Программалау негіздеріДата02.08.2022
өлшемі141.84 Kb.
#38028
түріПрограмма

Программалау негіздері
Попова Н.В., Допира Р.И., Копбалина С.С.
$$$ 1
Си тілінде стандартты типтердің жиынтығы:
A) char, shortint, int, longint, float, double
B) character, integer, real, complex, logical
C) char, short, int, long, float, double
D) char, integer, real, boolean
E) char, numeric, boolean, single, double, extended
$$$ 2
Си тілінде айнымалының атауы:
A) 1size
B) size.
C) size1
D) size*
E) size
$$$ 3
Операторлар жиынтығының немесе функция денесінің басы мен соңы:
A) begin
B) (
C) [
D) {
E) end
F) )
G) }
H) ]
$$$ 4
( 0 ^ 1 ) ( 1 ^ 0 ) өрнегінің мәні:
A) 0
B) 2
C) 1
D) 5
E) -1
$$$ 5
14 / 5 өрнегінің мәні:
A) 2.8
B) 4
C) 2
D) 0.8
E) 3
$$$ 6
14 % 5 өрнегінің мәні:
A) 2.8
B) 2
C) 0.8
D) 3
E) 4
$$$ 7
( 15 % 3 ) | ( 4 % 3 ) өрнегінің мәні:
A) 1
B) 0
C) 15
D) 4
E) 3
$$$ 8
escape-тізбегі арқылы орындалатын амалдар:
A) \n каретка белгісін кері қайтарады
B) \n қағазды бір бетке созуды шақырады
C) \n курсорды келесі жолдың басына апарады
D) \n курсорды экран табуляциясының келесі позициясына орналастырады
E) \t каретка белгісін кері қайтарады
F) \t қағазды бір бетке созуды шақырады
G) \t курсорды келесі жолдың басына апарады
H) \t курсорды экран табуляциясының келесі позициясына орналастырады
$$$ 9
Ақиқат өрнектің мәні:
A) 0
B) !0
C) true
D) false
E) мәні жоқ
$$$ 10
Қате тұжырым:
A) char типтегі айнымалыларға келесі амалдарды қолдануға болады +, -, *, /, %
B) unsigned квалификаторы таңбасыз char, short, int, long типтерін анықтайды
C) бүтін операндтарды бөлгенде нәтижесі бүтін мәнге дейін дөңгелектенеді
D) signed квалификатор таңбалы char, short, int, long типтерін анықтайды
E) lvalue терминімен кері әсер ету нәтижесінде мәндері өзгеретін операндтарды атайды
F) Си тілінде амалдар унарлы және бинарлы деп бөлінеді
G) Си тілінде приоритеті ең төмен унарлы амалдар: ~, !, - және басқалары
H) escape-тізбегі мәтіндік файлға шығаруды басқаруға мүмкіндік береді
$$$ 11
0x17 тұрақтысы жазылған санау жүйесі:
A) он алтылық
B) сегіздік
C) белгілік
D) ондық
E) бұл бүтін типті тұрақтының қате жазылған түрі
$$$ 12
Си тілінде "нүктелі үтір (;)" белгісі:
A) кейбір қадамдардың соңын білдіреді
B) программада тізбектелген қадамдарды ажыратады
C) функцияның тақырыбында формальды параметрлерді ажыратады
D) "блок" деген құрылымдық нұсқауды міндетті түрде аяқтау
E) амалды білдіреді
$$$ 13
Си тілінде өрнек:
A) бұл нұсқау, оны программада соңында "нүктелі үтір (;)" белгісін қою арқылы береді
B) бұл әріптер мен амалдар белгілерінің еркін түрдегі жиынтығы
C) бұл формула, онда тұрақтылар, айнымалылар, амалдар белгілері, функцияларды шақыру, дөңгелек жақшалар болады
D) циклдық алгоритмді береді
E) кез келген нұсқаудың құрамында болады
$$$ 14
"Блок" деп аталатын құрылымдық нұсқау:
A) дөңгелек жақшаға ( ) алынған кез келген нұсқаулардың тізбегі
B) ирек жақшаға { } алынған кез келген нұсқаулардың тізбегі
C) төтрбұрышты жақшаға [ ] алынған кез келген нұсқаулардың тізбегі
D) begin end операторлық жақшаға алынған кез келген нұсқаулардың тізбегі
E) тармақталу және цикл нұсқаулықтарының құрамына міндетті түрде кіретін нұсқау
$$$ 15
Операндтар араласып тұрғанда типтердің туралануының тәртібі:
A) float, int, char, double, short
B) double, int, float, char,short
C) double, float, int, short, char
D) char, short, int, float, double
E) short, char, float, int, double
$$$ 16
«Мәліметтер типі» мен «берілгендер модификаторы» ұғымдарының ерекшеліктері:
A) тип өлшемді, ал модификатор таңбаны анықтайды
B) тип жадыға жүктеледі, ал модификатор - жоқ
C) тип таңбаны, ал модификатор өлшемді анықтайды
D) модификаторды жариялауға болады, ал типті - жоқ
E) мәліметтер типі аумақтық, ал модификатор - жергілікті
$$$ 17
i++ амалы:
A) бірді екі рет қосады
B) i- дің мәні басқа амалда қолданылғаннан кейін бірді қосады
C) ) i- дің мәні басқа амалда қолданылмас бұрын бірді қосады
D) i- дің мәні басқа амалда қолданылу уақытында бірді қосады
E) осы айнымалыға бөлінген 2 байт орынды босатады
$$$ 18
Логикалық амалдар жиынтығы:
A) ,>,>=,<,<=,==,||,!,!=
B) =,==,!=,?=,>=,>,<=,<,+=
C) +=,,||,>=,>,<=,<,!=,
D) >,<,+,=,,-,%=,!=,*=
E) (),,>,<,==,!=,||,!,?:;
$$$ 19
Өрнекте амалдың орындалу ретінің анықталуы:
A) тек қана әрбір амалдың приоритетімен анықталады
B) тек қойылған дөңгелек жақшаларға байланысты
C) дөңгелек жақшалар мен амалдың приоритетімен
D) жедел жадының көлемі мен приоритеті арқылы
E) приоритетімен, жақшалармен, өрнектің өлшемімен
$$$ 20
Си тілінде бүтін сан мен бөлшек санды енгізу:
A) scanf(''%d %z'', d, z)
B) scanf(''%f %c'', d, z)
C) scanf(''%c %d'', d, z)
D) scanf (''%d %f'', z, d)
E) scanf(2 сан енгіз), a, b
$$$ 21
Келесі нұсқау орындалғаннан кейін K айнымалысының мәні:
K = -1;
if ( K < -1 )
K--; K += 2;
A) 0
B) 1
C) 2
D) -1
E) -2
$$$ 22
Келесі нұсқау орындалғаннан кейін K айнымалысының мәні:
K = -1;
if ( K )
K--; K += 2;
A) 1
B) -1
C) 2
D) -2
E) 0
$$$ 23
S айнымалысының мәні:
K = 10;
switch ( K >> 3 ) {
case 0: S = 7;
case 1: S = 3;
case 3: S = 4;
}
A) 4
B) 0
C) 7
D) 3
E) 10
$$$ 24
Си++ тілінде ағынды шығарғаннан кейін ағын файлының жабылуы:
A) closed( ) функциясы арқылы
B) fclose( ) функциясы арқылы
C) ficlose( ) функциясы арқылы
D) eof( ) функциясы арқылы
E) close( ) функциясы арқылы
$$$ 25
sizeof \\FIRE\\WATER амалының мәні:
A) 13
B) 14
C) 12
D) 11
E) 10
$$$ 26
sizeof "\"FIREWALL\"" амалының мәні:
A) 12
B) 11
C) 13
D) 10
E) 9
$$$ 27
Келесі нұсқау орындалғаннан кейін S айнымалысының мәні:
S = 0; L = 3;
for ( I = 1; I <= L; I++ )
S = S + 2*I;
A) 1
B) 6
C) 12
D) 0
E) 15
$$$ 28
Келесі нұсқау орындалғаннан кейін S айнымалысының мәні:
S = 0; L = 3;
for ( I = 1; I <= L; I++ )
S = S + I;
A) 0
B) 6
C) 4
D) 1
E) 5
$$$ 29
Келесі нұсқау орындалғаннан кейін S айнымалысының мәні:
S = 1;
for ( I = 1; I <= 2; I++ )
S = S * I;
A) 0
B) 1
C) 4
D) 3
E) 2
$$$ 30
Келесі нұсқау орындалғаннан кейін S айнымалысының мәні:
S = 1; L = 2;
for ( I = 1; I <= L; I++ )
S = 2*S + I;
A) 1
B) 19
C) 2
D) 8
E) 0
$$$ 31
Келесі нұсқау орындалғаннан кейін S айнымалысының мәні:
K = 5;
for ( I = 1; I < 1; I-- )
K = K - I;
A) 1
B) 5
C) 2
D) 4
E) 3
$$$ 32
Келесі нұсқау орындалғаннан кейін K айнымалысының мәні:
K = 2; I = -1;
while ( I > -5 ) {
I--; K++;
}
A) 5
B) 6
C) 7
D) 2
E) -5
$$$ 33
Келесі нұсқау орындалғаннан кейін K айнымалысының мәні:
K = 3; I = -2;
while ( I >= -5 ) {
I--; K++;
}
A) -5
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
$$$ 34
Келесі нұсқау орындалғаннан кейін K айнымалысының мәні:
K = 3; I = 1;
do {
I--; K++;
} while ( I > 0 );
A) 3
B) 4
C) 2
D) 5
E) 0
$$$ 35
Келесі нұсқау орындалғаннан кейін K айнымалысының мәні:
K = -2; I = -3;
do {
I++; K--;
} while ( I < 0 );
A) -2
B) -5
C) -3
D) -1
E) -4
$$$ 36
char W[ ] = "akrobat zavarka arkadia arkan" ; жолы берілген.
Келесі нұсқау орындалғаннан кейін W айнымалысының мәні:
for ( K = 0 ; W[K]; K++ )
if ( W[K] >= 'a' W[K] <= 'z' )
W[K] += 'A' - 'a';
A) "AKROBAT ZAVARKA ARKADIA ARKAN"
B) "AkrobAt zAvArkA ArkAdiA ArkAn"
C) "krobt zvrk rkdi rkn"
D) "AkrobAt zavarka arkadia arkan"
E) "Akrobat zavarka arkadia arkan"
$$$ 37
char W[ ] = "akrobat zavarka arkadia arkan"; жолы берілген.
Келесі нұсқау орындалғаннан кейін W айнымалысының мәні:
char Z = 'a';
for ( K = L = 0; W[K]; K++ )
if ( W[K] != Z )
W[L++] = W[K]; W[L] = '\0';
A) "aakrobat zavarka arkadia arkan"
B) "akrobt zvrk rkdi rkn"
C) "krobat zavarka arkadia arkan"
D) "akrobat zavarka arkadia arka"
E) "krobt zvrk rkdi rkn"
$$$ 38
char W[80] = "akrobat zavarka arkadia arkan", V[80] = "arka"; жолдары берілген.
Келесі нұсқау орындалғаннан кейін W айнымалысының мәні:
for ( L = K, I = 0; V[I] != '\0' W[L] = = V[I]; L++, I++ ) ;
if ( V[I] = = '\0' ) break;
}
A) 24
B) 10
C) 16
D) 12
E) 11
$$$ 39
Келесі нұсқау орындалғаннан кейін S айнымалысының мәні:
int A[ ] = {1, 2, 3, 4, 1}, S = 1, *P;
P = A;
while ( P <= A[4] ) {
S = S * ( *P ); P++;
}
A) 26
B) 1
C) 11
D) 24
E) 0
$$$ 40
Келесі нұсқау орындалғаннан кейін S айнымалысының мәні:
int D[ ] = {0, 1, 2, 3}, S = 1, *P;
P = D;
do {
S = S * ( *P ); P++;
} while ( P <= D[3] );
A) 3
B) 0
C) 1
D) 2
E) 6
$$$ 41
Келесі нұсқау орындалғаннан кейін S айнымалысының мәні:
int B[ ] = {2, 3, 4, 5, 6}, S = 0, K = 0;
do {
S = S + B[K]; K++;
} while ( K <= 4 );
A) 10
B) 1
C) 0
D) 5
E) 20
$$$ 42
Келесі нұсқау орындалғаннан кейін S айнымалысының мәні:
int C[ ] = {3, 6, 1, 2, 4}, S = 1, K = 0;
while ( K <= 4 ) {
S = S + C[K]; K++;
}
A) 15
B) 16
C) 18
D) 17
E) 0
$$$ 43
Келесі нұсқау орындалғаннан кейін S айнымалысының мәні:
int A[ ] = {1, 2, 3, 4, 1}, S = 0, K;
for ( K = 0; K < 5; K++ ) {
if ( A[K] % 2 = = 0 ) continue;
S += A[K];
}
A) 4
B) 6
C) 11
D) индекс шекарасы бұзылды
E) 5
$$$ 44
Келесі нұсқау орындалғаннан кейін К айнымалысының мәні:
int M[ ] = {1, -1, 2, 4}, I, K = 0;
for ( I = 0; I < 3; I++ )
K += M[I];
A) 5
B) 2
C) 6
D) 1
E) 0
$$$ 45
Қате тұжырым:
A) жергілікті автоматты айнымалыларға auto класын көрсету міндетті емес
B) статикалық айнымалылыр файлдың сыртында көрінбейді
C) айнымалыны немесе функцияны бергенде extern кілттік сөзі олардың анықтамалары басқа файлда екендігін көрсетеді
D) статикалық және сыртқы айнымалылар үнсіз келісім бойынша нөлмен беріледі
E) жадының register класын кез келген айнымалы үшін беруге болады
F) кез келген функцияны шақыру кезінде типтері, саны және орындалу ретіне сәйкес негізгі және формальды параметрлер арасындағы сәйкестікті сақтау керек
G) ) жадының register класының айнымалылары регистрлердегі тез жадыға орналастырылады
$$$ 46
Қате тұжырым:
A) тақырыптық ( .h ) файл – бұл мәтіндік файл
B) тақырыптық ( .h ) файл әдетте функцияның сыртқы прототипін, сыртқы айнымалыларды сипаттау, тұрақтыларды анықтау үшін қолданылады
C) тақырыптық ( .h ) файл программаға include кітапханасы арқылы қосылады
D) include кітапханасының көмегімен тақырыптық ( .h ) файлдарын іздеудің екі тәсілінің біреуін көрсетуге болады
E) тақырыптық ( .h ) файл программаға компоновка кезінде қосылады
$$$ 47
Функцияның прототипі:
A) міндетті түрде extern квалификаторымен көрсетіледі
B) include кітапханасындағы тақырыптық файлдан жанама қосылады немесе анық көрсетіледі, бірақ осы функцияға шақырулардың барлығына қолданылады
C) бұл тек функциясының тақырыбы
D) міндетті түрде typedef инструкциясында көрсетіледі
E) функцияның аты мен оның формальды параметрлерінің атынан тұрады
$$$ 48
Қате жазылған инструкция:
A) struct T {float A; int N;};
B) do K--; while ( K );
C) F( int K, int N ) {return K+N*N;}
D) if ( K < 10 ) K++ else K--;
E) S += K;
F) F( int K, int N ); {return K+N*N;}
G) do {S = S + K; K--; }while ( K );
$$$ 49
Дұрыс жазылған инструкция:
A) while ( F( ); );
B) switch ( K ) {case 0: K++; case 1: K--; default ;}
C) for ( K = 0, K < 10, K++ );
D) S = K;
E) void G( ) {return 0;}
F) switch ( K ) {case 0: K++; case 1: K--; default: ;}
G) for ( K = 0; K < 10; K++ );
$$$ 50
Қате жазылған инструкция:
A) switch ( K ) {case 0: K++; case 1: K--; default ;}
B) for ( K = 0, K < 10, K++ );
C) do K--; while ( K );
D) F( int K, int N ) {return K+N*N;}
E) if ( K < 10 ) K++; else K--;
F) struct T {float A; int N;};
G) S += K;
H) while ( F( ) );
$$$ 51
Программа үзіндісі орындалу барысында X және Y мәндері:
E( int A, int B )
{A *= B; B = A % 7;}
main( ) {
int X = 4, Y = 3;
E( X, Y );
X += Y; Y = X - Y;
}
A) 12 және 5
B) 17 және 12
C) 17 және 7
D) 16 және 12
E) 7 және 4
$$$ 52
Программа үзіндісі орындалу барысында X және Y мәндері:
F( int *A, int B )
{*A *= B; B = *A % 7;}
main( ) {
int X = 4, Y = 3;
F( X, Y );
X += Y; Y = X - Y;
}
A) 15 және 12
B) 7 және 4
C) 12 және 5
D) 17 және 7
E) 16 және 12
$$$ 53
Программа үзіндісі орындалу барысында X және Y мәндері:
G( int A, int *B )
{A++; *B /= A;}
main( ) {
int X = 1, Y = 7;
G( X, Y );
X++; Y *= 2;
}
A) нөлге бөлу
B) 2 және 6
C) 2 және 14
D) 3 және 6
E) 3 және 14
$$$ 54
Программа үзіндісі орындалу барысында X және Y мәндері:
H( int *A, int *B )
{*A -= *B; *B /= *A;}
main( ) {
int X = 7, Y = 6;
H( X, Y );
X++; Y %= X;
}
A) 8 және 3
B) 8 және 2
C) 2 және 0
D) 8 және 1
E) 2 және 1
$$$ 55
K айнымалысының мәні:
U( int N, int A[ ], int B[ ] ) {
int S = 0;
while ( N ) {
N--; S *= A[N]*B[N];
}
return S;
}
int A[ ] = {1, 2, 3, 4}, B[ ] = {2, 3, 4, 5};
main( ) {K = U( 3, A, B );}
A) 20
B) 40
C) 144
D) 0
E) 2880
$$$ 56
K айнымалысының мәні:
T( int N, int A[ ] ) {
int S = -1;
while ( N ) {
N--;
if ( A[N] > S ) S = A[N];
}
return S;
}
int B[ ] = {2, 3, 4, 5};
main( ) {K = T( 3, B );}
A) -1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
$$$ 57
Программаның үзіндісі берілген
struct TDate {
char M, D;
};
struct TDate D1 = {1, 9};
struct TDate D2 = {7, 26};
struct TDate D3 = {6, 18};

D1.M = D1.M + 3; D1.D = D1.D + 9;


D2.M = D2.M - 3; D2.D = D2.D - 8;
D3.M = D3.M - 2; D3.D = D3.D + 13;
printf( "%d %d\n", ( D1.M < D2.M ) || ( D1.M = = D2.M ) ( D1.D < D2.D ),
( D3.M > D2.M ) || ( D3.M = = D2.M ) ( D3.D > D2.D ) );
Оның орындалуы нәтижесінде экранға шығатын мәндер:
A) 0 0
B) 1 0
C) 0 1
D) 1 1
E) char типінің шекарасынан шығып кетті
$$$ 58
Программаның үзіндісі берілген
struct TZ {
int X, Y;
};
int DZ( struct TZ *A, struct TZ B ) {
B.X = B.X - 2; B.Y = B.Y + 2;
if ( B.X = = 0 B.Y = = 0 )
return 0;
else {
A -> X = ( A -> X + 0.5*B.X ) / B.X;
A -> Y = A -> Y / B.Y;
return 1;
}
}
struct TZ Z = {5, 14}, W = {5, 3};
онда DZ( Z, W ), Z, W мәндері:
A) DZ = 1 Z = {2.166667, 2.8} W = {5, 3}
B) DZ = 1 Z = {2, 2} W = {5, 3}
C) DZ = 0 Z = {5, 14} W = {5, 3}
D) DZ = 1 Z = {2, 3} W = {5, 3}
E) DZ = 1 Z = {2, 2} W = {3, 5}
$$$ 59
Программаның үзіндісі берілген
struct TR {
float X, Y;
};
void P( int A[ ], struct TR R ) {
A[0] = A[1] - 4;
R.Y = ( int )( R.X + 0.5 );
}
main( ) {
int B[ ] = {19, 53};
struct TR C = {2.72, 6.28};
P( B, C );
B және C айнымалыларының мәні:
A) B = {19, 53} C = {3.00, 6.28}
B) B = {15, 53} C = {2.72, 6.28}
C) B = {49, 53} C = {2.72, 6.28}
D) B = {49, 53} C = {2.72, 3.00}
E) B = {49, 53} C = {2.72, 6.00}
$$$ 60
PF мәтіндік файлы -5, 7, 2, -4, 8 бүтін мәндерден тұрады. Y айнымалысының мәні:
FILE *PF;
int K, L, Y = 0;
fscanf( PF, "%d", K );
while ( fscanf( PF, "%d", L ) != EOF ) ;
Y = K - L; Y = Y * Y;
A) 0
B) 144
C) 9
D) -13
E) 169
$$$ 61
PF мәтіндік файлы 5, 3, 4, 8, 1 бүтін мәндерден тұрады. Y айнымалысының мәні:
FILE *PF;
int K, Y = 1;
while ( fscanf( PF, "%d", K ) != EOF )
if ( K % 2 ) Y += K;
A) 21
B) 12
C) 9
D) 10
E) 6
$$$ 62
Екілік F файлына келесі {-5, 2}, {-4, 4}, {7, 6}, {3, 5} int типтегі мәндерден құралған құрылымдар шығарылған. Программаның орындалу нәтижесінде С құрылымының элементтерінің мәні:
struct TA {
int X, Y;
};
struct TA A, B, C;
FILE *F;
fread( A, sizeof( A ), 1, F );
fread( B, sizeof( B ), 1, F );
C.X = A.Y - B.X; C.Y = A.X - B.Y;
A) {-9, 6}
B) {-1, -2}
C) {6, -9}
D) {3, 2}
E) {4, 1}
$$$ 63
Екілік F файлына келесі {'C', 'O'}, {'M', 'P'}, {'U', 'T'}, {'E', 'R'} char типтегі мәндерден құралған құрылымдар шығарылған. Программаның орындалу нәтижесінде С құрылымының элементтерінің мәні:
struct TA { char X, Y; } A, B;
struct TAp { char X[3]; char Y[3]; } C = {"", ""};
FILE *F;
fread( A, sizeof( A ), 1, F );
fread( B, sizeof( B ), 1, F );
C.X[0] = A.Y; C.X[1] = B.X;
C.Y[0] = A.X; C.Y[1] = B.Y;
A) {"OM", "CP"}
B) {"CM", "OP"}
C) {"TE", "UR"}
D) {"UE", "TR"}
E) {"MC", "PO"}
$$$ 64
Екілік F файлына келесі {"zam", "lom"}, {"al", "ki"}, {"kle", "ot"}, {"val", "kol"} char [8] типтегі мәндерден құралған құрылымдар шығарылған. Программаның орындалу нәтижесінде С құрылымының элементтерінің мәні:
struct TA {
char X[8]; char Y[8];
} A, B, C = {"", ""};
FILE *F;
fread( A, sizeof( A ), 1, F );
fread( B, sizeof( B ), 1, F );
strcpy( C.X, A.Y ); strcat( C.X, B.X );
strcpy( C.Y, A.X ); strcat( C.Y, B.Y );
A) {"lomki", "zamal"}
B) {"lomal", "zamki"}
C) {"kilom", "alzam"}
D) {"otval", "klekol"}
E) {"kleval", "otkol"}
$$$ 65
long F2( int N ) {
if ( N < 4 ) return 2;
else return N * F2( N - 2 );
}
F2( 6 ) мәні:
A) 24
B) 48
C) 8
D) 720
E) 240
$$$ 66
Функция берілген
int Ack( int M, int N ) {
if ( M <= 0 )
return N + 1;
else
if ( N <= 0 )
return Ack( M - 1, 1 );
else
return Ack( M - 1, Ack( M, N - 1 ) );
}
Ack( 1, 2 ) мәні:
A) 3
B) 4
C) 2
D) 1
E) 5
$$$ 67
Функция берілген
int F( int N ) {
if ( N <= 2 )
return 3;
else
return F( N - 1 ) + F( N - 2 );
}
F( 6 ) мәні:
A) 15
B) 24
C) 39
D) 5
E) 8
$$$ 68
Екі файл берілген – негізгі функция мен S функциясы:

/* p.c */
extern void S( int *, int * );
main( ) {
int A = 18, B = 17;
S( A, B );
A = A % 3; B = B / 3;
}

/* u.c */
void S( int *Y, int *X ) {
*X = *X - 4; *Y = *Y + 4;
}

A және B айнымалыларының мәні:
A) 2 7
B) 4 0
C) 7 1
D) 1 4
E) 1 5
$$$ 69
Екі файл берілген – негізгі функция мен S функциясы:

/* p.c */
extern void S( int *, int );
main( ) {
int A = 18, B = 17;
S( A, B );
A = A % 3; B = B / 3;
}

/* u.c */
void S( int *Y, int X ) {
X = X - 8; *Y = *Y + 8;
}

A және B айнымалыларының мәні:
A) 2 5
B) 0 3
C) 0 8
D) 1 5
E) 2 3
$$$ 70
Айнымалылар мен типтердің сипаттамасы берілген
struct Link { /* қарапайым сызықтық тізім элементінің типі */
float Info; /* берілгендер өрісі */
struct Link *Next; /* келесі элементі көрсетілген байланыс өрісі*/
} *Head, /* тізімнің бірінші элементіне сілтеме*/
*Curr; /* тізімнің ағымдық элементіне сілтеме */
Тізім келесі мәндерден тұрады 3, 7, 4, 2, 8, ал соңғы элемент байланыс өрісінде NULL- ден тұрады.
float S = 0;
Curr = Head; K = 0;
while ( Curr != NULL ) {
S = S + Curr -> Info; Curr = Curr -> Next; K = K + 1;
}
S = S / K;
Келесі фрагмент орындалғаннан кейін S айнымалысының мәні:
A) 5.0
B) 4.0
C) 4.8
D) 6.0
E) 4.7
$$$ 71
Айнымалылар мен типтердің сипаттамасы берілген
struct Link { /* қарапайым сызықтық тізім элементінің типі */
float Info; /* берілгендер өрісі */
struct Link *Next; /* келесі элементі көрсетілген байланыс өрісі*/
} *Head, /* тізімнің бірінші элементіне сілтеме*/
*Curr; /* тізімнің ағымдық элементіне сілтеме */
Тізім келесі мәндерден тұрады 3, 7, 4, 2, 8, ал соңғы элемент байланыс өрісінде NULL- ден тұрады.
float S, T;
Curr = Head; K = 0; S = Curr -> Info;
while ( Curr != NULL ) {
T = Curr -> Info; Curr = Curr -> Next; K = K + 1;
}
Келесі фрагмент орындалғаннан кейін ( S + T ) / K және ( S - T ) / K өрнектерінің мәні:
A) 1.0
B) 1.2
C) 2.2
D) 1.25
E) 1.75
F) 0.2
G) 0.25
H) -1.0
$$$ 72
Сілтемелік тип:
A) long *pK = pL;
B) Pointer P;
C) float A = B;
D) *C = D;
E) double @X = Y;
F) void F( int *, char * );
G) class Pointer { char *S; };
H) int Proc( TZap , char, int );
$$$ 73
new кілттік сөзінің мағынасы:
A) бинарлық амал
B) динамикалық жадыны жаулайтын функция
C) динамикалық массивті жариялау
D) n-дік амал
E) унарлық амал
$$$ 74
delete кілттік сөзінің мағынасы:
A) динамикалық жадыны босататын функция
B) n-дік амал
C) ! және ~ амалдарымен бір приоритетті амалдар
D) [ ] және -> амалдарымен бір приоритетті амалдар
E) :: амалымен бір приоритетті амал
$$$ 75
Келесі жариялаудағы дұрыс емес инстуркция:
int *P, A[100];
A) P = new int;
B) P = new A[100];
C) P = new int[10];
D) P = A;
E) P = A[0];
F) A = P;
G) A[0] = P;
$$$ 76
Қате жазылған функция:
A) float Dlina( float, float = 2.5, int = 0 );
B) char Format( char *, ... );
C) int Square( float = 3.1, int, char = '!' );
D) char Symbol( char, int, float [ ] );
E) char * Formula( char *, int );
F) float Maria( int = 0, char, int = 5 );
G) double Lolita( double = 0.1, int );
$$$ 77
Айнымалылар келесі түрде жарияланған:
int *A, *B; double *C; void *D;
Мүмкін емес инструкция:
A) if ( *A = = *B ) D = NULL;
B) A = new int;
C) cout << sizeof( *B ) << " " << sizeof( *C ) << endl;
D) cin >> *D;
E) if ( A != B ) *B = *A;
F) delete C;
G) A = new int[ sizeof( *B ) ];
H) D = new D;
$$$ 78
Айнымалылар келесі түрде жарияланған
int *A, *B; double *C; void *D;
Мүмкін емес инструкция:
A) *A = new int;
B) delete [ sizeof( *D ) ] D;
C) if ( A != B ) *D = *A;
D) cin >> *A >> *C;
E) cout << *D;
F) delete C;
$$$ 79
Си++ тіліне Си тілінен енгізу/шығаруды ұйымдастырудың бірнеше деңгейлері көшті:
A) төмен деңгейлі, консолдан тура ауысу, ағындық
B) форматты, ағындық, форматсыз
C) төмен деңгейлі, типизацияланған, мәтіндік
D) мәтіндік, консолдан тура ауысу, ағындық
E) типизацияланған, типсіз, мәтіндік
$$$ 80
Кодтың үзіндісіне түсіндіру:
char *ch; int *temp, i, k, *j;
float *pif, mas;
float arr;
A) temp – аргументсіз функцияның аты
B) float типтегі mas, arr және k нұсқауыштары жарияланған
C) int типтегі i, k айнымалылары жарияланған
D) temp файлдың атын білдіреді
E) символ * инкапсуляция режимін білдіреді
F) ch, temp, j, pif нұсқауыштары жарияланған
G) float типтегі mas, arr айнымалылары жарияланған
$$$ 81
С тіліндегі программаның фрагменті берілген:
#include
void main(){
FILE *pf;
pf=fopen(“FileName”, “rb”);}
A) «FileName» жолы файлдың атын және оған баратын жолды береді
B) Файл туралы барлық қызметші ақпарат “FileName” атты файлды сақталады
C) Файл әрқашан fopen() функциясының көмегімен сәтті ашылады
D) fopen() функциясы мәтіндік файлды жазу үшін ашады
E) fopen() функциясы мәтіндік файлды оқу үшін ашады
F) fopen() функциясы екілік файлды оқу үшін ашады
G) pf – файл туралы қызметші ақпараттан тұратын файлға нұсқауыш
$$$ 82
Дұрыс емес тұжырым:
A) if шарт инструкциясы қысқаша түрде жазыла алады (else-сіз)
B) алдыңғы шартты while цикл инструкциясында бірде бір итерация орындалмауы мүмкін
C) егер switch инструкциясында өрнектің мәні case -тегі қандай да бір тұрақтымен сәйкес келсе, онда осы тармақтағы инструкция ғана орындалады
D) соңғы шартты do-while цикл инструкциясында кем дегенде бір итерация орындалуды талап етеді
E) жалпы түрдегі for цикл инструкциясында бірде бір итерация орындалмауы мүмкін
$$$ 83
Дұрыс емес тұжырым:
A) int A[10]; массивін жариялағанда оның ең жоғарғы индексті элементі - A[9]
B) char S[ ] = "листопад"; жолын жариялағанда оның ең жоғарғы индексті элементі - S[8]
C) массивтің аты – оның нөлдік элементіне нұсқауыш болғандықтан, массивтің атына нұсқауышта қолданылатын барлық амалдар қолданылады
D) нұсқауыштарға +, -, ++, -- амалдары қолданыла алады
E) int A[5], *ptr = A; сипатталуынан кейін программада ptr[2] айнымалысы қолданылуы мүмкін
$$$ 84
Келесі инструкциялар орындалғаннан кейін S айнымалысының мәні:
int C[ ] = {3, 6, 1, 2, 4}, S = 0, K;
for ( K = 0; K < 5; K++ ) {
if ( C[K] % 2 = = 1 ) continue;
S += C[K];
}
A) 16
B) 8
C) 4
D) 12
E) индекс диапазоны шекарадан шығып кетті
$$$ 85
Келесі инструкциялар орындалғаннан кейін S айнымалысының мәні:
int M[ ] = {1, -1, 2, 4}, S = 0, K;
for ( K = 0; K < 4; K++ ) {
if ( M[K] > 1 ) continue;
S += M[K];
}
A) -1
B) 0
C) 2
D) 6
E) индекс диапазоны шекарадан шығып кетті
$$$ 86
Келесі инструкциялар орындалғаннан кейін S айнымалысының мәні:
int N[ ] = {4, 3, -5, 8, -1}, S = 0, K;
for ( K = 0; K < 5; K++ ) {
if ( N[K] < 3 ) continue;
S += N[K];
}
A) 15
B) -5
C) 12
D) -6
E) индекс диапазоны шекарадан шығып кетті
$$$ 87
Келесі инструкциялар орындалғаннан кейін К айнымалысының мәні:
int N[ ] = {4, 3, -5, 8, -1}, I, K = 0;
for ( I = 0; N[I] > 0; I++ )
K += N[I];
A) 4
B) 7
C) 2
D) -5
E) -1
$$$ 88
char W[80] = "akrobat zavarka arkadia arkan", V[80] = "arka"; символдар жолы берілген.
Келесі инструкциялар орындалғаннан кейін V айнымалысының мәні:
K = L = 0;
while ( V[K] )
K++;
while ( V[K++] = W[L++] ) ;
A) "akrobat zavarka arkadia arkan"
B) "arkaakrobat zavarka arkadia arkan"
C) "akro"
D) циклдан шыға алмай қалу
E) "arkabat zavarka arkadia arkan"
$$$ 89
Қате жазылған функцияның тақырыбы:
A) void * Kvadr( float X, float Y )
B) AddVect( float U[ ], float V[ ], float W[ ] )
C) char * Cpy( int N, char * S, char * D )
D) void Perebor( int N, ... )
E) int Count( int A, int N );
$$$ 90
Берілген амалдардың массив элементіне өтуге мүмкіндік беретіні:
A) Matr( 10, 20 )
B) A[2*K + 1]
C) Vector.Element
D) Array -> Element
E) Massive
$$$ 91
Берілген амалдардың ішінде функцияны шақыру:
A) Sign[2*K + 1]
B) Func.Argument
C) Cos -> X
D) function
E) Matr( 10, 20 )
$$$ 92
Берілген амалдардың ішінде құрылым немесе бірігу элементіне өту:
A) Struct[Pole]
B) Record -> Element
C) Func.Arg
D) structure
E) Struc( Elem )
$$$ 93
Берілген амалдардың ішінде нұсқағышпен адрестелген құрылым элементіне өту:
A) Struct[Pointer]
B) Shift.Elem
C) PointerStruct
D) Address( Element )
E) Sin -> Y
$$$ 94
Қате жазылған жол:
A) struct T {float A; int N;};
B) do K--; while ( K );
C) F( int K, int N ) {return K+N*N;}
D) if ( K < 10 ) K++ else K--;
E) S += K;
$$$ 95
Қате жазылған жол:
A) F( int K, int N ); {return K+N*N;}
B) struct T {float A; int N;};
C) do K--; while ( K );
D) if ( K < 10 ) K++; else K--;
E) S += K;
$$$ 96
Қате жазылған жол:
A) struct T {float A; int N;};
B) F( int K, int N ) {return K+N*N;}
C) if ( K < 10 ) K++; else K--;
D) S += K;
E) do S = S + K; K--; while ( K );
$$$ 97
Дұрыс жазылмаған жол:
A) do K--; while ( K );
B) F( int K, int N ) {return K+N*N;}
C) if ( K < 10 ) K++; else K--;
D) struct T {float A; int N;}
E) S += K;
$$$ 98
Дұрыс жазылған жол:
A) void G( ) {return 0;}
B) switch ( K ) {case 0: K++; case 1: K--; default ;}
C) while ( F( ) );
D) for ( K = 0, K < 10, K++ );
E) S = K;
$$$ 99
Дұрыс жазылған жол:
A) while ( F( ); );
B) switch ( K ) {case 0: K++; case 1: K--; default ;}
C) for ( K = 0, K < 10, K++ );
D) S = K;
E) void G( ) {return;}
$$$ 100
Дұрыс жазылған жол:
A) while ( F( ); );
B) void G( ) {return 0;}
C) switch ( K ) {case 0: K++; case 1: K--; default: ;}
D) for ( K = 0, K < 10, K++ );
E) S = K;
$$$ 101
Дұрыс жазылған жол:
A) while ( F( ); );
B) void G( ) {return 0;}
C) switch ( K ) {case 0: K++; case 1: K--; default ;}
D) S = K;
E) for ( K = 0; K < 10; K++ );
$$$ 102
Қате тұжырым:
A) автоматты айнымалылар өздері сипатталынған функцияның ішінде ғана көрінеді
B) барлық функциялардың сыртында сипатталынған статистикалық айнымалылар (глобальды) программа файлының соңына дейін көрінеді, бірақ файлдардың сыртында көрінбейді
C) функцияның ішінде сипатталынған статистикалық айнымалылар осы функцияның ішінде ғана көрінеді, бірақ оларға жады программа орындалып болғанша бір –ақ рет беріледі
D) сыртқы айнымалылар файлдың соңына дейін ғана емес, оның сыртында да көріне береді
E) жадының register класының айнымалылары регистрлердегі жедел жады компиляторымен орналасады
$$$ 103
X және Y-тің мәндері:
G( int A, int *B )
{A++; *B /= A;}
main( ) {
int X = 1, Y = 7;
G( X, Y );
X++; Y *= 2;
}
A) нөлге бөлу
B) 2 және 6
C) 2 және 14
D) 3 және 6
E) 3 және 14
$$$ 104
X және Y-тің мәндері:
H( int *A, int *B )
{*A -= *B; *B /= *A;}
main( ) {
int X = 7, Y = 6;
H( X, Y );
X++; Y %= X;
}
A) 8 және 3
B) 8 және 2
C) 2 және 0
D) 8 және 1
E) 2 және 1
$$$ 105
K айнымалысының мәні:
R( int N, int A[ ] ) {
int S = 3;
while ( N ) {
N--;
if ( A[N] < S ) S = A[N];
}
return S;
}
int B[ ] = {2, 3, 4, 5};
main( ) {K = R( 4, B );}
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
$$$ 106
K айнымалысының мәні:
Q( int N, int A[ ], int B[ ] ) {
int S = 0;
while ( N ) {
N--; S += A[N]*B[N];
}
return S;
}
int A[ ] = {1, 2, 3, 4}, B[ ] = {2, 3, 4, 5};
main( ) {K = Q( 3, A, B );}
A) 0
B) 1
C) 38
D) 20
E) 40
$$$ 107
Си тіліндегі макрос:
A) макро орын ауыстыру жүзеге асырылатын команда
B) макро орын ауыстырудың нәтижесі
C) программаға компоновщик арқылы арнайы кітапханадан қосылады
D) #ifdef және #ifndef кітапханаларында беріледі
E) бұл #define сөзі арқылы берілетін және макрокомандалардың орнына қойылатын мәтін
$$$ 108
Шартты компиляцияны беретін кітапханалар:
A) #define
B) #include
C) #condition
D) #case
E) #if
$$$ 109
Программаның фрагменті орындалуы нәтижесінде экранға шығатын мәндер:
struct TStrannost {
int X, Y;
};
struct TStrannost2 {
struct TStrannost X, Y;
};
struct TStrannost2 B = {{11, 17}, {20, 21}};
struct TStrannost A;

B.X.X = B.X.X + 3; B.X.Y = B.X.Y / 2; B.Y.X = B.Y.X / 2; B.Y.Y = B.Y.Y - 2;


A = B.X; B.X = B.Y; B.Y = A;
printf( "A = {%d, %d} B = {{%d, %d}, {%d, %d}}\n",
A.X, A.Y, B.X.X, B.X.Y, B.Y.X, B.Y.Y );
A) A = {10, 19} B = {{10, 19}, {14, 8}}
B) A = {8, 14} B = {{10, 19}, {8, 14}}
C) A = {14, 8} B = {{19, 10}, {14, 8}}
D) A = {14, 9} B = {{10, 19}, {14, 9}}
E) A = {14, 8} B = {{10, 19}, {14, 8}}
$$$ 110
Программаның фрагменті орындалуы нәтижесінде B және C айнымалыларының мәндері:
struct TR {
float X, Y;
};
void P( int A[ ], struct TR * R ) {
A[0] = A[1] - 4;
R -> Y = ( int )( R -> X + 0.5 );
}
main( ) {
int B[ ] = {19, 53};
struct TR C = {2.72, 6.28};
P( B, C );
A) B = {49, 53} C = {2.72, 3.00}
B) B = {19, 53} C = {3.00, 6.28}
C) B = {15, 53} C = {2.72, 6.28}
D) B = {49, 53} C = {2.72, 6.28}
E) B = {49, 53} C = {2.72, 6.00}
$$$ 111
Дұрыс емес тұжырым:
A) жақын адрестеу near кілт сөзімен беріледі
B) жақын адрестеуге нұсқағыш 16 бит орын алады
C) жақын адрестеу программаның көлемін және орындалу уақытын қысқартады
D) near типтегі нұсқауыштарға дұрыс нәтиже беретін +, -, ++, -- амалдарын қолдануға болады
E) жақын адрестеу сегмент аралық деректер алмасуға мүмкіндік береді
$$$ 112
PF мәтіндік файлы -8, -3, -4, -7, -11 бүтін сандарынан тұрады. Y айнымалысының мәні:
FILE *PF;
int K, Y = 0;
while ( fscanf( PF, "%d", K ) != EOF )
if ( Y < K ) Y = K;
A) -7
B) 0
C) -8
D) -11
E) -3
$$$ 113
PF мәтіндік файлы 5, -7, 8, 4, 3, -2, 1 бүтін сандарынан тұрады. Y айнымалысының мәні:
FILE *PF;
int K, Y = 0;
while ( fscanf( PF, "%d", K ) != EOF )
if ( K >= 0 )
if ( K <= Y ) Y = K;
A) -7
B) 1
C) 0
D) -2
E) 8
$$$ 114
F екілік файлына float типті {3.1, 2.7}, {0.9E1, 0.5E1}, {0.54, 0.68}, {5E-1, 4E-1} мәндерімен берілген құрылым шығарылған. C құрылымының мәні:
struct TA {
float X, Y;
} A, B, C = {0.0, 0.0};
FILE *F;
fread( A, sizeof( A ), 1, F );
fread( B, sizeof( B ), 1, F );
C.X = A.Y + B.X; C.Y = A.X - B.Y;
A) {12.1, -2.3}
B) {0.0, 0.0}
C) {11.7, -1.9}
D) {1.18, 0.14}
E) {1.04, 0.28}
$$$ 115
Қате тұжырым:
A) функцияларды рекурсивті шақыруға болады
B) параметрлері өзгеретін сан болып келетін функцияларды анықтауға болады
C) функцияларды бірінің үстіне бірін салуға болады
D) функциялар "нұсқағыш" типті мәндерді қайтара алады
E) функцияларды static немесе extern кластарымен беруге болады
$$$ 116
Программаның орындалуы нәтижесінде A, B және C айнымалыларының мәні:
int A, B, C;
void P( int A, int *B ) {
A = A + C; *B = *B + C;
}
main( ) {
A = 7; B = 10; C = 4;
P( B + C, A );
A) 11 14 4
B) 11 10 4
C) 7 14 4
D) 7 11 4
E) 7 14 14
$$$ 117
Екі файл берілген – негізгі және S функцияларымен:

/* p.c */
extern void S( int, int * );
main( ) {
int A = 19, B = 21;
S( A, B );
A = A % 3; B = B / 3;
}

/* u.c */
void S( int Y, int *X ) {
*X = *X - 7; Y = Y + 7;
}

A және B айнымалыларының мәні:
A) 2 7
B) 0 7
C) 1 9
D) 1 4
E) 1 7
$$$ 118
Екі файл берілген – негізгі және S функцияларымен:

/* p.c */
extern int C;
extern void S( int *, int );
main( ) {
int A = 8, B = 19;
S( B, A + C );
}

/* u.c */
int C = 4;
void S( int *A, int B ) {
*A = *A+C; B = B+C; C = 2*C+1;
}

A, B және C айнымалыларының мәні:
A) 23 19 9
B) 23 12 9
C) 8 23 9
D) 8 23 4
E) error
$$$ 119
Екі файл берілген – негізгі және S функцияларымен:

/* p.c */
extern void S( int [ ] );
int B[3];
main( ) {
S( B );
}

/* u.c */
int A[ ] = {2, 9, 4};
void S( int B[ ] ) {
B[A[0]*A[0] - 2] = 59;
B[( int )( sqrt( A[2] ) - 1.5 )] = 5;
B[( int )( sqrt( A[1] ) - 1.5 )] = 17;
}

B массивінің элементтерінің мәні:
A) 59 17 5
B) 59 5 17
C) 17 5 59
D) 5 17 59
E) error
$$$ 120
Екі файл берілген – негізгі және Poli функцияларымен:

/* p.c */
float A, B, C;
extern float Poli( float );
main( ) {
A = 3; B = -4; C = 2.7;
printf( "%5.0f %5.0f\n", Poli( -1 ), Poli( 1 ) );
}

/* u.c */
extern float A, B, C;
float Poli( float X ) {
return ( A*X + B )*X*X*X + C;
}

Программаның орындалуы нәтижесінде экранға шығатын мәндер:
A) 10 1
B) -4 2
C) 10 2
D) -5 1
E) 9 2
$$$ 121
Екі файл берілген – негізгі және Poli функцияларымен:

/* p.c */
float A, B, C;
extern float Poli( float );
main( ) {
A = 4; B = -5; C = 12.8;
printf( "%5.0f %5.0f\n", Poli( -1 ), Poli( 1 ) );
}

/* u.c */
extern float A, B, C;
float Poli( float X ) {
return ( A*X + B )*X*X*X*X + C;
}

Программаның орындалуы нәтижесінде экранға шығатын мәндер:
A) 4 12
B) 3 11
C) 22 12
D) 21 11
E) -1 1
$$$ 122
Үш файл берілген: тақырыптық, негізгі функция және Poisk функциясы:

/* p.h */
#include
typedef int TA[3][3];
extern void Poisk( TA, int *, int* );

/* p.c */
#include
#include "p.h"
TA A = {{1, -7, 4}, {-8, 2, 6}, {-2, 3, 5}};
main( ) {
int K, L;
Poisk( A, K, L );
printf( "A[%d][%d] = %d\n", K, L, A[K][L] );
}

/* u.c */
#include "p.h"
void Poisk( TA A, int *K, int *L ) {
int I, J, M = -1;
*K = 3; *L = 3;
for ( I = 0; I < 3; I++ )
for ( J = 0; J < 3; J++ )
if ( abs( A[I][J] ) > M ) {
M = abs( A[I][J] );
*K = I; *L = J; }
}

Программаның орындалуы нәтижесінде экранға шығатын мәндер:
A) A[0][1] = -8
B) A[0][0] = 1
C) A[2][1] = 6
D) A[1][0] = -8
E) A[1][2] = 6
$$$ 123
Үш файл берілген: тақырыптық, негізгі функция және Poisk функциясы:

/* p.h */
typedef int TA[3][3];
extern void Poisk( TA, int *, int* );

/* p.c */
#include
#include "p.h"
TA A = {{1, -7, 4}, {-8, 2, 6}, {-2, 3, 5}};
main( ) {
int K, L;
Poisk( A, K, L );
printf( "A[%d][%d] = %d\n", K, L, A[K][L] );
}

/* u.c */
#include "p.h"
void Poisk( TA A, int *K, int *L ) {
int I, J, M = -1;
*K = 3; *L = 3;
for ( I = 0; I < 3; I++ )
for ( J = 0; J < 3; J++ )
if ( A[I][J] > M ) {
M = A[I][J];
*K = I; *L = J; }
}

Программаның орындалуы нәтижесінде экранға шығатын мәндер:
A) A[0][1] = -8
B) A[0][0] = 1
C) A[1][0] = -8
D) A[1][2] = 6
E) A[2][1] = 6
$$$ 124
Файлды ағындық енгізу үшін ашатын және файлдың басына FILE*F деген файлдық нұсқағыш орнататын инструкция:
A) F = fopen( "r", "dan" );
B) F = open( "dan", O_BINARY, S_IREAD );
C) F = open( "dan", "r" );
D) if ( ( F = fopen( "dan", "r" ) ) = = NULL ) puts( "ошибка" );
E) reset( F, "dan" );
$$$ 125
Файлды ағындық шығару үшін ашатын және файлдың басына FILE*F деген файлдық нұсқағыш орнататын инструкция:
A) if ( F = fopen( "res", "w" ) = = NULL ) puts( "ошибка" );
B) F = open( "res", O_BINARY | O_CREAT | O_TRUNC | O_WRONLY, S_IWRITE );
C) F = open( "res", "w" );
D) rewrite( F, "res" );
E) F = fopen( "res", "w" );
$$$ 126
Файлды ағындық шығару үшін ашатын және файлдың соңына FILE*F деген файлдық нұсқағыш орнататын инструкция:
A) if ( F = fopen( "dat", "a" ) = = NULL ) puts( "ошибка" );
B) F = open( "dat", O_BINARY | O_APPEND | O_WRONLY, S_IWRITE );
C) F = fopen( "dat", "a" );
D) F = open( "dat", "a" );
E) append( F, "dat" );
$$$ 127
Блокты байттардың типтелмеген ағынынан оқитын функция:
A) fgetc( )
B) fread( )
C) fgets( )
D) fscanf( )
E) getw( )
$$$ 128
Байттар ағынынан жеке символ оқитын функция:
A) fgets( )
B) fgetc( )
C) getw( )
D) fprintf( )
E) ungetc( )
$$$ 129
Байттар ағынына жеке оқылған символдарды қайтаратын функция:
A) fputc( )
B) fgetc( )
C) ungetc( )
D) fputs( )
E) fwrite( )
$$$ 130
Символдар жолын байттар ағынынан оқитын функция:
A) fgetc( )
B) fgets( )
C) fread( )
D) getw( )
E) fprintf( )
$$$ 131
Байттар ағынынан сандарды форматты түрде енгізу, символдар мен жолдарды енгізуді жүзеге асыратын функция:
A) fprintf( )
B) fgets( )
C) fscanf( )
D) getw( )
E) fread( )
$$$ 132
Байттар ағынынан сандарды, символдар мен жолдарды форматты шығаруды білдіретін функция:
A) fscanf( )
B) fwrite( )
C) fprintf( )
D) fputs( )
E) putw( )
$$$ 133
long типті бүтін мәндерді енгізу/шығаруда қолданылатын спецификация (дескриптор):
A) %d
B) %ld
C) %l
D) %U
E) %le
$$$ 134
double типті нақты мәндерді енгізу/шығаруда қолданылатын спецификация:
A) %e
B) %lf
C) %E
D) %f
E) %d
$$$ 135
Символдық мәндерді енгізу/шығаруда қолданылатын спецификация:
A) %d
B) %s
C) %f
D) %c
E) %u
$$$ 136
Символдар жолындағы мәндерді енгізу/шығаруда қолданылатын спецификация:
A) %d
B) %c
C) %s
D) %f
E) %l
$$$ 137
Екілік F файлы int типті келесі мәндермен берілген 5, -7, 8, 6, -1, -2, 4. S айнымалысының мәні:
FILE *F;
int A, B, W, S;
F = fopen( "dan", "rb" );
A = getw( F );
while ( ( W = getw( F ) ) != EOF || !feof( F ) ) {
B = W;
if ( B < A ) A = B;
else B = B * B;
}
S = A + B;
A) 9
B) 29
C) -6
D) 57
E) -3
$$$ 138
Екілік F файлы int типті келесі мәндермен берілген 5, 3, 4, -1, 8, 7. S айнымалысының мәні:
FILE *F;
int A, W, S = 1;
F = fopen( "dan", "rb" );
while ( ( W = getw( F ) ) != EOF || !feof( F ) ) {
A = W;
if ( A % 2 != 0 ) S = S + A;
}
A) 14
B) 15
C) 13
D) 5
E) 9
$$$ 139
Екілік F файлы float типті келесі мәндермен берілген -5.3, 1.2, 2.7, -4.8, 8.4. A айнымалысының мәні:
#include
FILE *F;
float A, B;
F = fopen( "dan", "rb" );
fread( A, sizeof( A ), 1, F );
while ( fread( B, sizeof( B ), 1, F ) != 0 !feof( F ) ) ;
A = fabs( A - B );
A) 6.5
B) 10.6
C) 13.7
D) 0.2
E) 3.1
$$$ 140
Екілік F файлы char типті camelmilk мәнімен берілген. Программаның орындалуы нәтижесінде экранға шығады:
FILE *F;
char A, B, C, W;
F = fopen( "dan", "rb" );
A = fgetc( F ); B = A;
while ( ( W = fgetc( F ) ) != EOF || !feof( F ) ) {
C = W;
if ( A < C )
A = C;
else
if ( B > C ) B = C;
}
printf( "%c%c%c\n", A, B, C );
A) mak
B) akm
C) amk
D) mac
E) amc
$$$ 141
Айнымалылар мен типтердің сипаттамасы берілген
struct Link { /* қарапайым сызықтық тізім элементінің типі */
float Info; /* берілгендер өрісі */
struct Link *Next; /* келесі элементі көрсетілген байланыс өрісі*/
} *Head, /* тізімнің бірінші элементіне сілтеме*/
*Curr; /* тізімнің ағымдық элементіне сілтеме */
Тізім келесі мәндерден тұрады 3, 7, 4, 2, 8, ал соңғы элемент байланыс өрісінде NULL- ден тұрады. ( S + T ) /К өрнегінің мәні:
float S, T;
Curr = Head; K = 0; S = Curr -> Info;
while ( Curr != NULL ) {
T = Curr -> Info; Curr = Curr -> Next; K = K + 1;
}
A) 1.0
B) 1.2
C) 2.2
D) 1.25
E) 1.75
$$$ 142
Айнымалылар мен типтердің сипаттамасы берілген
struct Link { /* қарапайым сызықтық тізім элементінің типі */
float Info; /* берілгендер өрісі */
struct Link *Next; /* келесі элементі көрсетілген байланыс өрісі*/
} *Head, /* тізімнің бірінші элементіне сілтеме*/
*Curr; /* тізімнің ағымдық элементіне сілтеме */
Тізім келесі мәндерден тұрады 3, 7, 4, 2, 8, ал соңғы элемент байланыс өрісінде NULL- ден тұрады. ( S - T ) /К өрнегінің мәні:
float S, T;
Curr = Head; K = 0; S = Curr -> Info;
while ( Curr != NULL ) {
T = Curr -> Info; Curr = Curr -> Next; K = K + 1;
}
A) 0.2
B) 0.25
C) -1.0
D) 1.0
E) -0.25
$$$ 143
Айнымалылар мен типтердің сипаттамасы берілген
struct Link { /* қарапайым сызықтық тізім элементінің типі */
float Info; /* берілгендер өрісі */
struct Link *Next; /* келесі элементі көрсетілген байланыс өрісі*/
} *Head, /* тізімнің бірінші элементіне сілтеме*/
*Curr; /* тізімнің ағымдық элементіне сілтеме */
Тізім келесі мәндерден тұрады 3, 7, -4, 2, -8, 9, ал соңғы элемент байланыс өрісінде NULL- ден тұрады. S айнымалысының мәні:
float S, T;
Curr = Head; K = 0; S = Curr -> Info;
while ( Curr != NULL ) {
T = Curr -> Info; Curr = Curr -> Next; K = K + 1;
}
A) 7.0
B) 9.0
C) 3.0
D) -8.0
E) -4.0
$$$ 144
Айнымалылар мен типтердің сипаттамасы берілген
struct Link { /* қарапайым сызықтық тізім элементінің типі */
float Info; /* берілгендер өрісі */
struct Link *Next; /* келесі элементі көрсетілген байланыс өрісі*/
} *Head, /* тізімнің бірінші элементіне сілтеме*/
*Curr; /* тізімнің ағымдық элементіне сілтеме */
Тізім келесі мәндерден тұрады -3, 7, -4, 2, 8, -9, ал соңғы элемент байланыс өрісінде NULL- ден тұрады. S айнымалысының мәні:
float S, T;
Curr = Head; S = Curr -> Info;
while ( Curr != NULL ) {
T = Curr -> Info; if ( T < S ) S = T; Curr = Curr -> Next;
}
A) -3.0
B) 8.0
C) -9.0
D) 7.0
E) -4.0
$$$ 145
Программаның фрагменті берілген. A және B айнымалыларының мәні:
int A, B;
void P( int X, int Y ) {
A = X + A; B = A + Y - X;
}
main( ) {
A = 8; B = 11;
P( A % 3, B / 3 );
A) 10 9
B) 8 9
C) 11 10
D) 10 11
E) 11 7
$$$ 146
Программаның фрагменті берілген. A және B айнымалыларының мәні:
int A, B;
void P( int X, int Y ) {
A = X + A; B = Y + B;
}
main( ) {
A = 8; B = 11;
P( A % 3, B / 3 );
A) 11 13
B) 11 14
C) 10 13
D) 10 14
E) 2 3
$$$ 147
Программаның орындалуы нәтижесінде экранға шығатын мәндер:
float A, B, C, D;
float Poli( float X ) {
return ( ( A*X + B )*X*X + C )*X + D;
}
main( ) {
A = 1; B = -2; C = 2; D = 3.67;
printf( "%5.1f %5.1f\n", Poli( -1 ), Poli( 1 ) );
A) 4.6 4.6
B) -1.3 4.7
C) қате
D) 4.7 4.7
E) -1.4 4.6
$$$ 148
Программаның орындалуы нәтижесінде экранға шығатын мәндер:
float A, B, C, D;
float Poli( float X ) {
return ( ( A*X*X + B )*X + C )*X*X + D;
}
main( ) {
A = 1; B = -5; C = 5; D = 9.17;
printf( "%5.1f %5.1f\n", Poli( -1 ), Poli( 1 ) );
A) 18.1 10.1
B) 18.2 10.2
C) қате
D) -1.8 10.2
E) -1.9 10.1
$$$ 149
Келесі инструкциялар орындалғаннан кейін Y айнымалысының мәні:
X = 2;
if ( X <= 2 )
Y = X*X + 4*X + 5;
else
Y = X*X + 5*X;
A) 1
B) 17
C) 14
D) 12
E) 0
$$$ 150
Келесі инструкциялар орындалғаннан кейін Y айнымалысының мәні:
X = 2;
if ( X <= 0 )
Y=0;
else
if ( X > 0 X <= 1 )
Y = X*X - X;
else
Y = X - X*X;
A) 0
B) -2
C) 2
D) 1
E) 3
$$$ 151
S айнымалысының мәні:
K = 11;
switch ( K % 3 ) {
case 0: S = 4;
case 1: S = 3;
default: S = 7;
}
A) 3
B) 4
C) 1
D) 7
E) 11
$$$ 152
Келесі инструкциялар орындалғаннан кейін К айнымалысының мәні:
K = -2; I = -3;
do {
I++; K--;
} while ( I < 0 );
A) -2
B) -5
C) -3
D) -1
E) -4
$$$ 153
16 деген тұрақты мәліметтердің типі:
A) char
B) double
C) char *
D) float
E) int
$$$ 154
1.23 деген тұрақты мәліметтердің типі:
A) char *
B) float
C) int
D) real
E) char
$$$ 155
"c" деген тұрақты мәліметтердің типі:
A) char
B) char *
C) float
D) int
E) boolean
$$$ 156
+4.8 деген тұрақты мәліметтердің типі:
A) int
B) fixed
C) long
D) long float
E) float
$$$ 157
С тілінде программаның орындалуы басталатын функция:
A) program my_program
B) function()
C) main
D) main()
E) main_function()
$$$ 158
Функция денесінің немесе операторлар блогының басы:
A) begin
B) (
C) [
D) {
E) /*
$$$ 159
Функция денесінің немесе операторлар блогының соңы:
A) end
B) )
C) ]
D) }
E) */
$$$ 160
Түсініктемелердің басталғанын көрсететін белгі:
A) (
B) [
C) /*
D) (*
E) {
$$$ 161
Программаның мәтіні сақталынатын файлдардың типі:
A) .exe
B) .obj
C) .cpp
D) .txt
E) .com
$$$ 162
Программаның объектілі коды сақталынатын файлдардың типі:
A) .exe
B) .obj
C) .cpp
D) .txt
E) .com
$$$ 163
Тақырыптар файлынан тұратын инструкцияларды орналастыратын орын:
A) main() функциясының алдында
B) main() функциясынан кейін
C) main() функциясының денесінде
D) жеке файлда
E) сәйкес функция шақырылатын блокта
$$$ 164
Нақты сандарды сипаттағанда қолданылатын бір дәлдікті мәліметтер типі:
A) float
B) double
C) char
D) int
E) struct
$$$ 165
\x66 тұрақтысы жататын санау жүйесі:
A) сегіздік
B) ондық
C) он алтылық
D) екілік
E) аралас
$$$ 166
С тілінде бүтін сандардың сипатталауы:
A) float
B) int
C) double
D) integer
E) fixed
$$$ 167
С тілінде символдық типтің сипатталауы:
A) char *
B) int
C) character
D) symbol
E) char
$$$ 168
(12 % 3) 1 өрнегінің мәні:
A) 1
B) 0
C) 12
D) 3
E) 5
$$$ 169
printf() және scanf() функцияларын сақтайтын тақырыптық файл:
A) math.h
B) stdlib.h
C) stdio.h
D) dos.h
E) conio.h
$$$ 170
getch() және clrscr() функцияларын сақтайтын тақырыптық файл:
A) math.h
B) stdlib.h
C) stdio.h
D) dos.h
E) conio.h
$$$ 171
printf() функциясы арқылы бүтін санды шығарғанда қолданылатын формат:
A) %d
B) %c
C) %s
D) %e
E) %f
$$$ 172
printf() функциясы арқылы бір символды шығарғанда қолданылатын формат:
A) %d
B) %c
C) %s
D) %e
E) %f
$$$ 173
printf() функциясы арқылы символдар жолын шығарғанда қолданылатын формат:
A) %d
B) %c
C) %s
D) %e
E) %f
$$$ 174
main() функциясының сыртында жарияланған temp, age айнымалыларының аталуы:
int temp, age;
main() {}
A) локальдық (ішкі, автоматтық)
B) глобальды (сыртқы)
C) регистрлік
D) локальды статистикалық
E) глобальды статистикалық
$$$ 175
Альтернативті тармақталу инструкциясы:
A) switch - case инструкциясы
B) while инструкциясы
C) if - else инструкциясы
D) do - while инструкциясы
E) for инструкциясы
$$$ 176
Таңдау инструкциясы:
A) if - else инструкция
B) while инструкция
C) do - while инструкция
D) for инструкциясы
E) switch - case инструкциясы
$$$ 177
Алдыңғы шартты цикл инструкциясы:
A) if - else инструкциясы
B) switch - case инструкциясы
C) while инструкциясы
D) do - while инструкциясы
E) for инструкциясы
$$$ 178
Соңғы шартты цикл инструкциясы:
A) if - else инструкциясы
B) switch - case инструкциясы
C) while инструкциясы
D) for инструкциясы
E) do - while инструкциясы
$$$ 179
Есептегішпен берілген цикл инструкциясы:
A) if - else инструкциясы
B) switch - case инструкциясы
C) for инструкциясы
D) while инструкциясы
E) do - while инструкциясы
$$$ 180
switch инструкциясының орындалуын тоқтатуды атқаратын команда:
A) continue
B) case
C) default
D) do
E) break
$$$ 181
Келесі инструкциялар орындалғаннан кейін Y айнымалысының мәні:
X = 2;
if ( X <= 2 )
Y = X*X + 4*X + 5;
else
Y = X*X + 5*X;
A) 1
B) 17
C) 14
D) 12
E) 0
$$$ 182
Келесі инструкциялар орындалғаннан кейін Y айнымалысының мәні:
X = 2;
if ( X <= 0 )
Y=0;
else
if ( X > 0 X <= 1 )
Y = X*X - X;
else
Y = X - X*X;
A) 0
B) -2
C) 2
D) 1
E) 3
$$$ 183
Келесі инструкциялар орындалғаннан кейін Y айнымалысының мәні:
X = 3;
if ( X >= -2 X < 2 )
Y = X*X;
else
Y = 4;
A) 1
B) 4
C) 0
D) 2
E) 9
$$$ 184
Келесі инструкциялар орындалғаннан кейін Y айнымалысының мәні:
X = 0;
if ( X > 0 X <= 1 )
Y = X;
else
if ( X <= 0 )
Y = 0;
else
Y = X + 1;
A) 0
B) 2
C) 5
D) 1
E) 3
$$$ 185
S айнымалысының мәні:
K = 11;
switch ( K % 3 ) {
case 0: S = 4;
case 1: S = 3;
default: S = 7;
}
A) 3
B) 4
C) 1
D) 7
E) 11
$$$ 186
S айнымалысының мәні:
K = 10;
switch ( K / 3 ) {
case 0: S = 7;
case 1: S = 4;
default: S = 3;
}
A) 1
B) 4
C) 7
D) 3
E) 10
$$$ 187
S айнымалысының мәні:
K = 10;
switch ( K / 30 ) {
case 0: S = 7;
case 1: S = 4;
case 3: S = 3;
}
A) 0
B) 4
C) 7
D) 10
E) 3
$$$ 188
Келесі инструкциялар орындалғаннан кейін К айнымалысының мәні:
K = -1;
for ( I = 0; I < 4; I++ )
K = K + I;
A) -1
B) 4
C) 5
D) 3
E) 6
$$$ 189
Келесі инструкциялар орындалғаннан кейін К айнымалысының мәні:
K = 1;
for ( I = 0; I < 4; I += 2 )
K += I;
A) 1
B) 2
C) 4
D) 7
E) 3
$$$ 190
Келесі инструкциялар орындалғаннан кейін К айнымалысының мәні:
K = 4;
for ( I = 2; I > 2; I += 2 )
K = K - I;
A) 2
B) 0
C) 4
D) 1
E) -2
$$$ 191
Функцияның жазылуында қате кеткен нұсқа:
A) float Dlina( int, int, int, int )
B) char Bukva( int, ... );
C) void Empty( void );
D) Standard( char, int, double [ ] );
E) char * Stroka( int, char * );
$$$ 192
Функцияның мәнін қайтару:
A) exit
B) return
C) F = expr, мұндағы F – функция аты, ал expr - өрнек
D) break
E) strcpy
$$$ 193
A және B айнымалыларының мәні:
int A, B;
void P( int X, int Y ) {
A = X + A; B = A + Y - X;
}
main( ) {
A = 8; B = 11;
P( A % 3, B / 3 );
A) 10 9
B) 8 9
C) 11 10
D) 10 11
E) 11 7
$$$ 194
A және B айнымалыларының мәні:
int A, B;
void P( int X, int Y ) {
A = X + A; B = Y + B;
}
main( ) {
A = 8; B = 11;
P( A % 3, B / 3 );
A) 11 13
B) 11 14
C) 10 13
D) 10 14
E) 2 3
$$$ 195
Программаның орындалуы нәтижесінде экранға шығады:
float A, B, C, D;
float Poli( float X ) {
return ( ( A*X + B )*X*X + C )*X + D;
}
main( ) {
A = 1; B = -2; C = 2; D = 3.67;
printf( "%5.1f %5.1f\n", Poli( -1 ), Poli( 1 ) );
A) 4.6 4.6
B) -1.3 4.7
C) қате
D) 4.7 4.7
E) -1.4 4.6
$$$ 196
Программаның орындалуы нәтижесінде экранға шығады:
float A, B, C, D;
float Poli( float X ) {
return ( ( A*X*X + B )*X + C )*X*X + D;
}
main( ) {
A = 1; B = -5; C = 5; D = 9.17;
printf( "%5.1f %5.1f\n", Poli( -1 ), Poli( 1 ) );
A) 18.1 10.1
B) 18.2 10.2
C) қате
D) -1.8 10.2
E) -1.9 10.1
$$$ 197
y= x++ -1 амалынан кейін x(1) және y(0) мәні:
A) x = 1, y = 1
B) x = 2.y = 2
C) x = 0,y = 0
D) x = 2,y = 0
E) x = 2,y = 1
$$$ 198
(ceil(exp(1e0))*4 + 3)*2 - ('a' - 'z')*2 өрнегінің мәні:
A) -20
B) 80
C) -28
D) 72
E) 82
$$$ 199
Келесі амалдар орындалғаннан кейін S айнымалысының мәні:
int S, i;
S = 1;
for ( i = 1; i < = 2; i + + )
S = S * i;
A) 2
B) 0
C) 1
D) 4
E) 3
$$$ 200
S айнымалысының мәні:
int S, i, n;
n = 2; S = 1;
for ( i = 1; i < = n; i + + );
S+=i;
A) 3
B) 2
C) 1
D) 4
E) 0
$$$ 201
u айнымалысының мәні:
int u, x;
x = 3;
if(( x > = -2 ) ( x < 2 ))
u = x * x;
else
u = 4;
A) 9
B) 0
C) 1
D) 4
E) 2
$$$ 202
u айнымалысының мәні:
int u, x;
x = 0;
if(( x > 0 ) ( x < = 1 ))
u = x;
else
u = x + 1;
A) 1
B) 0
C) 2
D) 3
E) 5
$$$ 203
( 15 % 3 ) | ( 4 % 3 ) өрнегінің мәні:
A) 1
B) 0
C) 15
D) 4
E) 3
$$$ 204
S айнымалысының мәні:
int S, i, n;
n = 3; S = 0;
for ( i = 1; i < = n; i + + )
S = S + i;
A) 0
B) 6
C) 5
D) 1
E) 4
$$$ 205
S айнымалысының мәні:
int S, i, n;
n = 3; S = 0;
for ( i = 1; i < = n; i + + ) S = S + 2 * i;
A) 1
B) 6
C) 12
D) 0
E) 15
$$$ 206
u айнымалысының мәні:
int u, x;
x = 2;
if ( x < = 2 )
u = x * x + 4 * x +5;
else
u = x * x + 5 * x;
A) 1
B) 14
C) 12
D) 0
E) 17
$$$ 207
u айнымалысының мәні:
int u, x;
x = 2;
if ( x < = 0)
u = 0;
else if (( x > 0 ) ( x < = 1 ))
u = x * x – x;
else
u = x – x * x;
A) 0
B) 2
C) –2
D) 1
E) 3

$$$ end
Сұрақ нөмірі

Тақырып нөмірі

Күрделілік дәрежесі

АБ1

АБ2

ҚБ

Дұрыс жауап

1

1

2

+
+

C

2

1

2

+
+

C

3

1

3

+
+

DG

4

2

2

+
+

C

5

2

2

+
+

C

6

2

2

+
+

E

7

2

2

+
+

A

8

2

3

+
+

CH

9

2

3

+
+

B

10

2

3

+
+

CF

11

1

3

+
+

A

12

1

3

+
+

A

13

2

3

+
+

C

14

3

3

+
+

B

15

1

3

+
+

D

16

1

3

+
+

A

17

3

3

+
+

B

18

2

3

+
+

A

19

2

3

+
+

C

20

3

3

+
+

D

21

4

3

+
+

B

22

4

1

+
+

E

23

4

1

+
+

A

24

9

1
+

+

E

25

2

3

+
+

C

26

2

3

+
+

B

27

4

3

+
+

C

28

4

2

+
+

B

29

4

2

+
+

E

30

4

3

+
+

D

31

4

2

+
+

B

32

4

2

+
+

B

33

4

3

+
+

D

34

4

2

+
+

B

35

4

2

+
+

B

36

7

3
+

+

A

37

7

2
+

+

E

38

7

3
+

+

E

39

7

2
+

+

D

40

7

3
+

+

B

41

7

2
+

+

E

42

7

2
+

+

D

43

7

2
+

+

E

44

7

2
+

+

B

45

6

3
+

+

EF

46

5

1
+

+

E

47

5

1
+

+

B

48

5

3
+

+

DF

49

5

3
+

+

FG

50

5

3
+

+

AB

51

5

1
+

+

E

52

5

1
+

+

A

53

5

1
+

+

B

54

5

3
+

+

C

55

5

3
+

+

D

56

5

2
+

+

D

57

8

2
+

+

C

58

8

2
+

+

B

59

8

2
+

+

C

60

9

1
+

+

E

61

9

2
+

+

D

62

9

2
+

+

C

63

9

2
+

+

A

64

9

2
+

+

B

65

4

3

+
+

B

66

5

2
+

+

B

67

5

2
+

+

B

68

5

2
+

+

D

69

5

1
+

+

A

70

8

2
+

+

C

71

8

3
+

+

CH

72

8

3
+

+

CH

73

8

1
+

+

E

74

8

1
+

+

C

75

8

1
+

+

BFG

76

5

3
+

+

CFG

77

7

3
+

+

DGH

78

7

1
+

+

DF

79

9

3
+

+

A

80

7

3
+

+

CFG

81

9

3
+

+

AFG

82

4

1
+

+

C

83

7

1
+

+

C

84

7

2
+

+

D

85

7

3
+

+

B

86

7

3
+

+

A

87

7

2
+

+

B

88

7

3
+

+

B

89

5

1
+

+

E

90

5

3
+

+

B

91

5

3
+

+

E

92

5

3
+

+

C

93

5

2
+

+

E

94

5

3
+

+

D

95

5

3
+

+

A

96

5

2
+

+

E

97

5

2
+

+

D

98

6

2
+

+

C

99

6

3
+

+

E

100

6

2
+

+

C

101

6

2
+

+

E

102

6

1
+

+

E

103

5

3

+
+

B

104

5

3

+
+

C

105

5

3

+
+

C

106

5

3

+
+

D

107

6

1
+

+

E

108

6

1
+

+

E

109

8

3
+

+

E

110

8

3
+

+

A

111

6

1
+

+

E

112

9

3
+

+

B

113

9

3
+

+

C

114

9

3
+

+

C

115

5

1

+
+

C

116

5

2

+
+

B

117

6

2
+

+

D

118

6

2
+

+

C

119

6

2
+

+

D

120

6

2
+

+

C

121

6

2
+

+

A

122

6

3
+

+

D

123

6

3
+

+

D

124

6

2
+

+

D

125

6

2
+

+

E

126

6

2
+

+

C

127

9

1
+

+

B

128

9

1
+

+

B

129

9

1
+

+

C

130

9

1
+

+

B

131

9

1
+

+

C

132

9

1
+

+

C

133

3

3

+
+

B

134

3

1

+
+

B

135

3

1

+
+

D

136

3

1

+
+

C

137

9

2
+

+

A

138

9

2
+

+

B

139

9

2
+

+

C

140

9

3
+

+

A

141

8

3
+

+

C

142

8

1
+

+

C

143

8

1
+

+

B

144

8

1
+

+

C

145

5

3

+

+

+

D

146

5

3

+
+

D

147

5

3

+
+

D

148

5

3

+
+

B

149

4

2

+
+

B

150

4

2

+
+

B

151

4

2

+
+

D

152

4

2

+
+

B

153

1

1

+
+

E

154

1

1

+
+

B

155

1

1

+
+

B

156

1

1

+
+

E

157

2

1

+
+

D

158

2

1

+
+

D

159

2

1

+
+

D

160

2

1

+
+

C

161

2

1

+
+

C

162

2

1

+
+

B

163

2

1

+
+

A

164

1

1

+
+

A

165

1

1

+
+

C

166

1

1

+
+

B

167

1

1

+
+

E

168

3

2

+
+

B

169

2

1

+
+

C

170

2

1

+
+

E

171

2

1

+
+

A

172

2

1

+
+

B

173

2

1

+
+

C

174

6

1

+
+

B

175

4

1

+
+

C

176

4

1

+
+

E

177

4

1

+
+

C

178

4

1

+
+

E

179

4

1

+
+

C

180

4

1

+
+

E

181

4

2

+
+

B

182

4

2

+
+

B

183

4

2

+
+

B

184

4

2

+
+

A

185

4

2

+
+

D

186

4

2

+
+

D

187

4

2

+
+

E

188

4

2

+
+

C

189

4

2

+
+

E

190

4

2

+
+

C

191

5

2

+
+

A

192

5

1

+
+

B

193

5

3

+
+

D

194

5

3

+
+

D

195

5

3

+
+

D

196

5

3

+
+

B

197

5

2

+
+

D

198

2

3

+
+

B

199

4

1
+

+

A

200

4

1
+

+

A

201

4

1
+

+

D

202

4

1
+

+

A

203

2

1
+

+

A

204

4

2

+
+

B

205

4

2

+
+

C

206

4

2

+
+

E

207

4

3

+
+

C


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет