Халық біздің he істеп жатқанымызды білмек түгілі, ТҮсінбейді дежүктеу 4.47 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата31.01.2017
өлшемі4.47 Mb.
  1   2   3   4   5   6

•N

O

 CO

M

ME

N

TХАЛЫҚ БІЗДІҢ HE ІСТЕП 

ЖАТҚАНЫМЫЗДЫ  БІЛМЕК 

ТҮГІЛІ, ТҮСІНБЕЙДІ ДЕ

Б

іздің қабылдаған 

ше- 


шімдеріміздің 

барлығы 


қарапайым  халыққа  тү- 

сінікті  әрі  жеңіл  болуы  керек. 

Себебі,  қазір  қарапайым  ха- 

лық,  қазақстандықтар біздің не 

істеп,  не қойып жатқанымызды 

білмек  түгілі  түсінбейді  де. 

Сондықтан да біз «формалды» 

есеп  үшін  емес,  халық  үшін 

жұмыс  істеуіміз  керек,-  деді 

Премьер-министр 

Бақытжан 

Сағынтаев 

Үкіметтің 

қайта 


жасақталған  алғашқы  отыры- 

сында.


Жаннан цымбат оларга ар,

Мен жастарга сенемін.

Мағжан

Газет 2013 жылдың 

қыркүйек айынан  бастап  шығады

жастары

Қызылорда облыстық жастар  газеті

№  37  (159)

15  қыркүйек,  2016 жыл

.еректер  мен дәйектер2015 жыл 

765,2 м ы ңад ам

•  ОСЫ САННАН ОҚИСЫЗДАР

ҚАЗАҚ ЕЛІ

ӘЛІППЕМЕН

ҚОШТАСТЫ

З

ор  көрді  ме,  қор  көрді  ме?  Жаңа  оқу жылы  басталғанда  әліппемен  қоштас- 

тық.  Әдетте  әліппемен  қоштасу  оқу 

жылының  соңында  болатын  еді.  Бұл  жолы 

мәңгіге  қоштасқандаймыз  онымен.  Оның 

орнын  «сауат  ашу»  деген  пән  басты. 

Бәлки,  бұған  дейін  әліппемен  білім  нәрімен 

сусындағандардың  сауаты  ашылмаған-ау? 

Биыл  бірінші  сыныпқа  барғандар  сауатын 

«сауат  ашармен»  ашпақ.  Біздегі  сауал  сан 

жыл  әліпбиді  танытқан  әліппе  қолданыстан 

неге  шығып  қалды?

ҚАМ,  ҚАЙДА АЛТЫН АЛҚАҢ?

ТОНЕЛСІЗДІККЕ 

АҚМЕЫІТ ЖАСТАРЫНЫҢ

Ж АСТАР 


ПАРЛАМ ЕНТІНІҢ  ПӘРМЕНІ

жып


ТАБЫСЫ

Мемлекеттік  жастар 

саясатын 

өңірімізде 

жүйелі  жүзеге  асыру,  жастар  арасындағы  қоғамдық- 

саяси  ахуалды  бақылау,  жастардың  бастамалары- 

на  қолдау  көрсету,  өзекті  мәселелерден  хабардар  болу 

мақсатында  оқу  орындарында  жастар  парламенті  де- 

путаттары  сайланды.  Мақсат

  -  


облыс  жастарының  ру- 

хани  күш-жігерін  арттыруға  ықпал  жасай  отырып,  сөз 

бостандығы  мен  ой  бостандығын  қалыптастыруға  атса- 

лысу.

Бүгінде  Қызылорда  қаласына  қарасты  орта  арнаулы 

және жоғары  оқу  орындарында 

18

 жастар  парламентінің 

депутаты  жұмыс  жасауда.  Сондай-ақ,  Қазалы  мен 

Жалағаш 

ауданында 

бул 

бағыттағы 

жұмыстар 

қарқынды.  Оқу орындарындағы жастардың  ой-пікірін, 

жаңа  идеяларын  жеткізіп,  мәселелерін  көтеруде 

жастар парламенті барынша атсалысып келеді. 

Парламенттің  бастамасымен  жастар  ара- 

сында  түрлі  спорттық,  шығармашылық 

бағытта шаралар уйымдастырылып 

жүр.

Қүралай  СЛӘМҚЫЗЫ

Б¥Л АТАУДЫ 

БЫЛТЫР  ЕЛБАСЫ 

ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ 

550 ЖЫЛДЫҒЫНДА 

ҚАЗАҚ  ЕЛІНІҢ БІР 

АТАУЫ  РЕТІНДЕ 

ҮСЫНҒАН-ДЫ. 

ҚАЗАҚТЫ  КӨРСЕТУ, 

ТАРИХТЫ  ТАНЫТУ 

МАҚСАТЫНДА.  СОДАН 

БЕРІ  «¥ЛЫ  ДАЛА  ЕЛІ» 

АТАУЫМЕН  ТҮРЛІ 

ШАРАЛАРДЫҢ ЛЕГІ 

БАСТАЛЫП  КЕТКЕН.

«Біз  қандай  да бір  қазақстандық 

бренд  ойластыруымыз  керек.  Жа- 

пония 


«күншығыс 

елі», 


Корея 

«таңғы 


шық  елі», 

Нидерланды 

«қызғалдақтар  елі»,  Қытай  «аспа- 

насты  елі»  атанған.  Шексіз  дала- 

да,  мәңгілік  көк аспанда  біздің  ата- 

бабамыз өмір сүрген. Тәңір -  аспан. 

Жасыл  дала  мен  көк  аспан  біздің 

Туымызда да бейнеленген.  Біз ұлы 

даланың  балаларымыз.  Дәл  осы 

ұранмен  және  жаңа  брендпен  біз

Қазақстанды  әлемге  танытуымыз 

керек. 


«Қазақстан»  деген  атау- 

мен  қатар,  «¥лы  Дала  елі»  атауы 

да  қолданылса  дұрыс  болады  деп 

ойлаймын»  деген-ді.  Үсынысты  та- 

рихшылар  да,  қайраткерлер  де, 

қарапайым  тұрғындар  да  қолдай 

жөнелген.  Тарихшылар  «бабалар 

тұлпарының  тұяғымен  жазылған 

ата  тарихқа  жақындау»  десе,  ел 

қайраткерлері  «халықтың  рухын 

жанитын ұлттық мүддемен үндесу»

деген,  ал  қарапайым  халық  «па- 

триотизмді 

күшейтетін 

серпіліс» 

дескен.  Қалай  десек те,  ¥лы  дала- 

ны  мекен  еткен  ұлылардың  ұрпа- 

ғымын  деп  кеуде  кере  айту  -   кім- 

кімнің  де  болмасын  тарихи  сана- 

сын  сілкіндіріп,  бойында  мақтаныш 

туғызары  хақ.  Ал  енді  осы  ұлы 

дала  ұрпақтарының  мақсаты  қан- 

дай  болмақ?  Ол  біреу  -   қазақты 

«Мәңгілік ел» ету.2-бетте__ГҮЛБАН_У_М_АҚАЖ_АН'>2-бетте

ГҮЛБАН У М АҚАЖ АН

Ж уырдағанатәуелсіздігінің25жылдығынтойлағанөзбекелібүгінде 

30 миллионнан асты. Салыстыра қарасақ 1991 жылы өзбектердің саны 

20  млн.  708  мыңды  құрап,  ал  біздің  халық  16  миллионға  жетеғабыл 

еді.  Тәуелсіздіктің жиырма  бесжылында  өзбектер  11  миллион  адам- 

мен толықты. Ал, біз болсақ осынша уақыт ішінде  1  миллионның айна- 

ласында  ғана  көбейіппіз.  Тіпті  сырттан  қандастарымызды  да  көшіріп 

әкелген  әрекетіміз  әл  дәрменсіздік  танытып  отыр.  Неге,  не  үшін  са- 

нымыз  артып,  қарамыз  көбеймей  отыр?  Жеріміз  -   ұлан  байтақ,  құс 

қанаты  таларлық.  Асты-үстіндегі  байлығымыз  тағы  бар.  Ендеше 

қайтпек  керек,  әрине,  Елбасымыз  айтқандай,  біз  көптігімізбен  ғана 

жерімізді  қорғай  аламыз.  Алайда  қазіргі  аналарымыз  екі-үш  бала- 

мен  шектеліп  жатқаны  мынау.  Бұл  тұрғысында  мемлекет  көп  балалы 

аналарды  қолдамайды  деп  те  айта  алмаймыз.  Дегенмен  дегбірімізді 

құртып  тұрған  жайлар  да  жоқ  емес.  Соның  ең  негізгісі  алтын  құрсақ 

аналарға жасалатын жағдай  мәз  емес. 2-бетте

4-бет т е

MEH ЖОҒАЛҒАН

АУЫЛДЫҢ

ПЕРЗЕНТІМІНБ

әрінің кітаптарын  оқу мүмкін  емес.  Әде- 

би  журналдар  мен  газеттерде  жарық 

көргендерін  оқып  тұрамын.  Жә,  жастар 

арасында жазушы  сирек,  өлеңшілер  көп.  Бі- 

рақ  Абай  атап  айтқан  шын  ақын  емес.  Те- 

лефоннан 

хабарласқаныңда 

«Жастарға 

айтатын  ақылыңыз»  деген  едің.  Бүгінгі жас­

тар  менің  ақылымды  қайтеді.  Біз  өткен  ға- 

сырдың  адамымыз.  Ал  мына  үстіміздегі 

ғасыр біздің басымызды жұтатын ғасыр. Жа- 

сымыз  көнерген  біздің  ой-өрісімізден  бүгінгі 

жастардың  стихиясы  белек  қой.  Айталық, 

осы  күні  біздің  облыста  жас  жазушы  деген 

атымен  «емге  жоқ»  деуге  болады.  Шыны- 

мен  де  жоқ.  Саусақпен  санарлықтай  ғана 

жазушыларыңыздың жасы  алпыс-жетпістен 

асты.  Осының  өзінен-ақ  заман,  қоғам  ағы- 

сын  аңғаратын  шығарсыздар...

5-бетте

Айжарық 

СӘДІБЕКҮЛЫ, 

ҚР құрметті 

журналисі:

ДАЛА ЕЛІ


№ 37 (159)  15 ҚЫРКҮЙЕК,  БЕЙСЕНБІ,  2016 ЖЫЛ

і

f i i f i i m

АЙН/Ү

Жалгасы.  Басы 1-бетте

¥ Л Ы  ДАЛА ЕЛІ

Біздің  даламызда  бұған  дейін  де 

дәуірлеткен  империялар  болған.  Ат 

тұяғы н  дүбірлетіп  сонау  Еуропаға 

жеткен  Сақ,  Ғұн,  Үйсін,  Қарлұқтар- 

дың  заманы.  А л  1465  жылы  Әбілха- 

йыр  ұлысынан  бөлініп,  Керей  м ен 

Ж энібек  хандар  соңынан  ерген  ха- 

лықты  Ш у  м ен  Таластың  арасына 

қондырып,  қазақ  хандығын  құрған. 

А лты   алаш   анттасып,  сөз  байласқан. 

Бүгінгі  қазақ  мемлекетінің  арқауы 

550  жыл  бұрынгы  қазақ  хандығынан 

басталған.  Бьштыр  ұлы   дала  төоінде 

дүбірлетіп,  сол қазақ хандығының 550 

жылдығын  атап  өттік.  А лы стағы   аға- 

йынға, ж ақындағы туысқа тарихымыз- 

ды таныттьщ.  Іргелі ел екенімізді біл- 

дірдік.  «Қазақта  мемлекет  болмаған» 

дегендерге  жауап  қаттық.  Е лдің  ме- 

рейін өсірдік.  М әртебесін биіктеттік.

«Біреуді  көріп  ш үкір  ет,  біреуді 

көріп 

пікір 


ет» 

деген. 


Бүгінгі 

қазақты ң  айтаты н  ш үкірш ілігі  аз 

емес. 

А затты қты ң  арқасында та- 

лай  белестерге  қол  ж еткіздік.  Б ¥ ¥ -  

ға  мүш е  болдық,  Д үниеж үзілік  са- 

уда  үйым ына  өттік,  А қ  А зиаданы 

алаулаттық,  Еуропадағы   Қауіпоіздік 

пен 


Ы нты мақтасты қ 

ұйым ына 

төрағалы қ  жасадық,  аузы мен  құс 

тістеген 

Еуропаның, 

м ұхиттың 

арғы   бетіндегі 

А Қ Ш -ты ң  беделді 

оқу 

орындарында қазақ 

балала- 


ры  білім  алды,  ендігі  кезек  -   ЭК С­

П О   көрмесінде.  О сыны ң  бэрі  дербес 

елдігіміздің, азатты ғы мы зды ң жемісі.

Б іздің бүгінгі м екен  -  «еңку-еңку 

шер  ш алған» 

кеш егі 


бабалардың 

атақонысы , ү лы   дала  елі.  Сол ұлы   да- 

лада тэуелсіз қазақ елі  қайта  түлеген.

Болаш аққа 

бағы ттаған 

қадамдары 

нық.  Ж үзі жарқын.  ¥ л ы  даланы ң хал- 

қын «м эңгілік ел»  етпек.

М ұны   Елбасы   да  «Біздің  қасиетті 

ж ерімізді  ықылым  замандардан  ¥ л ы  

Д ала  деп,  ал  бабаларымызды  ¥ л ы  

Д аланы ң үрпақтары  деп атаған.  Б із — 

солардың ж алғасы мыз,  ¥ л ы  Д аланың 

мұрагерлеріміз.  Осынау  кең  байтақ 

¥ л ы   Д аланы ң  көгінде  халқы м ы зды ң 

бақ  жүлды зы   болып  Ж аңа  Қ азақстан 

дүниеге  келді.  Б іздің  Қазақстанымыз 

-  үлы  істердің ұйы тқы сы  болған ¥ л ы  

Д ала Елі!  Бұл  -   біздің тағдырымыз!» 

деп  қазақ  ханды ғы ны ң  торқалы   той- 

ында 

сөйлеген  еді. О лай  болса, 

қазақты ң ¥ л ы  даласында  бабалардың 

ізгі  ам анаты н  орындау  -   біздің  па- 

рыз.  Ендеш е,  іске  сәт,  ¥ л ы   даланың 

ұландары.

Жалгасы.  Басы 1-бетте

ЖЕТІ  БАЛАЛЫ  ҚАЛҚАМ,  ҚАЙДА АЛТЫН  АЛҚАҢ?

Е л біледі, бүгінде елімізде алты не- 

меое жеті баланы дүниеге алып келген 

аналарға  мемлекеттік  «Күміс  алқа» 

жэне «Алтын алқа» марапаты беріледі. 

Осы бір құрметтің аяқ-қолын бауыры- 

на  алған  ананы  әуреге  салып,  таба- 

нын  тоздыратыны  бар.  Бұл  жайында 

газетім іздің№ 36 (158) санында жиыр- 

ма  жеті жаоында жеті  перзент  оүйген 

батыр  ана  Динара  М анатбекқызының 

сұқбаты жарияланған  болатын.  Ашық 

эңгіме 

алаңында Динара 

«Күміс 


алқасын»  элі  ала  алмай  жүргенін 

жеткізді.  «Аллаға  шүкір,  м ен  бүгінде 

жетінші  перзентімді  дүниеге  әкелдім. 

А лтынш ы  бала  туған  кезде  берілуі 

тиіс  «Күміс  алқаға»  уақы ты лы   қү- 

жат  өткізгенмін.  Бірақ  элі  қолыма 

тимеді.  Бүл марапатты  алсақ  балалар 

жәрдемақысына  үстемақы  қосылып, 

эрі өзімнің де мерейім  өсіп қалар еді», 

-  деген  еді.  «Батыр  Ана»  қоғамдық 

бірлеотігінің 

төрайымы 

Еүлсара 

Әбдіхальщова: 

«Біздің 

қоғамдық


бірлестікке  көбіне  аналар  әлеуметтік 

көмек  сұрап  келеді.  Облыстық  ішкі 

саясат 

басқармасының тапсыры- 

сы   негізінде  элеуметтік  жобаларды 

жүзеге  асырамыз.  Бөлінген қаржымен 

түрлі  шаралар  үйымдаотырдық.  Жаңа 

оку  жьшы  қароаңында  элеуметтік 

жағынан  аз  қамтылған  отбасы  бала- 

ларына  оқу  қүралдарын  үлестірдік. 

Батыр 


аналарға 

берілетін  «Күміс 

алқаны»  алу  үш ін  құжат  тапсыр- 

дым.  М ен  де  ұзақ  күттім.  Тура  бір 

жыл  дегенде  әзер қолы м жетті.  Сүрап 

барғанда нақты  жауап  алу  қиын»  деп 

ш ындықты жасырмады.

Былтыр  аймағымызда  «Сыр  Ана-

лары»  қоғамдық  қоры  құрылғаны 

белгілі. 

Батыр 

аналар 


м ен  қыз- 

келіншектердің  жағдайын  сұрап,  ша- 

малары  жеткенше  жэрдемдесіп  жүр. 

«Ардақты  жандарға  мемлекеттік  тұр- 

ғыдан  берілетін  жалғыз  күрмет  осы 

-   «Алтын  алқа».  Сондықтан  оны  көп 

кешіктірмей  омырауына  салтанатты 

түрде тағып қүрмет көрсете білсек жа- 

рар  еді.  Қазақты ң  санын  көбейтемін 

деп  уақытылы  оқи  алмаған  жас  ана- 

ларды  оқытып,  жұмысқа орналасуына 

жэрдемдесе  алсақ,  нұр үстіне  нұр  бо- 

лар  еді»,  -  дейді  қор  төрайымы  Нұр- 

оэуле Мұоаева.

Батыр  ананы  мазалаған  сұрақты 

қала  экімдігіне  жолдап,  Қызылорда 

қаласы  экімі  аппаратының  персонал- 

ды  басқару  қызметі  (кадр  жұмысы)

бөлімінен  төм ендеіідей  жауап  ал- 

дық. 


«Қызылорда  қалаоы  бойынша 

ҚР  «М емлекеттік  награда  туралы» 

заңына  сәйкес  «Күміс  алқа»,  «А л­

ты н  алқа»  наградасын  алу  үшін:  I 

кезеңде  тиісті  күжаттар  «Қызылорда 

қаласы  экімі  агшараты»  мемлекеттік 

мекемеоіне  тапсырылады;  II  кезең- 

де  тапоырьшған  құжаттарға  сәйкес, 

күжаттардың  сәйкестігі  жэне  заңды- 

лығы  тексеріледі;  III  кезеңде  награ­

да  қағазы  толтырылып,  «Қызылорда 

облысы  экімі  аппараты»  мемлекеттік 

мекемеоіне  жолданады;  IV  кезеңде 

«Қызылорда  облысы  экімі  аппара­

ты»  мемлекеттік  мекемесі  награда 

жөніндегі  жүйеге  тіркейді;  V  кезеңде 

ҚР  Президент  Әкімшілігіне  жолдан- 

ды».


P/S: Бат ыр А налар баланың бюбьшен-аңқүлсатт ың соцы ндамекемелердің 

т абалдырызын  т оздырып  ж үруге уацы т   таба  бермейді.  Балалардыц  бірін 

сабацқа  шызарът  салса,  енді  бірін  күтіп  алып  жатады.  Бүган  үй  шаруа- 

сы м ен түрмыстың  бітпес т ірш ілігін цосыцыз.  Осындай  цүрсазы  цасиетті 

аналарза мемлекет т арапынан көрсетілетін ж алзыз цүрмет -  «Күлгіс алца» 

м ен  «Алтын  алца»  наградалары.  Оның  өзінде  цүж аттар  бес  кезвңнен  аіі- 

налып  ж үргенде  бір  ж ылдан  аса уацы т   өткен  соң  жетеді.  А ллага  шүкір, 

«айшылыц  алые  ж ерлерден  ж ылдам  хабар  алгы ззан»  елміз.  Қүж аттарды 

т апсыру  ж әне  ж инау  әдісін  онлайн  түрінде  оңтайландырса,  тіпті  ж едел 

болмас  па   еді?  Адам,  әсіресе  ж астар  цозам,  ел  неге  цызыцса  соган  ынтыц 

болады. М эселен,  кезінде  небір  атацты ецбек  ерлері  шыццанда ж астардың 

көбі  созан  бейімделді,  т әуелсіздік  ж ылдары  саудагер  күйлі  болып,  ж астар 

алыпсатаралыцца  ден  цойды.  Ал,  цазір  ж үлдызза  ж аны  цүмар.  Қ ай  ж ас- 

ты  алсаң  да  әнші  болзысы  келеді.  Демек,  ел  алдына  кім  шыцса  созан үцсан 

багады.  А бай  айтцандай,  «болмасаң  да  үцсап  бац»  дегенге  саяды.  Б із  Б а ­

тыр  Аналарды ң  ац  жаулызын,  алтын  цүрсацты  асыл  цасиетін  ж астарза 

үлгі  етуіміз  керек.  А лпы с  екі  тамырын  идіріп  өмірге  бала  әкелген  аналарды 

халыцтың  алдына ж иі  шыгарып  сөйлет у керек.  К ім-кімнен  де  т үлза ж асау 

мемлекет т ің цолында, Ал,  түлзалыцца кімнің таласы ж оц дейсіз?

БРИФИНГ


350  ПӘТЕР

ПАЙДАЛАНУҒА  БЕРІЛЕДІ

«Б әй терек » 

холдингі- 

нің  енш іл ес  үйы м ы   «Бәй- 

терек 

дев ел оп м ен т » 

ак- 

ц п онер лік 

қоғам ы ны ң 

қарж ы л анды руы м ен 

ж еті 

үйдің  қүры лы сы   аяқталу- 

да.  «Н үрлы   ж ол »  бағдар- 

лам асы   ш еңбер інде 

са- 

лы нған  әл еум еттік баспана 

қ азан  айы нда  пайдалануға 

беріледі.

Қ алам ы зда жеке құры лы с  салуш ы лар тарап ы н ан  ж алпы  

аум ағы  96 м ы ң ш арш ы  м етрд ен  аса  1470 пәтер құры лы сы на 

7  инвестициялау  келісім -ш арты   ж асалған.  П әтерлер  екі 

багы т  бойы нш а  беріледі.  Б ірі  «Т үргы н  үй  ж инақ  банкі» 

акционерлік  қоғам ы   ж елісім ен  ж эне  ж ергілікті  атқаруш ы  

органдары м ен  ж алға  беру  арқы лы   өткізіледі.  Б ан к  салым- 

ш ы лары   үш ін  бір  ш арш ы   м етрд ің   бағаеы  141  м ы ңнан  149 

м ы ң  теңгені  құрайды .  Б үгінде  «Б әйтерек  девелопм ент» 

акционерлік  қоғам ы   елім іздің  13  айм ағы нда  қүры лы с  ны- 

сандары н оалуға 40 келісім -ш арт ж асасты. А лдағы  екі жыл- 

да  республика  бойы нш а  аум ағы   456  м ы ң  ш арш ы  м етрді 

күрайты н  7500  пәтер күры лы сы н бастамақ.

А й гүл  Ә ЛІШ ЕР

ОТАНДЫҚ  ӨНІМ « Қ АРАКЕТКЕН »  TV LUM P АСЫ

Ж алағаш   ay даны  Қ аракеткен   ауы лы ны ң  тұрғы - 

ны,  жеке  кәсіпкер  Ж анат  М ы рзақүлова  2014  ж ы ­

лы  м ем лекеттік  «Ж ұм ы спен  қам ту  2020»  бағдар- 

лам асы   аясы нда  ш ағы н  тұш пара  ш ы ғару  цехы н 

іске  қосты .  А л  «Б изнестің  ж ол  картасы   2020» 

бағдарлам асы   ш еңберінде  1  млн. 195  теңге  қай- 

тары м сы з  грантқа  қол  ж еткізді.  Бүл  қарж ы ға  кә- 

сіпкер  буы п-қаптауға  қаж етті  қонды ргы   сатып 

алды.  «Қ аракеткен»  түш парасы на  арнайы   м еке- 

м ен ің   өнім ге  сэй кестік  сертиф икаты   берілген  ж э­

не  сапалы.  Ж ергілікті  өнім ге  қазіргі  таңда  түты- 

нуш ы лар  тарапы нан  сүраны с  күн  сан ап   артуда. 

Ж анат  М ы рзакүлованы ң  сөзінш е,  ағы м дағы   жылы 

тұш пара  цехы ны ң  өндірістік  қуаты   айы на  2  тонна 

дайы н өнім  ш ы ғаруга қауқарлы.

«Б іздің  кәсібім із  -   бұл  біздің  м ақтаны ш ы мы з. 

Табанды  еңбек арқасы нда бүгінде ауы лдастары м ды  

да ж ұм ы спен қам ты п отырмын.  А лғаш ы нда кәсіпті 

нөлден  бастадьщ   ж эне  қиы нш ы лы қтар  да  кездесті, 

алайда  м ем лекеттік  қолдау  арқы лы   бизнесім із  да- 

м ы п  келеді.  Ө нім ді  ш ы гаруды   бастағаны м ы зга 

тек  екі  ж ы л  толганд а  барып,  біз  буы п-қаптайты н 

қонды рғы га  қол  ж еткіздік,  соны ң  нәтиж есінде 

ш ы гаты н  өнім нің  сапасы   артты.  «Қаракеткен» 

брендім ен  Қ ы зы лорда  қаласы ндағы   «А ль-А сад» 

жэне «Sm all» сауда үйлерінде саты луда. Е ндігі жос- 

пары м ы з  өнім ді  тасы м алдауға  қаж етті  автокөлікті 

саты п алу»,  -  дейді жеке  кәсіпкер.

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ 

САПАЛЫ  ІРІКТЕУДІ  ТАПСЫРДЫ

Премьер- 

М инистр Бақы тжан 

Сағынтаев еліміздің 

индустрпялық дамуы 

бойы нш а бірқатар 

тапсырмалар жүктеді.

«М емлекет  басшысы  Үкімет  пен  экімдіктер 

жұмысында 

өнеркәсіптік  саланың  экспорттық 

элеуетіне м аңыз беріп келеді. Осы орайда, Инвести- 

циялар  жэне  даму  министрлігіне  әкімдермен  бірге 

шикізаттьщ  емес  өнімді  ш ығаруға  бағытталған 

инвестициялық жобаларды сапалы іріктеуді тапсы- 

рамьш.  Президент келесі  бесжылдықта шикізаттық 

емес  өнім  басты  маңызға  не  болу  керегін  айтты. 

Біздің  ҚХР-мен  Ж ібек  жолының  экономикалық 

белдеуі  бойынша  уагдаластықтардың  орындалуьш 

қатаң бақылауда үстау қажет»,  -  деді Б.  Сағынтаев. 

Сонымен  қатар  П ремьер-М инистр  көліктік  инфра- 

құры льм дарды ң  уақьггьшы  жүзеге  асырылуын  да 

баса  айтты.  «Аймақ  әкімдері  бөлінген  қаражаттьщ 

дер кезінде  эрі тиімді игерілуін қамтамасыз  етсін», 

- деді ол.ЕМДЕУДІҢ 130-ДАН АСТАМ 

ХАТТАМАСЫН  ҚАБЫЛДАДЫ

Б

ііылғы

 8 

айда Қ Р ДСӘДМ  

медициналы қ 

қы зметтердің са­

пасы бойы н­

ш а біріктірілген 

КОМИССІІЯНЫҢ  10 от- 

ы ры сы н өткізді.

Нәтижесінде  сырқаттанған  адамдарды  емдеу, 

оңалту  жэне  диагностикалаудың  134  клиникалық 

хаттамасы  қабылданып,  18  медициналық  техноло­

гия  (кардиология,  онкология,  офтальмология,  ней­

рохирургия,  гастроэнтерология  саласындагы  ем­

деу  тәсілдері),  сонымен қатар, м едициналық көмек 

корсету діұйымдастырудыңЗстандартымақүлданды 

(оториноларингологиялык;  жэне  сурдологиялық, 

стоматологиялык;,  патологоанатомиялық  диагно­

стика  мен  клиникалық  цитология),-  деп  хабарла- 

ды  ведомствоның  баспасөз  қызметі.  Естеріңізге 

сала  кетейік,  «100  нақты   қадам»  ¥ л т   жоспарьшьщ 

82-қадамын  орындау  м ақсатында  2015  жылдың  30 

қарашасында  М едициналық  қызметтердің  сапасы 

бойынша  біріктірілген  комиссия  құрылды.  Оның 

құрамына  Парламент  депутаттары,  мемлекеттік 

органдардың, кәсіби бірлестіктер м ен Ү Е ¥  өкілдері 

кірді.  Комиссияны қүрудагы н егізіі мақсат -   емдеу 

хаттамаларын,  м едициналық  білім  беру  стандарт- 

тары н  жетілдіру  арқылы  медициналық  қызмет 

көрсетудің  үздік  стандарттарын  енгізу,  дәрі-дәр- 

м екпен  қамтамасыз  ету,  м едициналық  қызметтер- 

дің қолжетімділігі м ен олардың сапасын бақылау.ӘДЕПТІЛІК ӘДЕТКЕ АЙНАЛУ КЕРЕК

«М емлекеттік  кә- 

сіби  аппаратты   қа- 

лы птастыруға 

қа- 

тысты  ж аңа  реформа 

Қ азақстанда 

мемле- 

к еі іік   қы зметті  да- 

мы туды ң 

жарқын 

кезеңі 

басталғаны н 

дәлелдейдй>  деген  пі- 

кір  білдіреді «Егемен Қ азақстан» басы лымы нда 

М ем лекеттж   қы змет  істері  м іііііісір   ііі іпін  Қы- 

зы лорда облысы бойы нш а департаментінің бас­

ш ысы,  Әдеп жөніндегі кеңес  төрайымы  Ж азира 

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Сайын мұратбеков
2016 -> Мектептің педагогикалық тақырыбы: Оқу және тәрбие қызметіндегі білікті
2016 -> Арнаулы бiлiм министрлiгi
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> «Европа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы» пәнінен
2016 -> Бірінші межелік бақлауға арналған тапсырма
2016 -> Пәннің мақсаты мен міндеттері
2016 -> Ә. Е. Жұмабаева, М. Н. Оспанбекова Алматы «Атамұра» 2016
2016 -> «Тарихты оқыту әдістемесі» пәні бойынша дәрістер конспекті Тақырып№1: Кіріспе


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет