Физика математика факультетіPdf көрінісі
бет9/9
Дата24.03.2017
өлшемі0,96 Mb.
#10129
1   2   3   4   5   6   7   8   9

7.Егер 

)

(xf

функциясының 

графигі 

берілген 

болса, 

онда 


)

(xf

функциясының графигі былайша алынады: 

a)  f(x)  функциясының  ОХ  осінде  және  одан  жоғары  жатқан  нүктелері  орнында 

қалады,  f(x)  функциясының  ОХ  осінен  төмен  жатқан  нүктелері  ОХ  осіне 

қарағанда симметриялы бейнелейді. 

 b)  f(x)  функциясының  графигінің  сол  жақ  жарты  бөлігі  ОУ  осіне  қарағанда 

симметриялы. 

c) f(x) функциясының графигін ОУ осіне қарағанда симметриялы бейнелейді. 

d) Дұрыс жауап жоқ 

8.Көрсетілген көрсеткіштік функциялардың қайсылары өспелі, кемімелі болады; 

1) 


x

y

)

2(

      2) x

y

10     3) 

x

y

)

32

(  4) 

2

49x

 

a) 1),2),4)-өспелі, 3) кемімелі b)2)-өспелі, 3) кемімелі 

c) 1)-өспелі, 3)-кемімелі 

d) 2),4)-өспелі, 1),3)-кемімелі 

9.  Тақ функцияны анықтаңыз 

a) 


x

x

x

y2

 

b) x

x

x

y   

c) 


2

x

x

x

y   

d) 


2

x

x

x

y 


10.Суреттегі графиктердің қайсысы 

1 x

y

 функциясынікі ? 

а)

 

б)       

     


 

в) 

г) 

11.   Суреттегі графиктердің қайсысы 

3

42

x

x

y

 функциясынікі ? 

 

  а)               

б) 


 

  в)                  

г) 

 

12. Суреттегі графиктердің қайсысы 

1 x

y

 функциясынікі ? а)  

       


             б) 

                  

 

в) 

 

г)  

13.Суреттегі графиктердің қайсысы 

1 xy

 функциясынікі ? 

   а)  

   


б) 

   в)   

         

г) 

14.   Суреттегі графиктердің қайсысы 

1 x

y

 функциясынікі ? 

а)    

     


б) 

        в)          

г) 

15. )

(xf

y

  функциясы  графигін  алу  үшін 

)

(xf

функциясының 

графигін  

a)  Түгел  Оу  өсіне  параллель бірлікке  жоғары  немесе  төмен  ( -ның 


таңбасына қарай ) ауыстыру керек 

b) 


бірлікке  солға,  егер 

0

  болса,  және  оңға,  егер 

0  болса,  жылжыту 

керек 

c) Түгел оу өсіне параллель жылжыту керек d) Дұрыс жауап жоқ 

16.

)

xf

y функциясының графигі 

)

(xf

функциясының графигімен a) Координаталар бас нүктесіне қарағанда симметриялы болады; 

b) ОХ өсіне қарағанда симметриялы; 

c) ОУ өсіне қарағанда симметриялы болады; 

d) Дұрыс жауап жоқ  17. 

)

(xf

y функциясының графигі 

)

(xf

функциясының графигімен 

a) ОХ өсіне қарағанда симметриялы; 

b) ОУ өсіне қарағанда симметриялы болады; 

c) Координаталар бас нүктесіне қарағанда симметриялы болады; 

d) Дұрыс жауап жоқ 18.

)

xf

 функциясының графигі: 

a) 

)

(xf

функциясының графигімен  оң жарты жазықтықта 

)

0

( x

беттеседі,  

ал  сол  жақ  жарты  жазықтықта 

)

0( 

x

графиктің  осы  бөлігі  Оу  осіне  қарағанда 

симметриялы болады. 

 b) 


)

(xf

функциясының  графигімен  ОУ  осіне  қарағанда  симметриялы 

болады 

c) 


)

(xf

функциясының графигімен беттеседі. 

d) Дұрыс жауап жоқ 

Тақырып:Алгебралық теңдеулер. 

1. 


0

45

212

3

x

x

x

  теңдеуін шешіңіз.. 

а) 

}

5;

3

{ .  б)

}

5;

3

{  в) }

5

;3

{

  г) }

5

;3

{

 2. 

0

24

3

23

xx

x

  теңдеуін шешіңіз. 

а)

}

1{

.    б


}

1

{       в)

      г) }

1

;1

{

 3. 

0

92

2

3 xx

  теңдеуін шешіңіз. 

а)

2

3     б)3   в) 

2

3;3   г) 

 4. 

0

13

8

42

3

4xx

x

x

 теңдеуін шешіңіз. 

а)

2

51

;

5,

0

.   б) 25

1

;5

,

0   в) 2

51

;

5,

0

  г)  

5. 0

6

410

4

212

2xx

x

x

 теңдеуін шешіңіз. 

а)

 


3

;

1        б)3

;

1     в) 7

;

3         г) 

 

6. 0

2

34

k

dx

cx

bx

ax

 түріндегі теңдеу қайтарымды деп аталады,егер 

а) 

,

0,

2

k

b

d

a

k

 шарты орындалса. 

б) 

,

0,

2

k

a

d

b

k

 шарты орындалса. 

в) 

,

0, kb

d

a

k

 шарты орындалса. 

г) 

,

0,

2

k

b

k

a

k

 шарты орындалса. 

7. 

0

23

4a

bx

cx

bx

ax

 түріндегі теңдеу а) симметриялы деп аталады 

б) қиғаш симметриялы деп аталады. 

в)симметриялы да,қиғаш симметриялы да емес. 

г)ешқандай түрге жатпайды. 

8. 

0

23

4a

bx

cx

bx

ax

 түріндегі теңдеу 

а) қиғаш симметриялы деп аталады. 

б)симметриялы деп аталады. 

в)симметриялы да,қиғаш симметриялы да емес. 

г)ешқандай түрге жатпайды 

9. 

m

d

x

c

x

b

x

a

x

  түріндегі  теңдеу  квадрат  теңдеуге  келтіріледі 

,қандай шарт орындалса? 

 а) 

d

c

b

a  шарты   орындалса 

б) 

d

c

b

a  шарты   орындалса 

в) 

d

c

b

a  шарты   орындалса 

г) 

d

c

b

a  шарты   орындалса 

10.  

242

1

1x

x

x

x

 теңдеуін  шешіңіз. 

а)

2

;

3     б) 


 

2

;3

    в) 


2;

3 


    г) 


 

11. 

16

53

4

4x

x

 теңдеуін шешіңіз. 

а) 

3

;

5 .  б) 


3;

5   в) 3

;

5     г) 

 12. 

6

32

13

35

2

22

2xx

x

x

x

x

 теңдеуін шешіңіз. 

а)2

;4

3

    б) 2

;

43

    в) 


5,

5

;1

   г) 


 

13.1

1

22

x

x

x

 теңдеуін шешіңіз. 

а)1

2

22

1

21

   б) 
1

22

2

1

   в) 12

2

21

  г) 


 

14.  




61

4

37

6

2x

x

x

  теңдеуін   шешіңіз. 

а)

3

2

;3

5

.   б) 3

2

;3

5

     в) 3

2;

3

5   г) 

 15. 

0

22

cz

z

by

ay

 түріндегі теңдеу  

а)бірыңғай  теңдеу  деп  аталады,  мұндағы ,

,

cb

a

нөлден  өзге  берілген  сандар; y

және 


z

- 


x

тан алынған қайсыбір функциялар 

б)қайтарымды деп аталады. 

в)симметриялы деп аталады. 

16. 

33

2

32

3

22

5

32x

x

x

x

 теңдеуін   шешіңіз. 

 

а)

722

;

713

.   б) 


7

22;

7

13   в) 

722

;

713

   г) 


 

17..

1

51

2

13

3

22

2xx

x

x

 теңдеуін   шешіңіз. а)

 

2

133

.    б) 
 2

13

3  в)

2;

3

1      г) 

 18.

x

x1

31

теңдеуін шешіңіз. 

а)

 


0

.   б)


 

5

      в) 

1

;0

.   г) 


 

19.1

3

1

x

x

 теңдеуін шешіңіз. 

а)

 


5

.    б) 


 

0

    в) 

1

;0

.   г) 


 

20.1

3

1

x

x

 теңдеуін шешіңіз. 

а)

 


1

;

0.   б)

 


5

      в) 

 

0

.   г)  

21.  

 


N

n

x

g

x

f

n,

2

,теңдеуі  а)

 


 

 


xg

x

f

x

g

n

2

,0

жүйесімен тең күшті. 

б) 

 


 

 


x

g

x

f

x

g

n

2

,0

жүйесімен тең күшті.  

в) 


 

 


 

x

g

x

f

x

g

n

2

,0

жүйесімен тең күшті. 

 

г) 


 

 


 

xg

x

f

x

g

n

2

,0

жүйесімен тең күшті.  

22. 


12

2

29

1x

x

x

 теңдеуін шешіңіз. 

а)    б) 

5

      в) 

1

;0

.   г) 


 

5 

23. 


12

2

91

x

x

x

 теңдеуін шешіңіз. 

а)

}

8;

7

{    б) 

}

8;

7

{     в) 

}

8;

7

{    г) 

 24. 

3

33

3

22

1x

x

x

  теңдеуін шешіңіз. 

а)

}

2;

5

,1

;

1{

.     б) 

}

2

;1

{

  в) }

2

;5

,

1{

    г) 


 

25. 1

3

13

xx

 теңдеуін шешіңіз. 

а) 

2

236

.     б) 

 2

23

6   в) 

 

2

236

   г) 


 

26. )

(

)(

x

g

x

f

 түріндегі 

теңдеу, 


мұндағы 

)

(xf

және


)

(xg

 

–қайсыбір функциялар,  

а) 
,0

),

()

(

xx

g

x

f

 

0),

(

)(

x

x

g

x

f

жүйелерінің жиынтығымен тең күшті. 

б) ,

0

),(

)

(x

x

g

x

f

 жүйесімен тең күшті. 

в) 0

),(

)

(x

x

g

x

f

жүйесімен тең күшті. 

г) 

,0

),

()

(x

x

g

x

f

 жүйесімен тең күшті.  

27. 


0

6

52 x

x

теңдеуін шешіңіз. 

а)  –2, 2, -3, 3    б) –2, 2    в) –2, -3, 3     г) 2, -3, 3 

28. 


2

2

xx

x

теңдеуін шешіңіз. 

а) 2 ,

)

31

(.    б)


)

3

1(     в)  2     г) 

 29.

)

()

(

xg

x

f

 теңдеуі а)

,

0

)(

),

()

(

xf

x

g

x

f

   


.

0

)(

),

()

(

xf

x

g

x

f

   жүйелер жиынтығымен тең күшті. 

б) ,

0

)(

),

()

(

xf

x

g

x

f

жүйесімен тең күшті. 

в) .

0)

(

),(

)

(x

f

x

g

x

f

 жүйесімен тең күшті. 

г)ешқайсысымен де тең күшті емес. 

30. 


)

(

)(

x

g

x

f

 теңдеуі а)  

,

0

)(

),

()

(

xg

x

g

x

f

 

.0

)

(),

(

)(

x

g

x

g

x

f

   жүйелер  жиынтығымен тең күшті. 

б)  ,

0

)(

),

()

(

xf

x

g

x

f

         .

0

)(

),

()

(

xg

x

g

x

f

   жүйелер  жиынтығымен тең күшті. 

в) ,

0

)(

),

()

(

xg

x

g

x

f

 жүйесімен тең күшті. 

г) .

0)

(

),(

)

(x

g

x

g

x

f

 жүйесімен тең күшті. 

31. 

,

,)

(

Rb

b

x

f түріндегі  теңдеу  

    а)   

0b болғанда шешімі болмайды.  

         

0b болғанда 

0

)(xf

теңдеуімен тең күшті; 

         

0b

 болғанда b

x

f

b

x

f

)

(,

)

(теңдеулер жиынтығымен тең күшті. 

б) 


0b

 болғанда шешімі болмайды.  

    


0b

 болғанда 

0

)(xf

теңдеуімен тең күшті; 

в) 

0b

 болғанда шешімі болмайды.  

    

0b

 болғанда 

0

)

(

x

f

теңдеуімен тең күшті; 

    

0b

 болғанда b

x

f

b

x

f

)

(,

)

(теңдеулер жиынтығымен тең күшті. 

г)шешімі болмайды. 

32. 

9

82

3

2x

x

x

  теңдеуін шешіңіз. 

а)

5

,

5;

1

.  б)  

5

;1

     в) 


 

5

,5

      г) 

 

1

 33.

c

a

x теңдеуін шешудің қарапайым геометриялық интерпретациясы 

а)Ох  сан  осінде  координатасы-   нүктеден      қашықтықтағы  барлық  нүктелерді 

табу. 


б)Оу сан осінде координатасы-  нүктеден    қашықтықтағы барлық нүктелерді 

табу. 


в)Ох сан осінде координатасы-  нүктеден    қашықтықтағы барлық  нүктелерді 

табу. 


г)Ох  сан  осінде  координатасы-   нүктеден      қашықтықтағы  барлық  нүктелерді 

табу. 


12. Оқу сабақтарын бағдарламалап және мультимедиялық сүйемелдеу. 

Интернет  ресурстары.  ПОӘК  шығыс  мәліметтерді  және  мекенжайы– кітапхана,физика ,математика және информатика  кафедрасы . 

13.Арнайы аудиториялар,кабинеттер және лабораториялар тізімі. 

Аудитории №212, 214, 309, 206.                      

    

                                                             

 

    

 

  


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет