Физика математика факультетіPdf көрінісі
бет1/9
Дата24.03.2017
өлшемі0,96 Mb.
#10129
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

 

 

 

 

 Физика – математика факультеті 

Физика және математика кафедрасы 

         

 

Математика мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын  

студенттерге арналған Элементарлы математика 

 (пәннің атауы) ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ  

 

 

  

 

 Курс –  1 

Семестр –  1 

Кредит саны -   3 

Дәріс – 30 

Практикалық сабақ  –15 

Оқытушының жетекшілігімен  

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 45 

СӨЖ - 45 

Емтихан –  1-семестрде 

Барлығы –  135  

 

 

 

 

Орал, 2013 ж. 

 

Пәннің  оқу  әдістемелік  кешені  050109-Математика  мамандықтарына  арнап 

мемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім  беру  стандартына  сәйкес  типтік  бағдарлама 

негізінде құрастырылған. 

Типтік  оқу  бағдарламасын  Абай  атындағы  Қазақ  Ұлттық  педагогикалық 

Университетінің оқу-әдістемелік бірлестігі ұсынды. №7 бұйрық  03.03.05. 

 

Құрастырушы  (лар):    физика  және  математика  кафедрасының  оқытушысы, магистр    Ерментай М.С. 

 

  Физика және математика  кафедрасының отырысында қаралды 

 

“10 ”   қыркүйек  2013 ж. № 1 хаттама  

Кафедра меңгерушісі___________             Кульжумиева А.А.                                                

   

(қолы)                                             (аты-жөні)  

                                

Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында қарастырылды. 

 

“19”  қыркүйек  2013 ж.   №1  хаттама  

Факультеттің оқу-әдістемелік  

кеңесінің төрағасы  

 

 _______________          _______________ 

 

  

 

  

 

 (қолы)                                          (аты-жөні)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Типтік бағдарлама. 

 

Пәннің  оқу  әдістемелік  кешені  050109  –  Математика  мамандығына  арнап мемлекеттік жалпыміндетті білім беру стандартына сәйкес типтік бағдарлама негізінде 

құрастырылған.  Типтік  оқу  бағдарламасын  Абай  атындағы  Қазақ  Ұлттық 

педагогикалық  Университетінің  оқу-әдістемелік  бірлестігі  ұсынды.  №7  бұйрық  

03.03.05. 

Орналасқан жері: корпус №1,каб.307 

2. КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ (SILLABUS). 

Оқытушы туралы мәлімет 

Ерментай  Мейрамгүл  Сатқанқызы  -  М.Өтемісов  атындағы  Батыс  Қазақстан 

Мемлекеттік университетінің оқытушысы, магистр. 

Оқитын  курстары:  Математикалық  талдау,  ықтималдықтар  теориясы  және 

математикалық  статистика,  компьютер  көмегімен  математикалық  есептерді 

шешу, кәсіби қазақ тілі. 

Жұмыс орны:   М. Өтемісов атындағы БҚМУ, физика және математика 

кафедрасы. Офис: Достық даңғылы 162, №1 ғимарат , физика және математика кафедрасы., 

307 кабинет.                                       Пән туралы мәліметтер 

Пән: Элементарлы математика 

Кредиттер саны-3 

Өтілетін орын:№1 корпус  Сабақ кестесі:  

   Семестр  15  оқу  аптасынан  және  2  сессия  аптасынан  тұрады.  Аптада  2  кредит 

сағат,  әрбір  кредит  сағат  бір  контакт  сағаттан  (дәріс,практика)  және  бір  сағат 

студенттердің  оқытушы  басшылығымен  (СОӨЖ,СӨЖ)  өзіндік  жұмысынан 

тұрады. 

1-байланыс сағат 

(дәріс) 

50 минут 

СОӨЖ 

(практикалық сабақ) 

50 минут 

2-байланыс сағат 

 (дәріс) 

50 минут 

СОӨЖ 


(практикалық 

сабақ) 


50 минут 

3-Байланыс 

сағаты  

(Практика) 

50 минут 

СОӨЖ 


(практикалық 

сабақ) 


50 минут 

 

 Оқу жоспарынан көшірме: 

Кур


с 

Семест


р 

Кредитте


р 

Дәрісте


р 

Практикал

ық 

сабақтар СӨ

Ж 

СОӨЖ 

Барлығ


ы  

Бақыла


у түрі 30 


15 

45 


45 

135 


емтиха

н 

  

Кіріспе 

   Аталмыш  пән  1-ші  курста,1-ші  семестрде  жүреді.  Элементарлы  математика 

пәні  студенттерге  математиканың  фундаментальды  сұрақтарын  терең  түсінуге 

көмектеседі,  оларды  орта  мектеп  математикасынан  сабақ  беруде  қажет 

білімдермен қаруландырады. 

Курстың  мақсаты.  «Элементарлы  математика»  оқу  пәні  педагогикалық  пәндер 

цикліне  жатады  және  белгілі  бір  математикалық  даярлығы  бар  студенттерге 

оқытылады. 

   Аталмыш  курс  болашақ  математика  мұғалімдерін  математикалы  және  кәсіби 

даярлауда  маңызды  орын  алады.  Бұл  курстың  негізгі  мақсаты  –  болашақ 

математика  мұғалімдерін  жалпы  білім  беретін  орта  оқу  орындарында 

математикадан  және  элементар  математиканың  мектеп  математика  курсының 

шеңберінен  тыс  бөлімдері  бойынша  факультативтік  сабақты  сапалы  беруге 

мүмкіндік туғызатын пәндік-математикалы тұрғыда даярлау. 

   Курстың  мазмұны.  Арифметика.  Бөлінгіштік  қасиеттері.  Арифметиканың 

негізгі  теоремасы.ЕУОБ  және  ЕКОЕ.Евклид  алгоритмі.Рационал  сандарды  g-ші 

бөлшек  түрінде  көрсету.Комплекс  сандар.Элементарлы  функциялар.Өрнектерді 

теңбе-тең түрлендіру.Логарифмдер.Логарифмдік өрнектер.Тригонометрия. 

   Пререквизиты.  Студент  мектеп  математикасының  негізгі  мәселелерін, 

ұғымдар қасиеттерін білуі және алгебра мен геометрияның қарапайым есептерін 

шеше білулері тиіс. 

   Постреквизиты.  Элементар  математика  курсы  өтілгеннен  соң  студент 

теңдеулер, теңсіздіктер, теңсіздіктер жүйелерін және теңдеулер мен теңсіздіктер 

жиынтығын 

шешу 


әдіс-тәсілдерін 

меңгерулері, 

планиметрия 

мен 


стереометрияның ұғымдарын түсінуге біліктері қалыптасулары тиіс. 

Сабақ мазмұны мен кестесі 

1 апта. 


1 кредит сағат. 

Тақырыбы:Арифметика. 

                   Дәріс мазмұны. 

                  1. Натурал және бүтін сандар,нақты сандар. 

                  2.Бөлінгіштік.Бөлінгіштік қасиеттері. 

                  3.Арифметиканың негізгі теоремасы.ЕҮОБ және ЕКОЕ. 

                  Әдебиеттер:

 [1] I тарау; [2] II тарау  §1;

 

 


4

 §1-§4; [9] 

I тарау

§1-§5


 

                 СОӨЖ мазмұны:   

                1. Натурал және бүтін сандар,нақты сандар. 

                  2.Бөлінгіштік.Бөлінгіштік қасиеттері. 

                  3.Арифметиканың негізгі теоремасы.ЕҮОБ және ЕКОЕ. 

                 Әдебиеттер:  

 

4

§1-§4; [9] I тарау

§1-§5


 

                 СӨЖ мазмұны: ЕҮОБ және ЕКОЕ.  

                

[1] I тарау; [2] II тарау  §1;

  

2 кредит сағат Тақырыбы:Арифметика. 

                   Дәріс мазмұны.                   1 Бөлінгіштік.Бөлінгіштік қасиеттері. 

                  2.Арифметиканың негізгі теоремасы.ЕҮОБ және ЕКОЕ. 

                  Әдебиеттер:

 [1] I тарау; [2] II тарау  §1;

 

 


4

 §1-§4; [9] 

I тарау

§1-§5


 

                 СОӨЖ мазмұны:  

                  1 Бөлінгіштік.Бөлінгіштік қасиеттері. 

                  2.Арифметиканың негізгі теоремасы.ЕҮОБ және ЕКОЕ. 

                  Әдебиеттер:  

 


4

§1-§4; [9] 

I тарау

§1-§5


 

                 СӨЖ мазмұны: Бөлінгіштік қасиеттері.  

                  Әдебиеттер: 

[1] I тарау; [2] II тарау  §1;

  

3 кредит сағат Тақырыбы:Арифметика. 

                   Практикалық сабақ мазмұны 

                   1.Бүтін сандардың бөлінгіштігі. 

                   2.Бөлінгіштік қасиеттері. 

                   3.ЕҮОБ және ЕКОЕ табу. 

                    Әдебиет:

 [7] №1-21;[8] №1.1-2.38

 

                    СОӨЖ мазмұны :                     1.Бүтін сандардың бөлінгіштігі. 

                   2.Бөлінгіштік қасиеттері. 

                   3.ЕҮОБ және ЕКОЕ табу. 

                    Әдебиеттер: 

[6] №82-96       

                    СӨЖ мазмұны: Бөлінгіштік қасиеттері.   

                    Әдебиеттер: 

[6] № 97-191 

2 апта. 

4 кредит сағат. 

Тақырыбы:Бүтін сандардың бөлінгіштігі. 

                   Дәріс мазмұны. 

                   1.Евклид алгоритмі. 

                   2.Рационал сандарды q-ші бөлшек түрінде көрсету. 

                   Әдебиеттер:

 [1] IV тарау ;[3] I тарау § 2; [18]  

                   СОӨЖ мазмұны:     

                   1.Евклид алгоритмі. 

                   2.Рационал сандарды q-ші бөлшек түрінде көрсету. 

                    Әдебиеттер: 

[1] IV тарау ;[3] I тарау § 2; 

 

                   СӨЖ мазмұны: Евклид алгоритмі.                       Әдебиеттер: 

[8]


 

5 кредит сағат. 

Тақырыбы:Бүтін сандардың бөлінгіштігі. 

                   Дәріс мазмұны. 

                   1.Евклид алгоритмі. 

                   2.Рационал сандарды q-ші бөлшек түрінде көрсету. 

                   Әдебиеттер:

 [1] IV тарау ;[3] I тарау § 2; [18]  

                   СОӨЖ мазмұны: 1.Евклид алгоритмі. 

                   2.Рационал сандарды q-ші бөлшек түрінде көрсету. 

 


                    Әдебиеттер:

[1] IV тарау ;[3] I тарау § 2; 

 

                   СӨЖ мазмұны Рационал сандарды q-ші бөлшек түрінде көрсету.                   Әдебиеттер: 

[8]


 

6 кредит сағат. 

Тақырыбы:Арифметика. 

                  Практикалық сабақ мазмұны 

                  1.Евклид алгоритмі. 

                  2.Рационал және иррационал сандар. 

                  3.Санның дәрежесі. 

                  4.Санның абсолют шамасы.    

                  Әдебиет: 

[7] № 22-35; [8]  3.1-3.20; [6] №215-258 

                 СОӨЖ мазмұны:  

                 1.Евклид алгоритмі. 

                  2.Рационал және иррационал сандар. 

                  3.Санның дәрежесі. 

                  4.Санның абсолют шамасы.    

                  Әдебиеттер: 

[7] № 22-35; [8]  3.1-3.20

 

                 СӨЖ мазмұны Рационал және иррационал сандар.                   Әдебиеттер: 

[6] №215-258 

3 апта. 

7 кредит сағат. 

Тақырыбы:Алгебралық өрнектер. 

                   Дәріс мазмұны.  

                  1.Алгебралық өрнектердің теңдігі. 

                  2.Алгебралық өрнектердің классификациясы. 

                  3.Көпмүшелермен амалдар орындау.Безу теоремасы.  

                  Әдебиет: [4] 2 тарау,§1-§4; [5]; [9] 

II тарау 

§1-§3


 

                  СОӨЖ мазмұны:  

                 1.Алгебралық өрнектердің теңдігі. 

                  2.Алгебралық өрнектердің классификациясы. 

                  3.Көпмүшелермен амалдар орындау.Безу теоремасы.  

                   Әдебиеттер:[4] 2 тарау,§1-§4; 

                  СӨЖ мазмұны: Көпмүшелермен амалдар орындау.Безу теоремасы.  

                   Әдебиеттер: [5];

 

[9] 


II тарау 

§1-§3


 

8 кредит сағат. 

Тақырыбы:Алгебралық өрнектер. 

                   Дәріс мазмұны.  

                  1. Көпмүшелермен амалдар орындау.Безу теоремасы.  

                  Әдебиет: [4] 2 тарау,§1-§4; [5]; [9] 

II тарау 

§1-§3


 

                  СОӨЖ мазмұны: 

                  1.Алгебралық өрнектердің теңдігі. 

                  2.Алгебралық өрнектердің классификациясы. 

                  3.Көпмүшелермен амалдар орындау.Безу теоремасы.  

 

                   Әдебиеттер:[4] 2 тарау,§1-§4;                   СӨЖ мазмұны: Алгебралық өрнектерді ықшамдау.  

                   Әдебиеттер: [5];

 

[9] 


II тарау 

§1-§3


 

9 кредит сағат. 

Тақырыбы:Алгебралық өрнектер.Көпмүшелер. 

                  Практикалық сабақ мазмұны 

                 1.Алгебралық өрнектер.Қысқаша көбейту формулалары. 

                 2.Алгебралық өрнектердің МБМ. 

                 3.Көпмүшелермен амалдар орындау. 

                 Әдебиет: [9] 

II тарау 

§1-§3 №1-65; [10] 1 тарау №1.001-1.046     

 

                    СОӨЖмазмұны:  

                 1.Алгебралық өрнектер.Қысқаша көбейту формулалары. 

                 2.Алгебралық өрнектердің МБМ. 

                 3.Көпмүшелермен амалдар орындау. 

                 Әдебиеттер: [9]

IIтарау


§1-§3№1-65;[10]1тарау№1.001-1.046 (жұп )     

                 СӨЖ  мазмұны:  Алгебралық  өрнектерді  ықшамдау.  Алгебралық  

өрнектердің МБМ. Көпмүшелермен амалдар орындау. 

                Әдебиеттер: [9]

IIтарау

§1-§3№1-65 (тақ); [10] 1 тарау №1.001-        1.046 (тақ)    

 

4 апта. 10 кредит сағат. 

Тақырыбы:Бір айнымалылы көпмүшелер. 

                   Дәріс мазмұны.  

                  1.Алгебралық бөлшектер. 

                  2.Иррационал өрнектер. 

                  3.Иррационал өрнектерді теңбе-тең түрлендіру. 

                  Әдебиет: [4] 2 тарау,§5-§6; [9]

IIтарау


§4 

                  СОӨЖ мазмұны  

                  1.Алгебралық бөлшектер. 

                  2.Иррационал өрнектер. 

                  3.Иррационал өрнектерді теңбе-тең түрлендіру. 

                   Әдебиеттер: [4] 2 тарау,§5-§6; [9]

IIтарау

§4 


                  СӨЖ мазмұны Иррационал өрнектерді теңбе-тең түрлендіру. 

                   Әдебиеттер: [4] 2 тарау,§5-§6; [5];  

11 кредит сағат. 

Тақырыбы:Бір айнымалылы көпмүшелер. 

                   Дәріс мазмұны.  

                  1.Алгебралық бөлшектер. 

                  2.Иррационал өрнектер. 

                  3.Иррационал өрнектерді теңбе-тең түрлендіру. 

                  Әдебиет: [4] 2 тарау,§5-§6; [9]

IIтарау


§4 

                  СОӨЖ мазмұны  

                   1.Алгебралық бөлшектер. 

                  2.Иррационал өрнектер. 

                  3.Иррационал өрнектерді теңбе-тең түрлендіру 

                  Әдебиеттер:[4] 2 тарау,§5-§6; [9]

IIтарау

§4 


                  СӨЖ мазмұны: Иррационал өрнектерді теңбе-тең түрлендіру 

                  Әдебиеттер: [4] 2 тарау,§5-§6; [5];  

12 кредит сағат. 

Тақырыбы:Көпмүшелер. 

                   Практикалық сабақ мазмұны 

                  1.Жиындардың бөлінгіштігі.Горнер схемасы. 

                  2.Көпмүшенің түбірі.Безу теоремасы. 

                  3.Көпмүшені көбейткіштерге жіктеу. 

                Әдебиет: [9]

IIтарау


§5; [11]

Iтарау


§1,№1-50; 

                СОӨЖ мазмұны: 1.Жиындардың бөлінгіштігі.Горнер схемасы. 

                  2.Көпмүшенің түбірі.Безу теоремасы. 

                  3.Көпмүшені көбейткіштерге жіктеу. 

                Әдебиеттер: [9]

IIтарау


§5; [11]

Iтарау


§1,№1-50 (жұп); 

                СӨЖ мазмұны: 1.Жиындардың бөлінгіштігі.Горнер схемасы. 

                  2.Көпмүшенің түбірі.Безу теоремасы. 

                  3.Көпмүшені көбейткіштерге жіктеу. 

                 Әдебиеттер: [11]

Iтарау


§1,№1-50 (тақ)           

5 апта. 


13 кредит сағат. 

Тақырыбы:Элементарлы функциялар. 

                  Дәріс мазмұны.  

1.  Функция.Функцияның берілу тәсілдері. 

2.  Жұп және тақ функциялар. 

3.  Периодты функциялар.  

                  Әдебиет: [4] 7 тарау,§1-§9; [9] 6 тарау §1-§2 

                  СОӨЖ мазмұны:  

1.  Функция.Функцияның берілу тәсілдері. 

2.  Жұп және тақ функциялар. 

3.  Периодты функциялар. 

                   Әдебиеттер: [9] 6 тарау §1-§2 

                 СӨЖ мазмұны: Жұп және тақ функциялар. 

 Периодты функциялар. 

                   Әдебиеттер: [4] 7 тарау,§1-§9 

 

14 кредит сағат. Тақырыбы:Элементарлы функциялар. 

                  Дәріс мазмұны.  

1.  Функция.Функцияның берілу тәсілдері. 

2.  Жұп және тақ функциялар. 

3.  Периодты функциялар. 

                  Әдебиет: [4] 7 тарау,§1-§9; [9] 6 тарау §1-§2 

                  СОӨЖ мазмұны  

1.  Функция.Функцияның берілу тәсілдері. 

2.  Жұп және тақ функциялар. 

3.  Периодты функциялар.                   Әдебиеттер:  [9] 6 тарау §1-§2 

СӨЖ мазмұны: Жұп және тақ функциялар. 

Периодты функциялар. 

                  Әдебиеттер: [4] 7 тарау,§1-§9 

15 кредит сағат 

Тақырыбы:Элементар функциялардың графиктері 

                   Практикалық сабақ мазмұны 

                   1. Функция.Функцияның жалпы анықтамасы. 

                   2.Функциялардың қасиеттері. 

                  Әдебиет: [4] 7 тарау,§1-§9; [4]8 тарау,§1-§3;[9]6 тарау§1-§2№1-№6, 

                  СОӨЖ мазмұны   

                  1. Функция.Функцияның жалпы анықтамасы. 

                   2.Функциялардың қасиеттері. 

                   Әдебиеттер: [9] 6 тарау §1-§2 

                  СӨЖ мазмұны: Функциялардың қасиеттері.  

                  Әдебиеттер: [4] 7 тарау,§1-§9                 

6 апта. 

16 кредит сағат. 

Тақырыбы: Элементар функциялардың графиктері 

                    Дәріс мазмұны.  

1.  Функцияның қасиеттері. 

2.  Функциялардың графиктерін түрлендіру. 

3.  Функциялардың графиктерін тұрғызу. 

                   Әдебиет: [4] 7 тарау,§8-§9; [9]6 тарау§3-§4  

                  СОӨЖ мазмұны  

Функцияның қасиеттері. 

Функциялардың графиктерін түрлендіру. 

                    Функциялардың графиктерін тұрғызу 

                   Әдебиеттер: [4] 7 тарау,§8-§9 

 СӨЖ мазмұны Функциялардың графиктерін түрлендіру. 

                      Әдебиеттер:[9]6 тарау§3-§4 

17 кредит сағат. 

Тақырыбы: Элементар функциялардың графиктері 

                    Дәріс мазмұны.  

1.  Функцияның қасиеттері. 

2.  Функциялардың графиктерін түрлендіру. 

3.  Функциялардың графиктерін тұрғызу. 

                   Әдебиет: [4] 7 тарау,§8-§9; [9]6 тарау§3-§4  

                  СОӨЖ мазмұны Функцияның қасиеттері. 

Функциялардың графиктерін түрлендіру. 

Функциялардың графиктерін тұрғызу. 

                    Әдебиеттер: [4] 7 тарау,§8-§9 

                 СӨЖ мазмұны Функциялардың графиктерін түрлендіру. 

 

                  Әдебиеттер:  [9]6 тарау§3-§4 18 кредит сағат. 

Тақырыбы: Элементар функциялардың графиктері 

                    Практикалық сабақ мазмұны 

                   1 . Функциялардың графиктерін түрлендіру. 

                   2. Функциялардың графиктерін тұрғызу. 

                   Әдебиет: [4] 7 тарау,§8-§9; [9]6 тарау§3-§4  

                   СОӨЖ мазмұны: 1.Функциялардың графиктерін түрлендіру. 

                   2. Функциялардың графиктерін тұрғызу. 

                    Әдебиеттер: [4] 7 тарау,§8-§9 

                   СӨЖ мазмұны: Функциялардың графиктерін тұрғызу. 

                    Әдебиеттер: [9]6 тарау§3-§4 

7 апта. 


19 кредит сағат. 

Тақырыбы:Теңбе-тең түрлендіру. 

                   Дәріс мазмұны. 

1.  Рационал өрнектерді теңбе-тең түрлендіру. 

2.  Иррационал өрнектерді теңбе-тең түрлендіру. 

                 Әдебиет: [4]2 тарау,§6; [11] 1 тарау,§1-§4; 

                  СОӨЖ мазмұны: Рационал өрнектерді теңбе-тең түрлендіру. 

Иррационал өрнектерді теңбе-тең түрлендіру. 

                   Әдебиеттер: [11] 1 тарау,§1-§4; 

                  СӨЖ мазмұны Рационал өрнектерді теңбе-тең түрлендіру. 

Иррационал өрнектерді теңбе-тең түрлендіру. 

                   Әдебиеттер: [4]2 тарау,§6; 

20 кредит сағат. 

Тақырыбы:Теңбе-тең түрлендіру. 

                   Дәріс мазмұны. 

1.  Көрсеткіштік және логарифмдік өрнектерді теңбе-тең түрлендіру. 

2.  Теңбе-теңдікті дәлелдеу. 

                 Әдебиет: [4]2 тарау,§6; [11] 1 тарау,§1-§4; 

                 СОӨЖ мазмұны Көрсеткіштік және логарифмдік өрнектерді  теңбе-тең 

түрлендіру. 

Теңбе-теңдікті дәлелдеу. 

                    Әдебиеттер: [11] 1 тарау,§1-§4; 

                  СӨЖ  мазмұны:  Көрсеткіштік  және  логарифмдік  өрнектерді  теңбе-тең 

түрлендіру. 

   Теңбе-теңдікті дәлелдеу. 

                      Әдебиеттер: [4]2 тарау,§6; 

21 кредит сағат. 

Тақырыбы:Теңбе-тең түрлендіру. 

                   Практикалық сабақ мазмұны 

                  1. Рационал өрнектерді түрлендіру. 

                  2. Иррационал өрнектерді түрлендіру. 

                  3. Көрсеткіштік және логарифмдік өрнектерді түрлендіру. 

                  4. Теңбе-теңдікті дәлелдеу. 


                   Әдебиет: [11] 1 тарау,§1-§4 №51-106;№119-181;№182-№215; [10]2  

                   тарау №2.001-2.124[10]2 тарау №2.001-2.124        

                  СОӨЖ мазмұны [11]1 тарау,§1-§4 №51-106;№119-181;№182-№215  

                  (жұп); [10]2 тарау №2.001-2.124 (жұп) 

 

Әдебиеттер: [10]2 тарау, [11]1 тарау                   СӨЖ мазмұны  [11]1 тарау,§1-§4 №51-106;№119-181;№182-№215  

                  (тақ); [10]2 тарау №2.001-2.124 (тақ) 

                   Әдебиеттер: [10]2 тарау, [11]1 тарау 

 

8 апта. 22 кредит сағат. 

Тақырыбы:Теңдеулер. 

                    Дәріс мазмұны. 

1.  Теңдеулер.Теңдеулердің негізгі қасиеттері. 

2.  Жоғары дәрежелі теңдеулерді шешудің әр түрлі әдістері. 

3.  Модулі бар теңдеулер 

                  Әдебиет: [4]3 тарау,§1-§10; [9]7 тарау,§1-§4;[12]1 тарау,§1-§5;   

                  СОӨЖ мазмұны: Теңдеулер.Теңдеулердің негізгі қасиеттері. 

Жоғары дәрежелі теңдеулерді шешудің әр түрлі әдістері. 

Модулі бар теңдеулер 

                 Әдебиеттер: [12]1 тарау,§1-§5;   

СӨЖ  мазмұны:  Жоғары  дәрежелі  теңдеулерді  шешудің  әр  түрлі 

әдістері. 

Модулі бар теңдеулер 

                  Әдебиеттер: [4]3 тарау,§1-§10; [9]7 тарау,§1-§4  

23 кредит сағат. 

Тақырыбы:Теңдеулер. 

                    Дәріс мазмұны. 

1.  Бөлшек-рационал теңдеулер. 

2.  Иррационал теңдеулер. 

                  Әдебиет: [4]3 тарау,§1-§10; [9]7 тарау,§1-§4;[12]1 тарау,§1-§5;   

                  СОӨЖ мазмұны Бөлшек-рационал теңдеулер. 

Иррационал теңдеулер. 

                    Әдебиеттер: [12]1 тарау,§1-§5;   

                  СӨЖ мазмұны Бөлшек-рационал теңдеулер. 

Иррационал теңдеулер. 

                    Әдебиеттер: [4]3 тарау,§1-§10; [9]7 тарау,§1-§4  

24 кредит сағат. 

Тақырыбы:Теңдеулер. 

 Практикалық сабақ мазмұны 

1.Жоғары дәрежелі теңдеулерді шешу. 

2.Модулі бар теңдеулерді шешу. 

3.Бөлшек-рационал теңдеулерді шешу. 

4.Иррационал теңдеулерді шешу. 

                   Әдебиет: [10]6 тарау №6.001-6.066; [12]1 тарау,§1-§5 №5-12;№17-      


                   25;№29-44;№47-57;№62-72;№74-99;№106-121.   

                  СОӨЖ мазмұны[12]1 тарау,§1-§5 №5-12;№17-      

                   25;№29-44;№47-57;№62-72;№74-99;№106-121.   

  

Әдебиет: [12]1 тарау                     СӨЖ мазмұны [4]4 тарау,§1-§3; [10]6 тарау №6.001-6.066;  

                    Әдебиет: [4]4 тарау, [10]6 тарау 

9 апта. 

25 кредит сағат. 

Тақырыбы: Көрсеткіштік теңдеулер. 

                    Дәріс мазмұны. 

1.  Көрсеткіштік теңдеулердің анықтамасы.    

2.  Көрсеткіштік теңдеулерді шешудің негізгі әдістері. 

Әдебиет: [4]8 тарау,§3-§4; [9]7 тарау,§2-§4; [11]1 тарау,§13-§14 

                  СОӨЖ мазмұны: Көрсеткіштік теңдеулердің анықтамасы.    

Көрсеткіштік теңдеулерді шешудің негізгі әдістері. 

                   Әдебиеттер: [4]8 тарау,§3-§4; 

СӨЖ мазмұны Көрсеткіштік теңдеулерді шешудің негізгі әдістері. 

Әдебиеттер: [9]7 тарау,§2-§4; [11]1 тарау,§13-§14 

26  кредит сағат. 

Тақырыбы: Көрсеткіштік теңдеулер. 

                    Дәріс мазмұны. 

3.  Логарифмдік теңдеулер ұғымы. 

4.  Логарифмдік теңдеулерді шешудің әдістері. 

Әдебиет: [4]8 тарау,§3-§4; [9]7 тарау,§2-§4; [11]1 тарау,§13-§14 

                СОӨЖ мазмұны  

                  Логарифмдік теңдеулер ұғымы. 

                  Логарифмдік теңдеулерді шешудің әдістері 

                  Әдебиеттер: [4]8 тарау,§3-§4; 

СӨЖ мазмұны Логарифмдік теңдеулерді шешу 

Әдебиеттер: [9]7 тарау,§2-§4; [11]1 тарау,§13-§14 

27 кредит сағат. 

Тақырыбы:Логарифмдік теңдеулер. 

Практикалық сабақ мазмұны 

1.  Көрсеткіштік теңдеулерді шешу. 

2.  Қарапайым логарифмдік теңдеулерді шешу. 

3.  Әр түрлі логарифмдік теңдеулерді шешу. 

Әдебиет: [10] 7 тарау №7.019-7.103; 

1.  СОӨЖ мазмұны Көрсеткіштік теңдеулерді шешу. 

2.  Қарапайым логарифмдік теңдеулерді шешу. 

3.  Әр түрлі логарифмдік теңдеулерді шешу. 

Әдебиеттер:  [10] 7 тарау №7.019-7.103 (жұп); 

СӨЖ мазмұны Әр түрлі логарифмдік теңдеулерді шешу. 

 

Әдебиеттер: [10] 7 тарау №7.019-7.103 (тақ); 10 апта. 

28  кредит сағат. 

Тақырыбы:Теңсіздіктер. 

                   Дәріс мазмұны. 

1.  Рационал теңсіздіктер. 

2.  Интервалдар әдісі. 

Әдебиет: [9]8 тарау,§2-§3; [11]1 тарау,§16-§17; [12] 2 тарау,§1-§5; 

СОӨЖ мазмұны Рационал теңсіздіктер.Интервалдар әдісі. 

Әдебиеттер: [12] 2 тарау,§1-§5; 

                   СӨЖ мазмұны Рационал теңсіздіктер.Интервалдар әдісі. 

                  Әдебиеттер: [9]8 тарау,§2-§3; [11]1 тарау,§16-§17  

29 кредит сағат. 

Тақырыбы:Теңсіздіктер. 

                   Дәріс мазмұны. 

1.  Модулі бар теңсіздіктер. 

2.  Иррационал теңсіздіктер. 

Әдебиет: [9]8 тарау,§2-§3; [11]1 тарау,§16-§17; [12] 2 тарау,§1-§5; 

СОӨЖ мазмұны Модулі бар теңсіздіктер.Иррационал теңсіздіктер. 

Әдебиеттер: [12] 2 тарау,§1-§5; 

 СӨЖ мазмұны: Модулі бар теңсіздіктер.Иррационал теңсіздіктер. 

                    Әдебиеттер: [9]8 тарау,§2-§3; [11]1 тарау,§16-§17  

30 кредит сағат. 

Тақырыбы:Теңсіздіктер. 

 Практикалық сабақ мазмұны 

1.  Рационал теңсіздіктерді шешу. 

2.  Модулі бар теңсіздіктерді шешу. 

3.  Иррационал теңсіздіктерді шешу. 

Әдебиет: [12] 2 тарау,§1-§5;  

СОӨЖ  мазмұны  [12]  2  тарау,§1-§5  №3-7,№11-18,№35-81,№93-

106(жұп); 

Әдебиет: [12] 2 тарау,§1-§5;  

СӨЖ мазмұны [12] 2 тарау,§1-§5 №3-7,№11-18,№35-81,№93-106(тақ); 

Әдебиет: [12] 2 тарау,§1-§5;  

 

11 апта. 31 кредит сағат. 

Тақырыбы:Көрсеткіштік теңсіздіктер.Логарифмдік теңсіздіктер. 

                   Дәріс мазмұны. 

1.  Құрамында көрсеткіштік функциясы бар теңсіздіктер. 

2.  Логарифмдік теңсіздіктер. 

3.  Мысалдар. 

Әдебиет. [4]8 тарау,§5; [11]1 тарау,§18-§19; 

СОӨЖ 


мазмұны 

Құрамында 

көрсеткіштік 

функциясы 

бар 

теңсіздіктер.Логарифмдік теңсіздіктер.                     Әдебиеттер: [4]8 тарау,§5;                    

СӨЖ 

мазмұны 


Құрамында 

көрсеткіштік 

функциясы 

бар 


теңсіздіктер.Логарифмдік теңсіздіктер. 

Әдебиеттер:  [11]1 тарау,§18-§19; 

32 кредит сағат. 

Тақырыбы:Көрсеткіштік теңсіздіктер.Логарифмдік теңсіздіктер. 

                   Дәріс мазмұны. 

4.  Құрамында көрсеткіштік функциясы бар теңсіздіктер. 

5.  Логарифмдік теңсіздіктер. 

6.  Мысалдар. 

Әдебиет. [4]8 тарау,§5; [11]1 тарау,§18-§19; 

СОӨЖ 


мазмұны 

Құрамында 

көрсеткіштік 

функциясы 

бар 

теңсіздіктер.Логарифмдік теңсіздіктер.                     Әдебиеттер: [4]8 тарау,§5;                    

СӨЖ 


мазмұны 

Құрамында 

көрсеткіштік 

функциясы 

бар 

теңсіздіктер.Логарифмдік теңсіздіктер. Әдебиеттер:  [11]1 тарау,§18-§19; 

 

33 кредит сағат Тақырыбы:Логарифмдік теңсіздіктер. 

Практикалық сабақ мазмұны 

1.Көрсеткіштік теңсіздіктерді шешу. 

2. Логарифмдік теңсіздіктерді шешу. 

Әдебиет: [10] 9 тарау №9.022-9.095; 

СОӨЖ мазмұны  Көрсеткіштік теңсіздіктерді шешу. 

Логарифмдік теңсіздіктерді шешу. [10] 9 тарау №9.022-9.095 (жұп); 

Әдебиет: [10] 9 тарау 

СӨЖ мазмұны  [10] 9 тарау №9.022-9.095 (тақ); 

Әдебиет: [10] 9 тарау 

 

12  апта. 34 кредит сағат. 

Тақырыбы:Тригонометрия. 

                   Дәріс мазмұны. 

1.  Тригонометриялық функциялар. 

2.  Тригонометриялық функциялардың түрлері. 

Әдебиет: [4]9 тарау,§1-§6;  [9]5 тарау,§1-§3;  

СОӨЖ мазмұны Тригонометриялық функциялар. 

Тригонометриялық функциялардың түрлері 

Әдебиеттер: [4]9 тарау,§1-§6                     

СӨЖ мазмұны Тригонометриялық функциялар. 

 

Әдебиеттер:  [9]5 тарау,§1-§3; 35 кредит сағат. 

Тақырыбы:Тригонометрия. 

                   Дәріс мазмұны. 


1.  Тригонометриялық функциялардың графиктері. 

2.  Тригонометриялық функциялардың графиктерінің қасиеттері. 

Әдебиет: [4]9 тарау,§1-§6;  [9]5 тарау,§1-§3;  

СОӨЖ мазмұны Тригонометриялық функциялардың графиктері. 

Тригонометриялық функциялардың графиктерінің қасиеттері. 

Әдебиет: [4]9 тарау,§1-§6                     

СӨЖ мазмұны Тригонометриялық функциялардың графиктері. 

Тригонометриялық функциялардың графиктерінің қасиеттері. 

Әдебиет: [9]5 тарау,§1-§3; 

36кредит сағат. 

Тақырыбы: Тригонометриялық функциялар. 

  Практикалық сабақ мазмұны 

                     1.Тригонометриялық функциялардың таңбалары 

                     2. Тригонометриялық функциялардың мәндері. 

                     3.Жұп-тақтылығы,периодтылығы. 

                     4.Тригонометриялық функцияларды зерттеу

                     5. Тригонометриялық функциялардың қасиеттері. 

  Әдебиет: [4]9 тарау,§1-§6;  [9]5 тарау,§1-§3;  

 СОӨЖ мазмұны 

                     1.Тригонометриялық функциялардың таңбалары 

                     2. Тригонометриялық функциялардың мәндері. 

                     3.Жұп-тақтылығы,периодтылығы. 

                     4.Тригонометриялық функцияларды зерттеу. 

                     5. Тригонометриялық функциялардың қасиеттері. 

  Әдебиет: [4]9 тарау,§1-§6                     

                   СӨЖ мазмұны Тригонометриялық функцияларды зерттеу. 

 Әдебиеттер: [9]5 тарау,§1-§3; 

13 апта. 

37 кредит сағат. 

Тақырыбы:Тригонометриялық өрнектерді түрлендіру. 

                   Дәріс мазмұны.  

1.  Қосу формулалары. 

2.  Келтіру формулалары. 

3.  Көбейтінді және еселі аргумент формулалары. 

Әдебиет: [4]11 тарау,§1-§9; [9]5 тарау,§4-§6;   

СОӨЖ мазмұны  

Қосу формулалары. Келтіру формулалары. 

Көбейтінді және еселі аргумент формулалары. 

  Әдебиет: [4]11 тарау,§1-§9;                   

СӨЖ мазмұны Қосу формулалары. Келтіру формулалары. 

Көбейтінді және еселі аргумент формулалары. 

  

Әдебиеттер: [9]5 тарау,§4-§6;   38 кредит сағат. 

Тақырыбы:Тригонометриялық өрнектерді түрлендіру.                    Дәріс мазмұны.  

1.  Тригонометриялық өрнектерді түрлендіру. 

2.  Теңбе-теңдікті дәлелдеу. 

Әдебиет: [4]11 тарау,§1-§9; [9]5 тарау,§4-§6;   

СОӨЖ мазмұны Тригонометриялық өрнектерді түрлендіру. 

Теңбе-теңдікті дәлелдеу. 

 Әдебиеттер:  [4]11 тарау,§1-§9;                   

СӨЖ мазмұны Тригонометриялық өрнектерді түрлендіру. 

Теңбе-теңдікті дәлелдеу. 

Әдебиеттер: [9]5 тарау,§4-§6;   

39 кредит сағат 

Тақырыбы:Тригонометриялық өрнектерді түрлендіру. 

                   Практикалық сабақ мазмұны 

                  1.Қосу формулаларын қолдануға есептер. 

                  2.Келтіру формулалары. 

                  3. Көбейтінді және еселі аргумент формулалары. 

                  4.Дәрежесін төмендету формулалары. 

                  5.Тригонометриялық өрнектерді әр түрлі әдіспен түрлендіру. 

Әдебиет: [10] 9 тарау №9.022-9.095; 

СОӨЖ мазмұны  

                  1.Қосу формулаларын қолдануға есептер. 

                  2.Келтіру формулалары. 

                  3. Көбейтінді және еселі аргумент формулалары. 

                  4.Дәрежесін төмендету формулалары. 

                  5.Тригонометриялық өрнектерді әр түрлі әдіспен түрлендіру. 

Әдебиет: [10] 3 тарау №3.001-3.166 (жұп); 

                   СӨЖ  мазмұны:  Тригонометриялық  өрнектерді  әр  түрлі  әдіспен 

түрлендіру. 

 Әдебиет: [10] 3 тарау №3.001-3.166 (тақ); 

14 апта. 

40 кредит сағат. 

Тақырыбы:Тригонометриялық теңдеулер. 

                      Дәріс мазмұны.   

                  1.Тригонометриялық  теңдеулер. 

                  2.Тригонометриялық теңдеулерді шешудің негізгі тәсілдері. 

Әдебиет: [4]13 тарау,§1-§6;[12] 3 тарау,§1-§7; 

                  СОӨЖ мазмұны Тригонометриялық  теңдеулер. 

                  Тригонометриялық теңдеулерді шешудің негізгі тәсілдері. 

 Әдебиеттер:  [12] 3 тарау,§1-§7;                  

                   СӨЖ мазмұны Тригонометриялық  теңдеулер. 

   

Әдебиеттер: [4]13 тарау,§1-§6 41 кредит сағат. 

Тақырыбы:Тригонометриялық теңдеулер. 

                      Дәріс мазмұны.   


                  1.Тригонометриялық  теңдеулер. 

                  2.Тригонометриялық теңдеулерді шешудің негізгі тәсілдері. 

Әдебиет: [4]13 тарау,§1-§6;[12] 3 тарау,§1-§7; 

                  СОӨЖ мазмұны   

                   1.Тригонометриялық  теңдеулер. 

                   2.Тригонометриялық теңдеулерді шешудің негізгі тәсілдері. 

  Әдебиеттер:[12] 3 тарау,§1-§7;                  

                  СӨЖ мазмұны : 1.Тригонометриялық  теңдеулер. 

                  2.Тригонометриялық теңдеулерді шешудің негізгі тәсілдері. 

  Әдебиеттер:  [4]13 тарау,§1-§6 

42 кредит сағат. 

Тақырыбы:Тригонометриялық теңдеулер. 

                    Практикалық сабақ мазмұны 

1.  Қарапайым тригонометриялық теңдеулерді шешу. 

2.  Тригонометриялық теңдеулерді шешудің негізгі тәсілдері. 

Әдебиет:[12]3тарау,§1-§7,№11-20,№37-42,№47-56,№61-82,108-

133,бақылау жұмысы. 

СОӨЖ мазмұны Қарапайым тригонометриялық теңдеулерді шешу. 

Тригонометриялық теңдеулерді шешудің негізгі тәсілдері. 

Әдебиеттер: [12] 3 тарау,§1-§2,№11-20(жұп)  

СӨЖ  мазмұны  Тригонометриялық  теңдеулерді  шешудің  негізгі 

тәсілдері  

Әдебиеттер: [12] 3 тарау,§1-§2,№11-20(тақ) 

15 апта. 

43 кредит сағат 

Тақырыбы:Тригонометриялық теңдеулер. 

                   Дәріс мазмұны.   

1.  Біртекті тригонометриялық теңдеулер. 

2.  Біртекті теңдеуге келтірілетін теңдеулер. 

Әдебиет: [12] 3 тарау,§3-§7  ,№37-42,№47-56,№61-82,108-133         

СОӨЖ  мазмұны  Біртекті  тригонометриялық  теңдеулер.Біртекті 

теңдеуге  келтірілетін  теңдеулер.  [12]  3  тарау,§3-§7    ,№37-42,№47-

56,№61-82,108-133(жұп)   

 Әдебиет: [12] 3 тарау                          

СӨЖ мазмұны Біртекті тригонометриялық теңдеулер. 

Біртекті  теңдеуге  келтірілетін  теңдеулер.  [12]  3  тарау,§3-§7    ,№37-

42,№47-56,№61-82,108-133 (тақ)  

Әдебиет: [12] 3 тарау                          

44 кредит сағат. 

Тақырыбы:Тригонометриялық теңдеулер. 

                   Дәріс мазмұны.   

1.  Біртекті тригонометриялық теңдеулер. 

2.  Біртекті теңдеуге келтірілетін теңдеулер. 

Әдебиет: [12] 3 тарау,§3-§7  ,№37-42,№47-56,№61-82,108-133         СОӨЖ  мазмұны  Біртекті  тригонометриялық  теңдеулер.Біртекті 

теңдеуге  келтірілетін  теңдеулер.  [12]  3  тарау,§3-§7    ,№37-42,№47-

56,№61-82,108-133(жұп)   

Әдебиет: [12] 3 тарау                      

СӨЖ 

мазмұны 


Біртекті 

тригонометриялық 

теңдеулер.Біртекті 

теңдеуге  келтірілетін  теңдеулер.  [12]  3  тарау,§3-§7    ,№37-42,№47-

56,№61-82,108-133 (тақ)  

                  Әдебиет: [12] 3 тарау 

45 кредит сағат. 

Тақырыбы:Тригонометриялық теңдеулер. 

                   Практикалық сабақ мазмұны 

1.  Біртекті тригонометриялық теңдеулер. 

2.  Әр түрлі тригонометриялық теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу. 

Әдебиет: [10] 8 тарау №9.022-9.095,коллоквиум 

СОӨЖ мазмұны Біртекті тригонометриялық теңдеулер. 

Әр түрлі тригонометриялық теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу. [10] 8 

тарау №9.022-9.095 (жұп)                             

Әдебиеттер: [10] 8 тарау  

СӨЖ мазмұны Біртекті тригонометриялық теңдеулер. 

Әр түрлі тригонометриялық теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу. [10] 8 

тарау №9.022-9.095 (тақ)  

Әдебиеттер: [10] 8 тарау  

 

2.5.Әдебиеттер тізімі. 

Негізгі әдебиеттер. 

[1] Бухштаб А.А. Теория чисел.  М., «Просвещение», 1996 

[2] Виноградов И.М. Основы теории чисел.  М., «Наука»,1984 

[3] Оразбаев Б.М. Сандар теориясы. А., «Мектеп»,1970 

 

4

 Шувалова Э.З.Повторим математику.Москва, «Высшая школа»,1974. [5] Шахно К.У. Элементарная математика для окончивших среднюю школу. 

Л.,Издательство Ленинградского университета, 1976 

[6] Ляпин С.Е., Баранова И.В., Борчугова З.П. Сборник задач по элементарной  

алгебре. М., «Просвещение», 1973 

[7] Грибанов В.И., Титов П.И. Сборник упражнений по теории чисел. М.,  

      «Просвещение», 1964 

[8] Арифметика. Практикум по решению задач. МГПИ  М., 1986 

[9] Потапов М.К., Александров В.В.,П.И.Пасиченко П.И.Алгебра и анализ 

элементарных функций.М., «Наука»,1980. 

[10] Сканави М.И. Сборник конкурсных задач по математике.М., «Высшая 

школа»,1978. 

[11] Литвиненко В.Н.,Мордкович А.Г. Практикум по элементарной 

математике.Алгебра.Тригонометрия.М., «Просвещение»,1991. 

[12] Бегеева А.И. Элементарлы математика.(Оқу-әдістемелік құрал),Орал-2005.                   Қосымша әдебиеттер. 

[13] Виноградов И.М. Основы теории чисел.  М., «Наука»,1984 [14] Шахно К.У. Элементарная математика для окончивших среднюю школу. 

 

3. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі.  

№ 

п/п 

Жұмыс 


түрі 

Тапсырман

ың мақсаты 

мен 


мазмұны 

Ұсынылаты

н 

әдебиеттер Орындалу 

мерзімі 


және 

тапсыру 


уақыты 

(аптасы) 

Балл 

Бақылау 


түрі 

Жазба жұмыс 

түріндегі 

аралық 

бақылау 


Білімді 

тексеру 


Бірінші 

жұмыс 1 – 5 

тақырыптар

ға 


байланысты

Екінші жұмыс 7, 8, 

10, 12 


тақырыптар

ға 


байланысты

Практикалық сабақ 

5, 12 апта. 

Бір 

жұмыс 


10% 

бағаланад

ы 

Жазба 


жұмысын 

тексеру 


Жеке үй 


тапсырмас

ы 

Теориялық материалды 

түсіну 


дәрежесін 

тексеру 


Дәріс 

тақырыбын

а 

байланысты 6 және 13 

апта 


7, 5% 

дейін 


Жұмысты

ң 

орындалуын 

тексеру 


Коллоквиу

м. 

Өтілген 


материал 

бойынша 


білімін 

тексеру 


Дәріс 

тақырыбын

а 

байланысты 30 

минуттан 1 

сағатқа 

дейін 


7, 15 апта 

9% дейін 

Ауызша 

сұрау 


Емтихан 


Білімді 

кешенді 


тексеру 

 

  

Тест 


 

4.Оқу әдістемелік қамтылу картасы 

 

№  

Әдебиет аттары 

Бар болуы 

Ескерту 


Кітапханад

а   


Кафедр

ада 


 

 

Кітапханада    1 


Шувалова 

Э.З.Повторим 

математику.Мос 

 

 ква, «Высшая 

школа»,1974. 

 Потапов М.К., Александров 

В.В.,П.И.Пасиче

нко П.И.Алгебра 

и анализ 

элементарных 

функций.М., 

«Наука»,1980. 

 

   

 Сканави М.И. 

Сборник 


конкурсных 

задач по 

математике.М., 

«Высшая 


школа»,1978. 

 

10  

  

Литвиненко В.Н.,Мордкович 

А.Г. Практикум 

по элементарной 

математике.Алге

бра.Тригонометр

ия.М., 


«Просвещение»,

1991. 


  

 

 Бегеева 


А.И. 

Элементарлы 

математика.(Оқу

-әдістемелік 

құрал),Орал-

2005.                    

 

  

  

Ляпин С.Е., Баранова И.В., 

Борчугова З.П. 

Сборник задач 

по элементарной  

алгебре. М., 

«Просвещение», 

1973

  

  

 

 

5.Пән бойынша дәрістер конспектілері 

1 семестр 

1 апта. 

1  дәріс. 

Тақырыбы:Арифметика. 

                   Дәріс мазмұны. 

                  1. Натурал және бүтін сандар,нақты сандар. 

                  2.Бөлінгіштік.Бөлінгіштік қасиеттері. 

                  3.Арифметиканың негізгі теоремасы.ЕҮОБ және ЕКОЕ. 

                  Әдебиеттер:

 [1] I тарау; [2] II тарау  §1;

 

 4

 §1-§4; [9] 

I тарау

§1-§5


 

2 дәріс. 

Тақырыбы:Арифметика. 

                   Дәріс мазмұны. 

                  1 Бөлінгіштік.Бөлінгіштік қасиеттері. 

                  2.Арифметиканың негізгі теоремасы.ЕҮОБ және ЕКОЕ. 

                  Әдебиеттер:

 [1] I тарау; [2] II тарау  §1;

 

 


4

 §1-§4; [9] 

I тарау

§1-§5


 

3 дәріс. 

Тақырыбы:Бүтін сандардың бөлінгіштігі. 

                   Дәріс мазмұны. 

                   1.Евклид алгоритмі. 

                   2.Рационал сандарды q-ші бөлшек түрінде көрсету. 

                   Әдебиеттер:

 [1] IV тарау ;[3] I тарау § 2; [18]  

4 дәріс. 

Тақырыбы:Бүтін сандардың бөлінгіштігі. 

                   Дәріс мазмұны. 

                   1.Евклид алгоритмі. 

                   2.Рационал сандарды q-ші бөлшек түрінде көрсету. 

                   Әдебиеттер:

 [1] IV тарау ;[3] I тарау § 2; [18]  

5 дәріс. 

Тақырыбы:Алгебралық өрнектер. 

                   Дәріс мазмұны.  

                  1.Алгебралық өрнектердің теңдігі. 

                  2.Алгебралық өрнектердің классификациясы. 

                  3.Көпмүшелермен амалдар орындау.Безу теоремасы.  

                  Әдебиет: [4] 2 тарау,§1-§4; [5]; [9] 

II тарау 

§1-§3


 

6 дәріс. 

Тақырыбы:Алгебралық өрнектер. 

                   Дәріс мазмұны.  

                  1. Көпмүшелермен амалдар орындау.Безу теоремасы.  

                  Әдебиет: [4] 2 тарау,§1-§4; [5]; [9] 

II тарау 

§1-§3


 

7 дәріс. 

Тақырыбы:Бір айнымалылы көпмүшелер. 

                   Дәріс мазмұны.                    1.Алгебралық бөлшектер. 

                  2.Иррационал өрнектер. 

                  3.Иррационал өрнектерді теңбе-тең түрлендіру. 

                  Әдебиет: [4] 2 тарау,§5-§6; [9]

IIтарау

§4 


8 дәріс. 

Тақырыбы:Бір айнымалылы көпмүшелер. 

                   Дәріс мазмұны.  

                  1.Алгебралық бөлшектер. 

                  2.Иррационал өрнектер. 

                  3.Иррационал өрнектерді теңбе-тең түрлендіру. 

                  Әдебиет: [4] 2 тарау,§5-§6; [9]

IIтарау
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет