Әож 378. 04: 002 Қолжазба құқығындаPdf көрінісі
бет11/16
Дата24.03.2017
өлшемі1,82 Mb.
#10253
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

-
 
 бастауыш  мектепте  ағылшын  оқыту  тәжірибелерін    талдау  және  оқу 
бағдарламасын танысу; 
-
 
ағылшын  тілін  оқытуда  бастауыш  мектеп  оқушыларына  арналған 
оқулықтарына талдау жасау
-
 
 ағылшын  тілін  бастауыш  мектепте  оқыту  әдістемесіне  талдау  жасап, 
жетілдіруге ұсыныстар дайындау; 
-
 
педагогикалық  оқу  орындарының  студенттеріне  арналған  ―Бастауыш 
мектепте  ағылшын  тілін  оқыту  әдістемесі‖  атты  арнайы  курс  бойынша 
электрондық дәрістер жинағын құрастыру. 
-
 
интербелсенді  байланыс  негізінде  тілдік  тапсырмалар  мен  жаттығулар 
дайындау және білім алушылардың меңгеруін тексеретін, сондай-ақ сараптауға 
мүмкіндік беретін тестілер дайындау. 
-
 
электрондық  оқу-әдістемелік  кешенін  білім  алушылардың  оқу 
материалдарын меңгеру оқыту үдерісінде қолданылуын іске асыру. 
Жоғарыда  кӛрсетілген  міндеттерге  сәйкес  алдымен    бастауыш  мектепте 
ағылшын оқыту тәжірибелерін  талдау және оқу бағдарламасын танысуда  1-4 
сыныптарға  арналған  бағдарламалармен  танысып,  талдау  жасалды.  Оқу 
бағдарламасы  Қазақстан  Республикасы  Үкіметінің  23  тамыз  2012ж.      №1080  
қаулысымен бекітілген Мемлекеттік жалпы орта білім (бастауыш, негізгі орта, 
жалпы орта білім беру) стандартына сәйкес жасалды.    
Бұл  бағдарлама  баланың  тіл  шеберліктерін  ғана  емес,  сондай-ақ 
шығармашылық  қабілеттерді  қалыптастыру  арқылы  оның  жалпы  дамуына 
бағытталған  кіші  сынып  оқушыларын  оқыту  мазмұнын  анықтайды.    Тілді 
меңгеру  деңгейінің  Еуропалық  жүйесіне  сәйкес  бастауыш  мектептегі 
қарапайым А Basic User деңгейін, А1 (Breakthrough) оқыту курстарын білдіреді, 
күтілетін нәтижелер (пәндік нәтижелер) оқушыларды дайындау деңгейіне деген 
талаптарда кӛрсетілген.      
Бастауыш  мектепте  ағылшын  тіліне  оқытудың  әдістемелік  жүйесі  «оқыту 
ұстанымы»,  «оқыту  тәсілі  (дидактикалық  мағынада)»,  «оқытуды  қабылдау», 
«тапсырмалар  жүйесі»,  «сабақтар  типологиясы»  сияқты  негізгі  түсініктерге 
сүйенеді.  
     Ағылшын тілі» пәні бойынша оқу сағатының кӛлемі мынадай: 
1-ші сыныпта – 1 сағат, барлығы 33 сағат оқу жылында; 
2-ші сыныпта – 1 сағат, барлығы   34 сағат оқу жылында; 
3-ші сыныпта – 1 сағат, барлығы   34 сағат оқу жылында 
4-ші сыныпта – 1 сағат, барлығы   34 сағат оқу жылында; 

104 
 
     Бастауыш  мектепте  ағылшын  тілін  оқытудың  жоспарланған  нәтижелеріне 
жету  үшін  оқу  материалдарын  барынша  азайтуда  да,  сондай-ақ  оқу  үрдісін 
жоспарлауда  да  жүзеге  асырылатын  мынадай  әдістемелік  ұстанымдарды 
басшылыққа  алған  жӛн:  оқытудың  коммуникативтілік  ұстанымы,  материалды 
жағдаятты-мәтіндік  (ұйымдастыру)  ұсыну  ұстанымы,  функционалдылық 
ұстанымы, кешенділік ұстанымы, дифференциялдылық ұстанымы, концентризм 
ұстанымы.  
 2013  жылдан  бастап  экспериментке  1-ші  сыныпта  шет  тілін  оқыту 
енгізілгендіктен оқу бағдарламасының  тақырыптық жүйеде берілгеніне талдау 
барысында кӛз жеткізілді. Бағдарламаның толық нұсқасы (қосымша А) берілді. 
1-ші сыныптың курстың мазмұны тӛмендегідей тақырыптарды қамтиды: 
 
1)  «Танысу»  «Амандасу»,  «Ӛзім  жайлы  (есімі,  жасы)»,  «Менің  досым»  4(сағ):                                                                                      
2) «Менің жаұям» « Моя семья», «Менің досымның жанұясы» (5 сағ): 
 
3)  «Мектеп»  ,«Амандасу»,  «Ӛзім  жайлы  (есімі,  жасы)»,  «Менің  досым» 
«Мектеп құралдары» (4сағат):  
4)  «Түстер»  «Менің  сүйікті  түсім»,  «Пішіндер  және  кӛлемдер»;   (3  сағат):  
5)  «Ойыншықтар»,  «Менің  сүйікті  ойыншығым»,  «Ойындар»  (4  сағ): 
6)  «Жануарлар»  «Үй  жануарлары»,  «Үй  және  жабайы  жануарлар»,  
     «Хайуанаттар паркінде » (5 cағат): 
7) 
«Менің 
айналамдағы 
заттар» 
(4сағат):  
8) «Жиhаз», «Ыдыс аяқ» «Киім» (4сағат):  
Зерттеу  жұмысының  келесі  сатысында  ағылшын  тілін  оқытуда  бастауыш 
мектеп  оқушыларына  арналған  оқулықтарына  талдау  жасауға  байланысты 
Отандық  және  шетелдік  1-ші  сыныпқа  арналған  оқулықтарға  салыстырмалы 
талдау жасалды. 
Кесте – 31- сыныпқа арналған отандық ENGLISH  және Oxford University Press 
баспасынан шыққан  LET'S GO оқулықтарының салыстырмалы талдауы 
Авторлар: 
 
Оқулық 
жайлы мәлімет 
Жетістігі 
 
 
Кемшілігі және ҧсыныс 
LET’S GO 
Ritsuko Nakata 
Karen Frazier 
Barbara Hoskins 
Oxford 
University 
Press 
баспасы. 
2007 жылы шыққан. 
Оқулық 78 беттен  тұрады. 
Unit 8 (тарау) 
Мынандай шартты белгілері 
бар: 
Les`t start- бастау 
Les`t learn- оқу 
Les`t learn more- кӛп оқу 
The alphabet- алфавит 
Les`t build- құрастыру 
Units Review-таңдап жазу 
Оқулықтағы  жұмыс  дәптер, 
СD 
диск.Оқушының 
қызығушылығын 
арттыратын 
арнайы 
суреттер  бар.  Оқулықтағы 
жаттығу  дұрыс  оқылуы  мен 
айтылуы СD дисктен кӛруге 
болады.  Мұнда  оқушының 
коммуникативтік 
құзіреттілігін 
арттыратын 
видео  және  аудио  ойындар 
берілген.CD-де  оқушы  тілді 
меңгеруде 
кӛру, 
есту, 
қайталау 
дағдыларын 
қалыптастыратын 
ойын 
түрлері 
жетік 
берілген. 
Оқулық 
түсінікті, 
әрі 
Ҧсыныс: 
Әр 
тараудың 
соңында 
тақырыпқа сай  сӛздік берілсе, 
дұрыс болар еді. 
 
 
 
 
 

105 
 
Les`t 
Learn 
About 

әңгімелеу 
Оқулық: Student book 
CD –ROM   Audio CD 
Workbook  Teacher`s book 
Teacher  Cards  and  Student 
Cards 
Readers Tests and Quizzes 
Phonics books 
меңгерілуі 
 
жеңіл 
әрі 
қызықты. 
Оқушылардың 
есте 
сақтау 
қабілетін 
арттыруға ықпалы мол.   
Оқулықтағы 
жаттығулар 
мен 
жұмыс 
дәптердегі 
тапсырмалар  тақырыпқа  сай 
берілген 
 
ENGLISH  
 С. 
Д. 
Рахимжанова, 
А.С.Волкова  
Алматы  кітап  баспасы  2013 
жылы басылып шыққан. 
80 бет. 
Оқулық: 
8 тараудан турады. 
 
Student book 
Audio CD 
Workbook 
Teacher`s book 
Жұмыс  дәптері  55  беттен 
тұрады. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жаңа  сӛздерді  үйренуге, 
диалогтық  қатынас  жасап, 
сұрақтарға  жауап  беруге 
бірден 
кӛңіл 
бӛлінген. 
Суреттерді 
және 
адам 
аттарын  ұлттық  дәстүрге 
негіздеуге бейімдеп алған. 
Жұмыс дәптері практикалық 
тапсырмалар,  сурет  салуға, 
ребустар 
шешуді, 
тест 
жұмыстары 
арқылы 
ағылшын 
сӛздерінің 
айтылуын,  жазылуын  есте 
сақтауға үйретеді. 
Кітап 
соңында 
сӛздік  
берілген.   
 
Кемшілігі: 
Кітап  осы  Oxford  University 
Press баспасынан шығарылған 
LET’S  GO  оқулығына  және 
Headway 
оқулықтарына 
бейімделіп 
жазылған. 
Оқулықта  тек  1  ғана  шартты 
белгі  бар.  Жұмыс  дәптерінде 
тек  4  шартты  белгілері  бар. 
Ол 
оқушы 
үшін 
жеткіліксіз.Оқулық 
бетінде 
бірден  алфавит  берілген.  СD 
дискісінде 
кейбір 
тақырыптарды    меңгеру  үшін 
тек    аудио  материалдар  ғана 
берілген.  Бейне  материалдар  
мүлде қарастырыл- маған. 
Ҧсыныс: 
Оқулықта  берілген  шартты 
белгілердің  санын  кӛбейтіп, 
оқушыға 
түсінікті 
және 
жеткілікті  болса  дұрыс  болар 
еді. 
Оқулықта 
ұлттық 
нақышта, 
ұлттық 
салт-
дәстүріміздің 
элементтері 
енгізілсе. 
Бейнетаспада 
үлгілік 
тақырыптар  берілсе.  Балалар 
тек  абстракті  түрде  ғана 
тыңдап,  қайталап  қоймай, 
сонымен  қатар  кӛріп,  ӛздері 
қолдарымен 
берілген 
тапсырмаларды,  ойындарды 
мұльтфильм  кейіпкерлерімен 
бірлесе орындаса тиімді болар 
еді.. 
 
Келесіде  ағылшын  тілін  бастауыш  мектепте  оқыту  әдістемесіне  талдау 
жасап, жетілдіруге ұсыныстар дайындау  жұмыстар жүргізілді. Әдістеме 
авторлары: 
Л.Б. Асқарова                       

106 
 
С.Д. Рахимжанова               
А.С. Волкова 
Оқулық атауы: English 1 grade. Әдістемелік құрал. 
Жалпы  білім  беретін  11  жылдық  мектептің  1-сынып  мұғалімдеріне  арналған. 
Алматыкітап баспасы 2013 ж.-168 бет. 
1.
 
Әдістеме  Кіріспе бӛлімнен басталады. 
2.
 
Күнтізбелік-тақырыптық жоспарлау тӛмендегіше берілген.  
Unit 1 – 4 сабақ 
Unit 2 – 5 сабақ        1-тоқсан 
Unit 3 – 4 сабақ 
Unit 4 – 3 сабақ         2-тоқсан 
Unit 5 – 4 сабақ 
Unit 6 – 5 сабақ         3-тоқсан 
Unit 7 – 4 сабақ 
Unit 8 – 4 сабақ         4-тоқсан 
Әдістемелік нұсқауда сабақты ұйымдастыру кезеңдерінің берілуі: 
Сабақ тақырыбы: 
Сабақ мақсаты: 
Күнтізбелік нәтиже: 
Сабақты материалдық қамтамасыз ету: 
Пәнаралық байланыс: 
Сабақ барысы:  
1. Ұйымдастыру сәті 
2.Сабақтың тақырыбы мен мақсатын хабарлау 
3.Тірек білімдерді белсендіру 
4.Жаңа материалмен жұмыс 
5. Оқулықпен жұмыс 
6. Сергіту сәті 
7. Дәптермен жұмыс 
8. Сабақты қорытындылау 
Ұсыныстар: 
-
 
тыңдалым  барысында  адамдар  атауы  қазақ  тілінде  болғанымен, 
тақырыптар тікелей Англияның мәдениетімен байланыстырылып алынған. 

 
алфавитті  үйрету  барысында  әріптердің  оқылу  ережесіне  кӛңіл 
бӛлінбеген.  Мысалы,  алфавиттің  басында  кездесетін  «с»  әріпі  бір  жағдайда 
«си»  болып  оқылса,  бір  жағдайларда  «к»  болып  оқылады.  Мұндай  жағдайлар 
басқа әріптермен де кездеседі. 
Зерттеу 
жұмысымыздың 
келесі 
сатысында 
педагогикалық 
оқу 
орындарының  студенттеріне  арналған  ―Бастауыш  сыныптарда  ағылшын  тілін 
оқыту әдістемесі‖ атты арнайы курс бағдарламасы дайындалды. 
 
 
 
 

107 
 
Кесте – 4 Дәрістік курстың мазмұны  
Тақырып 
№  
Тақырып, 
дәрістер 
аттары 
Тақырып мазмұны 
Бар
л. 
(са
ғ) 
 
 
 
1 Бӛлім.   Бастауыш сыныптарда  шет тілін оқыту әдістемесіпәні 
1  
тақырып 
Шет 
тілін 
оқыту 
әдістемесі  -  ғылым 
және оқу пәні ретінде  
Курстың  әдіснамалық  және  ғылыми-
теориялық  негіздері.  Әдіс  -  ұғымына 
шолу 
(Педагогикалық 
және 
әдістемелік 
тұрғыдан). 
Басқа 
ғылымдармен  байланысы.  Әдістеме 
тарихы.  


тақырып 
Бастауыш сыныптарда  
шет 
тілін 
оқыту 
мақсаты, міндеті 
Бастауыш  сыныптарда    шет  тілін 
оқыту 
әдістемесі 
 
пәні 
және 
міндеттері пәні, объектісі, міндеттері, 
зерттеу әдістері.  

2 Бӛлім.  Педагогикалық технологияларға сипаттама 

тақырып 
Бастауыш 
мектепте  
шет  тілі  пәнің  оқыту 
барысында 
АКТ 
қолдану ерекшелігі 
Педагогикалық 
технология. 
Педагогикалық 
технология 
категориясының 
генезисі 
және 
анықтамалары.  Технологиялық  сызба 
және 
технологиялық 
карта. 
Терминологиялық аппараты. 


тақырып 
Оқытудың  тұлғалық-
бағдарлы 
және 
мультимедиа 
технологиялары 
Оқытудың  тұлғалық-бағдарлы  және 
мультимедиа  технологиялары  туралы 
түсінік. 
Мультимедиа 
технологияларына сипаттама.  

3 Бӛлім.  ЖОО пайдаланылатын  оқу  бағдараламалары 

тақырып 
Жалпыға 
міндетті 
оқыту бағдарламасы 
Шет  тілін  оқытудағы    1-4  сынып 
бағдарламалары 


тақырып 
Бастауыш 
мектепте 
ағылшын 
тілін 
оқытудың 
негізгі 
бағыттары 
Оқытылатын 
материалдың 
оқушыларды 
қоршаған 
ортаға 
барынша жақындығы негізінде жүзеге 
асырылады. 
Ӛмірден 
алынған 
шындықтар 
мен 
экстралингвистикалық 
материал 
ретіндегі  әлеуетті  коммуникативтік 
тапсырмалар 
кіші 
мектеп 
оқушыларының 
қоршаған 
ортаға 
сәйкестігі  мен  олардың  араласуға 
мұқтаждығын  есепке  ала  отырып, 
таңдап алынады. 


108 
 

тақырып 
Жекелендіру 
ұстанымы 
1  сыныпта  күнделікті  қарапайым 
араласуда  ағылшын  тілін  жеткілікті 
деңгейде  меңгеруге  бағдарлау  жеке 
писхологиялық  ерекшеліктері  бар 
нақты 
сынып 
оқушыларының 
барлығының  тең  құқықта  қатысуын 
ұйымдастыруға міндеттейді 

4  
тақырып 
Кешенділік ұстанымы  Ағылшын  тілі  бойынша  тілден  тыс 
(экстралингвистикалық)  және  тілдік 
(лингвистикалық)  оқу  материалдарын 
ӛзара  байланыста  ұсынумен,  сондай-
ақ  сӛйлеу  әрекеті  түрлеріне  ӛзара 
байланыста  оқыту  аспектілерінде 
жүзеге асырылады: 

4 Бӛлім.  Бастауыш сыныптардашет тілін оқыту әдістемесі 

тақырып 
Бастауыш  сыныптарда  
шет 
тілін 
оқыту 
әдістемесі 
Бастауыш  сыныптарда    шет  тілін 
оқыту әдістемесі   (1- сынып)  


тақырып 
Оқушылардың 
сӛздік 
қорларын  байытудың 
бастапқы  сатысындағы 
дифференциялдылық 
ұстанымы  
Микротақырыптарға  бӛлінген  бір 
тақырыптың 
жаңа 
сӛздерін 
функционалды-семантикалық 
беру, 
кӛрнекілік 
құралдарына 
сүйену, 
оқушылардың 
сӛздерінде 
жаңа 
сӛздерді белсендіру 


тақырып 
Сӛйлеу 
әрекеттерінің 
негізгі  түрлерінде:  оқу 
мен    жазуда  тыңдау, 
айту, 
кіші 
мектеп 
оқушысының   
қарапайым  басқа  тілдік 
коммуникативтік 
құзыреттілігін 
қалыптастыру;    
Ана 
және 
ағылшын 
тілдерінде 
байқалатын 
қарапайым 
лингвистикалық  түсініктер  (дыбыс, 
әріп,  сӛз,  сӛйлем,  сӛз  таптары,  екпін) 
білімін 
қалыптастыру; 
Таспада 
тыңдау. 
 
 


тақырып 
Сӛйлеудің  лексикалық  
аспектісі 
және 
сӛйлеудің 
грамматикалық 
аспектісі 
Ағылшын  тілінің  ӛзіне  тән  ерекше 
дыбысы  туралы  түсінік,  айтылу 
дағдыларын  қалыптастыру,  әр  түрлі 
типтегі:    болымды,  болымсыз  және 
сұраулы 
сӛйлемдерді 
 
дұрыс 
интонациялау, 
сӛздер 
мен 
сӛз 
орамдарында  екпіндерді  дұрыс  қою 
дағдыларын қалыптастыру; болымды, 
болымсыз 
және 
сұраулы 
сӛйлемдердегі сӛздер реті: 

Барлығы  
15 

109 
 
    «Бастауыш  сыныптарда  шет  тілін  оқыту  әдістемесі»  жұмыс  оқу 
бағдарламасының  толық  нұсқасы  (қосымша  Б)  берілді.    5В010200  -  Бастауыш 
оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығына арналып дайындалды. 
    «Бастауыш  мектепте    ағылшын  тілін  оқыту  әдістемесі»    атты  арнайы  курс 
бағдарламасы 
білім 
алушылардың 
коммуникативтік 
құзыреттілігін 
қалыптастыруға дәріс кезінде, практикалық, СОӚЖ және студенттердің ӛзіндік 
жұмыстарын орындауда ақпараттық технологияларды тиімді пайдалана білуіне 
басымдық  берілді.  Практикалық  сабақтарда  тренингтік  жаттығулар  орындату 
кӛзделді. Дайындалған арнайы курс бағдарламасы 1 кредитке жоспарланды. 
     Курстың  мақсаты:  ақпараттық  технологиялар    арқылы  болашақ 
мамандарды  коммуникативтік  құзыреттілігін  қалыптастыруда    педагогикалық 
және  психологиялық 
білім  негіздерімен 
яғни 
теориялық 
тұрғыда 
қаруландырып,  зерттеу  мәселесінің  қазіргі  жағдайын  ескере  отырып,  олардың 
ӛзін-ӛзі  жүзеге  асыруда,  ӛзін-ӛзі  жетілдіруде,  тұлғалық  сапаларын  іске  асыру 
қабілеттілігін, коммуникативтік дағдылар мен іскерліктерін меңгерту.  
    Курстың міндеті:  ақпараттық  технологияларарқылы  болашақ мамандардың 
коммуникативтік 
құзыреттілігін 
қалыптастыруда 
психологиялық- 
педагогикалық  білімді  меңгерту;  адамдардың  ӛзара  қарым-қатынасының 
тиімділігін, коммуникациялық дағдылар мен іскерліктерді меңгертуге арналған 
тапсырмалар құру; қарым- қатынас жағдайында ӛзін және басқаларды қабылдай 
алуы;    кәсіби  білім  алуда  тұлғалық  сапаларды  дамыту;  ӛзін-ӛзі  жүзеге  асыру 
мен ӛзін-ӛзі жетілдіруге арналған тапсырмалар жүйесін дайындау.  
      Арнайы курстың соңында білім алушылар білуі және меңгеруі тиіс: 
-
 
курстың әдіснамалық, практикалық  құрылым негіздерін; 
-
 
қарым-қатынастың  негізгі  компоненттерін,  оның  мазмұны  мен 
деңгейлерін; 
-
 
педагог-психологтардың ғылыми идеялары мен зерттеу жұмыстарын; 
-
 
бастауыш мектепте ағылшын тілін оқытудың негізгі бағыттарын; 
-
 
бастауыш  мектепте  ағылшын  тілін  оқытуда    басшылыққа  алатын 
ұстанымдарды; 
-
 
    -  бастауыш сыныптарда  шет тілін оқыту әдістемесін; 
-
 
-   сӛйлеу әрекеттерінің негізгі түрлерін; 
-
 
   -   сӛйлеудің лексикалық  аспектісі және сӛйлеудің грамматикалық аспектісін; 
әлеуметтік –психологиялық қарым-қатынас тренингтерін; 
-
 
бастауыш  мектепте  ағылшын  тілін  оқытуда    падаланылатын  оқытудың 
технологияларын. 
Жұмыс  оқу  бағдарламасы  бойынша  СӚОЖ  және  СӚЖ  жұмыстарының 
тақырыптары  мен  пайдаланылатын  әдебиеттер  тізімі  берілді.  Келесіде 
интербелсенді  байланыс  негізінде  тілдік  тапсырмалар  мен  жаттығулар 
дайындау және білім алушылардың меңгеруін тексеретін, сондай-ақ сараптауға 
мүмкіндік  беретін  тестілер  дайындалды.Электрондық  оқу-әдістемелік  кешенін 
білім  алушыларға  оқу  материалдарын  меңгертуде  оқыту  үдерісінде 
қолданылуын  іске  асыру  үшін  тәжірибелік-эксперименттік  дәріс  үлгілері 
дайындалды. 

110 
 
          2.3 Тәжipибeлiк-экcпepимeнттiк жҧмыc жәнe  оның нәтижeлepi 
 
     Зерттеу  жұмысы  бойынша  2012–2014  оқу  жылдарында    Абай  атындағы 
Қазақ  ұлттық  педагогикалық  университеті  мен  А.Ясауи  атындағы  
Халықаралық  қазақ-түрік  университетінің  «Педагогика  және  психология» 
факультеті  05010200  –  «Бастауыш  оқыту  педагогикасы  мен  әдістемесі» 
мамандығының  3  курстарында  эксперимент  жұмысы  жүргізілді.  Тәжірбиелік-
эксперимент  Абай  атындағы  Қазақ  ұлттық  педагогикалық  университеті 
Педагогика 
және 
психология 
факультетінің 
базасында 
жүргізілді. 
Университеттерден  барлығы  152студент  қатысты,  оның  76-і  бақылау 
топтарында, 76-ы эксперименттік топтарда болды.    
Болашақ 
бастауыш 
сынып 
мамандарының 
коммуникативтік 
құзыреттілігін  қалыптастыруда  ақпараттық  технологиялар  туралы    теориялық 
білімдерін практикада қолдана білуіне арналған тәжірибе  жұмысының мақсаты 
–  студенттердің  коммуникативтік  құзыреттілігін  қалыптастыруда  ақпараттық 
технологияларды  қолдануәдістемесін    практикалық  тексеруден  ӛткізу  арқылы 
дәлелдеу.   
Эксперименттің міндеттері:  
1.  Болашақ 
бастауыш 
сынып 
мамандарының 
коммуникативтік 
құзыреттілілігін  қалыптастыру  үшін    ақпараттық  технологиялар  туралы 
теориялық білімінің аясын айқындау;  
2.  Білім  алушылардың  ақпараттық  технологияларды    қолдану  әдістемесін 
кәсіби 
құзыреттіліктерін 
қалыптастыруда 
ескерілетін 
педагогикалық 
ерекшеліктерін тәжірибе жүзінде тексеру.  
Эксперимент жұмысын ӛткізу үш кезеңді қамтиды:  
-  анықтау  экспериментінде  болашақ  мамандардың  жалпы    білім  аясы  мен 
біліктерін анықтап алу;  
-  қалыптастыру  экспериментінде  білім  алушылардың  теориялық  білімін 
тәжірибеде  қолданудағы  кемшілік  тұстарына  ғылыми-педагогикалық  талдау 
жасап оны жетілдірудің  әдістемесін қарастыру және оны жүзеге асыру;  
-  бекіту  экспериментінде    алынған    нәтижелерді  тексере  отырып, 
математикалық-статистикалық  ӛңдеулер  арқылы  зерттеу  болжамының 
дұрыстығын дәлелдеу. 
Болашақ 
бастауыш 
сынып 
мамандарының 
коммуникативтік 
құзыреттілігін  қалыптастыруда  ақпараттық  технологияларды  пайдалану 
үдерісіне  қатысты  теориялық  тұжырымдамаларды  негізге  ала  отырып,  біз 
эксперимент  жұмысының  анықтау  кезеңінде  білім  алушылардың  ақпараттық 
технологияларға  қатысты  білімі  мен  біліктілігін  соған  орай  жасайтын 
ізденістері зерделенді.  
 
Анықтау  экспериментінің  мақсаты  болашақ 
бастауыш  сынып 
мамандарының 
коммуникативтік 
құзыреттіліктерін 
қалыптастыруда 
ақпараттық  технологияларды  барлық  пәндерді  оқу  барысында  пайдалану 
деңгейін  яғни  тәжірбиеде  электрондық  оқу  құралын  қаншалықты 
пайдаланылып (пәндік және әдістемелік) жүргізілетіндігін анықтау болды.  

111 
 
 
 Анықтау 
кезеңінде  оқытушылармен,  студенттермен  әңгімелесу, 
сабақтарға  қатысу,  сауалнама  жүргізу,  бағдарламалық  құжаттарды  оқып–
үйрену әдістері қолданылды. 
 
Анықтау  экспериментінде  болашақ  бастауыш  сынып  мамандарының 
білім  алуында  берілген  тапсырмалар  бойынша  негізінен  оқытушының  берген 
нұсқауымен 
шектелетіні, 
ӛздерінің 
мамандықтарына 
деген 
қызығушылықтарының  басым  бағыт  алмайтыны  байқалды.  Оған  дәлел  2013 
жылдан  бастап,  бастауыштың  1-4  сыныптарына  арналған  оқу  бағдарламалары 
мен 1 сыныптан оқытылып жатқан ағылшын тілінің оқулығы мен әдістемесімен 
таныс еместігі.  Сондай-ақ білім алушылардың коммуникативтік құзыреттілігін 
қалыптастыруда  ақпараттық  технологиялар  туралы    жалпылама  мағлұматтары  
бар  екені  анықталды.  Осы  жасалған  талдаулардан  білім  алушылардың 
коммуникативтік  құзыреттілігін  қалыптастыруда  ақпараттық  технологияларды 
пайдалану  тӛмендігі  байқалды.  Бұл  кӛрсеткіштің  тӛмен  болуы  болашақ 
мамандардың  коммуникативтік  құзыреттілігін  қалыптастыруда  ақпараттық 
технологияларды 
пайдалану 
мәселесінің 
арнайы 
мақсат 
етіп 
қойылмағандықтан,  білім  алушылардың  басым  кӛпшілігі  ол  технологияларды 
қарапайым  түрде  ғана    қолданатыны  айқындалды.  Бұдан  анықтау 
экспериментінің  нәтижелері:  болашақ  мамандардың  міндетті  пәндерден  алған 
білімдерін  біліктілікпен  басқа  пәндерді  оқыған  кезде,  сол  сияқты  тәжірибеде 
қолдануға қиналады, «түпнұсқамен» байланыстыра алмайды, олардың ӛздігінен 
ізденіспен ойлауы, алған білімді ұқсас немесе жаңа жағдайға кӛшіру біліктілігі, 
құзыреттілігі жетіспейтініне кӛз жеткізілді.  
Қорыта  айтқанда,  болашақ  мамандардың  коммуникативтік  құзыреттілігін 
қалыптастыруда  ақпараттық  технологияларды  оқу  іс-әрекетінде  белсене 
қолдану, ақпараттық технологиялар құраларды мен әдістерін  ӛздігінен  игеруі 
маңызды  рӛл  атқарады.  Ақпараттық  технологиялар  құралдары  мен  әдістерін 
қолдана  отырыпбілім  алушылардың  арнайы  ұйымдастырылған  ақпараттық  іс-
әрекеті 
олардың 
жеке 
тәжірибелерінің 
дамуына, 
коммуникативтік 
құзыреттіліктердің қалыптасу деңгейінің арттыруына бағытталуы қажет.   
   Сондықтан да зерттеу жұмысымыздың келесі кезеңінде студенттердің кәсіби 
құзыреттілігін  қалыптастыруда  ақпараттық  технологияларды  пайдаланудың 
тиімді  жолдарын  қарастыру  кӛзделді.  Ол  үшін  алдымен  болашақ  бастауыш 
сынып  мамандарының  коммуникативтік  құзыреттілік  т.б.  туралы  білетін 
білімдерін анықтау үшін білім алушылардан сауалнама алынды.  
Коммуникативтік  құзыреттілік  деңгейі  мен  негізгі  коммуникативтік 
шеберліктің  қалыптасуын  анықтауға  арналғанЛ.Михельсонның  (бейімдеген 

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет