Коммерциялық емес акционерлік қОҒамыжүктеу 0.5 Mb.
Pdf просмотр
бет1/7
Дата03.03.2017
өлшемі0.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

 «АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ» 

КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 

 

 

 

 

«БЕКІТЕМІН» 

РТжБФ деканы 

____________У.И.Медеуов 

«____»__________2016 ж. 

 

 

 

 

2016 ЖЫЛЫ ТҮСКЕНДЕРГЕ  АРНАЛҒАН 

ТАҢДАУ БОЙЫНША ПӘНДЕР  КАТАЛОГЫ 

 

 

5В100200 мамандығы 

«

АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЖҮЙЕЛЕРІ

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛМАТЫ 2016 ж. 

 5В100200 - АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЖҮЙЕЛЕРІ  

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР 

(таңдау бойынша) 

 

№ 

р/н Пән 

циклы 


Пәннің коды 

Пәндердің аталуы 

 

Семестр 


Кредит 

саны  


БП 


 

1209 


Алгоритмдеу 

және 


(С#) 

бағдарламалау тілдері 1209 Нысанға 

бағытталған 

бағдарламалау негіздері 

БП  

1211 


Ақпараттық 

қауіпсіздіктің 

негіздері 1211 

Ақпараттық 

қауіпсіздіктің 

технологиялары 

ПП 


 

1210 


Linux операциялық жүйесі 1210 

Uinux операциялық жүйесі 

 

АЛГОРИТМДЕУ ЖӘНЕ (С#) БАҒДАРЛАМАЛАУ ТІЛДЕРІ 

Кейінгі  деректемелері:  «Java  нысанға  бағытталған  бағдарламалау»,  «Қолданбалы 

бағдарламалау». Оқытудың  мақсаты  компьютерде  тапсырманы  шешудін  негізгі  кезеңдерін, 

алгоритмдеу негіздерін, алгоритмдері жазу тәсілдерін, жоғарғы деңгейлі алгоритмік 

тілдерді,  бағдарлама  құрылымдарын,  деректер  типтерін,  деректердін  динамикалық 

құрылымдары,  бағдарламалық  қамтаманы  жобалау  әдістерін  оқып-үйрену  болып 

табылады. 

Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  ставит  целью  ознакомить  студентов  с 

принципами  и  методологией  построения  алгоритмов  программных  систем, 

сформировать  у  обучающегося  навыки  логического  мышления  и  общую 

техническую культуру будущего специалиста. Оқытудың нәтижесі:  

Білу керек:  

-

 негізгі алгоритмдік тілдер жэне олардың қолданылу саласын; 

-

 алгоритмдердің        эдістері          мен          қасиеттері,          алгоритмдер          құру 

принциптерін; 

-

 

алгоритмдер  мен  бағдарламалар  құрылымдары,  бағдарламаны  түзету  және тестілеуді; 

-

 тапсырмаларды  алгоритмдеу  негіздерін,  деректер  типтерін,  жоғарғы  деңгейлі 

тілдердің негізгі операторларын; 

модульдік 

бағдарламаларды, 

құрылымдық 

бағдарламалау 

элементтерін, 

бағдйрламалау стидьдерін. Істей алу керек:  

-

 түрлі-тапсырмаларды шешу үшін алгоритмдер эзірлеу; 

-

 тіл  жабдықтарын  сауатты  қолдана  отырып,  жоғары  кәсіби  деңрейде  алгритмдік 

тілдерде бағдарлама қүрастыру; 

 

-

 бағдарламалық  ортаның  аспаптары  мен  анықтамалық  қызметін  қолдана  отырып, 

 

бағдарламаны түзету жэне тестілеу; -

 

алгоритмдік  тілдердің  стандартты  кітапханалары  мен  тіркелген  мүмкіндіктерін қолдану; 

-

 бағдарлама әзірлеуде есептеу жүйелерінің мүмкіндіктерін пайдалану; 

-

 алгоритмдер  мен  бағдарламалар  әзірлеу  эдістері  мен  жабдықтарын,  кұрылымдық 

бағдарламалау  тәсілдерін,  жоғарғы  деңгейлі  тілдерде  алгоритм  күрастыру 

тэсілдерін, тестілеу және түзету амалдарын қолдану; 

-

 сапалы бағдарламалық ісүжат құрастыру. 

Дағдысы болу керек:  

-

 тапсырманың қойылымын анықтауда, алгоритмдер мен бағдарламалар эзірлеуде; 

-

 тапсырманы шешуде алголритмдік тілдерді пайдалану; 

-

 заманауи операциялык орталарда бағдарламалау; 

-

 стандартты кітапханалар мен модульдерді пайдалану

-

 ақпаратты өңдеу үшін бағдарламалау технологияларын пайдалану. 

Кафедра – Компьютерлік және инфокоммуникациялық қауіпсіздік

.

  

НЫСАНҒА БАҒЫТТАЛҒАН БАҒДАРЛАМАЛАУ НЕГІЗДЕРІ 

Кейінгі  деректемелері:  «Java  нысанға  бағытталған  бағдарламалау»,  «Қолданбалы 

бағдарламалау». Оқытудың  мақсаты  компьютерде  тапсырманы  шешудін  негізгі  кезеңдерін, 

алгоритмдеу негіздерін, алгоритмдері жазу тәсілдерін, жоғарғы деңгейлі алгоритмік 

тілдерді,  бағдарлама  құрылымдарын,  деректер  типтерін,  деректердін  динамикалық 

құрылымдары,  бағдарламалық  қамтаманы  жобалау  әдістерін  оқып-үйрену  болып 

табылады. 

Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  ставит  целью  ознакомить  студентов  с 

принципами  и  методологией  построения  алгоритмов  программных  систем, 

сформировать  у  обучающегося  навыки  логического  мышления  и  общую 

техническую культуру будущего специалиста. Оқытудың нәтижесі:  

Білу керек:  

-

 негізгі алгоритмдік тілдер жэне олардың қолданылу саласын; 

-

 алгоритмдердің        эдістері          мен          қасиеттері,          алгоритмдер          құру 

принциптерін; 

-

 

алгоритмдер  мен  бағдарламалар  құрылымдары,  бағдарламаны  түзету  және тестілеуді; 

-

 тапсырмаларды  алгоритмдеу  негіздерін,  деректер  типтерін,  жоғарғы  деңгейлі 

тілдердің негізгі операторларын; 

модульдік 

бағдарламаларды, 

құрылымдық 

бағдарламалау 

элементтерін, 

бағдйрламалау стидьдерін. Істей алу керек:  

-

 түрлі-тапсырмаларды шешу үшін алгоритмдер эзірлеу; 

-

 тіл  жабдықтарын  сауатты  қолдана  отырып,  жоғары  кәсіби  деңрейде  алгритмдік 

тілдерде бағдарлама қүрастыру; 

 

-

 бағдарламалық  ортаның  аспаптары  мен  анықтамалық  қызметін  қолдана  отырып, 

бағдарламаны түзету жэне тестілеу; 

-

 

алгоритмдік  тілдердің  стандартты  кітапханалары  мен  тіркелген  мүмкіндіктерін  

қолдану; -

 

бағдарлама әзірлеуде есептеу жүйелерінің мүмкіндіктерін пайдалану; -

 

алгоритмдер  мен  бағдарламалар  әзірлеу  эдістері  мен  жабдықтарын,  кұрылымдық бағдарламалау  тәсілдерін,  жоғарғы  деңгейлі  тілдерде  алгоритм  күрастыру 

тэсілдерін, тестілеу және түзету амалдарын қолдану; 

-

 

сапалы бағдарламалық ісүжат құрастыру. Дағдысы болу керек:  

-

 тапсырманың қойылымын анықтауда, алгоритмдер мен бағдарламалар эзірлеуде; 

-

 тапсырманы шешуде алголритмдік тілдерді пайдалану; 

-

 заманауи операциялык орталарда бағдарламалау; 

-

 стандартты кітапханалар мен модульдерді пайдалану; 

-

 ақпаратты өңдеу үшін бағдарламалау технологияларын пайдалану. 

Кафедра – Компьютерлік және инфокоммуникациялық қауіпсіздік

.

  

АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІҢ НЕГІЗДЕРІ 

Қайта деректемелер:  «Математика». 

Кейінгі  деректемелері:  «Ақпаратты  қорғау  криптографиялық  әдістері  мен 

құралдары», 

«Интернет-технологиялардың 

қауіпсіздігі», 

«Ақпараттық 

қауіпсіздіктің  құқықтық және ақпараттық қамтамасыздығы». Оқытудың  мақсаты:  заманауи  интегрирленген  ақпараттық  ортада  ақпараттың  

орнын, рөлін, қауіпсіздігін, қорғауын анықтау. Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  Телекоммуникация  жүйелеріндегі 

ақпараттың  қауіпсіздігін  қамтамасыз  ететін  жүйелерін  зерттеу  және  пайдалану, 

радиоэлектрондық тарату және ақпаратты өңдеу, сонымен қатар телекоммуникация 

жүйелерінің қазіргі күйі, компьютерлік ақпараттың қауіпсіздігі және қауіпсіздігі.  Оқытудың нәтижесі:  

Білу  керек  –  ақпаратты  қорғау  жүйелерінің  негізгі  сипаттамаларын  анықтау; 

ақпараттық  қауіпсіздік  жүйелерінің  негізгі  сипаттамаларын  анықтау;  ақпараттық 

шабуылды  талдаудың  негізгі  әдістері  мен  құралдары;  қорғалған  ақпараттық 

жүйелерді  құрудың  негізгі  құралдары  мен  әдістері;  ақпаратты  қорғау  және 

қауіпсіздіктің жүйелерін құрудің тәжірибелік негізгі бағыттары 

Істей  алу  керек  –  қауіптің  типін  және  ақпаратты  қорғау  нысандарын  бағалау, 

ақпараттың қауіпсіздік қаупін және ақпараттың қауіпке қарсы әрекетін жіктеу Дағдысы  болу  керек  –  техникалық  арналардың  ақпараттық  жоғалуының  анализі 

бойынша себептері;ақпартты қорғауда бағдарламалық құрылғыларды қолдану. Кафедра – Компьютерлік және инфокоммуникациялық қауіпсіздік.

 

 АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІҢ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

Қайта деректемелер:  «Математика». 

Кейінгі  деректемелері:  «Ақпаратты  қорғау  криптографиялық  әдістері  мен 

құралдары», 

«Интернет-технологиялардың 

қауіпсіздігі», 

«Ақпараттық 

қауіпсіздіктің  құқықтық және ақпараттық қамтамасыздығы». Оқытудың мақсаты: сақтау сұрақтарымен студенттерді таныстыру, іздеу, өзгерту, 

құпия ақпаратты қайта орнату болып табылады. Ақпаратты математикалық модель 

түрінде,  ақпаратты  анализдеу  әдістерінде,  криптология  негізінде,  криптография, 


 

криптоанализ, шифрлау беріктігі, кодалау, шифрлау жүйесі әдістері түрінде түсіну үшін білім беру. 

Қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер): Ақпараттық процесстердің математикалық 

модельдері, физикалық және физикалық емес жүйелердегі ақпараттық процестердің 

заңдылықтары,    өлшеу  анықталмағандығының  энтропиялық  мәндерін  қолдана 

отырып өлшеу сапасы мен дәлдігін бағалау тәсілдері. Оқытудың нәтижесі:  

Білуі  керек  –  ақпараттық  қауіпсіздікке  бар  қауіптерді,  компьютерлік  жүйедегі 

ақпаратты  қорғаудың  негізгі  принціптері,  ақпараттың  бұрмалануы  және  ұрлану 

арналары, түрлері, себептері, қорғалған жүйелерді бағалау стандарты,  

криптография,  криптология,  криптоанализ  негіздері,  шифрлау  жүйесінің  моделі, 

криптографиялық әдістерді қолданудың ерекшеліктері. 

Істей алуы керек – Әдебиеттер  мен анықтағыштарды қолдана отырып, қорғалған 

ақпараттық  жүйенің  керекті  сипаттамаларын  анықтау,  ақпаратты  шифрлау 

бағдарламасын  жасау,  ақпараттың  бұрмалануын  және  ұрлану  арнасын  анықтау, 

шифрлаудың негізгі алгоритмдерін білу, криптологияның негізін білу. Дағдысы  болу  керек  –  ақпаратты  қорғаудың  қазіргі  және  болашақ  бағыты, 

криптографияның, криптологияның және криптоанализдің принціптері, ақпараттық 

қауіпсіздікке бар қауіптер, ақпараттың бұрмалануы және ұрлану арналары, түрлері, 

себептері, ақпаратты қорғаудың қазіргі теориясының жетістіктері. Кафедра – Компьютерлік және инфокоммуникациялық қауіпсіздік. 

 

LINUX ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ Кейінгі деректемелері: «Операциялық жүйелердің қауіпсіздігі және әкімшілдеуі». 

Оқытудың  мақсаты:  компьютерлер,  жүйелер  мен  желілердің  жүйелік 

бағдарламалық  қамтамасыз  етуді  іске  асыру  құралдарын  салу  және  пайдалану 

әдістемелік принциптерін негіздеріне оқыту. 

Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер): 

әр  түрлі  амалмен  ақпаратты  өңдеуді, 

функционалдық  және  есептеуiш  мiндеттердi  компьютерде  шешуші  болашақ 

маманның білім, шеберлік, дағдылықты игеріп алуы.

 

Оқытудың нәтижесі:  

Білуі керек:  

- технологиясын, әдістері мен құралдарын өндіру, бағдарламалық өнім; 

- принциптері қазіргі заманғы ОЖ және жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету; 

- технология ұйымдастыру және құру, есептеу және операциялық жүйелер; 

- жіктелуін операциялық жүйелерді және құрылғыларды компьютер; 

- жалпы принциптерін талдау және басқару компоненттері жүйелер; 

- принциптерін енгізу-шығару ақпарат әр түрлі құрылғылар.

 

Істей алуы керек:  

ұйымдастыру,  диалог,  ЭЕМ  базасында  командалық  тілдері  бағдарламалық қабықшалар;

 бағдарламасын құру үшін жұмыс істеуіне ЭЕМ, жүйелері және желілері

- составлять программы для управления функционированием ЭВМ, систем и сетей; Дағдысы  болу  керек: 

жұмыс  істеу  дағдыларын  деректермен  барлық  деңгейдегі 

ұйымдастырудың файлдық жүйесіКафедра – Компьютерлік және инфокоммуникациялық қауіпсіздік.  

 UNIX ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ 

Кейінгі деректемелері: «Операциялық жүйелердің қауіпсіздігі және әкімшілдеуі». 

Оқытудың  мақсаты:  компьютерлер,  жүйелер  мен  желілердің  жүйелік 

бағдарламалық  қамтамасыз  етуді  іске  асыру  құралдарын  салу  және  пайдалану 

әдістемелік принциптерін негіздеріне оқыту. 

Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер): 

әр  түрлі  амалмен  ақпаратты  өңдеуді, 

функционалдық  және  есептеуiш  мiндеттердi  компьютерде  шешуші  болашақ 

маманның білім, шеберлік, дағдылықты игеріп алуы.

 

Оқытудың нәтижесі:  

Білуі керек:  

- технологиясын, әдістері мен құралдарын өндіру, бағдарламалық өнім; 

- принциптері қазіргі заманғы ОЖ және жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету; 

- технология ұйымдастыру және құру, есептеу және операциялық жүйелер; 

- жіктелуін операциялық жүйелерді және құрылғыларды компьютер; 

- жалпы принциптерін талдау және басқару компоненттері жүйелер; 

- принциптерін енгізу-шығару ақпарат әр түрлі құрылғылар.

 

Істей алуы керек:  

ұйымдастыру,  диалог,  ЭЕМ  базасында  командалық  тілдері  бағдарламалық қабықшалар;

 бағдарламасын құру үшін жұмыс істеуіне ЭЕМ, жүйелері және желілері

- составлять программы для управления функционированием ЭВМ, систем и сетей; Дағдысы  болу  керек: 

жұмыс  істеу  дағдыларын  деректермен  барлық  деңгейдегі 

ұйымдастырудың файлдық жүйесіКафедра – Компьютерлік және инфокоммуникациялық қауіпсіздік.  

№ 

р/н Пән 

циклы 


Пәннің 

сандық 


коды 

Пән атауы 

 

Семестр 


Кредит 

саны 


БП 


2212 

Java 


нысанға 

бағытталған 

бағдарламалау 2212 

Java бағдарламалау негіздері 

БП 


2213 

Компьютерлік 

жүйелердің 

және 


желілердің архитектурасы 2213 

Компьютерлік 

жүйелердің 

интерфейстері  

БП 


2214 

Жүйелік бағдарламалау 2214 Жүйелік бағдарламалау негіздері 

БП 2217 

Ықтималдықтар 

теориясы 

және 


математикалық статистика 2217 

Кездейсоқ процесстер 

БП 


2215 

Теориялық 

экономика 

және 


экономикалық тәжірибесі 2215 

Әлеуметтік-экономикалық  дамудың 

Қазақстандық моделі 


 БП 

2216 


Ақпараттық қауіпсіздіктің  құқықтық 

және ақпараттық қамтамасыздығы 2216 Ақпараттық қауіпсіздіктің  ұйымдық 

және құқықтық қамтамасыздығы 

 

JAVA НЫСАНҒА БАҒЫТТАЛҒАН БАҒДАРЛАМАЛАУ 

Қайта 

деректемелер: 

«Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар», 

«Алгоритмдеу  және  (С#)  бағдарламалау  тілдері»,  «Ақпараттық  қауіпсіздік 

негіздері».

 

Кейінгі  деректемелері:  «Қолданбалы  бағдарламалау»,  «Ақпаратты  қорғау 

жүйесінің 

бағдарламалы 

қамтамасыз 

 

етуді 


құрастыру», 

«Интернет-

технологиялардың қауіпсіздігі», «Сымсыз желілердің қауіпсіздігі».

 

Оқытудың  мақсаты:  кең  қолданыстағы  нысанды  –  бағыттамалы  Java  тілінде 

бағдарламалау  технологияларын  және бағдарлама  жазудағы  мүмкін  осал  тұстарын 

оқып түсіну. 

 

Қысқаша  мазмұны:  Бағдарламаны  жасаудағы  әртүрлі  тәсілдер,  әртүрлі 

құрылымдарды бағдарламалау

 

Оқытудың нәтижесі: 

білуі керек – жүйелік бағдарламаның негізін, бағдарламаға нысанды-бағдарланған 

амалдың негізін; бағдарламалау әдістерін және қолданбалы тапсырмаларды шешуге 

арналған тиімді алгоритмдерді жобалау әдістерін; бағдарламаны жүйелеу әдістерін 

білу; 


істей  алуы  керек  –  жоғарғы  деңгейдегі  нысанды-бағдарланған  тілдерде 

бағдарламаларды құру, тестілеу, жүйелеу және дұрыс жаза алу қажет;   

дағдысы  болу  керек  –  бағдарламалық  кешендер  тәсілдері  бойынша  бағдарлама 

жасау.


 

Кафедра – Компьютерлік және инфокоммуникациялық қауіпсіздік. 

 

JAVA БАҒДАРЛАМАЛАУ НЕГІЗДЕРІ 

Қайта 

деректемелер: 

«Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар», 

«Алгоритмдеу  және  (С#)  бағдарламалау  тілдері»,  «Ақпараттық  қауіпсіздік 

негіздері».

 

Кейінгі  деректемелері:  «Қолданбалы  бағдарламалау»,  «Ақпаратты  қорғау 

жүйесінің 

бағдарламалы 

қамтамасыз 

 

етуді 


құрастыру», 

«Интернет-

технологиялардың қауіпсіздігі», «Сымсыз желілердің қауіпсіздігі».

 

Оқытудың  мақсаты:  кең  қолданыстағы  нысанды  –  бағыттамалы  Java  тілінде 

бағдарламалау  технологияларын  және бағдарлама  жазудағы  мүмкін  осал  тұстарын 

оқып түсіну. 

 

Қысқаша  мазмұны:  Бағдарламаны  жасаудағы  әртүрлі  тәсілдер,  әртүрлі 

құрылымдарды бағдарламалау

 

Оқытудың нәтижесі: 

білуі керек – жүйелік бағдарламаның негізін, бағдарламаға нысанды-бағдарланған 

амалдың негізін; бағдарламалау әдістерін және қолданбалы тапсырмаларды шешуге 

арналған тиімді алгоритмдерді жобалау әдістерін; бағдарламаны жүйелеу әдістерін 

білу; 


 істей  алуы  керек  –  жоғарғы  деңгейдегі  нысанды-бағдарланған  тілдерде 

бағдарламаларды құру, тестілеу, жүйелеу және дұрыс жаза алу қажет; 

  

дағдысы  болу  керек  –  бағдарламалық  кешендер  тәсілдері  бойынша  бағдарлама 

жасау.


 

Кафедра – Компьютерлік және инфокоммуникациялық қауіпсіздік.  

 

КОМПЬЮТЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕРДІҢ ЖӘНЕ ЖЕЛІЛЕРДІҢ АРХИТЕКТУРАСЫ 

Қайта  деректемелер:    «Ақпараттық-коммуникациялық  технологиялар»,  «Linux 

операциялық жүйе». Кейінгі  деректемелері:  «Ақпаратты  қакіпсіздіктің  бағдарламалы-жабдықтық 

құралдары». Қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер): ішкі және сыртқы жады жұмысының негізгі 

әдістерін,  құрылымдық  ерекшеліктерін,  жүйелік  магистральдар  және  олардың 

функциясы,  кіріс-шығыс  модулімен  жұмыс,  компьютелік  жүйе  функциясымен 

базалық компоненттерді оқыту. Оқытудың нәтижелері:  

Білу керек:

 

 Компьютерлік жүйенің ішкі құрылғыларын; 

-

  интерфейстердің жұмыс істеу принциптерін;

  

Істей алуы керек:  

-  Windows реестрлерінің параметрлерін өзгерту; Дағдысы болу керек: 

- Windows реестрінде мәліметтердің сақталу принципін; Кафедра – Компьютерлік және инфокоммуникациялық қауіпсіздік.

 

 КОМПЬЮТЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕРДІҢ ИНТЕРФЕЙСТЕРІ 

Қайта  деректемелер:    «Ақпараттық-коммуникациялық  технологиялар»,  «Linux 

операциялық жүйе». Кейінгі  деректемелері:  «Ақпаратты  қакіпсіздіктің  бағдарламалы-жабдықтық 

құралдары». Оқытудың  мақсаты:  қазіргі  замануи  компьютерлік  жүйенің  ішкі  құрылғыларын 

интерфейс бөлшектерімен оқыту.   

Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  жүйелік  магистральдар  және  олардың 

функциясы,  кіріс-шығыс  модулімен  жұмыс,  ішкі  және  сыртқы  жады  жұмысының 

негізгі  әдістерін,  құрылымдық  ерекшеліктерін,  компьютелік  жүйе  функциясымен 

базалық компоненттерді оқыту. Оқытудың нәтижелері:  

Білу керек:

 

 ЭЕМ жүйесінің ішкі құрылғыларын; 

-

  ЭЕМ жүйесінің интерфейстердің жұмыс істеу принциптерін;

  
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет