу. Оқытудың мақсаты: студенттердің келтірілген тараулардың есептерін шешудің 

негізгі  түсініктерін,  анықтамаларын,  формулаларын,  теоремаларын  және  шешу 

әдістерін үйрену. 

Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  ықтималдықтар  теориясы  тақырыбы. 

Дискретті  және  үздіксіз  ықтимал  кездейсоқ  шамалар.  Кездейсоқ  шамалардың 

таралу  типтері.  Математикалық  статистика  тақырыбы.  Таңдау  әдісі.  Сызықты 

корреляция. Оқытудың нәтижесі

Білуі  керек  –  типтік  оқу  бағдарламасының  көлемінде  жоғары  математика  1,2 

курсын. 


Істей  алуы  керек  –  қолданбалы  есептерді  шешу  үшін  заманауи  математикалық 

әдістерді қолдануды.  Дағдысы  болу  керек  –  математикалық  әдістерді  қолдану  арқылы  инженерлік 

есептерді шешу.  Кафедра: жоғары математика.

 

 

НӘТИЖЕЛЕРДІ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ӨНДЕУ  

Қайта деректемелері: жоғары математика 1,2. 

Кейінгі  деректемелері:  Ақпараттың  қолданбалы  теориясы,  Ақпаратты  жинау 

және  тарату  негіздері,  Метрология  және  өлшеулер,  Метрология,  стандарттау, 

сертификаттау және сапаны басқару. 

Оқытудың мақсаты: студенттердің келтірілген тараулардың есептерін шешудің 

негізгі  түсініктерін,  анықтамаларын,  формулаларын,  теоремаларын  және  шешу 

әдістерін үйрену. 

Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  кездейсоқ  оқиғалар  мен  кездейсоқ 

шамалар. Кездейсоқ процесс. Оқытудың нәтижесі

Білуі  керек  –  типтік  оқу  бағдарламасының  көлемінде  жоғары  математика  1,2 

курсын. 


 Істей  алуы  керек  –  қолданбалы  есептерді  шешу  заманауи  математикалық 

әдістерді қолдануды.  

Дағдысы  болу  керек  –  математикалық  әдістерді  қолдану  арқылы  инженерлік 

есептерді шешу.  Кафедра: жоғары математика  

 

ЕҢБЕК ҚОРҒАУ  

Қайта деректемелері: Тіршілік қауіпсіздігінің негіздері, Экология және тұрақты 

даму,


 

Физика 1,2, Электротехниканың теориялық негіздері.  

 

Кейінгі  деректемелері:  Басқару  жүйелерінің  сенімділігінің  негіздері,

 

Жылуэнергетика  объектілерін  және  басқару  жүйелерін  тексеруден  өткізу негіздері.

 

Оқытудың  мақсаты:  болашақ  мамандарға  ыңғайлы  еңбек  жағдайын  құруға, 

энергетикалық  кәсіпорындардың  қондырғыларын  санитарлық-гигиеналық  және 

өрт  қауіпсіздігінің  шарттарына  сәйкес  дұрыс  орнатуға  қажетті  теориялық  және 

тәжірибелік білім беру.  

Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  сәйкес  заң  беруші  және  басқа  да 

нормативті  акттарды  негізге  алып  өндірістік  қауіпсіздікті  басқару,  ұйымдастыру 

мәселелері;  тіршілік  процесінде  адамның  денсаулық  және  жұмысқа  қабілетінің 

қауіпсіздігін қамтамасыз ететін әлеуметтік-социалдық, ұйымдастыру, техникалық, 

гигиеналық және сауықтыру-профилактикалық шаралар және құралдар жүйесі. 

Оқытудың нәтижесі

Білуі  керек  –  өндірісте  еңбек  қорғауды  басқару  жүйесін,  еңбек  қорғаудың 

медико-  биологиялық  және  санитарлы-  гигиеналық,  әлеуметтік-экономикалық 

негіздерін,  негізгі  қауіпті  өндірістік  факторлар  сипаттамысын,  олардың  адам 

ағзасына әсер ету ерекшеліктерін және оны басқару әдістерін.  Істей алуы керек – еңбек қорғау бойынша орнатылған құжаттармен жұмыс істеу, 

экобиоқорғаныс  және  өрт  қорғанысының  техникасын,  коллективті  және  жеке 

қолдану  құралдарын  қолдану,  кәсіби  салада  қауіпті  факторларды  анықтау  және  

талдау  жүргізу,  өндірістік  нысанда  қауіпсіздік  техникасының  күйін,  еңюек  ету 

күйін  бағалау  және  еңбек  орындарының  еңбек  шарттары  бойынша  атестаттау, 

қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар беру. Дағдысы  болу  керек  –

 

өндірістегі    еңбек  қорғауды  бағалау  үшін  қауіпсіздік құрылғылары  мен  қондырғыларын  пайдалану,  энергетикалық  нысандарды 

жобалауда және қолдануда еңбек қорғау облысы бойынша есептерді шешу.  Кафедра: Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау 

 

ӨНДІРІСТІК ПРОЦЕССТЕРДІҢ ҚАУІПСІЗДІГІ 

Қайта деректемелері: Тіршілік қауіпсіздігінің негіздері, Экология және тұрақты 

даму,


 

Физика 1,2, Электротехниканың теориялық негіздері.  

 

Кейінгі  деректемелері:  Басқару  жүйелерінің  сенімділігінің  негіздері,

 

Жылуэнергетика  объектілерін  және  басқару  жүйелерін  тексеруден  өткізу негіздері.

 

Оқытудың мақсаты: қауіпсіздігі студенттердің кәсіби мәдениет, олардың кәсіби 

қызметіне  қауіпсіздікті  қамтамасыз  ету  үшін  білім  мен  дағдыларды  сатып 

алынған  органның  мақсаты  бойынша  пайдалану  қалыптастыру;  қауіпсіздік  

мәселелері  басымдық  ретінде  қарастырылады,  онда  ойлау  мен  құндылықтарды сипаттағы қалыптастыру. 

Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  өндірістегі  қауіпсіз  және  зиянсыз 

жағдайды    ұйымдастырудың,  басқарудың  заманауи  жүйелері.  Қазақстан 

Республикасының  еңбек  қауіпсіздігі  облысындағы  заң  және  нормативті  акттері. 

Авариялық жағдай, экстремалды жағдайлар, оқыстан болатын жағдайлар туындау 

және кәсіби ауыру болу ықтималдылығын төмендету бойынша шаралар 

Оқытудың нәтижесі

Білуі  керек  –  қауіпсіздікті  қамтамасыз  ету  әдістерін,  қауіпсіздік  шарттары 

бойынша  өндірістік  процесстерді  ұйымдастыру  принциптерін,  өндірірістік 

жабдықтар үшін қорғаныс құрылғыларының қызметі және оны қолдану.  

Істей  алуы  керек  –  өндірістік  және  потенциалды  қауіпті  процесстердің 

технологияларының қауіпсіздігін бағалауды. Дағдысы  болу  керек  –

 

зақымданушылық  себептерін  анықтау  және  өндірістік жабдықты  қолданғанда  қауіпсіздік  деңгейін  жорамалдау,  қорғаныс  жүйелерінің 

және  өндірістік  қондырғылардың  жұмыс  істеу  режимдерін  таңдау,  өндірістік 

процесстердің  қауіпсіздігін  қамтамасыз  ету  үшін  техникалық  шешімдер  мен 

шаралар құру.  Кафедра: Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау. 

 

ЭЛЕКТРОНИКА 

Қайта  деректемелері:  жоғары  математика  1,2,  физика  1,2,  электротехниканың 

теориялық негіздері.

 

Кейінгі  деректемелері:

 

Басқару  жүйелеріндегі  микропроцессорлық  кешендер, PLC 

программалық 

жасақтамасы, 

Өлшеудің 

техникалық 

құралдары, 

Технологиялық  өлшеулер  және  аспаптар,  Таратылған  басқару  жүйелерінің 

негіздері. Оқытудың  мақсаты:  студенттердің  электрондық  құрылғыларды  жобалаудың 

элементтік  базасының  негізгі  түсініктерін,  жұмыс  принциптерін,  есептеу 

дағдыларын алуы. 

Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  биполяр  транзисторлар.  Өрістік 

транзисторлар. Тиристорлар. Оптоэлектрондық  аспаптар. Аналогты сигналдарды 

электрондық күшейткіштер. Импульсті сигналдарды электрондық күшейткіштер. 

Аналогты  микросхемалардың  элементтік  базасы.  Сандық  интегралдық 

микросхемалар  негізіндегі  элементтер.  Электрлік  сигналдар  генераторы.  Екінші 

реттік электр тогымен қоректендіру көздері. Оқытудың нәтижесі

Білуі керек –

 

электрондық құрылғылардың және олардың негізгі элементтерінің құрылымын  талдау  жолдарын,  олардың  жұмыс  істеу  принциптерін, оның  ішінде 

дифференциалдық  каскадтар  мен  операциалық  күшейткіштердің,  цифрлық 

интегралдық  микросхемалардың,  электрондық  сүзгіштер  мен  генераторлардың, 

осылардың  негізінде  құрылған  аналогты  сигналадарды  өңдеу  құрылғыларының 

және  цифрлық  электрондық  құрылғыларының  жұмыс  істеу  негіздері  мен 

құрылысын;  көп  каскадты  және  қуат  күшейткіштерін,  электрондық  сүзгіштер, 

генераторлар,  түрлендіргіштер,  компараторларды  және  цифрлық  электрондық 

құрылғыларды жасау әдістерін;

  


 Істей  алуы  керек  –  күшейткіштердің,  сан  түрлі  аналогты  және  цифрлық 

құрылғылардың  негізгі  параметрлерімен  сипаттамаларын  тәжірибе  арқылы 

анықтау;


 

аналогты  және  цифрлық  электрондық  құрылғылардың  соңғы 

жетістіктерінің  физика  1,2лық  негіздерін  түсініп,  олардың  келешек  даму 

бағыттарына,  болашағына  түсінік  бере  білуі  тиіс  және  қазіргі  кездегі  аналогты 

және  цифрлық  интегралдық  микросхемалардың  айрықша  қасиеттерін,  олардың 

сұлба техникасын және жұмыс істеу режимдерін реттеу амалдарын. Дағдысы  болу  керек  –  электрондық  құрылғылар  бойынша  анықтамалық 

әдебиеттерді қолдану және сүлба элементтерін таңдау. Кафедра: электроника. 

 

МИКРОЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАР 

Қайта  деректемелері:  жоғары  математика  1,2,  физика  1,2,  электротехниканың 

теориялық негіздері.

 

Кейінгі  деректемелері:

 

Басқару  жүйелеріндегі  микропроцессорлық  кешендер, PLC 

программалық 

жасақтамасы, 

Өлшеудің 

техникалық 

құралдары, 

Технологиялық  өлшеулер  және  аспаптар,  Таратылған  басқару  жүйелерінің 

негіздері. Оқытудың  мақсаты:  студенттердің  элементтік  базаның  негізгі  түсініктерін, 

алуы,  интегралды  микросұлбаларды  дайындау  технологиясын,  жұмыс 

принциптерін,  электронды  және  микроэлектронды  аналогты  және  санды 

құрылғыларды жобалауды үйрену. Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  электрондық  аспаптар  және 

микроэлектроника.  Күшейткіштер.  Интегралдық  микросхемалар,  элементтері, 

компоненттері. Операциялық  күшейткіштер және негізгі операциялық схемалар. 

Толық  өткізгіштердің  (кедергілердің)  сызықты  түрлендіргіштері.  Сигналдар 

көбейткіштері.  Сигналдардың  интегралдық  компараторлары.  Сандық  интеграл 

микросхемалар. Интегралдық қорек көздері. 

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет