Автомобиль шинасының шығу тарихы мен даму бағытгары 14


ұсынды.  Покрышканың  шеттеріне  иірмелі  сақиналарды  кигізіп,  ободқа  отырғызуPdf көрінісі
бет3/11
Дата15.03.2017
өлшемі3,17 Mb.
#9864
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ұсынды.  Покрышканың  шеттеріне  иірмелі  сақиналарды  кигізіп,  ободқа  отырғызу 
қажет деген ұсыныс жасады.  Обод кейін  орталыққа қарай тереңдетілді.  Сол жылы 
ағылшын Бартлетт пен француздық ойлап табушы Дидье қолдануға тиімді шиналар­
ды монтаждау мен демонтаждаудың тәсілдерін тапты. Осының бәрі пневматикалық 
шиналарды автомильдерде қолдануға жол ашты. Автомобильдерде пневматикалық 
шиналарды бірінші болып қолдана бастаған француздар Андре мен Эдуард Мишлен 
болатын.  Олар  1895  жылы  өткен  Париж  -  Бордо  автомобиль  жарысында  олардьщ 
автомильдерге  арнап  шығарылған  пневматикалық  шиналары  болады  деп  жария 
салды  жэне  берген  уәдесін  орындады.  Шинада  болған  көптеген  жарақаттарға 
қарамастан,  автомобиль 1200  км  созылған  қашықтықты  өтіп,  тоғыз  үміткермен 
бірге  жарысты  озі жүрісімен  аяқтады.  1896  жылы ¥лыбританияда ланчестер  авто- 
мобилі  «Данлоп»  шиналалармен  жабдықталған  еді.  Пневматикалық  шиналармен 
жабдықталған  автомобильдің  жүрісі  мен  бөгеттерді  өтуі  жақсара  түсті.  Бірінші 
жасалынған пневматикалық шиналардың беріктік коэффициентінің томен болуы мен 
тез монтаждауға келмейтіндігіш  қарамастан сол уақыт аралығында оларды қолдану 
тиімді  деп  шешілді.  Кейінгі  уақытта  пневматикалық  шиналарға  қатысты  негізгі 
жаңалықтар олардың беріктігі мен өтімділігінг, монтаж бен демонтаждың оңайлығына 
бағытталған еді. Біртекті резинадан қүйылған шинаны қазіргі кездегі пневматикалық 
шинамен ауыстыру үшін конструкциясы мен жасау әдісін біртіндеп жақсарту жөнінде 
уақыт пен сол бағыттағы жүргізілген жүмыстар қажет болды. Көп ауқыт аралығында 
өз қасиеттеріжн айырылмайтын, берік материалдар қолданылатын болды. Шиналарда 
корд пайда болды.  Корд -  серпімді текстильді жіптерден жасалған аса берік қатты 
қабат. XX ғасырдың бірінші жартысында терт болттармен бекітілген тез шешілетін 
доңғалақтар  пайда болды.  Ол шиналарды  дөңгелекпен бірге  бірнеше  минут ішінде 
оңай  шешуге  жол  ашты.  Барлық  ашылған жаңалықтар  шиналар  ондірісінің  дамы- 
тылуы мен шиналарды автомобильдерде қарқынды қолдануға жол ашты.
Қазіргі заман шиналарын жасаудың нггізгі материалы -  резина мен корд (жмесе 
мата  ол  металл  жмесе  нейлон  жіптерікн  дайындалуы  мүмкін)  болып  есептеледі.  Ал 
резина табиғи нгмесе жасанды синтетикалык каучуктан дайынд алады.
15

НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
Шинаның  негізгі  қүрамдас  бөліктері  ол:  каркас,  брекер  қабаттары,  протектор, 
борттар мен бүйір бөліктері болып табылады.Каркас кордтың резинамен өқцелген корд 
жіптерікн тұрады. Каркаста корд жіптерінің орналасуына қарай шиналарды радиальды 
жэне диагональді болып екіге бөледі.
Радиальды  шиналарда  корд  жіптері  дөңгежк  радуысы  бетімен  орналасып,  диа- 
гональды  шиналарда  дөңгелек  радиусына  катысты  бұрыш  жасап  орналастырылған. 
Көршілес  қабаттардың  жіптері  90°  бұрыш  жасап  орналасады.  Радиалды  шиналар 
конструкциясы бойынша қатты жәнг  берік болып жасалынған.  Сондықтан тербеліске 
қарсы тұрақты, жол қабатымен әрекеттесетін дақ формасы (әрекетгесу бетінің ауданы) 
тұрақтандырылған,  жанармайды  шығымын  азайтады.  Сондықтан  қазіргі  кезде  еркін 
бәсеке жағдайында радиальды шиналар диагонольды шиналарды шегіндіріп тастады.
Брекер каркас пен протектордың арасында орналасқан Кордтың (нггізікн металл о- 
корд) бірнгше қабатынан құрастырылып, каркасты сынудан қорғайтын берік қабат.
Протектор  жол  мен  шинаның  арасында  бірігу  коэффициенты  реалды  шындық 
жағдайында жүзеге асыратын каркасты деформациядан қорғайтын шинаның нзгізгі әрі 
соңғы қабаты. Протектор қабаты арнайы сутерттерді талап етеді. Ол қабат бетіндегі су- 
рет шинаның қажеттілігінг байланысты әр түрлі болады. Протектордың нггізгі мақсаты 
жол ауданы мен дөңгелзк арасындагы байланысты әр түрлі жағдайларда тұрақтандыру. 
Жолдың үстіңгі қабатындағы апатқа ұшырататын қолайсыз жағдайдар: қар, жаңбыр, саз 
балшық жәнг т.б. олардан шығу жолдары: жол мен протектордың әрекеттесу ауданынан 
суреттің  дәлдікпен  жасалған  конструкциясы  мен  құдықтардың  дәл  орналасуы.  Бірақ 
әрекеттесу ауданынан суды протектор тек белгіленгеы жылдамдықта ғана айыра алады. 
Жылдамдық өскен сайын автомобиль жүрісі тежеледі. Соның салдарынан автомобиль 
жол қабатымен әрекеттесу ауданын жоғалтып, қозғалтуды басқару әрекетіжн айыры- 
лады.  Бұл эффектің  басқаша аталуы -  аквапланирл^.  Құрғақ  беттерде  протектордың 
әрекеттесу  коэффенциентінің  мәні  әрекеттесу  дақ  ауданының  азаюынан  төмендейді, 
ол  зерттеулер  протекторсыз  шина  резинасымен  салыстырғанда  жасалған  (slick  tire). 
Сондықтан құрғақ климат жағдайларында әсіресе автомобиль жарыстарда тегіс бетті 
протекторды нгмесе протекторсыз резиналарды қолданады. Шетелдерде протектордың 
минималды ұзындығын  қадағалайтын  зандар  бар  жәнг  шиналар  қартаю  нгмесе  істен 
шығу жағдайын қадағалайтын индикаторлармен жабдықталған.
Борт покрышканың дөңтелек ободына герметикалық орнатылуын қамтамасыз етеді. 
Ол борттық сақиналармен жабдықталып, ішікн ауа өтпейтін тұтқыр резина қабатымен 
өңделген (камерасы жоқ резина үшін)
Шинаның  бүйір  беті  резинаны  бүйір  жағынан  болатын  деформациялардан 
қорғайды.
Шина өндіру индустриясының негізгі даму бағыггарыға келетін болсақ, кейінгі 
жылдар аралығында шина үзындығының профилін қысқартуға бағытталған жұмыстар 
орын алды. Профиль үзындығының енінз қатынасы өлшем параметрінің енінің сандық 
мәні  өзгеріссіз  қалғанда  төмендеуі  дөңгелектің  жалпы  үзындығын  езгертпей,  үлкен 
диаметрлі доңгелек дискілерін қоюға жағдай жасайды.  Ол өз кезегінде автомобильдің 
мотор  куаттарын жәнг  автомобиль жылдамдықтарының күкн күнте  өсу жағдайында 
үлкен диаметрлі тоқтатқыпггар механизмдерін орнатуға мүмкіндік береді.Сонымен қатар 
шинаның бүйірінг келетін деформация мөлшерінің азаюына жағдай жасап, автомобиль 
жүргізілуіндегі шина реакциясын оңайлатып, шина қызуын төмендетеді. Жаңалықтың 
кемшілігі -  қозғалыс ыңғайлығын төмендетіп, жол мен шина арасындагы әрекет аудан 
өлшемін кысқартып созады.
16

№ 2
 
2 0 1 0
 
г.
Шинаның тербеліске  тұрақтығының  мәнін  азайту  шина даму  өндірісінің  негізгі 
бағыты  болып табылады.  Кедергілерге қарсы тұрақтылық автомобиль қозғалысынын 
протекторға жұмсалған материалдық ресурстардьщ экологиялық жәге керілу мш сығылу. 
сараптамалардан өткен мінсіздігінз байланысты экономикалық және эжргияны сақтау 
жағынан  тиімділігі  оларды  қолдану  мүмкіндігіж  байланысты  боламдар  айтылуда. 
Michelin компаниясының тәжірибелік зерттеу объектіжрі болып еесептелетін Proxima 
покрышкалары  салмақты  20  %  дейін  азайтып,тербеліске  қарсы тұрақтылық  коэффи­
циенты 6,5 кг/т дейін қысқартты.  1897 жылы шығарылған шиналардағы бұл көрсеткіш 
25 кг/т дейін жететін
Соңғы бірнгше жыл жетістігі болып есептелгтін шинада ауа жоқ болған кезде де 
дискілгрді деформацияламай автомобильдің тоқтамай бірнеше километр жолды жүріп 
өту  мүмкіндігі  шина  өндіріс  инжингрлерінің  соңғы  жетістігі.  Сондай  шиналар  «run 
flat» деген атқа ие болды. Жолда болған ауаның жоқтығынан қорықпайгын шиналарды 
жасап  жобалауда  компания  инжежрлері  эр  түрлі  шығармашылық  сйларын танытгы. 
Мысалы «Goodyear» компаниясы  оз  шиналарында ЕМТ  (Extended Mobility Tire)  иық 
зонасында  жасалған  арнайы  тұрғызылған  шиналардың  толық  жиырылуға  мүмкіндік 
бермейтін  қсйындылармен жабдықтайды.  «Michelin»  компаниясы  PAX  шиналарында 
қатты сақинамен жабдықталған стандартты емес ободты орнатып, автомобиль шинасы 
қысымын жоғалту жағдайында автомобиль салмағы осы сақинаға сүйінуге бейімделген. 
Осы  жәнз  басқа да  еркін  бәсекежстік жағдайында  өмір  сүріп  келг жатқан  фирмалар 
өз  шиналарының рецептурасын,  механикалық  жәнг техникалық  беріктігінің  сапасын 
күшкн күнге жаңартып келгді.
17

НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
А.К. Ардабаева, Ю.В. Улихина
С.  Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік университеті
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ 
АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІНДЕ 
БҮҚАРАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ ЕТУ 
ЖҮЙЕСІНІҢ ТЕОРИЯСЫН  ҚОЛДАНУ
ӘОЖ 621.39:070
В  данной  статье  расмотрена  теория  обслуживания  в 
системе  информационных телекоммуникацй.
The present article is dealing with the service theory o f the infor­
mation telecommunication system.
Қызмет көрсетуге мэліметтер кезегі болғанда бүқаралық қызмет ету үрдісін моделде- 
уі келесі өндірістік жүйелерде тиімділікті қажет ететін анықталған кезегі бар жағдайлар 
кездеседі  (шаштараз,  аураханада  дэрігер  қамылдамасындағы  аурулар,  тұтынушылар 
кезегі немесе өндірісте анықталған құралда кезек жэне т.б. болы алады).
Бұқаралық қызмет ету жүйесі деп кездейсоқ уақыт моментінде қызмет көрсетілуге 
мэлімдемелер келіп түсетін жүйені айтады, сонымен бірге келіп түскен мэлімдемелерді 
жүйедегі қызмет көрсету арналар саны қызмет көрсетеді.
Мәлімдемелер кезегі пайда болған жағдайларды қызмет көрсету үрдісін моделдеу 
жағын кежсідей көрст^те  болады.  Мәлімдеме  қызмет көрсетілу жүйесіне түскеннен 
кейін басқа мәлімдеме (алдын ала түскен) кезегіне қосылады. Кезекге түрған мэлімдемені 
қызмет көрсету арнасы біртіндеп қызмет көрсетеді. Кезекті мэлімдемені қызмет көрсету 
процедурасы  аяқталғаннан  кейін  қызмет  көрсету  арнасы  жүйедегі  басқа  мэлімдеме 
болса,  онда оны қызмет көрсетуге кіріседі.
М ұндай  түр ді  бүқаралық  қызмет  ету  ж ү й есін ің   циклы  көптеген  рет 
қайталанып  отырады.  Сонымен  бірге  кезекті  мэлімдемені  қызмет  көрсетуге 
жүйенің алдындағы мэлімдемені атқарғаннан кейін кездейсоқ уақыт моментінде 
ауысуын жорамалдаймыз.
Телекоммуникацияда қызмет көрсететін арнаның жүмысын бір арналы бас тартатъш 
бүқаралық қызмет көрсету жүйесі деп қарастырамыз, яғни арна бос болмаған уақытга 
келіп түскен  мәлімдеме  бас  тартуға тап  болады.  Жүйеге  мәлімдеме  түскеннен  кейін, 
жүйенің екі күйі болады:  1  - арна бос, 2 -  арна бос емес.
18

№2 2010  г.
л
1
------ -------►
?
•<------------
Телекоммуникацияда  жоспарлаудың  негізгі  міндеті  -   тұтынушыға  қызмет 
атқаруын  тездету  (қызмет  көрсету  интенсивтілігін  жоғарлату)  жэне  құралдарды 
тиімді қолдану болады.
Мүндай бұқаралық қызмет көрсеіу жүйесінің жұмысы көрсеткішін есептеу үшін 
келесі сипаттамалар қолданьшады: А, -жүйеге мэлімдемелер түсу интенсивтілігі,  жэне  ц
-  қызмет көрсету интенсивтілігі. Тиімділік кейбір көрсеткішінің мысалдары: мэлімдемені 
қызмет көрсетуден  бас тарту  ықтималдығы,  салыстырмалы  өткізгіпггік,  абсалюттік 
өткізгіштік, мәлімдеменің жүйеде болудың орташы уақыты.
Бұқаралық  қызмет  ету  мысалы  ретінде  телекоммуникацияны  қарастыру  модел 
агентіне  мақсаттық  функцияларға  критери ретінде  арна саны  көрсеткішін  қолдануға 
мүмкін  береді.  Көрсеткіштердің  алынған  мэліметтері  (моделдеу  қорытындысында 
алынған)  телекоммуникацияның  болашақ  периодта  жұмыс  жасауына  жорамалдауға 
мүмкін береді.
Бірак, тэжірибеде көптеген жағдайда бұқаралық қызмет ету жүйесі көп арналы бо­
лады. Сондықтан Бұқаралық қызмет көрсету жүйесін моделдеу жүйесімен бірге қолдану 
нақты моделдер, қоршаған орта обьектілерін нақты бейнелеуге,  акпарат талдауға жаңа 
мүмкіншіліктер ашады.
19

НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
Е.В. Баранова, С.М. Хасенова 
УДК 656.022:65.011.56
Павлодарский государственный университет 
им.  С.  Торайгырова
РАЗРАБОТКА 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ 
МАРШРУТОВ
Мақала авторлары багдарлар жүйксінің автоматизациясын 
өңдеуді усынады, ол отынга деген шыгындарды қысқартуга, уақытты 
азайтуга,  кәсіпорында  технико-экономикалық  көсеткіштерін 
жацсартуга мумкіндік береді.
The  article’s  authors  offer  the  working out o f the  routs system 
automation  that  allows  decreasing  the fuel  expenses,  reducing  time, 
improving the technical economic indicators o f the enterprise.
Транспортная функция на предприятии, которая занимается перевозками, играет 
важную  роль.  Недостаточное  управжние  транспортным  отделом,  нэоптимальнсе  пла­
нирование  и  составжние  ежеднгвных  маршрутов  влияет  на результаты  работы  всего 
предприятия, в том чисж и на его материальную составляющую. Автоматизация вышеска­
занных пробжм позволит сократить расходы на топливо, уменьшить время, требуемое на 
планирование пути и улучшить технико-экономические показатели на предприятии.
Автоматизированная система оптимизации маршрутов на предприятии пред­
ставляет  собой  отображение  карты  города  с  обозначением  объектов  и  возмож­
ностью  построения  оптимальных  маршрутов  с  возвращением  в  исходный  пункт, 
минимизирующих суммарную протяженность получаемого замкнутого маршрута; 
формированием и хранением  маршрутных листов  базе  данных;
Главней  процедурен,  влияющей  на эффективность  автоматизированней  системы 
(АС),  является поиск оптимального  маршрута.  На предприятии  одновременно  может 
быть нгсколько типов транспортных средств, поэтому должна быть предусмотрена воз­
можность выбора маршрута для каждого из выбранного типа. Кроме тощ  при нахож­
дении маршрута, должна быть предусмотрена его корректировка,  если по каким-либо 
причинам нгвозможно будет его исполнение.
Для решения задачи поиска оптимального маршрута, шэбходимо выполнить сж- 
дующие действия:
-  составжние  списка  обслуживаемых  клиентов  с  обозначением  их  месторасполо­
жения на карте;
- выбор транспортного средства;
- обработка и поиск оптимального маршрута;
2 0

№2 2010  г.
- корректировка при нэобходимости;
- сохранение в реестре маршрутов;
- печать карты с проложенным маршрутом.
Вся представляемая информация для решения задачи поиска маршрута -  это гра­
фическое изображение маршрута на карте, включающая массив позиций всех обслужи­
ваемых точек и позицию отправной и конгчной точек транспорта.
Самым простым способом нахождения оптимального пути является перебор всех 
возможных  вариантов.  Тогда  чтобы  найти  наилучший  вариант,  придется  перебрать 
количество соответствующее факториальной сложности задачи (N!). Сложность метода
-  это нгкоторая функция от основного количественного параметра задачи N. Функция 
определяет примерное количество операций, которое жобходимое выполнить для решения 
задачи. Существует нгсколько основных типов сложности метода, это:
-  полиномиальная,  (Nx), X -  нгкоторое нгизвестное,  может быть известно только 
для какой-то конкретной задачи;
-  экспоненциальная,  (XN), X -  также нгкоторое нгизвестное, может быть известно 
только для какой-то конкретной задачи;
-  факториальная, (N!).
В нашем конкретном случае количество маршрутных точек может доходить до 30, 
т.е.  количество рассчитываемых решений при полном переборе может достигать (30!) 
= 2,65*1032 вариантов. Это означает, что задача ж  может решаться этим методом из-за 
слишком большого времени затрачиваемого на сам перебор. Переходя от боже простого 
решения  к  боже  сложному  нужно  определить  возможности  при решении задачи тем 
или иным способом.
Пробжму слишком большого количества просматриваемых решений можно сокра­
тить, убрав заведомо нэоптимальные перемещения, к примеру,  когда транспорт будет 
пересекать слишком большое расстояние или пропуская при этом другие точки:
Рисунок  1  - Пример заведомо «оптимального перемещения
В  свою  очередь  формула,  определяющая  эту  заведомую  нэоптимальность  пере­
движения транспорта,  была выведена путем  проведения множества экспериментов,  и 
является зависимостью относительного удлинения расстояния  до нгкоторых двух точек 
от угла между ними. Точки для сравнения выбираются попарно, то есть первоначально 
берется точка, для которой нэобходимо найти все возможные пути, так называемая ба­
зовая точка. Посж этого берутся все оставшиеся точки в порядке удаления от базовой. 
Самая ближайшая сразу вносится в список возможных ходов, каждая следующая точка 
сравнивается с каждой из списка возможных ходов через соотношение:
21

НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
(Л, 
А 2) 
< 2 *(у + 2 *ү 
+ з) 
(1),
m i n ^ ,  А2)
где у  -  это угол между двумя точками деленный на десять. В основании этого угла 
лежит базовая точка;
Aj, A j -  это расстояния от базовой точки до точки один и два соответственно;
min(A1, А2) -  это функция, возвращающая минимальное из двух значений.
Если для шкоторой выбранной точки выполняется шравшство для всех вюпочашых 
в список точек, то эта точка также вноситься в список соседних относительно базовой, если 
условие при просмотре значошй хоть один раз ic выполняется, то точка в список ш добав­
ляется.  На рисунке 2 изображал.! результаты работы этого метода для одной из точек.
Рисунок 2 - Иллюстрация результатов метода отбора нэоптимальных 
перемещений транспорта
На рисунке оранжевым цветом кружком помечена базовая точка, желтым те точки, 
которые вошли в список соседних,  красным обозначены те, которые нг вошли.  Также 
помечен угол, между двумя точками, и соответствующее этой паре точек максимально 
разрешенное удажние от базовой точки - голубым кружком.
Таким  образом,  с  помощью  этого  метода  упрощения  количество  перебираемых 
вариантов сокращается примерно до 5N. То есть сложность задачи уже становиться по­
линомиальной, что значительно уменьшает время, затрачиваемое на обработку одного 
задания.  Сама  же  задача приводиться  от  общего  к  формулировке  принятой  в  теории 
графов, где существует большей выбор методов для решения задач.
Граф,  получаемый  посж  этих  преобразований,  является  ориентированным,  что 
также дополнительно сокращает количество вариантов решений.
Теперь сждует рассмотреть основные алгоритмы, которые могут быть приметены 
при поиске лучшего пути в ориентированном графе. Задача решается с помощью метода 
поиска в глубину -  метода «ветвей и границ». Это метод перебора всех вариантов, один 
за другим по  очереди.  У этого метода в значительной  степени меньшие требования к 
техническим характеристикам компьютера. Потому что в один момент времени в опера­
тивней памяти рассматривается только один вариант решения. Сам метод заключается в 
доработке основного цикла метода полного перебора, обычно внутри цикла добавляется 
команда, проверяющая возможность выполнения условия оптимальности, основываясь на 
уже известных данных. А возможность выполнения условия может проверяться, напри­
2 2

№2 2010  г.
мер, так:  пройдя двадцать выделенных точек из тридцати, прейденный путь составляет 
двенадцать километров, а на данный момент самсе лучшее найденное решение составляет 
десять, соответственно меньше десяти километров полный пройденный путь уже нг бу­
дет, и условие оптимальности для данного маршрута выполняю быть нг может. Ложнее 
значение этого условия означает, что перебирать любые посждовательности оставшихся, 
нг пройденными точек ж  имеет смысла, и можно переходить к другим вариантам, это 
действие  и  называется  «отсечением  ветви».  Этот  алгоритм  перебора имеет довольно 
широкий простор для добавления или модификаций в диапазонг условий проверки.
Первоначально вычисляются минимальные расстояния, количество которых равно 
общему числу заданных точек, между любыми парами соседних, эти данные заносятся в 
массив. Тем самым становиться известной информация, за какое минимальное расстояние 
можно прейти к нгизвестных пунктов назначения. Переменная к здесь равна количес­
тву еще нг прейденных точек. Само предположение основывается на том, что известно 
минимальное  или  нгсколько  меньшее  число,  чем  минимальный  путь  до  окончания 
маршрута. Аналогична с помощью этого расстояния замыкается путь и сравнивается с 
лучшим из найденных решений. Если текущее лучшее решение уже имеет длину меньше, 
чем просматриваемое, то условие возможности оптимального исхода при  дальнгйшем 
расчете этого дерева вариантов выдает значение «ложь» и переходит  ж  «в глубь», а к 
паралжльному варианту или назад.
Таким образом, теория графов позволяет удовжтворить все требования разрабаты­
ваемой автоматизированней системой оптимизации маршрутов предприятия.
23

НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
К.Т.  Баубеков, С.С.  Беркетов 
УДК 621.181:661.98
Павлодарский государственный университет 
им.  С.  Торайгырова 
Х.А. Алимов
Ташкентский государственный технический университет 
им. Абу Райхана Беруни,  г.  Ташкент
ОБ АКТУАЛЬНОСТИ СНИЖЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ОКСИДОВ 
АЗОТА В ТОПКАХ КОТЛОВ
Аталган  мацалада  автор  цазандарды  ж агу  кезінде  азот 
шыгындарының  қалыптасуын  төмендету  өзектілігі  мәселесі 
царастырады.
In  the present article  the  authors  examine  the  issues  o f the  ur­
gency  o f the  decreasing  the  carbon  dioxide  determination  in  the fire 
chambers.
Известно, что токсичность оксидов азота обычно на (40-60) % определяет токсич­
ность продуктов сгорания угля и мазута и на (92-98) % природного газа, чем и объяс­
няется  усиленнее  к  нгму  внимание  теплоэнгргетиков.  Недавно  в  Казахсташ  приняты 
значения предельно допустимых концентраций (ПДК), являющиеся основным критерием 
санитарно-гигиенической оценки качества воздуха, для диоксида азота N 0 2 [1]. Однако 
соблюдение ПДК еще ш исключает вредного воздействия оксидов азота на природу. Это 
связано с тем, что пробжма кислотных дождей существ)ет нгзависимо от соблюдения 
норм ПДВ по оксидам азота и сернистому ангидриду и связана с массой выбрасываемых 
в атмосферу NOx и S 0 2, которые к тому же переносятся на большие расстояния.
На  сегодняшний  дшь  устаревший  парк котлов  малой  мощности  требует  полной 
замены, так как анализ состояния использования газа и техническая диагностика паровых 
и водогрейных котлов Узбекистана (теплопроизводительностью до 1,0 Гкал/ час) показали 
низкую эффективность и швысокую надежность работы этих котлов [2]. Основной причи­
нен  всех гегативных процессов в них, а именно:  образования NOx в продуктах сгорания, 
коррозии металла,  накипеобразования экранных  поверхностей нагрева (труб),  их разрыв, 
увеличшие габаритных размеров и металлоемкости является шравномерное распредеінше 
локальных тепловых потоков по экранным поверхностям нагрева топочного пространства из- 
за ^равномерности пожй температур факела и топочных газов в топочном объеме. Вопросы 
повышали равномерности распределзшя локальных тепловых потоков и интшеификации 
суммарных теплообмашых процессов практически к  изучшы, еждовательщ в совремашых 
тепловых расчетах паровых и водогрейных котлов ic учитываются и для вновь создаваемых 
котлов эти пробжмы даже ic ставятся.
Кроме тощ малые котлы физически и морально устарели. Фактический к.п.д. вышеска­
занных малых котлов ж  превышает 65-70 %, работа при номинальных нагрузках вызывает
24

№2 2010  г.
сильные гидравлические удары, засораше внутроших экранных поверхностей накипью, а на­
ружных - сажистыми частицами и т.д. Конструктивными их щцостагками являются большие 
габаритные размеры и металлоемкость. Несомшпщ иссждование и попытки оптимизации 
конструкций устаревшего парка малых котлов жцелгсообразны. В связи с этим, в Казахстаж 
востребованы новые типы малых котлов, отвечающие всем современным экологическим, 
надежностным и технико-экономическим показателям работы котла.
Существующие  паровые  и  водогрейные  котлы  -  сложные  технические  объекты, 
в  которых  одновременно  протекают различные  физико-химические  процессы  и  исто­
рически  сложившиеся  классические  конфигурации  топок,  виды  компоновок  котлов, 
формы конвективных газоходов являются позитивной реализацией замыслов ж  одного 
п о к о л е н и я
 
ученых и конструкторов. Кроме тощ эти конфигурации, компоновки и формы 
котлов позволяют комплексно решать проблзмы, связанные с технологией изготовления 
поверхностей нагрева котла,  их транспортировки,  монтажа,  удобства эксплуатации и 
обслуживания, ремонтопригодности и т.д. Поэтому для большинства специалистов ж  
представляется возможным реализация  новых более совершенных  конструкции котлов 
как в техническом, так и, в финансовом плаж. При этом зачастую при анализе вждряемых 
на больших котлах мероприятий создается впечатление, что они в основном борются со 
следствиями, а ж  причинами образования токсичных оксидов азота.
Пути управжния процессом подавления образования NOx  должны быть направле­
ны жпосредственно на обнаружение локальных высокотемпературных зон и состоять 
в  эффективном  воздействии  на  них технологическими  методами  или  конструктивно 
должны обеспечиваться высокая равномерность смешения компонентов и равномерное 
распределение температуры газов в факеле.
При  сжигании  газообразных  и  жидких  топлив  в  топочных устройствах  паровых 
котлов  подавляющую  долю  выбросов  оксидов  азота  составляют  термические  NO. 
Согласно  теоретическим  и  экспериментальным  исследованиям  основных  закономер­
ностей  образования термических  оксидов  азота  [3,  4,  5,  6]  их  выход  пропорционален 
температуре  и  времени  пребывания  в  зож  горения,  а также теплонапряжению  в  зож  
горения. Наибольшая скорость образования оксидов азота наблюдается при Т=Тмах. Как 
показали результаты вычислительного эксперимента (проведенного  в МЭИ)  выход 
N 0  при  Т >  1800 А-и до  Т=Тмах составляет в зависимости от условий теплообмена 
всего  35-70  %  общего  количества  термических NO,  причем  эта  доля  снижается  с
уменьшением Тмах и ростом темпа нагрева j  нагр  и охлаждения j    газов [5,7]. Таким 
образом,  эмиссия термических NO во всех случаях полностью определяется уровжм
Тмах,  коэффициентом избытка воздуха 
а 
и временгм пребывания 

шо  в зож  высоких 
температур (более  1800 К).  Темпы теплообмена влияют на кожчный выход N 0  лишь
косвенно, определяя конкретное значение  времени пребывания 1 1800 .
В МЭИ и ВГПИ «Теплоэлгктропроект» [8,9] были разработаны типовые рекоменда­
ций по вждрению природоохранных мероприятий и оценке ожидаемого уровня снижения 
выбросов NOx при их внедрении. Прежбрегая долей топливных (при сжигании мазута) 
и  быстрых NO при  традиционных  способах  сжигания  топлив  авторы  разрабатывают 
свои рекомендации по снижению термических NOx с учетом размеров (или условным
времежм пребывания - 1 ж
  ) и теплонапряжении qnz  зоны активного горения (ЗАГ) топ­
лива в топке котла.  В  [9]  сделана попытка определения критериев для такого выбора 
технологических мероприятий по подавлению эмиссии NOx с учетом конструктивных и
25

НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
режимных параметров с целью получения максимального эффекта, а также предлагается 
блок-схема алгоритма поиска оптимального решения, приведены кривые зависимостей 
с помощью которых можно грубо оценить возможность достижения ПДВ в результате
снижения характеристики qjia или t х  или обеих одновременна
Однако  нэобходимо  отметить,  что  такой  грубый  в  первом  приближении  подход, 
который нг полностью учитывает сложность процессов, может дать рекомендации тре­
бующие уточнения.
Это значит, что подавление термических N 0  будет лимитироваться только сущест­
вующими характеристиками ЗАГ и вполнг возможно, что на нгкоторых  существующих 
котлах нг будет достигнут уровень ПДК даже при внгдрении нгскольких мероприятий. 
А раз  так,  то  нэобходимо  глубже разобраться  с  понятием  ЗАГ  и  выявить  его  связь  с 
основными характеристиками факельного горения в топке, системно проанализировать 
распределение  мощности  и  плотностей  интегральных  потоков  излучений  факела  по 
высоте и периметру стен топки  и  выявить  ж  соответствующие для  снижения  оксидов 
азота причины для дальнгйшей разработки нэобходимых путей изменения в конструкции 
котла. Кроме тощ  в предложениях МЭИ намечен односторонний подход с точки зрения 
условия достижения уровня ПДВ без учета быстрых N 0, а рекомендуемые мероприятия 
нг  обоснованы  с  позиции  сохранЕния  уровня  другой  группы  вредных  веществ  (сажи, 
бенз(а)пирена и других канцерогенов), зависимости образования которых от коэффициен­
та избытка воздуха и других режимных параметров носят противоположно направжнный 
характер. Здесь же и в других 
м н о г о ч и с л е н н ы х
 
работах [9-13] указывается об еще одной 
нерешенной проблеме, а именно^ об опасности сероводородной коррозии экранных труб 
НРЧ при двухступенчатом сжигании сернистых топлив в котлах СКД.
На основе экспериментальных данных, полученных раже в САФВНИИпромгаз раз­
работаны теоретические предпосылки к конструированию топочно-горелочных устройств 
с  низким уровжм выбросов токсичных веществ:  NOx,  ПАУ и сажи  [14].  Полученные 
рекомендации  позволяют  управлять  выходом  «термических»  и  «быстрых»  оксидов 
азота, а также, канцерогенных веществ в процессе горения.
В [ 15,16] создана математическая модель инжежрного расчета вертикальней топки 
переменного сечения,  обеспечивающая равномернее распределение тепловой нагрузки 
по  высоте  топки,  которая  сохраняя  связь  между тепловыделЕнием  и  теплообменом  в 
отдельных зонах топочной камеры позволяет создавать конструкции низкотоксичных 
котлов со ступенчатой или наклонней топочной камерой;
В  [15,  16,  17,  18]  разработана концепция на основе которых возможно  будут со­
зданы образцы новых перспективных конструкции котлов (предпатенты РК №  15204; 
20046;  18091;  19867;  19621; 20834; 21061).
ЛИТЕРАТУРА
1.  Требования к эмиссиям в  окружающую среду при сжигании различных видов 
топлива в котлах тепловых элгктрических станций. Постановление Правительства Рес­
публики Казахстан от  14 декабря 2007 года №  1232.
2. Баубеков К.Т., Айтмагамбетова Г.А., Жангазы А.К. / Поиск рациональных схем 
конструкций  малогабаритных,  высокоэффективных  водогрейных  и  паровых  котлов 
теплопроизводительностью до  1,16 МВт // Материалы научней конференции молодых 
ученых,  студентов и школьников.  «VIII Сатпаевские чтения» (в 20 томах) серия «Мо­
лодые ученые». Том 20. Павлодар, 2008. -С. 231-234.
26

№ 2
 
2 0 1 0
 
г.
3.  Сигал И.Я.  Защита воздушного бассейна при сжигании топлива. Изд.  перер.  и 
доп. -  Л.: Недра. -  1988. -  311  с.
4. 
KoTJEp 
ВР. Оксида азота в дымовых газах котлов. -  М.: Зврщатомиэдат, 1987. -144 с.
5.  Росляков  В.П.  Разработка  теоретических  основ  образования  оксидов  азота 
при сжигании органических топлив и путей снижения их выхода в котлах и энерге­
тических установках. Дисс. на соиск. ученой степени доктора техн. наук.  -М.: МЭИ.
-  1 9 9 3 .-4 7 6  с.
6. Ахмедов Р. Б., Цирульников Л. М. Технология сжигания горючих газов и жидких 
топлив.  - Л.: Недра,  1984. - 238 с.
7. Росляков П.В., Зинкина В.Н. / Влияние условий теплообмена в топочных камерах 
на образование термических оксидов азота// Теплоэнгргетика,  1991, №  12. - С. 60-62.
8.  Егорова  Л.Е.  Разработка  методов  расчета  образования  оксидов  азота  и  серы 
в паровых и водогрейных котлах:  Дисс.  на соиск.  уч.  степ.  канд.  техн  .наук.  -Москва, 
1995. -  195 с.
9.  Росляков  П.В.,  Двойнишников  В.А.,  Зелинский  А.Э.,  Тимофеева  С.А.,  Бурков
В.Ю.,  Наздрюхина  Г.В.  /  Разработка рекомендаций  по  снижению  выбросов  оксидов 
азота для газомазутных котлов ТЭС // Электрические станции,  1991, № 9. С. 9-17.
10.  Енякин Ю.П.  Разработка и  совершенствование  методов  сжигания сернистых 
жидких и газообразных топлив в энергетических котлах: Автореферат дис. докт. техн 
наук. М.,  1988.
11. Енякин Ю.П., Котлер В.Р., Бабий В.И., Штальман С.Г., Щербаченко С.И. / Работы 
ВТИ по снижению выбросов оксидов азота технологическими методами // Теплоэнгр­
гетика. -1991.- № 6.- С. 33-38.
12. Енякин Ю.П., Котлгр В.Р.  Технологические методы сокращения выбросов ок­
сидов азота // Теплоэнгргетика,  1994, № 6.-С.  17-20.
13.Тишин А.П., Горюнов И.Т., Гуськов Ю.Л., Баршак Д. А., Преснов Г.В., Турченко
В.И., Коржук С.С. / Совершенствование рабочих процессов в топках котлов ТЭЦ-21 на 
основе применения современных средств численного моделирования термогазодинами­
ческих процессов // Электрические станции, 2003, №  10.-С. 7-12.
14.  Баубеков К.Т.  Оптимизация конструкций  и технологических процессов газо­
мазутных котлов для ступенчатого сжигания топлива // Проблемы эшргосбережения и 
экологии в промышленном и жилищно-коммунальном комплексах:  сборник трудов X 
Международной научно-практическсй конференции. -  Пенза, 2009. -  С.  113-119.
15. Баубеков К.Т. Разработка конструкции котлов с выравниванием ^равномерности 
распределили локальных тепловых потоков по поверхностям нагрева//Вестник ПГУ, серия 
«Энгргетическая». - № 3. -  2007.  - С. 9-20.
16. Баубеков К.Т. Моделирование конструкции котла с целью выравнивания теп­
ловых  потоков по ширинг и высоте топки и в конвективном газоходе // Вестник ПГУ, 
серия «Энгргетическая». - № 3. -  2007. - С. 21-34.
17. Баубеков К.Т.  Способ сжигания топлива и котел для его осуществления. Пред­
варительный  патент РК №  21062,  15.04.2009,  бюл  № 4  (по заявке  №  2006/1349.1  от 
01.12.06).
18.  Баубеков К.Т.  О  нгкоторых  аспектах расчета теплообмена для совершенство­
вания конструкции котлов при ступенчатом сжигании топлива. // Вестник ПГУ, серия 
«Энгргетическая». -  2008.  - № 4.-С.  109-131.
27

НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
А.Н. Бергузинов, О.М. Талипов 
УДК 577
Павлодарский государственный университет 
им.  С.  Торайгырова 
М.А. Сергеев
колледж Павлодарского государственного университета 
им.  С.  Торайгырова
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ: 
ПРОГРЕССИВНЫЙ  МЕТОД 
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДАНИЙ
Аталган мацала авторы окылу соргышца толыц сипаттама 
береді, оның артъщшылыгы үнемділігімен, экологиялылыгымен жэне 
оныц дизайнымен бейнеленеді.
The article’s authors represent the full characteristics o f the heat­
ing pump that is determined with such advantages as economy, ecological 
^ e a t w v s j i r u l j i e s i g n
Принцип действия теплового насоса аналогичен принципу действия холодильника, 
разница лишь в том, что в случае теплового насоса аккумулируется ш холод, а тепла
В середиш 70-х гг. прошлого века был первый подъем производства тепловых на­
сосов. Причинен такого явлзшя были первый нефтяной кризис и поиск альтернативных 
источников эшргии. Но, к сожалзшю, технология тепловых насосов еще ic  была доста­
точно хорошо отработана, и качество материалов оставляло желать лучшего Поэтому их 
срок службы и коэффициент мощности были очень малы. Со временгм ажиотаж вокруг 
тепловых насосов утих, и на 
2 0  
j e t
 
они ушли в нгбытие.
Но все это время велись работы по усовершенствованию технологии и материалов, 
используемых для тепловых насосов. И сейчас в мире наблюдается быстрый рост продаж 
тепловых насосов, как для промышленных, так и для частных нужд. На сегодняшний день 
в Германии ежегодно устанавливают  10  ООО тепловых насосов,  в  США производится 
около  1  млн. тепловых насосов в год, в Японии - около 3 млн, в Стокгольме 30% всего 
отопления города обеспечивается тепловыми насосами.  Такой подъем альтернативной 
эшргетики обусловлен стремительным ростом цен на шфть, за поеждние 3 года цена на 
шфть выросла почти в 3 раза. В мире, по прогнозам Мирового эшргетического комитета, 
к 2020 г. доля тепловых насосов в теплоснабжении составит 75%.
Но ic только рост цш на эшргоносители вызвал такей ажиотаж вокруг тепловых насосов. 
Сама технология их примоншя стала боже совершшнсй. Коэффицишт мощности совремашых 
тепловых насосов достигает 700%, температура подачи - 70 °С, а срок службы— боже 20 жт.
Тепловой  насос  представляет  собой эффективную  замену котлу на жидком,  газо­
вом топливе или электричестве.  Для хорошо  спроектированного  и построенного дома 
площадью 180 кв. м шэбходимо 10-12 кВт тепловой эшргии, которую можно получить, 
опустив 2 зонда в землю на глубину  100 м каждый.
28

№2 2010  г.
Преимущества  теплового  насоса  перед  другими  источниками  теплоснабжения 
шоспоримы и приведены ниже.
1. Экономичность:
•  низкое энергопотреблЕние достигается за счет высокого КПД теплового насоса (от 
300% до 700%) и позволяет получить на 1  кВт затраченной эжктрической эжргии 3 - 7  
кВт тепловой эшргии. Система требует минимум электроэнгргии для поддержания ком­
фортней температуры жилья, а также получения достаточного запаса горячей воды;
•  система исключительно долговечна. Срок эксплуатации грунтового зонда может 
достигать  100-  150  лет,  отопительного  контура —   100  жт.  Непосредственно  в  самой 
установке единственной движущей частью является компрессор, срок службы которого 
составляет 20 жт. Его можно жгко заменить по истечении срока эксплуатации;
•  отсутствие шобходимости в закупке, транспортировке, храшнии топлива и расходе 
денежных средств, связанных с этим;
•  высвобождение значительней территории, необходимой для размещения котельней, 
подъездных путей и склада с топливом;
•  срок окупаемости оборудования ш превышает 6 - 8  отопительных сезонов.
2. Комфортность:
•  тепловой насос работает устойчиво;
•  колебания температуры и влажности в помещении минимальны;
•  ш требует специальней вентиляции помещений,  где происходит нагрев  воды  и 
теплоносителя;
•  абсолютно взрыво- и пожаробезопасен;
•  в  процессе  эксплуатации  система ш  нуждается  в  специальном  обслуживании, 
возможные манипуляции ш требуют специальных навыков и описаны в инструкции;
•  систему  можно  диагностировать  на расстоянии  и  вносить  корректировки.  Для 
этого нэобходимо иметь линию выхода в Интершт;
•  есть обширные возможности по встраиванию тепловых насооов с систему «умного дома»:
•  обслуживание установок заключается в сезонном техническом осмотре и пери­
одическом контрож режима работы.
3. Дизайн:
•  тепловой насос ш нарушает целостность интерьера и концепцию фасада здания;
•  занимает минимум пространства, и о шм сташт известно вашим гостям тольщ 
если вы этого захотите.
4. Экологичность:
•  экологически чистый метод 
отопления
 
и
 кондиционирования,  т.  к.  ш  произво­
дится эмиссия СО, NOx и других выбросов, приводящих к нарушению озонового слоя 
и кислотным дождям;
•  отсутствуют алжргено-опасные выбросы в помещение, т. к. шт сжигаемого топ­
лива, и ш используются запрещенные хладагенты;
•  бережен по отношению к вашему здоровью и окружающей среде.
29

НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
Р.С.  Битенова 
ӘОЖ 371.39
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты
ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ, 
ҚАЗІРГІ ЗАМАНДАҒЫ 
АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ 
ЕҢ ТИІМДІ ТӘСІЛДЕРІНІҢ БІРІ
В  данной  статье  автором  представлено  дистанционное 
обучение как  один из эффективных способов в эпоху современных 
информационных технологий.
The present article is dealing with the service theory o f the infor­
mation telecommunication system.
Бірнгше  жылдар  байы  сабақтарға  және  лекцияларға  қатысу,  емтихан  қабылдау 
жәнг  бағалау  жүйесі  дәстүрлі  білім  формасы  болып  саналған.  Бірақта  соңғы  10-15 
жылдар бойы технологияның дамуына байланысты дәстүрлі білім формасымен қатар 
қапшқтықтан оқыту дамып келв жаіыр.
Қапшқтықтан  оқыту  ұғымы  бұрыннан  таныс.  XIX  ғ.  ортасында  сол  замандағы 
ақпаратты тасымалдау,  яғни  пошталық  қызметті  АҚШ  жәнг  Еуропада қандай да  се- 
бептерге  байланысты  сабаққа  қатыспаған  оқушыларға  қашақтықтан  оқытуды  талап 
еткен.  Коммуникациялық  технологияның  —   1920  жылы  радионың  жәнг  1940  жылы 
теледидардың  дамуына  байланысты  —   оқытудың  жаңа  формасы  кең  масштабта 
пайдалануға басталды,  ал сүраныс  білімнің интернационализациялағанына жәнг гло- 
бальдау процесінің басталуына байланысты XX ғ. 60 жылдарында пайда болды. Бірақта 
қашықтықган оқытуға  сұраныс 80 жылдары Интернет желісінің пайда болуынан бастап 
көбейе  түсті.  Виртуалды  өмірде  біз  қаіынасамыз,  ақпарат  қабылдаймыз  жәнг  сатып 
алуларды жасаймыз.
Қазіргі  кезде  жаңа  технологиялар  қолайлы  жэне  арзан  болып  келеді.  Интержт 
арқылы  қашықіықтан  оқыту  барлық  әлемде  дәстүрлі  білім  бөлігі  болып  саналады. 
Қазіргі кезде Америка, Азия жәш Еуропа дамыған елдерінде танымал Алайда XXI ғ. 
қапшқіықтан оқыту бүкіл әлгмді жаулап алады.
Сонымен  Интернгт  арқылы  қашықтықтан  оқыту  дегеніміз  нг?  Жалпы  айтқанда, 
қашықгықган оқьпу -  коммуникативтік технологияның базасы нггізінде оқыту, бүл жеке 
жоспар бойынша жәнг бекітілген жеке оқытушының бақылауымен жүзеге асырылады.
Жалпы  аудиторияға  арналған  бағдарламаларға үйреніп,  белгілі  бір  салада  өзінің 
қызығушылық  ортасын  кеңейтуге  болады.  Сонымш  қатар,  оқушаларға  курсты  аяқгап 
жоғары оқу орнының тиісті дипломын, академиялық дәрежесін гемесе сетрификат алуға 
жағдай жасайтьш бағдарламалар таратылуда.  Интершт, элгктрондық пошта, баспасөз ма-
30

№2 2010  г.
териалдарын жіберу, CD-ROM, тежфон жәнг Интершт арқылы өтіжтін конферащиялар, 
виртуалды бөлмеіюрмен кітапханалар, факсималды байланыс жәнг ішкі байланыстьщ бел- 
гіігаген уақыты: бұньщ бәрі - қашықтықган оқыту эжментері больш саналады.
Дауыссыз, бүгінгі күні сапалы жоғары білімді алу казіргі кезде өте маңызды. Әлгмдегі 
оқу орындарыньщ көп болуьша қарамастан білім беру қызметгері рыногындағы сұраным 
әдеттегідей сұраныстан асады.  Жыл сайын әрбір талапкержржрдің үшіншісі жоғары оку 
орнына конкурстан  өтеді.  Қашықтықтан  оқыту білім  алғысы  кежгіндерге,  біліктілігін 
көтерушілгрге,  қайта даярлаудан  өткісі  келгтіндерге  жәге жұмыс  тапкысы  кежтіндерге 
тең мүмюндіктер береді. Осы жүйе адамның шгізгі қызметімш қатар жоғары білім алуға 
мүмкіндік береді, азаматгардьщ шетелде окуға, халыкаралық білім беру қоғамдастықпен 
танылған ғылыми дәрежелзрін алуға мүмкіндікгерің кеңейтеді. Қашықгықган оқытужоғары 
оқу орньш тандауда кежшегі зор. Мәртебелі оқу орнында қашықгықтан оқыту түрінде білім 
алған адам ба, әлде белгісіз жергілікті жоғары оқу орнынын күндізгі оқу бөлімін аяқгаған 
түіЕК пе еңбек рьшогында жоғары бағаланады, өздерің шешіндер.
Қашықтықтан  оқыту  бағдарламасын  үсынатын  оқу  орындарын  үш  категорияға 
белуге болады:
❖ 
"Натуралды ” ңашьщтықтан оцыту  университеттері 
Мысалы, АҚШ-та, бакалавр жәш магистр дәрежесін алуға оқыту бағдарламаларын 
үсынатын оқу орындары онша көп емес.  Әйгілі оқу орындарының қажетті аккредита­
ц и я м  бар.  Сонымен бірге аккредитацияланбаған бағдарламалар бар,  сондықтан бізді 
нақты қызықтыратын бағдарламаның  қандай  аккредитациясы бар екенін білу қажет. 
Мысал ретінде, біз Павлодар қаласының мынадай жоғары оку орындарын келтіреміз:
С.Торайғыров  атындағы  Павлодар  мемлекеттік  университеті,  Павлодар  мемлекеттік 
педагогикалык институты, Инновациялық Еуразиялық университеті. Осы университеттер 
сырттай оқыту белімінде «Ақпараттық жүйе», «Есепт^іш техника жәнз бағдарламалық 
қамсыздандыру»,  «Педагогика жәнг психология»,  «Қазақ тілі мне әдебиеті»,  «Шетел 
тілі»,  «Заңтану»,  «Психология»,  «Экономика»,  «Есепке  алу  жәнг  аудит»,  «Қаржы» 
мамандықтар бойынша қапшқтықтан оқыту білім беру қызметін жүзеге асырады.
♦> 
Корпоративтік тренингтер жэне/немесе біліктілікті арттыру курстарының 
провайдерлері
Бүл үйымдар сертификат берілетін тренингтер мен багдарламаларды жәнз қандай 
да  бір  кәсіби  дағдыларды  дамытатын  өзге  білім  беру  бағдарламаларын  жүргізеді. 
Бүл,  клиентгердің  жеке  талапталарына  сәйкес  қалыптасатын  аккретидтацияланбаған 
бағдарламалар.  Сонымен,  мұндай  оку  орындары  сапасы  жағынан  ерекшелінетін 
бағдарламаларды ұсынады.
♦♦♦ 
Онлайн оцытуды усынатын дәстурлі  университеттер 
Соңғы  уақытта  дәстүрлі  универститеттер  мне  колледждердін  көбі  онлайн  ре- 
жимде  езінің  бағдарламаларын  үсынатын  болды,  сонымен  бірге  үсынылатын  оқыту 
бағдарламаларының тізімін көбейтуде. Өкінішке орай, кейбір дәстүрлі универститетгер- 
мен колждждер өз бағдарламарының толык ж әіе тұтас онлайн нүсқаларын үсынады.
Әринз,  оқытудың талап  етушілік деңгейі ж әж  коммуникациялық технологиялар 
білімді  алу  мүмкіндіктері  жеке  алынған  елдің  экономикалық  дамуына  байланысты 
тербелестіріп тұрады. Сезсіз, Жапониямен Қазақстанды салыстыруға болмайды. Себебі 
Жапонияда халықтың  компьютерлік  сауаттылығы  80%  дейін  жетеді,  ал Қазақстанда 
Интершт желісіш халықтың біраз бөлігі ғана қол жеткізе алады. Бірақ, соған қарамастан, 
Қазақстанда қашықтықтан оқыту эр жыл сайын кең таралуда. Осы білім жүйесінің де 
кемшіліктері мен артыкдпылыктары бар.
31

НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
♦♦♦ 
Артьщшыльщтары
Округа кол жетерлік.
 
Қашықтықтан  оқыту қандай да бір  объективтік себептерге 
байланысты  дәстүрлі  оқыту  формасын  қолдана  алмайтын  адамдар  тобына  арналған 
Осындай топқа, мысалы, денсаулығы жағынан шектелген адамдар, жұмыспш оқытуды 
біріктіретін  нгмесе  Қазақстанның регионында халықаралық  нгмесе  астаналық  оқыту 
орындарымен  салыстырарлық  оқу  орындарының  жетісп^шілігі.  Сонымен  қатар, 
қашықтықтан оқыту формасын  Қазақстанньщ әйгілі жоғары оқу орындарында оқығысы 
кежтін, бірақ қажетгі қаражаты мен уақыты жеткіліксіз  адамдар қолдана алады.
Окыту  формасы.
 
Коммуникалды  технологияны  оқыту  базасының  негіз- 
гі  артықшылығы:  конкурссыз  оқуға  түсуі;  оқудың  екпіні  мен  уақытын  өздігінш 
ұйымдастыруы; оқытудың бекітілген уақытының жоқтығы; үйде жәнг кез келген жерде 
Интерштке қосылған компьютерді қолдану мүмкіндігі; әжмдік ресурстарға, виртуалды 
кітапханаға жәш мәліметгер базасына қол жетімділігі. Жыл бсйы қашықгықган оқытуға 
оқушыларды қабылдау өткізіжді. Сонымш қатар, дербес оқьпушы-куратордьщ арқасында 
оқу материалын сапалы түрде қабылдауға рұқсат етіп жатады, ал арнайы форумдарда 
басқа студенттермен кейбір тақырыптар  мен ойларды  бірге талқылауға мүмкіндік бе- 
реді. Қорыта келгенде, бастапқы көзқарас бойынша оқушының бөжктенгендігі осы оқу 
формасында өзекті еместігі дәж л.
Оку куны.
 
Қашықтықтан білім берудің әйгілігі, технололгияның дамуымен қатар 
күндізгі оқу қүнының өсуімен байланысты. Интершт оқытудың білім құны әлде қайда 
төмен,  сонымен  қатар,  ол  мамандыққа,  оқыту  бағдарламалар  формасына жәш  оқыту 
мекемежр  түрлерінг  тәуелді  түрлендіріліп  жатыр.  Осыдан  басқа,  әр  түрлі  білім  ала­
тын  гранттар  мен  стипендиялық  бағдарламалар  бар,  олар тегін  нгмесе  жарым-жарты 
қаржыландыру бойынша қашықтықтан оқытуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бұл 
жағдайда  басқа  да  шет  елдерінг ұшақпен  жету,  яғни  сонда өмір  сүруге,  көректенуге, 
дәрігерлік сақтандыруға шығындардың жоқтығы.
Психологиялык кедергілер.
 
Қашықтықтан  оқыту  формасы  психологиялық кедер- 
гіжрді айнылып кетуге көмектеседі, олар адамның коммуникативтік ерекшеліктерімен 
байланысты сондай-ақ қыстаналдық көпшілік арасында шығып сөйл^ жәнг т.б.
❖ 
Кемшіліктері
Интернет  желісіне  кол  жетімділігі  және  компъютерлік  білім.
 
Қазіргі  кездегі 
Қазақстанның  нақаталығы  осындай,  халықтың  көпшілігі  қаржылы  жәнг  басқа да  се­
бептерге байланысты қазіргі замандағы  коммуникациялық технологияларды қолдану 
мүмкіндіктері  жоқ.  Қазақстанның  техникалық  жабдықтануы  әжмнің  әйгілі  елдеріне 
жол  беруде.  Сонымен қатар,  қашықтықтан  оқытуға қол жеткізу үшін  компьютерлік 
технологиялар жәнг бағдараламалар жөнінде білімдері толық болуы қажет.
Мотивация. Қашықтықган оқыту білімін табысты алуға адамның жеке 
м іе е з і 
соңғы фак­
тор бола бермейді. Құпия емес, дәстүрлі күндізгі оқуту формасында күндежкгі бақылаудың 
жоқіығына  қарамастан  айқын  мотивациясы  болуы  қажет.  Сөзсіз,  қашықгықтан  оқыту 
формасьшда тірі пікір талас, тжірибемен алмасуы, топтың психологиялық көмегі жәнг сай- 
ыстыру кезендері жоғалған. Сондықган, дәл осындай оқьпу формасы өздігіжн ұйымдастыру 
қабіжтімш тәрбиелігі жоқ адамдарға кем деңгейде қатысты.
Техникалык мамандыктар.
 
Қашықтықтан  оқыту  формасы  фундаменталды  ғылым, 
гуманитарлық  мамандықтармен  технологиялар  білімдері  салаларына үлкен  дәрежеде 
қатысты. Техникалық мамандыктар, гуманитарльщ мамандықтармен салыстырғанда осын­
дай оқыту формасьшда аз сүраныста, себебі, техникалық мамандықтарды меңгергавде көп 
практикалық жәж  лабораториялық жұмыстарьш орындалуын талап етеді.
32

№ 2
 
2 0 1 0
 
г.
Бұл кемшіліктер уақытша, себебі Қазақстанда 13.10.2006 жылдың №995 бекітілген 
2007  -   2009  жылдарға  арналған  ақпараттық  теңсіздіктерді  төмендету  бағдарламасы 
жұмыс істейді. Бұл бағдардама Қазақстан республикасының президентінің  10.11.2004 
жылдың № 1471  «Қазақстан республикасында 2005 -  2007 жылдарына арналған «эжк- 
тронды  өкімет  мемлекеттік  бағдарламасын»  қалыптастыруға  жасалған.  Бағдарлама 
ақпараттық  теңсіздікті  төмендетуге  байланысты  халықтың  әр  деңгейдегі  компью- 
терлік  сауаттылығын  жәнг  қазіргі  ақпаратгы-коммуникационды  технологиялардың 
мүмкіндіктерін анықтауға бағытталған
2008 ж. ағында «Ашық әжм» бағдарламасы апшлды. Бүл 50 000 теңге Қазақстан 
республикасының кез келген аймағында кез келген казпопгга бөлімдері арқылышсиеге 
жаңа персоналды компьютерлгр алуға мүмкіндік береді. Сатып алупшға 3 жыл кепілдік 
беріліп, Интернгт желісінде  10-сағаттық тегін жұмыс жасауға мүмкіндік алады.
Қазіргі коммуникалды технологияларды қаржы ж ә к  басқа да себептермен қолдана 
алмаушыларға бүл бағдарлама халыққа Интеркт желісііЕ шығуға жәж оньщ мүмкіндіктерін 
қолдануға, соның  іпіінде қашықгықтан оқытуға қолдануға мүмкіндік алады.
Интернгт  арқылы  қашықтықтан  оқыту  тек  ыңғайлы  ғана  емес,  сонымен  қатар 
болашақта дәстүрлі жәш өзекті мәселг болмақ. Білім сферасындағы Американың зерт­
теу ассоцияциясының пікірі бойынша 2010 жылда 
ә л е м  
студенттерінің үпгген екі бөлігі 
қашықтықтан оқуды меңгереді.
ӘДЕБИЕТТЕР
1.Қашықтықтан оқыту теориясы мен пракгикасы/Баспасөз Е.С. Полат -  М.,2004.
2.Интернет  -  педагогикалық  эшекелеу  мэселесінің  білім  жүйесі/Баспасөз 
М.В.  Моисеевой  -  М.,2004.
3.Қашықтықтан  оқуіудың  педагогикалық  технологиялары/Баспасөз  Е.С.  Полат
-  М., 2005.
4.  http://www.dictionary.fio.ru.
5. Ғылыми еңбектерінің жинағы «Актуальные проблгмы гуманитарных, социальных 
и экономических наук»./Академик Н.Г.Хииіовтың жалпы баспасоз, -М.:МГИУ, 2002,395 
бет.; Хохлов Н.Г., Бочков В.Е., Демин Ю.Н. «Интергалды білім жүйесіндегі қашықтықтан 
үздіксіз кәсіби оқыту»;  Демин Ю.Н.,  Бочков В.Е.  «О развитии дистанционного  обра­
зования в Московском государственном индустриальном университете в период с  1997 
по 2002 г.г. и о ходе реформирования Системы дистанционного образования МГИУ». 
«Ресей газеті» № 4 (3118)  14.01.2003 ж.
6.Хохлов  Н.Г.,  Бочков  В.Е.,  Демин  Ю.Н.  «Интергалды  білім  жүйесіндегі 
қашықтықтан үздіксіз кәсіби оқыту».// Ғылыми еңбектерініц жинағында «Актуальные 
проблгмы гуманитарных, социальных и экономических наук./ Академик Н.Г.Хэхловтың 
жалпы баспасоз, -М.:МГИУ, 2002.
7. Воронина Т.П.,  Кашицин В.П.,  Молчанова О.П.  Жаца ақпараттық технология- 
ларын білім заманында. // М.: Информатика,  1995.
33

НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
А.В. Богомолов
Павлодарский государственный университет 
им.  С.  Торайгырова 
Л.В. Иваненко 
средняя школа №14,  г.  Павлодар
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ИНФОРМАЦИОННЫХ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В  ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УДК 378.147:004
Аталган  мацала  оқытушылық  қызметінде  ақпараттьщ 
компьютерлік технологиялардың пайдалануына арналады.
The present article is dedicated to the information computer tech­
nologies usage in the teaching activity.
Республика Казахстан,  как и  все  развитые  страны  мира,  реально  встала  на путь 
информатизации  системы  среднгго  образования  -  создание  единого  информационно- 
образовательного пространства.
Одним  из  первоочередных  действий  государства  в  этом  направлении  определи 
переход на боже раннге обучение учащихся школ Казахстана, по овладению информа­
ционней культурой и основам компьютерной грамотности
Анализ  развития  передовых  в  экономическом  отношении  стран  показывает,  что 
информатизация системы образования является одним из ключевых условий,  опреде­
ляющих поеждующее ускоренное развитие экономики, науки и культуры.
Одной из цежй и задач Концепции развития образования РК до 2015 года является 
интеграция в мировое образовательное пространства
Цель среднгго образования - формирование личности,  которая будет способна на 
основе полученных глубоких знаний, профессиональных навыков свободно ориентиро­
ваться, самореализовываться, самообразовываться и самостоятельно принимать правиль­
ные, нравственно-ответственные решения в условиях быстроизменяющегося мира.
Современные профессии, предлагаемые выпускникам учебных заведший, становятся все 
боже интелжкгоёмкими. Информационные технологии, предъявляющие высокие требова­
ния к интелжкіу работников, занимают лидирующее положите на международном рынке 
труда. Но если навыки работы с конкретней техникой можно приобрести шпосредственно 
на рабочем месте, то мышлзше,  нг развитее  в определэшые природой сроки,  таковым и 
осташтся. Опоздание с развитием мышлзшя - это опоздание навсегда. Важно отметить, что 
технология такого обучошя должна быть массовой, общедоступней, a ic зависеть исключи­
тельно от возможностей обеспечшных школ или состоятельных родитежй.
В шкож уже сегодня изучшие предмета искусства с использованием информацион­
ных технологий призваны помочь детям глубоко осмыслить роль техники в их будущих
34

№2 2010  г.
профессиях и в повседневной жизни.  Научить ученика жить  в  информационном мире
- важнейшая задача современной школы
Развивающая цель направлена на формирование творческой личности, на развитие 
памяти, мышления, воображения, мотивации к обучению.
Практическая цель направлена на подготовку учащихся к реальней деятельности, 
составлению и 
в ы п о л н е н и ю
 
презентаций, выполнение иллюстрированных рефератов.
Воспитательная цель предполагает соответствие содержания и восприятия  предме­
тов художественно-эстетического направления, современным требованиям воспитания 
подрастающего поколения,  которые направлены на формирование у обучаемых граж­
данственности,  мировоззрения,  нравственности и высокой морали.
Бурное развитие новых информационных технологий и их внедрение наложи­
ли определенный отпечаток на развитие личности современного ребенка. Мощный 
поток  новой  информации,  рекламы,  применение  компьютерных  технологий  в 
телевидении,  распространение  игровых приставок,  электронных  игрушек и  ком­
пьютеров  оказывают  большое  влияние  на  воспитание  ребенка  и  его  восприятие 
окружающего  мира.
Сочетая в себе возможности телевизора, видеомагнитофона, книги, калькулятора, 
являясь  универсальной  игрушкой,  способной  имитировать  другие  игрушки  и  самые 
различные игры, современный компьютер вместе с тем является для ребенка тем рав­
ноправным партнером, способным очень тонко реагировать на его действия и запросы, 
которого ему так порой не хватает.  Терпеливый товарищ и мудрый наставник, творец 
сказочник миров и персоналий, вершина интеллектуальных достижений человечества, 
компьютер играет все большую роль в досуговой деятельности современных детей и в 
формировании их психофизических качеств и развития личности.
Компьютер  естественно входит в жизнь школы и является еще  одним эффектив­
ным техническим средством, при помощи которого можно значительно разнообразить 
процесс  обучения.  Каждое  занятие  вызывает  у  детей  эмоциональный  подъем,  даже 
отстающие  ученики  охотно  работают  на  уроке,  если  применяются  информационные 
технологии.
Диапазон  использования  компьютера  в  учебно-воспитательном  процессе  очень 
велик:  от тестирования учащихся до выполнения творческих проектов.
Древние греки считали, что технология (техно -  мастерство + логос - учение) - это 
мастерство (искусство) делать вещи. Боже емкое определение это понятие приобрело в 
процессе индустриализации. Технологии - это совокупность знаний о способах и средс­
твах проведения производственных процессов,  при которых происходит качественное 
изменение обрабатываемых объектов. Термин «информация» происходит от латинского 
«информ» - разъяснаше, изложение, осведомжнность.
Информационная технология - это совокупность методов, производственных процес­
сов и программных - технических средств, объединенных в технологическую цепочку, 
обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распространение и отображаше информации 
с целью снижения трудоемкости процессов использования информационного ресурса, а 
также повышения их надежности и оперативности.
Внедрение ИКТ в  образовательный процесс способствует:
- индивидуализации учебно-воспитательного процесса с учетом уровня подготов­
ленности способностей
- изманппо характера познавательней деятельности учащихся в сторону ее большей 
самостоятельности и поискового характера.
35

НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
- стимулированию стремления учащихся к постоянному самосовершенствованию и 
готовности к самостоятельному обучению.
- усилению междисциплинных связей в обучении
- повышению гибкости, мобильности учебного процесса, его постоянному и дина­
мичному обновжнию.
-  изменению  форм  и  методов  организации  жизнедеятельности  воспитанников  и 
организации их досуга.
В 90-е годы в образовательных учреждениях стала использоваться мультимедийная 
аппаратура. Мультимедиа - это современная компьютерная технология, позволяющая 
объединить в компьютерной системе текст, звук, видеоизображение, графические изоб­
ражения и анимацию.
По данным ЮНЕСКО, когда человек слушает, он запоминает 15% речевой информа­
ции, когда смотрит - 25% видимой информации, когда видит  и слушает - 65% получаемся 
информации.  Необходимость  применения  ИКТ,  которые  в  качестве  аудиовизуальных 
средств могут воздействовать на различные органы чувств, несомненна.
ИКТ  при  рациональном  использовании  улучшают  условия  труда,  как  учителя, 
так и учеников,  при этом их  ценность  выше,  чем в  больших пределах  они позволяют 
целенаправленно  трансформировать  учебное  пространство  и  время.  Применение  ИКТ 
значительно  расширяет  иллюстративный  материал  создает  проблемные  ситуации  и 
организует поисковую  деятельность учащихся,  усиливает эмоциональный  фон  обуче­
ния, формирует учебную мотивацию обучаемых, индивидуализирует и дифференцирует 
учебный процесс.
Эффективность использования ИКТ определяется тремя взаимосвязанными аспек­
тами  ее  обеспечения  -  техническим,  методическим  и  организационным.  Техническое 
обеспечение включает в себя адаптацию, совершенствование и разработку ИКТ презен­
таций, используемых для передачи информации учащимся, обратной связи от учащихся 
к преподавателю, контроля знаний, организации самостоятельных занятий, обработки 
и документирования информация. Но даже сверхсовременные технологии ж  обеспечат 
необходимого  эффекта,  если  они  будут  использоваться  кумелсц  без  необходимей  ме­
тодической  подготовки  и разработки дидактических материалов,  с  нарушением эрго­
номических и психолого-педагогических требований, с необоснованным расширением 
областей их применения, т.е. методически неграмотно.
Степень применения ИКТ зависит от характера преподаваемой дисциплины, подго­
товленности и интересов учащихся, формы занятий, склонностей и пристрастий самого 
преподавателя, наличия визуальных средств, программно-методического обеспечения. 
Возможны условно выделяемые три уровня использования ИКТ:  эпизодический, сис­


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет