++Ықтималдық Белгілі бір шарттар жиынтығының жүзеге асырылуы нәтижесінде пайдаболуы немесе пайда болмауымүмкіноқиға ++Кездейсоқ оқиғабет8/11
Дата05.05.2023
өлшемі460.21 Kb.
#90396
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Байланысты:
биостат 1 Айдан Рахат Жанерке
Альбомға №6 сабақ (1)
?

60-70

?

45

70-80

75

16

80-90

85

1

Всего
189

 • Жиіліктер үлестірілімінің кестесін қолдана отырып, 50 жасқа дейінгіадамдардыңқаншаекенінанықтаңыз:++57

  Жасы

  30-40

  40-50

  50-60

  60-70

  70-80

  80-90

  Жиілік

  11

  46

  70

  45

  16

  1

 • Жиіліктер үлестірілімінің кестесін қолдана отырып, 60 жастан асқанадамдардыңқаншаекенінанықтаңыз: ++62

  Жасы

  30-40

  40-50

  50-60

  60-70

  70-80

  80-90

  Жиілік

  11

  46

  70

  45

  16

  1

 • Егер бірқалыпты үлестірілген кездейсоқ шаманын параметрлеріx =3және𝜎=2, болса, ондаоныңтығыздығыныңтүрі:

 • Бірқалыптыүлестірілгенкездейсоқшаманынтығыздығы,

 • f(x)  12

  • х2


  e
  2,болса:sigma=1.X=0

  1. UМанна-Уитни статистикалық критериясын бағалау үшін, қандай мәнтаңдалады: тәуелсіз таңдама

  2. ВилкоксонныңкритериясыбойыншаНожорамалдытексеру:

  +Жұптаса байланысқан таңдамалардың бас жиынтықтары бір мәнді айырмашылық жоқ

  1. Манна-УитнидыңкритериясыбойыншаНожорамалдытексеру:

  +Екі балама бірдей бас жиынтықтардан анықталады

  1. Манн–Уитнибелгісініңформуласы:

  1. ФормулаUi

  =Ri
  ni(ni+1)
  2
  есептеуүшінарналған:
  походу Манна Уитнидің критерйі сияқты

  1. U1= 21; U2= 46.Uмәндерініңқайсысыбақылаумәнретіндетаңдалады?U1=21

  2. Вилкоксонныңкритериясы.ЕгердеWбақ=3,96,ал Wсыни =3,98 теңболса,қандай тұжырымжасалынады:

  +Салыстырылатын таңдамалардың сипаттамалары 0,05 тең маңыздылық деңгейіне сəйкес келеді. немесе екі таңдама көрсеткіштері арасындағы айырмашылық статистикалық мәнді  1. Таралу функциясы белгілі, арнайы дағдыланған кездейсоқ шаманы недепатайды: ++критерияның статистикасы

  2. Жорамал қабылданбайды:

  + +Егерде бақыланып жатқан критерияның мəні критикалық аймақта жататын болса

  1. Жорамалқабылданады:

  ++Егерде бақыланып жатқан критерияның мəні жорамалды қабылдау аймағында жататын болса

  1. Клиникалық зерттеу барысында деректерді статистикалық өңдеу кезіндекездейсоқшаманыңорташамәніүшін95%сенімділікаралығыалынды.Мәндержиынтығықалыптыүлестірузаңынабағынатыныбелгілі

  Интерпретациялардың қайсысы алынған 95% сенімділік интервалыныңмағынасындәлсипаттайды

  1. Статистикалық зерттеудегі I текті қателік -бұл ықтималдық болыптабылады,яғни Н0 нөлдік мәнді теріске шыгарады, негізінде ол дұрыс

  1. Суретте t -таралу ықтималдығының тығыздығы берілген жәнеең көпкөрсетілгенықтималдық-β.Бұл ненібілдіреді: 2 текті қатені жіберу ықтималдылығы себебі 1 текті қате альфа мен 2 текті қате веттамен белгіленеді


  1. Критерияныңкритикалықмәні–бұл:

  ++Жорамалды қабылдау аймағын критикалық аймақтан ажырату нүктелері

  1. Фишер критериясының эксперименталдық мәні 3,87 тең. Кесте бойыншакритикалықмәні3,24 тең. Жорамалқабылданады:Балама жорамал Н1 яғни бас жиынтықтың мәндері тең емес айырмашылық бар

  2. Стьюденткритериясыныңэксперименталдықмәні2,8тең.Кестебойыншакритикалықмәні3,24 тең.Жорамал қабылданады:Нөлдік жорамал қабылданады Н0 яғни бас жиынтықтың мәндері тең

  3. Ультрадыбысты қондырғыды жұмыс істейтін 12 адамның қандарындағықаныт мөлшері аш қарынға жұмысқа дейін және 3 сағат жұмыс істегенненкейінөлшенді.Зерттелетінкөрсеткішқалыптытаралған.Қандайәдісультрадыбысты қондырғыда жұмыс істеу қандағы қаныт мөлшеріне ықпалынзерттеуге ЕҢқолайлы?  Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
  ©emirsaba.org 2023
  әкімшілігінің қараңыз

      Басты бет