Сәлім меңдібай құрметті оқырман! Сіздің қолыңыз­ дағы Қостанай облыстық «Қостанай таңы»жүктеу 9.68 Mb.
Pdf просмотр
бет1/4
Дата31.03.2017
өлшемі9.68 Mb.
  1   2   3   4

Сәлім 

     МЕҢДІБАЙ

Құрметті оқырман! Сіздің қолыңыз­

дағы  Қостанай  облыстық  «Қостанай 

таңы» газетінің шыға бастағанына енді 

бірер  күнде  93  жыл  толады.  Облыс 

өмірінің  айнасына  айналған  үнпарақ 

осынша уақыт бойы өз оқырмандарына 

қалтқысыз қызмет етіп келеді. 1922 жылы 

25 маусымда қазақтың тұңғыш кәсіби жур­

налисі Мұхамеджан Сералин мен қазақ 

әдебиетінің майталман жорғасы, аса көр­

некті жазушы­журналист Бейімбет Май­

лин бас болып, негізін қалаған, «Ауыл» 

деген әдемі атпен жарық көрген басылым 

тарихы – ол еліміздің, халқымыздың 

тарихы, оның беттерінде кешегі және 

бүгінгі өмір тынысы сайрап жатыр...

«Ауыл», «Социалды ауыл», «Боль­

шевиктік жол», «Коммунизм жолы», 

«Коммунизм таңы», «Қостанай таңы» 

– газеттің осы атауларының өзі оның 

жүріп  өткен  жолынан  хабар  берсе 

керек.

Газетті әр кездері басқарған Мұ­хамеджан Сералин, М.Бейсенов, Зия­

бек Рүстемов, Меңетай Жақсылықов, 

Хасен Өзденбаев, Хамитбек Қапанов, 

Тумыш Сарықоджаев, Сәлтай Ержа­

нов, Хайыржан Бекхожин, Беген Бай­

сақалов, Сафаржан Хайдаров, Сейіт 

Әбдібеков, Бақытжан Жангисин,  Сержан 

Үсенов, Салық Молдахметов, Бақытжан 

Нұрмұхамедов, Ғұмар Ахметчин, Жай­

берген Болатов сияқты қаламгерлер ба­

сылым тарихында  өзіндік іздерін қал­

дырды.


Өткен жылдың наурыз айынан 

бастап «Қостанай таңының» тіз­

гінін ұстаған Жанұзақ Аязбеков 

те  газеттің  беделі  мен  бедерін 

арттыру  үшін  ізденіспен  еңбек 

етіп, ортақ іске ұжым мүшелерін 

тас­түйін жұмылдыруда. Облыс 

аудандары мен қалаларында өт­

кен  «Қостанай  таңы»  күндері 

жемісті  болды,  жаңа  жоба  – 

«Қос танай ақшамы» да оқырман 

тарапынан кең қолдау тапты. Ре­

дакция жанынан құрылған әлеу­

меттік зерттеу орталығы 

да талай тың істерді жү­

зеге асыруда. 24 маусым  2015 ж. 

 

 

 

сәрсенбі

 

   

№69 (18278)

Гүлназым 

 

САҒИТОВА


Облысымыздағы  физика-математика-

лық бағыттағы Назарбаев зияткерлік мек-

тебінде  робот техникасы бойынша респуб-

ликалық турнир өтті. Жарысқа еліміздегі 

барлық он жеті Назарбаев зияткерлік мек-

тебінің  командалары  қатысып,  өздерінің 

білімдерін  көрсетті.  Бұл  турнирдің  басты 

мақсаты жоғары технология саласындағы 

техникалық шығармашылықты насихаттау, 

жастарды робот техникасымен айналысуға, 

бастапқы бағдарламаны  үйренуге шақыру, 

инженерлік-техникалық мамандыққа деген 

қызығушылығын арттыру, роботты техника 

жүйесін жасау дағдысын дамыту мен коман-

дада  бірлесіп жұмыс  істеуге жұмылдыру.

 

СУРЕТТЕ: турнирден көрініс.Суретті түсірген Айбек ЖҮЗБАЙ.

Робот техникасы әлемінде...

2-бет.

2-бет.


БАҚ ДЕГЕНІМІЗ – БАҒДАРШАМ

Қара шаңырақ 

– «Қостанай таңы»

Оның шыға бастағанына 25 маусымда  93 жыл толады

2

24 маусым  2015 жыл

Турнирдің  салта-

натты  ашылуында  На-

зарбаев  зияткерлік 

мектебінің директоры Думан Са-

пақов, роботты техника бойын­

ша  халықаралық  оқытушы 

Парагансену Найду,  Орал қала-

сындағы Назарбаев зияткерлік 

мектебінің оқушысы Абай Ербол 

сөз сөйледі, турнирге жиналған-

дар  білімдерін,  машықтарын  

көрсетіп,  үздіктер  қатарынан 

көрініп, үстіміздегі жылғы қыр­

күйек айында өтетін халықара-

лық  олимпиадаға  жолдаманы 

жеңіп алуларына сәттілік тіледі.

– Бүгінгі таңда робот техно-

логиясы күрделі механизмнен, 

құрастырудан,  бағдарламалау-

дан тұрады, ал, ол үшін  түрлі сала 

бойынша терең білім мен машық 

қажет.  Бұл білімдеріңіз  оқушы 

баланың  бойында жастайынан 

болуы керек емес пе. Сондықтан 

да роботты техника  білім беру 

саласында  жаңа бағыт болып та-

былады. Ол  жоғары технология 

саласында білікті,  кәсіби маман-

дарды  даярлауға  негіз  салады. 

Назарбаев  зияткерлік  мектебі 

соңғы жылдары  роботты техни-

ка бойынша  турнир, жарыстар 

өткізе отырып, біршама тәжіри-

бе жинақтады.  Және де  оқушы-

лар  арасында  осы  тұрғыдағы 

жарыстарды өткізу ең алдымен 

елімізде роботты техника бағы-

тының  кең жандануына әкеледі 

деп ойлаймыз, – деді Назарбаев 

зияткерлік мектебі директоры-

ның тәрбие жөніндегі орынбаса-

ры Ләззат Байтенова.

Сонымен,  роботты  техни-

ка  турнирінде  оқушылар    ке-

гельринг,  сумо,  траектория, 

шығармашылық  категория 

бойын ша  сынға  түсті.  Қарап 

отырсаңыз, робот жасау үшін тек 

қым­қиғаш бұрандалар мен сым-

темірлерден ғана емес мәселен, 

оқушылар математика, физика 

пәндері мен компьютер бағдар-

ламасын  білулері  қажет.  Сол 

бағдарламалар арқылы роботта-

рыңыз қозғалып, түрлі  жұмыс­

тар атқарады. Ол жұмыстарды 

атқармаса, істемесе роботыңыз 

жәй темір болып қалмай ма. 

Осындай ізденістері үшін күні кеше ғана Бас редак-

торымыз Қазақстан Журналистер  одағының Г.Толмачев 

атындағы мәртебелі сыйлыққа ие болды. Оны Алматыда 

қазақтың көрнекті ақыны, қайраткер азамат, біртуар тұлға 

Олжас Сүлейменов тапсырды.

– Бұл сыйлық «Қостанай таңының» ұйымшыл да іскер ұжымына, 

әріптестерімнің ізденісі мен біліктілігіне берілген әділ баға, – дейді 

сыйлық иесінің өзі.

Расында да, газеттің шыға бастағанына 93 жыл толып отырған 

бүгінгі сәтте шығармашылық одақтың марапаты «Қостанай таңы» 

үшін зор мәртебе!Қара шаңырақ 

– 

«Қостанай таңы»

1­бет.


Қыдырбек 

 

ҚИЫСХАНҰЛЫ

Бұдан  былай  Ұлттық  экономика  министрлігі 

тарапынан қалалардағы сумен қамту мен су бұру 

жүйе сіне бөлінетін қайтарымсыз трансферттер бол-

майды. Керісінше, 2016 жылдан бастап республика-

лық бюджеттен қайтарымды түрде қаржы бөлінетін 

жаңа жобалар жүзеге асырылады. Бұл туралы дүй-

сенбі күні облыс әкімінің бірінші орынбасары Ғауез 

Нұрмұхамбетов айтып, өңіріміздегі осы және басқа 

да әлеуметтік-экономикалық  жағдайға тоқталды. 

– Биыл облысымыздағы елді мекендердің сумен 

қамту мен су бұру жүйесіне 4,6 млрд. теңге бөлін-

ді. Бұл қаражат негізінен өткен жылы басталған 

жұмыс тарды  аяқтау  мақсатында  қарастырылып 

отыр. Салынып жатқан 12 нысанның сегізі биыл, 

қалған төртеуі алдағы жылы аяқталмақ.

Сондай-ақ,  биыл  инвестициялық  жобаларды 

бюджеттен қаржыландыру да өткен жылғыдан 13,2 

млрд. теңгеге аз, яғни 23 млрд. теңгені құрап отыр. 

Қазір салалық министрліктерде 2016-2018 жыл-

дарға арналған серпінді жобаларды, соның ішін-

де тұрғын үй және инженерлік-коммуникациялық 

инфрақұрылымдардың жобасын қорғау жұмыста-

ры жалғасуда. 2016 жылға жасалған өтінімдерден 

әзірге тек баспана кезегінде тұрғандарға үй салу 

жөнінде 1 жоба және инженерлік-коммуникациялық 

инфрақұрылымдар жүргізу жөнінде 5 жоба қолдау 

тапқан. Айтпақшы, өңірімізде кезекте тұрғандарға, 

жалға және несиеге алушыларға арналған көп қа-

батты үйлердің құрылысында да түйткіл жоқ емес. 

Мәселен, Қостанайдың №3 мектеп ауданындағы 

көп пәтерлі баспана тобының салыну мерзімінде 

кешігушілік бар.

Ғ.Нұрмұхамбетов денсаулық саласына да тоқтал-

ды. Биылғы жылы Федоров, Меңдіқара, Ұзынкөл 

аудандарының елді мекендерінде дәрігерлік амбу-

латориялар ашылды. Ал Қостанай қаласында 300 

орынға арналған облыстық онкологиялық диспансер 

құрылысы жыл соңына дейін аяқталады. Десе де, 

әлі де түйткілдер бар. Атап айтқанда, медициналық 

құрал-жабдықтармен қамту мәселесі тұр. Жоба 2011 

жылы әзірленгенімен, құрал-жабдықтардың басым 

бөлігі моральдық тұрғыда ескірген әрі түзетуді қажет 

ететін жобаға өзгеріс енгізбесе болмайды.

Облыс әкімі Нұралы Садуақасов инвестициялық 

жобаларды жүзеге асырумен қатар, олардың ара-

сындағы тығырықта тұрғандарын жергілікті билік 

ерекше қадағалауға алу керектігін айтты. Мәселен, 

Федоров, Денисов аудандарында су құбырын тар-

ту жұмыстарында түйткілдер бар. Аймақ басшысы 

аудан-қалалардың әкімдері осындай мәселелерді 

өздері шешу керектігін жеткізді.ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

Қайтарымсыз қаражат 

тоқтатылады

Робот техникасы әлемінде...

1­бет.

Рудный қалалық «Нұр» мешіті биылғы сауат ашу курсын ойдағыдай өткізді. Нұр-мүбәрак Еги-

пет Ислам мәдениеті университетінің студенттері 

Назаров Расул мен Ермаханова Перизат 30-дан 

астам балаға сабақ беріп, олардың діни білімдерін 

шыңдады. Сабақ көбінесе, Құран кәрім, мұғалім 

сәні, ислам әдептері бойынша жүргізілді. Оқу ба-

рысында балалардың демалысын қызықты өткізу 

мақсатында  орталық  саябақта  серуендеу,  сон-

дай-ақ футбол  мен жастар спорттық кешенінің 

бассейнде  түрлі  ойындар  ұйымдастырылды. 

Діни сауат ашу курсының пайдасы туралы Руд-

ный қалалық «Нұр» мешітінің Бас имамы Сейіт 

Темірбекұлы болса қалалық телеарналарда толық 

мағлұмат берді. Курс соңында балаларға кітаптар 

үлестіріліп, үздік оқыған зейінді шәкірттерге мақтау 

қағазы табысталды. Сауат ашу курсы мешіт қабыр-

ғасында жаз бойы өз жұмысын жалғастыратынын 

айта кеткен жөн.Қуаныш ЕСҚАБЫЛ.

Жазғы сауат ашу курсы

Ардагер журналиске 

құрмет

Сәлім 

    МЕҢДІБАЙ

Қазақстан  Журналистер  одағы-

ның мүшесі, Қазақстанның мәдениет 

қайраткері, Арқалық қаласының құр-

метті азаматы Жақсылық Жүнісұлы-

ның  есімі  «Қостанай  таңы»  оқыр-

мандарына жақсы таныс. Ол соңғы 

кездері осы басылымның Арқалық 

қаласы  бойынша  меншікті  тілшісі 

қызметін  жемісті  атқарды.  Жетпіс 

жасқа келіп, зейнеткерлікке шықса 

да қаламын қолынан тас тамаған ар-

дагерге жақында «Қазақстанның құр-

метті журналисі» атағы беріліп, төсбелгімен марапатталды.

Біз  әріптесімізді  мәртебелі  марапатымен  құттықтауға 

қуаныштымыз. «Қаламгерлер  

қанаттанған ұя»

«Аманкелді арайы» газетінің 80 жылдығына орай  аудандық кітап­

хана «Қаламгерлер қанаттанған ұя» атты суретті көрме ұйымдас­

тырды. Көрме мәдениет үйінде өткен мерекелік кеште танысты-

рылды. Кешке газеттің  құрылған кезінен бастап, осы уақытқа дейін 

еңбек еткен журналистері, баспагерлері, еңбек адамдары, олардың 

ұрпақтары қатысты. Жиналғандар басылымның кешегісі мен бүгіні 

туралы әсерлі әңгіме­естеліктерімен бөлісті.

Көрмеге қойылған естелік­суреттердің әрқайсысы өткен күндер-

ден сыр шертеді. Осындай құнды деректерге куә болған көпшілік  

бір жасап қалды.

Г.ҚАЛМАҒАНБЕТОВА,

Аманкелді аудандық орталық  кітапхананың  қызметкері. 

«Журналистика – менің 

ғұмырлық серігім»

 

 Л.Н.Толстой атындағы облыстық 

әмбебап ғылыми кітапхана социология 

ғылымдарының докторы, профессор, 

Мәскеу Ақпараттық Ғылым Академия­

сының (МАҒА) академигі, Қазақстан 

Республикасы Журналистер конгресі 

атқару комитетінің мүшесі, Қазақстан-

ның құрметтi журналисi, Қазақстан 

Журналистер  одағы  облыстық  фи-

лиалының төрағасы,  «Костанайские 

новости» газетінің директор­бас ре-

дакторы Сергей Васильевич Харчен-

коның 70 жылдық мерейтойына арнап 

биобиблиография лық  көрсеткішін 

әзірледі.

Биобиблиографиялық құрал екі негізгі бөлімнен тұрады: бірінші 

бөлім – Сергей Харченконың еңбектері, екінші бөлімі – өмірі мен 

қызметі жайында. 

Көрсеткіш туралы ақпарат www.kstounb.kz сайтында орналас­

тырылған.

Әлия СӘЛІБАЕВА,

ақпараттық-библиографиялық қызмет  

көрсету секторының меңгерушісі.


24 маусым 2015 жыл

3

  Отбасы мєртебесін кμтерудеОблыста.  Ќазаќстан халќы Ассамблеясы жанынан ќ±рылѓан

аналар кењесі отбасы мен мектеп арасындаѓы  μзара іс-єрекетті,

толеранттылыќты жаќсарту мєселесіне кμп кμњіл бμледі. "Ќазаќ-

стандыќ отбасы жєне отбасы ќ±ндылыќтарын ныѓайтуѓа баѓыт-

талѓан шаралар" атты  жобасын ж‰зеге асырып,  облыстыњ аудан-

дарында тірек пунктілері ашылды. Облыс мектептеріндегі 10-

сыныптарѓа, колледж бен ЖОО отбасы психологиясы атты  фа-

культативті курс енгізілуде.Жаќсыдан ‰йрен, жаманнан жирен

Аманкелді. Халыќаралыќ нашаќорлыќќа жєне зањсыз есірткі-

ге ќарсы к‰рес к‰ніне  байланысты аудандыќ  балалар кітапхана-

сы  темекі мен ішімдіктіњ  денсаулыќќа зиян екенін т‰сіндіру,

салауатты μмір салтын насихаттау маќсатында  "Есірткісіз бола-

шаќ" атты сурет кμрмесін ±йымдастырды. Кеш  "Ш±ѓыла" жас-

тар орталыѓында μтті. Оќушыларѓа арналыќ  салауатты μмір сал-

ты туралы дєріс оќылды, маќал-мєтелдер, ж±мбаќтар жасырыл-

ды. Кеш соњында балалар  єн айтты, ќара жорѓа биін биледі.Мемлекеттік тіл – мемлекеттік ќызметте

Єулиекμл.  Мемлекеттік тіл саясатын насихаттау, мамандар-

дыњ  іс ж‰ргізудегі біліктілігі мен тєжірибесін сараптау, тіл мєде-

ниетін  орныќтыру маќсатында аудандыќ тілдерді оќыту орта-

лыѓы мемлекеттік ќызметкерлер арасында байќау μткізді. Мем-

лекеттік ќызметкерлер мен мамандар μздерініњ ќаншалыќты мем-

лекеттік  тілді  білетіндіктерін  т‰рлі  тапсырмалар  орындау  ар-

ќылы байќатты. Сайыста учаскелік полиция инспекторы Дина Аб-

дуллаева жењіске жетті.Батырѓа жасалѓан ќ±рмет

Аманкелді. Абылайханныњ баласы  Ќасымханныњ заманында

ел ќорѓаѓан аруаќты батырлардыњ бірі – Жањатай Ќожа±лы. 1997

жылы  Кемер ауылына Жањатай батырдыњ аты берілген болатын.

Алайда, оны айѓаќтап т±ратын белгі ќойылмай келген еді. Осы

олќылыќтыњ орнын Ќабырѓа ауылдыќ округініњ єкімі Ќуаныш-

бек  Баймаѓанбетов толтырды. Ауылѓа кіреберісте μзі єкім, ємбе-

бап суретші, шебер Ќуанышбек Баймаѓанбетовтіњ басшылыѓы-

мен, єрі шеберлігімен жасалѓан белгі орнатылды. 9 адам суѓа кетті

Облыста. Шомылу маусымы басталѓалы, су ќойнауында ажал

ќ±шќандар саны 9-ѓа жетті. Естеріњізге сала кетейік, маусымныњ

алѓашќы онк‰ндігінде 3 адамныњ μмірі ќиылѓан болатын. ¤кінішке

ќарай, ќайѓылы оќиѓалар ќатары ±лѓайып отыр. Адам μлімі

¦зынкμл, Ќостанай, Ќарабалыќ  аудандары мен Рудный ќаласын-

да тіркелді. Ќ±тќарушылар ж±мысты мейлінше к‰шейтті. Рейд-

тер дамылсыз ж‰руде. Осы істердіњ нєтижесінде,  25 адамныњ

μмірі μлімнен арашаланѓан.Шахматтан жарысќа т‰сті

¦зынкμл. Балалар шыѓармашылыѓы ‰йінде 12-14 жастаѓы ±л-

ќыз балалар арасында  блиц-шахматтан жарыс μтті. Кіші топ-

таѓы сайыс ќорытындысына сай, №1 ¦зынкμл орта мектебініњ

оќушысы В.Гордиевских, Э.Курматова жењімпаз атанды. Ал, 14

жастаѓылар арасында  Федоров орта мектебініњ оќушысы К.Ах-

мет,  №1 ¦зынкμл орта мектебініњ оќушысы А.Жазитова жењіске

жетті.

 Ќоѓамдыќ кμліктер баѓыты μзгереді

Ќостанай ќ.  Облыс орталыѓында жол жμндеу ж±мыстары ќар-

ќын алуда. Таран кμшесінде де жμндеу ж±мыстары ж‰ргізілмек.

Наќтыраќ айтќанда, Ќозыбаев жєне Баймаѓамбетов кμшелерімен

шектесетін телімдері уаќытша жабылады. Осыѓан байланысты

ќоѓамдыќ кμліктер баѓыты μзгереді.

Осыдан бір ай б±рын Мемлекет басшысы

Н±рс±лтан Назарбаевтыњ бес институционалдыќ

реформаны ж‰зеге асыру жμніндегі ¦лт жоспары

бекітілген болатын. 100 наќты ќадам – жаћандыќ

жєне ішкі сын-ќатерлерге жауап єрі кμшбасшы

отыз мемлекеттіњ ќатарына ену баѓдарламасы.

Енді осы Жоспарды кезењ-кезењмен орындау маќ-

сатында еліміздіњ зањды, тєртіпті ќадаѓалаушы

органдардыњ, прокуратура, сот ж‰йесініњ ж±мыс-

тарын жетілдіру науќаны т±р.

Д‰йсенбі к‰ні облыс єкімдігінде μњірдегі сот,

прокуратура, ішкі істер департаменті басшылары

Елбасы реформасын ж‰зеге асыру барысында

атќарылатын ж±мыстар жμнінде баяндама жаса-

ды. Баѓдарламаныњ бір тармаѓы – зањныњ

‰стемдігін ќамтамасыз ету. Осы бμлімді орындау

‰шін прокуратура органдары да μз алдына наќты

жоспарлар ќойып отыр.

– Азаматтыќ процестерде прокурорлардыњ

ќатыстырылуын ќысќарту мєселесі ќаралуда.

2012-2014 жылдары біздіњ μњірімізде сот

μндірісінде прокурорлардыњ ќатыстырылуы 58%

азайды, – деді облыс прокуроры М.Ќайбжанов.

Айта кету керек, Ќазаќстан зањ ‰стемдігін ќам-

тамасыз ету жаѓынан єлемдік рейтингте 65-орын-

да (былтырѓы жылы 71-орын) екен.

¦лт жоспары еліміздегі сот ж‰йесін к‰шейтуге

басым баѓыт беріп отыр. Єсіресе, бес сатылы сот

ж‰йесінен ‰ш сатылы сот тμрелігі ж‰йесіне кμшу-

ден басталатын 12 ќадам дєл осы тμрелік жасау

саласына арналып отыр. Ќазіргі тањда республи-

камыздыњ Жоѓарѓы Сотына аталѓан ќадамдар

бойынша наќты жоспарларды орындау ж‰ктелген.100 наќты ќадам –

мемлекет т±тастыѓыныњ кепілі

Б±л жμнінде облыстыќ соттыњ тμраѓасы Ѓ.Мырза-

ке баяндады. Айтуынша, μњіріміздегі сот саласы

б±л жаѓынан бірќатар жањалыќтар енгізіпті. Об-

лысымыздаѓы сот залдарын аудио-бейне таспа-

лармен ќамту дењгейі 70% асады. Соныњ арќа-

сында биыл 1,5 мыњ сот ісі аудио-бейне ќадаѓа-

лау ж‰йесі бойынша ж‰ргізілген.

Сондай-аќ, Баѓдарламада полиция ќызметін

жаќсарту мєселесі де ‰лкен жолѓа ќойылѓан. Ќазір

т±рѓындардыњ арасында тєртіпті саќтап ќана ќой-

май, ќылмыстыќ істердіњ бетін ашуѓа белсене ат-

салысуы артып келеді. Тек жыл басынан бері

ќоѓамдыќ тєртіпті ќадаѓалау ж±мыстарына ќатыс-

ќан азаматтар 28 ќылмыстыњ бетін ашуѓа ќаты-

сыпты.  53 адам миллион тењгеден астам аќша-

лай сыйаќы алыпты. Ал алдын алу шараларыныњ

арќасында μњірдегі жол-кμлік оќиѓалары 21%

азайѓан. Облыстыќ ІІД бастыѓы Т.Мєткенов м±ны-

мен ќоса, жаќын к‰ндері "Ќылмыстыќ ќ±ќыќ б±зу-

шылар картасы" интернет-порталы ќ±рылатынын

айтты. Азаматтар тєртіп б±зылѓан, ќылмыс болѓан

оќиѓалардыњ суретін, бейне жазбасын онлайн

т‰рде ѓаламторѓа ж‰ктей алады.

Т.Мєткенов сондай-аќ, Президент єкімшілігі мен

Ішкі істер министрлігіне тμмендегідей ќ±рылымдар-

ды жасаќтау жμнінде ±сыныс жолдаѓанын жеткізді:

– Жергілікті полиция ќызметін полицияныњ

учаскелік инспекторлары мен кємелетке толмаѓан-

дар ісі жμніндегі учаскелік инспекторлар, єйел-

дерді зорлыќ-зомбылыќтардан ќорѓау бμлімше-

лері, єкімшілік ќамауѓа алынѓандарды арнайы

±стау орындары, т±рѓылыќты мекенжайы мен

ќ±жаттары жоќтарѓа арналѓан орындар, табиѓат

ќорѓау полициясы ќ±ратын болады. Б±л 651 штат-

тыќ бірлік.

Б‰гінде "Ата" ќоѓамдыќ ќорын

білмейтін ќостанайлыќ кем де

кем шыѓар. Себебі, аталмыш ќор

¦ОС-ныњ ардагерлері мен тыл

ењбеккерлерініњ ќолѓанатына

айналды. Ќарттардыњ ќамќор-

шысы, сырласы, м±њдасы десек

болатындай. Ќоѓамдыќ ќор 10

жылдыњ ішінде алуан т‰рлі игі

шаралардыњ ±йтќысы болды.

Єрбір жаќсы істі  соѓыс жєне тыл

ардагерлері мен м‰гедектеріне

арнады. Оныњ белсенді м‰ше-

лері жалѓызілікті ќарттардыњ жаѓ-

дайларын с±рап, науќастана

ќалса хал білісіп т±рады.

– Бір кездері біздіњ ќатарымыз-

да болѓан ардагерлердіњ кейбірі

б‰гінде ортамызда жоќ. Міне, сон-

дай батыр азаматтардыњ дањќын

асќаќтатып, ерліктерін паш етуді

маќсат т±ттыќ. Оќырманѓа жол

тартќан жања кітап ерж‰рек ер-

лерге деген мєњгілік ескерткіш

болмаќ. Бізге єрќашан ќолдау

білдірген Ќостанай облысыныњ

єкімі мен ќала єкіміне алѓысым

шексіз, – деді "Ата" ќоѓамдыќ

ќорыныњ тμраѓасы Марат Ќаб-

дысалыќ±лы.

Аталѓан ќоѓамдыќ ќордыњ

м‰шелері жыл сайын Елордамыз

Астанаѓа саяхат жасайды. Бір топ

аќсаќал бас ќаланыњ кμрнекті

жерлерін аралап кμрді, депутат-

тармен де кездесті.  Кμршілес Ре-

сей жерінде де болып, майдан-

дастарымен ж‰здесті. "Ата" ЌЌ-

ныњ атќарѓан μзге де ж±мыстары

55 минуттыќ деректі фильмде

кμрсетілді.

Іс-шараѓа Ќостанай ќаласы

єкімініњ орынбасары Маќс±т

Ќалиев, облыс єкімініњ кењесшісі

Сергей Жалыбин, Таран жєне

Алтынсарин аудандарыныњ ар-

дагерлер кењесініњ тμраѓалары

ќатысты. Кμршілес Ресейден кел-

Ќарттардыњ ќамќоршысы

Ќарттардыњ ќамќоршысы

Ќарттардыњ ќамќоршысы

Ќарттардыњ ќамќоршысы

Ќарттардыњ ќамќоршысы

Ќыдырбек

         ЌИЫСХАН¦ЛЫ

ОБЛЫС ЄКІМДІГІНДЕ

Ќымбат

        ДОСЖАНОВА

‡КІМЕТТІК ЕМЕС ¦ЙЫМДАРДА

"Ата" ќоѓамдыќ ќорыныњ 10 жылдыѓына арналѓан

"Ќалдырѓан ізіњ мєњгілік" атты жања кітап баспадан шыќты.

Басылымныњ т±саукесері І.Омаров атындаѓы ќазаќ драма

театрында μткен болатын.

ген ќ±рметті ќонаќтар сμз сμйлеп,

Марат Ќабдысалыќ±лын арнайы

грамота жєне тμсбелгімен мара-

паттады. Ќ±ттыќтау сμзін сμйле-

ген облыстыќ ардагерлер ке-

њесініњ тμраѓасы Кенжебек Укин

ќазаќстандыќ 28 панфиловшы-

ныњ ерлігіне ерекше баѓа берді.

– ¦лы Отан соѓысында ерліктіњ

ерен ‰лгісін кμрсеткен батырлар,

тылда тер тμккен ењбек ардагер-

лері біздіњ арамызда бар. Міне,

сондай жауынгерлердіњ арќа-

сында б‰гінгі к‰нге жеттік. ¦лы

Жењіс бєрімізге ортаќ. ¦лы Отан

соѓысы жылдарында Мєскеуді

ерлікпен ќорѓаѓан ќазаќстандыќ

ќаћарман жауынгерлер, 28 пан-

филовшыныњ ерлігі ерекше.  Ер-

ж‰рек ерлеріміздіњ ерліктеріне

таѓзым ету маќсатында Алматы

ќаласында 28 панфиловшыѓа

арналѓан  ескерткіш те орнатыл-

ѓан, – деді облыстыќ ардагерлер

кењесініњ тμраѓасы Кенжебек

Укин.

СУРЕТТЕ: кітаптыњ т±сауке-

серінен кμрініс.

Суретті т‰сірген Айбек

Ж‡ЗБАЙ.


4

24 маусым  2015 жыл


Каталог: wp-content -> pdf -> 2015
2015 -> №47 (18256) 29 сєуір 2015 ж сєрсенбі Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр
pdf -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2015 -> №117 (18326) 14 ќазан 2015 ж сєрсенбі
2015 -> Ќалалыќ балалар шыѓармашылыѓы ‰йіне жиналѓан м‰мкіндігі шектеулі жандардыњ санында шек болмады. Бєрі де кезінде
2015 -> 5 маусым 2015 ж жұма
2015 -> 26 маусым 2015 ж жұма
2015 -> №96 (18305) 28 тамыз 2015 ж ж±ма конституцияѓА – 20 жыл
2015 -> Қар жамылып ана құм, мына құм да, Іші толған сайлардың, жырының да
2015 -> №149 (18358) 25 желтоќсан 2015 ж ж±ма
2015 -> 8 қыркүйек 2015 ж сейсенбі


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет