2016 жыл, бейсенбі


Қалалық аумақтық сайлау комиссиясыPdf көрінісі
бет8/13
Дата15.03.2017
өлшемі4,94 Mb.
#9760
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Қалалық аумақтық сайлау комиссиясы

ДҮЙСЕНБІ

14 

наурыз

СЕЙСЕНБІ

15 

наурыз

                            

6:55 Әнұран

7:00 мемлекеттік уақыт 

қызметі: дәлме-дәлуақыт. 

7:00  «ТаҢШОлПан». Таңғы 

ақпаратты-сазды бағдарлама 

(8:00; 9:30 KAZNEWS)                                                             

10:00  «алтын ұя». Телехикая. 

9-бөлім («Қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2015 ж.) (с 

субтитрами)

10:50  «Әпке». Телехикая. 

15-бөлім («Қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2013 ж.) (с 

субтитрами)

11:45  «айтуғаоңай...»

12:30  «...Үй болу қиын». 

16-бөлім («Қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2012 ж.) (с 

субтитрами)

13:00 «бІрГЕ ТаҢДаЙмыз!». 

Тікелей эфир

14:10 «Келін». Телехи-

кая.1719, 1720-бөлімдері 

(Үндістан, 2008 ж.) (с субти-

трами)

15:00 «ӘЙЕл баҚыТы». Ток-шоу. Тікелей эфир

16:40  «Жүрегім сізге 

аманат». Телехикая.150-

бөлім (Филиппин, 2012 ж.) (с 

субтитрами)

17:30 KAZNEWS

17:55 «ҚылмыС ПЕн Жаза» 

18:15  «Табыс сыры». арнай-

ыжоба.

18:35  ТҰСауКЕСЕр! «ЖҮрЕГІм СІзГЕ аманаТ». 

Телехикая.151-бөлім (Филип-

пин, 2012 ж.) (с субтитрами)

19:30  KAZNEWS

20:20 «аЙТуҒа ОҢаЙ...» 

21:05  ТҰСауКЕСЕр! 

«алТын ҰЯ». Телехикая. 

10-бөлім («Қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2015 ж.) (с 

субтитрами)

22:00 ТҰСауКЕСЕр! 

«КЕлІн». Телехикая.1721, 

1722-бөлімдері (Үндістан, 

2008 ж.) (с субтитрами)

22:55 «ТҮнГІ СТуДИЯДа 

нҰрлан ҚОЯнбаЕВ»

23:30  «...Үй болу қиын». 

17-бөлім («Қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2012 ж.) (с 

субтитрами)

0:00 KAZNEWS

0:50 «Әпке». Телехикая. 

15-бөлім («Қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2013 ж.) (с 

субтитрами)

1:35 «Қылмыс пен жаза» 

1:55 «ақсауыт» Әскери-

патриоттық бағдарлама

2:25 «бүгінгі күннің батыр-

лары»


2:30 «Түнгі студияда нұрлан 

Қоянбаев» 

3:00 KAZNEWS

3:45 Әнұран         ХАБАР

07:00 Қр Әнұраны

07:02 «білгенге маржан»

07:50 «Гороскоп»

08:00 «Жаңа күн» 

таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарламасы -утренняя 

информационно-развлека-

тельная программа

08:55 «Гороскоп»

09:00 «Жаңа күн» 

таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарламасы -утренняя 

информационно-развлека-

тельная программа

10:00 Таңғы жаңалықтар

10:10 Премьера!! Телесери-

ал. «Осколки» 

11:00 утренний выпуск 

новостей 

11:10 Кулинарная программа 

«магия кухни»

11:45 мультфильм. «белка и 

Стрелка: озорная семейка»

11:55 «Әр үйдің сыры 

басқа»деректі драмасы

12:25 Телехикая. «махабба-

тым жүрегімде» 

13:00 Түскі жаңалықтар

13:15 Телесериал. «Семей-

ные мелодрамы» 

14:05 «Подари детям жизнь»

14:10 Телесериал. «Катина 

любовь»    

15:00 Дневной выпуск 

новостей


15:10 Телехикая. «Ғашық 

жүрек»


16:00 Кешкі жаңалықтар

16:15 «біздің үй»

17:00 Вечерний выпуск 

новостей


17:15 Телесериал. «След»

18:00 «линия судьбы» 

18:30 Телехикая. «алдар 

көсе» 


19:05 Телехикая. «махабба-

тым жүрегімде» 

19:55 «негізінде...» 

20:00 Қорытынды 

жаңалықтар

20:30 «бюро расследований»

20:55 «По сути»

21:00 Итоги дня

21:30 Премьера!! Телесери-

ал. «Осколки»

22:30 Телесериал. «След»

23:15 «бетпе-бет» 

23:45 «арнайы хабар»

00:15 «Гороскоп»

00:20 «негізінде...» 

00:25 Қорытынды 

жаңалықтар

00:55 «Гороскоп»

01:00 «Сотқа жеткізбей»  

деректі драмасы

01:30 Жаңалықтар

03:00 Қр Әнұраны

                        

ҚАЗАҚСТАН

ТАРАЗ

07.25 ӘнҰран. аҢДаТПа  

7.30  « Қайырлы таң, 

Әулиеата! »

9.30  «ЖаҢалыҚТар» /қ/

09.50 «нОВОСТИ» /п/

10.10  «Сазды әуен»

10.25 ТЕлЕблОКнОТ

10.30 ТЕлЕмарКЕТ

10.35 Хабар: «бірінші студия» 

/Д.молдашұлы/

11.00  «балаларға базарлық»

11.25  «Сөз маржан» 

/л.рысбек/

11.30  ТЕлЕблОКнОТ

11.35  Телехикая /қайталау/

12.20Хабар: «Жас талап» /

қайталау/

13.00  «ЖаҢалыҚТар» 

13.10  «нОВОСТИ»  

13.20  «балаларға базарлық»

13.45  «ТЕлЕблОКнОТ»

13.50  «ТЕлЕмарКЕТ»

13.55  «Әулиеата әуендері»

14.05 аҢДаТПа

14.05 – 17.50 Техникалық 

үзіліс

17.50  аҢДаТПа17.55 Хабар «алтын бесік» 

/а.Қарашев/

18.10 Хабар «Грани» 

/н.багбанов/

18.20  «ЖаҢалыҚТар»

18.35  «нОВОСТИ»     

18.50  «ТЕлЕмарКЕТ»

18.55  ТЕлЕблОКнОТ

19.00  «Сазды әуен»

19.15  Телехикая 

20.00  «ЖаҢалыҚТар»

20.20  «нОВОСТИ» 

20.40 «ТЕлЕблОКнОТ»

20.45 «Күй күмбірі»

20.55  Хабар: «Сыр-перне» 

21.25 «Сөз маржан»  

/л.рысбек/

21.30 ТЕлЕмарКЕТ

21.40 «ТЕлЕблОКнОТ» 

21.45 «Әулиеата әуендері»

21.55  «Жүрегім сізге аманат» 

23.25  Телехикая

00.00 «ЖаҢалыҚТар»

00.20 «нОВОСТИ» 

00.40 ТЕлЕблОКнОТ

00.45  «Сазды әуен»

01.05 аҢДаТПа. ӘнҰран  

01.10 арнаның жабылуы

 

 

7 КАНАЛ06.00  «Күнбастар»

06.30  Т/с «аңыз әйел»

07.30  Т/с «Қарагүл»

08.30  «Күнбастар»

09.00  «С новым домом»

10.00  «О самом главном»

11.00  Т/п «Смеяться раз-

решается»

12.00  «Q- елі»

12.30  «Келеңсіз кездесу»

13.00  «айнаonline»

13.30  Т/с «Үзілген 

жапырақтар»

15.00  Т/с «мой любимый 

папа»

17.00  Т/п «Караоке-живой звук»

18.30  Т/с  «Побег из аула»

19.00  ПрЕмЬЕра «Q- елі»

19.30  Т/с «Қарагүл»

20.30  Т/с «Үзілген 

жапырақтар»

22.00  Шоу «Человек не-

видимка»


23.00  Т/с «Секретные мате-

риалы»


00.00  Т/с «мой любимый 

папа»


01.30  «Қорқыныш факторы»

02.30  «Келеңсіз кездесу»

03.00  Т/с «арам ақша. адал 

махаббат» 

04.00  «Женіп көр!» 

05.00  «Қуырдақ»  

 

  

31 канал05.58  Қр ӘнҰраны

06.00  развлекательная про-

грамма «ризамын» (каз)

07:00 Сериал «КҮЙЕу бала» 

(повтор)

09:00 Сериал «аЙна» (по-

втор)

10:00 «1001 анЕКДОТ»10:35Сериал «базарбаЕВ-

Тар»


11:05 мультсериал «бЭТ-

мЕн» (рус)

11:55  ЕралаШ

13:00 Информбюро (повтор)

14:00 «бурабаЙ ӘзІл ФЕСТ» 

2015. луЧШЕЕ (каз)

15:00 Сериал «аЙна»

16:00 ПрЕмЬЕра! «рублЕ-

ВО-бИрЮлЕВО»

17:10 Сериал «ПаПИны 

ДОЧКИ»

18:50 Сериал «КуХнЯ 5»20:00 Информбюро

21:00  Сериал «КҮЙЕу бала»

23:00  Сериал «КИЕлІ нЕКЕ»

00:00 КИнО «ИДЕалЬныЙ 

ШТОрм»

02:30 Сериал «лОнДОнГраД. знаЙ наШИХ»

03:30 КИнО «уИлларД» (каз)

05:30 мультсериал (каз)

     КТК

06.00 Открытие вещания. Қр 

ӘнҰраны

06.05 мультфильмдер 06.30 “Вау” деректi хикая

07.40 “ҚараДаЙы” түрiк теле-

хикаясы

08.40 ЖаҢалыҚТар (повтор)09.10 “маХаббаТ  ПЕн 

ӨШПЕнДІлІК” түрiк телехикая-

сы (83 серия)

10.10 “уЙТИ, ЧТОбы ВЕр-

нуТЬСЯ”, мелодрама (13-14 

серии, повтор)

12.00 нОВОСТИ (повтор 

вечернего выпуска)

12.40 “ГлаВнаЯ рЕДаКЦИЯ” 

(повтор) 

13.20 КСЕнИЯ лаВрОВа-

ГлИнКа, ЭлЬДар лЕбЕДЕВ 

в мелодраме “ПраКТИКа” 

(27-28 серии) 

15.10 “барыШнЯ – КрЕ-

СТЬЯнКа-2”. Документальное 

реалити. ПрЕмЬЕра! 

16.10 “ТаҒДырмЕн ТарТыС ” 

үнді телехикаясы (повтор)

17.00 “ТаҒДырмЕн ТарТыС ” 

үнді телехикаясы (331-332 с.). 

ТҰСауКЕСЕр! С субтитрами 

на русском языке 

18.00 “маХаббаТ мҰҢы” үнді 

телехикаясы. ТҰСауКЕСЕр! 

19.00 “маХаббаТТа ШЕК 

бар ма?” үнді телехикаясы 

(повтор)


19.30 “маХаббаТТа ШЕК 

бар ма?” үнді телехикаясы. 

(259-260 с.) ТҰСауКЕСЕр! С 

субтитрами на русском языке.

20.30 ЖаҢалыҚТар

21.00 ВЕЧЕрнИЕ нОВОСТИ

21.40 “ДИаГнОз” 

22.10 КарИна разумОВ-

СКаЯ, ВлаДИмИр ЖЕрЕб-

ЦОВ, ДарЬЯ ЩЕрбаКОВа в 

мелодраме “уЙТИ, ЧТОбы 

ВЕрнуТЬСЯ” (15-16 заключи-

тельные серии)

00.00 ИВан ПарШИн, СЕр-

ГЕЙ КОШОнИн в остросю-

жетной драме “Груз” (15-16  

серии)

01.40 “маХаббаТ  ПЕн ӨШПЕнДІлІК” түрiк телехикая-

сы (повтор)

02.35-03.00 ЖаҢалыҚТар 

(повтор)


 

   ЕВРАЗИя

6:00 ЖаҢалыҚТар СубТИТ-

рлЕрмЕн  

6:05 «ЖИТЬ зДОрОВО» (каз) 

7:00 ЖаҢалыҚТар СубТИТ-

рлЕрмЕн  

7:15 «СаПа баҚылауДа» 

7:55 ЖаҢалыҚТар СубТИТ-

рлЕрмЕн  

8:00 «ДОбрОЕ уТрО»  

11:00 «СлЕДСТВЕнныЙ 

КОмИТЕТ». многосерийном 

фильм 

11:55 «бAСТы ПаТрулЬ» бағдарламасы   

12:05 «ҒаЖаЙыП Жан». 

ҮнДІ ТЕлЕХИКаЯСы 

13:00 «аШыҒын аЙТҚанДа» 

ТОК-ШОуы      

13:55 «П@уТINA» 

бағдарламасы 

14:20 многосерийный фильм 

«лЮбОВЬ В бОлЬШОм 

ГОрОДЕ 3» 

15:15 «ПЕрВыЕ нОВОСТИ»  

15:35 «ПраВДа»  

15:40 «СуДЕбныЕ ИСТО-

рИИ»      

16:40 «ДаВаЙ ПОЖЕнИм-

СЯ»  


17:50 «ПуСТЬ ГОВОрЯТ»  

18:55 Серафима Огарёва, ма-

кар запорожский, александр 

Константинов в мелодраме 

«СлЕПОЙ раССЧЕТ»   

20:00 «ГлаВныЕ нОВОСТИ»  

21:00 ТҰСауКЕСЕр. 

«ҒаЖаЙыП Жан». ҮнДІ 

ТЕлЕХИКаЯСы  

22:00 «баСТы 

ЖаҢалыҚТар»  

22:45 «ДЖОДХа ЖӘнЕ аК-

бар». ҮнДІ ТЕлЕХИКаЯСы  

23:35 «П@уТINA» 

бағдарламасы   

0:00 «ВрЕмЯ»  

0:35 «ПраВДа»  

0:40 «Смотрим вместе!». 

Премьера. Юрий Стоянов

алексей Шевченков, андрей 

Фролов (II), Дмитрий Ермак, 

анна банщикова в много-

серийном фильме «алмазы 

СТалИна» 

2:00 «бAСТы ПаТрулЬ» 

бағдарламасы   

2:10 «баСТы ЖаҢалыҚТар»   

2:50 «аШыҒын аЙТҚанДа» 

ТОК-ШОуы    

3:35 «СаПа баҚылауДа» 

До 4:00 

 

7:00 «Kaznet» ғаламторға шолу

7:30 «Шаншар»әзіл-сықақ 

театры

8:00 Жаңалықтар8:30 новости «20:30»

9:00 Сериал «Долгий путь 

домой»

10:00 Турецкий сериал «укра-денная жизнь»

11:10 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

13:10 «Әлия» үнді телехи-

каясы

14:10 «Ел аузында» бағдарламасы

14:40 «Сырты бүтін...» деректі 

драма

15:10 «Kaznet» ғаламторға шолу

15:40 «Ханшайым» корей 

телехикаясы

17:00 


 «Ұрланған 

тағдыр» түрік телехикаясы

18:00 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

20:00 Жаңалықтар

20:30 


 новости «20:30»

21:00 «Ұрланған тағдыр» түрік 

телехикаясы

22:00 


 «Әлия» үнді теле-

хикаясы


22:50 Сериал «Долгий путь 

домой»


23:50 новости «20:30»

0:20 Жаңалықтар

0:50 «махаббат хикаясы» 

түрік телехикаясы

6:55 Әнұран

7:00 мемлекеттік уақыт 

қызметі: дәлме-дәл уақыт

7:00 «ТаҢШОлПан». 

Таңғы ақпаратты – сазды 

бағдарлама (8:00; 9:30 KAZ

NEWS)                                                             

10:00  «апта.kz»

11:05  «Дара жол»

12:30  «ақсауыт» Әскери-

патриоттық бағдарлама

13:00  «бІрГЕ 

ТаҢДаЙмыз!». Тікелей эфир 

14:10  «Келін». Телехи-

кая.1717, 1718-бөлімдері 

(Үндістан, 2008 ж.) (с субти-

трами)

15:00 «ӘЙЕл баҚыТы». Ток-шоу. Тікелей эфир 

16:40 «Жүрегім сізге аманат». 

Телехикая.149-бөлім (Филип-

пин, 2012 ж.) (с субтитрами)

17:30 KAZNEWS

17:55 «бҮГІнГІ КҮннІҢ 

баТырлары»

18:05 «мЕнІҢ 

ҚазаҚСТаным!». (с субти-

трами)


18:35  ТҰСауКЕСЕр! 

«ЖҮрЕГІм СІзГЕ аманаТ». 

Телехикая.150-бөлім (Филип-

пин, 2012 ж.) (с субтитрами)

19:30 KAZNEWS

20:20 «СЕрПІлІС» 

21:05  ТҰСауКЕСЕр! «ал-

Тын ҰЯ». Телехикая. 9-бөлім 

(«Қазақстан» Ұлттық телеар-

насы, 2015 ж.) (с субтитрами)

22:00 ТҰСауКЕСЕр! 

«КЕлІн». Телехикая.1719, 

1720-бөлімдері (Үндістан, 

2008 ж.) (с субтитрами)

22:55 «ТҮнГІ СТуДИЯДа 

нҰрлан ҚОЯнбаЕВ» 

23:30 «...Үй болу қиын». 

16-бөлім («Қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2012 ж.) (с 

субтитрами)

0:00 KAZNEWS

0:45 «SPORT.KZ» 

1:05 «Серпіліс» 

1:50 ФуТбОл. аҒылШын 

ПрЕмЬЕр-лИГаСы. «лЕ-

СТЕр СИТИ» - «нЬЮКаСл». 

Тікелей эфир 

4:00 Әнұран         ХАБАР

07:00 Қр Әнұраны

07:02 «білгенге маржан»

07:55 «Гороскоп»

08:00 «Жаңа күн» 

таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарламасы -утренняя 

информационно-развлека-

тельная программа

08:55 «Гороскоп»

09:00 «Жаңа күн» 

таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарламасы -утренняя 

информационно-развлека-

тельная программа

10:00 Информационный 

канал - аналитическая про-

грамма «Жеті күн»

11:00 «Экономкласс»

11:10 Кулинарная программа 

«магия кухни»

11:45 мультфильм. «белка и 

Стрелка: озорная семейка»

12:05 мультсериал. «Фархат»

12:30 «Әр үйдің сыры басқа» 

деректі драмасы

13:00 Түскі жаңалықтар

13:15 Телесериал. «Семей-

ные мелодрамы» 

14:05 «Подари детям жизнь»

14:10 Телесериал. «Катина 

любовь»»


15:00 Дневной выпуск 

новостей


15:15 «бармысың, бауы-

рым?»


16:00 Кешкі жаңалықтар

16:15 «Өмір сабақтары»  

деректі драмасы

17:00 Вечерний выпуск 

новостей

17:15 Телесериал. «След»

17:55 «Орталық Хабар» 

19:00 «ТВ бинго»

19:55 «негізінде...»

20:00 Қорытынды 

жаңалықтар

20:30 «арнайы хабар»

20:55 «По сути» 

21:00 Итоги дня

21:30 Премьера!! Телесери-

ал. «Осколки» 

22:30 Телесериал. «След»

23:15 «бетпе-бет»

23:45 «негізінде...» 

23:50 Қорытынды 

жаңалықтар

00:20 «Гороскоп»

00:25 «Сотқа жеткізбей» 

деректі драмасы

00:55 «Гороскоп»

01:00 Жаңалықтар

04:00 Қр Әнұраны

ҚАЗАҚСТАН

ТАРАЗ

07.25  ӘнҰран. аҢДаТПа  

7.30  «Қайырлы 

таң,Әулиеата!»  /т/

9.30   «аПТа жаңалықтары»   

/қ/


10.10 «Сазды әуен»

10.25 ТЕлЕблОКнОТ

10.30 ТЕлЕмарКЕТ

10.35Деректі фильм

11.10 «балаларға базарлық»

11.25 «Сөз маржан» 

/л.рысбек/

11.30 ТЕлЕблОКнОТ

11.35 Күй күмбірі

11.45 Телехикая

12.35  Деректі фильм

13.00  «ЖаҢалыҚТар» 

13.10  «нОВОСТИ»  

13.20 Хабар: «айша бибі» 

/Ғ.Әлімбекқызы/ /қ/

13.45 ТЕлЕблОКнОТ

13.50 ТЕлЕмарКЕТ

13.55 «Әулиеата әуендері»

14.05 аҢДаТПа

17.50 Техникалық үзіліс

17.50  аҢДаТПа

17.55 Хабар: «бірінші студия» 

/Д.молдашұлы/

18.20  «ЖаҢалыҚТар»

18.35  «нОВОСТИ»     

18.50  «ТЕлЕмарКЕТ»

18.55  ТЕлЕблОКнОТ

19.00 «Сазды әуен»

19:15 Телехикая

20.00  «ЖаҢалыҚТар»

20.20  «нОВОСТИ» 

20.40 «ТЕлЕблОКнОТ»

20.45  Күй күмбірі

20.55 Хабар: «мұғалім 

мәртебесі»

21.10  Хабар: «заң және 

қоғам» /а.Садуақас/

21.25 «Сөз маржан» 

/л.рысбек/

21.30 ТЕлЕмарКЕТ

21.40 ТЕлЕблОКнОТ

21.45 «Әулиеата әуендері»

21.55  «Жүрегім сізге аманат»

23.25 Телехикая 

00.00  «ЖаҢалыҚТар»

00.20 «нОВОСТИ»

00.40  ТЕлЕблОКнОТ

00.45  «Сазды ауен»

01.05 аҢДаТПа. ӘнҰран  

01.10 арнаның жабылуы7 КАНАЛ

06.00  «Күнбастар»

06.30  Т/с «аңыз әйел»

07.30  Т/с «Қарагүл»

08.30  «Күнбастар»

09.00  «С новым домом»

10.00  «О самом главном»

11.00  Т/п «Смеяться раз-

решается»

12.00  «Q- елі»

12.30  «Келеңсіз кездесу»

13.00  «айнаonline»

13.30  Т/с «Үзілген 

жапырақтар»

15.00  Т/с «мой любимый 

папа»


17.00  Т/п «Караоке-живой 

звук»


18.30  Т/с  «Побег из аула»

19.00  ПрЕмЬЕра «Q- елі»

19.30  Т/с «Қарагүл»

20.30  Т/с «Үзілген 

жапырақтар»

22.00  Шоу «Один в один 4»

00.50  Т/с «мой любимый 

папа»


02.30  «Келеңсіз кездесу»

03.00  Т/с «арам ақша. адал 

махаббат» 

04.00  «Женіп көр!» 

05.00  «Қуырдақ»  

31 канал

05.58 Қр ӘнҰраны

06.00  развлекательная про-

грамма «ризамын» (каз)

07:00Сериал «КҮЙЕу бала» 

(повтор)


09:00 Сериал «аЙна» (по-

втор)


10:00  Кулинарная программа 

«Готовим с адель»

10:30 Сериал «базарбаЕВ-

Тар»


11:00 мультсериал «бЭТ-

мЕн» (рус)

11:50  ЕралаШ

14:00 «бурабаЙ ӘзІл ФЕСТ» 

2015. луЧШЕЕ (каз)

15:00 Сериал «аЙна»

16:00 ПрЕмЬЕра! «рублЕ-

ВО-бИрЮлЕВО»

17:10 Сериал «ПаПИны 

ДОЧКИ»


18:50 Сериал «КуХнЯ 5»

20:00 Информбюро

21:00  Сериал «КҮЙЕу бала»

23:00  Сериал «КИЕлІ нЕКЕ»

00:00 КИнО «ТЕлОХранИ-

ТЕлЬ»


02:00 Сериал «лОнДОн-

ГраД. знаЙ наШИХ»

03:00КИнО «ФЕХТОВалЬ-

ЩИК: бЕзумнаЯ мОТыГа» 

(каз)

05:00 мультсериал  (каз)      КТК

06.00 Открытие вещания. Қр 

ӘнҰраны

06.05 мультфильмдер06.20 “зОнТИК ДлЯ нОВО-

браЧныХ” көркем фильм

07.50 “мӘССаҒан KZ” 

09.00 “маХаббаТ  ПЕн 

ӨШПЕнДІлІК” түрiк телехика-

ясы (82 серия) 

10.00 “СВЕрХЪЕСТЕСТВЕн-

ныЕ”  (повтор)

11.00 “ПОрТрЕТ нЕДЕлИ” 

(повтор)


12.10 ДмИТрИЙ наГИЕВ, 

ЮрИЙ ГалЬЦЕВ, алИСа 

ГрЕбЕнЩИКОВа в комедии 

“нОВОГОДнИЙ КИллЕр” 

14.00 “ДруГаЯ ПраВДа” 

(повтор)


15.00 “ЭКСПЕрИмЕнТ” 

(повтор)


15.30 “ӘЙЕл ҚырыҚ 

ШыраҚТы” (повтор)

16.30 “ТаҒДырмЕн ТарТыС 

” үнді телехикаясы (повтор)

17.00 “ТаҒДырмЕн ТарТыС” 

үнді телехикаясы. (329-330 с.) 

ТҰСауКЕСЕр! С субтитрами 

на русском языке  

18.00 “маХаббаТ мҰҢы” үнді 

телехикаясы. ТҰСауКЕСЕр! 

19.00  “маХаббаТТа ШЕК 

бар ма?” үнді телехикаясы 

(повтор)

19.30 “маХаббаТТа ШЕК 

бар ма?” үнді телехикаясы. 

(257-258 с.) ТҰСауКЕСЕр! С 

субтитрами на русском языке.

20.30 ЖаҢалыҚТар

21.00 ВЕЧЕрнИЕ нОВОСТИ

21.40 “ГлаВнаЯ рЕДаКЦИЯ” 

– Герои

22.20 КарИна разумОВ-СКаЯ, ВлаДИмИр ЖЕрЕб-

ЦОВ, ДарЬЯ ЩЕрбаКОВа в 

мелодраме “уЙТИ, ЧТОбы 

ВЕрнуТЬСЯ” (13-14 серии) 

00.05 ИВан ПарШИн, СЕр-

ГЕЙ КОШОнИн в остросю-

жетной драме “Груз” (13-14 

серии)


01.50 “маХаббаТ ПЕн 

ӨШПЕнДІлІК” түрiк телехика-

ясы (повтор)

02.35-03.00 ЖаҢалыҚТар 

(повтор)

   ЕВРАЗИя

6:00 ЖаҢалыҚТар СубТИТ-

рлЕрмЕн  

6:05 «ЖИТЬ зДОрОВО» (каз) 

7:00 ЖаҢалыҚТар СубТИТ-

рлЕрмЕн  

7:15 «СаПа баҚылауДа» 

7:55 ЖаҢалыҚТар СубТИТ-

рлЕрмЕн  

8:00 «ДОбрОЕ уТрО»  

11:00 «ЖДИ мЕнЯ» 

11:55 «бAСТы ПаТрулЬ» 

бағдарламасы   

12:05 «ҒаЖаЙыП Жан». 

ҮнДІ ТЕлЕХИКаЯСы  

13:00 «ӘЙЕл Сыры…» 

бағдарламасы  

13:55 «П@уТINA» 

бағдарламасы 

14:20 многосерийный фильм 

«лЮбОВЬ В бОлЬШОм 

ГОрОДЕ 3» 

15:15 «ПЕрВыЕ нОВОСТИ»  

15:35 «ПраВДа»  

15:40 «СуДЕбныЕ ИСТО-

рИИ»      

16:40 «ДаВаЙ ПОЖЕнИм-

СЯ»


17:50 «ПуСТЬ ГОВОрЯТ»  

18:55 Серафима Огарёва, 

макар запорожский, алек-

сандр Константинов в мело-

драме «СлЕПОЙ раССЧЕТ»   

20:00 «ГлаВныЕ нОВОСТИ»  

21:00 ТҰСауКЕСЕр. 

«ҒаЖаЙыП Жан». ҮнДІ 

ТЕлЕХИКаЯСы  

22:00 «баСТы 

ЖаҢалыҚТар»  

22:45 «ДЖОДХа ЖӘнЕ аК-

бар». ҮнДІ ТЕлЕХИКаЯСы  

23:35 «П@уТINA» 

бағдарламасы   

0:00 «ВрЕмЯ»  

0:35 «ПраВДа»  

0:40 «Смотрим вместе!». 

Премьера. Юрий Стоянов, 

алексей Шевченков, андрей 

Фролов (II), Дмитрий Ермак, 

анна банщикова в много-

серийном фильме «алмазы 

СТалИна»  

2:00 «бAСТы ПаТрулЬ» 

бағдарламасы   

2:10 «баСТы ЖаҢалыҚТар»   

2:50 «мОДныЙ ПрИГОВОр» 

(каз) 

3:40 «СаПа баҚылауДа» До 4:00 

     


 

7:00 Программа «Суперпапа»

7:40 «Ән мен әзіл» концерттік 

бағдарламасы

8:10 «біздің уақыт» 

ақпараттық-сараптамалық 

бағдарламасы

9:00 Сериал «Долгий путь 

домой»

10:00 Турецкий сериал «укра-денная жизнь»

11:10 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

13:10 «Әлия» үнді телехи-

каясы

14:10 Информационно-ана-литическая программа «Из-

бранное за неделю»

14:50 «Сырты бүтін...» деректі 

драма


15:20 «Kaznet» ғаламторға 

шолу


15:40 «Ханшайым» корей 

телехикаясы

17:00 «Ұрланған тағдыр» түрік 

телехикаясы

18:00 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

20:00 Жаңалықтар

20:30 новости «20:30»

21:00 «Ұрланған тағдыр» түрік 

телехикаясы

22:00 «Әлия» үнді телехи-

каясы


22:50 Сериал «Долгий путь 

домой»


23:50 новости «20:30»

0:20 Жаңалықтар

0:50 «махаббат хикаясы» 

түрік телехикаясыTv АПТА

16

       // «Жамбыл - Тараз»  //  №10 (1298), 10 наурыз 2016 Жыл //Қартаюдың

алдын алыңыз! 

Желатиннің  шебер  «косметолог»  екенін 

білесіз  бе?  Оны  протеинді  қоспа  ретінде 

сусабындарға қосады, тырнақтың беріктігі 

үшін де желатинді қолданып жатады. Ал ең 

бастысы, желатинді әжімдердің алдын алу 

үшін пайдаланады. Ол – бет терісі үшін тап-

тырмас косметика. Желатин ұсақ әжімдерді 

жазып, теріні жұмсартады және ағартады. 

Сонымен қатар қан айналымын жақсартады.Әжімге қарсы желатинді крем

 1 толы шай қасық желатинді 0,5 стақан су-

мен араластырыңыз. Оған 3 ас қасық бал, 0,5 

стақан глицерин мен 1 г (пышақтың ұшымен 

ғана) салицил қышқылын қосыңыз. Қоспа 

дайындап жатқан ыдысыңызды ыстық суға 

салып,  қоспаңыз  тегіс  біркелкі  болғанша 

араластырыңыз.

 Одан кейін ыдысты судан алып, қоспаны 

араластыра отырып суытыңыз. Дайын болған 

кремді күнделікті ұйықтардан 2 сағат бұрын 

жағыңыз. 20 минуттан кейін кремнің теріге 

сіңбеген бөлігін сүртіп тастаңыз.

 Бір дайындаған крем шамамен 1 айға жетуі 

керек. Ал оны қақпағы жабылатын ыдысқа 

салып, тоңазытқышта сақтаңыз. Бетке жағар 

алдында қажетті мөлшерде ғана алып, жы-

лытып жағыңыз. Теріні жасартатын желатин маскасы

 2 ас қасық қайнатылған салқын суға 1 шай 

қасық желатин салып, көтерілгенше (40-60 

минут) қоя тұрыңыз. Одан кейін оған 2 шай 

қасық банан езбесін қосыңыз, араластырып, 

бетіңізге жағыңыз.

Масканы 20 минуттан кейін жылы сумен 

жуып тастаңыз.Әжімге қарсы желатин маскасы

4 ас қасық глицерин, 2 шай қасық бал, 2 шай 

қасық желатин мен 4 ас қасық суды қосыңыз. 

Қоспаны отқа қойып (ең төменіне) біркелкі 

қоймалжың шыққанша үзбей араластырыңыз. 

Одан кейін қоспаға тағы 4 ас қасық қайнаған 

су қосып араластырып, стериленген банкіге 

құйып,  қақпағын  жабыңыз.  Оны  осылай 

тоңазытқышта  сақтауға  болады.  Масканы 

бетке жағып, 20 минуттан кейін жылы сумен 

жуып, крем жағу керек.Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет