Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Мектепке дейінгі және орта білім департаментіPdf көрінісі
бет10/30
Дата22.12.2016
өлшемі2,43 Mb.
#206
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   30

Әдістемелік
-
нұсқаулық хатǀ20
16-
2017 оқу жылы
 
 
76 
академиясының  академигі,  Қазақстанның  Халық  жазушысы  Зейнолла 
Қабдоловтың туғанына 90 жыл (1927-2006); 
22 наурыз - қазақтың халық жазушысы, драматург, сыншы, мемлекет және 
қоғам қайраткері Ғабит Мүсіреповтің  туғанына 115 жыл  (1902 -1985); 
15  сәуір  -  жазушы,  драматург,  ҚР  халық  жазушысы  Сафуан 
Шаймерденовтің туғанына 95 жыл (1922 
-
2007);  
көрнекті  ақын,  жырау  Дулат  Бабатайұлының  туғанына  215  жыл  (1802- 
1874);  
Шәңгерей Сейіткерейұлы Бөкеевтің туғанына 170 жыл (1847 -1920)  
1867 
жылы  -  қазақтың  суырыпсалма  ақыны  Әсет  Найманбайұлының 
туғанына 150 жыл  (1867- 1922); 
9 шілде - ақын, аудармашы Тұрмағамбет Ізтілеуұлының туғанына 195 жыл 
(1882-1939);  
Оқыту  қазақ  тіліндегі  мектептердегі  қазақ  тілі  мен  әдебиеті  пәнінің 
мұғалімдеріне қосымша материалдар алу үшін ұсынылатын сайттар: 
1.
 
http://nao.kz  - 
Ы.  Алтынсарин  атындағы  Ұлттық  білім  академиясының 
ресми сайты; 
2.
 
http://ustazuni.kz - 
мұғалімдерге арналған сайт; 
3.
 
https://infourok.ru/  -  
ұстаздарға  арналған  білім  көтеру,  ашық  сабақтар  
сайты; 
4.
 
http://abai.kz-
ақпараттық-танымдық сайт; 
5.
 
http://u-s.kz- 
ұстаздар сайты; 
6.
 
http://ustaz.kz -
ашық сабақтар сайты;  
7.
 
http://sabak-
сайт творческих учителей Казахстана; 
8.
 
http://ojarovaroza.ucoz.kz-
қазақ  тілі  мен  әдебиеті  пән  мұғалімінің 
портфолиосы; 
9.
 
http://sabaqtar.kz/kazaksh/  - 
Қазақстан  ұстаздарына  арналған  әдістемелік 
сайт; 
10.
 
http://bilimsite.kz/ustaz -
білімділер сайты; 
11.
 
http://u-s.kz/publ/ -
ұстаздар сайты; 
12.
 
http://sabaq.kz -
ұстаздарға арналған танымдық-әдістемелік сайт; 
13.
 
http://ped.kz -
ұстаздардың әлеуметтік порталы; 
14.
 
http://oqu-zaman.kz-
ұстаздар мен оқушыларға арналған қосалқы білімді 
сайт; 
15.
 
http://tarbie.org- 
ұстаздар сайты; 
16.
 
http://kazbilim-edu.kz-
оқытудың  жаңа  әдіс-тәсілдерін  қазақ  тілі 
сабақтарында тиімді пайдалану; 
17.
 
http://bilimtime.kz – 
ұстаздарға арналған сайт. 
 
«Абайтану» курсы  
 
«Абайтану»  курсы  ҚР  Білім  және  ғылым  министрінің  2013  жылғы                            
3  сәуірдегі  №115  бұйрығымен  бекітілген  оқу  бағдарламасы  арқылы  оқыту 
жүзеге асырылады.  
Курстың  білім  мазмұны  ұлы  ақын  шығармаларын  терең  де,  жан-жақты 
таныту  арқылы  елжанды,  халқымыздың  әдебиетін,  өнерін,  салт-дәстүрін, 

Әдістемелік
-
нұсқаулық хатǀ20
16-
2017 оқу жылы
 
 
77 
мәдениетін,  тілін  ұлттық  құндылық  ретінде  бағалайтын,  эстетикалық  талғамы 
жоғары,  білім,  білік,  дағдылармен  қаруланған,  түйген  ойларын  іс  жүзінде  өз 
кәдесіне  жарата  білетін,  ұлттық  сана-сезімі  қалыптасқан,  өркениетті  қоғамда 
өмір сүруге лайықты, терең ойлайтын дара тұлға қалыптастыруға бағытталған. 
Курсты  қазақ  тілі  мен  әдебиеті  немесе  біліктілікті  арттыру  және  қайта 
даярлау  бойынша  арнайы  курстардан  өткен  пән  мұғалімдері  жүргізеді. 
Мұғалімдерге  көмек  ретінде  «Абайтану»  курсы  бағдарламасының  мазмұнын 
жобалау  мен  өткізу  бойынша  әдістемелік  құралдар  әзірленіп,  Академия 
сайтына (
www.nao.kz
) орналастырылды. 
Жалпы  білім  беретін  мектептердің  9-сыныбына  арналған  «Абайтану» 
курсын ҚР БҒМ 2012 жылғы 8 қарашадағы №500 бұйрығымен бекітілген негізгі 
орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларының вариативтік компоненті есебінен 
жүргізу ұсынылады. 
Курс жүктемесінің көлемі: 
9-
сыныпта – аптасына 1 сағат, оқу жылында – 34 сағатты құрайды. 
Курс  бойынша  білім  алушылардың  оқу  жетістігін  ағымдық  бағалау, 
сондай-ақ емтихан жүргізілмейді. 
 
Орыс тілі (оқыту орыс тілінде емес сыныптар үшін) 
Основная  цель  обучения  русскому  языку  в  5-9  классах  -  формирование 
коммуникативной  компетенции  учащихся  путем  использования  языкового  и 
речевого материала в контексте общения, умения пользоваться русской речью 
при  параллельном  владении  родным  и  английским  языками;  воспитание  на 
основе  тематического  содержания  речевого  материала  языковой  личности, 
придерживающейся  активной  гражданской  позиции,  ориентирующейся  на 
нравственно-духовные  ценности  казахстанского  общества,  проявляющей 
толерантное  отношение  к  другим  культурам,  готовой  к  сохранению  и 
приумножению природного богатства, ведущей и пропагандирующей здоровый 
образ  жизни,  стремящейся  к  созидательному  труду,  обладающей 
технологической культурой.  
Введение  обновлённых  стандартов  обучения  есть  необходимое  условие 
для  формирования  гражданской  позиции,  духовной  и  культурной  жизни 
личности,  чьи  потребности  и  интересы  находятся  в  соответствии  с 
государственными  запросами.  Благодаря  ведущим  целевым  установкам  и 
ожидаемым  результатом  освоения  дисциплины  «Русский  язык»  (личностным, 
метапредметным  и  предметным),  становится  возможным  не  только  успешное  
обучение  -  овладение  коммуникативной,  лингвистической  и  языковой, 
культуроведческими компетенциями, но и социальная адаптация выпускника. 
В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  лежит 
системно – деятельностный подход, который предполагает: 

воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям 
информационного  общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 
уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального  
состава; 

Әдістемелік
-
нұсқаулық хатǀ20
16-
2017 оқу жылы
 
 
78 

формирование  соответствующей  целям  общего образования социальной 
среды  развития  обучающихся  в  системе  образования,  переход  на  12  –  летнее 
обучение  на  основе  разработки  содержания  и  технологий  образования, 
определяющих  пути  и  способы  достижения  желаемого  уровня(результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся; 

ориентацию  на  достижение  цели и  основного  результата  образования  – 
развитие  на  основе  освоения  универсальных  учебных  действий,  познания  и 
освоения  мира  личности  обучающегося,  его  активной  учебно-познавательной 
деятельности,  формирование  его  готовности  к  саморазвитию  и  непрерывному 
образованию; 

признание  решающей  роли  образования,способов  организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 

учёт индивидуальных, возрастных, психологических  и физиологических 
особенностей  обучающихся,  роли,  значения  видов  деятельности  и  форм 
общения  при  построении  образовательного  процесса  и  определения 
образовательно – воспитательных целей и путей их достижения; 

разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и 
индивидуальное  развитие  каждого  обучающегося,  в  том  числе  одарённых 
детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Освоение курса русского языка согласно ГОСО, предполагает достижение 
не только предметных, но и личностных, метапредметных результатов. 
К личностным результатам относятся: 

понимание  русского  языка  как  одной  из  основных  национально-
культурных ценностей русского народа, определяющей роли русского языка в 
развитии  интеллектуальных  и  творческих  способностей  и  моральных  качеств 
личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

осознание эстетической ценности русского языка, стремление к речевому 
совершенствованию; 

достаточный  объем  словарного  запаса  и  усвоенных  грамматических 
средств  для  свободного  выражения  мыслей  и  чувств  в  процессе  речевого 
общения;  способность  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной 
речью. 
В  связи  с  планируемыми  личностными  результатами  при  работе  над 
теоретическим материалом по предмету «Русский язык» необходимо создавать 
условия  не  только  для  обучения  школьников  на  практике  лингвистическому 
моделированию,  но  в  большей  степени  для  их  положительной  мотивации, 
посколько  механическое  указание  на  языковой  факт  не  может  в  полной  мере 
способствовать усвоению в полной мере лингвистического явления. 
Метапредметными результатами  освоения  программы по русскому  языку 
являются: 

владение всеми видами речевой деятельности; 

применение  всех  приобретённых  знаний,  умений  и  навыков  в 
повседневной  жизни;  способность  использовать  русский  язык  как  средство 
получения  знаний  по  другим  учебным  предметам;  применение  полученных 

Әдістемелік
-
нұсқаулық хатǀ20
16-
2017 оқу жылы
 
 
79 
знаний,  умений  и  навыков  анализа  языковых  явлений  на  межпредметном 
уровне; 

коммуникативно  целесообразное  взаимодействие  с  окружающими 
людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-нибудь 
задания,  участия  в  спорах,  обсуждение  актуальных  тем;  овладение  нормами 
речевого  поведения  в  различных  ситуациях  формального  и  неформального 
межличностного и межкультурного общения. 
Говоря о надпредметной функции курса  русского языка, следует отметить 
нацеленность курса на формирование важнейших общеучебных умений, основу 
которой 
составляют 
все 
виды 
речемыслительной 
деятельности: 
коммуникативные  (владение  всеми  видами  речевой  деятельности  и  основами 
культуры  устной  и  письменной  речи,  базовыми  умениями  и  навыками 
использования языка в жизненно важных для обучающихся сферах и ситуациях 
общения), интеллектуальные(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез и 
обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация); информационные 
(умение  осуществлять  библиографический  поиск,  извлекать  информацию  из 
различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение 
формулировать  цель  деятельности,  планировать  её,  осуществлять 
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 
Научно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
При наличии в классах 25 и более учащихся класс делится на две группы. 
Соответственно  предложенному  в  Государственном  общеобязательном 
стандарте образования Республики Казахстан в школах с казахским, узбекским, 
уйгурским,  таджикским  языками  обучения  предмет  «Русская  речь»,  «Русский 
язык»  изучается в 5 – 9 классах по 2 часа в неделю. Объем учебной нагрузки в 
каждом  классе  за  учебный  год  по  предмету  «Русский  язык»  составляет  68 
часов. 
Соотношение часов на изучение материала и письменные работы. Объем 
письменных работ.  
Формами письменной работы в 5-9 классах являются диктант, изложение, 
в  5-6  классах  –  сочинение-описание/сочинение-повествование/сочинение-
рассуждение,  с  7  класса  можно  включить  сочинение-эссе.  В  каждой  четверти 
проводится в среднем 1 диктант (в первой четверти допускается 2 диктанта), 1 
изложение  или  1  сочинение.  Сочинения-эссе  могут  быть  классными  и 
домашними.  
Объем  письменных  работ  для  5  класса:  текст  контрольного  диктанта 
содержит  50/60  слов;  словарный  диктант  состоит  из  10-15  слов;  текст  для 
подробного  изложения  включает  60-80  слов;  текст  для  сжатого  изложения 
увеличивается до 90-140 слов.  
Объем  письменных  работ  для  6  класса:  текст  контрольного  диктанта 
содержит  60/70  слов;  словарный  диктант  состоит  из  15-20  слов;  текст  для 
подробного  изложения  включает  80-100  слов;  текст  для  сжатого  изложения 
увеличивается до 110-150 слов.  
Объем  письменных  работ  для  7  класса:  текст  контрольного  диктанта 
содержит  70/90  слов;  словарный  диктант  состоит  из  20-25  слов;  текст  для 

Әдістемелік
-
нұсқаулық хатǀ20
16-
2017 оқу жылы
 
 
80 
подробного  изложения  включает  100-120  слов;  текст  для  сжатого  изложения 
увеличивается до 130-150 слов; примерный объем сочинения – 0,5 -1 страница 
(180-
350 слов).  
Объем  письменных  работ  для  8  класса:  текст  контрольного  диктанта 
содержит  80-90  слов;  словарный  диктант  состоит  из  25-30  слов;  текст  для 
подробного изложения включает 120 - 140 слов; текст для сжатого изложения 
увеличивается до 150-200 слов; примерный объем сочинения – 1-1,5 страницы 
(300-
400 слов).  
Объем  письменных  работ  для  9  класса:  текст  контрольного  диктанта 
содержит  90-100  слов;  словарный  диктант  состоит  из  30-35  слов;  текст  для 
подробного  изложения  включает  140-160  слов;  текст  для  сжатого  изложения 
увеличивается до 170-220 слов; примерный объем сочинения – 1,0-1,5 страницы 
(350-
500 слов). 
В  5-9  классах  диктант  оценивается  одной  оценкой,  диктант  с 
грамматическим заданием – двумя через дробь,  изложение – двумя через дробь 
и  выставляется  в  предмет  «Русская  речь»,  сочинение  по  русскому  языку  – 
двумя оценками через дробь, выставляется в предмет «Русская речь». 
Ведение  ученических  тетрадей,  соблюдение  единого  орфографического 
режима и нормы оценивания. 
Для  выполнения  всех  видов  обучающих  работ  ученики  должны  иметь 
следующее количество тетрадей по русскому языку  в 5-9  классах по русской 
речи  –  2  рабочие  тетради,  в  5-9  классах  на  усмотрение  учителя  возможно 
ведение тетради – словаря и тетради – помощницы; 
Для текущих контрольных письменных работ по русскому языку 2 тетради 
(в  том  числе  одна  для  контрольных  работ  (находится  у  учителя,  действует  с 
начала и до конца года), другая 5-9 классы  -  для  работ по развитию речи – 
сочинений, изложений по русской речи и литературе. 
Диктант оценивается одной оценкой 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в 
ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  
Оценка  «4»  выставляется  при  наличии  в  диктанте  2  орфографических  и 
пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, 
4 пунктуационных ошибки  при отсутствии орфографических ошибок. 
Оценка  «4»  может  выставляться  при  3  орфографических  ошибках,  если 
среди них есть однотипные. 
Оценка  «3»  выставляется  за  диктант,  в  котором  допущены  4 
орфографических  и  5    пунктуационных  ошибок,  7    пунктуационных  ошибок 
при  отсутствии    орфографических    ошибок.  В  5  классе  допускается 
выставление  «3»  за  диктант  при  5  орфографических  и    4пунктуационных 
ошибках. Оценка «3» может быть выставлена также при 6 орфографических и  
6 пунктуационных ошибках, если среди тех и других однотипные и негрубые 
ошибки. 
Оценка  «2»  выставляется  за  диктант,  в  котором  допущено    до  7 
орфографических  и    7  пунктуационных  ошибок,  или 6  орфографических  и    8 
пунктуационных ошибок, 5 орфографических и  9 пунктуационных ошибок,  8 

Әдістемелік
-
нұсқаулық хатǀ20
16-
2017 оқу жылы
 
 
81 
орфографических и  6 пунктуационных ошибок. 
При  оценке  контрольного  словарного  диктанта  рекомендуется 
руководствоваться следующим: 
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7  ошибок. 
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические 
и пунктуационные ошибки: 
1) на правила, которые не включены в школьную программу
2) на еще не изученные правила; 
3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 
специальная работа; 
4) в передаче авторской пунктуации. 
Исправляются,  но  не  учитываются  описки,  неправильные  написания, 
искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), 
«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. 
Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного 
значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые 
считаются за одну.  
К негрубым относятся ошибки: 
1) в исключениях из правил
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
3)  в  случаях  слитного  и  раздельного  написания  приставок  в  наречиях, 
образованных  от  существительных  с  предлогами,  правописание  которых  не 
регулируется правилами; 
4)  в  случаях  раздельного  и  слитного  написания  не  с  прилагательными  и 
причастиями, выступающими в роли сказуемого
5) в написании ы и и после приставок; 
6) 
в  случаях  трудного  различия  не  и  ни  (Куда  он  только  не  обращался! 
Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто 
иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); 
7) 
в собственных именах нерусского происхождения; 
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
9)  в  пропуске  одного  из  сочетающихся  знаков  препинания  или  в 
нарушении их последовательности. 
Необходимо  учитывать  также  повторяемость  и  однотипность  ошибок. 
Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных 
слов, то она считается за одну ошибку. 
Однотипными  считаются  ошибки  на  одно  правило,  если  условия  выбора 
правильного  написания  заключены  в  грамматических  (в  армии,  в  здании; 
колют,  борются)  и  фонетических  (пирожок,  сверчок)  особенностях  данного 
слова. 
Не  считаются  однотипными  ошибки  на  такое  правило,  в  котором  для 

Әдістемелік
-
нұсқаулық хатǀ20
16-
2017 оқу жылы
 
 
82 
выяснения  правильного  написания  одного  слова  требуется  подобрать  другое 
(опорное)  слово  или  его  форму  (вода  —  воды,  рот  —  ротик,  грустный  — 
грустить, резкий — резок). 
Первые  три  однотипные  ошибки  считаются  за  одну,  каждая  следующая 
подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 
Требования к оформлению и ведению тетрадей. 
Учащиеся  пользуются  стандартными  тетрадями,  состоящие  из  12-18 
листов.  Тетрадь  по  предмету  должна  иметь  аккуратный  внешний  вид.  На  ее 
обложке (первой странице) делается следующая запись: 
 
Тетрадь 
для _________________________ 
______________________________ 
ученика(цы) _____5 «А» класса 
средней  школы №2 
Фамилия, имя ( в Р.П.)________________________ 
 
На  обложке  тетрадей  для  контрольных  работ,  работ  по  развитию  речи, 
делаются соответствующие записи. 
При  выполнении  работ  учащимся  не  разрешается  писать  на  полях. 
Обязательным является соблюдение правила «красной» строки в тетрадях. 
Дата  выполнения  работы  и  название  месяца    записывается  в  строку 
прописными  буквами  с  точкой  (оформление  назывных  предложений).  На 
каждом  уроке  в  тетрадях  следует  записывать  его  тему,  указать  вид 
выполняемой  работы  (классная,  домашняя,  самостоятельная,  диктант, 
изложение,  сочинение  и  т.д.).  При  выполнении  домашней  работы    в  тетрадях 
учащиеся должны  делать следующую запись - Упражнение 34. 
Устанавливается  следующий  порядок  пропуска  клеток  и  линеек  в 
тетрадях: 
по  русскому  языку  –  линейки  внутри  одной  работы  не  пропускаются, 
между домашней и классной работой пропускают 2 линейки. 
Итоговые  контрольные  работы  по  русской  речи  выполняются  в 
специальных  тетрадях, предназначенных  для  этого  вида  работ, поэтому  слова 
«контрольная работа» не пишутся: в тетрадях по русскому языку записывается 
только  вид  работы  (например,  диктант).  Учащиеся  ведут  записи  в  тетрадях 
синей  или  фиолетовой  пастой.  Карандаш    используется  при  подчеркивании, 
составлении  таблиц  и  т.д.  Учащимся  запрещается  писать  в  тетрадях  красной 
пастой.  По  русской  речи,  русскому  языку  проводятся  текущие  и  итоговые 
письменные контрольные работы, самостоятельные работы, контроль знаний в 
форме теста. 
Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого 
и  проверяемого  программного  материала;  их  содержание  и  частотность 
определяются  учителем  с  учетом  степени  сложности изучаемого  материала,  а 
также  особенностей  обучающихся  каждого  класса.  Для  проведения  текущих 
контрольных работ учитель может отводить весь урок или только часть его. 

Әдістемелік
-
нұсқаулық хатǀ20
16-
2017 оқу жылы
 
 
83 
Итоговые контрольные работы проводятся: 

после изучения наиболее значимых тем программы, 

в конце учебной четверти, 

в конце полугодия
В  целях  предупреждения  перегрузки  обучающихся  время  проведения 
текущих  и  итоговых  контрольных  работ  определяется  общешкольным 
графиком,  составляемым  администрацией  школы  по  согласованию  с 
учителями. 
В  один  рабочий  день  следует  давать  в  классе  только  одну  письменную 
текущую или итоговую контрольную работу. 
При  планировании  контрольных  работ  в  каждом  классе  необходимо 
предусмотреть  равномерное  их  распределение  в  течение  всей  четверти,  не 
допуская  скопления  письменных  контрольных  работ  к  концу  четверти, 
полугодия. 
Запрещается  проводить  контрольные  работы  в  первый  и  последний  дни 
четверти. 
Самостоятельные работы или тестирование могут быть рассчитаны как на 
целый урок, так и на часть урока, в зависимости от цели проведения контроля. 
Порядок проверки письменных работ учащихся.  
Тетради  учащихся,  в  которых  выполняются  обучающие  классные  и 
домашние работы, проверяются  по русской речи: 

в 5  классах и первом полугодии 6  класса  -  после  каждого  урока  у  всех 
учеников; 

во    втором  полугодии  6  класса  и  в  6-9  классах  –  после  каждого  урока 
только  у  слабых    учащихся,  а  сильных  -  лишь  наиболее  значимые  по  своей 
важности,  но  с  таким  расчётом,  чтобы  раз  в  неделю  тетради  всех  учащихся 
проверялись. 

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   30
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет