Ә. Е. Жұмабаева, М. Н. Оспанбекова Алматы «Атамұра» 2016Pdf көрінісі
бет10/23
Дата22.12.2016
өлшемі0,68 Mb.
#187
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23

(Ө; Қ) 
Әріп 
элементтерін 
дұрыс, көркем 
жазу білігін 
бағалау.
Жазу жолын, жоларалық кеңістікті, 
жолдың жоғарғы және төменгі 
сызығын сақтау және әріп 
элементтерін дұрыс, көркем жазу 
білігін бағалауды ұйымдастырыңыз.
О дыбысы мен әрпі кездесетін 
сөздерді сызбаға жазғызыңыз. 
 
Дәптермен 
жұмыс

78
2.9 
Дыбыс 
пен 
әріпті 
тану 
және 
ажырату.
1.2.9.1 
Әріпті тану, 
ажырату 
және оны 
дыбыспен 
сәйкестенді-
ру.
(МК; Ө; Қ) 
«Т» дыбысы 
мен әрпін 
ажырата 
алу, әріпті 
дыбыспен 
сәйкестендіру 
білігін 
бағалау.
44-сабақ. Менің мектепке баратын 
жолым. Тт дыбысы мен әрпі 
«Т» дыбысы мен әрпін 
ажырата алу, әріпті дыбыспен 
сәйкестендіру білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз. «Т» дауыссыз 
дыбыс екенін, оның әріппен 
таңбаланатындығын (баспа 
және жазба түрі, бас әріп және 
кіші әріп) практикалық іс-
әрекет тұрғысынан танытыңыз. 
Оқулықтағы сюжетті суретке 
назар аудартып, жұмыс жүргізіңіз. 
Бұлтта жасырынған т дыбысы 
мен әрпін тапқызып, оның неге 
дауыссыз дыбыс екенін айтқызып, 
таңбалануын көрсетіңіз.
Тай сөзіне дыбыстық талдау 
жасатыңыз.
Оқулық 
1.2 
Мәтіннің 
тақыры-
бы мен 
негізгі 
ойын 
анықтау. 
1.1.2.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
мәтінде кім 
(не) туралы 
айтылғанын 
анықтау. 
(МК;Ұ) 
Сұхбаттың 
мазмұнын 
түсіну.
 
1. Аудио үнтаспадан Әли мен 
Мерейдің сұхбатын тыңдатыңыз. 
Оқулықта берілген сұхбат 
оқушыларға оқып беріледі. 
Келесі тапсырманы орындауға 
оқушыларды дайындау мақсатында 
мәтін мазмұнымен жұмыс 
жасаңыз.
Ол үшін сұрақ-жауап әдісін 
қолданыңыз. 
Аудио 
үнтаспа
Оқулық
1.4 
Оқиғаны 
болжау.
1.1.4.1 
Мәтіннің 
мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның 
иллюстра-
циясы 
бойынша 
болжау.
(Ұ; Қ) 
Ой ұшқырлы-
ғын, иллюс-
трация 
бойынша 
болжай 
алу білігін 
бағалау.
2. Суреттердің көмегімен 
жасырынған сөздерді тауып 
оқытыңыз. Ол үшін жоғарыда 
берілген суретке оқушылардың 
назарын қайта аудартып, заттарға 
жасырынған әріптерді ататыңыз. 
Мысалы, бұлтқа «т», күнге «а», 
үйге «о», ағашқа «л», шарбаққа 
«н», гүлге «р» жасырынған. 
Әрі қарай Мерейдің мектепке 
барар жолда тапқан жасырынған 
сөздерін кестедегі суреттерден 
оқитынын айтыңыз. Суреттерге 
сәйкес тиісті әріптерді қойып 
сөздерді оқытыңыз. Мысалы: 
күн мен бұлт суретінен «ат»; күн, 
бұлт, күн суреттерінен «ата», т.б. 
сөздерді оқиды.
Оқулық
https://www. 
google.kz 
детские 
сюжетные 
картинки
http://www. 
balalaralemi.
kz

79
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
графика-
лық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элементтерін 
каллигра-
фиялық 
талаптарға 
сай жазу.
(МК; Ө; Қ) 
Бас әріптер 
мен кіші 
әріптерді бір-
бірімен дұрыс 
байланыс-
тыру және 
оларды 
гигиеналық 
талаптарға 
сай жазу 
білігін 
бағалау.
Бас әріптер мен кіші әріптерді бір-
бірімен дұрыс байланыстыру және 
оларды гигиеналық талаптарға 
сай жазу білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз. Жазуға 
сауатты жазу талабы ғана емес, 
көркем жазу талабы да қойылады. 
Көркем жазу арнайы сабақ 
болып өткізілмейді, сауат ашу 
сабақтарында жазу жұмысымен 
бірге жүргізіледі. Сондықтан 
оқушылардың көркем жазуына да 
көмек беріп отырыңыз.
Оқушылардың Тт әрпі мен ол 
кездесетін сөздерді қатесіз әрі 
көркем жазуы қадағаланады. 
Бастырып жазу, генетикалық, 
ритмикалық әдістер қолданылады.
Дәптермен 
жұмыс
2.1 
Оқу 
түрлерін 
қолдану.
1.2.1.2 
Оқудың 
түрлерін 
(буындап 
оқу, жиі 
кездесетін 
сөздерді 
тұтас оқу, 
түсініп оқу) 
қолдану.
(МК; Ө; Қ) 
Сөздердің 
мағынасын 
ажырату, 
хормен, 
тізбектей, 
жекелей 
оқу білігін 
бағалау.
45–46-сабақтар. Менің мектепке 
баратын жолым. Тт дыбысы мен 
әрпі 
1. Оқулықтағы «Оқы» белгісі 
тұрған сөздер мен сөйлемдерді 
өз бетінше буындап оқуға, жиі 
кездесетін сөзді тұтас оқуға, 
түсініп оқуға жаттықтырыңыз.
Сөздің бір дыбысы өзгерсе, 
мағынасы да өзеретінін 
оқушыларға аңғарту қажет. 
Оқушыларға сөздерді хормен, 
тізбектей, жекелей оқытыңыз. 
Сөздерді буынға бөлгізіп, 
дыбыстық талдаулар жасатыңыз. 
Оқулық 
1.2 
Мәтіннің 
тақыры-
бы мен 
негізгі 
ойын 
анықтау. 
1.1.2.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
мәтінде кім 
(не) туралы 
айтылғанын 
анықтау. 
(МК; Ұ; Ө; Қ) 
Мәтінді 
түсініп, тиісті 
сөздерді 
орнына 
қою ретін 
білу білігін 
бағалау.
2. «Менің мектепке баратын 
жолым» тақырыбына берілген 
сөйлем сызбаларымен жұмыс 
ұйымдастырыңыз. Оқушыларға 
Мерей мен Әлидің сұхбатын 
оқып беріп, бос торкөздерге 
тиісті сөздерді өздеріне тапқызып 
қойғызыңыз.
3. Сұхбатты оқып болған соң, 
оқушылардың әрқайсысына 
«Сенің мектепке баратын 
жолыңда не бар?» сұрағын қойып, 
жауап алыңыз.
Оқулық

80
1.4 
Оқиғаны 
болжау.
1.1.4.1 
Мәтіннің 
мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның 
иллюстра-
циясы 
бойынша 
болжау.
(МК; Ө; Қ) 
Тыңдалған 
материал 
бойынша 
өз ойын 
білдіріп, 
дәлелдеулер 
жасай алу 
білігін 
бағалау.
4. Тыңдалған материал бойынша 
өз ойын білдіріп, дәлелдеулер 
жасай алуын ұйымдастырыңыз. 
Мектептен қайтар жолда үйлерде, 
көлік аялдамаларында кездесетін 
шартты белгілерге оқушылардың 
назарын аудартыңыз. Дәріхана, 
автобус аялдамасы, троллейбус 
аялдамасы, тоқта белгілерін есте 
сақтаудың үйге қайтар жолды есте 
сақтауға көмектесетінін айтып, 
басқа да белгілерді оқушылардың 
есіне түсіріңіз. 
Оқулық 
https://www. 
google.kz
Жол 
белгілері
2.9 
Дыбыс 
пен 
әріпті 
тану 
және 
ажырату.
1.2.9.1 
Әріпті тану, 
ажырату 
және оны 
дыбыспен 
сәйкестенді-
ру.
(МК; Ө; Қ) 
Берілген 
сөздерді 
буындап, 
дыбыстық 
талдау 
жасап, сурет 
бойынша 
сөйлем құрай 
алу білігін 
бағалау.
5. Оқушыларға «Тышқан ініне 
жету үшін нелерді кездестіреді?» 
ойынын ойнату арқылы тиісті 
сөздерді тапқызып, буынға 
бөлгізіп, дыбыстық талдау 
жасатыңыз. 
Оқулық
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
графика-
лық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элементтерін 
каллигра-
фиялық 
талаптарға 
сай жазу.
(Ө; Қ) 
Әріп 
элементтерін 
дұрыс, 
көркем 
жазу білігін 
бағалау.
Жазу жолын, жоларалық 
кеңістікті, жолдың жоғарғы 
және төменгі сызығын сақтау 
және әріп элементтерін дұрыс, 
көркем жазу білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз.
 
Дәптермен 
жұмыс
2.9 
Дыбыс 
пен 
әріпті 
тану 
және 
ажырату.
1.2.9.1 
Әріпті тану, 
ажырату 
және оны 
дыбыспен 
сәйкестенді-
ру.
(МК; Ө; Қ) 
«Т» дыбысы 
мен әрпін 
ажырата 
алу, әріпті 
дыбыспен 
сәйкестендіру
47–48-сабақтар. Сыныптан тыс 
уақытта. Уу дыбысы мен әрпі
 «У» дыбысы мен әрпін 
ажырата алу, әріпті дыбыспен 
сәйкестендіру білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз. «У» бірде 
дауысты, бірде дауыссыз
Оқулық 

81
білігін 
бағалау.
дыбыс екенін, оның әріппен 
таңбаланатындығын (баспа 
және жазба түрі, бас әріп және 
кіші әріп) практикалық іс-
әрекет тұрғысынан танытыңыз. 
Оқулықтағы сюжетті суретке 
назар аудартып, жұмыс жүргізіңіз. 
Уық сөзіне дыбыстық талдау 
жасатыңыз.
2.1 
Оқу 
түрлерін 
қолдану.
1.2.1.2 
Оқудың 
түрлерін 
(буындап 
оқу, жиі 
кездесетін 
сөздерді 
тұтас оқу, 
түсініп оқу) 
қолдану.
(МК; Ө; Қ) 
Сөздердің 
мағынасын 
ажырату, 
хормен, 
тізбектей, 
жекелей 
оқу білігін 
бағалау.
1. Мәтінді аудио үнтаспадан 
тыңдатыңыз немесе мәнерлеп 
оқыған кезде желдің уілдеп 
шығарған дыбысын, ауға түскен 
сөздерді логикалық екпінмен 
оқуға мән беріңіз. Мұғалім мәтінді 
мәнерлеп оқу арқылы бүгінгі 
өтетін жаңа дыбысты, соған 
сәйкес жаңа сөздерді байқауына 
мүмкіндік жасайды. Желдің уілін 
оқушыларға айтқызып, қандай 
дыбыс естіп тұрғандарын сұраңыз.
 
Сюжетті суретте берілген ауға 
ілінген сөздерді оқытыңыз.
Аудио 
үнтаспа 
Оқулық 
 
2.1
Оқу 
түрлерін 
қолдану.
1.2.1.2 
Оқудың 
түрлерін 
(буындап 
оқу, жиі 
кездесетін 
сөздерді 
тұтас оқу, 
түсініп оқу) 
қолдану.
(МК; Ө; Қ) 
Сөздердің 
мағынасын 
ажырату, 
хормен, 
тізбектей, 
жекелей 
оқу білігін 
бағалау.
2. Оқулықта берілген сөздерді 
буындап, тұтастай оқытыңыз. 
Сөз мағынасымен жұмыс 
ұйымдастырады.
Оқулық 
2.1 
Оқу 
түрлерін 
қолдану.
1.2.1.1 
Сөз/сөйлем 
сызбасын 
оқу. 
(МК; Ө; Қ) 
Сөйлем 
сызбасымен 
шығарма-
шылық 
жұмыс жасай 
алу білігін 
бағалау.
3. Тыңдалған мәтін бойынша 
берілген ақпаратты сурет, сызба 
арқылы оқушылардың өздігінен 
оқуына басшылық жасаңыз.
Бұл тапсырманың сабақ басында 
тыңдалған мәтін бойынша 
құрастырылғанын естеріне 
түсіріңіз. Мәтіндегі сөздерді сұрақ 
қою арқылы оқушылардың есіне 
түсіреді: Орал мен Арал не істеді? 
(Ау салды.) Не у-у-у... деп уілдей 
бастады? (Жел.) Олар ауды қайда 
салды? (Өзенге.) Олар не істеді? 
Оқулық 
http://www. 
balalaralemi.
kz
Өлеңдер 
Жұмбақтар
https://www. 
google.kz 
детские 
сюжетные 
картинки 

82
(Салды.) «Ау», «ауа» сөздері қайда 
ілініп қалды? (Ауға.) 
Сызба, суретпен берілген сөздерді 
оқушылардың ізденіп табуына 
және оларды өздіктерінен оқуына 
мүмкіндік жасаңыз.
2.9 
Дыбыс 
пен 
әріпті 
тану 
және 
ажырату.
1.2.9.1 
Әріпті тану, 
ажырату 
және оны 
дыбыспен 
сәйкестенді-
ру.
(МК; Ө; Қ) 
У-дың 
дауысты және 
дауыссыз 
болуын 
ажырата 
алу білігін 
бағалау.
4. У-дың дауысты және дауыссыз 
болып келуін танытыңыз.
Оқулықтағы «ойлан» 
тапсырмасымен берілген 
сөйлемдер оқытылып, «ту», ау», 
«науа» сөздеріндегі «у» дауысты, 
дауыссызға талданады. 
Оқулық 
3.11 
Пунктуа-
циялық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.11.1 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап 
жазып, 
сөйлем 
соңына тиісті 
тыныс белгі-
лерін қою. 
(МК; Ө; Қ) 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап жазып, 
сөйлем 
соңына 
тиісті тыныс 
белгілерін 
қою білігін 
бағалау.
Оқушылардың Уу әрпі мен ол 
кездесетін сөздерді қатесіз әрі 
көркем жазуын қадағалаңыз. 
Оқушылардың әріптерді жазу 
дағдыларын қалыптастыруда 
бастырып жазу әдісі мен 
генетикалық әдісті тиімді 
қолданыңыз.
Дәптермен 
жұмыс
1.3 
Тыңдал-
ған мате-
риалды 
мазмұн-
дау.
1.1.3.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
оқиғаның 
ретін сақтай 
отырып 
баяндау. 
(МК; Ө; Т; Қ) 
Мәтіннің 
түрлері мен 
жанрын, 
стилін 
анықтау, 
ертегіні өз 
ойымен 
аяқтап, 
рефлексия 
жасай алу 
білігін 
бағалау.
49-сабақ. Сыныптан тыс уақытта. 
Уу
 дыбысы мен әрпі
Әли мен Мерейдің диалогі мен 
«Үш жалқау» ертегісін аудио 
үнтаспадан тыңдатыңыз. Ертегі 
жанрымен таныстырыңыз. 
Оқушылардың назарын ертегідегі 
«ертеде» сөзіне аудартыңыз. 
Мектеп оқулықтарында осындай 
шығарма түрлері берілетінін 
байқатыңыз. Ертегіні топ 
болып ары қалай жалғастыру 
тапсырмасын беріңіз. Топта өз 
ойларымен бөлісіп, ертегіні әрі 
қарай жалғастыра алуларына 
ықпал етіңіз. 
Жұмыстарын топта жариялатып, 
«қол белгісі» әдісі арқылы 
рефлексия жасатып, бағалатыңыз. 
Аудио 
үнтаспа. 
Оқулық 
http://www. 
balalaralemi.
kz
Өлеңдер 
Мақал-
мәтелдер

83
1.7 
Тыңдал-
ған 
материал 
бойынша 
өз пікірін 
айту.
1.1.7.1 
Тыңдалған 
мәтінге өз 
көзқарасын 
жай сөй-
леммен 
білдіру
(ұнайды/
ұнамайды).
(МК; Т; Қ) 
Тыңдалған 
материал 
бойынша 
өз ойын 
білдіріп, 
дәлелдеулер, 
рефлексия 
жасау білігін 
бағалау.
Оқушыларға «Жалқаулардың 
іс-әрекеті сендерге ұнай ма? 
Ұнамаса, неліктен ұнамайды? 
Біздің арамызда жалқау оқушы 
бар ма?» сияқты сұрақтарға жауап 
алып, көзқарастарын білдіртіңіз. 
Өз іс-әрекеттеріне «менің сөзім» 
әдісі арқылы рефлексия жасауына 
ықпал етіңіз. 
Оқулық
1.4 
Оқиғаны 
болжау.
1.1.4.1 
Мәтіннің 
мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның 
иллюстра-
циясы 
бойынша 
болжау.
(Ұ; Қ) 
Ой ұшқыр-
лығын, 
иллюстрация 
бойынша 
болжай 
алу білігін 
бағалау.
3. Ребуспен жұмыс ұйымдастыры-
ңыз. Оқушыларға берілген 
сөз сызбасының екі ребусқа 
да тиесілі екенін түсіндіріңіз. 
4 әріптен тұратын бұл сөздің 
бірінші, үшініші дыбыстары 
дауысты, екінші, төртініші 
дыбыстары дауыссыз болып 
келеді. Бірінші ребустан «алау», 
екінші ребустан «анау» сөздері 
шығады. Суреттердің көмегімен 
жай сөйлемдер құрастырып 
айтқызыңыз. 
Оқулық 
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
графи-
калық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элементтерін 
каллигра-
фиялық 
талаптарға 
сай жазу.
(Ө; Қ) 
Әріп 
элементтерін 
дұрыс, 
көркем 
жазу білігін 
бағалау.
Жазу жолын, жоларалық 
кеңістікті, жолдың жоғарғы 
және төменгі сызығын сақтау 
және әріп элементтерін дұрыс, 
көркем жазу білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз.
Жазу дәптері бойынша жұмыс 
ұйымдастырыңыз. 
48-беттегі 3-тапсырамада шыққан 
сөз: алау, анау.
Осы сөздерден сөйлем 
құрастыртып, дәптерлеріне 
жазғызыңыз. 
Оқушылар «Анау – алау», «Алау, 
лаула, алаула» сөйлемдерін 
құрастырып жазады.
Дәптермен 
жұмыс
2.9 
Дыбыс 
пен 
әріпті 
тану 
және 
ажырату.
1.2.9.1 
Әріпті тану, 
ажырату 
және оны 
дыбыспен 
сәйкестенді-
ру.
(МК; Ө; Қ) 
Дыбысты 
ажырату, 
тыңдаған 
мәтіні 
бойынша 
сурет, сөз
50-сабақ. Сыныптан тыс уақытта. 
Шш
 дыбысы мен әрпі
1. Мәтінді аудио үнтаспадан 
тыңдатыңыз немесе мәнерлеп оқу 
арқылы шардан шыққан дыбысқа 
назар аудартып, топпен іздену 
жұмысын ұйымдастырыңыз.
Аудио 
үнтаспа
Оқулық

84
сызбалары 
арқылы 
ақпаратты 
оқу білігін 
бағалау.
Мәтіндегі «Шара», «Шора», «шар» 
сөздері мен «ыш» дыбысына назар 
аудартыңыз. «Бұл қай дыбыс?» 
«Ол қандай дыбыс?» сияқты 
сұрауларды беру арқылы жаңа 
дыбыс «ш»-ны байқатыңыз. 
Оның дауысты, дауыссыз екенін 
ажыратқызыңыз. 
Жоғарыда тыңдаған мәтін 
бойынша сурет, сөз сызбаларын 
оқытыңыз. 
Шар сөзіне дыбыстық талдау 
жасатыңыз.
2.1 
Оқу 
түрлерін 
қолдану.
1.2.1.2 
Оқудың 
түрлерін 
(буындап 
оқу, жиі 
кездесетін 
сөздерді 
тұтас оқу, 
түсініп оқу) 
қолдану.
(МК; Ө; Қ) 
Сөздердің 
мағынасын 
ажырату, 
хормен, 
тізбектей, 
жекелей 
оқу білігін 
бағалау.
2–4. Оқулықтағы «Оқы» белгісі 
тұрған сөздер мен сөйлемдерді 
өз бетінше буындап оқуға, жиі 
кездесетін сөзді тұтас оқуға, 
түсініп оқуға жаттықтырыңыз. 
Мәтінді сызбаның және сөздердің 
көмегімен оқытыңыз.
Оқулық 
1.5 
Түрлі 
жағдаят-
тарда 
тілдік 
норма-
ларды 
дұрыс 
қолдану.
1.1.5.1 
Түрлі 
жағдаяттарда 
этикет 
сөздерін 
қолдана білу.
(МК; Ұ; Қ) 
Түрлі тілдік 
жағдаяттарда 
этикет 
сөздерді 
қолданып, 
кері байланыс 
жасау білігін 
бағалау. 
 5. «Шора шарларға қандай 
құттықтау сөздерін жазды?» 
«Сен Шораның орнында 
болсаң, қандай сөздер жазар 
едің?» сұрақтарына жауап алуды 
ұйымдастырады.
Жаңа сабақтан игерген 
білімдеріне көңіл күйді білдіретін 
«смайликтер» әдісі арқылы 
кері байланыс жасатыңыз. Ол 
үшін алдын ала дайындалған 
дөңгелектерді оқушыларға 
таратып беріңіз, олар сабақтан 
алған әсерлерін, көңіл күйлерін 
дөңгелекке бейнелеуі керек. 
Оқулық 
Смайликтер
3.11 
Пунктуа-
циялық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.11.1 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап 
жазып, 
сөйлем 
соңына тиісті 
тыныс
(МК; Ө; Қ) 
Бас әріптер 
мен кіші 
әріптерді бір-
бірімен дұрыс 
байланыс-
тыру және 
оларды
Оқушылардың Шш әрпі мен ол 
кездесетін сөздерді қатесіз әрі 
көркем жазуын қадағалаңыз. 
Оқушылардың әріптерді жазу 
дағдыларын қалыптастыруда 
бастырып жазу әдісі мен 
генетикалық әдісті тиімді 
қолданыңыз.
Дәптермен 
жұмыс

85
белгілерін 
қою. 
гигиеналық 
талаптарға 
сай жазу 
білігін 
бағалау.
Генетикалық әдіс – жеңілден 
ауырға қарай біртіндеп 
күрделендіріп үйрету. 
1.7 
Тыңдал-
ған ма-
териал 
бойынша 
өз пікірін 
айту.
1.1.7.1 
Тыңдалған 
мәтінге өз 
көзқарасын 
жай сөй-
леммен 
білдіру
(ұнайды/
ұнамайды).
(МК; Ұ; Т; Қ) 
Тыңдалған 
материал 
бойынша 
өз ойын 
білдіріп, 
дәлелдеулер 
жасай алу 
білігін 
бағалау.
51-сабақ. Сыныптан тыс уақытта. 
Шш 
дыбысы мен әрпі
1. «Сызғыш неге жылады?» 
мысалын оқып беріңіз. Соңғы 
азат жолда сызғыштың жылау 
себебі сызбалармен (сөзсіз) 
толықтырылып берілген. Әр 
оқушы: «Мен қалай жыламайын, 
Самат мені қаламмен шимайла-
ды, – деп сызғыш қайтадан жылай 
бастады» деген сөйлемдерді 
сызбаның көмегімен «оқиды». 
Оқушылардың сөздерді тауып, 
құраған сөйлемдері әртүрлі болып 
шығуы мүмкін. Бұл жердегі негізі 
нәрсе – әр оқушының өзіндік 
пікірімен санасып, Саматтың 
қылығына баға беруге үйрету.
Оқушыларға Саматтың қылығына 
баға бергізіңіз. 
Аудио 
үнтаспа
Оқулық 
http://www. 
balalaralemi.
kz
Өлеңдер 
Мақал-
мәтелдер
https://www. 
google.kz 
детские 
сюжетные 
картинки
1.4 
Оқиғаны 
болжау.
1.1.4.1 
Мәтіннің 
мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның 
иллюстра-
циясы 
бойынша 
болжау.
(Ұ; Ө; Қ) 
Ой ұшқырлы-
ғын, болжай 
алу білігін 
бағалау.
2. «Артығын тап» ойынын 
ойнатыңыз. Ойынның шартын 
түсіндіріңіз. Суреттерге назар 
аудартып, бұл заттарды бір сөзбен 
не деуге болатынын айтқызыңыз. 
Одан кейін олардың ішінен 
артық затты (дәптер, өйткені сөз 
құрамында «ш» жоқ) табуына 
ықпал етіңіз. Себебін анықтатып, 
дәлелдеулер жасатыңыз. 
Оқулық 
2.1 
Оқу 
түрлерін 
қолдану.
1.2.1.1 
Сөз/сөйлем 
сызбасын 
оқу. 
(МК; Ө; Қ) 
Сөйлем 
сызбасымен 
шығарма-
шылық 
жұмыс жасай 
алу білігін 
бағалау.
3. Оқушыларға суреттегілерді сөз 
сызбасына қойғызып, «Анау – 
шортан», «Анау – шыбын»,  
«Анау – қайшы», «Анау – шағала», 
«Ол – ұшқыш», «Ол – қойшы» 
сөйлемдерін оқытыңыз. 
Бұл сөздерге ауызша буындық-
дыбыстық талдау жасатыңыз.
Оқулық

86
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
графика-
лық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элемент-
терін калли-
графиялық 
талаптарға 
сай жазу.
(Ө; Қ) 
Әріп 
элементтерін 
дұрыс, 
көркем 
жазу білігін 
бағалау.
Жазу жолын, жоларалық 
кеңістікті, жолдың жоғарғы 
және төменгі сызығын сақтау 
және әріп элементтерін дұрыс, 
көркем жазу білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз.
Ш дыбысы мен әрпі кездесетін 
сөздерді сызбаға жазғызыңыз. 
 
Дәптермен 
жұмыс
1.3 
Тыңдал-
ған мате-
риалды 
мазмұн-
дау.
1.1.3.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
оқиғаның 
ретін сақтай 
отырып 
баяндау. 

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет