Ә. Е. Жұмабаева, М. Н. Оспанбекова Алматы «Атамұра» 2016Pdf көрінісі
бет8/23
Дата22.12.2016
өлшемі0,68 Mb.
#187
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23

Оқу 
бағдарла-
масына 
сілтеме
Оқу 
мақсаттары
Ұсынылатын 
оқыту іс-
әрекеттері
Мұғалімге арналған ескертпелер
(оқыту әдістемесі бойынша)
Оқыту 
ресурстары
Менің мектебім
Әріппен жазуды үйрету мынадай 
тәртіппен орындалады:
1. Сөзге дыбыстық талдау жасау 
арқылы керекті дыбыс бөліп 
алынады да, жеке және хормен 
дыбысталынады; дыбыстың 
баспа және жазба әріптері 
көрсетіледі; ол әріптер бір-бірімен 
салыстырылады.

61
2. Әріптің жазылу үлгісімен 
таныстырылады (тақтадан, 
кестеден, жазу үлгісінен таптыру).
3. Әріпті мұғалім өзі тақтаға 
жазып көрсетеді және оны әріп 
элементтері арқылы қалай жазуды 
түсіндіреді.
4. Әріпті сөз ішінде басқа 
әріптермен қалай қосып жазу 
керектігі үйретіледі.
5. Көркем және таза жазу талабы 
қойылады.
6. Әрбір оқушының жазуын 
мұғалім бақылап, кемістігін 
түзетуге көмектесіп отырады.
7. Жазу оқылған материалдар 
бойынша жүргізіледі (яғни оқу 
мен жазу бір материал бойынша 
жүргізіледі).
1.1 
Тыңдал-
ған мате-
риалдың 
мазмұ-
нын 
түсіну.
1.1.1.1 
Тыңдау 
барысында 
тілдік 
бірліктерді 
(сөйлеу, 
сөз, сөйлем, 
мәтін) 
ажырату, 
тыңдалған 
мәтіннің 
мазмұнын 
түсіну.
(МК; Ө; Қ) 
Тыңдаған 
сұхбаттың 
мазмұнын 
түсіну, 
сұраққа 
жауап беру 
білігін 
бағалау.
31-сабақ. Мектебіме саяхат.
 Аа дыбысы мен әрпі
1. Оқушыларға оқулық 
кейіпкерлері Әли мен Мерейдің 
сұхбатын аудио үнтаспадан 
тыңдатыңыз немесе мәнерлеп 
оқып беріңіз. Оқушылардан:
– Әли мен Мерей не жайында 
сөйлесті? 
– Мерей не деді?
– Әли не деп жауап берді?, т.с.с. 
сұрақтарға жауап алу арқылы 
Әли мен Мерейдің сұхбатынан не 
түсінгенін пысықтаңыз. 
Оқулық 
https://www. 
google.kz
детские 
сюжетные 
картинки
1.4 
Оқиғаны 
болжау.
1.1.4.1 
Мәтіннің 
мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның 
иллюстра-
циясы 
бойынша 
болжау.
(МК; Ө; Қ) 
Иллюстра-
циясы 
арқылы 
болжау, 
салыстыру 
жасау білігін 
бағалау.
2. Оқушыларға өз мектептерін 
суреттегі мектеппен салыстырты-
ңыз. Өз мектептерін оқулықтағы 
мектеппен салыстыруда сипаттау 
сөздерін пайдалануына ықпал 
етіңіз. Иллюстрациясы арқылы 
болжап, салыстыруда қандай 
ұқсастық пен айырмашылық бар 
екенін айтқызып, сөйлеулерінде 
«үлкен», «кішкентай», «биік», 
«әдемі», «биік», «кең», «аласа» 
сөздерін пайдалануын ескеріңіз 
және қимылмен қоса көрсетуін
Аудио 
үнтаспа
Оқулық 
https://www. 
google.kz
детские 
сюжетные 
картинки

62
түсіндіріңіз. Мысалы: «Суреттегі 
мектеп ауласынан біздің мектептің 
ауласы кең. Мектеп ғимараты 
үлкен әрі әдемі. Мектеп ауласын-
дағы ағаштар аласа», т.с.с.
1.2 
Мәтін-
нің 
тақыры-
бы мен 
негізгі 
ойын 
анықтау. 
1.1.2.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
мәтінде кім 
(не) туралы 
айтылғанын 
анықтау. 
(МК; Ұ; Қ) 
Мәтіннің кім 
(не) туралы 
айтылғанын 
анықтай 
алу білігін 
бағалау.
3. Оқулықтағы Әли мен Мерейдің 
сұхбатын нақышына келтіріп, 
мәнерлеп оқып беріңіз. Сіздің 
Әлидің сөзін баланың кейпіне 
еніп оқып беруіңіз оқушыларда 
«Не болды?!» деген таңғалысты 
тудыруы мүмкін. Бұл, біріншіден, 
сабаққа деген қызығушылықты 
туғызса, екіншіден, өткелі 
отырған жаңа тақырыпқа «көпір» 
жасайды. Оған Мерейдің «Не 
болғанын төмендегі суреттерден 
көре аламыз» деуі дәлел бола 
алады. 
Әрі қарай мәтіннің кім туралы 
айтылғанын сұрақ-жауап әдісі 
арқылы анықтатыңыз.
Оқулық
https://www. 
google.kz
детские 
сюжетные 
картинки
1.4 
Оқиғаны 
болжау.
1.1.4.1 
Мәтіннің 
мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның 
иллюстра-
циясы 
бойынша 
болжау.
(МК; Ө; Қ) 
Мәтіннің 
мазмұнын 
оның 
иллюстра-
циясы 
арқылы 
болжай 
алу білігін 
бағалау.
Оқушылар мәтіннің мазмұнын 
оның иллюстрациясы арқылы 
болжай алу білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз. Марғұланға 
не болғанын екі сюжетті 
суретпен жұмыс жасау арқылы 
болжатыңыз.
Әр оқушы өз топшылауы 
бойынша ойын ортаға салады. 
Оқушылардың сөйлем сызбасын 
«оқуын» жүзеге асырыңыз. 
Оқушылар сызбаларды дұрыс 
оқыса, «Марғұланды ара шақты. 
Марғұлан «А-а-а!» деп қашты» 
сөйлемдері шығады. Оқушыларға 
бұл екі сөйлем мәтінді 
құрайтынын түсіндіріңіз. 
Оқулық
2.9 
Дыбыс 
пен 
әріпті 
тану 
және 
ажырату.
1.2.9.1 
Әріпті тану, 
ажырату 
және оны 
дыбыспен 
сәйкестенді-
ру.
(МК; Ө; Қ) 
«А» дыбысы 
мен әрпін 
ажырата 
алу, әріпті 
дыбыспен 
сәйкестендіру
«А» дыбысы мен әрпін бір-бірінен 
ажырата алу, әріпті дыбыспен 
сәйкестендіру білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз. 
Соңғы суреттегі Марғұланның
«А-а-а!» деген дыбысына 
оқушылардың назары аудартылуы

63
білігін 
бағалау.
керек. Оның созылып, әндетіліп 
айтылатындығы, дауысты 
дыбыс екендігі, әріппен 
таңбаланатындығы, баспа және 
жазба түрі, бас әріп және кіші 
әріп, сөздің дыбыстық-буындық 
құрылымын үлгілегені көрсетілуі 
қажет.
Оқулық
https://www. 
google.kz
детские 
сюжетные 
картинки
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
графи-
калық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элементтерін 
каллигра-
фиялық 
талаптарға 
сай жазу.
(МК; Ө; Қ)
Бас әріптер 
мен кіші 
әріптерді бір-
бірімен дұрыс 
байланыс-
тыру және 
оларды 
гигиеналық 
талаптарға 
сай жазу 
білігін 
бағалауды 
ұйымдасты-
рыңыз.
Бас әріптер мен кіші әріптерді бір-
бірімен дұрыс байланыстыру және 
оларды гигиеналық талаптарға сай 
жазу білігін бағалауды ұйымдасты-
рыңыз. Жазуға сауатты жазу 
талабы ғана емес, көркем жазу 
талабы да қойылады. Көркем жазу 
арнайы сабақ болып өткізілмейді, 
сауат ашу сабақтарында жазу 
жұмысымен бірге жүргізіледі. 
Сондықтан оқушылардың 
көркем жазуына да көмек беріп 
отырыңыз.
Оқушылардың Аа әрпін көркем 
жазуы қадағаланады. Бастырып 
жазу, генетикалық, ритмикалық 
әдістер қолданылады.
Генетикалық әдіс – жеңілден 
ауырға қарай біртіндеп 
күрделендіріп үйрету.
Дәптермен 
жұмыс
1.4 
Оқиғаны 
болжау.
1.1.4.1 
Мәтіннің 
мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның 
иллюстра-
циясы 
бойынша 
болжау.
(МК; Ұ; Қ) 
Иллюстра-
циясы 
арқылы 
болжай 
алу білігін 
бағалау.
32-сабақ. Мектебіме саяхат.
 Аа дыбысы мен әрпі
1. Оқушылардың мектеп 
ішінен «А»-ны табуына және 
дыбыс сызбасымен жұмыс 
істеуіне басшылық етіңіз. 
32-сабақ материалымен жұмыс 
ұйымдастырыңыз.
Оқулық бетіндегі материалдар 
арқылы «А» әрпімен мектеп ішіне 
саяхат ұйымдастырыңыз. «Әли 
мен Мерей «А» әрпімен мектеп 
ішіне саяхатқа шықты. Олар 
асханаға барды. Оған «А» әрпі нан, 
айран, банан әперді. Олар саяхатты 
ары қарай жалғастырды. Мынау –  
кітапхана. Кітапханашы оларға 
мектеп туралы өлеңдер жазылған 
кітапты ұсынды. Олар
Оқулық
https://www. 
google.kz
детские 
сюжетные 
картинки

64
кітапханадан шығып, спортзалға 
барды. Онда не бар? Суретке 
қарап, өздерің айтып көріңдер» 
деген мазмұнда іздену жұмысын 
ұйымдастырыңыз. 
Сөз сызбасымен берілген сөздерді 
(асхана, кітапхана, спортзал
оқытыңыз.
1.9 
Сөздер-
ді, 
дыбыс-
тарды 
орфо-
эпиялық 
норма-
ларға 
сәйкес 
дұрыс 
айту.
1.1.9.1 
Сөздегі 
дыбыс 
түрлерін 
(дауысты, 
дауыссыз, 
жуан және 
жіңішке 
дауыстылар) 
ажырату 
және дұрыс 
дыбыстау. 
(МК; Ұ; Қ) 
Дыбыс 
түрлерін 
ажырату, 
сәйкестендіру 
білігін 
бағалау.
2. Суретпен жұмыс 
ұйымдастырыңыз. Сөз 
құрамындағы дауысты, дауыссыз 
дыбыстардың түсіне назар 
аудартып, 
а дыбысы мен әрпінің сөздегі 
орнын анықтатыңыз. 
Суреттегі сөздерді қатыстыртып 
сөйлемдер құратыңыз. 
3. Суреттегі заттардың қайсысын 
асханадан кездестіргенін сұрап,
 
дәлелдеулер жасатыңыз. Ол 
заттардың адам үшін пайдасы 
туралы әңгімелетіңіз. 
Оқулық
https://www. 
google.kz
детские 
сюжетные 
картинки
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
графи-
калық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элемент-
терін 
каллигра-
фиялық 
талаптарға 
сай жазу.
(МК; Ө; Қ) 
Бас әріптер 
мен кіші 
әріптерді бір-
бірімен дұрыс 
байланыс-
тыру және 
оларды 
гигиеналық 
талаптарға 
сай жазу 
білігін 
бағалауды 
ұйымдасты-
рыңыз.
Жазуға сауатты жазу талабы 
ғана емес, көркем жазу талабы 
да қойылады. Көркем жазу 
арнайы сабақ болып өткізілмейді, 
сауат ашу сабақтарында жазу 
жұмысымен бірге жүргізіледі. 
Сондықтан мұғалім оқушылардың 
көркем жазуына да көмек беріп 
отыруы тиіс.
1.2 
Мәтін-
нің 
тақыры-
бы мен 
негізгі 
ойын 
анықтау. 
1.1.2.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
мәтінде кім 
(не) туралы 
айтылғанын 
анықтау. 
(МК; Ө; Қ) 
Мәтіндегі 
негізгі ойды 
түсінуін, 
сұрақтарға 
жауап бере 
отырып, 
іздену 
жұмыс-
33–34-сабақтар. Мектебіме саяхат. 
Нн 
дыбысы мен әрпі 
1. Тыңдалған мәтін мазмұны 
бойынша оқушының іздену 
жұмысын ұйымдастырыңыз. 
Негештің кім екені, не үшін 
сыныпқа келгені туралы мәтінді 
оқып беріп, Негешке төмендегі 
сұрақтардың жауабын табуға
Аудио 
үнтаспа
Оқулық
http://www. 
balalaralemi.
kz
Өлеңдер 
Жұмбақтар

65
тарында 
белсенділік 
таныту білігін 
бағалау.
оқушыларды көмекке 
шақырыңыз. Оқушылардың 
ізденуін ұйымдастырып, «Дүние-
дегі ең жақын адам кім?» «Ең 
қажетті ас қалай аталады?» 
сұрақтарына жауап болатын 
қандай сөздер екенін таптырыңыз 
(ана, нан). 
https://www. 
google.kz 
детские 
сюжетные 
картинки
2.9 
Дыбыс 
пен 
әріпті 
тану 
және 
ажырату.
1.2.9.1 
Әріпті тану, 
ажырату 
және оны 
дыбыспен 
сәйкестенді-
ру.
(МК; Ө; Қ) 
«Н» дыбысы 
мен әрпін 
ажырата 
алу, әріпті 
дыбыспен 
сәйкестендіру 
білігін 
бағалау.
«Н» дыбысы мен әрпін 
ажырата алу, әріпті дыбыспен 
сәйкестендіру білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз. «Сендер іздеп 
тапқан «ана, нан» сөздерінде 
бізге таныс емес қандай дыбыс 
бар? Қане, бәріміз қосылып 
«н» дыбысын айтып көрейікші. 
«Н» дыбысы дауысты ма, әлде 
дауыссыз ба?» – деп, «н» дыбысын 
танытыңыз. Оның таңбасымен 
(баспа және жазба түрі, бас әріп 
және кіші әріп) таныстырыңыз.
Күн сөзіне дыбыстық талдау 
жасатыңыз.
Оқулық
https://www. 
google.kz 
детские 
сюжетные 
картинки
2.1 
Оқу 
түрлерін 
қолдану.
1.2.1.2 
Оқудың 
түрлерін 
(буындап 
оқу, жиі 
кездесетін 
сөздерді 
тұтас оқу, 
түсініп оқу) 
қолдану.
(МК; Ө; Қ) 
Берілген 
сөздерді 
буындап, 
тұтастай 
оқу білігін 
бағалау.
2. Оқулықта берілген сөздерді 
буындап, тұтастай оқу білігін 
бағалауды ұйымдастырыңыз. 
Оқулықта берілген «на», 
«ана», «нан» хормен, тізбектеп 
оқытыңыз. Дыбыстық талдау-
жинақтау әдісін қолданыңыз: 
талдау тәсілі бойынша сөйлемнен 
сөзді, сөзден буынды, буыннан 
дыбысты бөліп алуға, жеке 
дыбыстарды әріптермен 
таңбалауға мүмкіндік жасалып, 
оқуға негіз қаланып, берілген 
сөздердегі жеке дыбыс бөліп 
қарастырылады. 
Оқулық
http://www. 
balalaralemi.
kz
1.8 
Берілген 
тақы-
рыпқа 
әңгіме 
құрап 
айту.
1.1.8.1 
Берілген 
сюжетті 
сурет 
бойынша 
шағын 
әңгіме құрап 
айту. 
(МК; Ө; Қ) 
Сурет 
бойынша 
әңгіме құрай 
алу білігін 
бағалау.
3. «Нан дастарқанға қалай 
келеді?» сұрағы қойылып, 
оқулықта берілген үш тірек 
суретке оқушылардың назарын 
аударыңыз. 
1-суретке: «Мынау ненің суреті? 
Оны кім өсіреді? Егін піскен кезде 
немен орады?»; 
Оқулық
http://www. 
balalaralemi.
kz
Өлеңдер 
Жұмбақтар

66
2-суретке «Мынау не? Бидайдан 
ұнды қалай жасайды?; 
3-суретке: «Мынау не? Ұннан 
нанды кім пісіреді?» сұрақтары 
қойылып, оқушылардан толық 
жа уап алыңыз. Соңында «Мы нау 
– бидай. Одан ұн жасайды. Ұннан 
нан пісіреді» әңгімесі түзіледі.
 https://www. 
google.kz
детские 
сюжетные 
картинки
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
графика-
лық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элементтерін 
каллигра-
фиялық 
талаптарға 
сай жазу.
(МК; Ө; Қ) 
Бас әріптер 
мен кіші 
әріптерді бір-
бірімен дұрыс 
байланыс-
тыру және 
оларды 
гигиеналық 
талаптарға 
сай жазу 
білігін 
бағалауды 
ұйымдасты-
рыңыз.
Бас әріптер мен кіші әріптерді бір-
бірімен дұрыс байланыстыру және 
оларды гигиеналық талаптарға сай 
жазу білігін бағалауды ұйымдасты-
рыңыз. Жазуға сауатты жазу 
талабы ғана емес, көркем жазу 
талабы да қойылады. Көркем жазу 
арнайы сабақ болып өткізілмейді, 
сауат ашу сабақтарында жазу 
жұмысымен бірге жүргізіледі. 
Сондықтан оқушылардың 
көркем жазуына да көмек беріп 
отырыңыз.
Оқушылардың Нн әрпі мен ол 
кездесетін сөздерді қатесіз әрі 
көркем жазуы қадағаланады. 
Бастырып жазу, генетикалық, 
ритмикалық әдістер қолданылады.
Генетикалық әдіс – жеңілден 
ауырға қарай біртіндеп 
күрделендіріп үйрету.
Дәптермен 
жұмыс
1.2 
Мәтін-
нің 
тақыры-
бы мен 
негізгі 
ойын 
анықтау. 
1.1.2.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
мәтінде кім 
(не) туралы 
айтылғанын 
анықтау. 
(МК; Ұ)
Тыңдаған 
сұхбатта 
не туралы 
айтылғанын 
түсіну. 
35-сабақ. Мектебіме саяхат. Нн 
дыбысы мен әрпі 
1. Әли мен Мерей арасындағы 
сұхбатты балаларға тыңдатыңыз 
(аудио үнтаспадан немесе 
мұғалімнің оқып беруі арқылы). 
Тыңдаған сұхбатта не туралы 
айтылғанын қаншалықты 
түсінгендігін сұрақ-жауап әдісі 
арқылы анықтаңыз. 
Аудио 
үнтаспа
Оқулық
1.4 
Оқиғаны 
болжау.
1.1.4.1 
Мәтіннің 
мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның 
иллюстра-
циясы
(МК; Ө; Ж; 
Қ) Диалогке 
қатыса 
отырып, 
көркемсөз 
тіркестерін 
орынды
2. Оқушылардың асхана 
ішіндегі сұхбаттасуға қатысуын 
ұйымдастырыңыз. 
Суреттің көмегімен балалар мен 
аспазшы, балалар мен балалар 
арасындағы сұхбатты жүзеге 
асырыңыз. 
Оқулық

67
бойынша 
болжау.
қолдану, 
болжау жасай 
алу білігін 
бағалау.
Сұхбат барысында оқушылардың 
«Ас болсын!» «Рақмет», «Астарың 
дәмді болсын!» т.б. сөздерін 
қолдануын қадағалаңыз.
1.6 
Тыңдау-
шының 
назарын 
аудару.
1.1.6.1 
Сөйлеу 
барысында 
сипаттау /
салыстыру 
сөздерін, 
вербалды 
емес қарым-
қатынас 
құралдарын 
(ым-ишара, 
қимыл, 
дауыс 
ырғағын, 
мәнерін, 
қарқынын, 
сөз 
арасында-
ғы кідірісті) 
қолдану. 
(МК; Ө; Қ) 
Сипаттау 
сөздерін 
орынды 
қолдана 
алу білігін 
бағалау.
3. Сипаттау сөздерін орынды 
қолдана алу білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз. «Нан қандай 
болады?» суретімен жұмыс 
жүргізіңіз. 
«Нан қандай болады?» сұрағына 
жауап беретін нанның қасиеттерін 
тапқызыңыз: тәтті, жұмсақ, 
дәмді, ыстық, т.с.с.
Оқулық
https://www. 
google.kz
детские 
сюжетные 
картинки
1.6 
Тыңдау-
шының 
назарын 
аудару.
1.1.6.1 
Сөйлеу 
барысында 
сипаттау /
салыстыру 
сөздерін, 
вербалды 
емес қарым-
қатынас 
құралдарын 
(ым-ишара, 
қимыл, 
дауыс 
ырғағын, 
мәнерін, 
қарқынын, 
сөз 
арасында-
ғы кідірісті) 
қолдану.
(Ө; Қ) 
Оқушылар-
дың вербалды 
емес 
құралдарды 
қолдану 
білігін 
бағалауды 
ұйымдасты-
рыңыз.
4. Оқушылардың вербалды емес 
құралдарды қолдану білігін 
бағалауды ұйымдастырыңыз. 
«Анаңды қалай жақсы көретініңді 
ым-ишара және қимылмен 
көрсет» тапсырмасын орындауда 
әр оқушы өз анасын қалай жақсы 
көретіні туралы әңгімелеп, бір-
біріне вербалды емес қарым-
қатынас құралдарын қолдана 
отырып көрсетуіне ықпал етіңіз. 
«Ым-ишара және қимыл да – сөз 
сияқты түсінісу құралы» деген 
тұжырым жасатыңыз.
Оқулық

68
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
графи-
калық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элемент-
терін 
каллигра-
фиялық 
талаптарға 
сай жазу.
(МК; Ө; Қ) 
Бас әріптер 
мен кіші 
әріптерді бір-
бірімен дұрыс 
байланыс-
тыру және 
оларды 
гигиеналық 
талаптарға 
сай жазу 
білігін 
бағалауды 
ұйымдасты-
рыңыз.
Жазуға сауатты жазу талабы 
ғана емес, көркем жазу талабы 
да қойылады. Көркем жазу 
арнайы сабақ болып өткізілмейді, 
сауат ашу сабақтарында жазу 
жұмысымен бірге жүргізіледі. 
Сондықтан мұғалім оқушылардың 
көркем жазуына да көмек беріп 
отыруы тиіс.
Дәптермен 
жұмыс
2.9 
Дыбыс 
пен 
әріпті 
тану 
және 
ажырату.
1.2.9.1 
Әріпті тану, 
ажырату 
және оны 
дыбыспен 
сәйкестенді-
ру.
(МК; Ө; Қ) 
«Л» дыбысы 
мен әрпін 
ажырата 
алу, әріпті 
дыбыспен 
сәйкестендіру 
білігін 
бағалау.
36–37-сабақтар. Мектеп ауласына 
саяхат. Лл дыбысы мен әрпі
«Л» дыбысы мен әрпін 
ажырата алу, әріпті дыбыспен 
сәйкестендіру білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз. «Л» дауыссыз 
дыбыс екенін, оның әріппен 
таңбаланатындығын (баспа және 
жазба түрі, бас әріп және кіші 
әріп) практикалық іс-әрекет 
тұрғысынан танытыңыз.
Лақ сөзіне дыбыстық талдау 
жасатыңыз.
Оқулық 
1.2 
Мәтін-
нің 
тақыры-
бы мен 
негізгі 
ойын 
анықтау. 
1.1.2.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
мәтінде кім 
(не) туралы 
айтылғанын 
анықтау. 
(Ұ; МК) 
Мәтінді 
мұқият 
тыңдау, негізгі 
ойды анықтай 
алу білігін 
қалыптас-
тыру.
1. Мәтінді аудио үнтаспадан 
тыңдатыңыз немесе мәнерлеп 
оқу арқылы (грамматикалық, 
логикалық кідірістерді сақтай 
отырып) оқушылардың назарын 
«Алан», «ал», «ала» сөздеріне 
аудартыңыз. Сол сөздерге 
логикалық екпін түсіріліп 
(көтеріңкі дауыспен) оқу керек. 
Оқушылардың мәтінде не 
туралы айтылғанын қаншалықты 
түсінгенін сұрақ-жауап әдісі 
арқылы тексеріңіз. Оқушыларға 
мәтіннің соңғы екі сөйлемін қайта 
оқып беріп, балалардың ізденіске 
түсуін ұйымдастырыңыз. 
Аудио 
үнтаспа 
Оқулық

69
2.1 
Оқу 
түрлерін 
қолдану.
1.2.1.2 
Оқудың 
түрлерін 
(буындап 
оқу, жиі 
кездесетін 
сөздерді 
тұтас оқу, 
түсініп оқу) 
қолдану.
(МК; Ө; Қ) 
Берілген 
сөздерді 
буындап, 
тұтастай 
оқу білігін 
бағалау.
2. Оқулықта берілген сөздер 
мен сөйлемдерді буындап, 
тұтастай оқу білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз. «Ал», «ала», 
«Алан» сөздерімен жұмыста 
дыбыстық талдау-жинақтау 
әдісі қолданылады. «Төмендегі 
оқитын сөздерінің саны сұрақтың 
жауабы болады» тапсырмасы 
оқушының жаңа дыбыс/әрпі бар 
сөздерді оқуына түрткі болады: 
ал, ала, Алан. Қақпаға кірген 
доптың саны – 3. Оқушылардың 
назары «л» дыбысының сөз 
басында, ортасында, соңында 
келу жағдайларына аудартылады. 
Сөздерде неше дыбыс, неше әріп 
бар екені талданады.
Ал, ала, Алан сөздері мен Алан, ала 
допты (бұл сөз суретпен берілген) 
ал сөйлемі хормен және жеке 
оқыту арқылы жүзеге асырады. 
Оқулық
1.6 
Тыңдау-
шының 
назарын 
аудару.
1.1.6.1 
Сөйлеу 
барысында 
сипаттау /
салыстыру 
сөздерін, 
вербалды 
емес қарым-
қатынас 
құралдарын 
(ым-ишара, 
қимыл, 
дауыс 
ырғағын, 
мәнерін, 
қарқынын, 
сөз 
арасында-
ғы кідірісті) 
қолдану.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет