Білім беру бағдарламасы силлабус 2021-2022 оқу жылының көктемгі семестрі ikkl қазақстандағы әдеби сын дамуының негізгі тенденцияларыбет1/4
Дата26.04.2022
өлшемі40,87 Kb.
#32343
түріБілім беру бағдарламасы
  1   2   3   4

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Филология факультеті

«7М02309 – Әдебиеттану»

Білім беру бағдарламасы
СИЛЛАБУС

2021-2022 оқу жылының көктемгі семестрі

IKKL Қазақстандағы әдеби сын дамуының негізгі тенденцияларыПәннің коды

Пәннің атауы

Магист-ранттың өзіндік жұмысы (МӨЖ)

Сағат саны

Кредит саны

Магист-

ранттың оқытушы басшылы-ғымен өзіндік жұмысы (МОӨЖ)

Дәріс-тер (Д)

Практ. сабақ-тар (ПС)

Зерт. сабақ-тар

(ЗС)

IKKL

Қазақстандағы әдеби сын дамуының негізгі тенденциялары

98

15

30
3

3

Курс туралы академиялық ақпарат

Оқытудың түрі

Курстың типі/сипаты

Дәріс түрлері

Практикалық сабақтардың түрлері

МӨЖ саны

Қорытынды бақылау түрі

Онлайн/ біріктірілген

Міндетті пән

Ақпараттық, ғылыми-құрылымдық, дискуссиялық, теориялық-құрылымдық, нұсқаулық, әдіснамалық дәрістер, кіріспе дәріс, дәріс-диалог

Сұрақ-жауап; әңгімелесу; ауызша талқылау, жазбаша жұмыстарды талқылау, теориялық конференция; семинар-диспут; дереккөздермен жұмыс; семинар-коллоквиум; өз бетінше ойлауға және жаттығуға арналған жұмыстарды орындау; жекелеген мәселелер (тақырыптар) бойынша бақылау жұмысы (жазбаша); пікірталас; семинар-баспасөз конференциясы

7

Ауызша


Дәріскер

Мәтбек Нұрсұлу Құрманбекқызы, филология ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы
e-mail

nursulu.m@mail.ru

телефоны

87078158930, 87087616802
Курстың академиялық презентациясы
Пәннің мақсаты

Оқытудың күтілетін нәтижелері (ОН)

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы қабілетті болады:ОН қол жеткізу индикаторлары (ЖИ)


Пәнді оқыту барысында шәкірттерді қазақ әдеби сынның пайда болу, даму, қалыптасу тарихынан хабардар ету, әдебиеттің дамуы сыншыл ой-пікірлердің дамуына қатыстылығын аңғарту арқылы магистранттардың жаңа ұғымдық қабілетін қалыптастыру

  1. Әдеби даму жолдарының қыр-сырын аңғару, түсіну, талдау процесімен тікелей байланысты болғандықтан сынның туу және қалыптасу кезеңдерін әдебиет тарихына жанастыра пайдалану;
ЖИ1. Сын тарихын, даму тенденцияларын, теория мен әдістемені меңгереді;

ЖИ2. Сынның әдеби даму жолдарын түсінеді және талдайды;

пайда болуы мен қалыптасу кезеңдерін әдебиет тарихымен байланыстырады.  1. Сыншылдық ой-пікірдің өрістеу жолдары тек әдеби құбылыстарға ғана емес, сонымен қатар қоғамдық-әлеуметтік ойлармен де байланысты, сондықтан сын тарихын әртүрлі аспектілерде қарастыру;

ЖИ1. Әдебиеттану ғылымының құрылымы мен үрдісіндегі пәннің орны мен маңызын түсінеді;

ЖИ2. Әдеби сын туралы теориялық білімді, оның әдеби үдеріспен байланысын, әдеби сынның негізгі ағымдары мен бағыттарын меңгереді.

2. Өз бетінше орындалған жұмыстың барысын ескеру, сондықтан мазмұнды жасалынған жұмыстарды газет-журналдарда жариялай алады;

ЖИ1. Мақалаларды сыни бағалау мен сыни тұрғыдан түсіндірудің тарихи дамуының жанрлық және стилистикалық ерекшеліктерін анықтай алады;

ЖИ2. Түрлі кезеңдегі белгілі сыншылардың негізгі шығармаларын, қазақ сынының негізгі ағымдары мен бағыттарын, эстетикалық, қоғамдық мәселелердің дамуын біледі.

3. Қазіргі әдеби үдерістегі сынның, көркемдік құбылыстардың рөлін тану;

ЖИ1. Қазіргі әдебиеттанудың мәселелері туралы біледі;

ЖИ2. Көркем әдебиеттің, ғылыми және әдеби сынның тенденцияларын анықтайды.

4. Көркем, әдеби-сын шығармалардың мәтіндерін жазу;

ЖИ1. Өз бетінше және мән-мағыналы орындалған жұмыстарды газеттер мен журналдарда жариялайды;

ЖИ2. Қазіргі әдеби үдерісте болып жатқан көркемдік құбылыстардағы сынның рөлін біледі.

5. Әлемдік әдебиет пен әдеби үдерістің дамуы аясында отандық әдебиетті салыстырмалы түрде талдау;

ЖИ1. Отандық және әлемдік әдебиет тарихының тенденцияларын меңгереді;

ЖИ2. Әдебиеттану мәселелері бойынша сыни көзқарас қалыптастырады.

6. Сыни ойлауды дамыту жолдары тек әдеби құбылыстармен ғана емес, сонымен бірге қоғамдық-әлеуметтік ойлармен де байланысты болғандықтан, сын тарихын кең көлемде қарастыру дағдыларын дамыту;

ЖИ1. Әдебиет сынының басқа ғылымдармен байланысын меңгереді;

ЖИ2. Шешендік өнер тарихымен танысады;

ЖИ3. Сын жанрларын ажыратады.

7. Қазақ әдеби сынының пайда болу, даму және қалыптасу тарихы, әдеби сынның әдебиеттің дамуына әсері туралы ақпарат беру дағдыларын дамыту;

ЖИ1. Әдеби сын мен әдебиетке ортақ тақырыптар бойынша теориялық мақала жазу қабілетіне ие болады;

ЖИ2. Әдебиеттану тарихын кезеңдерге бөлу жөнінде жазылған қазақ сыншы-ғалымдарының пікірін талдай алады.

8. Әдебиет сын тарихы және теориясына байланысты 2000 жылдан бергі мезгілде жарық көрген еңбектердің, әртүрлі деңгейде өткізілген ғылыми конференциялардың тарихи рөлі, мақсаттары мен мазмұнымен танысу;

ЖИ1. Сыншы кім екенін, оның міндеттерін, шығармашылық тұлғасына қойылатын талаптарды көрсете алады;

ЖИ2. Сынның ұлттық және аймақтық ерекшеліктерін ажырата біледі;

ЖИ.3 Кәсіби сынның, сыншылар шеберлігінің дамуы мен толығуының жолдарын көрсетеді.
9. Осы пән бойынша баспа ісі және жүйесі туралы ақпарат алатындықтан, баспа маманы ретінде жұмысқа орналасуға мүмкіндік алу.

ЖИ1. Әдебиет тарихы, әдебиет және публицистика арасындағы әдеби сын феноменін анықтай алады;

ЖИ2. Әдеби сынның пайда болуындағы баспасөздің, газет-журналдардың тарихи маңызын көрсете алады.

Пререквизиттер

(EDKAT1407) Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиетінің тарихы

(F1406) Фольклор

(HDKA1408) Хандық дәуірдегі қазақ әдебиеті (XIV-XVIII ғғ.)

(KA 2405) ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті

(KA 2409) ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті (І жартысы)

(KA 2410) ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті (ІІ жартысы)

(АТ 3403) Әдебиет теориясы

(АК 1404) Әдебиеттануға кіріспе

Әлем әдебиеті және әдеби сын тарихы


Постреквизиттер

(KKA 3411) Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ әдебиетіДостарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет