ЖҰмыс бағдарламасы пәні: Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы 050727 «Азық-түлік өнімдері технологиясы» мамандығы бойыншажүктеу 100.69 Kb.
Pdf просмотр
Дата12.03.2017
өлшемі100.69 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

    

                 Рабочая программа                                                                                   Форма 

      

                                                                                                                         Ф СО ПГУ 7.18.2/06           

Қазақстан Республикасының Ғылым және Білім министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Азық-түлік өнімдері технологиясы және қоршаған 

ортаны қорғау кафедрасы

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Пәні: Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы

050727 «Азық-түлік өнімдері технологиясы» мамандығы бойынша

студенттерге арналған

Павлодар


                

Лист утверждения                                                                    Форма

 к рабочей программе дисциплины,                                                 Ф СО ПГУ 7.18.1/08

     разработанной  на основании 

       каталога элективных дисциплин

                   по специальности

                                                                       УТВЕРЖДАЮ

Проректор по УР

                                                                                 ______  Пфейфер Н.Э.

«___»_________200_г.

Құрастырушы  ___________   АӨТжҚОҚ кафедрасының аға                  

оқытушысы Сагинаева А. С.

                                                 ___________   АӨТжҚОҚ кафедрасының ассистенті      

Кунанбаева Д. М. 

Азық-түлік өнімдері технологиясы және қоршаған ортаны қорғау

кафедрасы

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы пәнінен

050727 «Азық-түлік өнімдері технологиясы» мамандығы бойынша

студенттерге арналған

Жұмыс оқу бағдарламасы

050727   «Азық-түлік   өнімдері

технологиясы»   мамандығының   жұмыс   оқу   жоспары   мен   элективті

пәндер   каталогы   негізінде   әзірленген   және   С.Торайғыров   атындағы

ПМУ   Ғылыми   кеңесінде   бекітілген   200__ж._______«___»   №   __

хаттама.

Кафедра отырысында ұсынылған 200__ж. __________ «___» 

№ __ хаттамасы

Кафедра меңгерушісі ____________ К.Ш.Арынғазин

Сәулет қурылыс факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданған 

200__ж. __________ «___» №      хаттамасы

ОӘК төрағасы  ____________В.А.Козионов

КЕЛІСІЛГЕН

Факультет деканы _______________М.К.Кудерин   

200__ж. __________ «___»

ОӘБ МАҚҰЛДАҒАН

ОӘБ бастығы _________ Варакута А. А.   200__ж. __________ «___»

                                             


            

Выписка из рабочего                                                                                                                                                                              Форма    

                  учебного плана                                                                                                                                                                      Ф СО ПГУ 7.18.1/10

                специальности(ей) Жұмыс оқу жоспарынан көшірме

050727 «Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» мамандығы

 «Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы»

Оқу түрі


Бақылау түрі

Жұмыс көлемі, сағаттар

Семестр мен курс бойынша сағаттардың

бөлінуі (сағат)

эк

з.

зач.

К

ЖК

Ж

РГ

Р

Бақ

ы

лау 

ж

ұмы

сы

барлығыдәр

тәж


зерт

СӨЖ


жалпы

ауд


СӨЖ

ЖБО негізінде

7

-

--

-

-90

30

607 семестр

15

15-

60


Пәннің мақсаты мен маңызы, оның оқу процесіндегі орны

Пәннің мақсаты

Студенттерді   шетел   мен   ұлттық   аспаздығы

технологиясымен таныстыру. 

Пәннін мазмұны

Студенттерді   шетел   мен   ұлттық   аспаздығы

технологиясының ерекшеліктерімен таныстыру. 

Студент білу қажет

-Әлемнің   кез   келген   халық   аспаздығының   спецификалық

ерекшеліктерін;

-тәжірибеде тағамдарды дайындай алуы;

         -кез келген аспаздықта қолданылатын шикізаттардың бір-бірімен

сәйкестілігі.Пререквизиттер

«Азық-түлік   өнімдерінің   жалпы   технологиясы»,   «Азық-түлік

салалары   өнімдерінің   технологиясы»,   «Азық-түлік   өнімдерін

тауартану».Постреквизиттер 

Мамандық бойынша дипломдық жұмысты орындау.  

Тематический план                                                                                   Форма                       

                   дисциплины                                                                                                   СО ПГУ 7.18.2/07

1. ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

п/пТақырып

аталуы

Контактты сағаттардың саны

Дәрі

с

Тәж

(сем)

Зертха-

налық

Сту-

дийлі

Индии-

виду-

алды

СӨЖ

1 Латвиялық ұлттық 

тағамдар

1

1-

-

-5

2 Латыштың   ұлттық

тағамдары

1

1-

-

-5

3 Әзірбайжанның

ұлттық тағамдары

2

2-

-

-5

4 Грузиннің   ұлттық

тағамдары

2

2-

-

-5

5 Тәджіктің   ұлттық

тағамдары

2

2-

-

-5

6 Өзбек


 

ұлттық


тағамдары

2

2-

-

-5

7 Молдав асханасы 

1

1

--

-

78 Қырғыз асханасы

1

1-

-

-6

9 Түркімен халқының

ұлттық

тағамдарыныңерекшеліктері

1

1-

-

-5

10 Литва тағамдары

1

1

--

-

511 Эстон

 

ұлттықтағамдары

1

1-

-

-7

барлығы :

15

15

--

-

602. Пәннің тақырыптық мазмұны

Тақырып 1. Латвиялық ұлттық тағамдар

Тамақтану ерекшеліктері. Ұлттық тағамдар ассортиментіТақырып 2. Латыштың ұлттық тағамдары

Тамақтану ерекшеліктері. Ұлттық тағамдар ассортиментіТақырып 3. Әзірбайжанның ұлттық тағамдары

Тамақтану ерекшеліктері. Ұлттық тағамдар ассортиментіТақырып 4. Грузиннің ұлттық тағамдары

Тамақтану ерекшеліктері. Ұлттық тағамдар ассортиментіТақырып  5. Тәджіктің ұлттық тағамдары

Тамақтану ерекшеліктері. Ұлттық тағамдар ассортиментіТақырып 6. Өзбек ұлттық тағамдары

Тамақтану ерекшеліктері. Ұлттық тағамдар ассортиментіТақырып 7. Молдав асханасы

Тамақтану ерекшеліктері. Ұлттық тағамдар ассортименті Тақырып 8. Қырғыз асханасы

Тамақтану ерекшеліктері. Ұлттық тағамдар ассортиментіТақырып 9. Түркімен халқының ұлттық тағамдарының 

ерекшеліктері

Тамақтану ерекшеліктері. Ұлттық тағамдар ассортиментіТақырып  10. Литва тағамдары

Тамақтану ерекшеліктері. Ұлттық тағамдар ассортиментіТақырып  11. Эстон ұлттық тағамдары

Тамақтану ерекшеліктері. Ұлттық тағамдар ассортименті3.Тәжірибелік жұмыстардың тізімі мен құрамы

1) Тақырып 1. Латвиялық ұлттық тағамдарды дайындау

2) Тақырып 2. Латыштың ұлттық тағамдарын дайындау

3) Тақырып 3. Әзірбайжанның ұлттық тағамдарын дайындау

4) Тақырып 4. Грузиннің ұлттық тағамдарын дайындау

5) Тақырып  5. Тәджіктің ұлттық тағамдарын дайындау

6) Тақырып 6. Өзбек ұлттық тағамдарын дайындау

7) Тақырып 7. Молдав асханасы тағамдарын дайындау

8) Тақырып 8. Қырғыз асханасы тағамдарын дайындау

9) Тақырып 9. Түркімен халқының ұлттық тағамдарын дайындау 

10) Тақырып  10. Литва тағамдарын дайындау

11) Тақырып  11. Эстон ұлттық тағамдарын дайындау4. СӨЖ жұмыстарының тақырыптары

4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі

СӨЖ түрі


есеп түрі 

бақылау


түрі

саға


т

саны


1

Дәріске дайындалу

Сабақта болу

10

2Тәжірибелік

 

жұмыстарғадайындалу

керекті


таблицалар-

ды

дайындауТЖ жіберілуі

11

3Тәжірибелік

 

жұмыстардықорғау, есепке дайндалу

есеп


ТЖ қорғау

12

4Семестрлік   тапсырмаларды

орындау


рефераттар

ӨТ қорғау

15

5

Бақылауға дайындалуРК1, РК2 

12

Барлығы60

4.2 Рефераттардың тақырыптары 

1 Украин аспаздығы. Ұсынылатын әдебиет: [6], 100-125 бет.

2 Франция аспаздығы. Ұсынылатын әдебиет: [3], 20-62 бет.

3 Сауд Аравия аспаздығы. Ұсынылатын әдебиет: [6], 14-32 бет.

4 Үнді аспаздығы. Ұсынылатын әдебиеттер: [10], 38-45 бет.

5  Индонезия   аспаздығы.  Ұсынылатын   әдебиеттер:   [10],  60-68

бет.


6 Филлипин аспаздығы. Ұсынылатын әдебиеттер: [8], 19-25 бет.

7 Марокко аспаздығы. Ұсынылатын әдебиеттер: [8], 26-35 бет.

8 Эфиопия аспаздығы. Ұсынылатын әдебиеттер: [8], 36-43 бет.

9 Австралия  аспаздығы.  Ұсынылатын әдебиеттер:  [6],  114-125

бет.

10 Канада аспаздығы. Ұсынылатын әдебиеттер: [6], 103-113 бет.Әдебиет тізімі

Негізгі 

1. Анашин А.В., Михайлов В.С. Русские блюда  на нашем

столе. – Краснодар: Книжное изд-во, 1990.

2. Ахметзянов   Ю.   Татарская   кухня.   –   Казань:   Татарское

книжное изд-во, 1977.

3. Бурло В.Д., Рыбкина Н.А. Французская кухня для вас. –

М.: Брильянт, 1997.

4. Васильева   И.     Корейская   кухня.   –     Ростов-на-Дону:

Феникс, 2001.

5. Жоголева   Е.Е.,   Жоголев   Д.А.   Китайская   кухня.   –

М.:Агропромиздат, 1991.

6. Новоженов Ю.М., Сопина Л.Н. Зарубежная кухня. – М.:

Высшая школа, 1990. 

7. Новоженов Ю.М., Сопина Л.Н. Советская национальная

кухня. – М.: Высшая школа, 1990. 

8. Похлебкин   В.В.   Кухня   закавказских   народов.   –   М.:

Центрполиграф, 1997.

 

Көмекші 

    9.   Похлебкин   В.В.   Кухни   прибалтийских   и   молдавских

народов. –  М.: Центрполиграф, 1997.

 

   10. 100000 лучших кулинарных рецептов мира. - М.: АСТ,2001. 

  11.Додонов Н.Л. Чувашская кухня. – Чебоксары: Чувашскоекнижное изд-во, 1977.

Document Outline

 • Азық-түлік өнімдері технологиясы және қоршаған
 • ортаны қорғау кафедрасы
 • ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
  • Жұмыс оқу жоспарынан көшірме
  • 050727 «Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» мамандығы
 • 1
 • 1
 • Латыштың ұлттық тағамдары
 • 1
 • 1
 • Әзірбайжанның ұлттық тағамдары
 • 2
 • 2
 • Грузиннің ұлттық тағамдары
 • 2
 • 2
 • Тәджіктің ұлттық тағамдары
 • 2
 • 2
 • Өзбек ұлттық тағамдары
 • 2
 • 2
 • Молдав асханасы
 • 1
 • 1
 • Қырғыз асханасы
 • 1
 • 1
 • Түркімен халқының ұлттық тағамдарының ерекшеліктері
 • 1
 • 1
 • Литва тағамдары
 • 1
 • 1
 • Эстон ұлттық тағамдары
 • 1
 • 1
 • Тақырып 11. Эстон ұлттық тағамдары
 • 3.Тәжірибелік жұмыстардың тізімі мен құрамы
 • 11) Тақырып 11. Эстон ұлттық тағамдарын дайындау

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 4/19 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk pdf -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk pdf -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk pdf -> Бағдарламасының титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk pdf -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk pdf -> «Тері, мех, бағалы аң шикізатының технологиясы мен тауартануы» Бағалы аң, мех және тері шикізаттың технологиясы мен тауартануы
umk pdf -> Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет